Petőfi Népe, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-26 / 71. szám

APRÓHIRDETÉSEK INGATLAN Iroda kiadd a megyeháza épületé­ben április 1-jétöl. Érdeklődni: 76/ 484 806. 277 Jakabszálláson kétszobás családi ház. kertészkedésre alkalmas, nagy kerttel eladó. Víz, villany, kertben fúrt kút is van. Irányán 930 000 Ft Érd.: Jakabszállás, Csáki u. 5. 18871 Bajai garzonlakásomat eladnám vagy elcserélném kecskeméti ha­sonlóra. Érdeklődni a 76/361-725- ös telefonon. 18862 1 hektár zalagyöngye magasmű­velésű szőlő eladó. Tiszakécske, Kerekdombi dűlő 47. 18856 Városközpontban garázs eladó Tel.: 76/320-188, este. 18853 Kecskemét, Pacsirta u. 5. számú, 2x1 szoba, konyha, komfort nél­küli ház olcsón eladó. Érdeklődni a 06/1 /1226-149-es telefonon, 3 órától. Levélcím: Sárközi Sándorné, 1073 Budapest, VII. kér., Kertész u. 20.1. em 9/A. 18851 Kömpöc, Rákóczi u. 47. alati ház melléképülettel, 4217 m! telekkel eladó. Érd.: Kkfháza József A. u. 4., Kömpöc, Csücskő dűlő 13. alatt. 33523 Cserkeszőlőn 8x12 m-es lakóház teljes berendezéssel eladó, 204 U öl termő gyümölcsössel. Víz, villany van. telefon befizetve. Érd.: Kunszállás, Rózsa F. u. 2. Telefon: 378-190, 16 óra után. 33521 Baján, a Szegedi úton, gázfűtéses kis családi ház eladó vagy na­gyobbra cserélhető, rátizetéssel. Frd telefonon, munkaidőben, 8— 17 óráig, a 79/22-780-on. 30521 Hobbi olcsón eladó. Víz, villany, szerszámos van. Tel.: 76/491- 076. 207051 Kecskeméten, a konzervgyár I. te­lep" és a házgyár között 400 ü- iil, bekerített gyümölcsös eladó. Víz, villany van. Érdeklődni 17 óra után, a 327-535-ös telefonon. 207046 Tanya eladó. 3 szoba, fürdőszoba, összkomfortos, központi fűtéssel, 2 hold szőlővel, Kiskőrös, Öregsző­lő 65 sz. alatt (Izsáki útról). Érdek­lődni délután. 31229 2.5 szobás családi ház eladó, ugyanitt telek is. .Érd.: Vaskút Kili­án u. 26. 617801 Háromszobás, IV. emeleti, 72 od­es, tehermentes, erkélyes, liftes, telefonos öröklakás azonnal beköl­tözhetően eladó. Kecskemét Bat­thyány u. 17. IV/14. Érdeklődni bármikor ugyanott, IV. em. 15. Ter­csi. vagy a 482-348-as telefonon. 207028 Kecskemét központjában lakás el­adó vagy kiskőrösire cserélhető. Tel. 78/12 890. 31230 Bajai, 2 szobás, gázfűtéses, gará­zson lakásom rátizetéssel elcserél­nem ugyancsak bajai, kertes csalá­di házra .Tavasz" jeligére, Petőfi NApe Hird.-iroda Baja, Szabadság u 22. 26146 Figyeleml 300 U-öl gyümölcsös, építési teleknek alkalmas, Felső- széktóban eladó. Érdeklődni: Kecs­keméten, piactéri első pavilonban, Fehéréknél. 207016 Eladó Katonatelep, Mályva u. 56. sz 330 D-öl saroktelek építésre, közművesített, elfogadott építési engedéllyel. Fizetési kedvezmény lehetséges. Irányár 330 ezer. Érd. a 76/324-815-ös kecskeméti tele­fonon. 175988 Kiskunmajsán félkész üdülő eladó. Kovács János, Kecel, Szabó P. u. 22 Tel.: 78/21-626 17591 Kunszállás, Tanya 335. sz. 1000 LJ öl területtel, központi fűtéssel, melléképületekkel, kúttal, gazda­sági épületekkel, fóliavázakkal el­adó. A kövesúttól 30 méterre. 33520 Kiskőrös központjától 3 km-re, bobénak, lakásnak, szoba, konyha pincével, 1000 n-öl szőlővel sürgő­sen eladó. Tel.: 78/12-721.31220 Családi ház eladó. Baja, Latinovits 8. Tel.: 79/25 366 617797 Jászszentlászlón, Pécsi u. 2. alatti, új családi ház, kész állapotban, nagy telekkel, áron alul eladó. Bala- si Benjámin. 22600 Hobbikért eladó. Selymesi busz­megállóhoz 50 méter Villany, viz van. Rigó. Érdeklődni lehet szem­ben, Dinnyéséknél. 22602 Tanya eladó Jászszentlászlón. Víz, villany van. Érdeklődni: Jászszent- lászkj, Bem u. 22. 22601 Balatonfüreden, kétszintes, 3 la­kásos családi ház beköltözhetően eladó Telefon 83/43-151 vagy 83/40-501. 725 Hévíz központjában, újszerű álla­potban lévő panzió lakással eladó. Tel.: 83/43-151, vagy 83/40-501. 724 Szolnokihegy 201. sz. alatti, betonút mellett lévő ingatlan, 340 n-öl kerttel eladó. Víz, villany van. Érd.: Kecskemét, Szolnokihegy 159. Kovács József. Irányár 700 000 Ft. 18699 Eladó Kecskemét, Izsáki út 66. számú, összkomfortos családi ház, a földszinten 35 m!-es üzlethelyi­séggel. Érdeklődni a helyszínen. 175908 Kecskeméti, 2 szobás ház áron alul eladó. Fizetési könnyítés lehet­séges. Kaszap u. 22. 19937 Másfél szobás, összkomfortos, gázfűtéses magánház eladó. Villa­nyos, jószágnevelésre alkalmas ta­nyát beszámítok. Kiskunfélegyhá­za, Álmos utca 16. szám. 22605 Árpád utca 20. számú, különportás ház eladó. Érdeklődni: Kiskunfél­egyháza, Hunyadi u. 1. szám. Tele­fon: 362-674. 22617 Vállalkozásra és kertészkedésre alkalmas, fürdőszobás tanya eladó. E5-ÖS főút mellett, 104. km közelé­ben. Érdeklődni: Kiskunfélegyháza Wesselényi u. 32. Telefon: 76/ 361-509. 22611 Tanya eladó Fülöpjakabon, a Zsi­dórét mellett. Nádtetős, búboske­mence van. Érdeklődni: idős Szász Imréné, Fülöpjakab, Tanya 388. alatt. 22618 Eladó vagy elcserélhető Kiskunfél­egyháza Selymes vasútállomás mellett kettőszobás, fürdőszobás, központi fűtéses ház, új gazdasági épületekkel, pincével, 800 D-öl rendezett, gyümölcsfás telekkel, gazdasági felszereléssel, tüzelővel, jószágokkal, három kúttal, szántó- terület megoldható, ipari tevékeny­ségre. gazdálkodásra alkalmas, vá­roshoz közel, közlekedési lehető­ség jó, vezetékesgáz-bekötés fo­lyamatban. Cserébe kizárólag kis­kunfélegyházi Kossuth utca vagy környékén lévő kettő és fél vagy több szobás lakást kérek. Érdek­lődni: Kiskunfélegyháza, IX. kerület 185. sz. 33524 Soltvadkert központi részén, Má­tyás kir. u. 22. alatt, 600 D-öl telken, két családnak is alkalmas ház eladó. Érd. tel.: 06/78/81-285, délben és este. 33227 2 ha Merlot szőlőültetvény bérbe adó. Soltvadkert, tel.: 78/81-120. 33229 Eladó Baja, Damjanich u. 9. sz. alatt, 2000 nf szőlőkertben fekvő ház Érdeklődni ápr. 5-étől 9-éig a helyszínen, folyamatosan. Kiskun­félegyháza, Czuczor u. 61. 207084 Eladó szoba, konyha, spájzos la­kás, nagy melléképülettel, 400 □-öl kerttel. Érdeklődni a helyszí­nen: hétfő, szerda, szombat dél­után 14—17 óra között. Hetény­egyháza Béke utca 17. 207076 Eladó családi ház, Krúdy Gyula úti bútorüzlet mellett. Kecskemét, Szolnokihegy 251. Érd. du. 2—3- ig. 207075 Eladó 250 D-öl Vagy '420''Q-öl bekerített szőlő-gyümölcsös. Víz, villany van. Érd. a 76/326-012-es telefonon. 207060 Kecskeméten 135 m!-es, tetőtér- beépítésű családi ház 130 D-ölön, alápincézett Semmelweis utca 29. alatt eladó. Irányán 5,2 M Ft 207056 • Kiadó hobbikért ház körüli szőlő­gyümölcsös. Megegyezéssel. Kecskemét, Kerkápoly u. 23. Tüdő­kórháznál. 33003 Ballószögben 780 m! hobbikért eladó. Érdeklődni mindennap 17 óra után. Kecskemét Nyíl u. 13. 18842 2 szobás lakás eladó. Kecskemét Pákozdi cs. u. 19. VII/20. Vég. 18839 Eladó központi fűtéses, egy szoba, összkomfortos ház, 800 n-öl telek­kel. Irányán 800 ezer Ft Cím: He­gedűs Antal, Kunbaracs, Rákóczi út 4. 18822 Kerekdombon, a fürdőhöz 5 perc járásra. Akác u. 7. alatt, 2 szoba, főzőfülkés nyaraló eladó. Érd. a 76/325-229-es telefonon, 17 óra után, vagy személyesen: Kecske­mét, Kenderessy u. 10. Drozdikné. 18821 Eladó vagy kiadó 500 n-öl zárt­kert, Mátyás kir. krt, a hunyadivá­rosi garázssor előtt Érd. a 326- 766-os telefonon, vagy Ságvári u. 7. 18819 Eladó Kecskemét Vízmű utcai, 1,5 szobás, felújított, gázkonvektoros, tehermentes, első emeleti lakás 1 350 000 Ft-ért. Érdeklődni. Kecskemét, Vízmű u. 10. I/3., 16 óra után. 18816 Hobbi eladó, I. konzervgyár mö­gött. Kis ház, városi víz, fúrott kút villany, szőlő, gyümölcsös van., Irányán 320 000 Ft. Tel.: 486-238, 17 óra után. 18813 1 szobás lakást vennék a Széche- nyivárosban, kp. + OTP-átválla- lással. Telefon: 322-408, munka­időben. 18810 Szentkirályon tanya, 5 kh földdel eladó. Víz, villany, ipari áram van. Buszmegállónál, Kutiné. 18802 Lakltelek, Muraközy u. 19. sz. alatti, 940 m! építési telek eladó. Víz, gáz bevezetve, villany az utcá­ban. Érdeklődni lehet: Lakitelek, Móricz Zs. u. 3. 18799 Borozó felszerelve, pincével, 250 m'-es családi házzal eladó Pester­zsébeten. Étterem, panzió, további üzlet nyitására alkalmas. Telefon: 147-9829. 18792 Tanyát keresek Budapest 60 km- es vonzáskörzetében. 25-30 éve­set 10-15 hektár földdel, műút mellett vízzel, villannyal. Ajánlato­kat a 06/52/63-738-as telefonon várok. 1045 Kalocsán, Kubinszky u. 37. alatt, szoba konyhás ház, 100 D-öl kerttel eladó. Érd.: Kalocsa, Áren­dás u. 22, vagy tel.: 64/62-200. 34747 Mélykúl-Oregmajorban lévő, 3. számú családi ház, 500 négyszög­öl telekkel eladó. Villany, víz, ipari áram van. Ugyanitt eladó még 40 mázsa desire burgonya is, vala­mint egy IZS kistehergk, bontásra. Érdeklődni: Jánoshalma Kápolna u. 57. alatt. Tanács Bélánál. 32324 .Forrásfő’ Mg. és Ipari Szövetke­zet (Pápa-Tapolcafő, Pf. 1) eladás­ra felkínálja Pápa-Vaszari úton lévő, 1,6 ha területű ingatlanát. A területhez 2 pár iparvágány, rak­tárépület, telefon, fax is tartozik. A telep mezőgazdasági, ipari, ke­reskedelmi tevékenység végzésére egyaránt alkalmas. Érdeklődni a szövetkezet elnökénél lehet, a 89/ 13-251-es telefonon. 1062 Kecskeméten, volt üzemi konyha és műhely, kb. 400 m!, eladó vagy kiadó. Bármilyen célra alkalmas. Érd.: Városföld, Petőfi u. 42, tel.: 329-815. 207085 Eladó Alsószéktóban, 500 D-öl hobbi, 60 m!-es, félkész házzal. Érd.: Válik Ferenc, Kecskemét, Ba­konyi A. u. 1 /D. 207088 Eladó kis kertes, gázfűtéses ház. Kecskemét, Taltái köz 26/A. 207092 Családi ház eladó. Kiskunhalas, Gyep u. 11. Érd. szombatonként, 8 —12 óráig. 17925 Batthyány utcai, 2,5 szobás, átalakított lakásomat katonatelepi házra cserélném. Ér­deklődni: 76/327-796, este. 93404 Márkaképviselet autók értéke­sítésére, Kecskeméten, frekven­tált helyen, kb. 30 m2-es üzlet- helyiséget bérelne hosszabb távra. Tel 06/53/15-099, na­ponta 12—14 óra között 261 Vállalkozók, figyelem! Kalocsán, az 51-es főútvonal mel­lett, nagy, bekerített terület mű­hellyel eladó. Érd. tel.: 78/21-597. 17596 Üdülő! 24 m!-es, komfortos faház Tisza­kécske üdülőtelepén eladó. Érd.: Keszeg u. 23., március 27., 28-án, egész nap, vagy telefonon: 62/ 341-217, 1031 GÉP I Sigma PZ—67 típusú, öncsévélös ■ öntözőberendezés, 250 m tömlővel « eladó. Irányár 115 000 Ft Érdek­lődni: Dunai László, Kunadacs, Kossuth u. 38. 18848 VW LT 40-es, ’87-es évjáratú, hosszú platós, duplakerekes, ponyvás kisteherautó eladó. Ér­deklődni 17 óra után, a 64/62- 792-es telefonon. 18840 3 hónapos Lada Szamarák eladók. 1500-as, fehér és 1300-as, bordó, ötajtós, 5 sebességes, katalizáto­rosak. Érd. a 341-236-os, vagy 17 óra után a 341-214-es telefonon. Abonyi. 18837 Polski FIAT 126, 5 éves, piros, eladó. Tel.: 482-344,17 órától. 18830 Eladó 9 éves, 1500 S Lada Tel.: 76/329-324. 18820 1 éves Lada Kombi, gyárilag 1500-as motorral, kevés km-rel, első kézből, sürgősen eladó. Irány­ár. 435 000 Ft. Tel.: 76/374-154. 18814 ’80-as évjáratú Citroen C 35, dízel kisteherautó, zöldkártyával, friss műszakival eladó. Irányár 420 000 Ft. Hetényegyháza Heli­kon u. 13. Tel.: 329-765,8—14-ig. 18811 Lada Szamara 4 éves, margarin­színű, 33 000 km-t futott, eladó. Érdeklődni este, a 76/326008-as telefonon. 18806 Lada 2105-ös, meggypiros, 5 éves, első kézből, 33 000 km-rel, újszerű állapotban eladó. Tel.: 76/ 374-656. 18800 Zetor, 6011-es, eladó. Érdeklődni: Nyártőrinc, Nefelejcs u. 30., tel.: 76/343-148. 18798 Peugeot 205 GLD, '89-es, 5 ajtós, dízel, eladó. Érdeklődni 16 órától: Kecskemét, Öz u. 24. Virágék. __________________18793 P olski FIAT 126-os, 2,5 éves, el­adó. Kiskunhalas, Tavasz u. 2. __________________30197 Skoda billencs tehergépkocsi, friss műszakival eladó. Érd.: Dudás Ist­ván, Tiszakécske, Kerekdombi dű­lő 40/A, délutáni órákban. 20021 MTZ—50-est keresek, motorhi­bás is lehet ár- és állapotmegjelö­léssel, sürgősen. Gyenes László, Páhi, Kossuth u. 15. 207036 Eladó SZ—100-as, tolólappal, tus­kószedő, tuskóletoló eke, UAZ. Vá­rosföld, Arany J. u. 29. 207027 Eladó oldalkocsis Pannónia, 350- es Jawa Velorex oldalkocsi (új). Kecskemét, Rákóczi út 21. (körút felől), I. em., Király. 207019 Eladó 220 V-ról működő, jó álla­potban lévő E—1—N tip. vasesz­tergapad. Irányár 80 000 Ft Érd. egész nap: Kecskemét, Cédulaház u. 7/B. 207032 Datsun eladó vagy kockalámpás Ladára cserélhető, dobozos UAZ eladó. Soltvadkert, Engels u. 7. Tel.: 78/81-077. 31234 VW Jetta, turbódízel, 1990-es, 70 ezer km-rel eladó. Irányár 880 ezer Ft 2107-es Lada Golf turbó­dízel motorral, gyári ötsebességes váltóval, tetőablakkal eladó. Irány­ár 370 ezer Ft. Tázlár, Zalka M. u. 11. Telefon: 78/55-157. 207006 Ford Sierra Kombi 2,3, dízel, 1989- es, grafitmetál, szervókormány, centrálzár, 90 ezer km-rel eladó. Irányár: 790 ezer Ft Dízel mikro- buszcsere érdekel, 4 évesig, 5 fé­rőhelytől, kevés km-rel. Tázlár, Rá­kóczi u. 3. Telefon: 78/55-083. 207007 UE—28-as traktor, 600-as sza­lagfűrész, villanymotor nélkül el­adó. Érdeklődni: Orgovány, Katona J. u. 14. Seres Sándor. 175893 Eladó szőlőkifúvó és szántóföldi kultivátor. Gárdony, Orgovány, Al­sójárás 142. 207010 Lada Szamara 4 éves, 3 ajtós, 58 ezer km-rel eladó. Érdeklődni: Ha­jós, Munkácsy u. 21. 34743 80-as MTZ és 1 db FM eke eladó. Kecel, Gárdonyi u. 25. 17594 8,3 tonnás, billenős pótkocsi eladó. Csengőd, Kiscsengőd 53. 31221 Peugeot 309 GDR, egyéves, dízel­gépkocsi, extrákkal eladó. Érd.: 79/21-350, Baja Parti u. 5/A. 30520 Faipari. 400-as vastagoló gyalu­gép eladó. Decs, Gárdonyi u. 15. 617798 HV—60—11-es billenőplatós, 6 tonnás pótkocsi és 5 db 17 x 70 x 20-as terepes, L—60-as, új felnistől eladó. Érd.: Kunszállás, Dózsa György u. 6. Telefon: 76/ 378-184. 22603 UTB—445-ös, összkerék-meghaj- tású traktort vennék. Hibásan is. Telefon: 62/373-362. 860 Textima ipari varrógépek nagy vá­lasztékban, varrógépcérna nagy tételben az Oculeus BT.-nél. Debre­cen, Kazinczy u. 1 /A. Tel./fax: 52/ 43-662. 871 HS 4 hengeres traktor axiálventilá- toros permetezővel vagy anélkül eladó. Érd.: Tázlár, Kecskeméti út 54., tel.: 78/55-068. 18610 H—5580-as körbálázó, 7 soros kultivátor, 3,5 tonnás fogasléc, bil­lenős pótkocsi eladó. Orgovány, Dankó u. 122. 18864 Audi 80-as, dízel, '84-es évjáratú, megkímélt állapotban eladó. Érd. 16 óra után: Szirtes, Kecskemét István kir. krt 10. 18854 Jól felszerelt büfékocsi 250 000 Ft-ért sürgősen eladó. Tel.: 79/61- 431. Hosszú László, Nagybaracs- ka, Arany J. u. 10. 18855 Férd Escort XR 3,1981-es, sport, eladó. Tel.: 76/490-839. 18858 Olcsó, új gumik minden járműtí­pusra Kecskemét, Halasi út 16/B és Nyíl utca 4. 175855 Platós, T—16-os, 25-ös Multikár, 1 hengeres, dízel kis traktor eladó. Páhi, Kocsis. 207086 Eladó 5,5 t-s, billenős pótkocsi, UE —28-ashoz csapágyak. Kecske­mét, Budaihegy 20. 207087 2,5 D Ford Tranzit busz eladó, ugyanitt 1,8 D Ford Orion szgk. is eladó. Érd. 19 órától a 78/81-528, 9 —12-ig a 78/81-839-es telefonon. 263 Keresek totálkáros Opel Ascona C1.6 dízel személygépkocsit, érvényes ma­gyar rendszámmal. Telelőn: 06/64/ 61-826. 34746 ADÁSVÉTEL Angol cocker spániel kiskutyák el­adók, kedvező feltételekkel. La- bancz, tel.: 56/375-041, esti órák­ban. 18812 23 kg-os gázpalackot cserélnék kisebbre, értékegyeztetéssel, vagy eladnám. Kecskemét, Arany J. u. 10.1.4. 18787 50 bála, jó minőségű, körbálás szár eladó. Harkakötöny, Templom u. 30. Nagy. 17922 Használt bútorok vétele- eladása. Szekrénysorokat magas áron vásárolok Kecs­keméten is. Kiskunfélegyhá­za. Bercsényi u. 34.. Telefon: 361-635. 18849 Takarmányszéna eladó. Érd.: Ba­lassa u. 54. Vidéki Mihálynál, Kis­kunfélegyháza. Délután 4-től. 33522 Olcsó, új gumik, minden járműtí­pusra Kecskemét, Halasi út 16/B. 175855-----nrnrrnxoxrrtn—tttt 3-as Lajta eke eladó. Kiskőrös, B8TQ§S>Wi1iOP- lelmrr >■ 3)230,, Olajégő kapható. Kalocsa Duna u. 31. 34745 "' Mátyás király lg). 10. s&alatti,nlö Eladók MTZ—80-as, 12045-ös Zetor Cristal és 453-as gyorsbálá­zó. Petőfiszállás, tel.: 557. Mértél. 22610 Kartor 403-as markoló, 750-es UNHZ markoló, üzemképesek és T—088-as trágyaszóró, kis hibá­val, eladó. Érdeklődni lehet: Petőfi­szállás, Tanya 240. alatt, Kiss Ká­roly. Telefon: 362-240. 22604 Eladó 5 q utánfutó, Wartburg Tou­rist, mobil szigetelt garázs. 6112 Pálmonostora, Petőfi u. 123. Esti órákban, Kovács László. 22612 2 hengeres RS traktor, permetező­vel és tartozékokkal eladó. Az árá­ba állatot beszámítok. Soltvadkert, Munkácsy M. u. 12. Anka 33229 SPC—6 vetőgép eladó. Stöckl At­tila, Dunavecse, Kossuth L u. 1. 34536 90-es turbódízel interculeres Ka­dett eladó, kisebb dízelautóra cse­rélhető, értékegyeztetéssel. Érd. a 78/12-158-as telefonon, 18 óra után. 31237 Dízel személygépkocsik és ha­szonjárművek kölcsönzése Kiskő­rösön. Tel.: 78/12-158, vagy 12- 544. 31238 Eladó Mobil Stetter betonszivaty- tyú, valamint román és Tátra be­tonszállító mixer, Elba 10/15-ös keverőtelep. Érdeklődni a 06/46/ 345-412-es telefonszámon. 1046 2,8 m-es kombinátor eladó. Ho­mokmégy, Petőfi u. 2. 207059 Eladó UE—28-as darabokban, sok alkatrésszel, szántóföldi Novor permetező plusz szivattyúval és kultivátor újszerű állapotban. 2-es Lajta eke, 50-es MTZ és Kertitox permetező. Orgovány, Kossuth L u. 110. Érd. este 5—6-ig.207061 Eladó dízel, 1988-as, FIAT Ducató, 1987-es Opel Omega 2,3-es dízel. Irányár: 720 000—750 000 Ft. Érdeklődni a 76/376-269-es tele­fonon, du. 15 órától. 207081 Eladó MTZ—550-es traktor, há­romszög rendszámmal, 2,5 év mű­szakival, 4 fejes IH eke, nagy siló­zó, 6 hengeres IFA-motorral, alkat­részenként is megvásárolható. 7 levelű szőlőmúvelő tárcsa Fülöp- szállás, Attila u. 8. 207083 Llaz, 2,5 éves, PV 3 tengelyes pótkocsival, TIR-rel, munkával el­adó. Érd. telefonon: 77/22-941. 30201 MTZ—50-ea, 4 év műszakival, ki­tűnő állapotban, háromszöges, fel­újítva eladó. Győri Lajos, Fülöpszál- lás, Petőfi u. 71. 18868 lakáöos, átriumudvaros, alápincé- $$'‘léll/ész cíaládi ház "eládó. Irányán 2 275 000 Ft. Érdeklődni személyesen: Kecskemét, Mátyás kir. krt. 73., 17—20 óráig, vagy a 326-654-es telefonon, napközben 8—16-ig; tel.: 327-943. 207041 100 db anyajuh báránnyal vagy anélkül eladó. Sertés- vagy szar­vasmarhacsere érdekel. Sükösd, Deák u. 89. 617805 Húsvéti szövet- es fonalvá­sár engedménnyel a méter­áru- és fonalüzletben. Kecs­kemét Kossuth tér 3. (volt rendőrségi épület). 215938 Rokkantkocsi és szoba-WC, új ál­lapotban eladó. Kiskőrös, Ökördi 11. Cs. Tóth. 31228 Alternáló fűkasza és talajmaró el­adó. Csengőd, Dózsa Gy. u. 24. Takács József. 31232 Nagyobb mennyiségű birkatrágya van eladó. Helyből szállítható, má­zsánként 25 forintos áron. János­halma Bíró Béla u. 119. 32333 Eperfarőnk eladó. Kunfehértó, Jó­zsef A. u. 16. Tel.: 77/22-953. 30179 Előnevelt csirke kapható, elője­gyezhető. Kecskemét, Liliom u. 10. 207021 Törzskönyvezett bernáthegyi szu­ka kölykök kaphatók. Harta, Jókai u. 28. Tel.: Harta 443. 1016 Kárpótlási jegyet veszünk napi áron, de. 10-ig, telefon: 76/329- 762. 175999 50 db cigája-merinó keresztezésű, középkorú fias birka eladó. Érd.: Ballószög, Széchenyi út 12. 175923 90 db anyabirka eladó. Bóbis Sán­dor, Orgovány, III. kér. 262. 175976 7-8 hónapos vemhes, holstein te­henek, fejőgép eladó. Dunapataj, telefon: 129. 34741 AHE—250-es hegesztődinamó el­adó. Érd. Dunapataj, 433-as telefo­non 34740 Kaposvárhoz közel. Fonóban, 100 q szárított kukorica eladó, 900 Ft/ q. Cím: 7271 Fonó, Petőfi u. 23. sz. 1007 Kaukázusi juhász szuka, 7 hóna­pos, eladó. Kecel, Mókus u. 19. Tel.: 78/21-888. 17593 Nemzetközi győztes szülőktől ír szetter kölykök igényes vevőknek eladók. Klúcsó Jenó, 6400 Kiskun­halas, Nyírfa u. 17. Tel.: 77/21- 808. 1010 Használt flipperek, akciós áron el­adók. Tel.: 06/22/327-192. 983 Előnevelt csirke eladó. Kecskemét Ceglédi út 31. 19764 Eladó 1700 db tojótyúk a Hetényi úton, a takarmánybolt után levő második utca, befelé 150 m-re. Irányán 150 Ft 175856 Kerekegyházi illetőségű kárpótlási jegyet veszek. Érdeklődni napköz­ben, a 76/371-030-as telefonon. 18751 Jó állapotban lévő, használt fogor­vosi egységek eladók. OCULEUS BT. Debrecen, Kazinczy u. 1/A. Tel./fax: 52/43-662. 872 Törzskönyvezett bernáthegyi kis­kutyák eladók. Kecskemét Mus­kotály u. 25. 18749 Eladó 20 q sárgarépa, 30 q burgo­nya Ár megegyezés szerint. Far­kas Gábor, Helvécia Köncsög 36. 18747 Sós Antikvárium vásárol régi könyveket könyvtárat térképet metszetet, levelezőlapot hagyaté­kot. Nagyobb könyvtárát lakásán vásároljuk. Felvásárlás minden pénteken. Kecskemét Vörösmarty u. 6. (főpostával szemben). Tele­fon: 76/320-114,19 óra után. 18618 Fias birkák eladók. Akasztó. Bem u. 21., Borsik János. Nagy súlyú hízók is eladók. 31235 Eladó 180 db fias birka Érdeklőd­ni: Bugac, Vasút u. Fekete. 22614 Nagybálás, jó minőségű szalma eladó. Érdeklődni: telefon, munka­hely: 06/76/372-503. Lakás: 06/ 76/372-538. 22615 6 hónapos hasas üsző eladó. Vá­rosföld, II. kér. 88. Érd.: kunszállási állomás mellett. Szabó Sándor. 22607 Eladók 125 átmérőjű, 6 méter hosszú gumi gége szívó-nyomó tömlők és 130-as átmérőjű csőido­mok. Érdeklődni: Kiskunfélegyhá­za Mikszáth Kálmán utca 14. 22609 Előnevelt csibe, kacsa eladó. Érd.: Kecskemét, Máriahegy 62. Benei úton, Úmcacca utca 207079 Eladó 220 voltos betonkeverő és 22 q morzsolt kukorica Kecske­mét, Szirom u. 32. Érd. 16 órától 207082 Kecskegida-felvisáriás lesz márc. 31-én, Kiskunhalason. Előjegyzés telefonon, )8 órától: 77/22-274, & ‘ 'rJ~l 30200 90 kg-ós sertések (nem tápos) és 6 hónapos kan puli eladók. Kiskun­halas, Felsőszállás 35., Vörös. 30199 Póni kancacsikó, nóniusz hasas ló, egy haszonló és pulikutyák eladók. Kiskunhalas, Kisfaludy u. 41.—43. 30198 Garázs-sátorváz és kis faház el­adó. Kiskunhalas, Deák F. u. 10. 30204 Eladó 100 db körüli cigája birka részben vemhes, részben fias. Lo­vat vagy tehenet beszámítok. Ko­vács András, Városföld, I. kér. 47. 18876 Eladó új szőlődaráló. Kecskemét, Rákócziváros 32/11. 18874 Kárpótlási jegy eladó. Levélcím: 6400 Jánoshalma Pf. 6. 30196 Kedvező árú, új. fémzárolt kukeri- cavetőmag-fajták: martonvásári 1448 TC120 Ft/kg áron, a szege­di DC 488-asnál korábbi, bőter- mőbb. Delikát 90 csemegekukori­ca 520 Ft/kg, Spint fajtával együtt vetve, 8 nappal később érő, Ro- waldnál jobb ízű. Gazdabolt Solt Vecsei út 25. 175991 Decire vetőmagburgonya kis és nagy tételben, folyamatosan kap­ható. Tázlár, Béke u. 36. Bondor. 31211 Hajópadló-, lambériagyártó faipari gyalugép, felújítva garanciával el­adó. Érd. tel.: 79/21-350, Baja Parti u. 5/A. 30520 F—1 típusú kútfúró berendezés, 72 m 203 mm-es csővel eladó. Érd.: Kiskőrös, Budai u. 16.31215 Barna tyúkok eladók, 120 Ft/db. Kerekegyháza, Fő u. 44. Szíjártó Attila tel.: 76/371-066. 207089 Akció! Hazai dió-daraszenek, brikettek és importszenek 350 Ft/q-tól + fu­vardíj. Tüzelőutalványt beváltunk. Treff Kft, Oroszlány, Fürst S. u. 13. Tel.: 34/61-122, 1508-as mellék. 877 Baján, a Monostori üti Tüzépen osztrák, szántott fenyőlam­béria kapható, hasznos m!- ára 536 Ft/m! + áfától; szárított, svéd hajópadló, hasznos m!-ára 632 Ft/ m! + áfa Szárított osztrák és svéd fenyő fűrészáru, s bármi­lyen méretű fenyőgeren­dák. Cím: Baja Monostori út .NAGY IMRE-TÜZÉP" BT. Telefon: 79/26-959. 92563 Novor 2003-as, Kertitox 20-as permetezők, füg­gesztett, csővázas, hattyúnya­kas ekék, 3-4 fejesek, eladók. Érd.: Zákányszék, József A. 33/ B. 24358 Minden pala gyári áron kapható, a szabványpalákhoz a ráz viharkapcsot ingyen adjuk. Őemtt Építőanyag-kereskedés, Balatonfüred, Noszlopy u. 3. Tel./fax: 86/43-341. Osztrák lambériák és osztrák hajópadlók, valamint I. osztály« fsaayai kedvező áron kapható. 754 Két darab fias holstein tehén eladó. Kiskunmajsa Fecske u. 6. Tel.: 77/81-539. 24363 1 szobát üdülőjog. Gyula, Hőfor­rás Szöv.-ben, ápr. 5—18-áig el­adó. Érd. 18 órától, a 76/346-881- es telefonon. 207033 VEGYES Elvoszott Szabadszálláson, márci­us 15-én, egy dalmata kan, 1,5 éves kutya. Kérjük a megtalálót hogy jelentkezzen a 76/353-816- os telefonon, vagy személyesen, Kodály Z u. 15. alatt. Siposék. 18834 Szőnyegtisztító gépek kölcsönöz­hetők. Bajza u. 1. (Bolyai-gimnází- um mögött.) Előjegyzés a 491-177 és a 491-041-es telefonon. 18815 Alsószéktóban lévé szóló és gyü­mölcsöskert műveléséhez hozzáér­tő személyt keresek. Vatai Imre, Kecskemét, Dobó krt 15. 8/32. 18809 Fodrásztanulót keresek Kecske­méten. „Igora Royal" jeligére a ki­adóba. 18807 Kivépörkólő szabad kapacitást keresünk időszakos Igénybevétel­re. 1567 Budapest, Pf. 47. 1041 Lefogyhat 15 nap alatt garantál­tan 20 kilét! Kérje a világhírű Le- vel-klinika receptjét utánvéttel, 300 Ft + postaköltség. Szabó At- tiláné, Szombathely, Gyöngyöspar­ti sétány 3. 1039 Fémzárolt vetőmagok: lucerna 198, muhar 65, zab 17,50, tavaszi árpa, csávázott 18,50, csávázatlan ! 16,50, kukoricák, szegedi DC 488 225, Dekalb 178, SWS Vulkáno TC 143, Kiskun 297, SC 178, MVTC 1448 120, Pioneer Norma SC 165, Helga SC 250, Furio SC 253 Ft/kg áron kaphatók. Gazdabolt Solt, Ve­csei út 25. 175990 Megnyílt Kecskeméten, a Kossulh ler 3. alatt SZÍN­FOLT BT. méteráru- es fonal­üzlete. Olcsó árakkal varjuk kedves vásárlóinkat. 215937 Figyeleml Termelői áron kaphatók, valamint megrendelhetők különbö­ző méretű reklámtáskák, tasakok. szemeteszsákok, egyéb igényes csomagolóanyagok. Kecskemét Vitéz J. u. 28. (Hunyadiváros). 32719 Siremlék-mintatereml Soltvad­kert Dobó u. 6. Tel.: 78/81-573. Dudás Győző kőfaragó. Előleg nél­kül, rövid határidőre vállalok Bács­almás, Jánoshalma kivételével, l-es 12—22, ll-es 14—34 000 Ft + fuvardíj. Kérjen katalógust! 23693 Dr. Benczurne dr. Györgytal- vay Györgyi egyéni ügyved értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy ügyvédi tevékenységét 1993. április 1-jetöl Kecské­méi. Bocskai u. 3. sz. alatti irodahelyiségében folytatja. Tel.: 325-845. 19877 Kozmetika teljes berendezéssel, jó helyen, reális áron, hosszabb időre kiadó. Érd. 17 óra után, a 76/320- 397-es telefonon. 18745 Csőkulkészilés műanyag csövei, garanciával, lavalyi áron. Szécsényi Imre ö. ü.mérnök. Kecskemél-He- lényegyháza. Helikon u. 5. Tel.: 76 /322-230. 19991 Lugaspaprika, évelő paprika, óri­áspaprikák, évelő paradicsomok, óriásparadicsomok, uborkák, diny- nyék magvai, 25 db 50 Ft-ért kap­hatók, 9791 Torony, Pf. 10, Kopá­csi, 797 Kiskunfélegyháza (Móraváros), Szilfa u. 15. sz. alatti diszkontbolt­ba várom soltvadkerti kannásbor- forgaimazókat termelők, vállalko­zók áruit. 22606 Építkezők, figyelem1 Izolil cserépleto-szigetelesl valla­tunk Olcsón, gyorsan, ponto­san. Tel.: 76/491-230. 18872 Fenyőrönk és állványfa, fenyő fűrészáru méretre vágva, tetőléc eladó és megrendelhető. Orosz huF lám pala 350 Ft-os áfás árpn eladó. Tel.: 79/25-366 vagy Csátalja Fűrészüzem. 168944 3 hoM szántóföld pénzért kiadó. Kecskeméti útban, Aranyhegyi csárda közelében Kkfélegyháza, Dayka u. 43. 22616 Menyasszonyi- és koszorúslány- mha-kölcsönzés. Kunszentmiklós, Gál S. u. 17. Nyitva: hétfő, szerda péntek 16—19 óráig. 092707 Arany-, ezüsttárgyak javítása Ho­zott aranyból készítés. Kkfháza az Arany dominóban Gorkij u. 2. Sza­bódé. Csüt: 14.30—17.30-ig, szombat 8—12 óráig. 33518 2500-ért fürdőkád-felújítás. Színes is garanciával. Tel.: 76/482-900. 207058 .Zsuzsa' Műköröm Stúdió műkö- römkészftő tanfolyamot indít. Je­lentkezni a 76/325-753-as telefo­non 18870 Kecskemét, Gizella tér 2. sz. alatti .Fortuna söröző-játékterem" bérleti joga átadó. Érdeklődni a 06/36/ 317-618-as telefonon, vagy a hely­színen, 18863 Lakodaimaisátrak edénnyel 500 főig — ár 65 Ft/fő — és menyasszonyi ruhák kölcsönzése. Lajosmizse, Dózsa Gy. út 126. 18850 Elveszett 1993. március 19-én törzskönyvezett, kan, 4 hónapos fekete skót juhász kiskutya Kérjük a becsületes megtalálót jutalom ellenében hozza vissza 2 kisgyer­mek vátja vissza kutyusbarátját. 6044 Hetényegyháza Erdőföld u. 19. Potyák Mihály. 207078 Válaszborítékért küldöm a segé­lyezési lapokat Lászlódé, 8500 Pápa Mándi M. u. 2. 841 Körösi gazdáját egy német juhász, sötétrajzos szuka fültetovált. Ér­deklődni márc. 27-én 19—20 óra között a 06/76/376-369-es tele­fonon. 207096 Földtulajdonosok, figyeleml Kiskunmajsa Bíbor Kkt szolgáltatói részlege vállat talaj­előkészítést, vetést szerves- és műtrágyaszőrást növényvédelmi munkákat egyéb erőgépes mun­kákat valamint ültetvénytervezés, -telepítés, szaporítóanyag beszer­zése. Érd. a 77/81-811-es telefo­non vagy személyesen: Jonathán Mgtsz ipartelepén. ÜL Bodor Jó­zsef. Elvégzett munkáról számlát tudunk biztosítani. 24360 Szalagiöggönyt napellenzőt, felhúzható szú­nyoghálót, biztonsági fémre- dőnyt Kapitánytól, kiváló minő­ségben, a legkedvezőbb áron! Érd.: Nagykőrös, tel.: 53/51- 312, egész nap. 18838 Kútfúrás műanyag csővel, többféle kivitel­ben, kedvező árakkal, 2 év jótállás­sal. Szél Tibor, Kecskemét Ungvári u. 2. Tel.: 76/347-388, 14—16 óráig. 18801 Felhívás! Várjuk mindazon diplomás agrár, kertészeti, bel- és külkereskedelmi, áruforgalmazási, feldolgozóipari, valamint pénzügyi szakemberek szakmai bemutatkozó léeveiét akik kívánják a KÉVE mezőgazda­sági egyesület szakjegyzékébe tör­ténő bejegyeztetésüket Jelentke­zési határnap: 1993. március 31. Levélcím: KÉVE Egyesület Kecs­kemét Petőfi u. 14. 18797 Sírkő-műkő nagy választékban megrendelhető. Megrendelőiroda: Kecskemét, Mé­cses u. 12. (temető mellett). Nyit­va- hétfő 13—15-ig, szerda 10 —12-ig, péntek 10—12-ig. Telep­hely: Hosszú u. 32. Nyitva 7— 17-ig, Mészáros István kőfaragó és betűvésnök. 18778 Új Klaudia divatáru-nagykereskedés Tisza- kécskén, Kossuth u. 45. alatt óriá­si árukészlet kedvező árak, női- férfi divatáruk, fehérneműk, gyer­mekruházati termékek, pamut mé­teráru nagy választékban, viszont- eladőknak is. Nyitva héttőtől pén­tekig 8—19-ig, szombat vasár­nap 15—18-ig. Tel: 76/341-059, vagy 76/341-177. Várjuk készítők jelentkezését is. 20025 ÁLLÁS Sok szabadidővel rendelkező sze­mélyeket keresek: műszaki érzék­kel, autóval, utánfutóval, betanított munkára adminisztrációs és mű­szaki felvilágosító tevékenységre. .Komoly munkaerő" jeligére a ki­adóba 18860 CzMot is Társai Kit felvesz fej­lesztési munkakörbe erősáramú vülamos üzemmérnököt vagy villa­mosmérnököt Érdeklődni a 76/ 483-297-es telefonon. 18859 Kecskeméti Kohusz autószerelőt felvesz. Kecskemét Szolnoki út 35. 18861 Pbosntx Mecano Kecskemét Kft. keres műanyagipari gépek kezelé­sében jártas gépkezelőket 3 mű- szakú munkára Jelentkezni lehet Kecskemét István kir. krt. 24. Tel.: 76/322-508. 18876 Sok pénzt akar keresni másodál­lásban? Ne üljön otthon ölbe tett kézzel! Hívjon márc. 29-én, 13— 20 óráig, a 78/11-216-os telefo­non 31233 Kereskedelmi szervezet szakirá­nyú képesítéssel, megfelelő gya­korlattal boltvezetőt keres. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezése­ket .Bizalom" jeligére a szerkesz­tőségbe kell leadni, 1993. április 5-éig. (X) Kereskedelmi részvénytársaság szakirányú képesítéssel, megfelelő gyakorlattal számviteli osztályve­zetőt keres. Fizetés megegyezés szerint Jelentkezéseket .Számító­gép" jeligére a szerkesztőségbe kell leadni. 1993. április 5-éig. (X) Bácskonzum Kereskedelmi Rész­vénytársaság gyakorlattal rendel­kező pénztárosokat, eladókat és segédmunkásokat vesz fel. Jelent­kezés: Kecskemét, Csongrádi út 2 —4. Humánpolitikai menedzser­nél. 25/3 Virágkertészeibe nő dolgozót fel­veszünk. Érd.: Kecskemét, miklós- telepi úton, Klátiknál. 207005 Non-Stop Gumiszerviz gumiszere­léshez autószerelőket keres. Je­lentkezni: Non-Stop Gumiszerviz, Kecskemét Mindszenti út 14.265 Vegyeskereskedésembe fiatal, jó megjelenésű bolti eladónőt kere­sek. Bér megegyezés szerint. Érd: .Médium Market” Hetényegyháza, Tulipán u. 35. 215929 Nemzetközi vállalkozású cég ke­res dinamikus vezetői ambíciókkal rendelkező munkatársat. A munka másodállásban kezdhető. Érd. a mai napon, a 347-423-as telefo­non, 14—18 óráig. 207034 A Borsodi Sörgyár Rt. azonnali be­lépéssel alkalmaz Győr és környé­kén 1 fő KEG-szerelőt (sörcsapolő berendezések szerelésére). Felvé­teli követelmény: szakmunkás­bizonyítvány, saját személygépko­csi, jogosítvány. A jelentkezéseket a hirdetés megjelenésétől számí­tott legkésőbb 3 napon belül a Borsodi Sörgyár Rt. munkaügyi és személyzeti osztályára kérjük megküldeni, 3574 Bocs, Pf. 6 cí­men. A jelentkezéssel kapcsolat­ban felvilágosítást a 46/318-456- os telefonszámon, Török Bertalan KEG-menedzser ad. 1044 Érettségizett lányt kozmetikusta­nulónak felveszek. Érdeklődni a 76/323-201-es telefonon, 17 óra után. 18795 Ajándéktárgyüzletembe nő all mazottat keresek Kecskemétre. .Megbízhatóság 18831” jeligére a kiadóba. Lux-EleMro Kft. azjyii ^felvételre keres perfekt németül beszélő nőt, német hyélVí levbliző^áftó, Va­lamint általános irodai munkára. Szállítási ismeretekkel rendelkezők előnyben. Fizetés megegyezés szerint Érdeklődni: Kecskemét, Mindszenti út 4. Telefon: 482-167. 18847 Csigafelvásárlékat keresünk, mi­nimális saját készpénz szükséges. Sürgős. Válaszleveleket: .Tiszta haszon" jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe. 207073 Jól jövedelmező, otthoni munkát ajánlok Önnek. Válaszborítékért tá­jékoztatom. Polereczkiné 6200 Kiskőrös, Kossuth u. 64. 207072 Jól jövedelmező otthoni munkát ajánlok. Válaszborítékért tájékoz­tatom. Kovács Lászlóné, 6112 Pál­monostora, Petőfi u. 123. 22613 UNIT Textilipari Kft. gyakorlattal rendelkező varrónőket felvesz, va­lamint várjuk olyan fiatal lányok jelentkezését, akik szívesen meg­tanulnának varrni. Jelentkezni le­het: Kecskemét Ótemető u. 2. 197 BRENTA Textilipari Kft gyakorlat­tal rendelkező varrónőket felvesz, valamint várjuk olyan fiatal lányok jelentkezését, akik szívesen meg­tanulnának varrni. Jelentkezni le­het Kecskemét, Szolnoki út 20. 232 Üzletkötőt keresek műanyag cso­magolótermékek forgalmazásához. Kocsi szükséges. Leveleket .Meg­bízható" jeligére kérem a kiskunha­lasi hirdetőbe (Magyar u.). 30171 Másodállást ajánlok. Jó kereseti lehetőség, vezető karrier. Tel.: 76/ 485-195/77. 18832 Alakuló rockzenekar keres szere­léssel rendelkező billentyűst, bassz-gitárost és énekest. Tel.: 53/50-208,53/50-722. 18818 Érettségizett lányokat központban lévő üzletembe '93—94-es tanév­re kozmetikustanulónak felveszek. Tel.:322-275. 18817 Autófényező szakmunkást kere­sünk felvételre. Mini-Max Kft. Kecskemét, dunaföldvári út Tel. 76/481-834. 276 Gyesen lévő vendéglátó-ipari el­adót keresünk Kecskeméten, fel­vételre. Érd. 8—18 óráig, tel.: 76/ 327-553. 19/3 A Champion Kft. keres fiatal, katonaviselt villany­szerelőt, autóvillamossági szerelőt, továbbá pénzügyi ismeretekkel rendelkező titkárnőt. Kecskemét, Rákóczi út 26. Tel: 76/324-898. 275

Next

/
Oldalképek
Tartalom