Petőfi Népe, 1989. február (44. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-23 / 46. szám

A MEGYESZÉKHELYEN IS INTÉZHETŐ LESZ ÉVFORDULÓ Hatvan ^éve született Pomá- zon Vujicsics Ti­hamér 11929— 1975) zeneszerző, népzenekutató. Vujicsics Sztoján bátyja. Zeneszerzést Sugár Rezsőnél tanult a Nemzeti Zenedében, s 1948-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Veress Sán­dor és Farkas Ferenc növendéke volt. 1949-től a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában folytatta tanulmányait, majd önállóan képezte magát tovább. Egy ideig az Állami Népi Együttesnél dolgozott, majd a Jégszinház zenei veze­tője volt. A zene népszerűsítése érdeké­ben felhasználta a zenei paródiát is. Sokoldalú tehetségként sok hangszeren játszott. Bartók Béla nyomdokain ha­ladva, az összehasonlító népzenekuta­tást tekintette legfontosabb hivatásá­nak. Kezdettől foglalkoztatták a ma­gyar—balkáni—keleti zenei kapcsola­tok, főként a motívumvándorlások. Tervszerű kutatómunkával gyűjtötte a délszláv zenei és folklórhagyományokat. Kiváló ismerője volt a balkáni zenének, amely hatást gyakorolt saját műveire is, különösen kórusműveire. (Ráckevei bal­lada). Az Állami Népi Együttes mutatta be Palóc fantázia, Kalotaszegi concerto, Drágszéli táncok című műveit, s feltű­nést keltettek népi táncballadái (Csudra Makar, Kádár Kata, Csodafurulyás ju­hász) is. Repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett; életéről — Töredékek egy muzsi­kusról címmel — a televízió; dokumen­tumfilmet készített. MÜSCHK Február 23-án, csütörtökön KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Este 7 órakor: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ. Salamon Béla-bérlet. . KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ Este 7 órakor: NEM BÁNOK SEMMIT SEM! Bérletszünet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 10 órakor: A MESÉLŐ KERT. 15 órakor: A HATALMAS SZÍNRABLÓ. A Bóbita Bábegyüttes előadása. Bábszínházi bérlet Előzetes 27-én, hétfőn 19 órakor: VIDIÓTA LET­TEM. Maksa Zoltán humoralista estje. Diák pódiumbérlet. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 3 órakor: EGY MAGYAR NÁBOB. Sz., magyar kalandfilm. Háromne­gyed 6 és 8 órakor: TÚSZTÖRTÉNET. Sz., magyar film. 14 éven felülieknek! Egyszerűbb kocsivámkezelés Március I-jétől egyszerűsödik a külföldről magánfor­galomban behozott személygépkocsik vámkezelése —j jelentette be Molnár Endre, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka szerdai sajtótájékoztatóján. Elmondotta, hogy jelenleg csak egy helyen, a Hungária Biztositó Gvadányi utcai telepén intézik ezeket az ügye­ket. Március 1-jétol hét vidéki városban: Pécsett, Kecske­méten, Miskolcon, Szegeden, Győrben, Debrecenben, Za­laegerszegen a helyi vámhivatalok is vámkezelik a gépko­csikat. Beszámoltak arról is, hogy január óta a megváltozott vámintézkedések hatására jelentősen megnőtt a magán- forgalmú gépkocsi-behozatal. Az elmúlt 6 hét során mintegy 2200 gépkocsi érkezett be így az országba. A tendencia nőveKvő, hétről hétre nő a magánforgalom­ban behozott gépkocsik száma. Az autók 50 százalékát a vidéki lakosok hozták be. A Gvadányi utcai telepen már nem győzik az- ügyintézést, ezért vált szükségessé, hogy a vámkezelést a vidéki városokban is megkezdjék. Arra számítanak, hogy a 7 vidéki központ munkába állásával lényegesen lerövidül a várakozási idő. A sajtótájékoztatón felhívták arra is a figyelmet, hogy a behozott gépkocsik 30 százalékánál gondok adódnak a vámeljárás során. Nagyon sok esetben előfordul, hdgy a legálisan kivitt valuta összege nem fedezi a vételárat. A külföldi vásárlás devizafedezeteként a vámhatóság teljes összegben elfogadja a devizaszámláról, az utazási számláról felvett pénzt, illetve a magáncélú devizaellátás­ból származó valutát. Az üzemanyagköltséget viszont nem lehet áruvásárlásra fordítani. Indokolt esetben a vámhivatal fedezetként figyelembe veszi az engedély nél­kül birtokban tartható külföldi valuta összegét is. A kü­lönböző számlákról igazoltan felvett pénzek áruvásárlás fedezésére a közös háztartásban élő, együtt utazó család­tagok esetében összevonhatók. Ugyancsak sok gondot okoz, ha a személygépkocsit ajándékba kapott valutáért vásárolták, de az ajándéko­zólevél a vásárlás időpontjánál későbbi dátumot tartal­maz. Félreértésre ad okot, ha az érdekeltek a gépkocsi forgalomba helyezésének időpontját tekintik a gyártás évének. Sokszor a vámkezelés során derül ki, hogy a személygépkocsi négyévesnél öregebb, akkor viszont lé­nyegesen magasabb vámot kell érte fizetni. Amennyiben az elmondottakra jobban figyelnek a személygépkocsit külföldről behozok, a vámkezelés lényegesen meggyorsít­ható — hangsúlyozták a tájékoztatón. Emlékművet állít Mátyás királynak Székesfehérvár Emlékművet állít Mátyás királynak Szé­kesfehérvár. Megtervezésére és elkészítésére meghívásos pályázatot írtak ki, amelyre hat művész küldte be munkáját. A legjobbnak Meloceo Miklós Kossuth-djjas szobrászmű­vész pályaművét ítélte a bírálóbizottság, s az nyer e meg a városbeliek többségének a tet­szését is. A reneszánsz uralkodót ábrázoló, valamint a hét szabad művészetet szimbolizáló kompozíciót az első elképzelések szerint a püspöki palotának a középkori romkertet ha­tároló'tűzfalán akarták elhelyezni, de az oda tervezett nemzeti emlékhely miatt végül a Március 15-e utcában — Székesfehérvár sétá­lóutcájában — találtak végleges és méltó he­lyet Melocco Miklós alkotásának. Mivel Má­tyás király halálának 500. évfordulójáról jö­vőre emlékezünk — s addig már nincs elegen­dő idő és pénz a teljes kompozíció elkészítésé­hez — a jubileumra csak az uralkodó alakját és a mű két mellékalakját formálja meg a művész. A teljes emlékmű 1995-re készül el. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 óra­kor: A KÁN DICSŐSÉGE. Sz., mb., bolgár film. Otthon mozi: nincs előadás Stúdiómozi: 7 órakor: ISTVÁN, A KI­RÁLY. Sz., magyar film. BAJA Uránia mozi: fél 4 órakor: SZELEBURDI VAKÁCIÓ. Sz., magyar film. Fél 6 és fél 8 órakor: ÖRDÖGŰZŐ. Sz., amerikai film. 18 éven felülieknek! Központi mozi: 6 és 8 órakor: NÁSZÉJ­SZAKA KÍSÉRTETEKKEL. Sz., amerikai film. BÁCSALMÁS Á’pád mozi: 5 órakor: LEÓ ÉS FRED. Sz.. magyar rajzfilm. 7 órakor: TESTEK CSÁBÍTÁSA. Sz., NSZK-film. 16 éven felü­lieknek! KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: SZÖR- NYECSKÉK.'Sz., mb., amerikai film. 14 éven felülieknek! KISKŐRÖS Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: MARIE. Sz., mb., amerikai film. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4,6 és 8 órakor: ELDORÁ- DÓ. Sz., magyar film. 14 éven felülieknek! KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 4, 6 és 8 órakor: HEGYLA­KÓ. Sz., angol film. 18 éven felülieknek! Stúdiómozi: 6 órakor: LIDÉRCES ÓRÁK. Sz., mb., amerikai film. NYEREMÉNYJEGYZÉK l Nyereményjegyzék az 1989. február 21-én megtartott februári telelottó-tárgy- nyereménysorsolásáról, amelyen a februári előfizetéses és telelottószelvények vet­tek részt. A nyereményjegyzekben az alábbi rövidítéseket használtuk: A Vásárlási utalvány (3000 Ft) B Polski Fiat 126 E tip. személygépkocsira szóló utalvány C Külföldre szóló utazási utalvány (100 000 Ft) D Szerencse-utalvány (30 000 Ft) E Sanyo rádiómagnó (10 000 Ft) F Vásárlási utalvány (9000 Ft) G Vásárlási utalvány (7000 Ft) H Váráslási Utalvány (5000 Ft) I Vásárlási utalvány (4000 Ft) . A nyertes szelvényeket 1989. március 16-áig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-nókok, vagy posta útján a Sportfogadási és Lottóigazgatóság címére (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A hivatalos tárgynyereményjegy- zék február 27-étől megtekinthető az OTP-fiókokban, totó-lotto kirendeltségek­ben és a postahivatalokban. Listánkon a szegedi és pécsi postaigazgatóság terüle­tén vásárolt szelvények számai szerepelnek. 3 856 914 á 78144901 i 78 452 104 e 79 334 328 f 3 872 668 e 78 176 409 f 78 475 735 d 79 342 205 h 3 880 545 e 78 207 917 h 78483612 e 79 365 836 d 3 888 422 g 78 215 794 h 78 491 489 e 79 389 467 d 3 904176 h 78 231 548 h 78 522 997 h 79 405 221 i 3919930 b 78 239 425 g 78 530 874 e 79 420 975 e 3927 807 b 78 247 302 h 79 019 248 h 79 428 852 i 3935684 i 78 255 179 e 79035002 1 79 468 237 d 3943561 i 78 263 056 f. 79 050 756 i 79491868 d 3951438 i 78 270933 g 79 058 633 e 79 499 745 e 3959315 d 78 286 687 b 79 066 510 h 79 507 622 e 3967192 d 78294564 h 79113772 f 79 515499 b 3975069 d 78310 318 g 79 121 649 g 79523376 e 3 982 946 d 78318195 79137403 79531253 f 3990 823 e 78 326 072 f 79161034 h 79 547 007 f 78003115 1 78341826 1 d 79168911 d 83012 887 g 78018869 h 78349703 ' e 79176788 d 83 028 641 g 78 026 746 f 78357580 í 79184665 f 83 075 903 h 78034 623 f 78 365457 h 79200419 b 83091657 e 78042 500 i 78373334 i 79208 296 b 83 099 534 g 78 081885 h 78381211 f 79224050 i 83107411 f 78097639 f 78389088 1 79302820 f 83115288 d 78 129147 f 78 428 473 g 79310697 f 83 123 165 /e 78 137 024 g 78 444 227 i 79318574 h 83 131 042 d Gyógyvíz-bor krém Izsákról Napjainkban mind nagyobb „a kereslet a biokozmetikumok, krémek iránt. Erre is alapozva, az Izsáki Állanli Gazdaság ausztrál együttműködés­sel gyógykozmetikumok gyártására rendezkedett be. A törzstőkéjük 17,6 millió forint, fele-fele arányú betéttel. Az egyelőre még kis üzemben mindössze öt fővel dolgoznak, s két terméket, — hajdúszoboszlói és harkányi termál gyógyvíz—bor krémet Felkészítenek. Egy-egy gyártási napon ötezer tubussal töltenek meg. Az alapanyag Ausztráliából érkezik, a gyógyvíz Harkányból és Hajdúszobosz­lóról, a bor pedig terem a gazdaságban. A krém hatóanyaga speciális fermentációval készül, gyógyvizes közegben, természetes anyagokból. Ezek együttes hatásaként a termék hidratáló bőrápolószer, jó izomlazító, és reumás fájdalmak csökkentésére, illetve elmulasztására is ajánlott. Az izsáki uj gyógykozmetikumot most még csak Harkány és Hajdúszo­boszló területére, illetve gyógyszertárakba szállítják. 9 Egy gyártási napon ötezer tubust töltenek meg. Straszcr András felvéte­lén Miskár Istvánná munka közben. Megyénk az országos sajtóban Ötlet, 1989.8. szám: Botránybibliográfia. (A válogatásban szerepel a kiskunha­lasi székhelyű Kiskunsági Termelőszövetkezetek Beszerző, Készletező és Értékesí­tő Vállalata esete és a tiszakécskei tanács néhai elnökének ügye is.) — Valkó Béla: Kedves Olvasónk! Bukta. (A vezércikk foglalkozik Miskó István tiszakécskei tanácselnök öngyilkosságával, és idézi a Bács-Kiskun Megyei Tanács elnökének erről elhangzott nyilatkozatát.) Pedagógusok Lapja, 1989. 3. szám: Nagy Pál: A művelt szakmunkásokért. Kecskeméti irodalomtanítási kísérlet. (Kecskeméten, a 623. Számú Vágó Béla Szakmunkásképző- és Szakközépiskolában.) — Iskolaszövetség— haladó hagyo­mányok ápolása. (Az őszi kecskeméti iskolakonferencia résztvevői Kemény Gá­bor Szövetség megalapítását határozták el.) ANYAKÖNYVI HÍREK KECSKEMÉT Születtek (február 10-e és 15-e között): Kövecses Ildikó (anyja: Varga Rózsa), Mé­száros Kitti (Tóth Ibolya), Fórizs Mariann (Fehér Etelka), Füvesi Anita (Orosz Ilona), Tóth Károly (Biczó Zsuzsanna), Kelemen Benedek (Zátlok Erzsébet), Pankotai Zoltán (Bátori Hajnalka), Újvári Alex (Trungel Ka­talin), Vass Géza (dr. Boda Ilona), Szabó Zsolt (Béleczki Margit), Kisgergely Ágnes (Kun Teréz), Szvorény Mónika (Réti Gabri­ella), Szakállas Rita (Pataki Éva), Káldi Bri­gitta (Blaskovics Mária), Rebek Kitti (Far­kas Emília), Marton Judit (Kállai Edit), Jak- sa András (Cseh Éva), Rádi Szabolcs (Sánta Tímea), Lajos Tamás (Fercsi Etelka), Mol­nár Tamás (Szabó Éva), Balogh Sándor (Lo- bozor Erzsébet), Harkai István (Pogány Margit), Szabó Anikó (Hajagos Anna), Há­lák Károly (Molnár Ilona), Mikulási Ágnes (Oláh Ágnes), Andó Nikoletta (Almási Csil­la), Somodi Sándor (Magony Klára), Cson­tos Róbert (Illés Margit), Arnóth Zoltán (Beretvás Éva), Berente Nándor (Csorba Er­zsébet), Kovács Márta (Somogyi Márta), Kormó István (Illés Hona). Házasságot kötöttek (február 17-én és 1 fi­án): Bende József és Kiss Margit Éva, Mező­si József és Csikós Edit, Korenika László és Barta Julianna, Szántó László és Sárói- Szabó Mária, Farkas László és Lakó Kata­lin, Bárdi Lajos és Koncsik Margit, Konkoly Zoltán és Fekete Erika, Bártfai Béla és Nagy Ildikó. Meghaltak: (február 13-án és 14-én anya- könyvezettek): Horváth Mihály (Kecske­mét), Batka Irén (Kecskemét), Ladányi Sán­dor (Kecskemét), Dömötör Sándorné Járo­mi Mária (Kecskemét), Hajas István (Kecs­kemét), Mócza Pál (Kecskemét), Süveg Ist- vánné Kozári Erzsébet (Izsák), Kulman Pál- né Sándor Rozália (Kecskemét), Méhész Lászlóné Bozóki Margit (Kecskemét), Da- mó Ernő (Kecskémét), Kmetyó András (Kecskemét), Sebestyén Péter (Kecskemét), dr. Varga Sándor (Nagykőrös), Jánoska Jó- zsefné Balázs Julianna (Kecskemét), Ágos­ton Sándor (Kiskunfélegyháza), Bálint Mi- hályné Virág Mária (Kecskemét), Bátyai Zsolt (Városföld), Cséplő Gábomé Oroszi Erzsébet (Izsák), Rácz János (Kecskemét), Hajdú József (Kecskemét), Szentesi Mátyás (Kecskemét), Elek József (Kecskemét), Ha­lász Jánosné Lajkó Vilma (Lajosmizse), Ba­lázs Mihályné Tuti Gizella (Tiszakécske), Hajdú László (Künszentmiklós), Juhász Já­nosné Marék Jolán (Kecskemét),, Batiz Ist­ván (Ágasegyháza), Jekő József (Tiszakécs­ke), Nédó Károly (Künszentmiklós). KISKÖRÖS Házasságot kötöttek: (február 13-a és 19-e között) Gyurján István és Kurucz Ilona, Pe­tő Lóránt .és Juhász Melinda. Meghaltak: Tóth Pál (Kiskőrös), Andris­ka Pálné Kis Erzsébet (Kiskőrös), Gudmon Lajosné Bus Terézia (Kiskőrös), Fábián Ist­vánná Kvacska Ilona (Kiskőrös). in REK # HÍREK NAPTAR 1989. február 23., csütörtök Névnap: Alfréd Napkelte: 6 óra 37 perc Napnyugta: 17 óra 19 perc Holdkelte: 20 óra 29 perc Holdnyugta: 7 óra 23 perc IDŐJÁRÁS Részben'napos idő lesz, főként dé­len, délnyugaton növekszik meg időn­ként erősen a felhőzet, szórványos, gyenge eső, záporeső várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet —3, plusz 2 fok között, a legma­gasabb nappali hőmérséklet csütörtö­kön kora tavasziasan, 10,15 fok között alakul. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Főállomás jelenti: Február 21-én Kecskeméten a közép­hőmérséklet 8,3 (az 50 éves átlag 0,9), a legmagasabb hőmérséklet 8,4 fok’volt. A nap nem sütött, 0,7 milliméter csapa­dék hullott. Tegnap reggel 7 órakor 1,2, 13 órakor 6,4 fokot mértek. A legala­csonyabb hőmérséklet 1,2 fok, a . tenger­szintre átszámított légnyomás 1025,2 millibar —■ emelkedő — volt. Február 21-én Baján a középhőmér­séklet 9,1 (az 50 éves átlag 1,0), a leg­magasabb hőmérséklet 10,9 fok volt. A nap nem sütött, csapadék nyomokban hullott. Tegnap reggel 7 órakor 3,7, 13 órakor 9,2 fokot mértek. A legalacso­nyabb hőmérséklet 3,7 fok, a tenger­szintre átszámított légnyomás 1024,8 millibar — emelkedő — volt. Jótékonysági est Németh József Liszt-díjas operaéne­kes, az Operaház magánénekese, a sze­gedi színház tagja február 26-án 18 órá­tól Solton, a művelődési házban önálló estet ad. A műsorban fellép Dobos Ka­talin színművész és Németh Attila, a szegedi konzervatórium első éves hall­gatója. A művészek az est teljes bevéte­lét a második világháborúban elesettek emlékművének felépítéséhez ajánlják fel. Ünnepség Kisszálláson Sallai István nevét veszi fel a Kisszál- lási Általános Művelődési Központ. Ebből az alkalomból rendeznek ma ün­nepséget a községben. Az általános is­kolában avatják fel a névadó emléktáb­láját: avató beszédet Villangó István, a Művelődési Minisztérium főosztályve­zetője mond. Ezt követőén Sallai 1st-* ván emlékülést tartanak a művelődési házban. Autósorszámok Trabant Limousin Hycomat Trabant Combi Budapest 1200 Hycomat Budapest 152 Trabant Limousin Speciál Budapest 17706 Debrecen 14776 Trabant Combi Budapest 6281 Debrecen 5228 Wartburg Standard Budapest 4271 Debrecen 2763 Wartburg Special Budapest 5622 Debrecen 4425 Wartburg Special tolótetős Budapest 17381 Wartburg Tourist^^i B^udapest 4842 Debrecen 2780 Skoda 105 S [ff Budapest 12889 í Debrecen 9632 Skoda 120 L jroJ iMlKSt 31432 ’ Debrecen 17991 Lada 1200 Í Budapest 48330 Debrecen 34711 Lada 1300 sVb^ Budapest 24468 3 Debrecen 17928 Lada Szamara Budapest 5616 Debrecen 4122 Lada 1500 Budapest 17257 Debrecen 12481 Lada Combi Budapest 1355 Debrecen 421 Lada Niva Budapest 851 Polski Fiat 126 P Budapest 6063 Debrecen 3891 Dacia Limousin Budapest 17637 Debrecen 12822 Dacia Combi Budapest 5383 Debrecen 3692 Dacia TLX Budapest 9991 Debrecen 6465 Zastava 20538 Opel Kadett — 543 YUGO — 186 Volkswagen Golf 501 Volga Limousin 1615 Volga Combi 1626 TŰZRIADÓK Egy mozdonyszikra 40 ezer forintos kár — KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK. Dr. Horváth László február 24-én, pénteken 14 órától Petőfiszállásön, 27- én, hétfőn 12 órától Kunszálláson, Moravcsik Ferencné február 24-én Sí­től 11 óráig Soltszentimrén tart foga­dóórát. Mindkét képviselő a községi tanácsházán várja választóit. A 3. szá­mú kecskeméti választókörzet képvise­lője, dr. Molnár Frigyes február 28-án, kedden 9—15 óráig tart fogadónapot a Hazafias Népfront városi bizottságá­nak székházában. — CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY- RÓL is hallhatnak február 27-én, hét­főn a lajosmizsei tanácsházán mind­azok, akik 17 órától részt vesznek az Őszikék nyugdíjas klub gyűlésén, — ŐSBEMUTATÓ HALASON. Különleges produkcióra készül a Kis­kunhalasi Általános Művelődési Köz­pont. Színpadra állították Huzella Pé­ter—Rigó Béla Tündériskola című ze­nés játékát. A színdarab bemutatásá­ban a szereplőktől a koreográfusig, a, díszlettervezőtől a rendezőig műkedve­lők, az ÁMK tanulói és tanárai vesz­nek részt. A darabot Szakái Györgyné tanította be. karvezető Kékesi Zita, ko­reográfus Csóti Zsolt és Dokor László. A díszleteket Virágné Színes Ilona és Katona Renáta tervezte, rendező Pes- tality Antalné. A premier február 25-én 18 órakor lesz az ÁMK sportcsarnoká­ban. — KARAMELL kft.-k. E hét elején soronkívüli vezetőségi ülést tartottak a kalocsai Karamell Sütő- és Édesipari Vállalatnál. A tizenegy tagú testület döntött a szervezetfejlesztés irányairól és módszereiről, valamint az ütemterv megvalósításáról. Ennek keretében — élve a társasági törvény adta lehetőség­gel — két kft.-t alakítottak. A Kara­mell—Délorg Számítástechnikai Kft.-', nek a szegedi székhelyű Számítástech­nikai Vállalat is tagja. A Karamell— Szlog Kft. kazángyártásra és számos lakossági szolgáltatásra vállalkozik. — HA CSAK ENNYI VOLNA! A Csupán az adó nem lehet orvosság című tegnapi cikkünkben, amelyben a Fogyasztók Megyei Tanácsának ülésé­ről tudósítottunk, tévesen szerepelt az a megállapítás, hogy hat év alatt 40 százalékkal emelkedtek a kisiparosok költségei. A növekedés csupán egy esz­tendőre, 1982-re vonatkozik. Azóta 3-, 4-szeresére nőtt a szolgáltatók kiadása, mint arról a Kiosz megyei szervezeté­nek titkára tájékoztatta a jelenlévőket. — NYUGDÍJASTALÁLKOZÖ. A napokban negyven kunszentmiklósi 1 és harmincöt ladánybenei idős ember | látogatott el Kecskemétre, az Imre Gá- I bor Nyugdíjasklub meghívására, j A vendégek tapasztalatokat gyűjtöttek I a klub érdekvédelmi tevékenységéről és 1 arról, hogy milyen munkamódszerrel | dolgoznak. A találkozó —- sütemény, 9 kóla és zene mellett — jó hangulatban, | baráti beszélgetéssel ért véget. FILMFORGATÁS Az Operaház fantomja A Kecskeméti Katona József Szín­házban nem először forgatnak már fil­met. Az „ékszerdobozban” ezúttal áp­rilis 22. és 28. között forgatják az angol —magyar koprodukcióban készülő Az Operaház fantomja című filmet. Ehhez ■ statiszták jelentkezését váiják, mégpe­dig elsősorban felnőttekre számítanak. Jelentkezni március elsején (lélután négy és hét óra között lehet a színház közönségszervezőjénél, Csillics Sán­dornál. CIVÓDÓK — Neked férfinak kellett volna szület­ned! —mondja a férj a feleségnek. — Neked is!... Holnapi lapszámunkból Valószínűleg egy mozdonyból kipattanó szikra okozott tüzet február 17-én Petőfiszál- láson, a Tanya 642. szám alatt. Szekeres Jó- zsefnét, a tulajdonost 40 ezer forint kár érte, mert a lángok martalékává vált egy széna- és egy szalmakazla, valamint négyszáz kéve szár és öt hektárnyi avar. A tüzet a kiskunfélegy­házi, a kecskeméti és a szentesi állami tűzol­tók oltották el. Másnap, február I8-án Dusnokon, a Diny- nyési Állami Gazdaságban akadt munkájuk a kalocsai állami tűzoltóknak. Eddig ismeretlen okból 200 kiskéve, 100 nagykéve és négyezer kéve feldolgozatlan nád égett el. A becsült kár 70 ezer forint. Ezen a napon egyébként tíz alkalommal riasztották avar- és nádtűzhöz a tűzoltókat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően más­hol kár nem keletkezett. B. A. Olvasóink holnaptól kezdve is­mét minden hét péntekjén a negye­dik oldalon megtalálják az orvo­sok és gyógyszertárak hét végi ké­szenléti, ügyeleti rendjét. Most ugyanitt kap helyet az a nyilatko­zat, amelyből megtudhatjuk, hogy a Bányai Júlia Gimnázium igaz­gatója hogyan látja a nemrégiben életrehívott tehetséggondozói al­bizottság munkáját. A könyves­polcra pedig Vlagyimir Dugyincev Fehérruhások című kötetét ajánl­juk. A tulajdonosi érzés és a dönté­si jog szabadsága címmel az ötö­dik oldalon közöljük a Hegedűs Lajossal, a Központi Bizottság tagjával, a l-lartai Erdei Ferenc Termelőszövetkezet elnökével ké­szített interjút, amely a Pártélet 1989/2. számában már megjelent. jség és kiadóhivatal címe: »kémét; Szabadság tér l/A 6001 [7-611 l; 26-216 bmlv h. i Magyar Posta ethető a hírfapkézbesilö postahivataloknál és kézbesítőknél. £té$i díj: egy hónapra: negyedévre: félévre: iorttáma: 830001 * V egy évre: í ISSN 0133 -235x 105,­315,­630­1260,­Ft, Ft; Ft, Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom