Petőfi Népe, 1996. április (51. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-11 / 85. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. április 11., csütörtök Naptár Április 11., csütörtök. Névnap: Leó, Szaniszló. Névnapozóknak Leó: latin eredetű név, jelentése: oroszlán. Sza­niszló: a szláv Sta- nislav névből ered, jelen­tése: állandó dicsőség. Kö­szöntjük a névnapjukat ma ünneplő Ariel, Ariella, Gemma, Leon, Leóna nevű olvasóinkat is! Évforduló E napon született 1900-ban Márai Sándor költő, író, esszéista, műfordító, Radványi Géza testvére. 1948-tól külföldön, 1952- től az USA-ban élt. Ön­életrajzi motívumokkal át­szőtt, páratlan stílusművé­szettel megírt regényeiben kritikával, de egyben nosz­talgiával ábrázolta a pol­gári társadalmat. Késői műveiben az emigrációs élet problémáit, törté­nelmi szkepticizmusát fo­galmazta meg. Főbb regé­nyei: Egy polgár vallomá­sai, A gyertyák csonkig ég­tek, Sértődöttek, A delfin visszanézett. 1989-ben hunyt el. Ökumenikus naptár A Leók védőszentje a 461-ben elhunyt Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. A katolikus liturgikus nap­tárban ma Szent Szaniszló püspök vértanúra emlékez­nek, akit II. Boleszláv len­gyel király végeztetett ki 1079-ben. Mi, Hol, Mikor? • Ma és holnap délután fél 3- tól lesz sárkánykészítés, illetve agyagozás a kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban. • Ma 15 órakor folytatódik a Honfoglalók emlékezete című közösségi játék a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban. • Maszkok címmel nyílik meg Szalay László grafikai kiállí­tása, április 12-én 18 órakor Kiskunhalason, a Közösségek Házában. • ír és skandináv népzenei koncertet tartanak április 12-én 20 órától a kiskunhalasi Közös­ségek Házában. Fellép a Cross- roads együttes. Ábrányi Lívia festőművész alkotásaiból nyűt kiállítás Kiskunmajsán a művelődési köz­pontban. A magyar származású, Angliában élő festőművész-tanár Lecceben kezdte művé­szeti tanulmányait, majd Ravennában és jelenlegi lakóhelyén, Manchesterben folytatta isko­láit. Az Életem tájai című képkiállításon elsősorban az elmúlt két-három évben festett tájké­pei kaptak helyet. A tárlat április 10-éig látogatható. fotó: tapodi Kálmán Cigány népzenei és néptánctalálkozó A napokban Kecelen rendezték meg a Bács-Kiskun megyei nemzetiségi hagyományőrző gyermek- és ifjúsági fesztivál rendezvénysorozat keretében a cigány népzenei és néptáncta­lálkozót. Érkeztek hagyomány­ápoló csoportok Kalocsáról, Kiskőrösről, Szabadszállásról, Kiskunhalasról, Mélykútról és Kiskunmajsáról. Az egész estét betöltő rendezvényre a megyé­ben hivatalos látogatáson tar­tózkodó szlovákiai, beszterce­bányai küldöttség tagjai is eljöt­tek. Ám a szereplők kissé ke­serű szájízzel távoztak, ugyanis nem voltak elégedettek a szer­vezők munkájával, sőt a zsűri értékelésével sem igazán értet­tek egyet. P. Á. Nyugdíjasok népfőiskolája Ki nyer ma? Technikai okok miatt a meg­hirdetett 3 óra helyett egy órá­val korábban, tehát délután 2 órakor kezdődik a nyugdíjasok népfőiskolájának mai előadása, melyet dr. Szűcs Tibor, a kecs­keméti önkormányzat jog- és ügyrendi bizottságának elnöke tart. A helyszín a kecskeméti Jókai utca 15. szám. Április 12-én, 12.30-kor a kis­kunhalasi könyvtárban rende­zik meg a Ki nyer ma? című rá­diós, komolyzenei vetélkedőt. Várják az érdeklődőket. Vetik a burgonyát Tiszakécske határában. A rég várt tavasz minden épkézláb embert a határba csalt. A gazdák igyekeznek bepótolni a hosszúra nyúlt tél okozta lemaradást a me­zőgazdasági munkákban. FOTÓ: SZÁSZ ANDRÁS Balesetek, Bűnügyek Húsvéti motoros Elhagyta utasát hétfőn déltáj­ban egy kiskunhalasi motoros. K. S. a város külterületén nem az útviszonynak megfelelően vezette járművét, emiatt utasa a motorról leesett és súlyos sé­rüléseket szenvedett. Láncfűrész, fűnyíró Egy német állampolgár Sza­badszállás melletti tanyáját törték fel ismeretlenek. A kü­lönböző berendezési tárgyak mellett egy láncfűrészt és egy fűnyírót is elvittek. A kár százötvenezer forint. Tragikus játék Néhány fiatalember sportpá­lyának tekintette a vasútállo­mást Cegléden. A Fradi- meccsre utazó társaság egyik tagja, L. J. 19 éves fiatalem­ber, játszás közben az egyik szerelvény kerekei alá esett és szörnyethalt. Autóból rádiót Egy kunszentmiklósi polgár autóját törték fel Szabadszállá­son, a Honvéd-parkolóban. A kocsiból kiszerelték a rádió­magnót és a hozzá tartozó két hangfalat. A kár 20 ezer forint. Aranytolvaj Egy Bethlen Gábor utcai csa­ládi házban járt betörő Sza­badszálláson. A tolvaj össze­szedte a házból az arany ék­szereket. A tulajdonosok kára százötvenezer forint. Szintén Szabadszálláson egy lakatlan házba törtek be. Szerszámokat vittek el hatvanezer forint ér­tékben. Feltörték a Petőfi utcai italboltot is. Cigarettát, italfé­leségeket és csokoládét vittek el. A tulajdonos kára harminc­egyezer forint. Tanyafosztogatók Több tanyafeltörés is történt az elmúlt időben a Szabadszállás melletti erdőrészen. Az egyik hétvégi házból használati tár­gyakat, többek között bútoro­kat vittek el. Egy másik tanyá­ból fűnyírót, fúrógépet, gázpa­lackot és élelmiszert loptak. Megszólalt a riasztó Szombaton éjjel a Fáy utcai boltba akart valaki betömi Dunavecsén, ám megszólalt a riasztó. A tolvaj elmenekült. Ugyanezen az éjjelen a vecsei Ifjúság presszóban is tolvaj járt. Italt és dohányárut zsák­mányolt. A rendőrök feltétele­zik, hogy a két cselekményt ugyanaz követte el. Fóliasátorból loptak Egy gázpalackot, gázégőt, nyomáscsökkentőt és egy gyorsvágó flexet vittek el a tolvajok egy kunszállási fólia­sátorból. A kár mintegy 20 ezer forint. Rablótámadás Kecskeméten, a Szarvas utcán lakásán megvertek egy férfit. Az ismeretlen támadó 11 ezer 300 forinttal menekült el. Nézőpont Miért sír a rádiótelefon? Bán János írása Nagyon jó dolog a teljes ár tíz százalékáért rádiótelefonhoz jutni. De ingyen még sokkal jobb. Ezt az elvet vallotta görög származású hazánkfia is, akinek le­leményességéhez szemernyi kétség sem fér. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint unatkozó ismerősei éppen valami olaj­ügybe szerették volna becsábítani, de ő mást talált ki. Rájött ugyanis, hogy mekkora pénzt lehet leszakítani a rádiótelefo­nos akcióval. Meg is csinálta, és két hónap alatt több mint tíz­milliót kaszált. Ez munkanaponként már majdnem negyed- millió forint bevétel, ami azért nem rossz, még a létminimum­hoz képest sem. Mindebből mi a tanulság? Hát először is az, hogy a rádiótelefon valóban státusszimbó­lum. Fontos emberek zsebében csörög, napszemüveges ficsú- rok szorítják hájas fejükhöz a Mercedesben. Görög barátunk azonban gondoskodott arról, hogy változzon a leosztás: ma­gának megtartott egynéhányszáz rádiótelefont, de nagylel­kűen hagyta, hogy néhányan - jutalomként - hazavigyenek egyet-egyet. Cserébe éppencsak annyit kért, hogy adják a ne­vüket ehhez a csalássorozathoz. A jónépek meg adták a nevü­ket, mert azért egy rádiótelefon nem akármi, lesz ami lesz, ők vállalnak mindent, csak vihessék haza a zsebbencsörgőt. Aztán van egy másik tanulság is. Ebben a csúnya ügyben me­gint beigazolódott, amit a zsaruk oly sokszor hajtogatnak: a bűnöst nem kéne futni hagyni. A telefonhabzsolásba belebu­kott görög abban a pillanatban, ahogy szabadlábra helyezték, beintett mindenkinek, visszavonta a vallomását, megverette az ellene vallókat, és a jelek szerint nem átallott megkömyé- kezni néhány rendőrt sem. Azóta már Hellász napsütötte tájain sütteti a hasát a nappal, és csókoltatja azokat, akiket becsapott, és persze azokat is, akik szabadlábra helyezték. Jótékonysági rendőrbálat szervez az alapítvány Kunszentmiklóson a DADA A Kunszentmiklósi Rendőrka­pitányság és a Felső-Kiskun­sági Köz- és Vagyonbiztonsá­gért Alapítvány rendezésében május 8-a és 13-a között a kun­szentmiklósi ÁMK-ban bemu­tatásra kerül a megyei rendőr­főkapitányság által összeállított drogellenes kiállítás. A kiállítás ideje alatt drog-, AIDS-, do­hányzás- és alkoholellenes elő­adásokat tartanak az országos DADA-programhoz kapcso­lódva. Ez alkalomból a miklósi rendőrkapitányság és a va­gyonbiztonságért alapítvány művészeti pályázatot hirdet ál­talános és középiskolás diákok részére „Hogyan látom én?” címmel. A drog, AIDS, do­hányzás és alkohol elleni küz­delem lehetőségeit feltáró munkákkal pályázni lehet bár­mely művészeti ágban. A leg­jobb alkotások készítői díjakat kapnak, és ezeket bemutatják a nagyközönségnek is. A pálya­munkákat május harmadikáig kell eljuttatni a Kunszentmik­lósi Rendőrkapitányságra. Az 1993-ban létrehozott Felső-Kiskunsági Köz- és Va­gyonbiztonságért Alapítvány április 20-án este hét órától jó­tékonysági bálát szervez a kun­szentmiklósi sportcsarnokban. Az alapítványi rendőrbálon lesz tombola, tánc. A talpalávalót a Nosztalgia zenekar húzza. A bálra jelentkezni a miklósi ka­pitányságon lehet. W. K. E. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Tel.: 06-76-486-001 Fax: 06-76-486-003 Schmidt Kft. Baja Ipartelepi út Tel.: 06-79-421-945, 422-543 Volkswagen. Biztos lehet benne. Álomból valóság: Polo Classic Itt az új Polo Classic. 455 literes csomagtere, gazdag alapfelszereltsége, kiemelkedő biztonsági foka és elérhető ára teszi ideálissá a családok számára. Részletre is kapható és lízingelhető. Álomból valóság: Polo Classic, 2 033 OOO Ft-tól, az új családi Volkswagen. Látogasson el márkakereskedésünkbe!

Next

/
Oldalképek
Tartalom