Petőfi Népe, 1996. január (51. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. január 2., kedd Naptár Január 2., kedd. Névnap: Ábel. Névnapozóknak Ábel: bibliai név, jelentése lehelet, múlandóság, eset­leg fiú. Gratulá­lunk a névnapjukat ma ün­neplő Acsád, Ákos, Bazil, Bertold, Bodó, Ditmár és Odisszeusz nevű olvasóink­nak is! Évforduló E napon született 1867-ben Eperjesen Kertész Kálmán zoo­lógus, a MTA tagja. A budapesti egyetemen előbb orvosi, majd böl­csészdoktori oklevelet szerzett. Száznál több tu­dományos dolgozata jelent meg a magyar állatvilág­ról és általában a zooló­giáról. Egyik fő müve: A magyarországi szúnyogfé­lék rendszertani ismerte­tése. Általános légykataló­gusai is közismertek. 1922- ben hunyt el Budapesten. Ökumenikus naptár Az Ábelek védő­szentje a bibliai Ábel, Ádám és Éva fia. A katolikus li­turgikus naptárban Nagy Szent Vazulra és Nazianzi Szent Gergely püspök, egy­háztanítóra emlékeznek. Áz ortodox és görög katoliku­sok pedig Szent Szilveszter püspökre. Mi, Hol, Mikor? • Január 3-áig zárva tart a Kecskeméti Képtár, valamint a Tóth Menyhért-emlékmúzeum. • Január29-éigjelentkezhetnek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon rajzszakkörébe a gyerekek. Az otthon indít szakkört a 6-8, il­letve a 9-10 éves diákok szá­mára is. • Január 6-án, 17 óra­kor családi mozi lesz a kecske­méti Otthon moziban. A Poca- hontast vetítik. # A kecskeméti Táncsics Mihály Művelődési házban csütörtökönként 18 órá­tól és vasárnaponként 15 órától tartja bibliaiskoláját, illetve ze­nés istentiszteletét a Hit Gyüle­kezet. • Január 6-án szombaton délután tartja összejövetelét a kecskeméti cigány kisebbségi önkormányzat Rajkó-klubja a Gizella téri kultúrközpontban. Kecskeméti politológus Kanadából Szepesi Angéla, kecskeméti születésű, ám Kanadában élő politológusnő az óév utolsó nap­jaiban itthon járva könyvét dedikálta szülővárosában. Az Egy vüágrend terve: Bahá’i tanok és intézmények című könyve a világ számos nyelvén megjelent már. fotó: w. király ernő Petőfi Sándorra emlékeztek Kiskörösön és Félegyházán Kiskörösön a három éve felújí­tott hagyományokhoz hűen az idén is éjszaka emlékeztek a vá­ros nagy szülöttjére, Petőfi Sándorra. Az éjféli koccintást követően rövid időre szinte ki­ürültek a lakások és a szórako­zóhelyek. Az új esztendőt kö­szöntő polgárok a költő szülő­háza előtti téren együtt ünnepel­ték nagy nemzeti költőnk világ- rajöttének 173. évfordulóját. Az emlékbeszéd után az önkor­mányzat, a költő nevét felvett oktatási intézmények, valamint a Petőfi Sándor Társaság képvi­selői helyezték el koszorúikat a Petőfi-szobomál és a szülőház­nál. Az utóbbi az idén is kívül- belül nappali fényhez hasonló világosságban tündökölt. Belül azért, mert - az elmúlt eszten­dőkhöz hasonlóan - a múzeumi emlékhely ezúttal is az éjszakai ünnepség végéig fogadta a láto­gatókat. Kívül pedig az emlé- kezők sokaságának égő gyer­tyái világították meg a nádtetős, fehér falú épületet. Kiskunfélegyházán is meg­emlékeztek a születésnapról abban a városban, amelyet leg­nagyobb nemzeti költőnk egyik versében szülőhelyének vallott. A műsor a Petőfi téren vette kezdetét. Itt a helyi Petőfi Sán­dor Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora után megkoszo­rúzták a poéta szobrát. Koszo­rúztak a költő emlékét őrző Pe- tőfi-szobánál is. Az ünnepi programok során egyértelművé vált, hogy a fél­egyháziak nem kívánják újjá­éleszteni a szülőhely körüli haj­dani éles vitát. Nagykőrösi újév Újévi Strauss-koncertet adnak Nagykőrösön, az Arany János Művelődési Központban ja­nuár 3-án este hétkor. Közre­működik a Kecskeméti Szim­fonikus Zenekar. A koncert előtt Kósa István polgármester mond köszöntőt a közönség­nek. Ugyancsak a művelődési ház híre, hogy január 11-ig lehet jelentkezni az angol és német középhaladó nyelvtan- folyamokra. Buci Maci-koncert Égből pottyant újévköszöntő gyanánt Buci Maci kakaókon­certet rendeznek a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban január 6-án, délután háromkor. Fellép Gryl­lus Vilmos, a Kaláka együttes tagja. A koncerten részt vevő gyermekek egy csésze habos kakaót is kapnak. Ki főzzön a Kodály-iskolában? Nem zárult még le véglegesen a kecskeméti Kodály-iskola men­zája körüli huzavona. Ismert, hogy a konyha bérleti pályázatát szeptembertől elnyert vállalko­zónő a fogyasztóvédelmi ellen­őrzés után a közelmúltban távo­zott az iskolából. A továbbiak­ról Bohács József alpolgármes­ter érdeklődésünkre elmondta: a téli szünet után egy hónapra Lo­vász Attilával - illetve az általa képviselt céggel - kötnek szer­ződést. Majd a január 10-ei képviselő-testületi ülésen dön­tenek véglegesen. Előfordulhat új pályázat kiírása a menza bér­letére, valamint az is, hogy pe­ren kívüli egyezség keretében egy másik cég kapja a menzát. Lapunk információja szerint utóbbi esetben a Suli-Hőst Kft.- ről van szó, akik - egy régi, de érvényes szerződés ellenére - szeptembertől nem tudták át­venni a II. Rákóczi menzáját, mivel ott a Repetás Kkt. nyerte a pályázatot. A Suli-Hőst ezért je­lentős összegű kártérítésre perli az önkormányzatot. Ha az egyezség létrejön, úgy nem folytatják a pert és megkapják pályázaton kívül a Kodály men­záját. A január 10-ei testületi ülésen várhatóan módosító ja­vaslatra is sor kerül, mivel több képviselő amellett van, hogy továbbra is Lovász Attiláék főz­zenek a Kodályban. M. Gy. Balesetek, Bűnügyek Kevés baleset Az ORFK-tól tegnap kapott tá­jékoztatás szerint az elmúlt 24 órában 19 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt az országban: 9-en súlyos, 19- en pedig könnyű sérülést szenvedtek. Frontális ütközés Két személyautó ütközött fron­tálisan az év utolsó napjának késő délutánján Kecskemét és Hetényegyháza között. A bal­esethez a mentőkön kívül a tűzoltókat is riasztották. Az au­tókban egy személy életveszé­lyesen, kettő pedig könnyeb­ben sérült. Tolvaj a tanyán Tolvaj járt Ladánybenén egy budapesti polgár hétvégi ta­nyájában. A betörés időpontja pontosan nem ismert, csupán annyi, hogy december közepe és karácsony között történhe­tett. A bűnöző élelmiszereket, műszaki cikkeket pakolt össze és távozott. Az okozott kár 100 ezer forint. Lajosmizsén ha­sonló bűncselekmény történt, majdnem ugyanebben az idő­ben. Itt a tanyáról műszaki cikkek tűntek el 120 ezer fo­rint értékben. Kecskeméti sorozat Szépségszalonba is betörtek az elmúlt napokban Kecskemé­ten. A városközponti Északi térfal Grácia szalonjában azonban nem a szépítőszereket kereste a tettes, hanem a kész­pénzt. Ebből 35 ezernyit vett magához és távozott. Ugyan­ebben az épületben egy káefté irodáját is meglátogatta a tol­vaj. Itt a műszaki cikkek érde­kelték. Ám még nincs vége: a közeli görög étteremben is kö­rülnézett a betörő. Italokat, műszaki holmikat vett magá­hoz és összesen 114 ezer fo­rintnyi kárt okozott. Szilveszterre készült Az ajtót befeszítve jutott be a tolvaj a kecskeméti Ceglédi úton egy üzletbe. A szilveszter előtt történt betörés nyilván még az ünnepi készülődés je­gyében történt, mert húsáru­kat, édességeket, kávét, ciga­rettát pakolt. A bolt 80 ezer fo­rintos kárt írt össze, a bűnöző viszont jól élt szilveszterkor. Ablakon át A kecskeméti Csillagfény ut­cából is betörést jelzett a rend­őrség. Itt az ablakon keresztül jutott a tolvaj a lakásba. Videomagnót, hozzá pedig ka­zettákat szedett össze. A tulaj­donos kára 75 ezer forint. Vagyon a lakásban Tiszakécskén egy lakásból arany ékszereket vittek el. Az Ady Endre utcai otthonban nem kevesebb, mint két és fél millió forintos volt a kár. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást. Kifosztott turista Kiskunfélegyházától mintegy tíz kilométernyire, az E75- ösön egy német férfit loptak meg. Amíg az átutazóban lévő ember a kocsiját szerelte, va­laki kivette a kocsiból a kézi­táskáját. A tolvaj zsákmánya 3 ezer 900 német márka. Nézőpont Benzin, te drága Barta Zsolt írása Tegnap felemelték a benzin árát, úgy átlag 11 forinttal. A honatyáinknak köszönhetjük a változást. Mármint azt, hogy növekedett a benzin, a gázolaj, és a fűtőolaj adója. No de mi is indokolhatta a drasztikus elhatározást? Talán az, hogy a jólétükről híres nyugati államokban 20-30 forinttal többe kerül az üzemanyag. Ám ha mindenáron a gazdag országok árszínvonalához igazodunk, akkor leg­alább az élenjáróról vegyünk példát. Az Egyesült Államok­ról. Az államokban egy gallon benzin - ez majdnem 4 liter - alig valamivel drágább, mint nálunk egy liter 98-as ólmos. Pedig ott is az adókból tartja el magát az állam. Persze más oka is lehet az emelésnek. Tavaly az adótörvé­nyeket a „fizessenek a gazdagok” szemléletében fogadta el a baloldali többségű képviselőház. Több új jogszabály alapján már jómódúnak számít az, aki a családja ellátása mellett még egy négykerekűt is fenn tud tartani. Honatyáink úgy vélhették, hogy mégiscsak a létminimum felett él az, aki meg tudja fizeni a borsos árú benzint. A gond csak az, hogy idehaza jóval több embernek van még kétütemű, tinédzser­korú Trabantja, Wartburgja, meg farmotoros Skodája - mert nem futja másra -, mint 600-as Mercedese. Az sem kizárt, hogy a forint romlása indokolta a benzin ár­emelését. A kérdés csak az, hogy a drágulás oka, avagy kö­vetkezménye az inflációnak? A drága üzemanyag éppúgy növeli a zsírszegény tej költségeit, mint a szárnyas intimbe­tét árát. Márcsak azért is, mert mindkettőt szállítani kell. Talán a legegyszerűbb magyarázat az igaz. Az államnak nincs pénze. Ezért még mélyebbre nyúl az adófizető polgá­rok zsebébe. Ráadásul mindezt igen szemérmetlenül teszi. Ma ugyanis egy tank benzin - 98-as oktánszámú - 1400 fo­rintba kerül. Am idehaza mégis nagyjából 10 000 - tízezer - forintot kell különböző címen különböző helyekre kifizetni a munkaadónak, míg az alkalmazottja autójába kerül az üzemanyag. Hogyan jön ki az ötjegyű összeg? A nemzeti olajipari vállalatnak - a Mól Rt.-nek - 1400 forintba kerül 40 liter benzin. Ez fedezi a költségeit és a nyereségét. Az au­tós több mint 4800 forintért veszi meg ugyanezt a mennyi­séget a kútnál. (Ebben az árban már benne van, ahogy az áb­ránk is mutatja, az adó, útalap stb.) Ahhoz, hogy valaki 4800 forintot kapjon, körülbelül 7000 forint bruttó - adózás előtti - bért kell keresnie. Ha ennyit kap a cégétől, akkor a mun­kaadójának még csaknem 3000 forintnyi tb-, s egyéb járulé­kot kell alkalmazottja után fizetnie. Ezek után a magyar autós joggal érezheti magát úgy, mint a róka. Mármint olyan róka, amelyről hét bőrt nyúznak le. A' kiskunhalasi operacsillag ma Kecskeméten lép fel Önálló dalest huszonévesen Világszínvonalon egyedülálló­nak számít, ha egy operaéne­kesnő huszonöt évesen önálló estet ad. A halasi születésű Miklósa Erikának, a Magyar Állami Operaház magánéne­kesnőjének azonban ez sikerült. December 18-án, a Zeneaka­démián telt házas koncertet adott, amelyen mintegy másfél­száz földije is jelen volt. Ferge­teges sikerét a rádiózenekarral és Gregor Józseffel, a New York-i Metropolitan vendég- művészével aratta. Egyébiránt ő volt az, aki néhány éve a Mo- zart-énekversenyen zsűrielnök­ként „felfedezte” Miklósa Erika páratlan tehetségű, koloratúr- szoprán-énekesnői szerepét. Á művésznőt az új esztendő első napján, a Pesti Vigadó hagyományos Interoperett-gá- laműsorában is láthattuk, hall­hattuk a tévéközvetítés jóvoltá­ból.- Immár negyedik alka­lommal, pontosan a kezdetektől fellépek a Kovács József által rendezett, többmilliós nézett- ségű műsorban - mondja Mik­lósa Erika. Idén Mozart Varázs­fuvolájának Éj királynőjét, 1996-ban pedig Gounod Ró­meó és Júlia című operájának népszerű Waltzer-dalát ének­lem.- A közeljövőben mi vár önre?- A hazai felkérések mellett döntőek a külföldi vendégsze­replések, de már 1997-re is vannak meghívásaim, amely­Mlklósa Erika nek nagyon örülök. Január 2- án, kedden Kecskeméten, a Ka­tona József Színházban lesz új­évi koncert. Itt Strauss Dene­vérjéből Adél szerepét ének­lem. A tervek szerint február 24-én, szombaton szülőváro­somban, Kiskunhalason egy sportbál háziasszonya leszek. Ilyen minőségben még nem szerepeltem, tehát debütálok. Ez év novemberében a mű­vésznő nagyszerű áriaestet tar­tott Halason, a filmszínházban, a Rendezvény- és Program- iroda szervezésében. A zenekri­tikusok egyöntetű véleménye: a hazai és nemzetközi mezőny ki­tűnő .játékosa”, meghatározó operacsillaga. G. R.

Next

/
Oldalképek
Tartalom