Petőfi Népe, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-17 / 219. szám

APRÓHIRDETÉS EK Ingatlan RÉGI ház eladó. Nagy leért­tel, Baja, Hámán Kató u. 46. Érd.: du. Baja, Kölcsey u. 106. in. era. Farkas Jó­zsefnél. __ 747 EZ EREMLE, Wesselényi u. 7. sz. alatt családi ház el- adió. 2 szobás, központi fű­téssel, 950 négyzetméter kerttel. Érdeklődni 16 óra után, mindennap. 75a 130 000 FORINTÉRT Nagy- baracskán családi ház 500 négyszögöl telekkel el­adó. Érdeklődő leveleket a Bajai Hírlap szerkesztősé­gébe „Megegyezünk” Jel­igére. ______________ 763 DA VOD, Püspökpusztán, a n. Rákóczi F. u. 39. sz. alatti 174 négyzetméter alapterületű, 3 szobás csa­ládi ház, a fél ház alatt pincével eladó. Szép kör­nyezetben, a fürdőtől 150 méterre, a Ferenc-csator­na partján. Kert és szőlő 850 m2. Ara: 350 000,— Ft. Érdeklődni; Vaskút, Szé­chenyi u.- 13._______773 BÁ JÁN új tanya — víz, villany van — 470 négy­szögöl új telepítésű szőlő­vel eladó. 7-es buszmeg­állóló! 600 méter. Érdek­lődni: telefon; is-353, sza- layné. Személyesen: Duna u. 15. fszt.__________ 767 JÁNOSHALMÁN, Kölcsey Ferenc u. 9. sz. alatti ker­tes családi ház, 230 négy­szögöl telekkel, 3 szoba, fürdőszoba, mellékhelyi­ségekkel. jó állapotban el­adó. Érdeklődni 6440 Já­noshalma, Halasi u. 82. sz. alatt. . ■ US JÁNOSHALMÁN, Bíró Bé­la u. 75. sz. családi ház azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet a jaelyszlnen naponta 18 óra után. _____ _ 116 DA v ód Püspökpusztán tetőtér-beépítéses nyara­ló eladó. Érdeklődni: szép Sándor, Fájsz, Kohári ut­ca 9. 436 ÉRSEKCSANADON 540 négyszögölön 3 szobás, komfortos családi ház sok melléképülettel, műút mel­lett eladó. Kossuth u. 59. sz. alatt. __ 727 KI SKUNHALASON, a Fa­szénhez közel, 360 négy­szögöl szőlő gyümölcsfák­kal, kis épülettel eladó. Érdeklődni Csipke u. 8. _______ 1776 EL ADÓ 2 + 3 félszobás, ét­kezős. összkomfortos csa­ládi ház lakható mellék- épülettel, garázzsal. 423 négyzetméteres telken. Ér­deklődni Kiskunhalas, Re­zeda u. 2., délután. 4428 LIBANEVELÉSRE alkal­mas tanya, 300 négyzetmé­teres liba óllal, 50 férőhe­lyes hizlalóval, kövesút- hoz közel eladó. Víz, vil­lany van. Érdeklődni a helyszínen Balogh Mi­hály, 6120 Kiskunmajsa, Bodoglár ill. _________1827 80 0 NÉGYSZÖGÖL gyü­mölcsöskert (alma kb. iso fa, körte, szőlő, ribizli, piszke, szilva stb.), beke­rítve, víz. villany, mellék- épület van. esetleg termés­sel. minden elfogadható árért családi okok miatt, sürgősen eladó. „Jó vá­sár” jeligére a Bálái Hir­lap_szerkesztőségébe • 691 ÉPÍTÉSI telek eladó. Kis- kunhalas, Batthyány u. 53/a. Érdeklődni Kecske- jnét, Kerkápoly u. 12. 1------- ’4179 HA RKÁNYI nyaraló eladód Szőlő u. 82. Érd.: Baja, Bu­dai Nagy Antal u. 70 . 677 AZONNAL beköltözhető' 3 szoba, összkomfortos la­kóház. melléképületekkel, 351 négyszögöl területen sürgősen eladó. Külön 2000 négyszögöl hagyományos szőlőterület terméssel együtt Is eladó. Érdeklőd­ni szalai László, Tázlár Petőfi u. 34. Ms® ELADÓ azonnal beköltöz­hető ház 409 négyszögöl te­lekkel Foktőn, sallal utca 5. szám alatt. Érdeklődni: lehet: Kalocsa, Verseny u. 24. Jéri. 428 KISKUNHALASON, az Al- sóöregszőlök 201. sz. alatt kertészkedésre és jószág- tartásra kiválóan alkal­mas, 1760 négyszögöl föld­terület. 50 db 2 éves őszi­barackfával. megosztva Is eladó. Csókát, villany van Különböző építőanyag helyszínen. Érdeklőd-’“ Kiskunhalas, Tavasz u 9 Ugyanitt 2 db 440 literes komplett káposztásdézsa is eladó. * 1710 ELCSERÉLNÉM Kiskun­halas. Petőfi u. 25/a. sz. alatti kertes lakóházam, egyszobás lakótelepi kasra. ház heköl- ó. Kfekun­a la­_____________ 1720 TOMPA. Katonaföldek 10. sz. alatti tanva, 1300 négy­szögöl területtel eladó. Ugyanitt egy lókaparó ge­reblye, egy BL—12-es dí­zelmotor és egy 16 kalapá­csos ciklonos daráló eladó. ________ 1722 KI SKUNHALAS. Tímár U. 6. sz. alatt. (Kertváros) házhely, tervrajzzal, csa­tornával eladó. Érdeklőd­ni Rekettye 139. 1723 kisebb lakóház tözhetően eladó. halas. Vörösmarty u. 83.-....... 1740 KE RTES családi ház eladó. Kiskunhalas. Járószék u 11. Érdeklődni szemben, rarjanyiéknál.___ 1744 PI RTO. Kossuth u. 40. szT alatti lakóház eladó. Ér­deklődni 36. sz. alatt, vagy Kisszállás, vasútállomás, Fieza András. 4731 ELADÓ 2 szoba. fürdőszo- bás családi ház melléképü­letekkel. 220 négyszögöl területtel. Jánoshalma, Zöldfa u. 39. (Víztorony mellett.) Érdeklődni Kis­kunhalas, Bokányi D. u. 13., Kúti Sándor. 1734 VENNÉK Kunfehértón ki- eebb nyaralót, 100 négy­szögöl feletti telekkel. Ajánlatot levélben „Ármeg­jelöléssel" jeligére kérem n kiskunhalasi hirdetőbe. ________________________1772 HO BBIFÖLD eladó Kis­kunhalason. a Baki-kas­tély mellett. Érdeklődni Kiskunhalas. Zöildhalom u. M. sz.__________________1762 KÜ LÖN bejáratú utcai házrész eladó. Kiskunha­las, Török u. 1. (Arany János utcáról nyílik.) 1770 KISKUNHALASON, a Sós­tónál, hobbinak alkalmas, 800 négyzetméter szőlőte­rület eladó. Érdeklődni a Sóstói-szőlők 6. sz. alatt. ______________ 1758 KI SKUNHALASON, a Bo- gárzói Iskola mellett. 54. sz. alatti tanya, melléképü­lettel eladó. Villany van. 1775 FIGYELEM! Négyszobás, összkomfortos, új családi ház, azonnal beköltözhe­tően eladó. Kiskunmaj­sa, Raj k L. U. 21. 3678 ELADÓ 3 szobás tanya, új­szerű állapotban, 4680 négyzetméter területtel Kiskunhalason, a Gubodi út mellett. Irányár 250 ezer Ft. Mellette 250 férőhelyes sertésül szintén eladó. Érdeklődni: Rekettye 56. sz. alatt. ____<_____1652 TA NYA eladó. Budai De- zsőné, Zsana, IV. kér. 48. _________________________1745 BÁ JÁN, a Kálvária utcá­ban belső új házrész el­adó. Érdeklődni: Róka u. 44. __ 549 BE FEJEZÉS előtt álló te- tőtér-beépítéses családi ház, 160 négyzetméteres műhellyel, ipari áram­mal, nagy kerttel kedvez­ményes áron, sürgősen el­adó. Cím: Kiskunhalas, Zerge u. 6. 4051 KERTES ház eladó Baja, Sohönherz u. 11. (Bokodi út környékén.)_________701 KÜ LÖN bejáratú, kertes fél ház eladó. Irányár: 270 ezer forint. Érd. r Lökért 58. Szekeres J„ esti órák­ban. __ _____705 HÁ Z eladó Bácsbokod, Dó­zsa Gy. út 15 . 924 négy­szögöl gyümölcsöskerttel. 3 szoba, több melléképü­let (betegség miatt). 694 MISKE. Tóth Menyhért sor I. szám alatti 2 szobás csa­ládi ház gazdasági épüle­tekkel, ipari árammal, 380 négyszögöl kerttel, köves­ül mellett eladó. Érdeklőd­ni: Drágszél, Kossuth u. II. szám alatt. ____ 412 KI SKUNHALASON. zárt­kertben, 3 hold szántó el­adó. Érdeklődni lehet Al­sótelep 5. _________ 1668 ÜJ 5 szobás + étkezős, 2 fürdőszobás családi ház, nagy műhellyel, garázs- zsal, melléképületekkel el­adó. (Készpénzért vagy OTP-n keresztül Is.) Kis­kunhalas, Járószék u. 52. __________ 1670 KI SKUNHALAS, Alsóöreg- szőlők 395. sz. alatti lakó­ház, 230 négyszögöl telek­kel sürgősen eladó. Vé°h Ferenc. (Téglagyár mö­gött.) _____________ 1671 KI SKUNHALAS. Eötvös u. 8. sz. alatti házrész és Szán­tó Kovács u. 27. sz. alatti családi ház eladó. Érdek­lődni Eötvös utcai elmen. 1672 BEÉPÍTHETŐ házhely el­adó. Kiskunhalas, Czuczor u. 9. Érdeklődni Botond u. 16. sz. alatt. __________1679 EL ADÓ Harkakötöny, Kt. 12. számú villamosított ta­nya. Érdeklődni a helyszí­nen, szombat. vasárnap. Csömör Gábor. 1686 KÉTSZOBÁS. gázfűtéses lakóház eladó. Kiskunha­las, Hattyú u. 11. Érdek­lődni az esti óráikban. __________________________1707 EL ADÓ Baján, Pásztor u. S5. sz. nagy családi ház, nagy portával, 830 négy- zetrnéter, állattartásra al­kalmas. Érdeklődni: egész nap, Baja, Erkel u. 17. 759 KISKUNHALAS, Árpád u. 47. sz. alatt két család ré­szére is alkalmas kertes ház, beköltözhetően el­adó. Gáz az udvarban. Ér­deklődni lehet; Füzes u. 4. sz. alatt. 18OO TAZLAr, Kecskeméti út 61. sz. alatti lakóház, 180 ezer forintért eladó. Ér­deklődni az esti órákban. __ 1®16 KA LOCSA. Tulipán ut­ca 17. szám alatti, 2 szobás, kertes családi ház 1986. szeptember 19-én, 8.30 óra­kor a kalocsai Járásbíró­ságon árverés útján eladás­ra kerül. _ 462 KISKUNHALAS', Felsők is- telek 37. sz. alatti tanya, 1200 négyszögöl terület­tel eladó. Viz, villany van. (Sóstóhoz 1 km.) Érdeklőd­ni : mindennap 10—18 óráig. Palatinusné. 1325 3 SZOBA összkomfortos családi ház eladó. Ér- sekcsanád. Széchenyi u. 55. sz. alatt. Irányár; 700 000 Ft. Érdeklődni: helyszí­nen vagy Érsekcsanád, Újsor u. 27. sz. alatt. ____j___________________775 GA RAZ.S szerelőaknával eladó. Kiskunhalason, a Kulién Gy. u. 2. számú ház mellett. Érdeklődni: Kis­faludy u. 74. 17 órától. _________________________1833 LA KÓHÁZ 237 négyszög­öl telekkel eladó. Kiskun­halas, Budai Nagy A. u. 42 •_________________~ 1835 CS ALÁDI ház sürgősen eladó. Kiskunhalas, Dam­janich u. 16. _ is« FONYÓDI négyszobás csa­ládi házamat elcserélném kiskunhalasi 3 szobás la­kásra vagy családi házra megegyezéssel. Az érdek­lődő levelét: ..Üdülőnek Is alkalmas” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hir­detőbe. 18S3 NAGYMÉRETŰ Ikergarázs eladó Kecskeméten, a Már­cius 15. utcában (hőiköz- pont mellett 148-as számú). Érdeklődni: 27-267-es te­lefonon. vagy személyesen az aluljáróinál Mészáros sírkövesnél. __ 4490 KE CSKÉM,ÉT, F elsőcsal á- nosban 1600 négyszögöl villamosítható földterü­let egyben vagy meg­osztva eladó. Érdeklőd­ni: 17 órától a 27-874-es kecskeméti telefonon, vagy levélben 6065 Lakitelek, Árpád út 44. alatt. 54 277 HÁZRÉSZ beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Szö­vetség tér 8. Érdeklődni: 6. sz. alatt.________________1858 BÁ JÁN, a Hűtőház mel­lett 206 négyszögöl kert­rész eladó, vagy Duna melletti víkendiházra cse­rélhető megegyezés sze­rint. Érdeklődni: 16 óra után Baja, Platánfa u. 32/b. szalay. 769 HÁZ eladó 237 négyszög­ölnyi telekkel. Bajaazent­istván. Téglás 21. 777 KISKÖRÖSÖN. Arany J.' u. 15. szám alatti félkész családi ház építési anya­gokkal eladó. Érdeklőd­ni: 252-es telefonon. ________________________54 207 FÉ L ház 2 szoba, 2 kony­ha. kamra és mellékéoüle- tek eladó. Irányár: 250000 Ft. Érdeklődni: Baja, Már­tonszállási ját 51.________786 ÉP ÍTÉSI telek mellék- épülettel. ipari árammal eladó. Kiskunmajsa. Kí­gyós 25. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap 7—13 óráig. _______ ____ _ 1802 KI SKUNHALASON, ■ Fel­sőöregszőlőkben eladó 1760 négyszögöl bekerített in- gáton, melyből 700 négy­szögöl szőlői. Irányár* 35 ezer Ft. Érdeklődni: ' Sza­badkai út_74. 1864 KERTES lakóház eladó. Kiskunhalas, Vörösmarty u. 14._____________________1609 KI SKUNHALASON, a Gu­bodi úton, a kövesútihoz 500 méterre 1667 négyzetméter bekerített zártkerti In­gatlan, építési anyaggal, fúrott kúttá! eladó. Vil­lany megoldható. Érdeklőd­ni Mártírok útja 21. sz. alatt. 1613 HARKAKÖTÖNYBEN ' jó­szágtartásra kiválóan al­kalmas tanya eladó. Víz. villany van. Érdeklődni: Árpád u. 16. sz. alatt. ______________________1822 GA RÁZS eladó Kiskun­halason, a Kuruc vitézek terén. Érdeklődni: a 21-851-es telefonon, vagy a Szilády A. u. 50. szám alatt Varga-Sabjánéknál. _ 53 746 ELADÓ 200 négyszögöl hobbikért az Ersekkert mögött 3x3-as kőépülettel, kerítéssel. Ugyanitt 2 db 120 literes új boroshordó. Kalocsa, Kossuth Lajos utca 13. Balezer. __426 DU NAPATAJ, Toldi ut­ca 14. szám alatti lakóház 1986. október 5-én, helyszí­nen, ingóságokkal együtt árverés útján eladó. 469 KECSKEMÉT. Budaihegy 138b. szám alatt. busz­megállóhoz 156 méterre 640 négyszögöl hobbikért el­adó. épülettel, vízzel, vil­lannyal, csemegeszőlővel és gyümölcsfákkal. Érdek­lődni a helyszínen 17—18 óra között szombat, va­sárnap egész naip. Telefon: 28-607. _______________34 329 GA RÁZS, nagyméretű, szó­ló eladó, Kecskemét, Már­cius 15. u. 16. alatt. Ér­deklődni ; 23-436-as telefo­non, vagy Kecskemét. Ka­tona J. bér 6. I. em. 5. 54 309 Lakás BUDAPESTI, tanácsi, bel­városi, 2 szoba, összkom­fortos lakásomat elcserél­ném bajai, 1 sz., összkom­fortos tanácsira. Jelige: „Magas ráfizetés”. Bajai Hírlap szerkesztőségébe. _____________________639 EL ADÓ Baján 86 négyzet- méteres, összkomfortos la­kás. fizetési kedvezmény­nyel. 80 négyzetméter pad­lástér beépíthető. Érdek­lődni Baja, Táncsics 32. Dr. Kristóf István cfmén. _________________52585 KI SKUNHALAS. Felső­szállás 131. sz. alatti tanya, 1200 négyszögöl terület­tel eladó. Érdeklődni: mindennap délután Ak- kerman Istvánná, Alsó­öregszőlők 234. Váczi-bolt mellett.________________1808 2 SZOBÁS szövetkezeti, I. emeleti lakás eladó. Baja, Szabadság u. 71. Vf7. Gye­nisék. 681 NÉGYLAKASOS társas- házban, 3 szobás gázfűté­ses lakás, dupla emeltszin­tes garázzsal eladó. Kis­kunhalas, Kilián Gy. u. 90. __________1721 HA TLAKÁSOS társasház­ban 4 szoba összkomfortos lakás, garázs szerelőakná­val és kamrával eladó. Kiskunhalas. KuJich Gy. u. 7. Nagyók. Érdeklődni este 17 óra után. ____ 1690 EL CSERÉLNÉM dunaújvá­rosi egy szoba, lakókony- hás. összkomfortos, taná­csi lakásomat kiskunha­lasi tanácsi hasonlóra, vagy nagyobbra. Az érdeklődők levelét „Sürgős” jeligére kérem a kiskunhalasi hir­detőbe. ____ _ 1714 PE STI tanácsi lakást cse­rélnék bajai tanácsira. Érdeklődni: Baja, Sza­muely u. 25. Tel.: Kl-089, délután. __________________772 KE CSKEMÉT, Sétatér u. 5. I. em. 1. alatti kétszo­bás szövetkezeti lakás garázzsal együtt eladó. Érdeklődni: 24-774-es te­lefonon vagy a helyszínen. _54 266 HUNY Aöl V A ROS I 1 plusz 2 félszobás, logglás lakás készpénz plusz OTP-hi- telátvállalással eladó. Ér­deklődni: 17 órától, Kecs­kemét, Zászló u. 7. IV/18. __________________ 4496 el cserélném kiskun­halas!, belvárosban levő, 2 szoba, konyha, fürdő­szobás tanácsi lakásom ha­sonlóra. (Nem emeletesre.) Érdeklődni Árpád u. 23. 1. ajtó. 1573 BEKÖLTÖZHETŐ 2 szoba, összkomfortos, 55 négy­zetméteres lakás, készpénz plusz OTP-h It elá tválla'.ás- sal, sürgősen eladó. Kis­kunhalas. Bocskai u. 14. I. em. 2. Érdeklődni minden­nap 16—17 óráig. 1790 130 NÉGYZETMÉTERES la­kás, garázsnak nagy mel­léképülettel Igényesnek eladó. Érdeklődni 17 óra után, Kecskemét, Diófa u. 13. Műkertváros. 4:108 ELADÓ Kecskeméten 3 szobás öröklakás. 850 ezer forint készpénz -j- ISO ezer forint hitelátvállalással. Telefon: 25-928, ________54006 KE SZTHELY központjá­ban, Fejér Gy. utca 8/C. hsz. alatt 160 négyzetmé­ter lakás, üzlethelyiség­gel, elfogadható áron el­adó.______________________1915 SO LTVADKERT. Ifjúság u. 23. sz. alatt, négylaká- sos tánsasházban, utcai földszinti 3 szoba, összkom­fortos lakás eladó. Ekéék. 1830 EGY szoba, összkomfortos lakás, készpénz plusz OTP- hltelátváEalással eladó. Kiskunhalas, Bocskai u. 8. HI. em. II. _____1747 BÁ JÁN, Dimitrov u. 50., 2 szoba, összkomfortos la­kás eladó. Érdeklődni 14 óra után. _____ 743 AR PADVAROSű, kétszo­bás, összkomfortos, hi­teim entes lakás eladó. Ér­deklődni : a helyszínien mindennap 8—14 óráig, Kecskemét, Damjanich u. 1* 1/1- 4476 2 SZOBA, összkomfortos, Kecskemét, belvárosi, szö­vetkezeti lakásunkat na­gyobb tanácsira cserél­nénk. Telefon: 24-980. _________________54231 KI SKUNHALAS. Széche­nyi u. 93. sz. alatt néevla- klsos társasházban. föld­szinti 3 szobás, központi fűtéses lakás garázzsal, melléképülettel eladó. Ér­deklődni; az esti óráikban. _________________________1815 EL ADÓ 2 1<2 szobás örök­lakás. garázzsal, OTP- hitelátvállalással. Kecs­kemét, Akadémia krt. 28. I». 33. Telefon: 26-628. 54 821 Gépek és alkatrészek S—1100-AS Skoda lejárt műszakival és Robur gép­kocsik olcsón eladók, vagy bármire cserélhetők (motorkerékpár, magnó stb.) Kecskemét, Fürdő u. 49. __________54 414 ÜZ EMKÉPES . Zaporozsec egészben vagy alkatré­szenként is eladó. Érdek­lődni : 6440 Jánoshalma, Mélykúti út 12. Szombat-va­sárnapl napokon.________101 850-ES Fiat-alkatrészek, ka­rosszéria-elemek eladók. Cs. Kovács Imre. Kiskun­halas, Kárpát u. 1. II. em. 49. ________________ 1683 KR RENDSZÁMÚ 1600-as Lada karambolos állapot­ban eladó. Kiskunhalas. Csap u. l/B. ____________1702 SK ODA 120 L 3 éves, jó állapotban eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas, Rekety­tyei iskola. _________ 1713 RO BUR platós ponyvával, sok alkatrésszel, friss műszakival eladó. Érdek­lődni a 27-lll-es kecskemé­tl telefonon lehet. ______4467 ZY-OS karambolozott sko- ka 105 személygépkocsi eladó. Soltvadkert, Zalka M, u. 59.___________1847 EL ADÓ egv 250 köbcentis MZ mkp. és egy Vermoma orgona. Baja, Bellosics u. 16. sz.____________________744 BA RKAS tehergépkocsi, 7 éves, 20 hónapig érvényes műszakival sürgősen el­adó. Kisebb újszerű után­futót beszámítok. Kis­kunhalas, Kisfaludy u. 12. _______ 53 897 ÉL ADÓ T 4 K Il-es kerti- traktor utánfutóval vagy anélkül is. Megtekinthető bármikor. Nemesnádud- var, Damjanich u. 51. sz. alatt.___ ___ 687 SK IF sátras utánfutó, 350-es Jáwa motorkerékpár (21 éves) kitűnő állapot­ban eladó. Kiskunhalas, Gyöngyvirág u. 24. 1678 ROBUR tehergépkocsi há­romszögre vizsgáztatva el­adó. Érdeklődni: 17 óra után. Kiskunhalas, Szi- lády Airon u. 58. _ 53 642 ELADNI akar? Venni akar? Használt autók, utánfutók, munkagépek vétele, el­adása, közvetítése. Kiskun­halas, Kilián Gy. u. 2. 53 930 BÁCSKA Bútoripari Vál­lalat felkínál eladásra ponyvás, 1000-es típusú Barkast. 1980. évi gyártmá­nyú, műszáki vizsgával rendelkezik. Telefon: Ba­ja, 12-441. _ _ 2020 MOTOR nélküli 3011-es trak­tor, 50-es MTZ üzemkép­telen állapotban eladó. Ba­logh Mihály, Kiskunmaj­sa, Bodoglár_UL_______1828 UT ÁNFUTÓ eladó. (2 db nagy jószág szállítására Is alkalmas, traktor vagy ma­gánjáró után való). Irány­ár: 12 ezer Ft. Kiskunha­las, Virág u. 32. ___ 1832 EL ADÓ felújított Volga és egy benzines 8 lóerős MIA-motor. Kiskunhalas, Mig K. u. 70._________1842 LA KÓKOCSINAK vizs­gáztatott Latvia gépko­csi eladó. soltvadkert, Zalka M. u. 51. 4492 ÜZEMKÉPES Zaiporozsec egészben vagy alkatré­szenként Is eladó. Érdek­lődni: 6440 Jánoshalma, Mélykúti út 42. Szombat- vasárnapi napokon. _ 101 SIMSON SB 54 piros, 3 éves eladó. Érdeklődni: Baja, Varga I. u. 114. __________________________766 *5 0 KÖBCENTIMFT^rv<5. CZ igényesnek eladó. Ba­ja, Kliegl 2. Sümegi. 770 MOST vizsgázott Lada Combi módosított gyár­tási évvel, extrákkal el­adó. Érdeklődés: estén­ként 76*22-870-es telefo­non, vagy dr. Szabó Kecs­kemét, Árpád krt. 13. _______________________54 267 UR-ES Trabant Combi, 25- ös MZ és egy oidal.kocsis Pannónia motorkerékpár eladó. Kiskunmajsa. Kí­gyós 25. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap 7—13 óráig. _ _ ___________________1803 ZF FRSZ 1200-as Lada friss műszakival eladó. Érdek­lődni lehet: 6440 Jánoshal­ma, Kölcsey u. 3. sz. alatt. ___________ 118 VO LVO 241 biztonsági lökhárftós eladó. Érdek­lődni ; 23-430-as telefonon vagy Kecskemét, Katona J. tér 6. I. em._5.______54 810 ÉP ÍTKEZÉS miatt kifo­gástalan állapotban lévő 4 éves Polski Fiat 126-os el­adó. Kerekegyháza, Sáig- várl u. 70. Telefon: 71-169. ___,_______________ 54 307 IZ S kis tehergépkocsi, zárt, bódés. ötéves, felújí­tott állapotban, hároméves műszakival eladó. Ér­deklődni: az esti órákban 26- 475-ős kecskeméti te­lefonon. 54 297 Egyéb adásvétel KÉTSZ Árnyas fém ga­rázsajtó eladó. Kecskemét. Pillangó u. 13. ________54269 FÜ SZÉNA eladó. Kis­kunhalas, Budai Nagy A. u. 27. 1820 KUVASZKÖLYÖK győz­tes szülőktől eladó. Kecs­kemét, Zászló u. 6/a. __________ 54 346 VE RMONA orgona és Ver- mona dobgép eladó. Filus János. Kecel, presszó. Ér­deklődni szerda kivéte­lével mindennap 17 órától. ___ _ ___1840 BA BÉRKOSZORÜS Hun­gária Champion tenyész­tésre javasolt fekete Coc­ker Spaniel kantól, kitűnő aranysárga anyától szár­mazó fekete Span lel-köly­kök kaphatók. 6460 Kiskun­halas, Hattyú u. 14. Érdek- lőd-ni: délutáni órákban. — ______________1810 VE MHES kanca, másfél éves kancacsikó és hat hó­napos kancacsikó eladó. Baja, n. körzet 6. sz. 760 NÁRCISZ- és fehér jácint­hagymáik nagyobb meny- nyiségiben eladók. Érdek­lődni lehet: Kiss György­nél, Mélykút, Hunyadi u 14. sz, alatt. ___ i08 35 00 DB nagyméretű báta-' széki bontott cserép eladó Kiskunhalas, Zrínyi u. 23.' ____._________________ 1666 6 ÉS 8 hektoliteres hordó eladó. Kiskumhalas, At- tila u. 7. Érdeklődni dé’­utá,n* ___ __ __ _ 1807 ÉL ADÖ 760, 986, 650, 235 literes boroshordó. Baj­nok Sándonné, Orgovánv Petőfi S. U. 1, __ 4516 EL ADÓ 460, 590, 620 lite­res boroshordó és 20 hi-es bádog szüretelőkád. Kecs­kemét, Szivárvány u. 2 (Hunyadiváros.) Telefon • “r3®8-______________ 4514 VÁ MKEZELT japán rádió­magnó eladó. Kiskunha­las, Kilián Gy. u. 45®. Jur­ták. Érdeklődni: 16 óra Után.___________ 1829 EL ADÓ egy dib dízelmoto­ros áramfejlesztő, 5 kW 220/380 V. Bt bós István Kiskunhalas, Alsósnál'ás 104. Érdeklődni: munka­napokon 18 óráig, munka­szüneti napon egész nap. _________________________1819 ASZTALOSFBLSZERELÉS gépekkel és 300 literes bo­roshordó eladó. Kiskun­halas, József A. u. 7. 1657 VESZEK ért régi bát. 1000 bafelet. Hívásra Levélcím: zsef, Bp. Tűzi illőm ajtó. 2000—3000 Ft- porcelánfelű ba- Ft-ért külön ba- vagy babatestet, házhoz megyek. Lakatos Jó- , «23 xxn. kér. u. 43. m. em. 14. 1934 HAGYOMÁNYOS, kismé­retű szőlődarálót és -prést keresek megvételre. Kecs­kemét, Kölcsey u. 7. ________________54 334 NÉ GYSZEMÉLYES gumi­csónak Fovdle —7,3-ös motorral együtt, és külön- külön is eladó. Firányi Fe­renc, 6500 Baja, Komarov u. 23. 779 HASZNÁLT" tárgyak el­adók Kiskunhalas, Hajó u. 16. sz. alatt. Háromka­rikás gáztűzhely, egy sez- lon, 80 literes szőlőpnés, kisméretű szölödaráló, egy szőlőpermetező, 30—56 kg űrtart almú szüretelőkád. __________________1831 SÖTÉTKÉK olasz mély babakocsi új állapotban eladó. Kiskunhalas, Mus­kátli U.7. _____________1634 EL AiDö: magnó, gyermek-, női kerékpár, gépkocsiba gyermekülés, mosdókagyló, csillárok, fizőnyeg, mozaik­lap, férfiöltönyök, női, gyermekruhák, férfi bőr­kabát, kétajtós szekrény, lambéria, szeneskályha, gyermekáilóka, olajos- hordók, olajkályha. Kis­kunhalas, Paprika A. u. 5. Érdeklődni: 18 óra után. _________________________1858 (O LAJTARTÁLYT vennék 2 köbméter nagyságtól felfelé. Ajánlatot levél­ben .Készpénzért” jel­igére kérem a klskunhala­si Hirdetőbe.___________1848 4 ÉVES. törzskönyvezett Dobermann kan eladó. Ke- lebia, Ady E. u. 72. 1771 ÚJ kétkazettás rádió-mag­nó eladó. Kiskunhalas, Vasút u. 10. fszt. 3, 1673 ÜJ „Halas M.” típusú ker­ti garnitúra eladó. Kiskun­halas. Zalán u. 2/a. 1706 MTZ—50-ES, 412-es bálázó eladó. Kiskőrös. Erdőte­lek, Nyárfa u. 37. _____1805 BO NTÁSBÓL faanyagok, cserép, tégla, szállítási ked­vezménnyel eladó. Kecs­kemét, B.-Szegedi út 15. __________________ 3803 SI EMENS 4 fejes felezőé VHS képmagnó és Grundig 2000-es képmagnó igényes­nek, kazettákkal eladó. Érdeklődni este Kecske­mét, Szilágyi E. u. 68., napközben a 25-213-as te­lefonon. 425« Vegye» BÚTOROZOTT gázfűté­ses kétszobás, fürdőszo­bás lakás kiadó. Érdek­lődni : Baja, Diófa u. 18. sz. 765 FIATAL Ápolónő egye­dülálló, gondozásra szo­ruló, Idős emberrel eltar­tási szerződést kötne la­kásért Kiskunmajsa bel­területén. Ajánlatokat: „Kölcsönös megbecsülés” jeligére a kiskunmajsal műv. házba kérem. 19 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Kiskun­halas, Szegedi út 17. 1760 BÁRMILYEN bedolgozást vállalnék otthonomban. Levelet: „Főállásban is” jeligére kérem a kiskun- halasi Hirdetőbe. 1799 1086. SZEPTEMBER íém éjjel a kecskeméti Fészek Aruház udvarából eltűnt „Lady” névre hallgató far­kaskutya. (2 hét múlva fial. Nyom rá vezetőnek jutalmat adok. Kérem, hogy értesítsen Kecske­mét. Nap u. 2. szám alatt. Kiss Antal.____ 4471 KÜ LÖN bejáratú szoba- konyha bútorozva fiatal házaspárnak kiadó. Kis­kunhalas, József A. u. 14. sz._______ 1836 FI ATAL házaspár egy gyermekkel. összkomfor­tos üres lakást bérelne Kiskunhalason. Cím • He- uedűsné Nagy Edit Kis­kunhalas, Kisfaludy u. 7). ______________________1837 KI SKUNHALASON, a vá­ros szélén, tanyai szoba- konyhás lakás, idősebb sze­mély részére kiadó. Leve­let: „Megbízható” Jeligé­re kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. 1839 EGY szoba összkomfor­tos lakásban albérlet, egyedülálló nő részére ki­adó. Kiskunhalas, Kos­suth u. 17. TV‘36. Érdeklőd­ni: 18—20 óráig.____1817 RA KTÁRHELYISÉG 120 négyzetméter 396 légköb­méter bérbeadó: Szarka Mátyásné, Baja, Szabadság U. 113. 745 KÜLÖN bejáratú búto­rozott szoba kiadó. Bala, Gyalog ih_41.___________748. KÜ LÖN bejáratú szoba két lány részére kiadó. Ba­ja. Dömötör utca 16. (Kis­csávoly.) _______________754 JÁ NOSHALMÁN, a KTOSZ- szal szemben üzlethelyi­ség kiadó. Érdeklődni! le­het: a helyszínen.______114 PU SKAS ~ Klára-festmé- nveket keresünk kiállítás céljából. Kérjük, aki a tu­lajdonában levő képpel a kiállításon részt kíván ven­ni. címét a bajai hlrdető- trndában leadni szívesked­jék. 762 BÚTOROZOTT szoba, für­dőszoba-. konyhahaszná­lattal 2 diáklány részére, esetleg gyermektelen fia­tal házaspárnak kiadó. Kiskunhalas, Erdei F. tér 1. fszt. 1. Érdeklődni: min­dennap 16 óra után Vas­út u. 12. II. em. 10. (^á­nyiék. ____ 1798 BÁ JÁN, a város központ­jában, csendes helyen össz­komfortos lakás hosz- szabb időre vállalat ré­szére is kiadó. Telefon: Kecskemét 23-347 20 óra után. 4515 Vállalkozás REDŐNY-RELUXA min­den színben, garanciá­val. Ügyintézői levélcím: Albert István, 6500 Ba1a. Sallai u. 12.___________52 98» EG YEDÜL érzi magát? Keresse a Nosztalgiát! Kecskemét. Pí.: 245«__ 427 UT ANFUTÓTERVEK pos­tafordultával. Teherbírás 200—560 kg között, 1300.— forintos egységáron. Autopla. Szolnok, Pf. 67. 5002. 1988 AZ EGYEK legeredménye­sebb verseny—munkaku­tya, németjuhász, kitűnő küllemű kantól és kitűnő küllemű . NSZK-vérvonalú igen fogós szukától, köly­kök eladók. Egész évben kutyapanzió, bentlakásom* kutyakiképzés. nevelési, tartási, kiképzési szakta­nácsadás • sörös István ba­bérkoszorús mesterktkéo- zőnél, Baja, Nagy István u. 17. _______________092 DI SZGYERTYÁK, extra­mécsesek, 3 fajta méret, szép színek, kitűnő minő­séggel, szolid árakkal vá­rom vevőimet. Kecel, Ka­locsai út 39fB. ____433 AL UMINIUM és" CO-he- gesztésben ' Jártas laka­tos szakmunkás, bedol­gozást vállalna saját mű­helyében. Ipari áram van. Érdeklődők levelét „Min­den megoldás érdekel” leiigére kérem a kiskun­halasi Hirdetőbe. ___1824 ŐS ZI árkedvezménye* kút­fúrás, -karbantartás, -ja­vítás. Megrendelhető: Né­meth Imre, kútfúró. 640» Kiskunhalas, Járószék u. 21. 174» SZOT-engedély es munka­védelmi eszközök és fel­szerelések megrendelhe­tők 1987. évre. korlátozott számban 1936-ra is. Tfpus- kiválasztást biztosítunk. Megrendelhető: Karancs, Tsz, Kiskunhalas. Pf.: 134. 1852 Munkaalkalom , ÉBKM Vízmű Vállalat fel- ’ vesz gyakorlattal rendel- S kező szakképzett munka- f ü6.vi előadót. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Válla- , . munkaügyi osztálya, Kecskemét, Izsáki út 13. 757 MEGYEI vállalat pályAzatot hirdet üzemgazdász és Arkalkulátor műn- kakör betöltésére. Feltétel; felsőfo- kű .»aklrAnyü végzettség. Pályázato­kat : „Szakismeret 257 S8C” Jeligére a ítnw‘íem<‘.1 M»*y»r Hirdetőbe kér­jük benyújtani. ,4, ís K4rPitoslparl Vállalat fel- vételre keres lakatosokat, vízveze- tékazereiét, munkavédelmi előadót. Jelentkezni lehet Kecskemét. Matkói út 88., vagy a 20-166-os telefonon. 745 A TEXOOOP Kötőipavi és , Kereskedelmi Leányvállalat |í SZERZŐDÉSES ÜZEMELTETÉSRE átadja 21 113-as üzletkörhöz tartozó 1 áruk értékesítésére Jogosult, munkahelyi élelmiszerboltját A versenytárgyalás helye és ! időpontja: ! Kiskunhalas, Kötönyi út 15. * 1986. október 17., 10 óra. : A pályázat benyújtásának határideje: 1986. október 9. ] Az üzlettel kapcsolatos adat- tokról Szűcs András áru­forgalmi osztályvezető ad tájékoztatást. Telefon: 21-655 Kisikunhalas1 2021 GYORS- és gépírót titkárnői beosz­tásba felvételre keres a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél. 751 ^ HÁZTARTÁSI fólia eao- magolásához nő munka- vállalókat Jó kereseti lehe- HUNuALu tőséggel keresünk felvé- kobal telre hárommflsiakos mun­kakörbe. Dolgozóinkat sa­ját autóbusszal szállítjuk. Kőbányái Könnyűfémmű kecskeméti gyáregy­sége Kecskemét, Matkót út 101. Tele­tő : 20-211. (»2 HARKÁNYBAN már épOIS, SOPRONBAN és MÁTRA- BZENTIMRÉN kivitelezés előtt álló összkomfortos, szálloda- rendszerű üdülőterületeket épít a HEGYVIDÉK ÜDÜLOtPITO ÉS FENNTARTÓ SZÖVETKEZET. Évi lxll napos, llletva Ilii napos adülőhastnálatl jogét szerezhet. Az üdülőhasználati Jog BrOkSI- hető ét eladható. Nem esik tu­lajdonszerzési korlátozás alt. Kérjen tájékoztatót! Telefon: munkanapokon ló—11 és 15—11 óra között 375-«M, vagy levélben: HEGYVIDÉK. Budmpeet, Ul. Pf.: 1M. MM. ____________________ UN ÉL ETBIZTOSÍTÁS SS»« ■Ilin /ybtF\ ■iniDi" ....I"'.?*' fcll.l.—■!! FELVESZÜNK azonnali belépéssel ké­pesítéssel rendelkező szállítási elő­adót közúti járművek Irányítására és üzemeltetésére. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezés: az Igazgató­ság gépüzemének vezetőiénél. Alsó- dunavölgyl Vizügvl Igazgatóság, Ba­ja, Széchenyi u. 2/c. 718 A BAJAI Hütőház normál hőmérsék­letű munkahelyre, könnyű fizikai munkára munkatársakat keres. Bé­rezés: teljesítménybér. Érdeklődni lehet: 12-366-os telefonon a munka­ügyi csoportnál. 182» A KISKUNHALASI Baromfifeldolgozó Vállalat felvételre keres: vállalati szervezésben Jártas Uzemszervezőt, gyakorlattal rendelkező számító­gép-operátori Commodore—64, 111. Pro­per—16 számítógéphez, adatrögzí­tőt kétműszakos munkakörbe. Jelent­kezni lehet: a vállalat számítástech­nikai csoportvezetőjénél. 1858 A KISMOTOR- és Gépgyár 5. sz. gyára felvételt hir­det az alábbi munkakö­rökre: automata esztergá­lyos, köszörűs, NC-eszter- gályos, öntő, autószerelő, kalkulációs csoportvezető. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés a gyár felvételi irodájában. Cím: KMQ 5., Baja, Szegedi út 121. 1848 KONZUM Kereskedelmi Vállalat érett­ségivel rendelkező, gépírni tudó ár- előadót, és gépírót felvesz. Jelentke­zés: Kecskemét. Csongrádi u. 4. sz. alatt, árosztályon. 203( KÖZLEMÉNYEK Ezúton értesítjük az sportköröket, hogy a Fémmunkás Vállalat Kecskeméti Gyára férfiak részére hosszabb-rövidebb időre érdekelt vállalatokat, intézményeket^ munkásszállásunkon férőhelyet tud biztosítani költségmegtérítés mellett. Bővebb felvilágosítás a gyár szociálpolitikai osztályon. Címünk: Fémmunkás Vállalat Kecskeméti Gyára, j Izsáki út 2—6. 663 Engedményes csehszlovák és szovjet hullám palavásár az Alföldi Tüzép Vállalat Bács, Békés és Csongrád megyei telepein piros és szürke színben, 10—30 SZÁZALÉK ÁRENGEDMÉNNYEL, szeptember 15—25. között, amíg a készlet tart. 2056 Gyászhír Fájó szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték, hogy VASTAG PÁL 76 éves korában meghalt, szülő­falujában szép csendben eltemet­tük. A gyászoló család, Kiskun­halas. 1988 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, testvérünk NAGY SANDORNÉ Talmácsl Ilona életének 49. évében elhunyt. Te­metése szept. 18-án, du. 15 óra­kor lesz a kecskeméti Köztemető­ben. A gyászoló család. 4577 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, apósunk, testvérünk, só­gorunk KOVÁCS LAJOS Kecskemét, Hetényegyháza, Szarkát 219. szám alatti lakos, életének 73. évében elhunyt. Temetése f. hó 18-án, csütörtökön, délután három­negyed egy órakor lesz a kecske­méti Köztemetőben. A gyászoló család. 54 425 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, Isme­rősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen drága jó édesanyánk, nagymamánk, testvérünk özv. BEVIZ ISTVANNÉ Toltál Sára temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fáj­dalmunkat enyhíteni tek. A gyászoló család. lgyekez­54 265 Ezúton mondok köszönetét mind­azon rokonoknak, szomszédok­nak, Jó barátoknak, a MÁV dol­gozóinak, akik felejthetetlen férjem KARDOS LAJOS temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, és ezzel Is fájdalmamat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló felesége. Kiskunha­las. 203»

Next

/
Oldalképek
Tartalom