Petőfi Népe, 1991. július (46. évfolyam, 152-178. szám)

1991-07-01 / 152. szám

MA Az utolsó pillanat 2. oldal Másfél milliárdos természeti kár Kalocsán 3. oldal Ostrom alatt a malac­exportőrök 3. oldal Hofi ügyel és véleményt mond 4. oldal Csali 10. oldal Se pénz, se posztó a KSC labd rúgóinál Ml PETŐFI NEPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 152. szám Ára: 7,90 Ft 1991. július 1., hétfő HOLNAP Kell-e víz Heténynek? SZLOVÉNIA Megszólaltak a szirénák Vasárnap pontban kilenc órakor Szlovéniában mindenütt megszólaltak a légvédelmi szirénák, s a rádióban Jelco Kacin tájékoztatási miniszter bejelentette, hogy 15 percen belül légi­támadás várható, mivel a jugoszláv hadsereg harci repülőgé­pei Zadarból, Pulából és Zágrábból Szlovénia felé indultak. Kérték, hogy a lakosság keressen menedéket az óvóhelyeken. A légiriadó után Szlovénia városaiban az utcák elnéptele­nedtek. Nem sokkal tíz óra előtt Mariborban bejelentették, hogy megszűnt a légiveszély, Ljubljanában pedig azt közölték, hogy a légitámadás veszélye csökkent, de még nem lehet teljesen kizárni a támadás lehetőségét. A repülőgépek vissza­tértek kiindulóbázisukra. (A jugoszláviai helyzetről szóló beszámolónk a 2. oldalon) Invázió Tompán, törökdúlás Lajosmizsén 11. oldal L Több kilométeres gépkocsioszlop, ideges turisták, autóbuszokban alvó törö­kök, a körülményekhez képest feltűnően türelmes határőrök és vámosok — ez jellemezte szombaton a tompái határátkelőhelyet. — Érezhető mértékben, mintegy tizenöt-húsz százalékkal növekedett meg a forgalmunk a nyugat-dunántúli határállomások bezárása következtében — tájé­koztat Mátyás István százados, a parancsnok helyettese. — Amennyiben az autóbuszok továbbra is ilyen ütemben fognak érkezni, akkor számításaink szerint csak a szabadságra hazautazó török vendégmunkások közül majd’ félezer fogja a mai napon nálunk átlépni az országhatárt. Ők korábban Jugoszlávián keresztül közlekedtek. Ebben a probléma ott jelentkezik, hogy Magyarország és Törökor­szág közt nincs vízumegyezmény, ezért ezt a több száz személyt vízum nélkül át­léptem nem tudjuk. (Folytatás a 2. oldalon) • A törökáradat nagy gondoz okoz az autópálya mérnökségének. Az E5-ös úton, Lajosmizse közelében lévő Total benzinkútnál megpihent törökök hatal­mas szemétdombot, amolyan csata utá­ni tájképet hagytak maguk mögött. Szerencsére — eddig — a tömegben baleset nem történt. A kútnál lévő kihelyezett mentőszolgálat vezetője el­mondta, a múlt éjszaka csak néhány korábban sérült utas átkötözése volt a munkájuk. PN-INFORMÁCIÓK Harisnyás álarcban a halasi támadó A szegedi rendőrkapitányság eljárást indított egy szegedi és egy kiskunhalasi, foglalkozás nélküli férfi ellen, akik kiraboltak egy nyugdíjast. A harisnyából készült álarcot viselő betörők a nyitott ajtón jutottak be a lakásba, ahol a sértettet megtámadták és a hátához egy hideg tárgyat szorítva elvették a pecsétgyűrűjét, vala­mint különféle réztárgyait, összesen 12 200 forint értékben. A rendőrség az egyik elkövetőt már őrizetbe vette. Ma kezdődik a Tanítók Nyári Akadémiája Baján Immár a huszonhatodik alkalommal rendezik meg három me­gye — Bács-Kiskun, Békés és Csongrád — pedagógiai intézeteinek összefogásával a Tanítók Nyári Akadémiáját a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Ma délelőtt 10 órakor Eber András pol­gármester köszönti a mintegy 250 résztvevőt, majd Kereszty Zsu­zsa, az Országos Iskolafejlesztési Központ főmunkatársa tart elő­adást az általános iskolai oktatás európai fejlesztési irányzatairól. Ezt követően a vendéglátó főiskola docense, Némethné dr. Bőhm Edit elemzi a drámapedagógia mai eredményeit. , A pénteken befejeződő tudományos tanácskozás céljául a rende­zők az oktatás változatosságának, sokoldalúságának és önállósá­gának megvitatását tűzték ki. Több pénz jut a lakáshitel támogatására Az önkormányzatok június 1-jé- től több pénzt kapnak a kormány­zattól lakáshitel-támogatásra, fejkvóta rendszerben. Például Kecskeméten ez annyit jelent, hogy az eddigi, évi 21,2 millió fo­rint ilyen célú előirányzat június 1-jétől, 7 hónapra, összesen több mint 15 millió forinttal növekszik. A pótlólagos összeget havi részle­tekben utalja át a Pénzügyminisz­térium. A megnövelt központi finanszí­rozás szükségessé tette az igényjo­gosultság helyi szabályainak a mó­dosítását. Ezért a város közgyűlése legutóbbi ülésén új rendeletben szabályozta a támogatás rendsze­rét. Ennek — legalábbis vázlatos — ismerete nem érdektelen, hiszen Kecskemét közigazgatási területén jelenleg összesen 7329 lakáshitel­szerződés „él”. A népjóléti irodához benyújtott kérelmeket az önkormányzat szo­ciális és családvédelmi bizottsága bírálja el. Az iroda minden kérel­mezőt köteles felvenni a névjegy­zékre, melyen a lehető legteljesebb körűen fel kell tüntetni a döntés­hez szükséges adatokat. A népjó­léti irodának minden hónap utolsó szerdáján a szociális bizottság elé (Folytatás a 2. oldalon) Földnyelte autók és vaklárma Nagyobb volt az ijedelem, mint a tűz okozta kár Kiskunhalason, a Kossuth u. 36. számú ház második emeleti egyik lakásában, ahol — eddig kiderítetlen ok miatt — a papírhulladék kigyulladt. Bár az értesítésre azonnal kivonultak a tűzoltók, mikorra a helyszínre ér­tek, a lakók eloltották a lángokat, csupán pár száz forint kárt oko­zott a tűz. Földnyelte autók kimentéséhez kérték szombaton hajnali négy órakor a kecskeméti tűzoltókat. A Pákozdi csata utcában csőtörés volt és a víz kimosta a talajt, amire ráhajtva belesüllyedt egy Dácia és egy Audi 80-as személygépkocsi. Szerencsére személyi sérülés nem történt, ám a műszaki mentőala­kulatoknak a kocsik kimentéséhez még darut is használnia kellett. A jármüveken csak karcolásos sé­rülések keletkeztek. Lángoló rozs- és avartáblához is hívták szombaton a kecskeméti tűzoltókat. Az Izsák, Szajor dűlőn kétezer forint kárt okozott a tűz. Vaklármás riasztás nélkül szinte nem múlik el egy hét sem. így volt ez most is. Elég zavart gondolko­dású lehetett az a honpolgár, aki Tiszakécskéről az ottani üdülőte­lep egyik lakástüzét tegnap hajnal­ban jelentette a kecskemétieknek. A tűzoltók persze kivonultak, de sem ott, és szerencsére ugyanab­ban az időben másutt sem volt munkájuk. p. s. KÉTSZÁZEZRES NYEREMÉNYJÁTÉK Sorsolás után Százezer forint értékű első, 35 ezer' forintos második és kereken 15 ezer forintos harmadik díjat ajánlottunk fel előfizetőinknek ta­vasszal egy nagyszabású akciót meghirdetve. Akik áprilisban, má­jusban és júniusban előfizettek a Petőfi Népére, egy összesen 200 ezer forintos nyereményjátékon vehettek részt. Célunk az volt, hogy megtartsuk olvasóinkat. Nos, a jelek szerint ez sikerült is, hiszen a Petőfi Népe előfizetőinek a száma tartósan 43 ezer fölött van, példányszáma pedig megkö­zelíti a 60 ezret. A nyereményjá­tékra előfizetőink közül 10 973-an jelentkeztek, így Nagy Márton — öt és fél éves — közülük húzta ki azoknak a nevét, akik megnyerték a huszonöt díj egyikét. A díjazot­tak névsorát még egyszer ellenőrzi a posta — hogy tudniillik tényleg előfizettek-e a Petőfi Népére —, így a teljes listát csak néhány nap múlva közöljük. Ám addig is be­mutatunk néhány díjat lapunk 10. oldalán. Zsúfolásig megtelt tegnap délelőtt a kecskeméti Öregtemplom Marosi Izidor megyés püspök jubileumi miséjén. Fél évszázados papi szolgálatának évfordulóján köszöntik a hívek a váci katolikus egyházmegye főpásztorát. (Walter Péter fotója) Szabadulását ünnepelte az ország A magyar kormány külön nyilatkozatban üdvözölte tegnap, hogy országunk visszanyerte szuverenitását: 1944. március 19. óta most mondhatjuk először, hogy nem állomásozik idegen katona magyar földön. Szerte az országban — neves politikusok részvételével — ünnepségeket rendeztek ebből az alkalomból. — A somogyvári Bencés Apátság az idő és a történelem folyamatosságának jelképe: az itteni bencés rend indította el Magyarországot azon az Európa felé vezető úton, amelyen most is járni szeretnénk — mutatott rá Göncz Árpád köztársasági elnök az apátság alapításának 900. évfordulóját is ünneplő Somogy megyei ün­nepségen. Antall Józ séf kormányfő Somlóvásárhelyen, Szabad György, az Országgyűlés elnöke Szombathelyen volt a szónok, ahol ugyancsak sok százan örvendeztek a szovjet csapatok kivonulá­sának. Fnr Lajos honvédelmi miniszter Galyatetőn, Kupa Mi­hály pénzügyminiszter Egerben mondott ünnepi beszédet. Kegyeibe fogadta az időjárás tegnap délelőtt Lajosmizsén, a szovjet csapatok kivonulása alkalmából rendezet^, hálaadó ün­nepség résztvevőit. A napsütéses időben, az öreg platánfák enyhét adó lombjai alatt, az ’56-os emlékműhöz mintegy 150- 200-an jöttek el. (Folytatás a 2. oldalon) • Ünnepség Lajosmizsén, az ’SOos emlékoszlopnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom