Petőfi Népe, 1995. december (50. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

2. oldal Megyei Körkép 1995. december 1., péntek Naptár December 1., péntek. Névnap: Elza. Névnapozóknak Elza: Az Elisabeth (magyar Erzsébet) név német rövidü­léséből származik. Jelentése: Isten az én eskü­vésem. Köszöntjük a név­napjukat ma ünneplő Amó, Arnold, Amót, Blanka, Ede, Elek, Natália, Natasa és Oszkár nevű olvasóinkat is. Évforduló E napon született 1800-ban Vörös­marty Mihály költő, drámaíró, az MTA tagja. A reformkori ma­gyar irodalom vezéregyé­nisége volt. 1837-ben Ár­pád ébredése című darab­jával nyitották meg a Nemzeti Színházat. 1848- ban képviselő, Kossuth híve volt. Első jelentős köl­tői sikerét Zalán futása című eposzával szerezte. Szózata nemzeti énekünk lett. A haza és emberiség egységének gondolatát ki­fejtő költeményei a ma­gyar líra klasszikus alko­tásai. 1855-ben hunyt el. Ökumenikus naptár Az ortodox és a gö­rög katolikus nap­tárban ma Szent Ná- hum próféta emlék­napját jelölik. Ml, Hol, Mikor? • Jenei László pedagógus, ba­jai festőművész tárlata nyílik ma 17 órakor a jánoshalmi Honvéd Kaszinó Mithras-galé- riájában. A kiállítást Eördögh Endre docens nyitja meg. A tár­lat év végéig látogatható. # Ba­lázs Hajnalka grafikus kiállí­tása nyílik ma 17 órakor Kis­kunhalason a Közösségek Há­zában. A kiállítást Máthé And­rás festőművész-tanár nyitja meg. 9 Kamarazeneest lesz ma 18 órától Kiskunhalason az ön- kormányzati zeneiskola hang­versenytermében. Közreműkö­dik a Dohnányi-kvartett. A be­lépés ingyenes. 9Ma 16 óra­kor nyitják meg Homonai Pál festőművész kiállítását a kecs­keméti Ráday Múzeumban. • A Kalamáris Kulturális Ala­pítvány támogatásával Simon Miklós festőművész kiállítása nyílik meg ma 16.30-kor a ha­lasi felsővárosi iskolában. Apró mesemondók versenye Kisiskolások mesemondó versenyének döntőjét tartották szerda délután a kiskunfél­egyházi gyermekkönyvtárban. A mesemondó verseny különdíját Kerpics Gergő, a Móra Ferenc Általános Iskola első osztályos tanulója nyerte. Első helyezett a petőfiszállási Rádi Zsuzsanna, a második helyen Molnár Anna, a kiskunfélegyházi Batthyány-iskola, a harmadikon Vas Vera, a Platán utcai iskola negyedikese végzett. fotó: szász András Játszóház a bajai ifjúsági házban A karácsony attól lesz igazán emlékezetes, ha a díszeket a gyerekek szüleikkel együtt, sa­ját kezűleg készítik el. Ehhez kívánnak ötletet, útmutatót adni Baján az ifjúsági házban tevé­kenykedő kézművesek, grafi­kusok és népművelők. A karácsonyi játszóház de­cember 16-án várja az érdeklő­Új látogatási rend A betegek és hozzátartozóik érdekében mától megváltozott a kiskunfélegyházi kórház láto­gatási rendje. A rokonok, hoz­zátartozók ezentúl naponta 15 és 16 óra közt kereshetik fel a kórházat. Szakmai és humánus szem­pontok alapják egyéni látoga­tási engedély is kiadható, amit az illetékes osztályvezető főor­vostól vagy helyettesétől kell kérni. Az egyéni látogatások időpontja mindennap 14-18 óra közt bonyolítható le. Dalos-zenés találkozó Kecelen A keceli lakodalmasházban de­cember 2-án 15 órától zenés­dalos találkozó lesz. A fellépők között több megyei együttes szerepel, mint például a tata­házi, a madarasi, a tázlári, a kiskőrösi és a kisszállási asz- szonykórus. Persze a helyiek is készülnek. A dalosokat pedig a citerazenekarok kísérik. dőket délelőtt 10 órakor, majd ugyanaznap 13 és 14 óra kö­zött. A program szerint a kicsi­nyek papírból és csuhából ka­rácsonyfadíszeket, lisztgyurma figurákat, asztali, alkalomhoz illő díszítő elemeket készíthet­nek majd. Az iskoláskorúak fa­faragással, adventi koszorú, szalmából és csuhéból készülő Hangversenyek az iskolákban A kecskeméti M. Bodon Pál Kamarazenekar ezen a héten hangversenyeket tart Kecske­méten és a város környéki isko­lákban. A nagy sikerű lajosmi- zsei koncert után tegnap a kecskeméti Ward Mária Le­ánygimnáziumban léptek fel, ma pedig Ágasegyházán szere­pelnek. Az együttes hangver­senysorozatát a kecskeméti és a megyei önkormányzat mellett több alapítvány is támogatja. Szarkási nyílt nap Új szemléletű, gyermekköz­pontú oktatási módszerek be­mutatásával várja a szarkási Gordon-iskola a szülőket nyílt napra. December 4-én nyolc órától fogadnak minden érdek­lődőt, főleg az iskoláskorba ke­rülő gyermekek szüleit. A nyílt napon bemutatják az iskolát és a napi oktatás folyamatába is bepillantást kapnak a nyílt nap résztvevői. asztali és karácsonyfadíszek megformálásával foglalatos­kodhatnak. A játszóház ideje alatt ötlet­börzét is szerveznek a megvá­sárolható, előre összeállított tárgyakból. A program végén a részvevők közösen feldíszítik majd az ifjúsági ház fenyőfá­ját. Király László Vorösmarty-napok A bácsalmási Vörösmarty Mi- hály-iskola tavaly hagyomány­teremtő szándékkal indította el névadója tiszteletére a Vörös- marty-napok rendezvénysoro­zatot. Szerdán és tegnap nyílt tanítási napokat tartottak, s le­játszották az iskolai labdarúgó­bajnokság fordulóit. Ma dél­előtt 9 órakor Vörösmarty Mi- hályra emlékeznek, majd ját­szóházat és tanulmányi vetél­kedőt rendeznek. Délután 2 órakor sportvetélkedő, 16 órá­tól táncház lesz. Új főszerkesztő Kiskunfélegyházán Három jelentkező közül Baráth Editet, a kecskeméti városi tv munkatársát és a Katona József Gimnázium tanárát nevezte ki a kiskunfélegyházi önkormány­zat a kéthetente megjelenő Fél­egyházi Közlöny főszerkesztő­jévé. Baráth Edit mától vezeti a részben önálló intézményként működő lapot. Balesetek, Bűnügyek Öt áldozat Az ORFK-tól csütörtökön reggel kapott tájékoztatás sze­rint az elmúlt 24 órában a köz­utakon 40 baleset járt személyi sérüléssel. Ezek közül öt eset végződött halállal, 15 hely­színről súlyosan és 20-ról könnyebben sérült személye­ket szállítottak kórházba a mentők. Bács-Kiskunban 24 óra alatt egy súlyos sérüléssel járó baleset történt. Löszercsempészek Lőszercsempészeket vett őri­zetbe a rendőrség. Röszkén szerdán délelőtt J. Zivojin 45 éves jugoszláv állampolgárt tartóztatták le, mert személy- gépkocsijában kispuskalőszert és különböző pisztolylőszert akart átcsempészni a határon. Hegyeshalmon pedig C. Haci 26 éves török állampolgár lett a rendőrség vendége a gépko­csijában talált 17 pisztolylő­szer miatt. Kiskunfélegyházán is lőszerrel történt visszaélés miatt nyomoznak. Egy 48 éves férfinál a nála tartott házkuta­tás során egy géppuskalőszert találtak. Megtalált Yamaha Kecskeméten, a Jókai utcából loptak el egy 120 ezer forint értékű Jamaha motort és egy versenykerékpárt november 28-án éjjel. A rendőrség alig néhány óra alatt kézrekerítette a három fiatal tolvajt, a 31 éves N. Tibort, a 30 esztendős P. Mihályt és a 28 éves Sz. Jó­zsefet. Jelenleg mindhárman őrizetben vannak, a motor és a bicikli pedig megkerült. Kifosztott raktár Valamikor október vége és november vége között fosztot­ták ki a Kécskei Kft. tiszabögi lakatosüzemét. A tettesek más­fél millió forint értékben vittek magukkal oxigén- és gázpa­lackokat, alkatrészeket, vörös­réz lemezeket. Betörték a szélvédőt Hetényegyházán a tisztiklub előtt törtek fel egy Peugeot kisteherautót november 28-án. A jobb első szélvédőt törte be a tettes és az utastérből kiemelt egy aktatáskát. Ebben szolgá­lati igazolvány és 20 ezer fo­rint értékű értéktárgyak voltak. A rendőrség nyomozást folytat a tolvaj után. Profi tolvaj A kecskeméti Nyárfa utcában befeszítette egy lakás ajtaját a tolvaj. Készpénzt, arany ék­szereket és videót vitt magá­val. A kár 160 ezer forint. Árokparton A kiskőrösi Rákóczi utcában egy árokból lopta ki valaki egy budapesti káefté már lefekte­tett telefonkábelét. A cég kára mintegy 270 ezer forint. A kiskőrösi rendőrök azonban másik rézgyűjtő után is nyo­mozást folytatnak: Páhin tud­niillik egy tanya mellől réztar­tályokat csentek el. Itt 120 ezer forintos kárt jeleztek. Nézőpont Ki nyerte meg a vízi csatát? Mihályka Gyula írása Brutális, több mint 40 százalékos maximált víz- és csator­nadíj-emelést hiúsított meg Kiskunfélegyháza képviselő­testülete. Karöltve a szintén csak 18 százalékos emelést tá­mogató Duna-melléki településekkel. De jót tettek-e ezzel? Meggyőződésem, hogy igen. A játszmában az ellenfél a Bácsvíz igazgatósága és a cég 62 százalékos tulajdonosa, Kecskemét önkormányzata volt. Ők vesztettek. Logikájuk szerint a 40 százalékban maximált emeléssel az igazgatóság jobban differenciálhatott volna a vízdíjak megállapításakor a települések között. Vagyis ahol nagyon magas a víz előállítási költsége, ott 40 százalék lett volna az emelés. Ahol ez olcsóbb - pl. Félegyháza, Kecs­kemét -, ott még a 18 százalékot sem érte volna el. De mi azért ne legyünk ennyire naivak. Ki hiszi azt el, hogy ha az igazgatóság a 40 százalékos határig szabad kezet kap, akkor éves átlagban nem emelte volna fel legalább 25 száza­lékkal a szolgáltatás árát mindenütt? Sokan most arra számítanak, hogy a településekre a konkrét díjakat megállapító Bácsvíz igazgatósága - melyben sok kecskeméti van - megbünteti a renitens Félegyházát. Vagyis már januártól a Kiskun város nyakába varrják a lehető leg­nagyobb, 18 százalékos áremelést. Mondván: ezt akartátok, támogassátok akkor Kecskeméttel együtt a kistelepüléseket! A jóságos Kecskemét mítosza persze foszladozik. Jelesül az, hogy a hírős városban azért magasak a víz- és csatornadí­jak, mert ezekbe be van építve a Bácsvízhez tartozó kistele­pülések vízfogyasztóinak a támogatása is. Vagyis - állítják többen - ha Kecskemét kilépne a Bácsvíz Rt.-ből, akkor ol­csóbb lenne a szolgáltatás a hírős városban. A puding próbája persze az evés. Épp tegnap írtuk lapunk­ban, hogy azon négy kisebb településen, mely kilépett a Bácsvízből, sokkal olcsóbb a víz, mint Kecskeméten. Ha va­lami, akkor ez intő jel lehetne a hírős város szenátorainak. De nem az. Az okok feltárása helyett azt hiszik, ők tesznek szívességet a kistelepüléseknek. Akik közül a négy legélel­mesebb nem kért Kecskemét gyámkodásából és élnek, mint Marci Hevesen. Legalábbis ami a vízdíjakat illeti. AKCIÓ AZ ÉV VÉGÉIG! Koszi, Apu, hogy Opelt vettél, ebben biztonságban érzem magam! A megye Opel szalonjainak ajánlata: Astra Start - már 1.763.700 Ft-tól, Astra Sedan - most kedvezőbb áron, Astra Caravan - különösen vállalkozóknak, és minden más Opel modell! HALMOZZUK A KEDVEZMÉNYEKET: 1 év ingyenes casco biztosítás, rádiós magnó alapfelszerelésként, 3 év ingyenes Opel Assistance szolgáltatás, rugalmas részletfizetés, használt kocsikra is! KAMATMENTES HITEL! Négyen - egyforma feltételekkel: START KFT. AUTÓCSERNI 6301 Kalocsa, Bem apó u. 21. 6500 Baja, Keleti Ipartelepi út 61. Tel.: 78/361-355, fax: 78/362-949. OPEL AUTÓARÉNA 6400 Kiskunhalas, Bácskai út 1-3. Tel.: 77/423-480, fax: 77/423-488. Tel./fax: 79/323-811. | TORMÁSI KFT. § 6000 Kecskemét, Jász u. 24. Tel.r 76/482-208, fax: 76/482-201.

Next

/
Oldalképek
Tartalom