Petőfi Népe, 1996. március (51. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

2. oldal 1996. március 1., péntek Megyei körkép Naptár Március 1., péntek. Névnap: Albin. Névnapozóknak Albin: latin ere­detű név, jelentése: fehér. Köszöntjük a névnapjukat ma ünneplő Albina, Cseperke, Dávid, Szecső, Veszta, Zotmund, Zulejka nevű ol­vasóinkat is. Évforduló 1886-ban e napon született Oskar Ko­koschka, osztrák festő, grafikus, drá­maíró, az expresszioniz- mus egyik legnagyobb ha­tású képviselője. Korai fő műve, az Álmodó fiúk című litográfiasorozat jel­legzetes szecessziós mű. 1911-től a Sturm tagja volt, müveiben mindin­kább az expresszív elem dominált. Fő müvei port­rék, amelyeket könyörte­len léiekrajzuk alapján a pszichoanalízis párhuza­mának minősítenek. Je­lentősek tájképei és város­képei is. Drámái az ex­presszionista drámairoda­lom jellegzetes darabjai. 1980-ban hunyt el. Ökumenikus naptár Az Albinok védő­szentje az 554-ben elhunyt Szent Albi- nus angers-i püspök. Az ortodox és a gör. kát. naptárban ma Szent Eudo- kia vértanúnő emléknapja van. Császártöltésen már hagyomány a községi borverseny, amelyet a napokban rendeztek meg. A több mint félszáz mintából 10 arany, 12 ezüst és 9 bronz minősítést kapott. A bíráló bizottság - élén Kunszeri Miklós megyei borászati szakfelügyelő - két nagydíjat adott ki, amit Walter György Rajnai rizlingje és Vancsik György Kékfrankosa érdemelt. A közönség Szemerey Zoltán Kékzweigelt borát értékelte a legjobbnak. Egy nagykőrösi kft. kérelmezte az eljárást Pénzbírságot szabott ki a versenytanács A fogyasztók megtévesztése miatt 100 ezer forintos bírságot rótt a Sasform Mérnöki és Ke­reskedelmi Kft.-re a Gazdasági Versenyhivatal Versenytaná­csa. Az eljárást a nagykőrösi Vertikum Kft. kérelmezte. A kérelmező a kecskeméti Agri- kom KMG-től vásárolt gyártási jog alapján állítja elő és forgal­mazza a Rabewerk ásóboronát. Ugyanakkor a tudomására ju­tott, hogy a Sasform Mérnöki és Kereskedelmi Kft. is gyártja a terméket saját tervezés alapján és azt állítja: eredeti Rabewerk- alkatrészeket használ fel. A versenytanács megállapí­totta, hogy a Sasform Kft. való­ban megtévesztette a fogyasz­tókat, amikor az általa gyár­tott ásóborona művelőelemeiről (ásókések és csapágyazások) ajánlataiban azt állította: azok azonos minőségűek a nemzet­közileg ismert német Rabewerk cég gyártmányaival. A kft. ugyanakkor a minőség azonos­ságának bizonyítékául függet­len szakértői véleménnyel nem rendelkezett. A versenytörvény szerint pedig erre áru-összeha­sonlítás esetén szükség van. Játékbemutatót rendeznek Kalocsán A dél-amerikai napok kalocsai rendezvénysorozatában szom­baton délelőtt 10 órától indián játszóház várja az érdeklődő­ket. A művelődési központban fejdíszt, tolikoronát, nyakláncot és fúvócsövet készíthetnek a megjelentek. Este 7 órától pe­dig latin-amerikai ízekkel ba­rátkozhatnak a Hotel Kalocsá­ban rendezendő gasztronómiai esten. Nagykőrösi vásár Országos állat- és kirakodóvá­sárt tartanak március 4-én Nagykőrösön. Az állat-egész­ségügyi hatóság a gazdasági ál­latok felhajtását nem korlátozza a településen. Mi, Hol, Mikor? • Ma még jelentkezhetnek az iskolai csoportok a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban a Forgó­színpad elnevezésű bemutat­kozó műsorra. • Ma délután fél 3-tól papírhajtogatás, hol­nap tojásírás lesz a kecskemé­ti Népi Iparművészeti Múze­umban. • Ma 17 órakor Gyé- vay Angéla professzor tart elő­adást Egészség vagy betegség? címmel a kecskeméti tanító­képző főiskolán. • Ma 17 óra­kor kezdődik a megyei nemze­tiségi hagyományőrző fesztivál német nemzetiségi népdaltalál­kozóval a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. • Ma 18 órakor kezdődik a szakmunkástanu­lók, holnap 18 órakor a szakkö­zépiskolások szalagavató bálja a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskolá­ban. • Március 4-én, délután fél 6-kor nyitják meg Petri Il­dikó grafikusművész kiállítását a kecskeméti kamaraszínház­ban. A kecskeméti Katona József Múzeumban szerdán délután nyitották meg Sava Stojkov zombori festőművész kiállítását. Képünkön a művész egyik alkotása látható. Balesetek, Bűnügyek A barátja szemébe lőtt légpuskával Légpuskával lövöldözött célba két fiatalember a minap a kis­kunfélegyházi Arany János utca egyik házának udvarán. Annyira belejöttek, hogy a vé­gén már egymást lőtték. Az egyik golyó G. László szem­gödrébe fúródott, de egyelőre még nem tudni, milyen fokú károsodás érte a szemét. A légpuskákat a rendőrség lefog­lalta és ejárást indítottak az ügyben. Hamis kulccsal Kecskeméten az Attila utcában egy Volkswagen Golfot, felte­hetően hamis kulccsal, nyitot­tak ki. Egy diplomatatáska tűnt el személyes és hivatalos ira­tokkal együtt, a kár 17 ezer fo­rint. Betörtek a hetényi tiszti klubba Kecskemét-Hetényegyházán február 28-ára virradóra isme­retlen tolvajok ablakbetörés módszerével jutottak be a tiszti klubba. Színes tévé és video­magnó volt a tolvajok zsák­mánya, a kár 80 ezer forint. Orvvadászok Orvvadászt fogott a minap a tázlári mezőőr és a körzeti megbízott. Az őzet vonszoló orvvadászok ketten voltak, de a mezőőr láttán egyikük elsza­ladt, társát viszont előállítot­ták. Az orvvadászok fegyverét elkobozták, és lopás, valamint lőfegyverrel történt visszaélés címén eljárást indítanak elle­nük. Tanyabetörések A tulajdonos távollétében be­törtek egy tiszaalpári tanyába. Három gázpalackot, egy asz­tali rádiót, ébresztőórát, ba­kancsot, konyhakést és élelmi­szereket vittek el, mintegy 43 ezer forint értékben. Betörők jártak egy pálmonostori tanyán is, ahonnan egy 30 ezer forin­tos motoros láncfűrészt vittek el. Nézőpont* Készítsük elő a gyertyákat Bán János írása Lehet, hogy megint eljön a paplan alatt zseblámpával ol­vasgató kölykök ideje. Mint ahogy eljön az amúgy romanti­kus gyertyafénynél zsíroskenyeret majszoló, a hideget már régóta prímán viselő nyugdíjasok kora is, akik régebben nem sejtették, hogy egyszer majd ilyen sötéten látják a vilá­got. A világosság hiányának oka az újabb áramdíjemelés, ami a többi energiahordozó árának emelésével kombinálva kivá­lóan alkalmas arra, hogy elvegye a kedvünket mindenféle további számolgatástól. Már az eddigi számlák is letargiába taszították a jónépet, s a hírek szerint idénre terveznek még nekünk újabb emelést is. Ennek, mondjuk, senki sem örül, a nyugdíjasok végképp nem. Idős rokonom például már néhány éve kísérletezik a fűtésköltségek leszorításával. Nem azért mondom, kitartá­sának hála, el is ért bizonyos eredményeket. Nemrégiben vi­szont rájött, hogy egy bizonyos szint alatt már nincs értelme a spórolásnak, mert a lakásban ugyanolyan hideg lesz, mint a kinti farkasordítóban. Attól tartok, hogy a sötétben, és a hidegben üldögélő nyug­díjasokat az újabb áremelés után nem nagyon vigasztalja semmi. Például az sem, hogy a legnagyobb hazai energia­cégekért az új, nyugati tulajdonosok milyen sok száz milli- árdot fizettek, amiből végre törleszthetjük szintén nyugati adósságunk töredékét. Biztosan felmerült már az is néhá- nyunkban, hogy a profitra törekvő tulajdonos előbb-utóbb mindent megtesz majd azért, hogy úgymond világpiaci szintre emelje a hazai energiaárakat. A számolásba is belefá­radt nyugdíjas ilyenkor nem nagyon tud másra gondolni, mint arra, hogy az ő szerény nyugdíját meg a kutya sem akarja világpiaci színvonalra emelni. Úgyhogy mást nem is tehet, áremelés előtt még jól felkap­csolja a villanyt, hogy pár napra bevilágítsa a szobákat, mert azután már nem biztos, hogy telik majd a vilany-, vagy éppen a fűtésszámlákra. A családok valahogy majd túlteszik magukat ezen is.- Lesz, ahol csak a videó megy majd keve­sebbet, akad, ahol a mosógépet használják egy kicsit ritkáb­ban, másutt lehet, hogy már a villanykapcsolót sem szívesen kattintják fel. Ilyen árak mellett ugyanis nem telik majd rá. így aztán nem is lön világosság. Rendkívüli ülés Katymáron A katymári képviselők pénte­ken este öt órakor rendkívüli ülésre gyűlnek össze. Az ülé­sen a jegyzőnő elleni fegyelmi eljárást végző vizsgálóbizott­ság beszámolóját terjeszti elő Janity Lázár alpolgármester, a bizottság elnöke. A település elöljárói döntenek egyebek mellett még arról is, hogy a Katymár Községért díjat kinek is ítéljék oda? MOBIL MŰREMEK A Vectra 1988 óta az Opel sikerautója a.középkategóriában. És most itt az új Vectra, amely rendkívül kedvező feltételekkel vásárolható meg Opel márkakereskedéseinkben. További ajánlataink: • OPEL Corsa már 1.393 700 Ft-tól • OPEL Astra már 1.763.700 Ft-tól • Kamatmentes részletfizetési lehetőség! • Használt autóját beszámítjuk. OPELAUTÓARÉNA 6400 KISKUNHALAS Bácskai út 1-3. Tál.: 77/423-480 Fax: 77/423-488 START Kft. 6301 KALOCSA Bem apó u. 21. Tel.: 78/461-355 Fax: 78/462-949 OPEL6 OPELCSERNI 6500 BAJA Keleti Ipartelepi út 61. TeL/Fax: 79/323-811 TORMÁSI Kft. 6000 KECSKEMÉT Jász u. 24. Tel.: 76/482-208 Fax: 76/482-201

Next

/
Oldalképek
Tartalom