Petőfi Népe, 1995. november (50. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-13 / 266. szám

2. oldal Megyei Körkép 1995. november 13., hétfő Naptár November 13., hétfő. Névnap: Szaniszló, Szilvia. Névnapozóknak Szaniszló: szláv eredetű név, jelen­tése: állhatatossá­gával dicsőséget szerzett. Szilvia: a latin Sil- vius név női párja, jelentése: erdei. Köszöntjük a névnap­jukat ma tartó Árkád, Bul­csú, Eugén, Jenő, Kilény, Miklós és Szolón nevű ol­vasóinkat is! Évforduló 1792-ben született és 1868-ban e napon hunyt el Gioacchino Rossini itáliai zene­szerző. A kora 19. századi itáliai opera kiemelkedő alakja. A sevillai borbély a vígopera csúcspontját, a Teli Vilmos a francia nagyopera kezdetét jelen­tette. Műveit sziporkázó dallamosság, eleven rit­mika, mesteri buffótech- nika, kifinomult hangsze­relés jellemzi. 1830 után már csak egyházi müveket komponált, ezek sorából kiemelkedik a Stabat Ma­ter. Ökumenikus naptár A magyarországi ka­tolikus naptárban a magyar szentek és boldogok emlék­napja van. Az ortodox és görög katolikus naptárban Aranyszájú Szent János konstantinápolyi érsekre emlékeznek ma. Mi, Hol, Mikor? • Ma 18 órakor folytatódik a kecskeméti Erdei Ferenc Mű­velődési Központban a biblia­kör előadás-sorozata. # Este 7- kor a kecskeméti Kodály-is- kola dísztermében Egly Tibor zongoraestje lesz. # Ma este 7- kor folytatódik az európai filmhét a kecskeméti Otthon moziban. • Kedden 17 órakor a félegyházi szakmaközi mű­velődési házban a Kezdj el él­ni! bibliakör ingyenes előadás- sorozata folytatódik. A X. megyei versmondó versenyt szombaton rendezték meg a kecskeméti Táncsics Mi­hály Művelődési Házban. Az elődöntők után tizenketten maradtak versenyben, ők láthatók a képen. Balról jobbra: Szabó Nikoletta, Tóth Lívia, Hornyák Szilvia, Nagy Irén, Nagypál Mó­nika, Gödöllei Judit. Alsó sor: Barta Gabriella, Fehérvári Péter, Kovács Flóra, Krémer Kinga, Herbály Jánosné, Budai Mária. A verseny győztese Nagy Irén lett, második helyen végzett Tóth Lívia, harmadik helyezést szerzett Kovács Flóra. fotó: ábrahám ESZTER Egyeztetés helyett eligazítás- Egyeztető tárgyalásnak ne­vezték, de inkább eligazításnak tűnt az az összejövetel, amit az állami földekre benyújtott igé­nyekkel kapcsolatban rendez­tek október végén a fővárosban- mondja keserűen Illés József. A fajszi polgármester szerint fölösleges volt bolondítani az érintett települések vezetőit, mert érdemi információ nem hangzott el. Az önkormányzat hiába tett meg mindent az érdekegyeztető fórumban az állami földekért, a korábbi ígéretek ellenére most nem kapják meg a területeket. A kormányzat cserébe más te­rületeket kér, vagy az igényelt földek is a kárpótlási föld­alapba kerülnek. Ha a települé­sek fenntartják igényüket, ak­kor országos, nyílt pályázatot hirdet az állam. Ott pedig bárki vásárolhat, ha elég vastag a pénztárcája. Fajszon úgy döntöttek a kép­viselők, hogy belemennek a kényszerű alkuba. Nem akar­ják, hogy a néhány éve kialakí­tott halastó idegenek kezébe kerüljön. Szükség lenne egy másik területre is, amelyen a gazdák részére gépudvart, istál­lókat alakítanának ki. Nagy ne­hezen összeállították az ajánla­tot, melyben 12 bel- és 4 külte­rületi parcellát jelöltek meg cserére. A többi állami földdel pedig csináljanak a tárcaközi egyeztetők, amit akarnak - vé­lekednek a helyi képviselők, akik becsapottnak érzik magu­kat.- kubatovics ­Számlavizsgálat Belső vizsgálatot indított a me­gyei egészségbiztosítási pénz­tár a nagy összegű gyógyszer­számlák miatt. Amint arról be­számoltunk: egyetlen hónapban 17 millió forintnyi tb-támoga­tású gyógyszert írt fel betegei­nek tíz Bács-Kiskun megyei háziorvos. Ami azt jelenti: eny- nyi pénzt kellett az egész­ségbiztosítónak visszautalnia azokba a megyebeli gyógyszer- tárakba, ahol a betegek a ké­szítményeket kiváltották. A vizsgálat most arra keres vá­laszt: milyen orvosi, szakmai indokai vannak a nagy összegű számláknak? A vizsgálathoz az egészség- biztosítónál március óta alkal­mazott számítógépes vényel­lenőrző rendszer ad segítséget, amellyel visszakereshető: mi­kor, mennyi gyógyszert írt fel az orvos. A. E. A drog és az AIDS ellen Drog nélkül, gond nélkül cím­mel nyílik holnap kiállítás a megyei rendőr-főkapitánysá­gon. A program a jövő hét csü­törtökig tart és mintegy három­ezer diák látogatóra számíta­nak. A kiállítás és az ehhez kap­csolódó előadás-sorozat, videó- vetítések célja, hogy a felnö­vekvő generáció kábítószer-el­lenes szemléletét tudatossá te­gye. Ehhez kapcsolódnak még az AIDS-ellenes tájékoztatók és az ingyenes óvszerosztások. A kiállítás naponta 9-től 18 óráig látogatható a megyei főkapi­tányság kecskeméti épületének félemeleti aulájában, ahová a Horváth Döme utca felől lehet bejutni. n. n. m. Közhasznú munkások Kecskeméten A megyei munkaügyi központ arról tájékoztatta a kecskeméti önkormányzatot, hogy a város­nak még az idén lehetősége van központi támogatás igénybevé­telére közhasznú munkások fog­lalkoztatására. A támogatás a közhasznú munkások bérének és járulékainak 70 százaléka. A munkaügyi központ egyelőre december 31-éig tudott kötele­zettséget vállalni a támogatásra, de erre várhatóan jövőre is lesz lehetőség. Kecskemét képvi- selő-testülete megszavazott 1,5 millió forint saját forrást erre a célra. A várhatóan 25 köz­hasznú munkás a Városgazda- sági Kft.-hez kerül majd és köz- tisztasági feladatokat lát el. Balesetek, Bűnügyek Fogatot talált Jánoshalma külterületén pén­teken este V. Attila 21 éves já­noshalmi lakos személygép­kocsijával nekiütközött egy lovasfogatnak. V. súlyos sérü­léseket szenvedett, míg utasa, a 21 éves T. Sándor a helyszí­nen meghalt. A kiadott rendőri tájékoztatás szerint a balesetet az okozta, hogy V. nem a látási és útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedett. Diszkóbalesetek Szombat hajnalban két autó is árokba borult Bács-Kiskun megyében. Kiskunmajsa és Csólyospálos között, valamint Tázlámál. Az előbbi helyszín­ről három súlyosan, az utóbbi­ról három könnyebben sérültet vittek kórházba a mentők. A mentőszolgálat megyei ügye­letének információi szerint diszkóból hazafelé tartó fiata­lok voltak az árokba borult ko­csikban. Elfogott üvegtörök Kétszer is megpróbálták be­zúzni a kalocsai Meszesi úton lévő ABC üvegét hétfőn este, de a bolt helyett a rendőrségre kerültek a kísérletezők. A ket­tős ablak pepecselésre kész­tette a Bajáról érkezett betörő­ket. A csörömpölést halló tele­fonáló hívására riasztott rend­őrök beszállították a bajai V. I.-t és a csávolyi T. A.-t, akik 40 ezer forintos kárt okoztak. Iskolalátogató A kalocsai Dózsa György- szakközépiskolából november 6-ára virradóra szerszámokat vitt el valaki. Az iskola kára mintegy 120 ezer forint. Elvitték Feltehetően hamis kulcs hasz­nálatával nyitottak ki egy 130 ezer forint értékű Lada sze­mélyautót a kecskeméti Külső- Szegedi úton. Ha már kinyitot­ták, el is vitték. A rendőrség keresi a kocsit. Tizenhárom külső Kalocsán a Kamion-coop ká- efté telepén járt ismeretlen tol­vaj. A tizenhármas szám eddig neki szerencsét hozott: éppen ennyi, kamionra való külsőt vitt magával. Ügyes tolvaj A solti autóscsárda parkolójá­ban egy szerb férfit loptak meg. A vállára akasztott tás­kából valaki kicsente a pénz­tárcáját. Háromezer-ötszáz német márka, és kétezer schil­ling volt benne. Nyitott üzletből Kiskunfélegyházán egy üzlet­ből bőrkabátot és Motorola rá­diótelefont loptak el nyitvatar­tási időben: délután. A feljelen­tés szerint a kár 145 ezer forint. Hol a szélhámos? Májusban a fővárosi és a vidéki lapokban jelent meg egy auszt­riai munkavállalással kecseg­tető hirdetés. A hirdető a Bad Radkersburg nevű településen zajló építkezésre toborzott. A jelentkezéseket két igazol­ványképpel és háromezer fo­rint okmánybélyeg melléklettel kérte Gyulafi Gyula 1399 Bu­dapest, Pf. 701/161 címre. A munkaszerződések megkötése nem történt meg, a hirdető el­tűnt, személyazonossága nem ismert, keresi a rendőrség. Fel- tételezések szerint több Bács- Kiskun megyei áldozata is van a szélhámosnak. A tettes sze­mélyleírása: 30-35 éves, 175 cm magas, vékony, elöl kopa­szodó, kétoldalt közepesen hosszú hajú. Felső fogsora ki­csit előreáll, a beszéde emiatt hibás. A károsultak és a sze­mélyleírás alapján valakit fel­ismerők jelentkezését Buda­pesten, a VIII. kerületi kapi­tányságon várja Balázs Péter. Nézőpont Fekete fogsorok Galambos Sándor írása Búvárszivattyút, olcsó alsónadrágot meg a gyereknek játék­autót - úgyis rögtön elrontja - talán érdemes a KGST-pia- con venni. De azt már meggondolja az ember, hogy a sok kacat közt heverő szemüveget hazavigye. Még akkor is, ha a múlt héten összetört okuláré is pont ilyen vastag volt. Tuti, hogy a fogsorral is ugyanígy lennék. Hiába illeszkedne pontosan a számba. Lehetne jobb is a mostaninál, csillog­hatna szebben az őszi napfényben. Nekem bizony akkor sem kellene. Nem venném ki a Zsiguli-féktárcsa és a két évvel ezelőtti szexújság közül. Persze teljesen más a helyzet, ha nem tudom, hogy honnan való a fogsor. Ha orvos teszi a számba. Úgy van ez, mint a törvénnyel meg a virslivel: ha tiszteled a törvényt és szere­ted a virslit, ne nézd meg, hogyan készülnek. Az élet úgy hozta, hogy ez a tétel a műfogakkal is kiegészül. Pontosan úgy, mint a KGST-piacon, a protéziseket is általá­ban orosz üzletemberek kínálják megvételre. Egy 28 fogból álló garnitúrát - a négy bölcsességfog nem számít - féláron lehet megvenni tőlük. Nehéz ellenállni a kísértésnek. Már csak azért is, mert a betegek jelentős része rosszul lesz, amikor közlik velük a fogorvosi kamara árait és a hozzá kapcsolódó fogtechnikai számla végösszegét. Persze, hogy két kézzel kap egy lényegesen olcsóbb ajánlaton. A konyhában vagy a fészer elkerített részében aztán már meg is kezdheti működését a fogtechnikai laboratórium. Termékei iránt van kereslet. S minden különösebb jóstehet­ség nélkül ki merem jelenteni: az igények még bővülni is fognak. A száraz kenyeret és a szalonna bőrét valahogy csak el kell majszolnia az embernek. Évek múltán aztán jön a baj. A gyártás hiányosságai miatt fellépő fertőzések, az allergia. Ha például a koronában lévő kobalt és a króm mennyisége több a megengedettnél. Ha pe­dig a nikkel arányát szúrták el, egy rozsdamentes kanál kéz­bevétele is borzalmas kiütéseket eredményezhet. Ráadásul ezek a protézisek idővel el is színeződnek. És biz­tosan nem a fehér világosabb árnyalatai irányába. Remek távlatok: kiütéses szánkban fekete fogak... Érdekes programokat ígér a keceli rendezvénynaptár Sokakat vonz minden esztendőben a virágkiállítás, amely az idén is december első hétvégéjén lesz. Kecel önkormányzata minden esztendő utolsó negyedévében rendezvénynaptárt állít össze. A napokban elkészült a jövő évi programsorozat. Eszerint január 20-án lesz a városi jóté­konysági farsangi bál. Ha március, akkor nyugdí­jasnapok. Tekintettel arra, hogy e korosztályhoz nagyon sokan tartoznak, ezért négy hétvégén köszöntik az idős embereket. A fehér asztal melletti megvendé- gelés előtt és után szórakoztató műsorral kedveskednek a meg­hívottaknak. Április 22-e Kecel újratelepí­tésének és várossá avatásának évfordulója. Május 25-én az iskola zenei tagozatos diákjai koncertet ad­nak a Szentháromság római ka­tolikus templomban. A városi önkormányzat szá­mos rendezvénye országos, sőt nemzetközi. A roncsderbi sze­relmesei jól tudják, hogy min­den esztendő májusában orszá­gos bajnokság színhelye Kecel. Ez alkalommal 26-án lesz a nagy futam. A játékos, vidám, szórakoz­tató Kerge-program a juniális. Júliusban az országos arató- és sörfesztiválra várják a részt vevő csapatokat és az érdeklő­dőket. Augusztus 2., 3. és 4. napján lesz a nemzetközi moto­ros- és veteránjármű-találkozó. Az őszi munka kezdetét jelzi az ugusztus 18-19-20-án tar­tandó alföldi szüreti fesztivál. Jövőre is december első hétvégéjén lesz a Flora nem­zetközi virágkiállítás és -köté­szeti verseny, amely éppen a tizedik. P. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom