Petőfi Népe, 1996. július (51. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

niA 1996. július 1., hétfő • A Duna-Tisza köze napilapja • 51. évf., 152. szám/29,50Ft------------... — ............................................. —................ C DABT Cr Jb Vf X VILÁG 11-13. oldal Németország az Európa-bajnok. Az aranyéremért a cseh és a német válogatott mérkő­zött tegnap este Londonban, a Wembley- stadionban. A rendes játékidő után az úgynevezett aranygóllal, a hosszabbítás 5. percében Bierhoff talált a kapuba. A rendes játékidőben 1-1 volt. A második félidő 14. percében a csehek jutottak vezetéshez, amikor Sammer szabályta­lanul szerelte a kapura törő Proborskyt. A 11-est Berger a német kapus hasa alatt lőtte a há­lába. A 73. percben a csereként beállt Bierhoff révén egyenlítettek a németek. Tragikus ütközés történt Izsák központjában Két ártatlan ember halála Izsákon óriás» felháborodást okozott a hétvégi tragédia. A falu központjában szombaton reggel a 20 éves K- F. Mercede- sével áttért az úttest menetirány szerinti bal oldalára. Ott frontá­lisan ütközött a vele szemben közlekedő N. Gy. 44 éves izsáki hentes Trabantjával. A vétlen járművezető a kórház­ban, utasa, 44 éves felesége, N. Gy.-né pedig már a helyszínen meghalt. A balesetet okozó 20 éves fiú könnyű sérülést szen­vedett. Tőle a kecskeméti kór­házban, az előírásoknak megfe­lelően, egymás után kétszer vért vettek. A főkapitányság megyei ügyeletesének vasárnap kora reggeli tájékoztatása sze­rint a fiatalember jelentősen túl­lépte kocsijával a megengedett sebességet és „enyhén alkoho­los állapotban” okozta a két ár­tatlan ember halálát. A köztisz­teletben álló házaspár halála megrázta az izsákiakat. A bal­esetnek több szemtanúja is volt, akik szerint már jóval az ütkö­zés előtt a menetirány szerinti bal oldali sávban rohant a Mer­cedes. Továbbiak a 3. oldalon. Kommentárunk a 2. oldalon. Kecskeméten tanácskoztak az európai megyeszövetségek Szombaton konferenciát tar­tott Kecskeméten az Európai Megyeszövetségek Hálózata. A hálózat olyan európai or­szágokat tömörít, amelyekben a megyei szintű önkormány­zatok szövetséget alkotnak. A földrész középső és keleti ré­giójából egyedül Magyaror­szág tagja a szervezetnek. A kecskeméti konferenciát dr. Balogh László, Bács-Kiskun önkormányzati közgyűlésé­nek elnöke kezdeményezte, aki egyben elnöke a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének is. A rendez­vényre a tagországok mellett meghívták a kelet-európai ré­gió választóit megyei testüle­téinek képviselőit is, mert a konferencia célJ4 az volt, hogy erősítse a megyék kelet­nyugati kapcsolatait • A ta­nácskozás azzal a tanulságai szolgált, hogy nyugati részről egyértelműen megnyilvánul az érdeklődés a kelet-európai megyerendszer iránt. (Folytatás a 3. oldalon) Súlyos tragédia Szabadkán Huszonkét ember, köztük egy gyermek lelte halálát a szabad­kai városi kórházban. A tragé­diát a feltételezések szerint egy a sabaci Zorka gyógyszerüze­mében gyártott, bélműködést serkentő infúziós oldat okozta a sebészeti osztályon. A halálesetek májusban és június első felében következtek be, de csak nemrég derült fény az ügyre. A nyomozás során ki­zárták a szakmai mulasztást. A kórház vezetőségét azonban le­váltották, mert késleltették a vizsgálat elindítását. A soroza­tos halálesetek körülményeinek kivizsgálása megindult. Cserbenhagyás miatt keresik az ismeretlen gázolót Elütötte az igazoltató rendőrt Elütöttek egy bajai járőrt szom­baton este a Monostori úton. A szolgálatot teljesítő rendőr ne­gyed tíz körül éppen egy Tra­bantot igazoltatott - ami szabá­lyosan az út szélén parkolt, és ki is volt világítva mikor egy Baja felől érkező kocsi elcsapta a főtörzsőrmestert. A Trabant utasai hallották a csattanást és látták, hogy az előbb még a ko­csijuktól alig 20 centire álló rendőr elrepül. Az egyenruhás zsaru először a Trabi motorház­tetején szállt át, majd ráesett a kocsibejáróban parkoló járőrau­tóra, és csak ezután ért földet. Az ütközéstől cipője leesett, egyenruhája elszakadt. Jobb ol­dali sorozatos bordatörést és orrcsonttörést szenvedett. A balesetet okozó sötét Ford az ütközéstől mintegy 100 méterre lelassított, de nem állt meg, ha­nem segítségnyújtás nélkül ott­hagyta a vérző rendőrt. Az eddig ismeretlen személy által vezetett gépkocsi jobb eleje erősen sérült. Az ütközés megviselte az eddig azonosítat- lan autót is. A helyszínen ma­radt a visszapillantó tükre, el­tört az irány jelzője, valamint a lámpabúrája is. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az ügyben. Aki tud ilyen sérülésű autóról, az jelezze a 07-es se­gélyhívó számion vagy a bajai rendőrkapitányságon. Ezredéves emlékmű Ünnepélyesen újraavatták az Ezredéves emlékművet vasár­nap a Hősök terén. A harminc­hat méteres kőoszlopon a győ­zelmet szimbolizáló Gábriel arkangyal, illetőleg talpazata körül a honfoglaló vezérek bronz lovasszobra a honalapí­tás 1100. évfordulójára szépült meg. A Himnusz hangjait köve­tően magyar gregorián énekek hangzottak el, majd lovasok vonultak fel honfoglalás kori öltözékekben. Magyar Bálint művelődési miniszter ünnepi beszédében utalt arra: a történe­lem távoli századaiban élt vezé­rek egy dologban azonban egy felismerést vallottak, miszerint eredeti lakhelyük már nem volt képes eltartani a népeket. A fe­jedelmek ezért megállapodtak az új haza felkutatásában, amely nem ment véráldozatok nélkül. A legsúlyosabb vér- cseppek azonban azok voltak, amelyeket a közös cél záloga­ként egy kehelybe hullattak. Kocsér is Bács-Kiskunba tart? Múlt vasárnap a Jász-Nagykun- Szolnok megyéhez tartozó Ti- szaug lakói népszavazáson dön­tötték el, hogy a jövőben Bács- Kiskun megyéhez kívánnak tar­tozni. Kevéssel a tiszaugiak előtt a korábban Baranya me­gyéhez tartozó dunafalviak is a hozzánk történő csatlakozásra voksoltak. A dunafalviak, tiszaugiak példája nem egyedi. Körülbelül Nyári záporok áztat­ják a gabonatáblákat. Itt az ideje az aratásnak, de a gépek elakadnának a fel­ázott földben. Túl sok az égi áldás, reméljük, nem lesz böjtje. Képünkön ez az aranyhajú kislány a ka­lászkoszorúnak legjobb szálakat válogatja Mélykút határában. fotó: király két esztendeje, még az előző önkormányzati ciklusban a Pest megyei Kocséron is felvetődött a kiválás, illetve a Bács megyé­hez történő csatlakozás gondo­lata. Azóta a településnek új képviselő-testülete van, de a csatlakozás gondolata ma is in­tenzíven foglalkoztatja az ott lakó embereket. Minderről részletesen a 6. oldalon olvas­hatnak. A gyilkos visszatért? A rendőrök továbbra is keresik azt a brutális gyilkost, aki ta­valy, szeptember 28-án egy sú­lyos tárggyal lakásukon szét­verte Kovács Dezsőné és Fuszkó Sándomé fejét. A Kecskeméten, a Mária körúton élő két idős hölgy gyilkosának kézre kerítésére az ORFK fél­millió forint nyomravezetői dí­jat ajánlott fel, de egyelőre ez sem hozott eredményt. Múlt héten aztán a környéken élők­ben feléledt a remény arra, hogy a rendőrök talán megfog­ják az elvetemült gyilkost. Is­meretlen tolvaj ugyanis betört a gyilkosság helyszínére; a lezárt, üresen álló Mária körúti családi házba. Sokan ekkor igazolva látták azt a régi zsarutapasztala­tot, hogy a gyilkos előbb-utóbb visszatér a helyszínre. További részletek a 3. olda­lon. Gyorshírek l Drámai küzdelem I Osztályozó visszavágó mér- | kőzést játszott az NB I-be ju- I tásért a Tiszakécske labdarú- 1 I gócsapata. A, rendes játékidő | és a hosszabbítás - akárcsak f | az első, Kécskén lejátszott ta- I lálkozó - 0-0-lal ért véget. I Következtek a büntetők és ott a pécsiek céloztak pontosab- § bán, így 5-3-ra nyertek. Rész- I letes tudósítás a 13. oldalon. A sérült elszökött I Izsákon vasárnap reggel fél nyolckor - 24 órával a két ál­dozatot követelő szombati j tragédia után - újabb közle­kedési baleset történt. Ezúttal | a Kiskőrösi út 3. szám előtt ( ütközött villanyoszlopnak egy személygépkocsi. Mire a § mentősök Izsákra értek, már 1 nem találták a könnyebben | sérült fiatalembert. Ugyanis ittasan vezetett és ezért elszö­kött a helyszínről. Megtámadtak egy határőrt Fegyverrel rendelkező román I állampolgárokat keres nagy f erőkkel a rendőrség. Sarka- ( dón vasárnap kora reggel egy ( határőrjárőr-szolgálat igazol­I tatott két román állampolgárt. A 25-30 év körüli férfiak csak román személyi igazolvány­nyal rendelkeztek. Ekkor az § egyik határőr elment értesí- teni a helyi őrsöt. Ottmaradt 1 kollégáját közben megtámad- í p ták, elvették tőle pisztolyát, p - lefújták a saját gázsprav-jé- | vei, és megbilincselték, majd f | elmenekültek. Kémstatisztika I Oroszországban tavaly 11 I külföldit utasítottak ki, és 28 orosz állampolgárt tartóztat- I tak le kémkedés vádjával - je­li lentette be vasárnap Borisz | Jelcin. Az orosz államfő fel- I fedte azt is, hogy 1995-ben az orosz titkosszolgálatok 67 | olyan kísérletet hiúsítottak I meg, amely titkos információ j I átadására irányult. Jászszentlászlón sokan keresték fel a hét végén a Jóléti Szolgálat Alapítvány kézmű­vestanyáját. Az ősi mesterségeknek otthont adó épületegyüttest szombaton adták át. A négy épületben a korongozás, a kézi szövés, a fafaragás, a vessző-, nád- és csuhéfonás titkaival is megismerkedhettek az odalátogatók. Lapozzon a 2. oldalra FOTÓ: tapodi

Next

/
Oldalképek
Tartalom