Petőfi Népe, 1993. június (48. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-29 / 149. szám

1993. június 29., kedd SPORT 11 • A keceli indulók: Kelemen István (balról), Kovács Péter és Veress At- • tila (Farkas Tibor fotói) MOTOCROSS Keceli helyezések Vasárnap este lapzártánk után fe­jeződött be Kecelen a meghívásos motocrossverseny. A MAMSZ Ca­mel országos bajnoki futamokat két­ezernél is több néző izgulta végig. A nehéz akadályokkal tűzdelt pályán a legnagyobb és leglátványosabb küz­delmet az első- és másodosztályú crossozók vívták, akik helyenként ar­tistákat megszégyenítő produkciók­kal szórakoztatták a sportág barátait. A nagy esélyes, Kamrás Károly idő előtt feladásra kényszerült, így az őt keményen üldöző Nagy Ferenc és Balogi Zoltán párharcából került ki a győztes. A befutó Nagy Ferencnek sikerült, ő nyerte meg a vetélkedést. Eredmények, serdülök, 80 kccm: 1. Lemmer Ádám (HPSE). Junior, 125 kccm: I. itj. Köké- nyessy György (Surján SE), 11. Ke­lemen István (Kecel), 19. Vörös Pé­ter (Kecel). Meghívásos verseny: 1. Nagy Ferenc (Surján SE), 2. Balogi (Astra), 3. Lechky (Komló). # Balogi, a levegő ura. Francia bundabotrány A lengyelországi labdarúgó- bun­dabotrány után mindinkább úgy néz ki, hogy Franciaországban is a meg­vesztegetés játszott közre a bajnoki cím megszerzésében. Bemard Tapie, az Olympique Marseille teljhatalmú elnöke egyre rosszabbul bírja idegekkel a csapat háza táján kitört botrányt. Az elnök legutóbbi nyilatkozatában keményen ostorozta a vádaskodókat. — Egyszerűen nem értem, hogy mernek bármit is kijelenteni egyesek anélkül, hogy vádaik megalapozottak lennének. Lassan megőrjít ez a lincs- hangulat, ami az együttes körül ki­alakult. Majdnem eszemet vesztet­tem, amikor meghallottam, hogy a Marseille jövőre esetleg csak a má­sodosztályban indulhat. Tapie újra megerősítette, hogy 250 000 frankot senki sem tud eltün­tetni a klub számlájáról a szigorú el­lenőrzések miatt. Pedig állítólag Jean-Jacqucs Eydelie, a Marseille középpályása ekkora összeget adott át a mérkőzés előtt Christopher Ró­bertnak, a Valenciennes csatárának. Robert, aki jelenleg Eydelie-vei együtt a rendőrség őrizetében van, megerősítette csapattársa, a botrányt kirobbantó Jacques Glassmann vád­jait. — Minden, amit Glassmann mon­dott, igaz — jelentette ki Robert. — Mindannyian hibáztunk, de én már megkönnyebbültem, miután mindent elmondtam a rendőrségnek. Tudom, hogy fizetnem kell azért, amit tettem, de a labdarúgásban véget kell vetni a korrupciónak. Az ügyben újabb fejleményeket hozhat a két koronatanú kihallgatása, amire eddig még nem került sor. Egyikük, Jean—Pierre Bernes, a Mar­seille főtitkára, aki állítólag felvette a kapcsolatot a Valenciennes játékosa­ival, jelenleg kórházban van. — Bernes-t az utóbbi két hónap­ban depresszióval kezelték, mikor ez a botrány kirobbant, csak súlyosbo­dott az állapota — mondta Tapie. A másik tanú Jorge Burruchaga, a Valenciennes argentin idegenlégi­ósa, aki éppen szabadságát tölti hazá­jában. Robert és Glassmann mellett a vádak szerint Burruchaga volt a harmadik, aki tárgyalt Bernes-vel. Az ominózus találkozó a pályán a Marseille 1—0-ás győzelmével vég­ződött. Kérdés: a bíróságon mi lesz az eredmény? SAKK Fegyelmezett gyerekek az Európa-bajnokságon Szombathelyen a második napon is jól szerepeltek a magyar verseny­zők a gyermek sakk Európa-bajnok­ságon. Az asztalhoz ült 28 hazai fia­tal közül 15 sakkozó áll két ponttal korosztályos csoportjában. Ambrus Zoltán, a versenybizottság elnöke a nyitányt így értékelte: — Nagy öröm számunkra, hogy a mieink több esetben nehéz sakkállás­ból is higgadtan, körültekintően ke­rültek ki és sikerült a győzelmet ki­harcolniuk. A versenyláz oldásáért mindent elkövetünk, hogy csak az EB-re koncentráljanak a gyerekek. Jellemző rájuk, hogy ha leülnek a sakkasztal mellé és elindítják az órát, már a felnőtteket megszégyenítő fe­gyelmezettséggel játsszák végig a partit. Remélem, hogy az elkövetke­zendő napokban is hasonlóan jól szerepelnek majd. A 10 éves fiúk között Vámos Vik­tor második játszmáját is megnyerte, ezzel vezeti a táblázatot. A 12 évesek mezőnyében Horváth Ádám továbbra is Európa-bajnokhoz méltóan szerepel, győzött. Ács Péter, Nagy András szintén nyert. Kovács Adrián kikapott, így pont nélkül áll. A 16 évesek közt Szűk Balázs be­gyűjtötte második pontját is, Ruk Róbert szintén győztesen állt fel az asztal mellől, követte példáját Masák Ádám, Gyimesi Zoltán azonban ki­kapott. Csonka Attila megint veszte­sen zárta mérkőzését. A 10 éves lányok küzdelmében Gara Anita, Gara Ticia, Géczi Mir­jam továbbra is holtversenyben áll­nak az élen, mert mindhárman győz­tek. Géczi Glória kikapott, Medvegy Jutka döntetlent ért el. A 12 évesek közt Kiss Judit győ­zött, így neki is két pontja van, Barát Anna és Lutring Anikó nyert, Décsey Katalin és Vurglics Barbara veresé­get szenvedett. A 14 éveseknél Szőnyi Katalin a második napon is győzött. A régi elnök az új seprő szerepében A hely szelleme. A pesti színházi negyedhez közel eső székházban ke­véske bontási munkával a szom­szédos Kolibri Színházban találhat­ták volna magukat az MLSZ-parla- ment meghívott és kíváncsi vendé­gei. Fölösleges azonban akár csak egyetlen téglát is elmozdítani a he­lyéről, hiszen amúgy is szinte díszle­tek nélküli, majdhogynem kopár színházteremben vagyunk A meg­hívó választási operettre szól, amelynek fénypontja a Magyar Lab­darúgó Szövetség elnöki posztjára történő jelölés. A ceremóniamester főtitkár ismerteti a szereposztást, majd megkezdődik a szavazásokkal színesített műsor. A Szőke Szikla hátat fordít. A fő attrakcióig azonban több jelenei kö­veti egymást a színpadon. Eleinte fi­gyelem kíséri az eseményeket. A csukott ajtók mögötti zajos háttérben nemsokára izgatottan beszélgető csoportok alakulnak ki, melyek ösz- szetétele pillanatonként változik. A mini fórumokat Mészöly Kálmán tapssal kísért távozása előzi meg. Ez nem vall magas fokú diplomáciai ér­zékre, de Mészöly olyan sportember, aki 61 válogatott mérkőzésén egy­maga többet tett a magyar labdarúgá­sért, mint az összes eddigi elnök. Higgadt fejjel úg_\is tárgyalóasztal hoz fog ülni. Védik a mundért. Mini a legiöbb helyen az országban, in is az. érzelem és az értelem csatája zajlik. A szen­vedély hőfoka nemcsak Mészölyre jellemző. Általában mindegyik fel­szólaló jól világította meg annak a te­rületnek a helyzetét, amelyet képvi­selt. Az elnök, az egyesületek képvi­selői, a játékvezetők elnöke, a liga elnöke, a BLSZ-tisztségviseiő, az UEFA .sportdiplomatája mind kiállt, s elmondta véleményét Szökkenő államtitkár A legfi­gyelemreméltóbb hozzászólást Gal- lov Rezsőtől hallhatták A szinte minden sportág haját ismerő sport­ember közölte: azért van itt, mert szereti a labdarúgást, aggódik a jövő­jéért. A felső szintű labdarúgásunk olyan, amilyen — yiondta. — Ki­tesszük a piacra az árut, és annyit ka­punk érte, amennyit ér A magyar labdarúgás 14Ü milliós támogatása egyedülálló,' egyetlen spoitág,’’Séin " kap ekkora összeget. Javaslom egy jóval kisebb létszámú testület felállí­tását, az iskolai és diáksport támoga­tását. Meggyőződésem, hogy a ma­gyar sport elképzelhetetlen jó szín­vonalú labdarúgás nélkül Kinek az érdeke? Ebéd után színre léptek az elnökjelöltek A sza­vazatszámláló bizottság elnöke 13 nevet olvasott fel (a többiek koráb­ban visszaléptek). Rájuk szavazhat­tak a küldöttek. Az eredmény ismert. A legizgalmasabb kérdésre mostaná­ban aligha kap választ a közvéle­mény. Kinek állt érdekében a régi el­nök újraválasztása? Ez olyan titokza­tos dolog, mint a Bermuda-három- szög rejtélye. Az idő válasza. Dr. Laczkó Mi­hály, az újra megválasztott elnök első televíziós nyilatkozatában a ve­tés és aratás összefüggését emlegette a szántó-vető emberek bölcsességé­vel. Alighanem birtokában volt en-' tiék' 7t'Télishiérésnek már'az előző megválasztása idején is. A bölcses­ség azonban egymagában nem bizto­síték. A helyzet megítéléséhez ele­gendő, de hogy ér-e valamit, hoz-e változást, majd az idő ad rá választ. ' De nem azzal, hogy múlik. Néhány szakvélemény. Bognár György, a Labdarúgó Kamara elnöke keserűen jegyezte meg, hogy dr. • A régi-új elnök mutat vagy csak mutogat? Laczkó ismételt megválasztásával újabb négy évet vesztett a magyar labdarúgás. Puskás Ferenc szerint várható volt ez a döntés. A jelöltek közül még Lantos Istvánt ismerte, a többi név jóformán ismeretlen volt a számára. Egykori csatártársa, Hideg­kúti Nándor úgy foglalta össze véle­ményét, hogy az új elnöknek olyan szellemben kell vezetnie csapatát, amelyben meg tudják oldani a labda­rúgás problémáit. Vándor Kálmán, az MLSZ sajtófőnöke a következő­ket mondta: — Vihart ígérő fellegek ellenére felülkerekedett a futballsze­retet és a szakemberek tárgyilagos­sága. A magyar labdarúgás felemel­kedésének kulcsa a klubok kezében van. A szurkolók azt óhajtják, hogy a kulcsárok végre jól forgassák a kul­csot. Vegyük azért komolyan ezt az operettet, mert végül is sokak szá­mára kedvelt műfaj. Gál István LABDARÚGÁS A visszavágó dönti el a bentmaradást CSÁSZÁRTÖLTÉS — JAKABSZÁLLÁS 1—0 (1—0) • A kép csalóka, a labda nem a hálóba tart, hanem a kapu mellé. A helyzetet Szabó hagyta ki, Tóth védett. Osztályozó mérkőzés a megyei II. osztályban maradásért, Császár­töltés, 300 néző. Vezette: Gyovai (Bartyik, Kuhár). Császártöltés: Tóth — Schaffer, Liska, Geiger, Vaits, Bergmann, Li­getfalvi, Szeitz, Barabás, Vargácz, Várszegi (Mendler). Edző: Led- niczky János. Jakabszállás: Farkas Szebel- lédi, Koncz, Erdélyi, Király, Virágh (Tóth), Pintér, Kiss P., Rátvai, Ve- szelszky (Szabó), Danics. Edző: Csernus Zoltán. A két csapat meglehetősen ideges hangulatban kezdte a mérkőzést, hi­szen az osztályozó rangjától függet­lenül mind a császártöltésiek, mind pedig a jakabszállásiak szempontjá­ból nagy volt a tétje a találkozónak. A hazaiak higgadtak le eiőbb, s teljes egészében magukhoz ragadták a kezdeményezést, többet birtokolták a labdát, több veszélyes akciót vezet­tek és az első negyedóra végén meg­szerezték a vezetést is. A tizenötödik percben Barabás szerezte meg a labdát a vendégek ti­zenhatosa előtt, majd két szép csel után mintegy 14 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. 1—0. A vezetés birtokában meglepő módon a hazaiak szinte teljesen átad­ták a teret a jakabszállásiaknak, akik szurkolóik hangos buzdításától kí­sérve, lassan jelentős mezőnyfö­lénybe kerültek, de a kapura küldött lövéseiket magabiztosan hárította a jó formában védő Tóth kapus, egy esetben pedig a felső kapufa. A második félidőben a jakabszál­lásiak léptek föl támadólag, sorra alakították ki a helyzeteket Tóth ka­pus hálója előtt, de mindig hibáztak. A sok kimaradt lehetőség kedvét szegte a vendégeknek és a találkozó végére mind a két csapat alaposan el­fáradt. Kitűnt: Tóth, Liska, ill. Farkas Ledneczky János: — Sajnos, nélkülöznünk kellett a Ferencváros­ból visszatért és nagyon gólerős csa­tárunkat, Angel it, aki egyetemi felvé­telije miatt nem léphetett pályára. Ha ő játszik, biztosan több gólt szerez­tünk volna, s akkor kevésbé fájna a fejem a jövő heti visszavágó miatt. Ám az előny így is mellettünk van. Csernus Zoltán: — Ha a helyze­tek arányát nézem, akkor azt kell mondanom, hogy ezt a meccset gó­lokkal kellett volna megnyernünk, mégis kikaptunk! A vereség nagyon fáj, de nincs még veszve semmi, csa­patomat jobbnak tartom, s ezt hazai pályán gólokban kell érvényesíteni. Diósgyőrnél az előny Lejátszották az osztályozok első mérkőzését a labdarúgó NB I-be ju­tásért. A Diósgyőr hazai pályán Szi­lágyinak a 13. percben szerzett talá­latával 1—0-ra nyert a Sopron ellen. A másik találkozón, a fővárosban az UTE és a Hatvan gól nélküli döntet­lent játszott. Az alcsony színvonalú meccs után az újpesti szurkolók el­keseredésükben a vezetők lemondá­sát követelték. A visszavágókra jú­nius 30-án kerül sor. Futva Rüsselsheimig Július elsején reggel 8 órakor bú­csúztatja Merász József, Kecskemét polgármestere azt a 11 amatőr ver­senyzőt, akik futva teszik meg a Kecskemét—Rüsselsheim közötti 1200 kilométeres távot. A sportolók a városháza elől indulnak, és nyolc nap múlva, július 9-én érkeznek meg Kecskemét német testvérvárosába, a két helység sporttalálkozójának ün­nepélyes megnyitójára. Kis levezetés A bajnoki küzdelmek izgalmainak levezetéseként a hét végén Tompán barátságos mérkőzést játszott a KTK labdarúgócsapata. A találkozót a ha­zaiak nyerték 3—2-re. Gólszerzők: Szalma, Krizsán, Andróczki, illetve Csincsák, Fórizs (11-esből). A jó iramú mérkőzésen a Tompa a máso­dik félidőben nyújtott játéka alapján megérdemelten nyert a volt NB Il-es, NB 111-as labdarúgókkal megerősí­tett félegyháziak ellen. Bakos-pályacsúcs Bakos András, a Mozart MSE ver­senyzője a Jönköpingben megrende­zett gokart-világbajnokság előfuta­mán, az időmérés során pályacsúcsot ment. Annak ellenére, hogy a kecs­keméti versenyző a selejtezőkön és az elődöntőn az első rajtkockából in­dulhatott, többször karambolozott, s így csak a 21. rajtkockából kezdhette a döntőt. Esős időben, a csúszós pá­lyán nagyszerű versenyzéssel a nyol­cadik helyen végzett. Csoportelsőként Zalaegerszegen befejeződtek a férfi kosárlabda Európa-bajnokság selejtezői. Csak az utolsó versenyna­pon derült ki, hogy melyik két együt­tes került az 1995-ös kontinensbaj­nokság középdöntőjébe. A magyar válogatott vasárnap este Beloruszia fölött aratott győzelme után csoport­elsőként jutott tovább. A második helyet a finnek szerezték meg. Ultratriatlon-vb A dán Sörén Höljbjere győzelmé­vel fejeződött be a Velencei-tó kör­nyékén rendezett ultratriatlo.n-világ- bajnokság. A négyszeres távú küzde­lemben a dán versenyző 53 óra 42 perces idővel, új világcsúccsal zárta a 940 kilométeres, úszásból, kerék­pározásból és futásból álló erőpróbát. A mezőny egyetlen hölgytagja, a német Astrid Benöhr a harmadik, míg Németh Zoltán az ötödik, Frank Tibor a hatodik lett. Angolai légikatasztrófa Szervezési hiányosság mentette meg egy angolai labdarúgócsapat és szurkolói életét. Amint azt a LUSA portugál hírügynökség jelentette, az I. Mai Benguela nevű együttes és ra­jongói a menedzser nyilvánvaló té­vedése miatt lekésték a légierő egyik gépének indulását. A repülő így a csapat nélkül szállt fel, majd az ango­lai főváros, Luanda közelében lezu­hant. Az első jelentések szerint a lé­giszerencsétlenséget műszaki hibák okozhatták, a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette. TOTÓ A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a totó 26. fogadási hetének nyereményei a következők: 13 plusz egy találatos szelvény I darab, nyereménye 3,916.498 forint, 13 találatos szelvény 1 darab, nye­reménye 1,799.472 forint. 12 plusz 1 találatos szelvény 58 darab, nyereményük egyenként 52.388 forint, 12 találatos szelvény 76 darab, nyereményük egyenként 17.905 forint. 11 találatos szelvény 1.833 darab, nyereményük egyenként 1.309 fo­rint, 10 találatos szelvény 14.413 da­rab, nyereményük egyenként 250 fo­rint. A közölt adatok nem véglegesek, a szelvények ellenőrzése még tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom