Petőfi Népe, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-21 / 118. szám

\ APRÓHIRDETÉSEK Iugatlan ELADÓ Kecskemét, Pászthóy u. 6. számú ház itcai, kertes, háromszobás, íázfűtéses része. 46*82 ELADÓ Kiskunhalason, a Kertvároshoz 3 km-re 700 négyszögöl. föld, fele szö- lő-gytlmülcsös, a többi szán­tó. Érdeklődni: Kiskun­halas. Kocsis Lajos u. 4. Csuka Mihály. *63 PIRTÖN 450 négyszögöl te­lek alappal, építési enge­déllyel, fizetési kedvez­ménnyel sürgősen eladó. Érdeklődni soltvadkert, Dr. GÄtzer u. íz. __ ___wi EL ADÓ 122« négyzetméter zártkerti szőlőterület Kis­kunhalason. a Kertvároshoz 800 méterre. Érdeklődni Do­bó I. u. 50. sz. alatt. *10 SÜRGŐSEN eladó Kiskun­halason, a Csernovlcs ker­tész mellett 710 négyszögöl terület kis házzal. Érdek­lődni szombaton. Vitéz u. 0. sz. alatt. 931 TANYA. 400 négyszögöl területtel eladó. Érdek­lődni; Kiskunhalas. Fel- sööregszőlök 195 . 857 KÉT család részére is al­kalmas. összkomfortos, ker­tes családi ház eladó. Kis­kunhalas, Határ u. 19. 958 2 SZOBA, konyhás családi ház 200 négyszögöl telek­kel eladó. Víkendháznak is alkalmas. Dunafalva Alsószállás 37. Erd.; Du- nafalva. Alsószállás 41). Martina Istvánná. 306 ELADÓ közvetlen Duna- parton 300 négyszögöl te­lek Dunafttlvánál. Cím: Baja, Horgász u. 3. IV. em. 13. Papp Szilágyi. 304 CSALÁDI ház kerttel, ga­rázzsal eladó. Baja, Kálvá­ria' u. 79. 302 ELADÓ jószágtartásra al­kalmas nagy tanya. Vil­lany. fúrott kút vari. Szánk, Vona-dülö 100. Érdeklődni: Orgovány, Joó Mária u. 5. «8211 KISKUNHALAS. Dobó u. 38. sz. alatti kertes csalá­di ház eladó. 955 BEÉPÍTHETŐ házhely el­adó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. 92 . 979 CSALÁDI híz eladó. Kis­kunhalas, Futó u. 2. Ér­deklődni 18 óra után. 945 JÁNOSHALMÁN, Hold u. з. sz. alatii családi ház 160 négyszögöl telekkel azon­nal beköltözhetően eladó. Edeklődni lehet 6440 Já­noshalma, Deák F. u. 41a. sz. alatt. 18 óra után, szom­bat, vasárnap egész. nap. _ 1.“ JÁNOSHALMÁN. KT. 1. kér. 23. számú jó karban levő tanya 2tu m- lakó- és gazdasági épülettel, össze­sen 800 négyszögöl telekkel eladó. A Bácska ISZ vas- üzentéhez mintegy 500 m- re, kövesút mellett, villany a bejáratnál. Közművelő­dési lehetőség is van. Le­vélcím: Nagypál Sándor, 1161 Budapest. Rákosi út 74. Telefon; 843-458 . 48 JÁNOSHALMÁN családi ház azonnal beköltözhetően eladó 2C0 négyszögöl telek­kel. Cím: Szondy u. 12. 51 JÁNOSHALMÁN, I. kér. 114. .számú tanya, 800 négy­szögül telekkel, azonnal be­költözhetően eladó. Villany van. Érdeklődni lehet 6440 Jánoshalma, Szekfü u. 2. sz. alatt. __ 50 JÁNOSHALMÁN, Bem Jó­zsef u. 56. számú 3 szobás ház azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni Madarász Istvánnál, Jánoshalma, Molnár János u. l a. 52 KISKÖRÖSÖN, Thököly u. 23. kertes családi ház 120 négyszögöl területtel el­adó. Érdeklődni; délután 17 órától a helyszínen. 186 ELADÓ Kiskunmajsán a Csongrádi út mellett zárt­kertben, 600 négyszögöl szőlőterület, lakható épü­lettel. Érdeklődni: Kis- kunmajsa, ügyvédi mun­kaközösségben dr. Ladányi Lászlónál. 990 CSALÁDI ház eladó, -két család részére is alkalmas. Kecskemét, Talfál köz 39. Érdeklődni Bognár József. Pusztaszer u. 9., szombat és vasárnap. 2612 KUNFEHERTO. Jázmin u. 5. alatti 50 négyzetméteres, tetőteres üdülő eladó. Ér­deklődni: 6726 szeged. Fésű u. 5 A. Harman Sándor, te­lefon: 17-343. 1C36 KISKUNHALAS, Alsósző­lők 57. szám alatti két csa­lád részére is alkalmas la­kóház 1700 négyszögül terü­lettel olcsón eladó. Viz, vil­lany van. Érdeklődni: Vas­út u. 6‘B. IV. em. 27 . 864 IIEGYI-féle tanya 1200 négyszögül területtel Fel- sőklstelrk 51. sz. alatt el­adó. Sóstótól l km-re Solt­vadkert felé az 53-as úton. 51-es km-kő irányában. Ér­deklődni; Valkaiéknál az út másik oldalán 6zemben. 860 BÁCSBOKODON, falu szé­lén. jószágtartásra alkal­mas ház eladó sok mellék- épülettel. Felsöszentlvánl и. 1. 326 TAJSIYA eladó! Baja, V. kér. 80. 51-es főút mellett, Máriakönnye. Viz, villany van. 316 475 NÉGYSZÖGÖL szőlő kúttal és kis épülettel a vaskúti elágazásnál el­adó. Érd.: Baja, Kálvária u. 4/a. 301 VASKÚT, Arany J. u. 23. sz. alatti komfortos csalá­di ház eladó. 296 CSALÁDI ház eladó. Baja. Bajnok u. 19. sz. alatt. 293 TANYA eladó, Baja. IV. kér. 43. 7-es buszvégállomá­sától jobbra 200 m-re. (kö­vesút 100 méter), 3 szoba, komfort, víz. Ipari áram, 1100 négyszögöl terület­tel. gazdasági épületek­kel1. ______________ _ 2*« CS ALÁDI ház eladó. Rész­letfizetésre is. Baja, Bo- tond u. 11. Érd.: de. 7-9- íg a__helyszínen. 2*4 .7 SZOBA, összkomfortos, gázfűtéses, nagy mellék- épülettel. új családi ház el­adó. Baja. Viola u. 5. 363 KISKUNHALAS, Radnóti u. 40. -sz. alatti új családi ház eladó. Érdeklődni 17 órá­tól. 1015 BÁJÁN, Szamuely 24. szám alatt 2 szoba, összkomfor­tos házrész eladó. 291 KUNFEHERTON, tetőtér- beépitéses üdülő, 125 négy­szögöl betelepített telekkel eladó. Érdeklődni levélben Pördi Lajos. Szeged, Kis- kundorozsma. Tápod! u. 4. 6791. __________________1039 SO RHÁZ jellegű családi ház, 70 százalék készültsé­gi állapotban eladó. Irány­ár 5700 Ft négyzetmétere. Érdeklődni Kiskunhalas. Kun Béla u. 12., vagy víz­mű portáján. 1011 BALOTASZALLASON ker­tes családi ház, ötszobás, galériás, két fürdőszobával, hőtárolós kályhafűtéssel eladó. Érdeklődni Kemenes Iván. Baiotaszállás, Balas­si B. u. 35. ____1053 r> SZOBÁS, padlástér-be­építésű, gáz-központi fű- téses családi ház eladó. Bácsalmás. Ady E. u. 48. Telefon: 132. 1037 eLaDO családi ház. 1600 négyszögöl telekkel öreg- csertőn, Vén József u. 82. sz. alatt. Érdeklődni: a szomszédban Bóna Imré­méi, vagy Kiskunhalason a 21-362-es telefonon. 1027 HAROMSZOBAS, vlllany- fűtéses családi ház, garázs- zsal, 1000 négyzetméteres kerttel, azonnal beköl­tözhetően, OTP-n keresz­tüli értékesítéssel, ked­vező hitelnyújtással, sür­gősen eladó. Érdeklődni: Kiskörös, Május 1. u. 8. szám alatt délután, vagy munkaidőben a 154-es te­lefonon. __ __49 347 SZ ÉP háromszobás, ker­tes családi ház eladó. Kis­kunfélegyháza. Kinizsi u. 17. 2554 FELÚJÍTÁS alatt lévő. nagy alapterületű, gáz­fűtéses utcai házrész, ga­rázzsal eladó. Lakótele­pi lakást beszámítok. Ér­deklődni : 18 óra után Ba­ja, Jókai u. 3. ___ 371 KI iSK UNM AJ SA, Bodoglár 61. sz. alatt jó állapotban levő kőporozott, sok épü­letből álló. állattartásra al­kalmas. kövesút melletti villamosított szép tanya, fúrott kúttal, 1200 négy­szögöl jó termo területtel, szőlővel, gyümölcsfákkal, azonnali beköltözés! le­hetőséggel eladó. Érdek­lődni Gál Istvánná, Kis­kunhalas, Mig K. u. 49. sz. alatt. 16 óra után. 969 KISKUNHALASON 3 szo- • bús. kertes új családi ház, garázzsal, pincével, mel­léképülettel eladó. (Pad­lástér-beépítés kialakítva.) Érdeklődni Pipacs u. 2. Kertváros. Naponta 18 órá­tól, hétvégén egész nap. 985 PIRTON. Petőfi utcában házhely eladó. Érdeklődni Főd! Imre. Kiskunhalas. Alsószállás 127. (Majsai út.) 991 ELCSERÉINÉM Kiskun­halas. sóstó u. 11. sz. alat­ti családi házamat kétszo­bás gázfűtéses lakótelepi lakásra, II. emeletig. 999 JÁNOSHALMA. Kis Ernő u. 29. sz. alatti beköltöz­hető lakóház eladó. Érdek­lődni 13. sz. alatt. 1016 TANYA 560 négyszögöl te­rülettel Kiskunhalason, a Sóstó közelében eladó. Vil­lany, víz van. Érdeklődni Kiskunhalason, a postahi­vatalban. Tallér. 1619 ELADÓ kövesút mellett Pusztamérges. Felszaba­dulás u. 89. számú családi ház. bekerített 600 négy­szögöl szőlő és gyümöl­csössel. Villany, víz beve­zetve. A telek fele még be­építhető. Irányár 400 ezer forint. Érdeklődni lehet a helyszínen. 1021 KISKUNHALAS. Lovag u. 8. űz. alatt másfél szobás, fürdőszobás, fél ház el­adó. Érdeklődni a helyszí­nen. vagy a Csipke Hotel portáján. Csontoménál. 4023 BIRKATARTASRA kivá­lóan alkalmas tanya, 1206 négyszögöl erdővel eladó. Kiskunhalas, Rekettye 124. Érdeklődni Kiskunhalas. Fazekas G. u. 82. 1928 ELADO Kiskunhalas, Eöt­vös u. 17. sz. alatti kettő szoba, fürdőszobás kertes ház. Érdeklődni Kállai E. u. 29. sz. alatt. 1632 KISKUNHALASON, Kert­városhoz közel zártkert­ben 5359 négyzetméter sző­lő, kert, szántó négy rész­re osztva is, hobbinak el­adó. Érdeklődni Honvéd u. 6. __ 1934 KISKUNHALAS, Sóstói- szőlők 52. sz. alatt 2 szo­ba, konyhás lakóház, plusz építési engedéllyel eladó. Vezetékes víz, villany van. KM7 TANYA, 1200 négyszögöl területtel eladó. Kiskunha­las, Felsöszállás 131. Ér­deklődni Kiskunhalason, a Váczi-bolt mellett, Ak- kerman Istvánnénál, min­dennap délután. 1050 218 NÉGYSZÖGÖL telek el­adó. Kiskunhalas, Szegedi út 67. Érdeklődni 19 sz. alatt. 1051 BELSÖNYÍR 268. számú 'lakóház 800 négyszögöl te­rülettel áron alul sürgő­sen eladó. Víz, villany van. Érdeklődni Hetényegyhá- za. Vezér u. 3., szombat, vasárnap. 2638 ELADO háromszobás, össz­komfortos, gázfűtéses ker­tes családi ház szép. csen­des környezetben. Régi cím: Kecskemét, Tabán u. 14. IJJ cím: Erdei F. tér 10. Érdeklődni mindennap 15 — 19 óráig. __ 2634 KE CSKEMÉT, Csongrádi u. 55. szám alatti lakóház eladó. Érdeklődni hétköz­nap este 6—8-ig. 2660 HÉTVÉGI ház eladó, Cser- keszőlő, Kert u. 9. szám alatt. Érdeklődni lehet má­jus 24—25-én a helyszínen. «8404 TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS ES. központi fűtéses családi ház eladó. Kiskunhalas, Árpád u. 35/a. 987 KISKUNHALAS, Czuczor u. 13. sz. alatt fél ház el­adó. (Utcai része.) 1017 TISZÁKÉCSKE termálfür­dőjénél. Cinke u. 22. két­szintes nyaraló eladó. Ér­deklődni a helyszínen. 1009 Lakás BÁJÁN, belvárosban 2 , szoba, összkomfortos, 06 négyzetméteres lakás, 80 négyzetméter tetőtér-be­építési lehetőséggel eladó. Érdeklődni naponta 17 óra után. Táncsics M. u. 32. Dr. Kristóf. ________48245 KU NÉP másfér" szobás la­kás eladó Kiskunhalason. Érdeklődni lehet a 22-326-os telefonon. 2225 2 SZOBÁS, OTP-s lakás eladó. Kecskemét. Lánc­híd u. 5. III. em. 7. Tele­fon : 46-809. 49 363 ELADO 86 m:-es lakás. Ba­ja, szabadság u. 55. Ér­deklődni szombat, vasár­nap kivételével 17 órától. 2563 NÉGYLAKÁSOS társas­házban 3 szoba, hallos la­kás, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas. Paprika A. u. 19. Tel.: 22-496. Farkasék. _______________________989 KÉ T és fél szobás lakás, készpénz plusz magas OTP-hitelátvállalással el­adó. Kiskunhalas. Bercsé­nyi u. 16. III. em. 12. Ér­deklődni 17 órától. 1036 V. EMELETI. egyszobás, szövetkezeti lakásom el­cserélném másfél szobás tanácsira. Kecskemét, Nyí­ri út 59. V'14 . 2631 BÁJÁN kétszobás lakást keresünk OTP-hitelátvál­lalással ügyfelünk részé­re. Érdeklődni: 1. sz. ÜMK, Baja, Táncsics u. &!a. Dr. Harkal. 50522 Gépek és alkatrészek IP-S R—16-os kifogástalan állapotban eladó. Tata­háza, Rákóczi u. 64. Tele­fon: 2. _ 49 371 LADA 1500 S. 20 hónapos, piros, megkímélt, eladó. Vaskút, Damjanich u. 98. 370 4 ÉVES, Polski Fiat olcsón eladó. Kiskunhalas, Szik­lai S. tér 7. _ _ 49 409 ELADO: rendszámmal el­látott Pannónia-motoros munkagép, Zuk teher­gépkocsi motor nélkül, Trabant-motor és háztáji kocsiba való Csonka-mo­tor. Kiss Sándorné szik- vizkészitő, soltszentim- re, Kossuth u. 7. Érdek­lődni: 17 óra után. 1045 PK-s 1200-as Lada. 60 ezer km-rel első kézből eladó. Dora István, Mélykút, Zrí­nyi u. 33. 992 PLATÓS UAZ rendszám nélkül, valamint 1 db fel­újított 3 hengeres dízel Perkins-motor, 1 éves ga­ranciával eladó. Érdeklőd­ni 6440 Jánoshalma, Sze­mere u. 17. sz. 47 ZA-s fehér Zsiguli kitűnő állapotban eladó. Érdek­lődni: Farkas, Dunate­tétlen, Toldi u. 10. 48 350-ES oldal kocsis új JAWA motorkerékpár be­tegség miatt eladó. Baja. Platánfa u. 19. 298 UT-S 1200-as zöld színű La­da eladó. Érdeklődni min­dennap 17 órától Budavári Mihályné, Akasztó, szabad­ság u. «6. 784 NÉGYKERÉK-MEGHAJ- TAsU, 8 lóerős, MIA-mo- toros csettegő eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Jó­kai u. 24. 949 1600 KÖBCENTIS ~~ Diesel Golf eladó. Érdeklődni: Jánoshalma, Béke tér 10. Dr. Dénes. 1043 KEMPER fűkasza üzem­képes állapotban és elekt­romos üzemanyagkútfej el idő. Tázlár. Petőfi u. 17. Kazi. 996 ELADÓ jó állapotban lévő Kemper fűkasza. Zsana, Kossuth u. 44. 1004 KÉT és fél éves Volkswa­gen ^Jetta Diesel, újszerű állapotban, és egy 1 éves SB—51-es Simson eladó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. 99 a. 1020 ELADÓ GD frsz. GAZ—69 szgk. Zsuk-motorral. Két­ajtós 8 főre vizsgáztatva, olatós. szállításra Is alkal­mas. Munkagépnek is elő­nyös. Érd.: mindennap, Székesfehérvár. Kisfalud. Malomhegyi u. 37. ___109J) LA DA 1500-as. platós Bar­kas mindkettő 6 éves és 504-es Peugeot megkímélt állapotban eladó. Kis­kunhalas; Tulipán u. 21. Érdeklődni: munkanapo­kon 17 után. szombat, va­sárnap egész nap. 1026 KERTITOX NA—10-es, RK-2-es fűkasza és 3 fe­jes Lajta eke eladó. Érdek­lődni: Tázlár, Bercsényi u._ 1.__________________49 357 LA DA 1500 s KZ rendszá­mú, kevés kilométerrel, igényesnek eladó. Cim: Soltvadkert, Hunyadi u. 37. (Autóbontó). 49 342 HASZNÁLT autók, lakó­kocsik, munkagépek, után­futók vétele-eladása-köz- vetítése. Kiskunhalas, Ki­lián Gy. u. 2. Autósügy­nökség. _ 49J96 Pl ÉRSZ. 120-as Skoda el­adó. Baja. Táncsics M. u. 31._Páncsity. 402 ELADÓ KH-s homokszínü Lada 1300 s típusú személy- gépkocsi. Érdeklődni Kis­körös, 406-os telefonon, az esti órákban. 50583 KOMPLETT Moszkvics hatsó híd. különböző laka­tosszerszámok. férfi- és női kerékpár eladó. Kis­kunhalas, Széchenyi u. 34. Érdeklődni reggel. 993 ELADÓ 10 mázsa teherbí­rású, hátsókerék-meghaj­tású, Trabant-motoros, vizsgáztatott munkagép, egy 220 V-os 500-ais sza­lagfűrészgép. Érdeklődni Kiskunhalas, sóstó u. lil. 998 KA FRSZ. narancssárga Polski Fiat 126-os szgk. el­adó. Tov Józsefné, Kis­kunhalas, Kosevoj tér 11. __• _. 3303 TR ABANT friss műszaki­val, felújítva olcsón eladó. Érdeklődni 17 óra után Kiskunhalas, Bocskai u. 14. Lajos. 1038 TK-S Trabant eladó. Ke­rekegyháza. Rákóczi út 68. Bodorék. Telefon: 71-022. 2627 4 SOROS palántázógép el­adó. Érdeklődni lehet 6449 Mélykút, szabad május tér 10., du. 15 órától. 57 8 SZEMÉLYRE vizsgázta­tott Skoda mikrobusz fel­újítva és teher Barkas el­adó. Kiskunhalas. Kilián Gy.u. 2.________ 49372 EL ADÓ lelkiméit KY-os, másfél éves, szürkéskék Dá­cia 9800 km-rel. Szikoráné. Kiskunmajsa, Botond u. 11. Tel.: 197. 1176 Egyéb adásvétel DINNYE- és paprikapa­lánták kaphatók. Kiskun­halas. Virág u. 44. 49330 TÉGLA, méretre fűrészelt faáru eladó. Baja. helyi autóbuszállomás mellett. 2422 NÉGYSZEMÉLYES neka- mié. két fotel eladó. Kis­kunhalas. Fazekas G. u. 92. 980 NAPOSCSIBE. húshibrid és sárga tojó kapható, minden szombaton. Kecs­kemét, Kerkápoly u. 12. Távolsági buszállomás kö­zelében. ________________1860 VÁ TTACUKÖR-készítő " gép és Kiibat—4 személyes csó­nak eladó. „Olcsó” jeligé­re a szolnoki Hirdetőbe. _________________________1069 VÖRÖSTARKA 8 hónapos vemhes üsző eladó. Érsek- csanád, Hunyadi út 57. sz. __ _ 393 KA ROSSZÉRIALAKA­TOS műhely felszerelése és állólámpás dízel Mercedes- alka.trészek eladók. Ér­deklődni: egész nap. Kecs­kemét, Budaihegy 164. Te­lefonj 25-309.________49465 GÁZTŰZHELY és hobbi­kért eladó. Érdeklődni Kecskemét, Mérleg utca 149. alatt. 2265 REGI faragott ebédlőbútor eladó. Kiskunhalas. Fel­sőszállás 35. Földi István. 1039 ELADÓ- 359 1-es hűtő-láda, hűtőszekrény. rádiómag­nó. gépkocsiba gyermek­ülés, gyermekjátszóka, gyermekkerékpárok. fér­fi-, női, gyermekruhák, férfi hosszú bőrkabát, sző­nyeg, csillár. heverök, szekrény, mozaiklap, fal­burkoló lambéria, olaj­kályha. szeneskályha, kályhaesövek, olajoshor­dok, edények, bőrönd, vil­lanyvasaló. Kiskunhalas. Paprika A. u. 5. ioS2 SZÉP komblnáltszekrény olcsón eladó. Kecskemét. Tél u. 9. Szántóék. 2628 ÉPÜLETBONTÁSBÓL” tég­la. faanyag eladó. Kiskun­félegyháza. Kilián György u. 16. 2662 MUNKAALKALOM Vegy es LEGELTETÉSI területet bé­relnénk birkák részére. „Bármilyen megoldás érde­kel” jeligére a Bajai Hír­lap szerkesztőségébe. 386 NAGY virágú krizantém- palánták kaphatók Végh, Debrecen. 4034 sajtoló u. 28. 711 INGATLANKÖZVETÍTÉS, szerződés- és okiratszer­kesztés, tanácsadás jogi garanciával. Várjuk az el­adók és vevők jelentkezé­sét a kecskeméti, kiskun­félegyházi, kiskőrösi, kis­kunhalasi, kalocsai. ba­jai, bácsalmási ügyvédi munkaközösségekben és a kirendeltségekben. 333 NE Járjon vásárról vásárra, jöjjön a Matchbox GMK-ba. Személygépkocsik, gépjár­mű adásvételének közvetí­tése. Telephely: Baján, a szegedi úti benzinkút mel- lett.______ in SZEMÉLY GÉPKOCSI-adás- vétel. -csere, -közvetítés: Baja, Kiscsávoly, Pipacs u. 18. (gázcseretelop mö­gött). . 173 ELTARTÁSI szerződést kötnék idős, egyedülálló személlyel, vagy házaspár­ral. Leveleket „Gondvise­lés” jeligére kérem a kis­kunhalasi hirdetőbe. 1035 IDŐS házaspár gondozá­sát vállaló. egyedülálló nőt keresünk Kiskun­halason. Érdeklődni Ku­ruc vitézek tere 14. fszt. 93. 995 FIATAL házaspár eltartási szerződést kötne idős né­nivel vagy bácsival. Ér­deklődni Kiskunhalas, Tu­ba_u. 2. _________________1003 BÚ TOROZOTT szoba, konyha, házaspár részére kiadó. Kiskunhalas. Achim A. u. 11. ________________1031 KÜ LÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Kiskun­halas, Czuczor u. 6. 1033 PLAKATRAGASZTOT azonnali be­lépéssel felveszünk. MAHIR Kecske­mét, Árpád krt. 2. 419 A KECSKEMÉTI Zománc- és Kádgyár felvesz öntödei csoportvezetőket, kö­zépfokú szakmai végzettséggel. Ér­deklődés, jelentkezés a személyzeti osztályon. Kecskemét, Halasi út 2. 1133 A BAJAI mentőállomás két fő gép­kocsivezetőt és egy fő betanított mun­kást felvesz. Érdeklődni: személye­sen a mentőállomáson lehet. 1049 FELVESZÜNK gépelni tudó érettsé­gizett adminisztrátort, félműszakos nyugdíjas takarítónőt. Jelentkezés: AMFÖRA-mellékraktár Kecskemét, Tatársor 1/a. 335 A kecskeméti Zománc- és Kád­gyár pályázatot hirdet vállalati jog­tanácsosi munkakör betöltésére. Fel­tételek, jogi egyetemi végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat. A pályázatot önéletrajzzal a sze­mélyzeti osztályra kell benyújtani. Kecskemét, Halasi út 2. 1134 DÉMASZ Bajai üzemigazgatóság vil- lamoshálózat-épitő munkavállalókat keres Baja, Bácsalmás, Kalocsa és Kiskunhalas üzemegységeire. Bére­zés alapörabér plusz teljesítménybér, százalék alapján. Jelentős szociális juttatásokat biztosítunk. Érdeklő­dés, jelentkezés: a jelzett Üzemegy­ségek vezetőinél. Illetve a bajai üzem- igazgatóság munkaügyi csoportjánál. 1044 Áruforgalmi és értéke- sitésl gyakorlattal, köz- gazdasági egyetem árufor- unqalu galmi szakán szerzett vég- kobal zeltséggel rendelkező mun­katársat keresünk csoportvezetői munkakörbe. Kőbányai Könnyűfém­mű kecskeméti gyáregysége, Kecske­mét, Matkól út 101. Telefon: 20-211. 406 Vállalkozás EGYEDÜL érzi magát? Ke­resse a Nosztalgiát! Kecs­kemét, Pf.: 245. 1805 MINlTOKOs redőny és re­luxa készítését «vállalom több színben, rövid határ­idővel. Bálint Lajos, Kis­kunhalas, Kocsis Lajos u. 10. _______ 944 FU VAROZTATÓK figye­lem! sóderszállítást 280 Ft’köbméter, valamint ce­ment. egyéb építőanya­gok szállítását vállalom. Fuvarfelvétel: Pápai And­rás, 6000 Kecskemét. Vak Bottyán u. 21. Egész nap. 46 700 KOTfUrAS ! Többféle tí­pus és átmérő készítése garanciával. Megrendelés­re a fúráshoz a vizet és a szitált sódert is biztosítom. Kis Károly kútfúró, 6400 Kiskunhalas, Bajza u! 68. _ 48379 KABÁTOKBA cipzár­cserét vállalok. Kiskun­halas, Kertész u. 26. 1002 KI 3 TF OR As minden anyag hozzáadásával (sóder, víz igény szerint), többféle át­mérőben és kivitelben, garanciával. Kedvezmény kizárólag Kiskunhalas és 40 km-es körzetében. Vá­laszboríték ellenében rész­letes tájékoztatót küldök. Németh Imre kútfúró. 6400 Kiskunhalas, Járószék u. 21. (ipari iskola mellett). 50533 A KECSKEMÉTI Berkes Ferenc Kol­légium takarítónőt keres felvételre. Jelentkezés a helyszínen: Kecskemét, Berkes F. u. 1. 1010 A KUNÉP Vállalat felvételre keres víz-, gázkészülék-szerelőket szakok­tatói munkakörbe, gépírókat, vala­mint érettségivel rendelkező forgal­mi könyvelőt, statisztikust és szá­mítástechnikai operátort. Jelentkez­ni lehet a vállalat személyzeti veze­tőjénél Kiskunhalas, Kossuth u. 29. 1061 A KISKUNHALASI Baromfifeldolgozó Vállalat felvételre keres felső- vagy középfokú végzettséggel és legalább 5 év gyakorlattal rendelkező szerve­zőt és elemző-közgazdászt. Jelentkez­ni lehet: a vállalat közgazdasági osz­tályvezetőjénél. sxs |*^ NYOMDAI gépmestereket #t*M és gépkezelőket keresünk Wl 1^ felvételre. Dolgozóinkat muwGAüj saját autóbusszal szállítjuk. kobal Kőbányai Könnyűfémmű kecskeméti gyáregysége. Kecske­mét, Mátkot út 101. Fóliakikészítő üzem. Telefon: 20-211 32. 403 BÁCSKA Bútoripari Vállalat Baja, Átrakó u. 9—13. állást hirdet raktár- vezetői és szállításvezetői munkakör­be. Az állás betöltéséhez legalább kö­zépiskolai végzettség és 10 éves gya­korlat szükséges. Fizetés közös meg­állapodás alapján, a jogszabályi ren­delkezések keretein belül. Jelentke­zés: a vállalat személyzeti vezetőjé­nél személyesen. 1047 BÁCSKA Bútoripari Vállalat Baja, Átrakó u. 9—>13. állást hirdet bútor­mintaboltjába, boltvezetői munka­körbe, az állás betöltéséhez legalább 10 éves gyakorlat szükséges. Fizetés: közös megállapodás alapján, a jog­szabályi rendelkezések keretein belül. Jelentkezés: a vállalat személyzeti ve­zetőjénél, személyesen. 104c A VÁROSGAZDÁLKODÁSI Vállalat munkalehetőséget kínál takarítőnő- ebédkiosztó (kapcsolt munkakörben), sírásó, műköves szakmunkás, frézcs, csiszoló, és gépíró adminisztrátor munkakör betöltésére. Jelentkezni le­het a vállalat központjában Kecske­mét, Végvár u. 1. sz. Munkaügyi cso­port. 342 A VSZM KISKUNFÉLEGY­HÁZI GYÄRA felvesz mérnököt, üzemmérnököt műszaki fejlesztő és tech­nológus munkakörökbe. Műanyag-feldolgpzási isme­retekkel rendelkezők előny­ben. Fizetés a gyakorlati időtől függően megegyezés sze­rint. Lakás megoldható. Jelentkezni lehet szemé­lyesen vagy levélben az alábbi címen: VSZM Kis­kunfélegyházi Gyára, Kis­kunfélegyháza, Nyomás 28. 6001. Személyzeti, oktatási osztály. 1104 ÉVI 28 NAPOS ÜDÜLŐHASZNÁLATI JOGÚ ÜDÜLŐ ÉPÍTÉSÉT SZERVEZI a HEGYVIDÉK üdülő- szövetkezet. Sopronban, Harkányban. Mátraszentimrén. Cim: Hegyvidék, Budapest, 114. Pf. 380 1536 771! KECSKEMÉTEN A SZIGMA LAKÁSFELSZERELÉSEK ÁRUHÁZÁBAN (Petőfi S. u. 7.) szines és fekete-fehér televíziók nagy választékban vásárolhatók 1 IBI ÉGSZI „DÉLORG” Dél-magyarországi Szervező Leányvállalat pályázatot hirdet Baja városban MURKETING MENEDZSERI mnnkakör betöltésére A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI: felsőfokú végzettség. számítástechnikai, adatfeldolgozási szakismeret. A menedzser felada'ta az ÉGSZI szoftverház termékeinek terjesztése, az adott város és vonzáskörzetének vállalatai és az ÉGSZI „DÉLORG" közötti kapcsolattartás, vala­mint kedvező piaci feltételek esetén, kihelyezett .számí­tógépes feldolgozást végző iröda létesítése. Kiemelt bérezés. Jelentkezni lehet írásban ÉGSZI „DÉLORG” munkaügyi csoportjánál, Szeged, Vág u. 4. ■ 963 A KÁBELTELEVÍZIÓS hálózat üze­meltetéséhez, karbantartásához elekt­roműszerészeket, tv-szerelöket keres felvételre a Kecskeméti Ingatlanke­zelő és Távfűtő Vállalat. Jelentkezés Kecskemét, Villám István u. 2. III. em., munkaügyi csoport. lot A BACS-KISKUN Megyei Kommuná­lis Szolgáltató Vállalat felvételre ke­res érettségivel rendelkező számlázol és központi pénztárost, valamint te­lepüléstisztasági szolgáltatás irányí­tására munkavezetőt. Jelentkezés a vállalat központjában, Kecskemét, Czollner tér 5. Telefon: 20-680. 4J2 A BACS-KISKUN Megyei Kommuná­lis Szolgáltató Vállalat pályázatot hir­det fiatal szakember részére ágazati üzemmérnöki munkakör betöltésére. Feladata: szenny viz-ártalmailanitást technológiák kidolgozása, ártalmat­lanító föld műtárgyak tervezése, ki­vitelezésének irányítása. Feltétel: szakirányú felsőfokú végzettség. A pályázatokat a vállalat központjába (Kecskemét, Czollner tér 5.) kérjük benyújtani. 410 KÖZLEMÉNYEK J3BKM Vízmű Vállalat értesíti T. fo­gyasztóit, hogy Kiskunhalas város ivóvízhálózatán 1886. május 26—3.0-ig fertőtlenítést végez. A fertőtlenítés időtartama alatt a víz helyenként erősen klórizü lesz. Kérjük fogyasz­tóinkat. hogy ez időre az ivóvíz- szükségletüket előre tárolással szí­veskedjenek biztosítani. 958 Gyászhír Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk id. GAL JÓZSEF Jakabszállás, III. kér. 31. sz. alatti lakos életének 68. évében türelem­mel viselt, hosszú betegség után május 18-án elhunyt. Temetése £. hó 23-án 16 órakor lesz a ja- kabszállási temetőben. A gyá­szoló család. >0610 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, nagynénénk özv. MARSA LASZLÖNÉ Szabó Terézia Kecskemét, Csongrádi u. 41. szám alatti lakos életének 82. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése f. hó 23-án háromne­gyed egy órakor lesz a kecske­méti Köztemetőben. A gyászoló család. >0595 Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. MÓZES ISTVANNÉ Rózsa Mária 1986. április 18-án 90 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása t. hó 23-án. pénteken negyed 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló. család. 50570 Fájdalommal tudatjuk, hogy édes­apám, apósom, nagyapánk, test­vérünk iBLUM LAJOS 1986. április 22-én elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatása má­jus 22-ién 15 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. A gyászoló család, 50549 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak. Ismerősöknek, jó barátoknak, szomszédoknak, az állami gazdaság . t(ijó4 , bo*k«^p)t»ÍT) nát minden dolgozójának, akik szeretett férjem, édesapám, fiunk, testvérünk, vejünk FÜLÖP ANTAL temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték és vigasztaló szavaikkal nagy bána­tunkat enyhítették. Gyászoló csa­lád, Kiskunmajsa. 98« Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, barátoknak, munkatár­saknak, akik SZLANKA LAJOS temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 2642 Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik szeretett halottunk SZARVAS PÉTER temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és részvétnyilvánításukkal fájdal­munkat enyhítették. Gyászoló család, Kiskunhalas. ■ U«» Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, Is­merősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halottunk Bzv. SZAKAL JANOSNÉ Babos Julianna temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek es fáj­dalmunkban velünk éreztek. Gyá­szoló család, Kiskunhalas. 1142 Hálás szívvel köszönjük mind­azon rokonoknak. Ismerősöknek, akik felejthetetlen édesanyánk, testvérünk, nagymamánk, anyo- som . . SZAPPANOS ANDRASNÉ Czakó Rozália temetésén megjelentek, sírjára vi­rágot, köszörűt helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 49331 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon kedves rokonoknak, ismerősöknek, az Uníver Afész vezetőségének és dolgozóinak, akik felejthetetlen jó férjem MÁK JANOS temetésén megjelentek, sírjára vi­rágot helyeztek, mélységes fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló felesége és testvérei. 2623 Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazon rokonoknak. Is­merősöknek, barátoknak, a MÁV dolgozóinak, jó szomszédoknak, akik drága édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédnagypapánk id. KUN SZABÓ JENŐ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család, Bugac. 49431 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, szom­szédoknak, Ismerősöknek, akik felejthetetlen férjem, testvérem, sógorom, keresztapánk POOR MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, szóban vagy írásban részvétüket kifejez­ték, ezáltal is fájdalmunkat eny­hítették. A gyászoló család. 2676 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, munkatársaknak, ta­náraknak és tanulótársainnk, akik részt vettek kislányunk KOHL BEATA temetésén, sírjára koszorút, virá­got helyeztek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. «40

Next

/
Oldalképek
Tartalom