Petőfi Népe, 1991. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-15 / 112. szám

KI A SZABADBA! Szombaton: jótékonysági futóverseny Kecskeméten NAPTÁR 1991. május 15., s/crdu Névnap Zsólia, S/onja Napkelte: 5 óra 08 perc Napnyugta: 30 óra 14 perc Holdkelte: 5 óra .14 perc Holdnyugta: 22 óra 24 perc MŰSOR Május 15-cn, szerdán KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Délután 5 órakor: A VÁD TANÚJA. Ba­jor Gizi-bérlet. Ciróka Bábszínház (Rákóczi út 3.) 10 és 14 órakor: VITÉZ LÁSZLÓ. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor: JÁKOB RABBI KALANDJAI. Sz„ mb., francia-angol film. Árpád mozi: háromnegyed 6 és 8 órakor: az Ördög jobb és bal keze. Sz., mb„ olasz film. Otthon mozúSzünnap. Stúdiómozi: 7 órakor: A SZABADSÁG ÖKÖLJOGA. Sz., német film. 16 éven felüli­eknek. Csalánosi autósmozi: este 9 órakor: KF.D- VENCF.K TEMETŐJE, Sz., mb„ amerikai film. 16 éven felülieknek. Országúti autósmozi: este fél 10 órakor: R EVANS. Sz., mb., amerikai film. 16 éven felülieknek. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: HALÁLRA JELÖLVE. Sz., amerikai film. 18 éven felülieknek. KALOCSA Otthon mozi: 6 és 8 órakor: ÉBREDÉ­SEK. Sz„ mb„ amerikai film. 14 éven felüli­eknek. Autósmozi: este 9 órakor: PALIM ADÁR. Sz„ mb., amerikai film. KECEL Autósmozi: este 9 órakor: LÖTÁVOL- BAN. Sz., amerikai film. KISKÖRÖS Holdfény autósmozi: este fél 9 órakor. PISZKOS ALKU. Sz„ mb„ amerikai film. 16 éven felülieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 5 és 8 órakor: KERESZT­APA 3. Sz., mb„ amerikai film. 16 éven felü­lieknek. Stúdiómozi: 7 órakor: ROSE HILL ASZ- SZONYA. Sz. francia—svájci film. KISKUNHALAS Filmszínház: fél 6 és fél 8 órakor: KÉPES­LAPOK A SZAKADÉKBÓL. Sz., mb„ amerikai film. 14 éven felülieknek. KISKUNMAJSA Autósmozi: este fél 9 órakor: WARLOCK. Sz., mb., amerikai film. MÉLYKÚT Autósmozi: este 9 órakor: FARKASOK­KAL TÁNCOLÓ. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. TISZAKÉCSKE Az Arany János Mihelődési Központban: 7 órakor: FILOFAX, AVAGY A SORS KÖNYVE. Sz., mb„ amerikai film. 14 éven felülieknek. Az értelmifogyatékos gyerme­kek és fiatalok támogatására má­jus 18-án, szombaton 10 órától jó­tékonysági futóversenyt rendez az Értük és velük Alapítvány, az Ér­telmi Fogyatékosok Napközi Ott­hona, valamint a megyeszékhely polgármesteri hivatalának sport- igazgatósága Kecskeméten, a Széktói Szabadidőközpontban (domb felőli bejárat). A rendez­vényt 11 különböző szervezet, cég támogatja. A versenyre 9 órától lehet nevezni, gyerekeknek 30, fel­nőtteknek 50 forintért. Az ebből befolyt teljes összeget jótékony cél­ra fordítják. A 10-14 éves korú gyerekek (lányok-fiúk) 10 órakor rajtolnak 3500 méteres távon, a 10-18 éves fiatalok fél 11-kor 7000 méteren, még a felnőttek versenyét 11 órakor tartják 10 500 méteres távon. Mint említettük, átnevezé­sekből befolyt összeg az Értük és velük Alapítványt gyarapítja Bemutatkozott a DHL Magyarország A sikeres üzletkötés nagyban függ attól, hogy időben megérkez- nek-e a címzetthez a szükséges do­kumentumok és áruminták. Ezt felismerve alakitotta meg húsz esz­tendeje három kaliforniai úr a DHL Worlwide Expressz nevű vállalatot, amely napjainkra világ­céggé fejlődött. Ma már több mint 190 repülőgéppel, hétezer földi jár­művel és 25 ezer alkalmazottal 185 országba juttatnak el dokumentu­mokat, árumintákat. Mindezt azon a cégbemutatón tudhattuk meg, amelyet tegnap tartott Kecskeméten, a Tudo­mány és Technika Házában a három éve megalakult DHL Magyarország Kft. Általa, a nemzetközi futárhálózatot fel­használva, hazánk is bekapcsoló­dott a világcég tevékenységébe. A főváros után az idén február­tól Kecskeméten, Miskolcon, Debrecenben, Szombathelyen, Pécsett és Győrben, valamint e városok vonzáskörzetében köz­vetlenül is igénybe vehetik a DHL szolgáltatásait. ALKOHOL — Mondd, pajtás, neked mit szól a feleséged, ha későn mész haza? — kérdi nehezen forgó nyelvvel az egyik részeg a mellette imbolygó másiktól. — Semmit. Nincs is feleségem. —- A kkor miért mész későn haza ? KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ 19.30 órakor: Magyar népmesék. VÍZIPÓK, CSODAPÓK. A Kecskeméti Animációs Filmvállalat filmjei. Kb. 20 órakor. RIEDL EZREDES. Magyar film. Bélyegsorozat A Magyar Posta Vállalat „125 éves Budapest Főváros Állat- és Növénykertje” elnevezéssel öt cím­letből álló bélyegsorozatot hozott forgalomba. Szunyoghy András grafikusművész terve alapján ké­szült bélyegsor 7 forintos címletén gorilla, a további három 12—12 forintos címleteken orrszarvú, tu­kán és jegesmedve, a 20 forintos címleten pedig orchidea látható. Az Állami Nyomda a sorozatból többszínű ofszet nyomással 161 ezer fogazott, 3000 fogazatlan pél­dányt készített. A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Gyalogos és kerékpáros súlyos sérülése Hétfőn 10 órakor Kecskeméten, a Csongrádi utca 33. számú ház előtti útszakaszon Virág Imre kecskeméti (Vacsi köz 81.) lakos személygépkocsival elütötte az úttesten haladó Kecskeméti Lász- lóné, kecskeméti (Csongrádi u. 40.) lakost, aki súlyos sérülést szenvedett. Ugyanaznap 13 óra 40 perckor Soltvadkerten, a Kossuth és a Zrínyi út kereszteződésében, Petrovszki László soltvadkerti (Kos­suth u. 50.) lakos személygépkocsival balra kanyarodás közben összeütközött Majer János kiskőrösi (Soltvadkerti út 20.) segéd­motor-kerékpárossal. Mayer János súlyos sérülést szenvedett. Szintén 13-án, 13 óra 50 perckor, Dunaegyházán, a Marx út 40. számú ház előtti útszakaszon V, Jenő 13 éves dunaegyházi lakos kerékpárjával nem adta meg az elsőbbséget a szabályosan közleke­dő Hős Dániel dunaegyházi (Kossuth u. 33.) lakos által vezetett személygépkocsinak és összeütköztek. V. Jenő súlyos sérülést szen­vedett. (számlaszám: Agrobank Rt. Kecs­kemét, 259-98535/752-01115), Az első három helyezett érmet kap és elnyeri az alapítvány emblé­mázott pólóit, az összes versenyző között pedig értékes ajándékokat sorsolnak ki, melyeket a szponzo­rok ajánlottak fel a versenyre. A szervezők kérik a kecskemétie­ket — és megyénk jó szándékú, segíteni akaró polgárait —, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a jótékony célú rendezvé­nyen, hiszen a csekély nevezési ösz- szegekkel is nagy segítséget nyújt­hatnak ahhoz, hogy az értelmileg sérültek emberhez méltóbb életet éljenek. Lehetőség van arra — tud­tuk meg a futóverseny egyik szer­vezőjétől —, hogy nevezési díjat, vagy akár ennél nagyobb összegű adományt, bárki befizethessen ezen a napon a helyszínen. Amihez még futni sem kell. Bár: az sem utolsó dolog ... — r — KIS KÖLTSÉG, KEVESEBB KÁR Jégeső ellen „új” módszerrel Jelentkezzenek a károsultak A rendőrség csalás bűntettének alapos gyanúja miatt büntető el­járást folytat Rácz József, 32 éves Budapest XXL kerület, Határ ut­ca 149. szám alatti lakos ellen, közölte a BRFK sajtóirodája. A gyanúsított ugyanis az utóbbi két évben és ez év elején is a bizto­sítóintézetek kárrendezési helyein megkereste a kárfelvételre váró­kat azzal, hogy néhány napon be­lül megjavítja megrongált gépko­csijukat és a kárrendezést is lebo­nyolítja. Ajánlatának azzal köl­csönzött hivatalos jelleget, hogy a megbízhatóság bizonyítékaként nem létező cégek, mint Hungária, a Rally-Team Sevice 5, Jodan Profi Non-Stop Service — bélyeg­zőit használta. Ám miután felvet­te a biztosítónál a kártérítést, a gépkocsit nem javította meg. A XXI. Kerületi Rendőrkapi­tányság kéri a károsultak jelent­kezését munkanapokon, a XXL kerület, Tanácsház tér 23.1. eme­let 124. szám alatti hivatalos he­lyiségében, vagy a 2-777-777 tele­fon 186-os mellékén, 9 és 15 óra között. (MTI) Több mint 20 évvel ezelőtt — nevéhez méltóan — „dörgéssel, csattogással” adott hírt magáról a rakétás jégeső-elhárító rendszer. Most, az azóta megszűnt rendszer helyébe, amúgy fuvallatként érke­zett az úgynevezett örvénygenerá- toros jégeső elleni védekezés mód­szerének, szervezetének híre. Tegnap Kecskeméten a Növény­egészségügyi és Talajvédelmi Állo­máson, dr. Wirth Endrének az Or­szágos Meteorológiai Szolgálat fő- •munkatársának előadását hallgat­hatták meg az érdeklődő szak­emberek erről a nálunk újnak szá­mító technológiáról. Franciaor­szágban 1965-ben kezdték meg a talaj-, pontosabban örvénygenerá- toros módszer alkalmazásait, ma a déli részen mintegy hatmillió hek­táron védik így a mezőgazdasági területeket. Az egyszerű berende­zésekben ezüst-jodid acetonos ol­datát égetik el, majd a nagyon pa­rányi felszabaduló részecskéket a felszálló légáramra bízzák. Ezek a felhőkben a természetes jégszemek IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területére ma estig: Változóan, időnként erő­sen felhős lesz az ég, és főleg szer­dán szórványosan záporesőre, néhol zivatarra is számítani kell. Sokfelé megélénkül, főként a Dunántúlon időnként megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 14 és 19 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Főállomás jelenti: Május 13-án Kecskeméten a közép­hőmérséklet 12,0 (az 50 éves átlag 15,5), a legmagasabb hőmérséklet 14,9 fok volt. 4,7 milliméter csapadék hul­lott. Tegnap reggel 8 órakor 10,7, 14 órakor 14,8 fokot mértek. A legalacso­nyabb hőmérséklet 9,8 fok, a tenger­szintre átszámított légnyomás 1019,3 millibar — mérsékelten süllyedő — volt. Május 13-án Baján a középhőmér­séklet 13.2 (az 50 éves átlag 15,8), a legmagasabb hőmérséklet 16,5 fok volt. 2,4 milliméter csapadék hullott. Tegnap reggel 8 órakor 11,0, 14 órakor 16.5 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 7,6 fok, a tengerszintre át­számított légnyomás 1018,1 millibar — enyhén emelkedő — volt. ANYAKÖNYVI HÍREK KISKUNHALAS Születtek (május 2. és május 9. között): Fekete Tímea (Német Eri­ka), Labai Mária Lujza (Hegyi Mária), Patai Erik Csaba (Kolom­pár Mária), Szentgyörgyi Ákos (Ócskái Éva), Kószó Gábor (Szász Borbála), Virág Roland (Maconka Györgyi), Gyetvai Erika Erzsébet (Szécsi Erzsébet), Liliom Viktor (Körösi Mária), Grizák Györgyi (Simon Éva), Lagzi Péter (Lovas Mónika), Frank Tamás (Steiner Andrea), Pálfi Sándor (Nehéz Edit), Franczia László (Miks Éva), Narancsik Zoltán Árpád (Brin- dzár Bernadett Eszter), Bíró Ale­xandra (Molnár Mária Etelka), Hegedűs Szimonetta Kitti (Nobik Erika Margit), Dugolity Klaudia (Rasztovácz Zsuzsanna Ottilia), Reczer Norbert (Marton Kornélia Katalin), Szitás Péter (Konkoly Erika), Dévics Istán (Hurtony Ro­zália), Rokolya Bálint (Slezák Zsuzsanna), Demeter Zsuzsanna (Ruskó Zsuzsanna). Házasságot kötöttek (május 11 - én): Eiler Zsolt és Nemes Mária, Körösi Mihály és Koncz Erika. Meghaltak (május 8. és május 13. között anyaköny vezettek): Renkus Mihályné Farkas Veroni­ka (Jánoshalma), Bagó Sándor (Imrehegy), Gajág Kálmánné Ga­ras Anna (Kiskunhalas), Kup­ferschmidt Jakabné Ispánovics Ir­ma (Kiskunhalas), Farkas Ferenc (Kisszállás), Gyenizse Sándorné Dudás Margit (Kiskunhalas), Gyóni József (Kiskunmajsa), Ká- dár-Németh Józsefné Halász Ida Terézia (Kiskunmajsa), Tóth Já- nosné Bodonyi-Kovács Anna (Csengőd), Szabó János (Kaskan- tyú), Csizmás József (Kiskunha­las), Drengács Sándor (Kunfehér- tó), Modok Sándor (Kiskunhalas), Komora Gyuláné Palásti Zsuzsan­na (Kiskunhalas), Daru Béla (Kis­kunmajsa), Koncz János (Kiskun­halas). Megyénk az országos sajtóban Szabad Föld, 1991., 20. szám: Griff Sándor: Két öngyilkosság után — egy áldozat. Áz ökölví­vót kiütötték. (A jakabszállási Jusztin testvérek gyilkosságá­ról.) — Leégett a csárda. (A tázlári csárdában történt gyúj­togatásról.) — Tormási Pál: Bizony, hiányoznak. (Az Aranyhomok Szakszövetkezet által kivágott akácerdőről.) — Bakity Péterné: Masnit a nyúl nyakára? (A bajai nyúltenyész- tö és a Vaskúti Bácska Tsz munkakapcsolatáról.) 168 óra, 1991., 20. szám: Az egyetem a szomszédba ment. Kecskemét is kiállítja ... Soros György válaszát várva. (A Kecskeméten alapítandó Kö­zép-Európa Egyetemről nyilat­kozik Mécs Imre és Szirmai Pé­ter.) Természetgyógyászat, 1991., 5. szám: Bemutatkozik a Vitali­tás Magyar Egészségvédők Sportegyesülete. (A kecskeméti egyesületről.) Reformátusok Lapja, 1991., 19. szám: Magyarné Balogh Erzsébet. Orgoványi ünnep. (Hegedűs Lóránt püspök láto­gatásáról.) Márton István: A hála és öröm ünnepe Tasson. (A kívül-belül megújult refor­mátus templomban tartott ün­nepségről.) — K. L.: Magyar Református iskolák világtalál­kozója Kecskeméten. közé kerülve indítanak meg folya­matokat, aminek következménye­képpen apróbb szemű jég vagy eső alakjában hullik a földre a csapa­dék. A mérések szerint a talajra, a növényzetre ezek a jégképző anya­gok már kimutathatatlanul kis mennyiségben érkeznek és ott gyorsan el is bomlanak. Szintén francia adatok mutatják, hogy ott a jégeső elleni védekezés e módsze­re mintegy 40-45 százalékkal csök­kentette a károkat. Ez utóbbi adat bizony nem meg­vetendő, hiszen hazánkban az aszály után a jégeső a legnagyobb természeti csapás, évente 4-5 milli­árd forint kárt okoz. A francia minta nyomán Ma­gyarország déli területein már mű­ködik az örvénygenerátoros jégeső elleni védekezorendszer Baranya, Somogy, Tolna és Bács-Kiskun megyében. Csakhogy ez a módszer akkor lehet igazán hatékony, ha minél nagyobb területen, optimális sűrűségben telepítik az egyéb­ként mozgatható — örvénygene­rátorokat. Így a jégeső előrejelzé­sekor a személyi hívó szerkezettel felszerelt technikai személyzet azonnal működésbe hozhatja a berendezéseket. A rendszer életre- hívója és mozgatója a Délmagyar­országi Jégeső Elhárító Egyesülés, melynek vezetője, Fejes István né­hány számmal is szolgált az egy­begyűlteknek. Például elmondta, hogy a működtetés költsége — beruházással együtt — évenként, hektáronként, e pillanatban 38 forint. A jelenlévők közül az, aki a múlt évben már használta kísér­leti jelleggel az örvénygenerátort, tapasztalatait így foglalta össze: a jégeső elleni védekezés e módszere nem kifogásolható, „csupán” az, amit a hazai technika adott a francia példához. G. E. ÚJ KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖTET Rembrandt és a Biblia A rézkarckészítés módszerét a XV. század óta ismerik Európá­ban. Rembrandt már fiatalon elsa­játította és magas szinten alkal­mazta a rézkarctechnikát. Nem­csak kora legújabb eljárásaival is­merkedett meg, hanem maga is ál­landóan kísérletezett, kutatta az új kifejezési lehetőségeket. Arnold Honbrachén, a német-alföldi mű­vészetről készített munkájában úgy fogalmaz, hogy Rembrandt természetes és mégis utánozhatat­lan rézkarcstílusa önmagában is elegendő lenne hírneve megőrzésé­hez. Rembrandt a bibliai történetek feldolgozásához két jellegzetes esz­közt használt. Egyes rézkarcain „kiegészít”: az összefüggés, az ér­telmezés kedvéért az adott jelenet­ben nem is szereplő alakokkal bő­víti az alkotást. A másik eszköz a kihagyás, vagy a kiemelés. Az elbe­szélésből kiemel egy-egy jellegzetes részletet, csoportot vagy alakot, hogy a figyelmet arra összpontosít­sa, s a mondanivalót szemlélete­sen, netán új oldalról mutassa be. A Képzőművészeti Kiadó Rembrandt 30 legszebb bibliai tár­gyú rézkarcát jelentette meg erede­ti méretben, hasonmás kiadásban. A képek az Ó- és Újtestamentum ismert epizódjait jelenítik meg, de a jobb megértést szolgálja a Káro­li-bibliából származó szöveg idézé­se is. A képválogatás és a metsze­tek művészettörténeti méltatás Ke- lényi Györgyöt dicséri. — BÚCSÚZUNK VOLT KOLLÉGÁNK­TÓL. Tóth Istvánt a Petőfi Népe nyugalmazott újság­íróját, volt kollégánkat má­jus 21-én, kedden, 14 óra 30 perckor helyezik örök nyu­galomra Szolnokon, a Kö­rösi úti temetőben. — ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁS. Mától, május 26-áig a tiszakécskei Brozovits Mihály fafaragó, népi iparművész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők Budapesten, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának télikertjé­ben. Az önálló kiállítást dr. Bánsz- ky Pál, a Kecskeméti Magyar Naiv Művészek Múzeumának igazgató­ja nyitja meg. — VIGYÁZAT, MOST CSA­LUNK! Kecskeméten, a Szóraka- ténusz Játékmúzeumban 16-án, csütörtökön 17 órakor a Bűvész­suli tanulói tartanak nyilvános be­mutatót. A műsor kísérő program­ja a Játék és Ünnep, az Ördög bib­liája, az In memóriám Rodolfo ki­állítások. Amerikai vállalatvezetők fizetése Az Egyesült Államok 25 legjob­ban kereső vállalatvezetője az el­múlt öt évben csaknem egymilliárd dollárt vett föl — írja a Forbes üzleti folyóirat legfrisebb számá­ban. Steve Ross, a Time Warner Co. elnök-igazgatója vezeti a listát: 137 milliárd dollár fizetést kapót fize­tésként, prémiumként és jutalék­ként. Bejegyezték a Suzukit A Komárom-Esztergom Megyei Cégbiróságon beje­gyezték a megye legújabb és egyben legtőkeerősebb gazda­sági társaságát, a Magyar Su­zuki Személygépkocsi-gyártó és Értékesítő Részvénytársa­ságot. Székhelye: Esztergom, Schweidel József utca 52. A vállalkozásból a Suzuki Motor Corporation és az Au­tókonszern Rt. egyaránt 40- 40, a C. loh japán kereskedő­ház 11, az International Fi­nance Corporation (IFC) 9 százalékkal részesedik. A bejegyzést kérők 90 000 forint értékű illetékbélyeget ragasztottak a hivatalos oki­ratra, amelynek súlya, a mel­léklettel együtt, csaknem egy kilogramm. Ezen az összegen felül még 15 000 forintot is kifizettek a bejegyzés közzété­teléért. Ezek az összegek, per­sze, eltörpülnek a részvény- társaság alaptőkéje mellett, amely 5,5 milliárd forint. Az esztergomi gépkocsi-összesze­relő üzem igazgatósági tagjai közül 5 japán és 4 magyar szakember nevét tüntették fel az okiratban. A Suzuki által kibocsátott részvényeket egyébként 10 000 forintos né­vértékben lehet megvásárolni. Mint ismeretes, az összesze­relő üzem már épül Eszter­gomban, és a jövő év végén kezdődik meg a Suzuki Swift gyártása 1 és 1,3 liter henge­rűrtartalmú, 5 ajtós kivitel­ben. (MTI) FELHÍVÁS! Betörés útján eltulajdonították a SIOMENTE FŐNIX KÉR. KFT. MHB: 396-10 661 számú bélyegzőjét, 1991. május 9-én. Értesítjük a vállalatokat, hogy az ilyen számú bélyegzőre semmi nemű árut ne szolgáljanak ki. 168776

Next

/
Oldalképek
Tartalom