Petőfi Népe, 1994. augusztus (49. évfolyam, 179-204. szám)

1994-08-01 / 179. szám

KA Sri »őrt­V / J l ­<*• VI I á s < 9-1S 2. oldal Orvlövészek Négy nő, köztük egy öt­éves kislány sebesült meg vasárnap, amikor - feltehető­leg a boszniai szerbek állása­iból - orvlövészek puskagrá­náttal lőtték Szarajevó Dob­ónja nevű muzulmánok lakta külvárosát - jelentették be he­lyi kórházi források. Kínai-kínai tárgyalások A kínai polgárháború vége, 1949. óta most első ízben ke­rül sor hivatalos tárgyalá­sokra a kínai és a tajvani kormányzat képviselői kö­zött. A tajvani bejelentés sze­rint a felek már félhivatalos úton megállapodtak arról, hogy magas beosztású állami tisztviselők találkoznak au­gusztusban Tajpejben, Tajvan fővárosában. Rekordhőség Szombaton mérték az utóbbi száz évben július 30-a legmagasabb hőmérsékletét. Szombat előtt a legmagasabb hőmérsékletet az évnek ezen a napján 1921-ben mérték, Debrecenben: a hőmérő ak­kor 37,6 fokot mutatott. Az idei év július 30-án Nagyká- tán 38,6 fokot mértek. Vasár­napi csúcsdöntésről lapzár­táig nem kaptunk jelentést. Nem rákbeteg a román elnök Ion Iliescu román elnök pénteken a bukaresti tévében személyesen biztosította a román lakosságot arról, hogy epekőműtétjét követően jól érzi magát, gyógyulófélben van, és egyes sajtójelentések­kel ellentétben nem szenved rákban - jelentette a Reuter. Nincs hóhér A szaporodó bűnesetek miatt a moldovai parlament a múlt héten visszaállította a halálbüntetést, Moldovában viszont nincs képzett hóhér. A Szovjetunió idejében a moldovai halálraítélteket va­lamelyik másik köztársaság­ban végezték ki. Most már sehol sem vállalják át az ítéle­tek végrehajtását. Moldová­ban tíz halálraítéltet tartanak fogva, amíg nem találnak képzett hóhért. Barlangbaieset A barlangi mentők fel­színre hozták a szombat esti Veszprém megyei, csősz­pusztai barlangbaleset áldo­zatát. A 28 éves hölgy csupán nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bar­langászok felfelé tartottak egy barlang 15 méter mély aknájából, amikor a csoport egyik tagja ötméteres magas­ságból visszazuhant. Tetőzés Tokióban Amióta csak feljegyzések készülnek Tokió lakosságá­ról, a legutóbbi pénzügyi év­ben kezdett „fogyni” először a hatalmas város. A hivatalos adatokat ismertető AP jelen­tése szerint mindössze 5106 fővel gyérült az állandó lako­sok száma, tehát túlzás lenne népfogyatkozásról beszélni, ám a zsúfolódási folyamat te­tőzni tűnik. A japán főváros központinak nevezett részén 8 millióan élnek, 50 kilomé­teres sugarú peremvidékein pedig további 29 milliónyian. Miniszteri vélemény a bajaiak balesetéről A MiG-21-es vadászrepülő­gépek ünnepélyes kecskeméti búcsúztatásán pénteken részt vett Keleti György honvédelmi miniszter is. A megye közvéle­ményét élénken foglalkoztató bakonyi lőgyakorlatról is meg­kérdeztük a minisztert. Keleti György elmondta: a tragédia vizsgálata során részle­tesen elemzik az éles lövészetre való felkészítést, a megtartott foglalkozások hatékonyságát és ellenőrzik, hogy a kiképzésre előírt óraszámot leadták-e. Kü­lön vizsgálják, hogy a foglalko­zások helyett nem vezényel- ték-e más munkára a katonákat. A miniszter Baján tájékozódva azt az információt kapta: az előkészületek szabályosan tör­téntek. Részletek a 2. oldalon. Szigorúbb büntetés Genfben szombaton a nem­zetközi összekötő csoport kül­ügyminiszterei a boszniai béke­terv elfogadtatását kikénysze­rítő intézkedésekről döntöttek. Az öt ország külügyminiszterei ülésükön megállapodtak abban, hogy megszigorítják a Jugo­szlávia (Szerbia és Montenegró államszövetsége) ellen már ko­rábban bevezetett szankciókat. A döntésre azután került sor, hogy a boszniai szerbek elutasí­tották a csoport béketervét. SZABADRABLÓK A VISZONTELADÓK VIZEIN Ez már igazi piac? Panaszkodik mindenki, aki zöldséget, gabonát, gyümölcsöt termel, felvásárol, feldolgoz, forgalmaz. A fogyasztóról már nem is beszélve. Régebben azt mondtuk: ha majd egyszer va­lódi piac lesz nálunk, befelleg­zik azoknak, akik a kereske­delmi láncolatra élősdiként ta­padnak és bezsebelik a haszon nagyrészét. A termelőnek ér­demes lesz termelni, mert a fel­vásárló megfizeti portékáját. A tartósítóüzemek is garantáltan hozzájuthatnak a szükséges nyersanyaghoz, ennek viszon­zásául ők biztonságot nyújtanak a szállítóiknak, tisztes árak mel­lett. A fogyasztó pedig, aki vé­gül is mindent meg kell fizes­sen, ha fogyasztani akar, elér­hető, nem pedig mesterségesen felsrófolt áron vásárolhat. Most már piacgazdaság van nálunk. Mégsem elégedett a kis­termelő, annyit sem kap a ter­ményéért, amennyiben neki van. A farmergazdával utólag közölték, hogy a búzája csak takarmánynak való, lényegében megzsarolták. A viszonteladó vizeit a szabadrablók zavarják. A feldolgozó nagyüzem nyers­anyagpiacán külföldi importő­rök szedik össze a portékát. Nem lehetséges, hogy túlságo­san naivak voltunk, amikor a piactól gazdasági harmóniát reméltünk? Van olyan piac, amelynek minden szereplője jól jár? A felvásárlási helyzetről írásunk az 5. oldalon. Fekete hétvége • A Kadett kecskeméti vezetője a kórházban életét vesztette. Sajnos halálos balesetekkel kezdődött ez a hét vége is Bács-Kiskunban. Péntek este 9 óra körül gyalogost gázolt egy kisteherautó Kecskemét köze­lében, a Szélmalom csárdától mintegy másfél kilométerre. A 35 év körüli férfi azonnal meg­halt. (Folytatás a 2. oldalon) Lefoglalták a vadkendert Több mint 500 kilogramm indiai vadkendert foglalt le a rendőrség Zala megyében. A kábítószer Szentkozmadombja és Zalatámok között fekvő, alig félszáz négyzetméternyi ültet­vényről származott, melyet Vasváry Károly, az USA-ból nemrég hazatelepült 63 éves magyar-amerikai állampolgár „művelt meg” külföldi alkalma­zottaival. A rendőrség 39 kül­földit állított elő, Vasváryt és egy amerikai állampolgárságú társát őrizetbe vette. Iszlám bosszú Gyyilkosság áldozata lett az algíri fundamentalista Iszlám Fegyveres Csoport egyik ve­zére, Abdelkader Hattab, alias Mulud. Kilenc alvezérével és feleségével együtt tette el őt láb alól a Szaid Mahlufi vezette ri­vális iszlám csoport. Citerás tábor Tiszakécskén Nemzetközi citerás tábor nyílt szombaton Tiszakécskén. A számos országban ismert régi hangszer újraéledő népszerűsé­gét jelzi, hogy az idén már két turnus váltja egymást. A kez­dőktől a haladókig bezárólag összességében csaknem négy­száz citerás vesz részt az elmé­leti és gyakorlati ismereteket is gyarapító egy-egy hetes talál­kozón, amelyre a határainkon túli magyarok képviseletében Kárpátaljáról, Szlovákiából és Szlovéniából együttvéve több mint százan érkeztek. A citeratábor résztvevői a kurzus során tanultakat augusz­tus 5-én és 12-én a helyi műve­lődési házban megtartandó gá­laműsoron mutatják majd be. • A nagyszerű helybeli Tisza 83 citerazenekarnak oroszlánrésze van abban, hogy Kécskén hono­sodott meg a tábor. A tábort is, miként a zenekart, Urbán Zoltán - balról a harmadik - vezeti. Melegből is megárt a sok • Hazafelé a vasárnapi miséről. (Fotó: Walter) Nem vigyázunk eléggé ma­gunkra és egymásra a kánikulá­ban - összegezte a nap tapaszta­latait vasárnap Rostás Anna, az Országos Mentőszolgálat ügye­letes főorvosa. Szombathoz ha­sonlóan vasárnap is sok rosszul­léthez hívták ki a mentőket - megyénkre ez nem jellemző -, halálesetek is történtek, és több olyan tömeges baleset történt, amely összefüggésbe hozható a hőséggel. (Folytatás az 5. oldalon) Szombat délelőtt Tiszakécs- kén az Eötvös utca 11. szám alatt kigyulladt, majd leégett egy száz négyzetméteres mel­léképület cserépfedésű tetőzete. A kár 300 ezer forint. Ugyan­csak szombaton Kecskeméten az Űrrét 238. alatt egy méhé­szetben keletkezett tűz. A kap- tárakban mintegy hatvan méh­család vált a lángok martalé­kává, és megsemmisültek a mé­hész szerszámai is, amelyeket egy fabódéban tárolt. A becsült kár 300 ezer forint. Lakitelek és Nyárlőrinc között 2 hektárnyi erdő aljnövényzete égett vasár­nap, a területen három tanya is volt. Némelyiknek már a keríté­sét nyaldosták a lángok és egy góré is leégett. A tanyákat a tűzoltók megmentették. Balló- szögben egy 84 négyzetméteres hétvégi ház és a melléképület vált a lángok martalékává, 200 ezer forint értékben. Gyorsan nő Kína adóssága Kína vissza akarja fogni kül­földi hitelfelvételét, mert túl gyorsan nő adósságállománya. A Reuter jelentése szerint az idén 17 milliárd dollárral gya­rapszik Kína külföldi tartozása és eléri a 100 milliárdot. Idén 20 milliárd dollárt kell törlesztenie. Ismét főzőcske! Tekintettel a nagy sikerre, a Petőfi Népe ismét megrendezi a PN-parti, avagy recept cse­rebere elnevezésű játékát. A kedvenc ételreceptjeiket be­küldő olvasóink vehetnek részt a játékban. Közkinccsé tesszük a jó ételötleteket. Vendéglős partnereink specia­litásait is közöljük mestersza­kácsunk, Duci Dönci rendsze­resen jelentkező ajánlataiban. A legjobb játékostársak főző­versenyen vehetnek részt, ahol értékes díjat nyerhetnek. Kedves asszonyok, leányok, amatőr szakácsok, keressék lapunkban Duci Döncit. Ő hozza az új híreket játékunk­ról. Receptjeiket máris beküld­hetik olvasóink címünkre: Pe­tőfi Népe, 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/A. A borí­tékra írják rá: PN-parti. Leégett a méhészet

Next

/
Oldalképek
Tartalom