Petőfi Népe, 1995. augusztus (50. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

2. oldal Megyei Körkép 1995. augusztus 1., kedd Naptár Augusztus 1., kedd. Névnap: Boglárka. Névnapozóknak Boglárka: régi ma­gyar női név felújí­tása. A boglárka szóból (jelentése: ékköves, gyöngyös ékítmény) és a boglárka nevű, sárga vi­rágú növény nevéből szár­maztatják. Köszöntjük a név­napjukat ma tartó Été, Fodor, Gusztán, Kleopátra, Pálma, Pénelopé, Reményke, Zsófia nevű olvasóinkat is! Évforduló E napon hunyt el 1898-ban Arany Lász­ló költő, műfordító, közgazdasági és poli­tikai író, Arany János fia. A gimnáziumot Nagykőrö­sön végezte. Első műve, eredeti népmesegyüjtemé- nye 18 éves korában jelent meg. Legismertebb mun­kája - Lermontov versei, Moliere és Shakespeare színmüveinek műfordítása mellett - a Délibábok hőse című verses regénye. Ökumenikus naptár A római katolikusok az 1787-ben elhunyt Ligouri szent Alfonz püspökre, egyházta­nítóra emlékeznek ma, aki ügyvédből lett pappá. Ő volt a redemptorista szerzetesrend alapítója. Mi, hol, mikor? Csuklyát húztak a sofór fejére az ismeretlenek Kalóztámadás a kamion ellen A kirabolt kamion fotóját a rendőrség bocsátotta rendelkezésünkre. Néhány, egyelőre ismeretlen férfi támadott meg egy pótko­csis kamiont szombaton hajnal­ban a tiszaugi híd közelében. A sofőr, a cseh állampolgárságú Hans Roman Heinrich egy né­met cég megbízásából férfiöltö­nyöket szállított volna Macedó­niából Hamburgba. A férfit a parkolóban, éppen reggeli tisztálkodás közben érte a támadás. Elmondása szerint az ismeretlenek egyike perfekt német nyelven beszélt, a töb­biek vélhetően törökök lehettek. Elfogva a sofőrt, fejére csuklyát húztak, s a hátsó ülésre dobták. Ezután csaknem egynapos „kaland” következett. A tájéko­zódási képességétől megfosz­tott sofőr csak azt érezte hogy egész nap mennek valahová, több helyen megállnak rövidebb időre, egyszer még valószínűleg a rendőr is megállította a kami­ont, mert nem égett a hátsó fék­lámpája. A cseh férfi egyébként elmondta, hogy gyakran nyom­tak a homlokához egy hideg csövet, s úgy hallotta, mintha pisztolyt húznának fel közben. A kamionkalózok ez alatt az egy nap alatt a teljes rakománytól megszabadították a kocsit, ami a sofőr szerint 300 ezer márka, azaz körülbelül 27 millió forint kárt jelent. Más információk szerint az ellopott férfiöltöny­rakomány értéke meghaladja a 40 millió forintot is. Ezután a kiürült kamiont visszavitték a tiszaugi híd köze­lébe, s a megkötözött cseh so­főrt otthagyták. Kiszabadítva magát, tudta a rendőröket értesí­teni vasárnap reggel. Vallomása szerint a csuklyát csak egyet­lenegyszer vették le a fejéről, amikor megkérték, hogy tolas­son ki egy ház udvarából. Az egy nap alatt enni, inni nem ka­pott, csupán egy kávéval „ked­veskedtek” a támadók, ő nem tudta, hogy a kamion merre jár­hatott ez idő alatt, de a rendőr­ség igen! Ugyanis a kamion rendelke­zett olyan berendezéssel, mely műhold segítségével rögzíti az útját, s erről a támadók valószí­nűleg nem tudtak. A műholdas nyomkövető segítségével meg­állapították, hogy a kamion La- josmizsén. Táborfalván át egé­szen Alsónémetiig ment, majd visszajött a megyébe, Kiskun­félegyháza környékére. Hogy pontosabban hol volt, arra néhány napon belül lesz meg a válasz. A rendőrség min­denesetre kéri, hogy aki felis­merné a képen látható kamiont, vagy bármit tud a férfiöltöny-ra­kományról, jelentkezzen ná­luk. Bán János Alkotótáborok Jakabszálláson • Szerdán, csütörtökön és pén­teken délután fél háromtól lesz kézművesfoglalkozás gyere­keknek a kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban. • Folytatódik Kecskeméten a nemzetközi Kodály-fesztivál rendezvénysorozata. Szerdán este 8-kor a kecskeméti Ko- dály-iskola dísztermében lesz nyilvános koncert. Augusztus 3-án, szintén a Kodály-iskolá- ban, este 8-kor kezdődik a nemzetközi kórustábor és az in­tenzív karvezetőkurzus részt­vevőinek hangversenye. • A Kodály-fesztivál zárókoncertjét augusztus 4-én, pénteken este 8-kor tartják a kecskeméti Ko- dály-iskolában. • Még lehet je­lentkezni a kecskeméti planetá­rium nyári, egyhetes napközis csillagászati táboraira, amelye­ket augusztus 25-éig szervez­nek. Felvilágosítás a helyszínen kérhető. • Augusztus 8-án Mexikó madártávlatból címmel rendeznek időszaki kiállítást a kecskeméti Erdei Ferenc Műve­lődési Központban. Sok-sok közös munkálkodás, jókedvű alkotómunka helyszíne volt már a jakabszállási nép- művészeti alkotóház. A Népművészeti Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szerve­zete rendre-másra szervezte az elmúlt években azokat az alko­tótáborait, amelyeken a népi mesterségek művelői mutathat­Országos családos kulturális ta­lálkozónak ad otthont ezen a héten Kalocsa. Az Értelmi Fo­gyatékosok Érdekvédelmi Szö­vetségének meghívására közel 400 vendég érkezik a városba, ahol mától szombatig számos program és szakmai tanácsko­zás zajlik. A rendezvény fővéd­nöke Göncz Árpádné, aki sze­mélyesen nem tud részt venni a ták meg, mit visznek tovább őseik örökéből. Július végén országos csipkeverő tábor volt Jakabon, tegnaptól augusztus 5- éig a megyében élő hímzőket, később a szövés és a faragás mestereit várják a népművé­szeti alkotóházba. A megyéből és Kecskemétről kilencven al­kotót várnak. találkozón, ezért a ma esti, ér­sekkerti megnyitón levélben köszönti a vendégeket. A proto- koll-listán öt miniszter, a kalo- csa-kecskeméti érsek és a város polgármestere szerepel. Kocsis Erzsébet, a helyi szer­vezet titkára elmondta: a véd­nökök közül egyedül a népjóléti miniszter nyújtott pénzbeli tá­mogatást, 300 ezer forintot aján­Tárlatnyitó Kecskeméten Augusztus 5-én, délelőtt 11 órakor nyitják meg Pataki Fe­renc vajdasági festőművész időszaki tárlatát a kecskeméti Magyar Naiv Művészek Múze­umában. A megnyitón közre­működik Bakó Katalin népdal­énekes, a népművészet ifjú mestere. lőtt fel a szervezőknek. A házi­gazdák reményei szerint az öt­napos találkozó elősegíti a fo­gyatékosokkal szemben tapasz­talható társadalmi előítéletek feloldását. Kocsis Erzsébet vé­leménye szerint a másság elfo­gadása nem könnyű, de bíznak benne, hogy a kalocsaiak meg­értéssel és szeretettel fogadják a találkozóra érkezőket. Országos kulturális találkozó Kalocsán Balesetek, Bűnügyek Kifosztott lakás Kecskeméten Egy kecskeméti rablás ügyében indult nyomozás a napokban. Július 27-én dél körül törtek be ugyanis egy hölgy házába, s onnan 220 ezer forintnyi kész­pénzt, műszaki cikket, és arany ékszert loptak el. S. V. Eugen német állampolgár Budai úton parkoló kocsijából ruhákat, s szintén műszaki cikekket vettek ki. Az ő kára 315 ezer forint volt. Elkapták a cigitolvajt Az ablakrácsot levágva jutott a kecskeméti Szivar Kft. raktá­rába az alettes, akit nem sokkal mom tettének elkövetése után fogtak el. A Belsőnyír utcában pró­bálta meg a budapesti férfi ösz- szeszedni a számára szükséges cigarettamennyiséget, de hiába: a rendőrség őrizetbe vette. Betörések Halason Két lakásba törtek be július 27- én és 28-án Kiskunhalason, fel­tűnően hasonló módszerrel. Egy helyi vállalkozó lakásába a teraszon át vezetett a tolvaj útja: innen 2,2 millió forintot zsákmányolt. A következő ál­lomáson, egy mélykúti tulajdo­nos házába hasonló módon ju­tott be. Az elvitt pénz és tár­gyak értéke itt 200 ezer forint volt. Rablás 30 forintért Egy mélykúti nő válláról tépték le a táskát Baján, a Cirkusz utca és a Köztársaság tér sarkán. A tettesnek kétszeresen sem volt szerencséje; egyrészt azért, mert a táskában csak harminc forint volt, másrészt azért, mert annak sem örülhetett; a rendőr­ség ugyanis elfogta. Az elkö­vető: M. Vasile román állam­polgár volt. Táskát loptak a benzinkútnál Egy német nő táskáját lopták el a lajosmizsei Total benzinkút­nál, egy parkoló autóból. A tás­kában készpénz volt, és a hölgy számára fontos iratok: összesen mintegy 172 ezer forint érték­ben. Műhelytitkok Nyílt napot rendeznek a kecs­keméti Nemzetközi Zománcmű­vészeti Alkotótelep művészei augusztus 4-én, pénteken dél­előtt 10-től délután 18 óráig. Az érdeklődők munka közben lát­hatják a most folyó nemzetközi szimpózium zománcművészeit. Napfelkelte előtt A napfelkelte sem riasztotta el azokat a kecskeméti betörőket, akik a minap a kerekdombi Áfész-boltba hatoltak be. Haj­nali öt óra körül szólalt meg a ri­asztó a kécskei rendőrőrsön. A rend őrei nyomban a helyszínre siettek, s elkapták a betörőket, akik dohányárut és szeszes ita­lokat vittek volna magukkal. Nézőpont Mit rejtenek a büfékocsik? ✓ Abrahám Eszter írása Nyaggatnak a gyerekeim. Meleg van, a vízparton nagy a tö­meg. Megették már az aznapi jégkrémüket, túl vannak az első pohár üdítőn. Enni kémek. Szerencsére nem kell nekik pacal- pörkölt. Jó lesz a hamburger is. Venném is, meg nem is. Jól néz ki, csakhát ki tudja, mi van a büfékocsi mélyén? Ki tudja, hol volt az a hússzelet, mielőtt a hamburgerbe került? Végül engedek a gyerekek unszolásá­nak. S míg csorog a kecsap végig a meztelen hasukon, látom magunkat a gyermekorvosi rendelőben. A tisztiorvosi szolgálatok több mint száz vendéglátóhelyet el­lenőriztek a megye idegenforgalmi övezeteiben. Mindössze tucatnyi helyen kellett bírságolniuk a rendetlenség, az ételek, italok, nyersanyagok szabálytalan tárolása miatt. Jó eredmény egy idegenforgalmáról méltán híres megyében. Mégis, ahogy mondani szokás, csak az egyik szemem nevet. Öröm, hogy a patinás, bevált, nagy forgalmú helyeken min­dent rendben találtak a tisztiorvosok. Őröm, hogy ezeken a helyeken tudják, hogyan kell mosogatni, tojást fertőtleníteni. Jó, hogy a vendéglátásra szerveződött családi vállalkozások visszavárják a betérőt. ízletes falatokkal, udvarias kiszolgá­lással, tisztasággal. Azt mondják a tisztiorvosok: megbecsülhetetlen, hány ven­déglátóegység működik ma a megyében. Az üzemeltető vagy a tulajdonos személye egy szezonon belül is gyakran változik. A büféből hamizó, majd fagylaltozó lesz. A közegészségügyi felügyelők pedig meglepetten látják: ez a büfékocsi ugyanaz a kocsi, amit nem is olyan régen megbírságoltak. Három, esetleg ötezer forintra. Vagy szabálysértési eljárásban kapott az üzemeltető néhány tízezer forintos büntetést azért, mert egyáltalán nem volt víz - se mosogatásra, se húsmosásra - az üzletében. Vajon elrettentő erejű volt a bírság? Megfogadta-e a vendég­lős: mától kezdve minden másképp lesz? Bevezeti a vizet? Nem fagyasztja le a virslit? Nem zaccból főzi a kávét, s nem ugyanabban a lavórban mosogatja a salátát, amelyikben a po­harakat? Gyerekeim megették a hamburgert. Jó volt. Csak a kisfiam jegyezte meg: itt milyen kicsi húst adnak! Bölcsen válaszol­tam, ahogy egy jó anyának kell: Üzlet ez, gyerekem, üzlet a javából! Keresik a szajoli német turisták gyilkosait Egymillió a nyomravezetőnek A rendőrség egymillió forint ju­talmat tűzött ki annak a nyom­ravezetőnek, aki segít a Szajol- ban agyonlőtt német turisták gyilkosainak kézre kerítésében. A két német állampolgárt július 25-én, kedden dél körül a szajoli sportpálya közelében egy VW Golf gépkocsiban találták meg. A 70 éves férfi és a 60 éves nő útlevele, pénze és poggyásza is eltűnt. A rendőrség keres egy Canon típusú automata fényké­pezőgépet, arany karórát, több sárgásbarna színű nyersbőr uta­zótáskát és bőröndöt. A rendőr­ség kéri azok jelentkezését, akik a bűncselekmény feltételezett időpontjában a 4-es számú fő­úton vagy a helyszín környékén jártak. Várják azok bejelentését is, akik illegálisan tartott 0,22 kaliberű fegyverről, ehhez való lőszerről, vagy ezek forgalma­zásáról tudnak. A bejelentők személyét - akik bármelyik rendőrőrsön jelentkezhetnek - titkosan kezelik. Bajai festő tárlata Sükösdön A bajai festőművész, Bartos Endre kiállítását Kissné Pálfi Ildikó nyitotta meg a napokban a sükösdi művelődési házban. A község szülötte, Bárdos Ferenc író (középen) a megnyitó szavak után a régi Sükösdre emlékezett. A bajai festő kiállítása augusztus végéig tekinthető meg. fotó: Gál Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom