Petőfi Népe, 1990. december (45. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-11 / 290. szám

■v-, ­• • Ünnepi koncert a Kodály-iskolában Az alapításának 40. évfordulóját ünnepló kecskeméti Kodály-iskpla dísztermébe szerdán este hat órára újabb koncertre várják a vendege­ket. A hangverseny Kodály: Jézus és a gyerekek című kórusművével kez­dődik. A kicsinyek kórusa után Szo- kolay Sándor Kis szvit-jét Dóbiás Péter barmdik osztályos tanuló adja elő. Bartók és Bárdos műveit az álta­lános iskolai kórus szólaltatja meg. A továbbiakban Diabelli, Schu­mann, Köhler és Haydn darabjait az iskola diákjai adják elő. Az est záró­számaként az általános iskolai kórus előadásában Lotti és Kodály müvei csendülnek fel. NAPTAR , kedd 1990. december 11M Névnap: 'Árpád Napkelte: 7 óra 21 perc Napnyugta: 15 óra 53 perc Holdkelte: I óra 41 perc Holdnyugta: 12 óra 27 perc MŰSOR A történelem, ahogy Kaganovics látja December 11-én, kedden KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Este 7 órakor HÁROMGARASOS OPE­RA. Páger Antal-bérlet. BÁBSZÍNHÁZ (a Kamaraszínházban) Délután 3 órakor CSODÁLATOS KA- LUCSNI. Erkel Ferenc-bérlet. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: QHOST. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: AZ ISTENEK A FEJÜKRE ES­TEK 2. Sz., mb., botswanai filmvígjáték. Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: OLIVÉR ÉS TÁRSAI. Sz., mb., amerikai rajzülm. Fél 6 és fél 8 órakor MÓZES. Sz., angol—olasz film. Stúdiómozi: 7 órakor MONSIEUR HI­RE. Sz., francia film. 16 éven felülieknek. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: A GYANÚSÍTOTT. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. Stúdiómozi: 5 és 7 órakor: NEGYEDIK HENRIK. Sz., olasz film. BÁCSALMÁS Árpád mozi: 6 órakor: WALT DISNEY — A KIS HABLEÁNY. Sz., amerikai rajz­film. 8 órakor: VAD ORCHIDEÁK. Sz., amerikai, erotikus film. 18 éven felülieknek. KALOCSA Otthon mozi: 6 és 8 órakor: ROXANE. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA PetSfi mozi: 5 és 7 órakor: BEST SHOT. Sz., mb., amerikai film. Stúdiómozi: 6 órakor: SAIGON —j A TILTOTT ZÓNA. Sz., mb., amerikai film. 16'éven felülieknek.' KISKUNHALAS Filmszínház: fél 6 és fél 8 órakor: ZSARO­LÓ ZSARUK 2. Sz., francia film. 14 éven felülieknek. KISKUNMAJSA Kiskun mozi: 7 órakor: MEGINT 48 ÓRA. Sz., mb., amerikai film. 14 éven felüli­eknek. TISZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési Központban: 7 órakor: A HÁBORÚ ÁLDOZATAI. Sz., amerikai film. 16 éven felülieknek. Sokan azt hitték, már régen meghalt. Pedig mindössze az történt, hogy az elhallgattatás falával vették körül hazájában, a Szovjetunióban. „Sztálin jobb­keze volf’ — irta róla az olasz újság, amely terjedelmes interjút készített az agg bolsevikkel. A La Repiibblicának—egyebek között — Leninről, Sztálinról, az októberi forradalom veszély­be került vívmányairól nyilatko­zott. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a jelenlegi vitákról, így válaszolt: „Ha szólhatnék, különbséget tennék azok között, akikhez beszélek. Másképpen szólnék a régi káderekhez, me­gint másképpen a középkáde­rekhez, a kispolgárokhoz, a nyárspolgárokhoz és más hangot ütnék meg az ellenséggel szem­ben. Az ellenséggel úgy beszél az ember, ahogy megérdemli. És ezzel kezdeném. Azt mondanám: Vigyázat, elvtársak! Támadnak bennünket. A burzsoá ideológia támadásba lendült és el kell is­merni, néhány ütközetet máris megnyert. Mert mi történik Lengyelországban? És Magyar- országon? Mi meg csak hátrá­lunk! Az, ami ma Lengyelor­szágban meg Magyarországon zajlik, nálunk is bekövetkezhet. Estit fájdalmat okozaekem. Sí-, rásra késztét. Valójában miért romlott• meg ~az egészségem? Azért, mert látom, hogy merre tart Kelet-Európa, Németor­szág. Még az a szerencse, hogy Kínában visszavágtak és ez re­ményt ad arra> hogy másutt is így történik" Lazar Mojszejevics 97 éves és a lap szerint beteg és vak. Megyénk az országos sajtóban •ö* *0* *0* "ö* *0* *0* *0* *0* * RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY! 0 S Ha Toshiba fénymásolót S vásárol, elektromos * ó írógépet kap ajándékba! ó 4 Robotron 0 $ írógépek, szalagok, g, többféle típusban és árban, Toshiba fax * <> állandóan kaphatók a ő LAKITELEKI ÁRUHÁZBAN. 0 g, Megrendelésre házhoz szállítjuk. g, Érdeklődni a 76/42-137-es áruházi 0 telefonon leheL V A Hétlön ZÁRVA. A v 7744 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A SZENT ISTVÁN SZERETETSZOL­GÁLAT vállalja volt hadifoglyok, inter­náltak, kitelepítettek, politikai okból börtönbe zártak anyagi és erkölcsi reha­bilitációjának —V nyugdíjkiegészítés, kár­talanítás — ügyintézését. Jelentkezni le­het levélben vagy személyesen: Buda­pest, 1076. Péterffy S. u. 42. Telefon: 1-415-437. Ugyanitt „Segítsd a rászoru­lókat” jeligével humanitárius akciót in­dítanak, amelyhez váiják az adományo­kat. A ruhaneműket a szeretetszolgálat címére juttathatják el segítő szándékú olvasóink, míg pénzt az 512-026055 el­különített csekkszámlára fizethetnék be. A SZÖVTEK-SELCO SHOP-ban ( Kecskemét, Szabadság tér 1/A) december 10-étől 15% árengedménnyel ÓRAVÁSÁRT, december 12-étől 20% árengedménnyel FARMERVÁSÁRT tartunk. (Fiarmert forintért árulunk.) , V- 770 UNI-SERVICE Kft. ügynökségétől QcZŐPcC VÁSÁROLJON FORD személy-, kisbusz, kis- és nagy tehergépkocsikat, gépkocsi-alkatrészeket. Szervizünkben végzett javítás esetén 10%-os alkatrészár-kedvezményt adunk. Cím: Kiskunhalas; Széchenyi 87. 660 Élet és Irodalom, 1990. 49. szám: Frank János: Hűvös-forró égöv. (A Kecskeméti Képtár Bene Géza emlékkiállításáról.) Képes 7, 1990. 49. szám: R. Székely Julianna: Az első számú közellenség. (Petress Sándorról, akit az FKgP Bács-Kiskun me­gyei szervezete jelentett fel államellenes bűncselekmény miatt.) — Pontos kritikák. Bánk bán, (Katona József drámájának bemu­tatójáról a Játékszínben.) Ötlet, 1990. 49. szám: Domi: Aki nem szív, többet keres. No smoking! (A „Füstmentes falu” mozgalom nyertesét, Kunadacsot is említi.) — INGYENES jogsegélyszolgálat Kecskeméten, az MSZP városi szerveze­tének irodájában. (Május I. tér 5., 202-es szoba). Félfogadási idő: kedden 17—18, pénteken pedig 8—9 óra között. — KODÁLY ZOLTÁN születésnapja alkalmából szombaton városi-területi népdaléneklési versenyt rendez a Kecs­keméti Ifjúsági Otthon és a megyei peda­gógiai intézet. Az általános jskolák 5—8. osztályos tanulói egy szabadon válasz­tott magyar népdalcsokorral és két köte­lező művel indulhatnak, bővebb felvilá­gosítást az ifjúsági otthonban Csekei Ri­ta szakelőadótól kapnak. — SZKOK ISTVÁN festőművész alko­tásaiból ad ízelítőt a kiskőrösi Petőfi Képtár legújabb kiállítása. A festmények holnap délután négy órától január 9-éig tekinthetők meg. IDŐJÁRÁS Várható időjárás az ország területére ma estig: A gyakran változó felhőzet­ből szórványos záporok alakulnak ki, pár órás napsütés csaknem mindenütt várható. A délkeleti, majd délnyugati szél gyakran lesz erős, néhol viharos. A hőmérséklet kora délután 8—13 fok között lesz. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meterológiai Főállomás jelenti: December 9-én Kecskeméten a közép­hőmérséklet 0,9 (az 50 éves átlag 1,4), a legmagasabb hőmérséklet 2,7 fok volt. 2,8 milliméter csíapadék hullott Tegnap reggel 7 órakor 3,9,13 órakor 7,6 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 1,0 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 1001,3 millibar—erősen süllye­dő — volt. December 9-én Baján a középhőmér­séklet 1,9 (az 50 éves átlag 1,5), a leg­magasabb hőmérséklet 3,8 fok volt. 1,1 milliméter csapadék hullott, a nap 1,8 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 7 Órakor 4,8,13 órakor 6,8 fokot mérteké A legalacsonyabb hőmérséklet 2,5 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 999,3 millibar SM süllyedő — volt. — Kecskemét. — ,Ha hallom e városnevet, öröm lés jó érzés tölt el mind a mai napig. ■Amíg élek, nein felejtem el sikereim ■színhelyét. Ha kell, még a halálos lágyamon is nyilatkozom a kecskemé­ti éveimről. A Katona József Szín­Iházban 1957 és 1962 között játszot- tam. * • — Azóta nem lépett itt színpadra? ■ >' —í De, felléptem, azt hiszem eszt- rádműsorokban. A művelődési köz­I pontban szintén láthatott a közön­ség. Ha Kecskeméten szerepelek, el- jönnek a régi barátok, ismerősök is. ■ Tudja, szeretetért szeretet jár! Ha új- ra kezdeném az életemet, sok min- dent változtatnék, de Kecskemétet [jnem hagynám ki. Amit tudok a mes- I térségről, a pályáról, azt a kecskeméti I éveknek köszönhetem. És Radó Vili­nek. — Egyik olvasónk és néhány köz- vetlen munkatársam kért meg, hogy ; föltétlenül köszönjem meg a nevükben í azt, hogy ön nem felejti Kecskemétet. — Miért? . Maga elfelejti sikerei 1 színhelyeit? Vagy az iskolavárosát? s Nekem Kecskeméten volt az összes I iskolám. Szoros, mély barátság fű- Izött a Tapasztó családhoz. Nem kez- \ dődött úgy a találkozásunk, hogy Imeg ne kérdezzék, ettem-e már az- I nap. Férjhez mentem Perlaki István­hoz, akivel egy társulatban játszot- I tam. Húga, Magdika pedig a Tapasz- I tó fiú felesége lett: Elárulhatom: sze- Irepem volt abban, hogy összeismer- ikedtek. Ha arra járok, beugróm hoz- 1 zájuk egy kávéra. És a színházat sem £ kerülöm el! — Unyi Lajosné írt önnek egy leve- jí let, s most a Színfoltban is megkérde- | zi: megkapta-e az általa küldött aján­lj dékot? Tényleg: gyakran elhalmozzák a hódolói, rajongói? — Igen, emlékszem, megkaptam a ! küldeményt. Köszönöm, jólesett. Vá­laszt azért nem küldtem, mert csak I két keresztnév és a város neve szere­— A KECSKEMÉTI NOR Galériában holnap délután öt órakor Barnea Joel, Izrael buda­pesti nagykövetségének tanácsosa nyitja meg Kirzner Emília szob­rászművész tárlatát. A kiállítás a Villám Istvári'tft<afgatéiriában de­cember,23-áig látogatható. A HÉT BUNUGYI KRÓNIKÁJA A tompái drámától eltekintve szerencsére viszonylag nyugodt hetet tudhatunk magunk mögött, már ami a bűnügyeket illeti. A rendőrségi jelentésekbe a „szokásos” betörések kerültek csak, rablásról viszont nem érkezett hír — talán a téliesre fordult időjá­rás, a hó is segített ebben. November 25. és 30. között ismeretlenek hatoltak be egy sza­badszállási tanyába. A hétvégi házként használt épületben a már­kás italok és a drágább, berendezési tárgyak tetszettek meg a tetteseknek, ezekből 165 ezer forint értékben vittek magukkal. Ugyanilyen jellegű betörés történt Izsák határában is. Itt egy budapesti lakos tanyájába, az ajtót betörve hatoltak be az ismeret­len bűnözők, majd egy segédmotor-kerékpárt, permetezőgépet, fűnyírót és egyéb szerszámokat vittek magukkal, 121 ezer forintnyi kárt okozva. Feltételezhetően nem a Mikulás járt december 5-én éjjel a lajos- mizsei Tanya csárda parkolójában, az azonban bizonyos, hogy alaposan felpakolva távozott, aki az itt parkoló személygépkocsi ablakát betörve meglepetést akart okozni a tulajnak. A „meglepe­tés” sikerült, emberünk 250 ezernyi készpénzt, illetve valutát vitt el á „puttonyában”. Ugyancsak december 5-ei keltezésű az a hír,*amely egy kecske­méti magán-vegyesbolt feltörését ismerteti. Innét döhányfélesége- ket, élelmiszert pakoltak ki, a kár meghaladja a százezret. . A december 5:éről 6-ára virradó éjjel másutt sem aludtak a bűnözők. Beiopódzkodtak például az uszódi Nefelejcs presszóba, ahonnét százezret érő zsákmánnyal mentek tovább. A soltvadkerti maszek autósboltot ugyanekkor rámolták ki, a kár 140 ezer. Ezen az éjjelen vittek el a lakiteleki gázcseretelepről 14 palackot, ezek együttesen 50 ezret értek, végül pedig az akasztói butikos is ekkor került a károsultak közé: 300 ezret érő ruhaneműt vittek el a boltból a tolvajok. , Vandál betörő feszítette fel, a mélykúti Fényes vendéglő ajtaját az elmúlt hét végén. Szétverte a játékautomatát, ily módon 12 ezer forint aprópénzhez jutott, viszont a berendezésben okozott kár 150 ezerre rúg. Ezenfelül dohány- és italféléket pakolt Össze a vendéglő hívatlan vendége, ezzel további 14 ezerrel növekedett a kár. A szanki Új Élet Téesz raktárát még december 2-ára virradóra feszítették fel olajadagolókért, s mintegy 300 ezer forint kárt okoz­tak. A legfrissebb bűneset kisszállási keltezésű. Itt december 9-ére virradóan jártak tolvajok, a vegyesboltban. Cigarettát, kávét, cuk­rot, italféléket pakoltak össze. A betörést követően 110 ezier forin­tos kárt jelentettek a rendőrségnek. N. N. M. • Galambos Erzsi: Szívesen dolgoz­nék ismét a varázslatos kecskeméti színházban. (Fotó: Somos László) pelt feladóként. Különben sokáig fel sem mertem bontani a csomagot... — Attól tartott, hogy bombát küld­tek? — Nem is tuddm. Egyébként nem nagyon érkeznek postán ajándékok. Ha mégis meglepnek, örülök. És örü­lök a leveleknek is, még ha csak öt sort írnak, azt is ajándéknak tartom. — Ha már az ajándékok kerültek szóba, hadd kérdezzem meg: milyen karácsonyi meglepetésekkel áll elő családjában? — Kapok néhány percnyi gondol­kodási időt? ... Sokan azt gondol­ják, hogy a színészeknek a bőrük alatt is pénz van. No, ez tévedés. Nem akarok most panaszkodni magának, de sajnos, mára nagyon megritkultak a lehetőségeink. így, karácsony körül most már muszáj kasszaleltárt készí­tenem, hogy mennyit bírok ki, meny-/ nyit költhetek az ajándékokra. Az biztos, minden .szereltemnek kedves­kedek majd. Lehet, hogy csak egy- egy' aprósággal. A karácsonyfát már most feldíszítettem — képzeletben. Nagykőrösön él az egyik lelki barát­nőm, Kissné Tímea, akivel egy tíz év­vel ezelőtti bécsi kiránduláson ismer­kedtem meg. Minden évben kicserél­jük egymás karácsonyfadíszeit. Most, a napokban megyek hozzá... — Kislánya, Eszter mit káp? — Nem is olyan kislány már, el­múlt 18 éves és az ELTE ének-zenei szakára jár. Arra gondoltam, hogy egy aprócska ajándékot veszek neki és a fa alá teszek majd egy borítékot, no nem üresen. — Egyik olvasónk arra kíváncsi, tartja-e a kapcsolatot egykori férjével, Petrovics Emillel? — Természetesen. Gyermekünk közös! Egy apát nem lehet elfelejteni, csak a férjet. A kulturáltsághoz hoz- : zátartozik a; is, hogy né a gyereken csattanjon egy véget ért házasság „os- * tora”. — Legutóbbi találkozásunkkor a pasaréti lakásában beszélgettünk, most. pedig Szentendrén hívhattam fel telefonon. — Volt férjemmel valóban a Pasa­réten laktunk, majd amikor elvál­tunk, a Pasarét elején vettem egy la­kást. Mindig is imádtam Szentendrét! Sokszor kiszaladtam oda, ha ki akar­tam szellőztetni a fejemet. Most pe­dig június 1.4-e óta itt lakom. Ennyi. — Mikor láthatjuk? — A tévében bemutatásra vár a Galambos-show. Azt nem tudom, mikor láthatnak benne. Mintahogy azt sem tudom megmondani, mikor találkozunk személyesen Kecskemé­ten. Tudja mit? Szívesen dolgoznék az önök varázslatos színházában is­mét. Még ötletem is Van. De a többi nem rajtam múlik... Borzák Tibor nm A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Súlyos balesetek a hóesésben „..1ftscejnh6feAén..a„£eggelLórákbaa Baján, a Dózsa György utca 139. szá­mú ház előtti gyalogos-átkelőhelyen egy 9 éves kisfiú féktávolságon belül érkező személygépkocsi elé lépett. Az autót az 56 esztendős Lavati. János (Imrehegy, Ady E. u. 2.) vezette. A gyermek az ütközésben súlyos sé­rülést szenvedett. Ezen a napon a havazás másutt is balesetet okozott. Kiskunfélegyháza határában azE75-ös számú főúton a 35 esztendős Gutman Erzsébet (sze­gedi lakos) személygépkocsival a ha­vas úton megcsúszott, áttért az úttest bal oldalára, és összeütközött a szem­ből érkező pótkocsis tehergépkocsi­val. Ezt követően a tehergépkocsi sodródott át a bal oldalra, s nekicsa­pódott a 45 éves Patak Mihály Lajos (Kiskunfélegyháza, Vörös Hadsereg utca 37.) által vezetett személygépko­csinak. A baleset során Patak Mihály Lajos a helyszínen életét vesztette, utasa, egy , román állampolgár pedig életveszélyes, míg a másik gépkocsi vezetője, Gutman Erzsébet súlyos sé­rülést szenvedett. A sűrű hóesésben délután 5 órakor Öregcsertő külterületén a 34 éves Kollár Róbert (Öregcsertő, Kalocsai utca 13.) hóekés vontatóval bal oldali hajtás közben összeütközött a szem­ből érkező személygépkocsival, ame­lyet a 68 esztendős Gregüs László (Dusnok, Vak Bottyán utca 2.) veze­Jteü-ri&gépkócsi utasa, .a 22.éves Gre’ gus Erzsébet súlyos sérülést szenve­dett. Ugyanebben az áfában Kecskemét határában a 81 esztendős Frankó Ist­ván (Ágasegyháza, III. kerület, Ga-, lambház 40.) gyalogosan féktávolsá­gon belül érkező autóbusz elé lépett. Frankó István a kórházba szállítást követően életét vesztette. Vasárnap hajnalban Kalocsa kül­területén, az 51-es számú úton a 20 esztendős Lamper István (Herceg- szántó, Kossuth Lajos utca 115.) sze­mélygépkocsival áttért a menetirány szerinti bal oldalra, és az útárokban egy fának ütközött. Egyik utasa, a 24 esztendős Pál István (Bája, Szamuely T. u. 26.) és a személygépkocsi veze­tője súlyos sérülést szenvedett, a 11 éves'Osztermann András (Baja, Bar­tók Béla utca 4.) sérülése könnyű. Vasárnap este Szalkszentmárton határában, szintén az 51-es számú úton a Kurta csárda előtt a 22 éves Benes Ádám szegedi lakos tehergép­kocsijával 'nem tartott kellő követési távolságot, ezért fékezés közben a kormányt balra rántva áttért a bal oldalra és összeütközött a szemből érkező mikrobusszal (felvételünkön). A kisbuszban fiatalok ültek, közülük heten könnyű sérülést szenvedtek, míg pilótájuk, a 43 éves Kotogán Ist­ván (Szeretnie, Radnóti M. u. 11.) súlyosan megsérült. Szerkesztőség .és, kiadóhivatal einte: • 6000 Kebskemét! Szabadság tér 1/A 600í Telefon: 27*611. Telexszám: 26*216'bmlv h. Ttíefax: 29-898 Terjeszti a Magyar Posta ' ■’ ■ • ’ • • Előfizethető a hirlapkézbcsitő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy nőnapra; 145,' - Ft, negyedévre: 435,— Ft, félévre: 870,—ÍF^. J Cgy évre: 1740, - Ft. " ISSN oíáa^íSr f*-»— i ■Rfl Olvasóink köszönik Galambos Erzsinek' hogy nem felejti el Kecskemétet H I 1 ■ • BBBBH i IMM BB

Next

/
Oldalképek
Tartalom