Petőfi Népe, 1995. július (50. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-19 / 167. szám

Kirándulás az erdélyi Zabolára Az Erdélybe látogatók kis csoportja Zabolán. A Napsugár Szabadidősport Egyesület tagjai egy héten át élvezhették erdélyi magyar testvéreink szíveslátását, gyö­nyörködhettek az ősi magyar föld csodás látványában, bete­kinthettek a székely családok mindennapjaiba, elmerenghet­tek történelmi múltunk felett. Negyvenfős csapatunkat a kétezer kilométeres túra során hat falu hatvan családja látta vendégül a helybéli egyházi vezetők koordinálásával. Utunk megható élménye volt a székely és magyar himnusz közös eléneklése a hívőkkel megtelt zabolai katolikus temp­lomban. A felvétel június 20- án, Zabolán, a református temp­lom kertjében készült és azon a két „humorzsák”, a katolikus (balról a harmadik) és a refor­mátus pap (jobbról a második) látható, akik örökre belopták magukat a kecskemétiek szí­vébe. Egyesületünk soron követ­kező exkluzív nyári programja a július 29-én napnyugtától másnap napkeltéig tartó Csil­lagfény-túra lesz, melyre a Pe­tőfi Népe olvasói családját ez­úton szeretettel meghívom és várom. Sugár György ANYAKÖNYVI HÍREK KALOCSA Születtek (1995. június 26. és július 10. között): Engyel Erik Krisztián (anyja neve: Hor- vát Anikó), Hufnägel Erzsébet (Képli Ilona), Békés Lilla (Ranga Zsuzsanna), Markó Gá­bor (Bús Gabriella), Jáger Gábor (Nagy Erzsébet), Vas Krisztofer (Burkovics Tünde), Vas Dzseni- fer (Burkovics Tünde), Albert Alexander István (Csemák Ág­nes Anna), Szabó Ádám (Korsós Andrea), Dávid Patrícia (Fiar Emese), Szurma Máté Márk (Jáger Noémi), Török Netti (Kiszli Krisztina), Réczi Valen­tin Árpád (Székely Tímea), Ma­gyar Márk (Szilágyi Erzsébet Il­dikó), Simon Milán (Hellenpach Edit), Bencsics Evelin (Illés Éva). Házasságot kötöttek: Szalai Csaba és Morvái Diána, Hunyadi István és Szendrei Magdolna, Csupor András és Tóth Klára Zsuzsanna, Dengi Zoltán Gyula és Mályik Erika, Szabadi Tamás István és Jakab Szilvia. Meghaltak (1995. június 26. és július 10. között anyaköny- vezettek): Heipl Mátyásné Gei­ger Judit (Hajós), Geri Ferenc (Kalocsa), Bolla István (Bócsa), Kovács Ferenc (Géderlak), Rácz Lajos (Solt), Búcsú Pétemé Csörgő Mária (Kalocsa), Sümegi Lajos (Szalkszentmárton), Kani­zsai József (Dunatetétlen), Tóth Ignácné Tóth Veronika Margit (Kalocsa), Mácsai Istvánná Vörös Margit (Szakmár), Lógó István (Dusnok), Pécsi Ignácné Tóth Margit (Szakmár), Párdányi Mik- lósné Sarffenberger Margit (Ka­locsa), Farkas Anna (Kalocsa), Mayer Ferenc (Hajós), Sztojka Éva (Kalocsa), Farkas Mihályné Harmann Margit (Akasztó), Hofstadter Ferenc (Kalocsa), Csere Tibor (Fájsz), Boldizsár László (Foktő), Pacskó Gábomé Kopasz Lídia (Foktő), Bárdosné Flórián Teréz (Érseke sanád), Szabó Ferencné Horváth Mária (Kalocsa), Gál András (Buda­pest), Gyurján Pál (Kalocsa). KISKUNHALAS Születtek (1995. július 5. és 12. között anyakönyvezettek): Szvetnyik Vivien (Vajda Valé­ria), Gyöngyösi Lívia (Halácsi Erika), Mintái Márk (Kövesdi Julianna), Krisztin Márk (Földes Ibolya), Szabó Babett Vivien (Felföldi Mónika), Deák Dóra (Veres Ilona), Somogyi Edit (Cseri Katalin), Lipka Laura (Szentendrei Ildikó), Vízi István (Molnár Zsuzsanna), Lehoczki Norberta (Dicsa Melinda Má­ria), Pintér Gábor Levente (Csonka Edit), Bencze Dávid (Rácz Mária), Mersics László (Kollár Hajnalka), Hegedűs Alexandra (Radva Éva), Ötvös Martina (Sebők Katalin), Hor­váth Máté (Bencze Mária), Sze­gedi Norbert András (Kollár Tünde), Loboda Lorenzó (Danka Erika Katalin). Házasságot kötöttek (1995. július 15-én): Bacsó József és Bacsó Krisztina, Kis Sándor és Makai Katalin, Tokár József és Kolompár Eszter, Fourmy Fab- rice Francois Michael és Csillag Zsuzsanna. Meghaltak (1995. július 10. és 17. között anyakönyvezet- tek): Mikó Mátyásné Ágoston Margit (Jánoshalma), Mucsi Pé­ter Pál (Kiskunmajsa), Halász József (Kiskunmajsa), Rausz Ilona (Tompa), Nyerges Mihály (Kiskunmajsa), Kolompár Má­tyás (Kiskunmajsa), Lovas Sán- domé Kertész-Farkas Judit (Soltvadkert), Bóna László Elekné Nagy Ilona (Kiskunha­las), Tusori István (Kiskunhalas), Gál József (Kiskunhalas), Balázs Lajosné Bozsik Mária (János­halma), Nagy-Szeder Istvánná Bálint Anna (Kiskunhalas), Pet- róczi Erzsébet (Kiskőrös). NAGYKÖRÖS Születtek: Bartalics Gyöngyi (Nagy Judit), Dörge Petra (Nagy Ilona), Nyúl Krisztián (Szabó Edit), Tóth Beatrix (Tóth Juli­anna), Kiss Márió (Simon Erika), Lantai Zsolt (Zsigár Gi­zella). Vidám névnap Szeleifaluban Ritka pillanatot örökített meg a fotós a szelefalui Szív utcában. A középen álló, kezében vi­rágot tartó fiatalember névnapjára összecsődültek a szomszédok, s tréfás ajándékokkal lepték meg az ünnepeltet. A madarasi kovácsmester A madarasi Geiger János bácsira szeretném felhívni a figyelmet, a 75 éves korában is alkotó, egy­kori kovácsmesterre. A nehéz fi­zikai munkát igénylő kovács­mesterség mellett kisunokája örömére alkotta meg Jani bácsi első rézmunkáit, a mesefigurá­kat. Az alkotás öröme elindította fantáziáját, s ma már egy kicsi szoba csillog-villog a legválto­zatosabb réztárgyaktól. Meg­munkálta kovácsműhelye ma­kettjét, a környéken használatos mezőgazdasági gépeket, lovas kocsit, hintókat, és mind műkö­dőképesek. S megannyi külön­böző tárgy! Fél napot is el le­hetne tölteni azzal, hogy aprólé­kosan szemügyre vehessünk minden darabot, melyek több ki­állítást is megjártak. Ebben az örömben volt részük a madarasi óvodások egy cso­portjának. A gyermekeket a szép réztárgyak, Jani bácsit, s kedves feleségét a csillogó gyermek­szemek kápráztatták el. Kati néni, Jani bácsi azzal búcsúzott integetve a távozó gyermekek­től: gyertek el máskor is, anyu­kával, apukával, s a többi gyere­ket is szívesen látjuk! Erre invi­tálnám az érdeklődőket, ennek a kedves házaspárnak a kapuja Madarason, a Bajcsy-Zsilinszky utcában mindenki előtt nyitva áll. Mundweil Józsefné Születésnap a búzatáblában Vaskútiak Németországban A vaskúti fúvószenekart mindenhol ünnepelték. Háromnapos vendégszereplésre hívták meg a vaskúti Kraul An­tal fúvószenekart Németor­szágba. A zenekar Vörös Csaba vezénylésével a kinttartózkodás három napja alatt két napon át szinte egyfolytában fellépett. Seulingen hagyományos, éven­te megrendezett lövészünnep­ségét végigkísérték. Játszottak menetben, templomban, hang­versenyt adtak más német ze­nekarral felváltva és két éjsza­kán át bálát játszottak. Hogy hogyan, az nagyon könnyen lemérhető abból, hogy hajnali négy órakor még mindig ráa­dást kértek a vendégfogadók. Hangversenyük alatt nem volt olyan szám, amit ne jutalmaz­tak volna nagy tapssal. Ami pe­dig minden zenész szívét meg­dobogtatta, az az volt, amikor elindult a buszuk hazafelé, az ünnepségen részt vevő emberek sorfalat állva, integetve búcsúz­tak. Ez a németországi település jövőre is a vaskúti fúvószene­karral együtt akarja megünne­pelni lövészünnepségét. Bischof Ilona Fél évszázaddal ezelőtt még nem számított csodának, ha va­laki a mezőgazdasági munkák dandárjában, kint a határban jött a világra. Szülni nem be­tegség, így tartották a várandó­sok, de úgy is viselkedtek. Egy akasztói legenda szerint a Teknyős család Péter Pál utánra gyereket várt. A búza­táblában pedig kellett minden munkáskéz. Tudta ezt az asz- szony is, s szedte a markot. Jócskán haladtak az aratással, sőt volt már néhány, kévékből összerakott kereszt. Az árnyé­kot egyedül ez adta, s a kis­mama ide húzódott, amikor úgy érezte, eljött a szülés ideje. Az egészséges fiúgyerek felsírt. A járom elé befogták az ökröket, s hazavitték a kis jövevényt. Per­sze hamar ott volt a ma csak bába Ilka néninek emlegetett szülésznő is. A család második fiúgyer­meke a Benő nevet kapta. Fel­cseperedése óta a fenti legendát sokszor hallotta, s megannyi­szor kijutott neki az aratási munkákból. Teregetett, kaparé- kot gereblyézett, kévékét hor­dott, sőt később rendet is vág­hatott a tiszta búzában. Aztán fodrásztanuló lett. Szívesen em­lékezik a kecskeméti szakmai évekre, a Kohári utcai kis mű­Teknyős Benő 50 esztendeje jött világra az akasztói búza­táblában. hely társaságára. Boldogan gondol vissza azokra a napokra is, amikor a Nagytemplomban harangozhatott. A sors Kiskőrösön telepítette le, ahol 35 éve férfifodrász. Két gyermek édesapja és egy kis­lány nagypapája. Az 50 éves férfi nem szokványos módon ünnepelte születésnapját. Ekkor találkoztam vele én is. Ugyanis amikor megtudta, hogy éppen világrajöttekor, június 8-án ara­tófesztivál lesz Kecelen, azzal a kéréssel fordult a helyi polgár- mesterhez, hadd legyen ő is ott ezen az ünnepen. E stílusos környezetben köszönthették az ismerősök, barátok, rokonok. Pulai Sára Olvasói családunk PETŐFI NÉPE terjesztésére keresek Kecskemét-Máriaváros területére olyan, megbízható, korán kelő, pontos munkatársat, aki vállalja a lap eljuttatását az előfizetőkhöz. Jelentkezni lehet személyesen: Perjési Attila Kecskemét, Matkói u. 22. Tel.: 76/481-774 (66809) A terjesztésére keresek Kiskunmajsa és Csólyospálos területén olyan, megbízható, korán kelő, pontos munkatársat, aki vállalja a lap eljuttatását az előfizetőkhöz. Jelentkezni lehet levélben vagy személyesen: Kopasz Attila Kiskunfélegyháza, Alpári u. 44. Tel.: 06-20/444-594 PETŐFI NÉPE terjesztésére keresek Kecskemét területére olyan, megbízható, korán kelő, pontos munkatársat, aki vállalja a lap eljuttatását az előfizetőkhöz. Jelentkezni lehet személyesén: Fórián Szabó András Kmét, Batthyány u. ű. Tel.: 76/324-483 (6?os2)

Next

/
Oldalképek
Tartalom