Petőfi Népe, 1991. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-21 / 44. szám

TEÁT A SZOMSZÉDBAN FŐZNEK NEKI Menyhért bácsi menekülne a nyomorból J Keressük együtt! Bács-Kiskun megyében ellopott és körözött gépjár­művek listája: BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP Kiadja: a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős kiadó: Preiszinger András, Martin Feldenkirchen Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Főszerkesztő-helyettes: Ballai József Készíti a Petőfi Nyomda Rt.. Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkás Béla elnök vezérigazgató; Telefon: 28-777 1991. II. 21-én, megrendelés sorszáma: 130002 Kéziratokat nem örzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A 6001 Telefon: 27-611. Telexszám: 26-216 bmlv h. Telefax: 29-898 Terjeszti a Magyar Posta ■ , Előfizethető a nírjapkézbesitő postahivataloknál es kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy nőnapra: 145, Ft, negyedévre: 435, Ft, fél evre: 870, Ft. egy évre: 1740, Ft. ISSN 0133-235x Egy ember menekülne a nyomorból, valamivel jobb életkörülményeket keresne magának. „Sze- mélyleírása:” Farkas Menyhért, 63 éves, rok­kantnyugdíjas, egyedül­álló, kétoldali csípőfica­mával már csak keserve­sen bír felállni az ágy szé­léről. Még ma nem bo­rotválkozott. Nehezére esik. A szomszédja nem­rég megjavította a fűré­szét, így (most már) a kormos, fekete, pókhálós konyhában, az ágy végé­nél fűrészelhet abból a hulladékfából, amelyet a családsegítő szolgálattól kapott. Öt lábasfedő a falon, ki tudja, mikor használta utoljára. Teát a szomszédban főznek neki. A postás az, aki még hétközben néhány­szor rányitja az ajtót. Menyhért bácsi ne­künk is ismerősünk. Egy jóravaló kecskeméti fia­talember annak idején ál­talunk, cikkünk nyomán juttatta el a rokkanthoz szintén rokkant — el­hunyt — édesapja tricik­lijét. Amíg valamennyire bírta magát, Farkas Menyhért azzal járt be a Budai utcába, a piachoz, kerékpárokat és csoma­gokat őrizni. Ma viszont örül, ha fel tud tápász- kodni az ágyból, amelyet már teljesen átitatott a füst, a korom és a zsíros kosz. — Segítsenek innen el­menni — mutat körbe a szerencsétlen ember. — Talán kaphatnék valahol egy kis lakást... Nekünk, sajnos, nincs lakásunk. Ám Farkas Menyhértnek van válasz­tott képviselője az önkor­mányzatban, az talán se­gíthetné őt kimenekíteni a nyomorból. A reményt nem szabadfeladni! — kohl — Audi D Y 80-98 metálarany, BMW ER 34-14 sötét­zöld, Dacia: GN 64-57 homok, NJ 04-50 fehér, NN 26-38 piros, TJ 81-15 fehér, TP 39-69 piros, Ford: A VN 356 metálkék, EJ 51-53 fehér, Polski FIAT: CZW 2693 csont, DD 33-30 drapp, DR 17-84 zöld, GR 83-14 fehér, KL 04-06 narancs, TX 35-73 zöld’ Polonez WUF0381 bordó, Renault ABH 234 fehéré Skoda: CU 78-86 meggy, TK50-95 piros, Toyota AL 58-21 ezüstmetál, Trabant: GZ 25-11 fehér, KA 59-69 kék, KV 90-60 fehér, MM 73-53 fehér, TO 89-11 szürke, TV 16-41 (a színe nincs jelezve), UO 39-03 fehér, UAZ SL 11-39 zöld, VÁZ: AFP 315 homok, AJ 78-90 fehér, ARK 110 piros, BE 00-22 (a színe nincs jelezve), D 4324 KE piros, DC 36-23 sötétbarna, DL 09-50 kék, DN 08-86 fehér, DN 41-17 (a színe nincs jelezve), DU 32-61 fehér, EG 36-35 kék, EH 65-34 szürke, EV 44-16 kék, GH 36-46 barna, GO 82-71 sötétbarna, GP 39-92 fehér, 11 75-62 fehér, IL . 21-85 piros, KE 51-88 fehér, KT 98-17 fehér, NK 79-51 homok, PG 28-06 (a színe nincs jelezve), PH 36-46 piros, PH 40-84 (a színe nincs jelezve), PK 57-17 zöld, PM 51-74 piros, PM 97-39 piros, PU 17-80 homok, PV40-07 fehér, TE54-30 (a színe nincs jelezve) TE 86-01 fehér, TZ 09-53 piros, XX 54-82 sötétkék, ZI 30-35 (a színe nincs jelezve), ZJ 94-95 bordó, ZM 26-03 fehér, ZO 56-14 sárga, ZO 81-39 koráll, ZS 77-83 fehér, Volga: KI 06-38 zöld, P 0313 XA fekete, Wartburg: KP 22-78 fehér, PJ 63-26 bar­na, PV58-36 zöld, Mitsubishi EL 27-05 (a színe nincs jelezve), Porsche EL 71-66 sötétbarna. Az elmúlt hét óta kerültek a kárlistára: Barkas Dl 07-28 zöld, Barkas NI 96-03 zöld, Dacia: ARG 455 fehér, TL 38-17 fehér, és Mercedes KG 79-40 (a színe nincs jelezve). Előrejelzés az országban ma estig: A köd egy része napközben is megmarad, egyéb­ként pár órás napsütésre is számítani lehet. A változó irányú szél mérsékelt lesz. A hő­mérséklet kora délután a napos tájakon 5 fok körül, a ködös részeken kevéssel fagy­pont alatt alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszer­vatórium és a Bajai Meteorológiai Főállomás jelenti: Február 19-én Kecskeméten a középhőmér­séklet mínusz 6,3 (az 50 éves átlag 0,7), a legmagasabb hőmérséklet mínusz 0,4 fok volt. A nap 4,7 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 7 órakor mínusz 11,4, 13 órakor mínusz 4,9 fok volt. A legalacsonyabb hőmérséklet mí­nusz 11,7 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 1021,0 millibar — emelkedő — volt. A hóréteg vastagsága 5 centiméter. Február 19-én Baján a középhőmérséklet mínusz 6,5(az 50 éves átlag'l,2);'a legmaga­sabb hőmérséklet 1,6 fok volt. A nap 5,5 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 7 órakor mí­nusz 9,4, 13 órakor mínusz 0,7 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 10,6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020,2 millibar — süllyedő — volt. A hóréteg vastagsága 5 centiméter. — A kisgazdasági szőlőtermesz­tés lehetőségei Kecskeméten és környékén címmel dr. Bognár Ká­roly szőlész tart előadást február 22-én, pénteken 17 órai kezdettel a Független Kisgazdapárt kecske­méti székházában (Bánk bán u. 9.). — A SAJTÓVAL A SAJTÓ­RÓL címmel beszélgetést szervez Baján a Stúdiómoziban ma dél­után 17 órától a bajai Liberális Klub. KALOCSA Otthon mozi: 6 és 8 órakor: DEL­TA FORCE KOMMANDÓ. Sz. olasz film. KISKŐRÖS Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: A TÉL FOGLYAI. Sz., mb. amerikai film. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: PALI- MADÁR. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. KISKUNHALAS Filmszínház: fél 6 és fél 8 órakor: ELIT KOMMANDÓ. Sz., mb. amerikai film. 16 éven felülieknek. KUNSZENTMIKLÓS Haladás mozi: 5 és 7 órakor: TOP GUN. Sz., amerikai film. 14évenfe- lülieknek. KISKUNMAJSA Kiskun mozi: 7 órakor: EGY EL­KÉNYEZTETETT GYERMEK UTAZÁSA. Sz. francia film. TISZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési Köz­pontban: 7 órakor: CADILLAC MAN. Sz., mb. amerikai film. Mi történt a színházban? A Katona József Színház je­lezte, hogy „A vád tanúja” be­tegség miatt elmarad. Olvasó­ink is kérdezik: ki a beteg? I Áts Gyula a bemutató elő­adáson kezdődő hangszálgyul­ladással szerepelt és ez — saj­nos — csak rosszabbodott. A vendégként fellépő győri szí­nész képtelen vállalni szerepét. Helyettesíteni a szerep nagysá­ga miatt lehetetlen. Az orvosok véleménye szerint február 28- ára egészséges lesz és ismét lát­hatja a közönség Sir Wilfrid ki­rályi tanácsos szerepében — vi­lágosítottak fel bennünket a színház titkárságán. Tehát jövő csütörtökön is­mét A vád tanúja. Jobbulást, Áts Gyula! — A VERSEK TITKAIRÓL — a héber poézis címmel tart ma este 18 órától előadást dr. Szigeti Jenő, a történettu­dományok kandidátusa Kecskeméten, az Erdei Ferenc Műve­lődési Központban. Ugyanezen a napon 16 órától a diákok „Juda, a kicsiny maradék” címmel hallgathatnak előadást. KECSKEMÉT Születtek (1991. február 8. és 14. között): Tóth Bence (anyja: Kiss Katalin), Laczkovics Adám (Dob- rossy Éva), Könnyű Friderika (Bí­ró Erika), Zubor Ágnes (Ajtai Aranka), Kullai Annamária (Ivó Magdolna), Szabó Gábor Ferenc (Pap Ilona), Nagy Balázs (Nagy Ilona Terézia), Dudás Ramóna (Pap Irén), Bank Flóra (Lázár Va­léria), Szabó Petra (Szöllősi Már­ta), Farkas Márton (Dobos Kata­lin), Koller Andor József (Kollár Zsuzsanna), Haludka Milán (Sző­ke Szilvia), Takács Gyula (Voltner Erika), Deák Ferenc (Oláh Anikó), Volentér Ákos (Bosnyák Ildikó), Pongrácz János (Pap Éva), Kalo­csai Zoltán (Bikfalvi Emese), Zsiss- ka Attila (Örsó Erzsébet), Lantos József (Somodi Mária), Nagy Zita Ágnes (Mészáros Ágnes), Gál Esz­ter (Csomós Mária), Bágyi Mari­ann (Tóth Ilona), Darabas Brigitta (Brezányi Klára), Rekedt-Nagy Zsolt (Szabó Klára), Pátkai Dóra (Patik Klára), Szakács Noémi (Va- lach Éva), Csurka Ádám (Kiss Ág­nes), Kécskefalvi Dániel (Szentesi Ildikó), Szabó Ákos (Kosa Teré­zia), Apró Attila (Pápai Valéria), Gál András (Kulcsár Ildikó), Lacz- kó Zoltán (Bencsik Erzsébet), Nagy Kitti (Deli Éva), Nagy Gabri­ella (Király Terézia), Orosz Ale­xandra (Bárány Margit). Házasságot kötöttek (1991. feb­ruár 16-án): Kocsó László és Gut­man Emese Éva, Malatinszki Nán­dor és Rádi Katalin Klára, Mesa Mayo Ramon Orlando és Kovács Beatrix. Meghaltak: Bujdosó Imre (La- josmizse), Miklán Dániel (Apos­tag), Szakái Mártonná Szabó Juli­anna (Budapest, XX.), Péntek Sándorné Kun Julianna (Kecske­mét), Kovács György (Kecske­mét), Erdei Ferencné Bán Lidia (Kecskemét), Majlát Mária (Kecs­kemét), Bitó István (Kecskemét), Kulman Rozália (Kecskemét), dr. Thurzó Tamás (Kecskemét), Gu­lyás Istvánná Csillag Julianna (Kecskemét), Taskovics József (Kecskemét), Tarjányi Ferencné Görög Anna (Bugac), Rozsnyai Jánosné Fülöp Júlia (Szabadszál­lás), Tóth István (Kecskemét), Ba- ranyi Lászlóné Zoboki Margit (Ti- szakécske), Marik István (Lajos- mizse), Kasos József (Kecskemét), Pásztor Ferenc (Kunszentmiklós), Lehotai Józsefné Deák Ilona (Izsák), Csörsz Attila Rudolf (Kecskemét), Terjéki János (Tisza- kécske), Hajagos Mihály (Kecske­mét), Szijj Zsigmondné Tóth Er­zsébet (Kecskemét), Tóth Gábor- né Nagy Anna (Ladánybene), Tó- bi István Dániel (Kecskemét), Szé­kely Ambrusné Ludányi Erzsébet (Lajosmizse), Kirch Józsefné Kul­csár Mária (Kecskemét), Kapás János (Lakitelek), Fercsi Istvánná Balogh Julianna (Jakabszállás), Könyves József (Kecskemét), Ber­ta Imréné Bayer Rozália (Kecske­mét), Király Józsefné Nagy Eszter (Tass), Szabó János (Kecskemét), Szakáts Józsefné Kovács Erzsébet (Szeged), Gerényi Lajosné Lesi Ju­lianna (Kecskemét), Vitéz Sándor (Kecskemét), Hankovszky Mária Magdolna (Kecskemét), Barna Ist­ván (Kecskemét), Bolesza Balázs (Lakitelek), Sziráki Lajos (Kecske­mét), Hajdú Miklós (Dunavecse), Határ János Pál (Kecskemét). A kecskeméti Alföld Áruházban a székesfehérvári Videoton árusí­tással egybekötött árubemutatót rendezett televíziókból, műholdve­vő antennákból. A gyár kereske­delmi vezetői szerint a világszínvo­nalat jelentő francia Thomson- technológiával készült és mintegy kilencven százalékban francia al­katrészekből összeállított televízi­ókat mutatnak be. Hogy mi újat „tudnak” ezek a készülékek? Közepes és nagykép­ernyősek — 51-től 71 centiméteres képátmérővel —, lapos felületű ja­pán képcsővel, valamennyi távsza- bályozos. A Képújság ezekben a készülékekben már nem „lapoz”, hanem egyenesen a kiválasztott hírt vagy hírcsokrot jeleníti meg. Önmaga állítja be, keresi ki a leg­jobb képet, illetve hangot, és ha e«etlev gyermekek keresgélnek össze-visoza a távirányítóval, a ké­szülék nem romlik el. Speciális gombbal a mindenkori pontos idő jelenik meg a képernyőn, és az adásidő befejezése után öt perccel kikapcsolja önmagát. A gyártók négyéves garanciát vállalnak a ké­szülékekre. A bemutató pénteken záróráig látható. Kedvezményt kínálnak a vevőknek, azzal, hogy működő készüléket beszámítanak a vétel­árba. Képünkön a kiállítás egy részle­te. (Méhesi—Selmeci) Február 21-én, csütörtökön KECSKEMÉTI KATON A JÓZSEF SZÍNHÁZ Az előadás betegség miatt elma­rad. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: MEMPHIS BELLE. Sz., amerikai film. 14 éven felülieknek. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed^ és 8 órakor: KEDVES ELLENSÉ­GEM. Sz., mb. amerikai film. 14 éven felülieknek. Otthon mozi: szünnap. Stúdiómozi: 7 órakor: CRY, BA­BY. Sz., mb. amerikai film. 14 éven felülieknek. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 óra­kor: KOBRA. Sz., mb. amerikai film. 16 éven felülieknek. BÁCSALMÁS Árpád mozi: 5 és 7 órakor: HA­VANNA. Sz. amerikai film. 14éven felülieknek. JÁNOSHALMA Árpád mozi: 6 órakor: DICK TRACY. Sz., mb. amerikai film. 14 éven felülieknek. — Dr. Debreczeni József (MDF), országgyűlési képviselő 1991. február 22-én (pénteken) du. 15 órakor fogadóórát tart Kecske­méten, a Katona József tér 8. I. emeleti képviselői irodában. — MOLDVAI TÁNCOKAT, katonabúcsúztatókat tanulhatnak az érdeklődők pénteken 19 órától Kecskeméten, a Szakszervezetek Táncsics Mihály Művelődési Köz­pontjában, (Rákóczi út 3.), a Csík Táncházban. — DEMOKRATA KLUB. Feb­ruár 22-én, pénteken délután 18 órai kezdettel Kecskeméten, az Er­dei Ferenc Művelődési Központ­ban a Demokrata klub rendezvé­nyének vendége dr. Csépi Lajos, az Állami Vagyonügynökség elnöke. A beszélgetés témája a tulajdonre­form. KÉTSZÁZHATVANEZER EXPORTRA ^ A Videoton az Alföld Áruházban Megyénk az országos sajtóban Szabad Föld, 1991. 8. szám: S. F.: Sakk Szabad Föld Kupa. Csapatgyőztes: Zala SK. (A feladványversenyen me­gyei résztvevők is voltak a helyezettek között.) Magyar Honvéd, 1991. 7. szám: Katona M. István: Idén is Debrecen. Csendes napok zenéje. (Filus Antal törzszász­lós, a Kalocsai Helyőrségi Zenekar karnagya is bemutatja együttesének munkáját.) — Galambos Sándor: Szent Bor­bála mostohái. (A matematika makacs tantárgy.) A kiskő­rösi tüzérosztályokról, amelyeket más városokba akarnak telepíteni.) A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Álló teherautónak ütközött Kedden délután az 55. számú úton, Mélykúton Kotogány Tibor bajai lakos (Komorov u. 7.) személygépkocsival nem a látási viszonyoknak megfelelően közlekedett és nekiütközött az úttest jobb oldalán műszaki hiba miatt álló tehergépkocsi­nak. A baleset során Kotogány Tibor könnyű, utasa, Koto- gányné Szilárd Rita súlyos sérülést szenvedett. PETŐFI NÉPE NAPTÁR 1991. február 21., csütörtök Névnap: Eleonóra Napkelte: 6 óra 41 perc Napnyugta: 17 óra 15 perc Holdkelte: 9 óra 12 perc Holdnyugta: 0 óra 28 perc Kerekdombért Kör alakult Ötvenegy helybéli lakos, hétvé- giház-tulajdonos részvételével Ke­rekdombért Kör alakult a közel­múltban: Az új, politikától, pár­toktól független fórum célja a tele­pülés fejlesztésének, a rászoruló családoknak, személyeknek a segí­tése, valamint az önkormányzat támogatása. MEGKÉRDEZTÜK: YAKÖNYVI HÍRF.R MŰSOR IDŐJÁRÁS

Next

/
Oldalképek
Tartalom