Petőfi Népe, 1988. január (43. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-11 / 08. szám

PETŐFI NÉPE Dékány András író, nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1903. január 11-én született Kecskeméten. Kezdetben gyári munkás, tengerész, majd újságtudósító, kritikus, a felszaba­dulás után városi tisztviselő, kerületi elöljáró és a madárélet kutatója volt. Sokat járt külföldön. írói pályája tükre kalandos életének. Első regényei (Gyár, 1932; Ruhr, 1933) németországi munkásélményeit dolgozta fel. Cserké­szé sei, természetmegfigyelései és a ten­gerészévek emlékei írásainak sorában tükröződnek. A folyam dala (1939) a Napkelet hasábjain 1934—1935-ben Halászok éneke címmel jelent meg elő­ször. Novelláskötete a Tátrai tüzek (1940), Náderdőben vadmadár (1955) címmel a velencei-tavi madármegfigye­lések színes leírása. Ifjúsági regényei a Matrózok, hajók, kapitányok (1957), a Csempészek, hősök, kikötök (1960), stb. tengerészélményeiből, -emlékeiből születtek. írt színdarabokat is. Első színpadi müvét^az Aranysziget című ko­médiát a Nemzeti Színház 1938-ban mutatta be, amit a Ludas Matyi című zenés népi játék (1939), majd a Csínom Palkó (1951) bemutatója követett. Bu­dapesten hunyt el 1967. május 30-án. Munkásságáért 1961-ben József Attila- díjat kapott. MŰSOR Január 11-én, hétfőn KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Előzetes Január 12-én, kedden, délután 5 órakor: BÁNK BÁN. Vörösmarty Mihály-bérlet. 13-án, szerdán, délután 5 órakor: BÁNK BÁN. Bajor Gizi-bérlet. 14-én, csütörtökön, este 7 órakor: BÁNK BÁN. Nagy László- bérlet. 15-én, pénteken, esté 7 órakor: BÁL A SAVOYBAN. Katona József-bérlet. Be­mutató előadás. 16-án délután 3 órakor BÁL A SAVOYBAN. Csortos Gyula-bérlet. 17-én, vasárnap, délután 3 órakor: BÁNK BÁN. Gombaszögi Ella-bérlet. KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ Előzetes Január 14-én, csütörtökön, este 7 órakor: AZ ÁRULÓ. Tóth Árpád-bérlet. 15-én, pén­teken, este 7 órakor: ÁZ ÁRULÓ. Móra Ferenc-bérlet, 16-án, szombaton, este 7 óra­kor: AZ ÁRULÓ. Jacobi Victor-bérlet. CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ Előzetes Január 13-án, szerdán, 10 és 14 órakor: BRÉMAI MUZSIKUSOK. HETET EGY CSAPÁSRA. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 11-én, hétfőn, ELMARAD a Botrány az állatkertben című mesejáték bemutatója. 17 órakor: ADÓTANÁCSADÁS. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, 6 és 8 órakor: SZERE­LEM MÁSODIK VÉRIG. Sz„ magyar film. Árpád mozi: fél 4 órakor: KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL. Sz., mb., csehszlo­vák film. Háromnegyed 6 és 8 órakor: TŰ- TORONY. Sz., mb., kanadai kalandfilm. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 órakor: FILMMÚZEUM. A KAMÉLIÁS HÖLGY. Amerikai film. Stúdiómozi: 8 órakor: MINDEN EL­ADÓ. Sz., lengyel film. 14 éven felülieknek. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: NO, MEGÁLLJ CSAK! Videomozi: 6 és 8 órakor: KEGYETLEN UTCA. Sz., amerikai film. BAJA: Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: BOMBAJÓ BOKSZOLÓ. Sz., mb., olasz kalandfilm. 14 éven felülieknek. Stiidiómozi: 5 és 7 órakor: HAIR. Sz„ amerikai film. 14 éven felülieknek. KALOCSA Otthon mozi: 4 és 6 órakor: PINOKKIÓ. Sz., mb’., amerikai rajzfilm. 8 órakor: A CÁ­PA II. Sz., amerikai film. 16 éven felülieknek. KISKŐRÖS: Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: LESZÁMO­LÁS HONGKONGBAN. Sz., mb., ameri­kai krimi. 14 éven felülieknek. Stúdiómozi: 5 és 7 órakor: FILMKLUB. KISKUNFÉLEGYHÁZA Szakmaközi művelődési ház: 5 és 7 órakor: YESTERDAY. Sz., lengyel film. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4, 6 és 8 órakor: RÁNTS FEGYVERT! Sz., amerikai westemfilm. TISZAKÉCSKE AZ Arany János Művelődési Központban: 5 órakor HUPIKÉK TÖRPIKÉK. Sz., mb., belga rajzfilm. 7 órakor: EGY MARÉKNYI DOLLÁRÉRT. Sz., olasz westemfilm. 14 éven felülieknek. A szárazvirág-kötészeti verseny eredménye­Diákfotók versenye HÍREK • HÍREK Mint korábban hírt adtunk róla, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti főiskolai ka­rán megrendezték az ötödik orszá­gos szárazvirág-kötészeti versenyt. A harminchat versenyző négy ka­tegóriában mérte össze tudását. A szakmai zsűri ítélete alapján a padlóváza kategóriában I. helye­zett Csúnyi Józsefné, kiskőrösi ma­gánkereskedő lett. A faldisz kate­góriában a legszebb alkotást Bet- jaczán János (Budapesti Rozma­ring Tsz) készítette. A „kötelező” kategóriát a budapesti Imre Kata­lin nyerte, a térbeli elrendezés első helyezettje is fővárosi lett Botos Ildikó (Főkert Vállalat) személyé­ben. Az összesített verseny első há­rom helyezettje: Bajaczán János, Csányi Józsefné, Botos Ildikó. • A legsikeresebb Bács-Kiskun megyei versenyző Csányi Józsefné Készülő tévéjátékok Új tévéjátékok, kortárs irodalmi al­kotások adaptációinak forgatása kez­dődik meg januárban a televízió műhe­lyeiben. A közelmúltban elhunyt neves író, Száraz György 1979-es ítéletidő című történelmi drámájából András Ferenc rendező készít tévéfilmet. A darab 1849 tavaszán játszódik az erdélyi Érchegy­ségben, hősei románok és magyarok, fő alakja Ioan Dragos román politikus. A történet az erdélyi román felkelők és a magyar szabadságharcosok egymás elleni küzdelmének tragikus tanulsága­it, — mint Száraz történelmi munkái­ban annyiszor — a nemzeti múlt nagy kudarcait, elszalasztott lehetőségeit boncolgatja. A főbb szerepeket Tordy Géza, Szacsvay László, Pap Vera, Rác­kevei Anna és Hegedűs D. Géza alakít­ja. Temesi Ferenc nagysikerű Por című szótárregénye lesz a januárban újra in­duló Új nyitott könyv című sorozat egyik idei bemutatója. Az ebből készü­lő tv-játékban — Szőnyi G. Sándor rendezésében — a könyv két alakja kel életre, s kettőjük története váltogatja egymást. A szótárregény mozaikrenge­tegéből nemcsak Szeged világa, hanem emberi élettörténetek is megismerhetők lesznek. A tévéjáték nagy részét az ere­deti helyszínen. Szegeden, ottani színé­szek részvételével forgatják. A fiatal író, Nagy András Béketár­gyalás című munkájából Balogh Zsolt rendez tévéjátékot. Ä történet időpont­ja: 1899. decembere, egy — a haditech­nika hatalmas fejlődése nyomán — összehívott békekonferencia utolsó he­te, amelynek célja, hogy egyszer s min­denkorra biztosítsa a világbékét. A meg nem nevezett európai városban játszódó eseményeket az Osztrák— Magyar Monarchia küldöttsége veze­tőjének bakfis korú leánya ;,szemüve­gén” keresztül láthatják a nézők. Élénk vasúti áruforgalom A MÁV szegedi igazgatóságának öt alföldi megyére kiterjedő területén szomba­ton és vasárnap ezerkétszáz vagon árut raktak ki és csaknem ötszáz vagont raktak meg áruval. Itt is megkezdődtek az új esztendő első exportszállításai. A békéscsabai, a kecskeméti, a nagykőrösi, a szegedi konzervgyárakból lecsóval, savanyúsággal, dzsemmel megtöltött vagonokat továbbítanak a szocialista országokba. Az Orosházi Üveggyár termékeit Ausztriába és Olaszországba indították. Martfűről kétezer tonna étolajat küldtek a nyugat-európai megrendelőknek. A Bács megyei szőlőter­melő gazdaságokban pezsgővel megrakott szerelvény indult az országon kívülre. Megyénk az országos sajtóban Népszava, 1988. január 9. szombat: A hetedik oldalon közli Cseh János írását, „Bérmunkás lett a tulajdonosból?” címmel. A cikk a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagságának tulajdonosi tudatára vonatkozó kérdése­ket járja körül. Bács-Kiskun megyéből is hoz példákat. Kertészet és Szőlészet, 1988.1. szám: Szőlészeknek, borászoknak. Egyhe­tes tanfolyam. (A balatonaligai rendezvény egyik előadója Kampós Jenő, a Kiskunhalasi Állami Gazdaság főkertésze lesz.) — Szabó Gergely: Az atkaszürő előnyei. (A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet munkatársának írása a Növényvédelem rovat­ban.) Köznevelés, 1988. 1. szám: Szekér Endre: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. (A Forrás főszerkesztő-helyettesének kritikája Pomogáts Béla könyvéről.) Enyhül az idő '• i \\ L:•] /'S. Sr<'' napos párás­ködös borult záporesö futóeső felhős­napos ^rrrrr) esős Szó V H K Sze Cs P L bélen felhős les/ a/ idő, a nappali felmelegedés il 2, f 7 fok között, a hajnali minimum 3, +2 fok között várható. Kisebb csapadékra a hét elején számítha­tunk. A talajnedvesség értéke a szántóföldi vízkapacitás százalékában 1988. január 7-én Bács-Kiskun megyében 0-—50 cm mélységben 65—70, 50—100 cm mélységben 55 —60. Az idén is megrendezik Pécsett a diákfotósok hagyományos tava­szi seregszemléjét. A rendezők — a Baranya Megyei Tanács művelő­désügyi osztálya és a Tarr Imre Szakmunkásképző és Szakközép- iskola — most hirdették meg a kö­zépiskolások és szakmunkástanu­lók XXI. fotópályázatát. A kiírás szerint a fiatalok személyenként négy-négy fekete-fehér vagy színes képpel pályázhatnak, témájuk kö­tődjön az ifjúsághoz: életéhez és tanulásához, környezetének válto­zásaihoz. A pályázatra szánt fotó­kat február 26-áig lehet elküldeni a pécsi iskolába. A nyilvános kép­bírálat március 5-én történik. A Magyar Fotóművészek Szövet­ségének tagjaiból, az Országos Közművelődési Központ és a ren­dező szervek képviselőiből álló bi­zottság értékeli és rangsorolja majd a képeket. Az országos fotó­tárlatot hazánk felszabadulásának 43. évfordulója tiszteletére április 4-én nyitják meg Pécsett. Akkor adják át a díjakat is a legsikerül­tebb képek szerzőinek. A középis­kolások és a szakmunkásképző in­tézetek legeredményesebben sze­replő fotószakkörei a kiállításso­rozat vándorserlegét kapják. HÍVJA A 24-315-ÖT! Hétfőn, hétkor a kábelen Szokásos hétfői adásában a Kecskeméti Város Televízió először hírösszefoglalót sugá­roz. A témák: premier a szín­házban, kosárlabdakupa, aranylakodalom, szárazvirág­kötészet, Téli Tárlat, éremgyűj­tés. A műsor további részében — élőben — dr. Bodóczky László, a városi pártbizottság első titkára válaszol a riporter és a nézők kérdéseire a kibonta­kozási program kecskeméti ten­nivalóit illetően. Várják 15 órá­tól az adás végéig az ezzel kap­csolatos kérdéseket, a telefon­szám: 24-315. ■ Pályázati felhívás Derkovits­ösztöndíjra A Művelődési Minisztérium és a Magyar Képzőművészek és Ipar­művészek Szövetsége pályázatot hirdet Derkovits-ösztöndíjra. A hároméves ösztöndíj segíti a mű­vészek rendszeres, tervszerű mun­kán alapuló fejlődését. A pályáza­tokat a jelentkezők eddigi mun­kássága, művészi, emberi magatar­tása és az ösztöndíj időtartamára szóló művészi célkitűzései alapján bírálják el. A Derkovits Gyula-ösztöndíjra pályázhat minden olyan, 35. élet­évét még be nem töltött képzőmű­vész, aki a főiskola elvégzése után önálló művészi tevékenységet tud felmutatni. Kivételes esetben olyan művész is részesülhet ösz­töndíjban, aki nem rendelkezik fő­iskolai végzettséggel. Az ösztöndíj összege — háromévi időtartamra — havi hétezer forint. A pályázati kérelemhez mellé­kelni kell a jelentkezők eddigi mű­vészi munkásságának részletes is­mertetését, életrajzot, főiskolai végzettséget igazoló irat másola­tát, az ösztöndíj időtartamára vo­natkozó művészi célkitűzéseket, a szakmai, ideológiai továbbképzés programját, valamint a művész ed­digi munkásságát dokumentáló négy-öt alkotást. A pályázati kérelmet a Művelő­dési Minisztérium képzőművészeti osztályára 1988. január 25-ig kell postán eljuttatni (1884 Budajpest, Pf. 1.). A műveket 1988. január 28-án és 29-én 10—16 óra között lehet bevinni az Ernst Múzeumba. NAPTÁR 1988. január 11., hétfő Névnap: Ágota Napkelte: 7 óra 30.perc Napnyugta: 16 óra 13 perc Holdkelte: — Holdnyugta: 03 óra 35 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás hétfő estig. Gyak­ran lesz erősen felhős az ég, több he­lyen valószínű gyenge hózápor, a Ti­szántúlon kezdetben eső. Gyenge ma­rad az északi szél. Sokfelé lesz erősen párás a levegő, foltokban tartós köd várható, helyenként zúzmarával. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfon 0, plusz 5 fok között lesz. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszer­vatórium és a Bajai Meteorológiai Főállomás jelenti: Január 9-én Kecskeméten a középhőmér­séklet 3,0 (az ötvenéves átlag mínusz 1,4) a legmagasabb hőmérséklet 6,8 Celsius-fok volt, a nap 2,3 órán át sütött. Csapadék nem hullott. Tegnap reggel 7 órakor 0,0, 13 órakor 3,0 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmér­séklet mínnsz 1,0 fok, a tengerszintre átszámí­tott légnyomás 1015,7 millibar — változatlan — volt. Január 9-én Baján a középhőmérséklet 3,6 (az ötvenéves átlag mínusz 1,2), a legmaga­sabb hőmérséklet 6,2 Celsius-fok volt, a nap 4,2 órán át sütött. Csapadék nem hullott. Teg­nap reggel 7 órakor mínusz 3,1,13 órakor 2,6 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3,1 Celsius fok, a tengerszintre átszá­mított légnyomás 1030,2 millibar — süllyedő volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság közlése szerint az 1. játékhéten a lottónyeremények a nyereményilleték levonása után a következők: 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvénye 123 fogadónak volt, nyereményük egyenként 104 773 forint. 3 találata 8748 fogadónak volt, nye­reményük egyenként 767 forint. A 2 találatos szelvények száma 210 349, ezekre egyenként 32 forintot fizetnek. Emlékeztetőül a nyertes számok: 19, 36, 44, 54, 70. — DIÁKPÁRBAJ. A kecskeméti úttörő- és ifjúsági otthon hagyomány­teremtő céllal Diákpárbajt hirdet a Kecskeméten és a város környékén működő középfokú tanintézetek diák- közösségei részére: A rendezvény hely­színevárosi Sportcsarnok lesz. Az első párbajra január 17-én, vasárnap kerül sor, 17—22 óráig. Hol lehet síelni? Az utóbbi napok enyhe időjárása nem kedvez a téli sport szerelmeseinek: hazánkban sehol nincs hó. A Központi Meteorológiai Intézet tájékoztatása szerint a hóra váróknak a környező országok hójelentései sem túl biztató­ak, mert a legismertebb és legkedvel­tebb turistaközpontokból csak az aláb­bi, sportolásra nem mindenütt alkal­mas hómagasságokat jelezték: CSEHSZLOVÁKIA: Chopok 81 cm; Lomnici-csúcs 137 cm; Csorba-tó 14 cm. LENGYELORSZÁG: Kasprowy­csúcs 68 cm; Zakopane 3 cm. ROMÁNIA: Predeal 7 cm. BULGÁRIA: Vitosa 85 cm; Pampo- rovo 6 cm; Borovec 80 cm. AUSZTRIA: Murau 80 cm; Graz- Schöckl 8 cm. Az előrejelzések szerint számottevő, nagyobb havazásra sem hazánkban, sem külföldön nem lehet számítani, mindössze néhány hózápor várható az elkövetkező 7-8 napban. Az utóbbi napok rendkívül enyhe időjárása kicsalogatta a földből a növé­nyek egy részét, és kirügyezett néhány fa is. A januárban szokatlan meleg nem teljesen példa nélküli: 1921-ben január 10-én plusz 13,6 Celsius-fok volt a napi átlagos középhőmérséklet. Más évek­ben is mértek az évszaknál jóval mele­gebb hőmérsékletet, például 1972-ben plusz 3,2 Celsius-fok volt az átlagos napi érték. Az 1988-as év eddigi napjai­nak átlagos napi középhőmérséklete március második felének felel meg, s a vasárnapi időjárás is melegebb volt a sokéves átlagnál. Az elkövetkezendő időszakot tekintve — az előrejelzések szerint — lényeges lehűlésre nem kell számítani, de a rendkívül enyhe, tava- szias időjárás némileg zordabbra for­dul, s az évszaknak megfelelő hideg várható. Bár a vetéseket nem takarja hó, s ez a következő napokban sem várható, a szakemberek nem számítanak számot­tevő károkra, mert az időjárás még mindig kellően enyhe az őszi kalászo­sok számára. A Mám íüTw i Munká Szerkesztőség és kia .döhivataf címe:' Bács-Ki skun M cgyci Bizottsá gának napilapja 6000 Kecskemét-.Sz Telefon: 27-611 abadság tér f/A 600.1 Főszer k es*tő; d r. Gá 1 Sándor ! Telexszám: 26-216 t trnlv h Kiadja: a Bács­Kiski m Megy ei Lapkiadó Vállalat Terjeszti a Magyar Posta Felelős kiadó: I *rcis4 inger An dras igazgató Előfizethető a fiírlaf ■»kézbesítő postahivatal Készült a Petöf ÍNya imdában , Kecskemét; Külső-Szegedi út 6. 6001 Előfizetési díj: egy b lónapra;- 43,-— Ft, Felelős vezető: s Béla vi ízéri gazga tó negyt jdévre: 129, ...Ft,-­Telefo n : 28-777 :r/dclés s. et»v évre: .516, Ft. > 1988. I. 11 -én. i megre orszámá: 75378 HU ISSN 013J-23 5x Elhunyt dr. Buga László Dr. Buga László, SZOT-díjas, nyugalmazott főorvos, író, a Ma­gyar Rádió Orvosi tanácsok című műsorának népszerű előadója, ja­nuár 9-én, életének 82. évében, sú­lyos betegség miatt elhunyt. Az or­szág legnépszerűbb egészségügyi tanácsadója, mindenki Buga dok­tora milliókat tanított egészsége­sen élni. A „néptanító orvos” — miként magát nevezte egyik művé­ben— három és fél évtizeden át adott egészségügyi tanácsot, vála­szolt a rádió hallgatóinak, a Sza­bad Föld olvasóinak. A főváros­ban és vidéken sok ezer előadást tartott. A magyar egészségügyi fel­világosítás elhivatott képviselője­ként nemcsak orvosi tudásával, hanem emberiességével, együttér­zésével, derűs szavaival is gyógyí­tott. A néptanító fia a 30-as évek végén kezdte pályáját. Nyugállo­mányba vonulásáig klinikai, kör­zeti, bánya-, tiszti- és higiénikus orvosként szolgálta embertársait. Könyvei, köztük a Tavaszi ünnep. Dalol az orvos, Mesél a kórház, Jó egészség falun, tanyán, Élet, egész­ség, betegség, Gyógyító szó, Or­vosnaplóm éppen olyan kedveltek, mint az előadásai. Munkásságát több magas kitüntetéssel — igy a Szocialista Magyarországért Ér­demrenddel — is elismerték. (MTI) Az eMeRton- díj átadása Szombaton a Budapest Kong­resszusi Központban kiosztották az eMeRton-díjakat. Az év kiemel­kedő előadója hagyományos tánc­zenében Zorán Sztevanovity; az év dalszövegírója Miklós Tibor; a leg­nagyobb lemezsiker a Neoton Fa­míliáé; a legjobb musical- és önálló showműsor előadója Höfi Géza; az év gyermekdala a 100 Főik Celsius együttesé; a legjobb jazz-szólista Szakcsi Lakatos Béla; az 1987. évi Slágerbarátság című műsor első helyezettje Délhúsa Gjon. A leg­jobb együttes a V’Moto-Rock, az év kiemelkedő jazz-együttese a Benkó Dixieland Band lett, a leg­jobb dalszerzőknek járó díjat Pász­tor László és Jakab György kapta. A posztumusz díjat Tamássy Zdenkónak és Nádas Gábornak ítélték oda. — RENDHAGYÓ ELŐADÁS. Ja­nuár 13-án, szerdán, 19 órai kezdettel Kecskeméten az Erdei Ferenc Művelő­dési Központban az AIDS orvos­etikai, pszichikai és jogi hátteréről tart előadást dr. Kulcsár György, az Egész­ségügyi Minisztérium osztályvezetője. Az AIDS-ről szóló előadások sorában hazánkban első alkalommal foglalkoz­nak a betegség jogi vonatkozásaival. A belépés ingyenes. OPERÁBAN Kovácsék a Rigolettót hall­gatják az Opera nézőterén. Ko­vács el van ragadtatva az elő­adástól és felkiált: Ennek az énekesnőnek szenzációs a koloratúrája! Kovácsné döbbenten hallgatja, majd így szól: Inkább az énekére figyeltél volna, te vén szamár .. . Holnapi lapszámunkból ■ A Petőfi Sándor Társaság leg­újabb, tartalmas kiadványáról, a Kunszentmiklóson 1987. március 14-én tartott cmlékhclyi találko­zó kötetéről olvashatunk a ne­gyedik oldalon, ahol jelentke­zünk a Gyermekélet — gyer­mekévek összeállítással és írunk a száztagú cigányzenekarról. Dr. Mátyus Gábor egy évtizede or­szággyűlési képviselő. Vele be­szélgetett munkatársunk az el­múlt évben megváltozott parla­menti munkáról, képviselői tevé­kenységéről, valamint az ország kibontakozási, stabilizációs programjáról. Az interjú — Táv­latokat kell adni az embereknek címmel — az ötödik oldalon ol­vasható. Ugyanitt írunk arról is, hogy milyen vállalkozási formák vannak a mezőgazdaságban. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom