Petőfi Népe, 1986. június (41. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-04 / 130. szám

MUNKAALKALOM «ANZ-MAVAG KISKUNHALASI GÉ3»- UY A iS felvételre keres felső- és KÖ- sépfokú műszaki képesítéssel rendéi- Érésű szakemberekéi vízgépek és kompresszorok tervezésére. Ezen­kívül felvesz ipari szakon végzett Ssözgazdászt. Bérezés: megegyezés (szerint. Jelentkezés: Kiskunhalas, Szénás u. lä. Személyzeti vezetőnél. 115» wmm MOKÖVES szak­munkásokat elő­regyártott műkő­termékek készí­téséhez felve­szünk, kőműves, hidegburkoló szak­munkásokat műkövesnek átképzőnk. Jelentkezni tehet Dutép, Házgyár, Kecskemét, István kir. krt. 1«. Mun­kaügyi csoport. 538 Tie: X COOP Kőtoiparí és Kereskedelmi Leányvállalat felvételt hirdet: sza­bászata munkakörökbe, kettóműsza- kos munkai«, elsősorban nő üoHgc- sóli részére. Kereseti lehetőség havi 3500,— Ft-tóJ 5500,— Ft-ig. A dolgozók szállítását az alábbi útvonalakról autóbusszal megoldjuk: Tompa—Ke- Eebia, Soltvadkert—Tázlár, Kecel, Mélykút, Jászszentlászló—Klskunmaj- sa, Kunfehértó—Jánoshalma. Jelent­kezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Kiskunhalas, Kötönyi u. 35. 1308 mmmmwmmm APRÓHIRDETÉSEK 'Ingatlan ÉPÍTÉSI telek eladó Baján. Sírd.: Kar-aszl Józsefné, Baja, Varsa u. 6. ______S3« C SALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas, sállal I. u. 4. Ér­deklődni : szombat, va­eárnap, délután._______M55 B OROTA község szélén, kövesül mellett Külterü­let 80. sz. alatti tanya, 800 négyszögöl területtel el­adó. Villany van. Érdak- lődni: Borota, Deák F. u. 32. _ ___________1060 KUNÉEHÉRTÖN." 125 négy­szögöl üdülőtelek 45 négy­zetméteres alappal eladó. Érdeklődni; Kiskunhalas, Kc-ssuth u. 2. II. em. 2. Dr. Lengyel. ___________ 10S3 F OKTŐN, a Csősztelek- dülőben tanya 1200 négy­szögöl szőlő és erdőterü­lettel eladó. Víz, villany van. Érdeklődni: pírtól szeszfőzdében Hadházi Balázsnál.______________1066 BAJA kiemelt kertváro­sában eladó, modem, ker­tes, 3 szoba hallos, köz­ponti fűtése:,, garázsos ház Igényesnek. Eelloslts u. 33. _____' 350 B .AJAM, a Nyárfásnál ga­rázs, Békavárnál hobbikért eladó. Érd.: szűcs, Érsek- eaanád. Deák u. «7. 353 HAROMSZOBAs családi ház eladQ, tetőtér beépít­hető. Baja, Szőlő u. 26. 357 KÉTVÉG1 ház eladó. £r- sekcsanád, Verártka-szlge- ten. Érdeklődni a helyszí­nen. Dr. Losonczynénál. ____ _ 106« T ANYA eladó. rBaJa, IV. kér. U'l. 500 négyszögöl te­rület. z szoba komfortos családi ház.___ 380 É PÍTÉSI telek a Hunyadi- városban eladó 300 négy­szögöl, közműves azonnal beépíthető családi házzal vagy társasházzal. Érdek­lődni Kecskemét, Madách I. U. Iß. ________ 2823 K lßKUNiMAJSA, Bodoglár 61. sz. alatt jó állapotban levő kőporozott, sok épü­letből álló. állattartásra al­kalmas, kövesét melletti -villamosított szép tanya, fúrott kúttai, íaoo négy­szögöl Jó termő területtel, szőlővel, gyümölcsfákkal, azonnali beköltözés! le­hetőséggel eladő. Érdek­lődni Gál Istvánná, Kis­kunhalas, Míg K. u. 49. $z. alatt, 16 óra után. 069 s SZOBÁS, komfortos családi ház garázzsal el­adó. Baja. Alaga Géza u. 8. Érdeklődni: du. 16 óra után. 3gg A BÉLVAROSBAN két szo­ba, összkomfortos kis ház sürgősen eladó. Érd.: Ba­ja, József A. u. 26 . 363 BAJAHOZ közel, Szeréná­ién komfortos családi ház szép kerttel eladó, 370 000 forintért. Érdeklődni: 'sze­relnie, Hunyadi u. 27 . 382 з. SZOBÁS, kertes családi ház eladó. Érsekesanád, Dózsa u. 104. _ _ Sgl 3UKÖSDON eladó Ady E. utca 15. sz. alatti 3 szobás, kertes családi ház. Érdek­lődni a helyszínen min­dennap. 377 KISKUNHALAS,-Gőgös I. и. 4. sz. alatl kertes ház eladó. 967 BEÉPÍTHETŐ telek " eladó. Kiskunhalas. Tárnok u. 10. az. alatt. Érdeklődni Er­dei F. tér l/D. IV. em. 54. _____________ _ ___ 924 G S.ALADI ház 800 négy­szögöles telekikel Csdtalja központi részén azonnal beköltözhetően, haláleset miatt sürgősen eladó. Ér­deklődni Kalász Lajos, Csátalja, Kossuth 44 . 399 BÁJÁN, Botond út u. sz. alatt családi ház 5 szoba, konyha, fürdőszoba, ga­rázs, nagy kerttel sürgő­sen eladó. Részletfizetés is érdekel. Érdeklődni minden, hétfőn délelőtt 7— 10-ig. __ 391 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas, Futó u. 2. Ér­deklődni 18 óra után. 948 VASKÓT, Ärany J. u. 23. sz. alatti komfortos csalá- dl ház eladó. 296 elcserélném Kiskun- halas, sóstó u. II. sz. alat­ti családi házamat kétszo­bás. gázfűtéses lakótelepi lakásra, II. emeletig. 999 TETÖTÉR-BEÉPITÉSÉS, központi fűtéses családi ház eladó. Kiskunhalas. Arpád u. 35,'a. _____ 987 BAJA, Munkácsy M. u. S/b. családi ház eladó. Ér­deklődni : pénteken 3—5 óráig. _____ 351 É PÍTÉSI telek eladó. Ba­ja, Somogyi Béla út 34. sz. Érdeklődni: Határ u. 50. alatt. 349 KISKUNHALAS, Alsóöreg­szőlők 14l/a. sz. alatt lak­ható épület nagy gazdasá­gi épületekkel, 960 négy­szögöl területtel eladó, vagy hosszabb Időre kiadó. Érdeklődni: Kiskunhalas, Ady E. u. 10,'a. 1087 !Oj, kertes családi ház el­adó. Kiskunhalas, Gyár­fás u. 10. Kertváros. 1088 3 SZOBÁS, összkomfor­tos, parkettás, gázfűté­ses, 200 négyszögöles, ker­tes családi ház plusz mel­léképület 2 szoba mellék­helyiségekkel eladó. Ba­ja, Nagy István u. 28. sz. _________ 429 J ÁNOSHALMA, Kis Ernő u. 29. sz. alatti beköltöz­hető lakóház eladó. Érdek­lődni 13. sz. alatt. 1018 KISKUNHALAS, Fazekas G. u. 108. sz. alatti lakió­házsürgősenedadó.___1080 K ISKUNHALASON. zárt- kertben, 650 négyszögöl terület hobbinak eladó. Ér­deklődni: este Kárpát u. 1. ______ unt 3 SZOBÁS, kertes családi ház eladó. Kiskunhalas, Paprika A. u. 36. Érdek­lődni: 16 óra után.____1M0 E LADÓ 3 szobás színlelte- lásos családi ház Kunba­ján, 300 négyszögöl telkeni Érdeklődni lehet: Zrínyi M. u. 7S/a., egész nap. 338 KISKUNHALAS. Batthyá­ny u. 5i3/a. számú telek el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Kerkápoly u. 12. _________________________»874 L AKÓHÁZ sürgősen el­adó. Kiskunhalas, Kis­faludy u. 160. _________1086 T ANYA 560 négyszögöl te­rülettel Kiskunhalason, a sóstó közelében eladó. Vil­lany, viz van. Érdeklődni Kiskunhalason, a postahi­vatalban. Tallér. _______1019 K ISKUNHALASON 3 szo­bás, kertes új családi ház, garázzsal, pincével, mel­léképülettel eladó. (Pad­lástér-beépítés kialakítva.) Érdeklődni Pipacs u. 2. Kertváros. Naponta 18 órá­tól, hétvégén egész nap. 985 ELADÓ Kiskunhalas, Eöt­vös u. 17. sz. alatti kettő szoba, fürdőszobás kertes ház. Érdeklődni Kállai É. u. 26. sz. alatt. __ 1032 KISKUNHALASON, Kert­városhoz közel zártkert­ben 5358 négyzetméter sző­lő, kert, szántó négy rész­re osztva Is, hobbinak el­adó. Érdeklődni Honvéd u. «. _ __ 1034 KISKUNHALAS, Sóstói­szőlők 52. sz. alatt 2 szo­ba. konyhás lakóház, plusz építési engedéllyel eladó: Vezetékes víz, villany van. ___ 1047 T ANYA." 1200 négyszögöl területtel eladó. Kiskunha­las, Felsőszállás 131. Ér­deklődni Kiskunhalason, a Váczi-bolt mellett, Ak- kerman Istvánnénál, min­dennap délután. 1650 KÉT család részére Is al­kalmas. összkomfortos, ker­tes családi ház eladó. Kis­kunhalas. Határ u. 18. »5» BEÉPÍTHETŐ házhely el­adó. Kiskunhalas, Fazekaa G. u. 92. __ 9T8 G ARA, Partizán utca 2. szám alatti 300 négyszög- öles házhely eladó. Érdek­lődni: Baja, Postafiók: há- romszázharmlnckattő. 235 ELADÓ kettő szoba fürdő­szobás lakóház, melléke épületekkel, 1556 négy­szögöl területtel. Csere Is érdekel. Ván Imre, Kis­kunhalas. Alsóöregszőlők 44a. Érdeklődni: a sport­boltban. 1080 GARAzs eladó. Kiskun­halas, Kuruc vitézek tere 12. Érdeklődni: Ady E. u. 10/a. 1085 HAJEIOSZOBOSZLÖN, für­dőhöz 250 méterre új ker­tes ház eladó vagy kiadó. Telefon: 52/60-574. 1206 TARsasHAzÉpÍTÉsre al­kalmas ház Baja. Wesselé­nyi u. 7., eladó. Érdek­lődni : szombat, vasárnap. Somán,yi, Baja, Bajcsy-Zs. u. 27. 400 KADAFALVAn építési te­lek pincealappal eladó. Érdeklődni Kecskemét. Páfrány u. 43., vagy 20-541- es telefonon. 2841 BAJA, Nagypandúr-szige- ten, a Vénus mögötti .Or­bán nyaraló eladó. Tégla­épület. Érdeklődni,; Baja, Arató u. 6. sz. alatt, egész nap._ __________ 394 E LADÓ Baja, Viola u. 4. sz. alatti 3 szoba, összkom­fortos, kertes családi ház. Érdeklődni mindennap 16 —18 óra között. 397 BAJA, Szt. László u. 90. sz. alatti családi ház sür­gősen. eladó.__ J88 2 SZOBA, komíortots/ csa­ládi ház melléképületek­kel, 165 négyszögöl telek­kel eladó. Vaskút, Bem József u. 24. 390 ELADÓ Kecskeméthez 20 km-re háromszobás, kom­fortos. kertes családi ház, vagy kecskeméti 2 és fél szobás lakásra cserélhető, III. emeletig. Érdeklődni Lászlófalva, Rákóczi út 28. Lovasék. 2870 KECSKEMÉTEN, Széohe- nylvárosban garázs eladó. Érdeklődni 18 óra után a 27-762-es telefonon. 2871 TANYA műút mellett, gaz­dálkodásra és állattartás­ra alkalmas. Víz, villany van. Ugyanitt három fias tehén eladó. Lajosmizse, Bene 520. 2818 705 NÉGYSZÖGÖLES-kert­tel családi ház eladó. Sü- kösd, Hunyadi u. 22 . 374 HARKÁNYBAN családi ház beköltözhetően eladó. Ér­deklődni lehet: Munkácsy 30.^ MudraJ ános. 368 VAROSKÖZPONTT, két­szobás, tetőtér-beépítéses (3. szoba kialakítható), gáz­fűtéses, kis kertes, gará­zsos házrész eladó vagy szegedire cserélhető. Kecs­kemét, Mária u. 16. 2865 Lakás BÁJÁN, a Kaszás utcában épülő 4 lakásos társasház- ba.n lakás eladó. Érdeklőd­ni: Baja, Róka u. 45. Kiss Péter. 333 VENNÉK a Hunyadivá- rcsban földszinti vagy első emeleti egyszobás la­kást. Esetleg városköz- nontl egyszobás tanácsi lakást adók ráfizetéssel. Érdeklődni: Kecskemét, Má­tyás kir. krt. 36. Gösniörl­llé._______ 2837 K ÉT és fél szobás lakás, készpénz plusz magas QTP-hltelátvállalással el­adó. Kiskunhalas, Bercsé­nyi u. 16. Hl. em. 12. Ér­deklődni 17 órától. _ 1036 ELADÓ déli fekvésű, két­szobás, összkomfortos, 55 négyzetméteres öröklakás, tehermentesen. Baja, Du­na u. 29. IH. em. 1T. ajtó. ____________ _____ _ 331 E LADÓ 86 nrP-es lakás. Ba­ja, szabadság u. 56. Er- deklődni szombat, vasár­nap kivételével 17 órától. __________________ 2663 K ISKUNHALASI másfél szobás, komfortos, gázfű­téses lakást cserélnék bu­dapesti egy szoba komfor­tosra. Érdeklődni: Kis­kunhalas. Vasút u. 20. I. em. 6.______________.___1871 K ISKUNHALAS. ' Köztár­saság u. 10—12. II. em. 17. szám alatti másfél szobás lakás OTP-hitelátváli alás­sal eladó. 1072 ELCSERÉLNÉM kiskunha­lasi egy szoba, összkom­fortos tanácsi takásomat, hasonló kalocsai tanácsi lakásra. Leveleket: „Nyá­ri költözés” Jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdető­be. ' 1082 Lépek * ül kút részek US-ES Skoda S 100-as el­adó. Kiskőrös, Deák F. u. 10. _ 1008 Tl-S fehér 1200-as Lada el­adó. Kiskunhalas, Kos­suth u. 2. II. em. 2. Dr. Lengyel. 1064 KR-ES Dácia eladó, vagy kisebb kocsira cserélhe­tő. Kiskunhalas, Ady E. u. 10 a. _ __ 1086 K —25-ÖS fűrészgép ösz- szes tartozékkal olcsón el­adó. Sükösd, Petőfi u. 194. 352 SKIP sátras és teherután- futó eladó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 2. 50 568 JAWA 250-es olcsón eladó. Érdeklődni: Baja, Duna u. 17., du., vagy telefonon: 11-526. ■ _ _ 401 1980-AS Opel Record 2000 dízel eladó. Szolnok, Dr. Szana út 24. (Csillag), 17 óra után. 382 50-ES Super, műszakival el­adó. Felsőszenti ván, Szt. István u. 27 . 384 TC-s Wartburg de Luxe eladó. Érdeklődni: 16 óra után, Baja, Balassa u. 16. 403 ELADÓ 10 mázsa teherbí­rású, hátsókerék-meghaj­tású, Trabant-motoros, vizsgáztatott munkagép, egy 220 V-os 500-as sza­lagfűrészgép. Érdeklődni Kiskunhalas, sóstó u. 11. 988 RENAULT—10 1968-es évjá­ratú, kitűnő állapotban eladó. Kiskőrös, Béke u. 52. _ __ 1657 S KODA mikrobusz, pót­alkatrészekkel eladó. Kis­kunhalas, Eötvös u. 25. Ci­pészszövetkezet. 1106 BARKAS, 7 éves, zárt, 2 éves műszakival 85 000 Ft-ért eladó. Kiskunha­las, Kilián Gy. u. 2. 50 577 MERCEDES 280-as fek­vőlámpás. dízelmotorral 310 000 Ft-ért eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Ku­pa u. 4. hétfőtől péntekig 7—16 óráig. _ 2672 RS—09-ES, egy db munka­gép 2 hengeres dízelmotor­ral és egy utánfutó 5 q te­herbírású eladó. Ginál Já­nos, Hajós, Hunyadi utca 75. _ __ 228 K F-Es Trabant Combi, önjáró fűrészgép dízel­motorral, és 2 db benzi­nes MIA-motor eladó. Ta­taháza, Kossuth u. 65. ® 372 1986. Jún. 6-án 1 dib Zetor 5945 típusú, összkerók- meghajtá^ú traktor eladás­ra kerül. Érdeklődni: Ne­mesvámos, tsz-központ, An­tal Gyula főmérnöknél le­het. _____ 1311 3 SZEMÉLYES lakókocsi eladó. Gál János, Bátmo- nostor, Mátyás u. 43 . 386 500 KG-OS szgk.-utánfutó eladő. Baja. Csónak u. 4. Havasi. _____ 396 S ZLAVIA motoros, gázolaj- üzemű, nőgyikerák-meg- hajtású magánjáró eladó. Baja, Lőkertsor 4/c.____387 S IMSON s 51 B motorke­rékpár eladó. Érdeklődni: Baja, Kinizsi Pál ú. 36. ___________ 375 R OBUR platós tehergép­kocsi és ZL-es Lada »1500-as Jó /állapotban levő. eladó. 6075 Páhl, Kossuth u. 27. Dömök. 2868 1302-ES Volkswagen — bo­gár — megkímélt állapot­ban eladó. Baja, Klapka u. 15. IV. em. 15. 367 TF FRSZ. Lada 1200 gép­kocsi lé állapotban eladó. Érdeklődni: Bácsalmás. Fürst J. 1. 365 8 LE első-hátsó meghaj­tással vadonatúj dízel el­adő. Baja. Szabadság u. 91. Korsós Imre.___________ 364 M ŰSZAKILAG kifogásta­lan Trabant Hycomat gép­kocsi eladó. Baja, Alföl­di 10. 49376 ELADÓ 6 éves hosszúplatós IFA friss műszakival, prí­ma állapotban, E—5-ös pót­kocsival, vagy a pótkocsit HV 80—lil-re cserélem. Pá­tit, Kossuth u. 13. ___ 2866 J Ű állapotban levő, 13 éves 412-es Moszkvicsomat, friss műszakival, tartalék-alkat­részekkel eladnám, vagy 750 cm3-as Zasztavára cse­rélném, lejárt műszakival is. Babetta és 350 cm3-as Jáva is eladó. Érdeklődni: Baja, Duna u. 14. 4. em. 14. 362 SIMSON star, Trabant, kisteherautó olcsón eladó. Debreceni József, Solt, Re- manencla u. 1. 1140 Egyéb adásvétel HAGYATÉKBÓL bútor és egyéb használati cikkek ol­csón eladók. Megtekinthe­tő június 7—8-án Baja, Honvéd u. 22. 418 VENNÉK cslkósparheltet. Leveleket „Sürgős 48 381” jeligére a kiadóba kérek. _ 4838a ELADÓ használt tégla, cserép, faanyag, ajtó, ab­lak. Kiskunhalas, Kos­suth L. u. lOttörőház mel­lett. 2486 TÉGLA, méretre fűrészelt faáru eladó. Baja, helyi autóbuszállomás mellett. ___________________atu E LADÓ kétajtós, gardró- bos és egy ebédlőszekrény. Kiskunhalas, Dimitrov tér 2. 1108 IGÉNYESNEK eladó 2X2 db szivacs Tini ülőke ki­fogástalan állapotban. Kis­kunhalas, Ságvárl E. u. 6. _____.__________ 1056 G ARANCIÁLIS 500 1-es hűtőláda eladó. Kiskun­halas, Szatmári s. u. 34. . 1059 30%-OS engedménnyel fel­szereljük a nálunk vásá­rolt vagy megrendelt re­luxákat és redőnyöket. Ba­ja, Postaitok: három­százharmlncöt. 236 Vs 200-AS UHs rendszerű videomagnó vámkezelten eladó. Ara: 60 ezer forint. Varga Zoltán, 6447 Felsö- szentiván, Rákóczi utca »5. 231 MÉZPÖRGETO (kisipari) 6 keretes, Hunor keretléc, kannák, fedelező láda el­adó. Kiskunhalas, szilá- dy A. u. 49. _ 1081 NAPOSCSIBE és előnevelt, húshibrid és sárga állan­dóan kapható. Kecskemét, Kerkápoly u. 12. Távolsági buszállomás közelében. 2796 JEMENI ugatógalambók, 86-os fiatalok és költő pá­rok eladók. Nagy János, Baja, ni. körzet 194. sz. 369 DÍJNYERTES " szülőiktől származó gyönyörű pe­kingi palotakutya-ikölykök eladók. Baja, Boikodi út 57. 376 5 DB magyartarka üsző el­adó, Tóth István. Bácsbo- kod-Bácsborsód, Tanya 44. szám. 398 380 V-Os drótfonógép el­adó. ICrjszász, Erkel F. út 76. 1309 V egyes A SZEGEDI Postaigazgatóság hálózat- építő üzeme — Eláta-KiEüsun megyei távközlési hálózatépítési munkákhoz — felvesz szak-, betanított és segéd­munkásokat. Sressuáglval, felsőfokú végzettséggel és mélyépítő gyakorlat­tal rendelkező, katonaviselt férfit fcalózatépitísi munkavezetőnek és ópí- tésveaetőnpi:. Jó kereseti lehetőség, teljesítménybér, naponkénti haza­szállítás. jelentkezni lehet Balogh Jó­zsef fSépítésvczetőnél: Kiskunhalas, műszaki bázis, Szabadkai üt, telefon: 22-455, minden szerdán reggel S órá­tól 36 óráig, és szegedi hálózatépítő üzem, S701 Szeged, Vár u. 8. 111. em. 13. Telefon: 18-812. 1205 A KíSKtlNHALASl Semmelweis Kór­ház munkatársakat keres 'beteghor- dó, segédápoló, ápolónői munkakö­rökbe. Jelentkezni lehet a kórház személyzeti osztályán. 1207 TIGAE budaörsi töltőüzem felvétel­re keres: palacktőltö dolgozókat. Kezdő órabér 29,— Ft'óra. szükség esetén IBUSZ-szobát biztosítunk gyermektelen házaspárnak és egye­dülállóknak! Az üzem megközelíthe­tő a Kosztolányi Dezső térről a 72-es autóbusszal — 8 perr —. a budaörsi benzinkút mögött az M—7-es autópá­lya bevezető sávjánál. Jelentkezés személyesen az üzemben, vagy tele­fonon a 669-516-os számon. 957 Kényelmes otthonának kialakításához segítséget nyúlt a BÁCSKA kereskedelmi VÁLLALAT Balján. • Fegyveres Erők Klubjában, június 4—június 9-ig tartandó « lakberendezési kiállítása Nyitvatartás naponta: 10—IS óráig. 898 FIATAL házaspár eltartási szerződést kötpe Idős né­nivel vagy b'ácslval. Ér­deklődni Kiskunhalas, Tu­ba u. 2. _______ ______1003 N ÁDAZNI tudó embert keresek, nádtetős házam javítására. Kiskunhalas, Damjanich u. 10. 1,104 KECSKEMÉTEN 2 SZObá* lakás hosszabb Időre vál­lalatnak vagy IBUSZ-on keresztül kiadó. Leveleket „Marx tér" Jeligére a kl- aöóba kérek. _ _____ 49407 EGYEDÜLÁLLÓ, egészsé­ges, nem dohányzó sze­mély, gépesített háztartá­sába. fizetés nélkül házve­zetőnőnek elmennék. „Csak teljes ellátást kérek" jel­igére a Bajai Hírlap szer­kesztőségébe. 378 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba házaspárnak ki­adó. Baja, sallai u. 16. 385 Vállalkozás REDŐNY-, reluxa üzlet­kötőt keresek. Miski Ti­bor, Kiskunhalas, Gyár­fás u. 10.______________1990 KIOTFÜRAs minden anyag hozzáadásával (sóder, víz igény szerint),-többféle át­mérőben és kivitelben, garanciával. Kedvezmény kizárólag Kiskunhalas és 40 km-es körzetében. Vá­laszboríték ellenében rész­letes tájékoztatót küldök. Németh Imre kútfúró, 6400 Kiskunhalas, Járószék u. 21. (Ipari Iskola mellett). ______________________50633­A UTÖÜGYNÖKSÉGI Hasz­nált autók utánfutók, la­kókocsik, munkagépek vé- tele-eladása-közvetítése. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 2.___________ 50 589 R EDŐNY, reluxa több szín­ben garanciával megren­delhető. Miski Tibor, Kis­kunhalas, Gyárfás u. 10. ____________________ 1088 K C’TEÜRAS! Többféle tí­pus és átmérő készítése garanciával. Megrendelés­re a fúráshoz a vizet és a szitált sódert Is biztosítom. Kis Károly kútfúró, 6400 Kiskunhalas, Bajza u. «8. __________________ 48371 ÉPÜLETGÉPÉSZÉT, víz-, csatorna-, gáz-, fűtőberen­dezések tervezése, szerelé­sé OTP-ügyintézéssel. Caa­ba, Baja, Lenin tér 2., te­lefon: 11-780. 234 KÜLFÖLDRE UTAZIK? HA IGEN. KÉRJÜK. OLVASSA EL TÁJÉKOZTATÓNKAT! A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBA INDULÓKNAK AJÁNLJUK A BALESET­ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁST ENNEK DÍJA napi S forint. A NYUGATI ORSZÁGOKBA LÁTOGATÓ TURISTÁK SZÁMÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN A BETEGSÉG-, BALESET­ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS ENNEK DÍJA NáPTTOTORONTÓ AZ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ SZAKEMBEREI ÉS AZ UTAZÁSI IRODÁK KÉSZSÉGESEN ADNAK BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST. IDEGEN TÁJAKON IS KÁR LENNE NÉLKÜLÜNK! A KONZUM KERESKEDELMI VÁLLALAT KECSKEMÉT 1986. július 15-től 1991. június 30-ig szerződéses üzemeltetésre átadja ALÁBBI/ ÜZLETEIT: 1122. 1121. 1132. 1143. 1163. 2113. 2304. 2305. 2310. 3111, KECSKEMÉTEN sz. élelmiszer—háztartási — sz. élelmiszer—háztartási — sz. élelmiszer—háztartási — sz. élelmiszer—háztartási — sz. élelmiszer—háztartási — KISKUNFÉLEGYHÁZÁN sz. élelmiszer—háztartási — sz. hús — Bercsényi u. 38. sz. hús — Vörös Hadsereg sz. hús — Nefelejcs u. BAJÁN sz. élelmiszer—háztartási Holló utca 21., Kaszap utca 15.,- Czigány J. u. 31.,- Budaihegy 61/1.,- Budaihegy 18.- Gábor Aron u. 1., u. 24.. — Rudnai Gy. u. 16. A VERSENYTÁRGYALÁS: 1986. július 1-én, 10 órától lesz Kecskeméten, Csongrádi u. 2. szám alatt. A PÁLYÁZATOKAT: 1986. Június 30-lg kell leadni ugyanott. A pályázati feltételeket tartalmazó írásos TÁJÉKOZTATÓ-t 1980. június 18-tól lehet átvenni Kecskeméten, Csongrádi u. 2. szám, Kiskunfélegyházán, Mártírok útja 2. szám, Baján, Kossuth Lajos utca 19. szám alatt. 1313. DUTÉP KECSKEMÉT A KECSKEMÉTI Centrum Áruház fel­vesz vendéglátóipari eladót, azonnali belépéssel. 1318 GÉPJÁRMŰ-ELŐADÓ—-gondnokot, gépírót és ebéd-kiosztó—takarítónőt felvesz a Bács-K’skun megyei Állat­egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, Kecskemét, Halasi út 34. Telefon: 28-344. .jjj A KECSKEMÉTI Zománc- és Káclgvár felvesz fizikai dolgozókat. Érdeklődés, jelentkezés a munkaügyi és szerve­zési osztályon. Halasi út 2. 1137 A KISKUNHALASI Baromfifeldolgozó Vállalat felvételre keres felső- vagy középfokú végzettséggel és legalább 5 év gyakorlattal rendelkező szerve­zőt és elemző-közgazdászt. Jelentkez­ni lehet: a vállalat közgazdasági osz­tályvezetőjénél. 98S KISKUNHALASI Cipészszövetkezet ci­pőboltvezetőt felvesz. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni: Eötvös u. 25. no; A KISKUNFÉLEGYHÁZI Építőipari Szövetkezet felvételre keres kőműves, festő-mázoló, bádogos, tetőfedő, laka­tos, villanyszerelő szakmunkásokat, valamint éjjeliőröket. Jelentkezés: Kiskunfélegyháza, Szabadság tér S. 1156 AZ ALTll OI Tüzép Vállalat érettségizett gép- KECSKEMcT író-sdmlniszt- rátöri keres felvételre a fa- és ve­gyesáru osztályára, jelentkezni: aa osztályvezetőinél lehet. Kecskemét, Nagykőrösi u. 34. 1248 ÉRETTSÉGIZETT dolgozót laboráns munkakörbe, valamint kb. 1 évre ve­gyész- vagy élelmiszeranalitikus tech­nikust felveszünk. Jelentkezés: Állat­egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás központi laboratóriuma, Kecskemét, Széchenyi krt. 29. Tele­fon : 21-411. dr. Taródyné. 387 AZ ÉPÍTÉSI Szállítási Vállalat kecs­keméti főnöksége felvételt hirdet gép- járművezetői munkakörbe, legalább t»EM kategóriás jogosítvánnyal, fűtő munkakörbe legalább kisteljesítmé­nyű kazánfűtői képesítéssel és laka­tos munkakörbe. Jelentkezni lehet Kecskemét, Kiskőrösi út 10. szám alatt, a főnökségvezetőriél. 386 ÉBKM Vízmű Vállalat fel­vesz érettségizett gépíró-ad­minisztrátort, középfokú végzettséggel és magas- építési gyakorlattal ren­delkező művezetőt, ács,, vasbetonszerelő, vízveze­ték-szerelő szakmunkásokat, éjsza­kai locsolómunkásokat, valamint ka­zánfűtőt a kecskeméti szennyvíztisz­tító telepre karbantartó lakatost. Je­lentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vál­lalat munkaügyi osztálya, Kecskemét». Izsáki út 13. 384 KÖZLEMÉNYEK kőműves, Gvászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Merített feleségem, édesanyám, nagyanyánk SZABÓ ISTVANN® Sima Nagy Julianna Kecskemét, Felső szék tó 53. szám alatti lakos 64 éves korában hir­telen elhunyt. Temetése f, hó 6-án háromnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló család. 50903 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, sógorunk, nagybátyánk MARSA LÁSZLÓ Kecskemét, Csongrádi u. 41. szám alatti lakos életének 61. évében tragikus körülmények között el­hunyt. Temetése, f. hó í-án fél 11 órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. A gyászoló család. 50892 Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás köszöne­tét mindazoknak, akik szeretett halottunk TERNYAK JANOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és vi­gasztaló szavaikkal bánatunkat enyhítették. Gyászoló család, Kis­kunhalas. 1299 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk PULLÄI SANDORNÉ Farkas Mária Margit temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mélysé­ges fájdalmunkat enyhíteni Igye­keztek. A gyászoló család. 2844 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, akik SÁRKÖZI ATTILA temetésén részt vettek, sirjára ko­szorút. virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. 2831 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, akik LÉDECZI LASZLONÉ Ubornyák Mária temetésén részt vettek, sirjára ko­szorút, virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló család. 2832 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, munkatársaknak, akik KISS SANDORNÉ Kovács Mária Márta temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló család. 2834 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, Jó szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk, anyósunk, nagyma­mánk SZATMÁRI KAROLYNÉ Gyenizse Jolán temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték és részvétnyilvánításukkal bánatun­kat enyhítették. Gyászoló család. Kiskunhalas. izgg Halás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik szeretett halottunk BÍRÓ JANOS temetésén részt vettek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. tszg Őszinte hálánkat fejezzük ki mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, a lászló- falvi Egyetértés Termelőszövet­kezet dolgózóinak, akik felejthe­tetlen halottunk id. HORVATH DAVID temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. 281« I

Next

/
Oldalképek
Tartalom