Petőfi Népe, 1990. március (45. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-28 / 73. szám

APRÓHIRDETÉSEK 2 ÉVES gyökeres szőlővessző, ezerjó eladó. Kiskőrös, Rét u. 55. Tel.: 78/ 12-126 025218 Ingatlan KUNFEHÉRTÓI téliesített üdülő el­adó vagy szegedi ingatlanra cserél­hető. Telefon: 62-27-423. 526 VELENCE belterületén 657 négyzet- méteres telek, tóparthoz 1 km-re el­adó. Érdeklődni lehet Kiskőrös, Béke u. 43. szám alatt. 21804 4 SZOBÁS (üzlethelyiséggel) gáz­fűtéses családi ház eladó. Borota. Felszabadulás u. 71. Érdeklődni; Csávoly, Rákóczi u. 12. 026243 ELADÓ Dávod belterületén, 2 szo­bás parasztház, nagy kerttel vagy bajai házrészre cserélhető. Érdek­lődni Varga Mihály, Baja, Kádár u. 13., 15 óra után. . 026242 NAGYBARACSKÁN 4 szobás ház, nagy kerttel, gazdasági épületekkel eladó. Petőfi u. 49. Érdeklődni telj Mohács 25-65. Bak Ignácnénál. 026240 4 SZOBÁS, összkomfortos családi ház eladó. Kiskunhalas, Vadkerti u. 13. Érdeklődni telefonon: 22-252. 22498 KISKUNHALAS központjában komfort nélküli, nem utcai ház, 376 m2 portával eladó. (Építésre alkal­mas csendes hely.) Érdeklődni: Thú- ry u. 13. 22495 KISKUNHALASON, Felsőöregsző­lőkben, 700 n-öl zártkerti terület el­adó. Érdeklődni Zsana, III. kér. 73.. Olajos Sándor. 22496 DÄVODON, üdülőtelepen, két és fél szobás épület, garázzsal, 482 m2-es területen, haláleset miatt eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 13., Báró. 22489 MÉLYKÚTON kétszobás, összkom­fortos lakóház garázzsal, nagy telek­kel eladó. Érdeklődni Május 1. u. 59 vagy Kiskunhalas, Bocskai u. 2. II/ 49. 22488-----------------------------­KIS KUNHALASON, Sóstónál, há­romszobás, összkomfortos családi ház, garázzsal, tetőtér-beépítési le­hetőséggel eladó. (Csere lehetsé­ges.) Érdeklődni: Jókai u. 8. 22492 KISKUNHALASON, Radnóti u. 80. számú lakóház, félkész állapotban eladó. Érdeklődni Linhardt A u. 35. 29453 KISKUNHALAS, Alsóoregszölők 188. számú lakóház, 365 rj-öl terü­lettel eladó. Érdeklődni Nagykőrös, Nyárkút dűlő 20. Patai Piroska. 29454 KISKUNHALASON 400 CJ-öl sző lő-veteményes eladó. Érdeklődni Zerge u. 4. 22484 KÉTSZINTES, összkomfortos, kertes családi ház (két családnak is megfe­lelő) melléképülettel, beköltözhető­en eladó. Érdeklődni 8—18 óráig. Kiskunhalas, Kállai É. u. 4. Telefon: 21 -879. 22485 KÉT család részére is alkalmas lakó­ház pincével, garázzsal, ólakkal el­adó. Érdeklődni hét végén Kiskun­halas, Kisfaludy u. 83. 29458 KERTES családi ház eladó Kiskun­halas, Határ út 19. 22293 ÖSSZKOMFORTOS, kertes családi ház vagy félkész ház eladó. Érdek­lődni: Kecskemét, Gyopáros u. 20. 6109 CSALÁDI ház kis udvarral eladó. Kecskemét, Szalvay Mihály krt 19/ . A. 487724 MÁTÉTELKÉN gáz és közművesített két 500 négyszögöles telek eladó. Érdeklődni Jókai 47., délutánon­ként. 425961 FÉLKÉSZ családi ház eladó. Kiskun­halas, Nyírfa u. 16. (kertváros). Ér­deklődni telefonon munkaidőben: 22-769 22401 128 NÉGYZETMÉTERES, szintelto- lásos, kertes családi ház eladó. Kis­kunhalas, Hírnök u. 6. Érdeklődni 17 óra után. (Kertváros.) 22391 KISKUNHALASON, az Alsóöreg­szőlőkben lakóépület 90%-os ké­szenlétben, 365 O-ol területtel el­adó. Érdeklődni Alsóöregszőlők 13/ B, Farkas Károly. 22395 HAROMSZOBÁS, összkomfortos, kertes lakóház eladó. (Két részbeni fizetés lehetséges.) Kiskunhalas, Kármán u. 16. 22376 NÉGYSZOBÁS, gázfűtéses ikerház egyik része eladó. (Kétszobás lakó­telepi lakást beszámítok.) Kiskunha­las, Radnóti u. 38. Érdeklődni tele­fonon: 21.-416. 22377 KÉTSZOBÁS, garázsos, kertes külső házrész eladó. Ksikunhalas, Fazekas G. u. 117. 22363 KUNFEHÉRTÓN a tóparton, büfé­falatozó teljes felszereléssel eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Kárpát u. 5. II. em. 24. 22364 BÁJÁN kétszintes, új családi ház'el­adó. Baja. Kökény u. 14. 425978 DÁVODON 628 négyzetméteres in­gatlan másfél szoba, konyhával, für­dőszobával, jó állapotban készpén­zért eladó. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni: Dávod, Dózsa 97.. He­gedűs. 425965 TOMPA, Bem u. 14. szám alatti ker­tes családi ház eladó. 22355 KECSKEMÉTEN 130 m2-es kertes családi ház eladó. Érdeklődni: Mik­száth krt. 37. 6254 SIKLÓS város központjában, há­romszobás családi ház és a siklósi hegyen fél hektár szőlő, rajta lakó­épülettel eladó. Dr. Varga Győző . jogtanácsos ingatlanközvetítőnél, 7801 Siklós, Felszabadulás u. 57. 487892 TETÖTÉR-BEÉPÍTÉSES ötszobás családi ház, két garázzsal, parkosí­tott udvarral eladó. Érdeklődni: Baja, Pipacs u. 18., 16 óra után. 425989 BAJA-DUNAFÜRDÖN kétszintes ikernyaraló berendezve eladó. Ér­deklődni 8—16 óráig. Baja, Szegedi út 11. a jatt. 425991 345 D-ÖL kert, szőlő, gyümölcsös terület eladó. Kiskunhalas, Felső- öregszőlők 117/1. Érdeklődni Kuruc vitézek tere 22. fszt. 1., Oláh. 22413 KÉTSZOBÁS, fürdőszobás lakóház eladó. Kiskunhalas, Paprika A. u. 34. 22423 HÁROMSZOBÁS, kertes családi ház eladó. Kiskunhalas, Széksós u. 15. 22426 KÉTSZOBÁS, összkomfortos, kertes családi ház eladó. (Közeli tanyát be­számítok.) Kiskunhalas, Gőgös I. u. 38. 22433 KÉTSZOBÁS, gázfűtéses, 777 m2-es területen eladó. Kiskunhalas, Brin- kus L. u. 16 22436 LAKÓHÁZ, 300 O-öles területen el­adó. Kiskunhalas, Dobó u. 24. 22447 KISKUNHALASON, a Kopolyai út mellett, 400 D-öles zártkert, meg­kezdett tanyaépülettel eladó. Érdek­lődni Nagy Péter, Kiskunhalas. Szik­lai S. tér 6. 22440 KISKUNHALASON, Felsőszálláson; 900 □-öl szőlő, kisebb épülettel, fú- rott kúttal, kövesúthoz közel eladó. Érdeklődni szombaton 17 óra után, Gózon u. 19. alatt. 22454 KISKUNHALASON fél ház. nagy te­lekkel eladó. Érdeklődni Tábor u. 4. 22450 KISKUNHALAS. Szabadkai u. 34. számú lakóház eladó vagy tanyára cserélhető. Érdeklődni délután. 22455 KISKUNHALASON, a téglagyárhoz közel, 1010 D-öl vegyes művelésű terület, 2 részben is eladó. Érdeklőd­ni szombat, vasárnap Gyárfás u. 42. (Kertváros). ' f ' • 22463 KISKUNHALAS, Hímző u. 3. alatt utcai házrész eladó. Érdeklődni 12 —16 óráig, vagy Hímző u. 18. 22461 TANYA, 2 hold szőlő-gyümölcsös­sel, 50 db sertés hizlalására alkalmas­óllal, 15 férőhelyes istállóval, nagy legelővel eladó. Tázlár, I. kér. 148. Érdeklődni a helyszínen. 22459 LAKÓHÁZ fürdőszobával, jószág- tartásra alkalmas területtel eladó. Víz, villany van. Kiskunhalas, Alsó­öregszőlők 44/A sz. 22469 BAJA, Dimitrov 38. sz. alatti, két- szoba, komfortos ház sürgősen el­adó. Érdeklődni lehet Kígyó u. 6. sz. alatt. 426608 FIGYELEM! Eladó! Fazekas M. utcai III. emeleti 2 és fél szobás lakás; bel­városban 3 és fél szobás IV. emeleti lakás; Kun B. téri III. emeleti egyszo­bás lakás; Béke fasoron háromszin­tes, sorházi lakás garázzsal; Bocskai utcai III. emeleti, háromszobás la­kás; Jakabszállás felé 1200 négy­szögöl szőlővel, gyümölcsfával be­ültetett terület; Tüzép mögött 200 négyszögöl hobbikért, 30 m2-es hét­végi házzal; Sutusfalu mögött 685 m2 zártkert, 25 m2-es faházzal, mel­léképülettel; Katonatelepen 819 m2 j zártkert, 25 m2-es nádtetős hétvégi házzal; Hetényegyházán 800 négy­szögöl gyümölcsös, 30 m2-es ház­zal; Szarkásban, 800 négyszögöl földművelésre alkalmas terület; Március 15. utcai nagyméretű iker­garázs; Halasi úton, Parkettagyár mellett szóló garázs; igényesnek lu­xus kivitelű sorházi lakás. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Lánchíd u. 3/A. Tel.: 46-468 488129 Lakás 55 M2-ES összkomfortos lakás el­adó. Kiskunhalas, Béke u. 1—3. Ili/ ­29. . 22372 KÉTSZOBÁS, összkomfortos lakás eladó. Kiskunhalas, Szilády Á. u. 20. III/28. ’ 22371 ELADÓ 2 szobás, összkomfortos la­kás. Baja, Kölcsey u. 110. II/9. 026244 BÁCSALMÁSON, városközpont­ban, két és fél szobás, parabolaan- tennás lakás eladó. Cám: Fürst S. 1. Telefon: 353. 21724 1 +2 FÉLSZOBÁS, 64 m2-es, teher­mentes lakás + garázs eladó. Kis­kunhalas, Kulich Gy. u. 2. 111/14. Telefon: 21 -495. Érdeklődni 17 órá­tól. x 29472 SZENTES központjában lévő, 11/2 -szobás, komfortos. I. emeleti, taná­csi lakást cserélnék bajai hasonlóra. Cím: Hargitai János, Szentes, Kos­suth u. 37—39. I/20. 026247 TÁRSASHÁZ-SORHÁZBAN 3 szo­bás, kertes szuterén + kétszintes, ga­rázsos, összkomfortos, (110 + 55 m2) öröklakás eladó. Baja, Lökért sor 33/F, 16 óra után. 026245 62 M2-ES erkélyes lakás, azonnal beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Széchenyi u. 10. fszt. 3. Érdeklődni Lomb u. 1. 22396 KISKUNHALASON. 60 m2-es, 2 szobás, nagy konyhás, erkélyes, te­hermentes lakás sürgősen efadó. Lift van. Érdeklődni 17 óra után Bocskai u. 12. V/15. 22356 BAJA, Vásárhelyi P. u. 10. II/7. 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó. Ér­deklődni mindennap 18 óra után. 425982 KÉTSZOBÁS, 63 m2-es lakás eladó. (Szoc. pol. kedvezmény felvehető.) Érdeklődni szorpbat és vasárnap Kiskunhalas, Kuruc v. tere 26. II1/12. 22439 2,5 SZOBÁS, erkélyes, új lakás el­adó a Bara u.-ban. Érdeklődni Baja, Áchim A. u. 37. vágy a 62-64-822 telefonon. 426606 ELADÓ Műkertváros, Csokor utcai 2 szoba + hálófülkés, 63 négyzetmé­teres, földszinti, felújított, telefonos lakás és az épület alatti 30 négyzet- méteres garázs. Érdeklődni a 28- 647-es telefonon, 17 óra után. 19110 BAJÁN, Gárdonyi 11 -ben, társas­házi, másfél szobás, gázfűtéses lakás garázzsal eladó. Érdeklődni ugyan­ott, Kovácsné. 425984 BAJA, Kliegl J. u. 1. sz. alatt, társas- házban másfél szobás, gázfűtéses, földszinti lakás garázzsal eladó. Ér­deklődni Csincsák, Baja, Babits 2. 111/13-, szombaton, vasárnap. 426610 NÉGYLAKÁSOS társasházban, földszinti 3 szobás, étkezős, konvek- toros lakás, garázzsal, barkácsmű- hellyel eladó. Érdeklődni Kenyere­sék, Baja, Ifjúság 2/A fszt., 15 óra után. 4266T4 KÖZPONTRA néző erkéllyel, igé­nyesen kialakított, két és fél szobás, parkettás, telefonos lakás eladó. 1 800 000,— Ft + OTP. Érdeklődni Kecskemét, Dobó krt. 9. V. 19. Tele­fon: 27-205. 21624 . TEHERMENTES, 3 szoba + étkezős lakás sürgősen eladó, vagy kertes házra cserélhető. Csak a lakással együtt eladó Győzelem utcai ikerga­rázs fele. Érdeklődni Kecskemét, Március 15. u. 21. II/8. Telefon: 47- 966. 19173 Gépek és alkatrészek ELADÓ ZY rendszámú Wartburg. Érdeklődni: Dunavecse, Rákóczi u. 37., Kulcsár. 039689 MERCEDES 200-as dízelmotor el­adó. Érdeklődni telefonon: 77/21 - 011/294-es mellék, dr. Palásti. 22499 E—512-ES kombájn eladó. Zsana, III. kér. 73., Olajos Sándor. 22479 1 FA hosszúplatós, 7. éves, eladó. Ér­deklődni lehet Kunbaja, Kossuth u . 29.. 22480 10 ÉVES 1200-as Lada új, gyári 1300 cm3-es motorral, vonóhorog­gal sürgősen eladó. Érdeklődni: Du­navecse, Csokonai u. 6. 39688 UAZ rendszám nélkül, felújított álla­potban eladó. Kiskunhalas, Alsósző­lők 176. Érdeklődni Váczi-bolt, Du­dás. 22387 ROZSDAMARTA nem ragyog TL- . es Dacia, júliusig érvényes műszaki- , val eladó. Kiskunhalas, Hámán K. u. 26. 22373 SIMSON Schwalbe jó állapotban eladó. Kiskunhalas, Alsótelep 1., Vi- lonya. 22365 PLATÓS UAZ, platós Robur, MTZ —80-as, Tornádó műtrágyaszóró, KE-s 1200-as, PC-s 1500-as Lada eladó. Csere is érdekel. Harkakö- töny, Bem u. 15. 487896 MERCEDES 190 D, meggypiros színben, 20 000 kilométerrel, színes üvegekkel eladó. Érdeklődni: Baja, Pipacs u. 18. 425990 HATÉVES, karambolozott Wartburg ' eladó Motor üzemképes. Kiskunha­las, Zalka M. u. 8. 22412 KT-S Lada 1500-as első kézből el­adó. Kiskunhalas, Dékány Á. u. 11. 22448 RK—04-320-as 1985-ös kiadású Kemper kasza eladó. Cím: Kollár Im­re, Lajosmizse, Alsólajos 61. 6281 WARTBURG Tours kisteherautó, friss műszakival (3 év) eladó. Kiskő­rös, Béke u*. 16., esti órákban. 6348 2 DB Lajta eke 35-ös.fejekkel, 50-es MTZ bontva, fülke, váltó eladó. Szlávik István, Hetény, Szőlői űrt u. . 33. 488043 GD RENDSZÁMÚ 2107-es Lada kevés kilométerrel, megkímélt álla­potban, sürgősen eladó. Sinkovicz / Pál. 6224 Tabdi. Telefon: 78/12- 930, este. 19059 LATVIJA sürgősen eladó, GZ rend­számmal, új műszakival. Érdeklődni lehet Bugac, Petőfi 15. Telefon: 06- 76/72-602. 19041 WEIMAR motor, MTZ 82-es KCR 4000 rakodóval, vagy külön, 6,5 tonnás hiányos pótkocsi eladó. Har- kakötöny, Kötönyi u. 3. 19131 RENAULT 21 D 3 hónapos, fehér, katalógusáron, valamint 2140-es 2 éves Moszkvics olcsón, sürgősen el­adó. Kiskunhalas, Linhardt u. 21. Telefon: 77/21 -899. 19174 TOYOTA Corolla Limbach 1839 m3, dízel, új, igényesnek eladó. Tűzpi­ros. Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 74. Telefon: 06/76-56-095. 487965 0 KM-ES Wartburg Standard eladó. Érdeklődni mindennap 17 óra után, Kiskunhalas, Kocsis L. u. 7. (Kertvá­ros.) 22432 1991 -RE visszaigazolt 126-os Pols- ki-kiutalás eladó. Érdeklődni 76/22- 200-as telefonon 14—18-ig. 488071 1 DARAB 6 soros SPC, üzemképes kukoricavető gép, 1 db használatlan új Tomos szivattyú és 1 db három­szögre vizsgáztatott, karosszéria hi­bás Rajgaz eladó. Érdeklődni lehet 6440 Jánoshalma, Kun Béla utca 35. szám alatt, 18 óra után (Hor­váth). 31299 Egyéb adásvétel BIOGILISZTA eladó Baja, Varga I. u. 69. 425956 BIOGILISZTA olcsón eladó. Szük­séges trágyát ingyen adjuk és a gi­liszta szállítása is ingyenes. Cím: Ko­zák Lászlóné, Bocsa, Boróka u. 38. Telefon: 78/53-003. 21337 7 ÉVES kanca és 20 hónapos csikó eladó. Zsana, 111. kér. 8., Gáspár. 29466 50 DB birka van eladó. Bácsszőlős, Teleki u. 48. 026246 ELADÓ 1 db Lajta eke és 1 db180kg- os magyartarka bikaborjú. Farkas, Csengőd, Kiscsengőd 53. 025220 KITŰNŐ szülőktől öt hónapos szuka újfundlandi kiskutya eladó: Nagy Ferenc, Dunavecse, Alkotmány u. '10. sz. i 39691 BIANKA és ezerjó európai kétéves gyökeres szölővessző eladó. Tele­fon: Dunavecse 14. 39690 BIOGILISZTA kedvező áron eladó. Gépkocsit beszámítok. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 41. fszt. 1. Telefon .munkanapokon^ ' 21 -166/233-as mellék, Lehóczki. 22491: ' UNIVERZÁLIS rendszerű, több mű­veletre alkalmas 54-es kontiner (2 db) eladó. Érdeklődni vasárnap dél­előtt, Kiskunhalas, Sólyom u. 10. 22483 100 DB vemhes birka eladó (június­ban ellenek). Zsana, II. kér. 107., Szabó. Megtekinthetők 12—18 órá­ig. 22482 KUNLEÁNY, zalag.yöngye, bianca 2 éves gyökeres szőlővessző • eladó. Kiskőrös, Hunyadi u. 11. 025211 GÁZ-VlZMELEGlTÖ fürdŐszobá- hoz és mosogatóhoz, valamint 2 db 3 szárnyas ablak eladó. Kiskunhalas,-5 Csipke u. 6. Érdeklődni 17 órától. 22481 LAKHEGYI mézes, kék zweigelt, sárfehér sima szőlő vessző megren­delhető. Akasztó, Fő út 27. 025212 NAPOS és előnevelt csirkék kapha­tók és megrendelhetők. Kiskunha­las, Nemzetőr u. 14. (Kertváros). 22175 NAPOSCSIBE és előnevelt csirke, előjegyzésre kapható. > Kecskemét, Kerkápoly utca 12. 487360 ELADÓK előhasi félidős vemhes anyakocák. Barta József, Nagyba- racska, Zrínyi 43. 425936 BONTÁSBÓL eladó tégla, tetőszer- kezet ajtó, ablak és egyéb bontási anyag. Baja, Epreskert utca végén, volt virágkertészet. 487680 OLASZ iker sportkocsi, jó állapot­ban eladó. Érdeklődni esti órákban Kecel, Honvéd u. 23. 22386 HUMUSZGILISZTA nagy tételben, ármegegyezéssel eladó. Érdeklődni Pirtó, Kossuth u. 40., vagy Kiskun­halas, Kilián u. 55/D 22374 KAZÁN olajégővel eladó. Szeremle, Mező u. 3., Tokodi József. 425981 MAGASNYOMÁSÚ háti permete­ző, új Hévíz gázbojler, új állványos varrógép eladó. Kunfehértó, Petőfi u. 20., Bánóczki Sándor 22415 NYÚLKETRECEK eladók. Érdeklőd­ni 16 órától Kecel, Thököly u. 37. 22422 KOMPLETT libatömő felszereléssel , együtt és tésztadaraboló gépek el­adók. Balotaszállás, Ság vári u. 37. 22434 BÜFÉ-FALATOZÓ üdülőterületen családi okok miatt eladó. Leveleket „Biztos jövedelem”' jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe. 22435 KOMONDOR kölykök eladók. Kun­fehértó, Simon savanyítós (Fóliás tanya), 4—5-ös kőnél. ' 22453 BIOGILISZTA visszavásárlási szer- . ződéssel eladó. Cím: Kiskunhalas, Víz u. 7/A. 22457' VÁLASZTÁSI malacok és hasas disznók eladók. Kiskunhalas, Baj­csy-Zsilinszky u. 24. 22473 1 BÜFÉKOCSIT vennék, berendezve is. Telefon: 76/29-453 6297 LUCERNAMAG eladó. Érdeklődni Bátaszék, Kossuth u. 4. Tel.: 165. 426603 40 DB méhcsalád 24-es ill. 15-ös NB kaptárakban eladó. Borics Já­nos, Madaras, Dózsa Gy. 45. 426609 ELADÓ új Weltmeister harmonika, Casio CT—430 orgona és ET—6 tí­pusú orgona. Érdeklődni: Katymár, József Ä. u. 4. 426612 KÉTÉVES zalagyöngye gyökeres szőlővessző eladó. Kiskőrös, Bánffy u. 42. 025204 3 DARAB egyenként 300 kg súlyú üszőborjú eladó. Érdeklődni 6440 Jánoshalmas, Iványi Dániel utca 13. szám. 31298 BIOGILISZTA értékesítési lehető­séggel, közösségi termelésre eladó. Érdeklődni 76/28-713 6337 FEJŐSTEHÉN eladó. Érdeklődni Kecskemét, Talfája 153., Kara Pál. 21780 PILMET lengyel függesztett perme­tező, három szezont üzemelt sürgő­sen eladó. Sinkovicz Pál, 6224 Tab­di, telefon: 78/12-930,'este. 19058 BIOGILISZTA kis és nagy tételben eladó. Ár megegyezés szerint. Ér­deklődni lehet egész nap. Cím: Papp József, Solt, Hattyú u. 12. 21459 BONTÁSBÓL eladó tégla, tetőszer- kezet, ajtó, ablak,, .vasgerendák, ka­puk, vaskapu és egyéb bontási anyagok. Kecskemét, Mariahegy 220., Irinyi út folytatása, gimnázi umtól 100 m-re balra. 487682 Vegyes REUMATOLÓGIAI szakrendelőmet áthelyeztem Kiskunhalas, Szilády A ♦ u. 38.-ba. Dr. Takács Katalin. 22361 MAGÁNORVOSI rendelőmet Kis­kunhalason Bokányi D. u. 3. szám alatt (OTP mellett) 1990. április 1 jén megnyitom. Családorvosi ellá tás, szakképzett dolgozókkal, rend szeres gondozás. Dr. Kiss László belgyógyász szakorvos. 22476 REDŐNY, reluxa, napellenző, har monikaajtó, térelválasztó olcsó áron 76/47:276 6046 REDŐNY, reluxa, harmonikaajtn . legolcsóbban! Baja,.12-098-astele' fonon. 1 42661 b GARZONLAKÁS kiadó az Árpán körúton. Érdeklődni lehet a 76/2Ó 552-es telefonon. ' ' 488030 FELSŐFOKÚ mezőgazdasági Vég zettségű fiatalember termelési és ve . zetői gyakorlattal állást változtatna Ajánlatokat „Kreativitás" jeligére .■ kecskeméti Médiába. 63/• BÚTOROZOTT szoba-konyha há , zaspár részére kiadó. Kiskunhalas Zalka M. u. 26. 2247/ BAJA melletti faluba idős házaspár mellé keresünk olyan nyugdíjas nőt, aki ottlakással vállalná gondozásu­kat. Válasz a Bajai Hírlap szerkesztő­ségébe „Megbízható” jeligére. 026235 KALOCSÁI és környékbeli egyéni és társas vállalkozások könyvvezetését vállaljuk, kalocsai ügyintézéssel. Ügyvitel GMK Baja, Csónak u. 4. 426622 REDŐNY-RELUXA készítését, javí­tását, harmonikaajtó beszerelését vállalom. Bálint Lajos, Kiskunhalas, Kocsis L. u. 10. (Kertváros). 25996 KECSKEMÉTEN máriahegyi faisko­lai lerakat a hét minden napján nyit­va tart. Gyümölcsfaoltványok széles választékban. (Ladánybenei út mel­lett). 486858 KISKUNHALAS központjában egy­szobás, földszinti lakás vállalatnak üresen, magánszemélynek bútoroz­va kiadó. Leveleket a kiskunhalasi hirdetőbe kérem „Május" jeligére. 22385 BALATONNÁL 2 x 60 m2-es üzlet kiadó. Érdeklődni telefonon este: 77/21-603. 22366 INGATLANKÖZVETÍTÉS, lebonyo­lítás, ügyleti okiratkészítés. Baja, Nagyné, Meggyfa u. 6/D 425998 ÁLLlTÓS és aparátos munkát válla­lok. (szábadidőruhák és pamut alap­anyagok előnyben). Érdeklődni 16 órától Kiskunhalas, Jókai u. 53. 22467 ÜZLETHELYISÉG 14 m2, Kiskunha­las belvárosában kiadó. Leveleket „Megegyezés szerint" jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe. 22414 LAKODALMAKRA, ünnepi alkal- makra grillázsból (égetett cukor + dió) dísztorták készítését vállalom. Zsana, Ady E. u. 36. 22421 INTERLOCKRA munkát vállalok. Kiskunhalas, Tompa u. 13. 22468 KISKUNHALASON szoba-konyhás albérletet keresek. Ajánlatokat levél­ben „Egyedülálló nő" jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe. 22472 BAJÁN vagy Kecskeméten pince-* helyiséget bérelnék vagy vennék a központban. „Tavasz" jeligére a ba­jai hirdetőbe. 426604 ÉRETTSÉGIZETT tanulót fodrász- nak felveszek. Deák Erzsébet, Baja, Szabadság út 20. 426605 MÉHÉSZETET keresek megvételre. Mindszenti István, Nemesnádudvar, Hunyadi u. 18. 426607 MINDEN igényt kielégítő menyasz- szonyi ruhák kölcsönzése. Kecske­mét, Nyíl u. 4., szalagház mögött. 21629 NAGYMÉRETŰ üzlethelyiség bérle­ti joga eladó. Érdeklődni 76/27- 823-as telefonon. 21754 A BIZALOM Országos Társkereső Szolgálat h ázasság köz vetítés azon­nal társat ajánl Önnek külföldön és belföldön, kitűnő lehetőségekkel! Díjmentesen tájékoztatjuk! Posta­cím: 8007 Székesfehérvár, Pf. 32. 19 LEGMODERNEBB kivitelű minito­kos redőny, osztrák reluxa, naper­nyő, harmonikaajtó, térelválasztó, lambéria. Telefon: 76/29-630. 21601 KÚTFÚRÁST műanyag csővel, garanciával vállalok! Levélcím: Balázs, 6131 Szánk, Rákóczi út 27. 20146 KIS- és nagykertekben gyümölcs-, szőlő- és rózsametszést' vállajunk. Babina Gyula, Kecskemét, Erdei F. tér 1. Telefon: 20-655. 21768 TELEFONOS, bútorozott lakást ke­resek Kiskunhalason. Leveleket „Legalább 1 év" jeligére a kiadóba kérek. 19175 2,5 SZOBÁS, telefonos, garázsos la­kást vagy házat bérelnék hosszabb időre Kecskeméten. Érdeklődni 27- 312-es telefonon. 19164 ISZTAM BULBA 6 napa tavaszi szü­netben, kedvezményes áron. Érdek­lődni lehet a 29-013-as telefonon, 17—19 óra között. 19162 ÜZLETHELYISÉGET bérelnék Kecs keméten a városközpontban, vagy Hunyadiváros forgalmas részén (20 négyzetméter körül). „Üzlet" jeligére a Médiába. 6368 BALATON FÖLDVÁRON kiadó két­szintes családi ház, május közepétől szeptember közepéig (4 szoba, nap­pali, 2 fürdőszoba, 2 konyha, össze­sen 11 férőhelyes). Érdeklődni le­vélben 8623 Balatonföldvár, Acjy E. u. 76., Kucsera László. 22360 VIDEOCSERE klub. Olcsó videózási lehetőség, naponta új filmeket vihet haza, csak két kazettát kell behoznia. Több száz filmből választhat. Kecs­kemét, Petőfi S. u. 8. félemelet, du. 16pl8.30-ig. 6258 SZÖVETKEZETÜNK bérbe adja, esetleg eladja Kiskunhalas, Árpád u. 5. szám alatti, 150 m2-es, telefonnal rendelkező, reprezentatív berende­zéssel felszerelt üzleteit, részben vagy egészben. Érdeklődni Kiskun- halasi Ruhaipari Szövetkezet, Hím­ző u. 30. Telefon: 77/22-161. 22486 VÁROM annak a 20 év körüli lány­nak jelentkezését, aki 1986-ban édesanyjával egy spanyol körúton vett részt és azon év aug. 16-án Fo­nyód és Szeged között közlekedő vonaton Bajáig egy fülkében utaz­tunk. Jelentkezését levélben „Torre­ádor" jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe. 22446 EMELŐKOSARAS gépkocsival 20 m magasságig vállalok: homlokzat­felújítást, homlokzattisztítást gőzbo­rotvával, fémtartályok, fémsilók, ga­bonaszárítók, darupályák és egyéb agresszív hatásoknak kitett fémfelü­letek mázolását (homokfúvással 5 év garancia), térvilágító berendezé­sek karbantartását, valamint a kosár­ból elvégezhető mindenféle munkát. Vállalok még belső festömázoló, ta­pétázó munkákat. Ugyanitt Ciklon kompresszor bérbe adó, esetleg el­adó. Érdeklődni 79/11 -500-as tele­fonon. 026208 MUNKAALKALOM KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipari Vállalat (Róbert K. krt. 2.), azonnali belépéssel fel­vesz árukiadó dolgozót. 799 KERTÉSZETI főiskola Kecskemét, Erdei Fe­renc tér 1—3., alkalmazni kíván karbantartó kőműves szakmunkást. Jelentkezni lehet a karbantartó csoport vezetőjénél. 780 BUDAPESTI székhelyű kft. felvesz, a megye területén önállóan dolgozni tudó, reklám- és hirdetésszervezőket. Bérezés tiszta juta­lékos rendszerben. Jelentkezni: 1111 Buda­pest, Budafoki út 59. Telefon: 1 -869-267, 1-853-344/136 m. * 716 EXPORTMUNKÁRA varrónőket azonnali belépéssel felvesz a Kiskunhalasi Ruhaipari Kisszövetkezet. Jelentkezés: . Kiskunhalas, Hímző u. 30. Tel.: 77/22-161. 22487 ÜZLETVEZETŐT keresünk méterárubol­tunkba. Fizetés:.megegyezés szerint. Érdek­lődni: Kecskeméti Háziipari Kisszövetkezet Kecskemét, Ótemető u. 2. sz. Telefon: 20- 973. 842 A ZÖLDÉRT Diszkont Kft. Kecskemét, Ku­ruc krt. 28. alatt felvételre keres szakképe­sítéssel, gyakorlattal rendelkező, gépiadat­feldolgozásban jártas főkönyvelőt. Fizetés: - megegyezés szerint. Jelentkezni lehet tele­fonon 22-808, vagy személyesen. 232903 A KOCSIS Pál Mg. Szakközépiskola és Szak­munkásképző Intézet felvételre keres dísz­növénykertész és kertész szakmunkásokat. Jelentkezés: Kecskemét, Szent Imre u. 9. 232918 A SZÖLÖSKERT Mezőgazdasági Termelő- szövetkezet (6224 Tabdi, Kossuth u. 5.) pá­lyázatot ír ki a szövetkezet vezető borász munkakörének betöltésére. A pályázatokat, a szakmai önéletrajz csatolásával, 1990. áp­rilis 15-éig, a szövetkezet elnökénél lehet. benyújtani. A pályázathoz erkölcsi bizonyít­vány és iskolai végzettséget igazoló okirat- másolatot csatolni kell. Fizetés: megegye­zés szerint. A benyújtott pályázatokat a szö­vetkezet vezetősége 1990. május T-jéig bí­rálja el. 19057 Fő- vagy mellékállásban üzletkötőt alkal­maznék. Leveleket „Redőnyös" jeligére a ki­adóba kérek. 21738 TÖREKVÉS Mgtsz Kecskemét, állatte­nyésztési műszakvezetőt, takarmányos traktorost, valamint adminisztrátort keres az állattenyésztési főágazatba. (Tel.: 21 - 836). Továbbá személyijövedelemadó- ügyekben jártas előadót alkalmazna. (Tel.: 47-166.) 232922 Ö ÉBKM Vízmű Vállalat idényjel­leggel felvesz az idényfürdőbe ' és a szabadidőközpontba férfi és nő betanított munkásokat, valamint sedégmunkásokat. Nyugdíjasok jelentkezését is elfogadjuk. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat, szabadidőközpont, Kecskemét, Sport u. 7. “ 121249 KECSKEMÉTI Asztalos Kisszövetkezet nyugdíjazás miatt megüresedő anyagköny­velői munkakörbe számítógép-kezeléshez értő munkavállalót keres. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Szolnoki út 1. alatt, a főkönyve­lőnél. Telefon: 20-881. —v 19071 KISMAMÁK, KISKERESKEDŐK, FIGYELEM! I : A KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR : ♦' ♦ ♦ március 28—29—30-án, délután 13—17 óra között a gyár l-es telepén (Szolnoki út 35.) £ BÉBIÉTELVÁSÁRT rendez 845 : ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ALAKULÓ OSZTRÁK—MAGYAR KFT. ügyvezető igazgatót keres németnyelv-tudással, műszaki és külker, ismerettel MONTÁZS KISSZÖVETKEZET, Szövetség tér 4. Tel.: 76/24-238 826 • V’’ A PLUSZ alpesi tetőcserép újabb választékbővítést jelent a VÁÉV­É T BRAMAC KFT. terméklistáján. Hullámosabb formája, sima felülete. P legömbölyített alsó éle, lágyább kontúrja látványos, tetszetős megjele­nést biztosít. PLUSZ, mert: A VÁÉV-BRAMAC KFT. 30 éves garanciát í I S vállal anyaghibára, vízzáróságra és fagykárosodás ellen. T PLUSZ, mert: ► anyagában színezett T z ► felülete sima T F ► megjelenése plasztikusabb E ► megformáltsága lágyabb. T L PLUSZ, mert: most 10% árengedménnyel értékesítjük. Ő K Komplett Építőipari Szolgáltató Gmk. Baja, Kinizsi P. 3/A Tel.: 12-934 I 16836.3 f c p KECSKEMÉTEN s E a^Qzígmoj P A M p LAKÁSFELSZERELÉSI D L E ÁRUHÁZ 6 Matkói úti telepén L (Matkói út 16. szám alatt) ^ /7yj\0 A olasz és hazai A)]] / P gyártmányú ~ V csempék és padlóburkolók Á vására S Á Kedvezményes hitelakció keretében. M R előleg befizetése nélkül 5000—50 000 n Ft értékhatárig vásárolható. 827 ; Vy / .v gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapám, testvériünk, nagypapánk SZŰLLÓSI JÓZSEF életének 66. évében, hosszan tartó, sú­lyos betegség után elhunyt. Hamvasz- tás előtti búcsúztatása márc. 30-án, fél 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemető­ben. A gyászoló család. 6417 Mély fájdalommal tudatjuk,-hogy sze­retett édesanyánk, anyósunk*, nagyma­mánk özv. PÓLYÁK SÁNDORNÉ Kalapos Margit 1990. március 23-án, életének 61. évé­ben elhunyt. -Temetése 1990. március 30-án, háromnegyed egy órakor lesz' a kecskeméti Köztemetőben. Kérjük a rész vét nyi I vá n ítás mellőzését. A gyá­szoló család. 19234 Mély fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték, hogy drága jó férjem, édesapánk, testvérünk KLECZLI JÁNOS életének 63. évében, súlyos betegség és szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 29-én, 14 órakor lesz a fülöpszállási te­metőben. A gyászoló család. 19240 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen nagybátyánk BENSE IMRE temetésén megjelentek, sírjára elhe­lyezték a kegyelet virágait. Á gyászoló család. 19122 Ezúton mondunk köszönetét mindazok­nak, akik MIKLÓS JÁNOSNÉ Farkas Lívia temetésén részt vettek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. 19143 Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, a Kecske­méti KonArvgyár dolgozóinak, akik szeretett édesanyánk BAGI SÁNDORNÉ Szabó Terézia temetésén megjelentek, sírját a kegye­let virágaival borították el, vagy részvé­tüket más módon fejezték ki. A gyá­szoló család. 19136 A BÁCS-KISKUN Megyei Tanács V B. Hollós József Kórház-Rendelőintézet fekvőbeteg­osztályaira takarítónőt keres, bérezés: 6500,— Ft-tól az eltöltött munkaviszonytól függően, valamint perfekt gépírói tudással rendelkező osztályos adminisztrátort 7000 Ft-tól, gyakorlattól függően. Jelentkezés az intézetvezető fönővérnél. Nyíri út 38. 815 3|e3|c9ic9|e9|c3|ej|c3|e:|c3|e3|e3|c3|e3|c3|e3|c:|e:|e)|c3|e3|c$ * SZEKSZÁRD—SÁRKÖZ t ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ * Szekszárd, OKHB: 460-22600 * Adószám: 10022609217 * \ bélyegzője * elveszett, * ♦ használata érvénytelen. 843 * * * * Számviteli főiskolát végzett, könyvelésben, pénzügyekben jártás személyt felveszünk adminisztráció­vezetői munkakörbe Jelentkeznilehet szóban és írásban. Bajolika Kft. Baja, Marx tér 8. Telefon: 11-703 168368 f MAJDNEM INGYEN * gyökeres rrf /r* ff, & . szolovesszot . w , ó vásárolhat a Zöldért kiskőrösi raktárában. * KIVÁLÓ MINŐSÉG. * * FAGYTÜRŐ FAJTÁK. * ÍSf, 1 ■ í1 MURA AfRÉSZ, Lctcnye , !& 8ai * 1 J

Next

/
Oldalképek
Tartalom