Petőfi Népe, 1985. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-04 / 284. szám

APROHIRDETESEK ingatlan * KELEBI AN lakóház 760, Kiskunhalason zártkert 600 négyszögöllel eladó. Tele­fon : Kiskunhalas, 11-810, 7— 16 óráig. ______________2651 KISKUNHALASON, a strand közelében, szántó­föld eladó. Érdeklődni Al­sóöregszőlők 69 a. 8644 LAKÓHÁZ sürgősen el- tdó. Kiskunhalas, Kármán u. 1. 2643 . HAROMSZOBAS, komfor­tos házrész eladó. Kiskun­halas, Vajda u. 2. Márkus. Érdeklődni 17 óra után. 2648 KISKUNHALAS, Dobó U. 36. sz. alatti régi lakóház, nagy portával eladó, mely ikerház építésére Is alkal­mas. Érdeklődni Fazekas G. u. 3. sz. alatt naponta 18 órától.' 2649 kétszobás, komfortos, kertes családi ház eladó. Kiskőrös, Kassai u. 79. Ér­deklődni Bánffy u. 9. sz. alatt. 2661 LAKÓHÁZI eladó. Kis­kunhalas. Llnhardt A. u. 21. sz. alatt. 2386 KISKUNHALASON Czuczor u. 23. szám alatti építésre alkalmas, müút melletti üres telek eladó. Érdeklődni Talléréknál. 6330 BEÉPÍTHETŐ ~~ telek ~ el­adó. Kiskunhalas, Faze­kas G. u. !>2. 2595 IKER családi ház egyik ré­sze eladó. Kiskunhalas, Szatmári S. u. 19 a. Érdek­lődni 17 óra után. _____2675 K ISKUNHALASON a Kert­város mellett hobbikért, szoba-konyhás új lakha­tó házzal eladó. Viz, vil­lany van. Érdeklődni Brin­kus L. u. 2. _ ___ 2585 5 00 NÉGYSZÖGÖL földte­rület, Kiskunhalason, a Felsőöregszőlőkben, város­hoz közel eladó. Érdeklőd-1 ni szerdán, szombaton délelőtt Csipke u. 12. Gye­nlzse.________________ 2681 i rANYA 800 négyszögöl területtel eladó. Kisszál­lás, I. kér. 3. (Halasi úton, 76>-es km-nél, jobbra) Gu- bl csák István. 2702 CS'ALADI ház eladó. Har- ka kötöny, Kossuth u. 16. sz. a)a tt. 2737 KISKUNHALASON, a sport - pály a mögött;, 1600 négyszög­öl s zántó (feketeföld) egy­ben, vagy 500 négyszögölen­ként eladó. Érdeklődni le­het a ll-840-es telefonon Horváith Antalnál. ____ 2721 K ISKUNHALASON a tég­lagyár mellett 300 négyszög­öl ho bbikert eladó. Viz, villany van. Érdeklődni: Fürst S''. u. 7. szombat, va­sárnap. Ugyanitt Balogh Ervin T"ó című festménye eladó. ___ 2734 KISKUN HALAS, Felső- öregszőltik 7. sz. alatti ta­nya 800 négyszögöl gyü­mölcsössé el, állattartási le­hetőséggé ti eladó. Villany van. Érdeklődni: hely­színen ö zv. Komlós Lász­lóménál. 475 GAZ-közp önti fűtésű, há­romszobás , összkomfortos, új kertes rtsaládl ház azon­nal bekölt lözhetöen eladó. Kiskunhala s, szűcs J. u. 9/a. 2695 KISKUNRA .LAS, Bajcsy-Zs. u. 10. sz. aílatti lakóház 988 négyzetméu tr telekkel el­adó. Erdei tlödnl Kardos Pál u. 13. ;17 órától. Tele­fon: lil-OM. 1 Huszár, _____2744 C SALÁDI h áz eladó. Já­noshalma, A chlm A. 4. 46. Érdeklődni 15 óra után. _ 2745 LAKÖHAz ttladó. Kiskun­halas, Fazekats G. u. 93. Ér­deklődni lehert Kovács Sán­dor u. 20. sz . alatt. 2746 TANYA töbib melléképü­lettel, 1600 négyszögöl terü­lettel eladó. Kiskunhalas, Felsőöregszőlök 210. sz. alatt. Érdeklődni Botond u. 12. sz. alatt. 2751 KISKUN HAL; VSON, a tég­lagyár mögött, Alsóöreg­szőlők 19. sz. alatt 541 négy­szögöl terület;, rajta levő lakóépülettel, 250 férőhe­lyes sertéshizlaldával, 25— 30 db szarvasmarha tartá­sára alkalmas istállóval el­adó. Viz, villany van. Ugyanitt 400 négyszögöl te­rület külön eladó. Brlnikus. ________,_____ ______J5B3 K .UNFEHÉRTOIN, Szegfű u. 6. sz. alatti nyaraló eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Brinkus L. u. 17. Ugyanitt beépíthető telek eladó. 2755 HAROMSZOBAS, komfor­tos, kertes családi ház pin­cével, gazdasági épülettel eladó. (Két család részé­re is átalakítható.) Kiskun­halas, Munkácsy u. 6. Ér­deklődni Bajcsy-Zs. u. 35. sz. alatt. 2759 JÖSZAGTARTAsRA alkal- ,mas tanya, 1200 négyszögöl t'rdövel, rrvelláképüilettel sürgősen eladó. Kiskunha­las, Rekettye 124. Érdeklőd­ni Kiskunhalas, Fazekas G. u. 82. Ugyanitt egy jó ál­lapotban levő riyúlketrec is eladó. ___ 2760 P ÍR.TON 450 négyszögöl ház­hely eladó. Érdeklődni Dó­zsa Gy. u. 27. sz. alatt, Fogl Józsefnél. 2779 ELADÓ hajósi pincéknél pincehiely. Igen jó helyen, a bajai út mellett. Villany van. Érdeklődni Jánoshal­ma, sZi-iriere Bertalan u. 16. 19 óra után. 142 ELADÓ D usnokon, a Dobó u. 1. száni alatti, jó álla­potú ház, egy szoba, kony- hás, 100 négyszögöl kerttel, állattartásr; a is alkalmas gazdasági i épületekkel. Ér­deklődni a helyszínen hét­végeken, vagy levélben „Olcsó 117 1130” jeligére a szekszárdi - 1 íirdetőbe. 2451 KECELEN, az állomástól 800 méterre i Kalocsa felé, I. kér. 116. sz. szép, fél ta­nyát adok, ki attö szoba, 1O00 négyszögöl szőlővel. Víz, villany van. Kérek érte egyszobás kis kertes házat, villany légy en, Kecelen, Kiskunhalason vagy Kalo­csán. 496 BEKÖLTÖZHE' TO lakóház, 450 négyszögöl területtel, ólakkal eladó. Viz, villany van. Kiskunhalas, Parti- szőlők 15. (,Sze szfőzde mö­gött.) Babenypcz Sándor. Érdeklődni munkanapokon 16 óra után, szombat, va­sárnap egész nsip. 2778 GÁZFŰTÉSES családi ház eladó. Kiskunhalas, Himző u. 21. Egyszobás lakást be­számítok, ________________2768 B ÁCSALMÁS, Vörösmarty u. 68. sz. alatti 3 szoba, összkomfortos családi há­zam eladnám vagy kiskun­halast házra, esetleg lakás­racserélnérn.___________2783 K ISKUNHALASON, a Sós­tónál 400 négyszögöl hob- bttelek eladó. Érdeklődni 8—16 óráig a H-516-os, 16 óra után a ll-867-es telefo­non. 2785 KERTES, nagy családi ház sürgősen eladó. Kiskunha­las, Fazekas G. u. 35. 2786 TANYÁT vennék nagyobb földterülettel. Hely- és ár­megjelölést kérek. Kovács György, 6413 Kunfehértó, I. körzet 17. _ 2787 KASKANTYÜN, tanya mel­léképületekkel, 2000 négy­szögöl szőlővel eladó. Ér­deklődni Kiskőrös, Rákóczi u. 146. Sztraka. _ 2793 K ISKUNHALAS központ­jában, romos lakóház, iker­ház építésére alkalmas te­lekkel eladó. Érdeklődni Nyíl u. 12. sz. alatt.__2794 K ISKUNHALASON, a vá­ros szélén. Kötöttárugyár közelében, kövesút mellett két család részére is alkal­mas tanya, 1200 négyszögöl veteményessel, szőlővel el­adó. 380 voltos villany, víz bevezetve. Érdeklődni Kis­kunhalas, Nád u. 13 a. 2802 SOLTVADKERT, Bercsényi u. Iá. sz. alatt lakóház 400 négyszögöl kert szőlővel el­adó. 2805 MASFÉLSZOBÁS. gázfűté­ses, összkomfortos, kertes lakóház eladó. Kiskunha­las, Sóstó u. 22. 2809 TANYA eladó 504 négy­szögöl földdel Baja, IV. kér. 19. Érdeklődni; Baja, Dam­janich 3 b. Harmat István, 15—18-ig. 133 BAJA, Török u. 17/a. alatt összkomfortos, tetőtér-be- építéses családi ház sürgő­sen eladó. Gázfűtés + mel­lékhelyiségek. Ugyanitt 250 négyszögöl hobbikért a monostori úton eladó. Ér­deklődni : Baja, Török u. 17 a. _________ 135 B ÁJÁN, a belvárosban másfélszobás társasház­rész pladó. Gázfűtéses. „Üz­letnek is megfelel” jeligé­re a Baiat Hírlap Szerkesz­tőségébe kérem a válaszo­kat. 136 ELADÓ háromszobás, gáz­fűtéses családi ház. Baja, Úttörő u. 13. _________137 C SALÁDI ház eladó 330 négyszögöl telekkel Baja, Dózsa Gy. út 129. Gázfűté­ses, parkettás szobák, 2 család részére is alkalmas. Használható üzlethelyiség­nek is. Érdeklődni egész nap helyben. 139 TANYA eladó. Irányár: 140 ezer forint. Érdeklődni: Végvárinénál, Baja, Ma­dách u. 22. sz. ____ 148 B ÁCSALMÁSHOZ közel 1000 négyszögöl 10 éves gyü- mölcsös, alápincézett 2 szoba, konyhás űj- ház és 600 négyszögöl barnahomok 100 négyzetméter csukott pajta. Villany, víz van. Ér­deklődni : Czeglédi György. Telefon: 208, Bácsalmás, Sallai 36. 1S4 SZEREMLE, Fő Út 15. SZ. alatt 2 szoba, komfortos családi ház eladó. Érdek­lődni du. 3 óra után. 157 DUNAFALV An tanya el­adó 700 négyszögöl telek­kel. Komptól 1600 m-re, vil­lany van. Duna közel. Ér­deklődni : Baja, schöntienz 3. Kovács. 152 Laka» KISKUNHALASON, Bem U. 2. IV. 18. szám alatti lakás, •készpénz plusz OTP-hitel- átvállalással eladó. Lift van. Érdeklődni 19 órától. _____ _____________ 2739 K ALOCSAI kétszobás ta­nácsi lakásunkat elcse­rélnénk kiskunhalasira. Az érdeklődők , levelét „1985” jeligére kérjük a kiskunha­lasi Hirdetőbe. 2716 64 NÉGYZETMÉTERES plusz loggiás összkomfor­tos lakás eladó. Kiskunha­las, Április 4. tér 10. 530 ezer készpénz plusz OTP- hitelátvállalással. Érdeklőd­ni Nánal Gábor Balassa­gyarmat, Bercsényi u. 12. 2715 KÉT szoba összkomfor­tos lakás, készpénz plusz OTF-hitelátvállalással sür­gősen eladó. Kiskunha­las, Kuruc vitézek tere 9. III. em. 25. 273« KISKUNHALASON a Kert­városban, Kulich Gy. u. 5. sz. alatt, hatlakásos társas­házban nagy alapterüle­tű lakás garázzsal, műhely- lyel eladó. Lakosék. 2700 HAROMSZOBAS gázfűté­ses lakás eladó. Kiskunha­las, Kilián Gy. u. 96 D. Tó- saki. Érdeklődni 17 óra után. 2710 HAROMSZOBAS, földszin­ti lakás eladó. Kiskunha­las, Kossuth u. 15 á. Ér­deklődni Brinkus L. u. 17. ___ 2754 . E LCSERÉLNÉM Kiskunha­las központjában levő két­szobás, komfortos, kertes, melléképületes tanácsi la­kásom, lakótelepi lakásra. Levelet „Sürgős” jeligére kérem a kiskunhalasi hir­detőbe. 2780 VENNÉK Baján egyszobás lakást készpénz plusz OTP- hitelátvállalással. Levele­ket „Vennék” Jeligére a Bajai Hírlap szerkesztő­ségébe kérek. 153 Gépek és alkatrészek 50-ES MTZ eladó. Zsana, Kossuth u. 44. , 2741 ZH-S Trabant felújított ál­lapotban, friss műszakival eladó. Kiskunhalas, Lovag u. 9. 2645 HÁROMSZÖGRE vizsgáz­tatott magánjáró és egy sertésszállitó utánfutó el­adó. Tompa, Kossuth u. 29 a. 2655 OPEL Kadett olcsón eladó. Kecel. Petőfi u. 12. 2696 ZN-ES Zaporozsec 1 éves műszakival olcsón eladó, vagy kismotorra cserél­hető. Kiskunhalas. Toldi u. 4. sz. 2717 ZI-S Trabant alkatré­szenként eladó. Samu Ist­ván Kunfehértó, Petőfi U. 17. SZ, 2671 PL-ES BMW 2500 piros, el­adó. Kiskunhalas, Kilián Gy^u. 2,_ ____________42 561 P S-ES 1500-as piros Lada el­adó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u, 3.______ 42 562 M TZ 80-as vizsgáztatva, teljesen felújított állapot­ban eladó. Kisebb értékű erőgépet beszámítok. Kis­kunhalas, Kilián Gy. u. 2. 42 563 VOLKSWAGEN Golf, Diesel GL, narancsszínű, 1982-es kiadású eladó. Kiskunha­las, Kilián Gy. u. 2._42 564 C SETTEGÖ, Dutra-motor­ral és szivattyúval eladó. Solt vadkert, Dózsa Gy. u. 48. 2685 AMR—2 centirozógép el­adó. Soltvadkert, Kossuth u. 54._____ 2748 3 FÁZISÚ hegesztőtrafó sürgősen eladó. Kiskunha­las, Alsóöregszödők 19. Brin­kus. 2752 BILLENŐPLATÓS, terepes IFA tehergépkocsi eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Bajza u. 62._______ 2770 W ARTBURG karosszéria- elemek eladók, szűcs Im­re, Kunfehértó, Szabadság tér 11.______ ,2798 E LADÓ 30li-es Zetor pótko­csival vizsgáztatva, és IG-s Wartburg utánfutóval. Kis- kunmajsa, Bodoglár 11a. Balogh. 2781 600-AS szalagfűrész (380 vol­tos) és ZE-s Lada Combi 1 éves műszakival eladó. Soltvadkert, Kodtól A. u. 48.__ 2775 I B-s Trabant felújított ál­lapotban, friss műszakival sürgősen, olcsón eladó. Kiskunhalas, Lovag u. 9. ________________________2799 M ODUL 3, vagy Modul 5 típusú lakókocsit vennék. Ajánlatot „Még ez évben” jeligére kérem a kiSkunha­lasi hirdetőbe,___________2808 Z T-s 126-os Fiat eladó. Kiskunhajas, Mező I. u. 11. Érdeklődni 15 óra után. ___________________ __ 2816 P M-ES Trabant eladó. Kis­kunhalas, Alsóöregszödők 188. Kisék. _____ 2820 PL-ES 1500-as Lada eladó. Szánk, Jókai u. 4. ____ 2821 5 0-ES MTZ jó állapotban eladó. Kunfehértó, II. kér. 74. Lekner fűrészes. 2822 PM-ES Fiat 126-os ~edadó. Baja, Hársfa u. 29. sz. 1B8 FIXES Csepel teherkocsi friss műszakival eladó. Megtekinteni vasárnap. Ba­logh István, Keserűtelek, Alkotmány 27. _______ 141 E LADÓ jó állapotban levő Simson schwalbe motor. Irányár: 9303 forint. Érdek­lődni: Farkas József, Ba­ja, Kölcsey u. 106. 16 óra után. ______________;_____lila T F 1200 Lada eladó. Ér­deklődni Baja, Vásárhelyi. Pál u. 10. IV. 14., du. 4 után, Tamás János. iot Z—5611 típusú felújított traktor lassú járműként vizsgáztatva eladó. Érdek­lődni: Egyházaskozár, Rácz köz 0. 1150 Lgyéb adásvétel JVC 7 System-es, 36 cm-es tv, új, eladó. Érdeklődni 24-634-es kecskeméti telefo­non. _ ____ ___ 42751 I RHABUNDAK, női, férfi-, gyermek- extra méretben is, modern és hagyományos fazonokban kaphatók a budapesti Aranykapun, a Népstadionnál, Baloghné szegedi szűcsmesternél no­vember 30-től december 23- ig. Telefon: szeged 14-516 és 17-821. 2296 FEKETE szamár kocsival, szerszámokkal, betegség miatt eladó. Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 172. Bal­ia László. 2678 FÖLDIMOGYORO-vető- mag kapható. Hüvelyen­ként 1,50 Ft. 100 forinton alul nem szállítok. Maczkó Ferenc, Mélykút, Zöldfa u. 39' ____________________ 2670 ■ MITSUBISHI hordozható, programozható VHS kép­magnó és JVC kamera, kü­lön Is eladó. Irányár 150 ezer Ft. Személygépkocsi- csere érdekel. Érdeklődni: vasárnap Kiskunhalas, Bat­thyány u. 32 . 2691 PIANÍNÓ Rönisch német gyártmány, barna matt szí­nű, igényespek eladó. Nagy­apáti Antal, Kiskunhalas, Bokányi D. u. 7. I. em. 1. Ugyanitt egy kétszámyas, egy egyszárnyas teli ajtó, és egy nagyképemyős használt televízió eladó. ___ 2703 300 LITERES mélyhűtő lá­da eladó. Kiskunhalas, szatmári s. u. 19/a. Érdek­lődni 17 óra után. 2706 KÉT fiatal sárga paripa !ó, három- és négyévesek el­adók. Nagy Béla, Baja, Ba- CSÓ Béla út 38. 140 IMPORT győztes szülőktől származó. 10 hónapos Rott­weiler kan eladó. (Nagy testű, rendikivül erős, Im­ponáló megjelenésű, meg­vesztegethetetlen házőrző.) Érdeklődni Kiskunhalasi taxiállomáson, Nagy Jenő­nél. 2817 NÉGYHÓNAPOS kuvasz- kölyök olcsón eladó. Ér­deklődni Nagy István, Bal- lószög, III. kér. 14. 6978 150 DARAB anyabirka és 30 darab vágóbinka eladó. Érdeklődni: Hajós-Érsek­halma, Tanácsköztársaság u. 50.____________ 42767 FEHÉR törpe uszkár köly­kök eladók, nemzetközi győztes szülőktől, cím: Vö­rös Ferenc, Kalocsa, Kun B. u. 1. szám. 499 TENYÉSZTOJAS, fehér és vörös nagyobb mennyiség­ben eladó. Tompa, Jókai u. 37. Telefon: Ml, 2792 NAGY mennyiségű birka- trágya eladó. Kiskunhalas, Nap u. 1. _____ 2789 G YÖKERES lucfenyő és ka­rácsonyfa eladó. Kiskunha­las, Széchenyi u. 53. 2774 LAKIHEGYI mézes, sima szölövessző eladó (5000 szál), soltvadkert, dr. Grát­zer u. 8. 2777 6 MAZSA pirítani való, nagyszemű napraforgó el­adó. Érdeklődni lehet Kis­kunhalas, Attila u. 4. Ba­lázs Éva. 2806 • nAGYSZEMÜ, pirítani va­ló napraforgó, nagyobb mennyiségben eladó. Kis­kunhalas, sziklai S. tér 8. I. em. 28. Érdeklődni 16 óra után. ______________ 2767 A KAC szőlőtám 400 db el­adó (2,5 m/db). Érdeklőd­ni Kiskunhalas, Magyar u. 12._____________________ 2824 Ü J állapotban levő metál- piros nagy Amati dobfel­szerelés Jutányos áron el­adó. Baja, Pipacs u. 18. _________ «93 2 DB propán gázpalack, vérnyomásmérő, 3 db üst­tartó és egy virágtartó el­adó. Kiskunhalas, Lepke u. з. ____________________ 2737 N AGYKÉPERNYOS színes és hordozható kis televízió eladó. Kiskunhalas, Posta и. 6. fszt. (jobbra). Érdek­lődni este 7 órától.__ 2743 H ŐTÁROLÓS villanykályha eladó. Kiskunhalas, Boká­nyi D. u. 13. fszt. 1. 2776 ISKRA új jugoszláv gáz­kazán nyomáscsökkentő­vel, egy férfi és egy női felújított Ballon kerékpár eladó. Kiskunhalas, Kölcsey u. 13. 2796 SZÉP cserépkályha-csempe .olcsón eladó. Harkakötöny, Kossuth mi. l a. _ 2813 ELADÓ: 46-os irhabunda, ezüstróka gallér, sapka, 5.0-es ballonkabáf (újak) igényesnek, rádiómagnó, bársonytakaró, szőnyeg, csillár, szekrény, férfiöltö­nyök, női kabátok, női ru­hák, férfikabátok, kávéfőző, evőeszköz, elektromos haj- csavaró, iskolatáska, olaj­kályha, olajoshordók, edé­nyek, mozaiklapok, turis­tapalack melegítővel, nyo­máscsökkentő, festmények. Kiskunhalas, Paprika A. u. 5. Érdeklődni szombat, va­sárnap. 2819 ELADÓ új képcsöve« Orion televízió 1800 forintért, Philips magnetofon 2000 fo­rintért. Baja, szabadság u. 7.1. fszt. 3. Németh. 149 BÉLYEG festménysor blokkal 1972-től 1974-ig el­adó. Érdeklődni lehet 17— 20 óráig. Kecskemét, Csong­rádi u. 48. «2617 Vegyes HETI 2—3 nap szabad Idő­vel, hivatásos jogosítvány­nyal, gépkocsival és vasas- szakmával rendelkező fér­fi mellékfoglalkozást vál­lal. Ajánlatokat „Pontos­ság” íellgére kérem a kis­kunhalasl hirdetőbe. ___2788 K ISKUNHALASI AG Kör­nyezetvédelmi VGM rág­csálóirtást, csótány- és fáraó hangyairtást vállal kedvező feltételekkel, közü- leteknek és magánszemé­lyeknek garanciával. Ér­deklődni 11-200-as telefo­non. Kovács. ___________6852 V ARJA kedves ügyfeleit Dácia szerviz. Kiskunhalas, Bokréta u. 7. 2800 BEJÁRÓNŐ délelőtti elfog­laltságot keres. Leveleket: „Megbízható” jeligére a Bajai Hírlap Szerkesztősé­gébe. 134 MATEMATIKÁBÓL, fizi­kából, kémiából korrepetá­lást és felvételire előkészí­tést vállalok. Cím: Baja, Kodály 10. III. 12. 146 FAJDALOMMENTES fiil- clmpalyukasztás Baja, Vá­sárhelyi u. 4. (Újvárosi la­kótelep), Korsósné. _____151 G YERMEKORVOSI rende­lőmet Kiskunhalas, Sziiá- dy Áron u. 16. sz. alatt meg­nyitottam. Rendelés mun­kanapokon 4—5 óra között. Dr. Mészáros Mária. 144 közlemények MUNKAALKALOM IDŐS néni, vagy házaspár eltartását vállalnánk, ker­tes családi házunkban. Le­velet „Nagyközség” jel­igére kérjük a kiskunhala­si Hirdetőbe. 2697 FIATAL építőmérnök há­zaspár állást keres, akár vidéken is. „Lakás szüksé­ges 136 457” jeligére a Fel- szabadulás téri hirdetőbe. 2452 OKLEVELES vegyész vég­zettségének megfelelő ál­lást keres Kecskeméten vagy környékén. Lakásmeg­oldás szükséges. Levele­ket „Analitika” jeligére a kiadóhivatalba kérek. 42897 KISKUNHALAS központ­jához 5 km-re a keceli kö- vesút mellett, tanya kiadó. Jószágtartási lehetőség, nagy gyümölcsös, öntözé­ses szántó, fóliás terjeszté­si lehetőség, műveléshez al­kalmas gépekkel együtt. Víz, villany van. Az érdek­lődő levelét „Jogosítvány” jeligére kérem. 1145 Buda­pest, XIV. k., Szugló u. 35. 2758 Í20 NÉGYZETMÉTERES kü­lön bejáratú raktár azon­nal kiadó. Kiskunhalas, Llnhardt A. u. 49. __ 2762 F ÜRDŐSZOBÁS üres lakást bérelnék Kiskunhalason. Levelet „Egy gyermekkel” jeligére kérem a kiskun­halasi hirdetőbe.______^2766 F ELHÍVÁS 1 November 27-én 14 óra lfLkor Hetény- egyházára induló 15-ös bu­szon hagytam egy reklám- szatyrot, okmányokkal. Ké­rem, aki megtalálta, adja vissza jutalom ellenében egy nyugdíjas, lábtörött bá­csinak. Hetényegyháza, Szarkás 448 . 42782 KÉT-, vagy másfélszobás üres lakást bérelnék Kis­kunhalason. Ajánlatot le­vélben „Család” Jeligére kérem a kiskunhalasi hir­detőbe. 2782 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, konyha, spejz két személy részére kiadó. Kis­kunhalas, Üj u. 66. 2797 IDŐS házaspár házat adna segítségért, majd későbbi gondozásért. Levelet „Solt­vadkert” jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe. _______________ 2804 E GYSZOBÁS, bútorozat­lan lakótelepi lakás kiadó Baján. Ajánlatokat „Kész­pénz” jeligére a Bajai Hír­lap szerkesztőségébe kérek. 42786 SOKAT utazó fiatal értelmi­ségi albérletet keres Ba­ján. Ajánlatokat „Igényes” jeligére a Bajai Hírlap Szerkesztőségébe kér. 42785 Vállalkozás KALOCSA ' vonzáskörzeté­ben, nagyközség központ­jában divatáru—ajándék- üzlet átadó, berendezéssel, árukészlettel együtt. Leve­leket: „Bevezetett üzlet 141 373" Jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek­_______ 6777 H ARMONIKAAJTÖK, mű­bőr harmonika-térelválasz­tók, több színben, besze­reléssel. Ügyintézői levél­cím: Albert István, 6500 Baja, sallai u. 12. 3964S BÉLKERESKEDÉS Kiskun­halason, a Batthyány ut­cai gázcseretelep mellett. __________ _ 2618 G ABI divat-ajándéküzle­temet e hónapban megnyi­tom. Kiskunhalas, Ber­csényi u. 8. (Lovasszobor­ral szemben.) 2718 HENGERFÚR AS, dugattyú­készítés, csapágyazás, sze­mélygépkocsi- és RS-tnoto­rokhoz. Kiskörös, Lenin u. 17. Tóth._________________818 N APOSCSIRKE, -kacsa, -liba előjegyeztethető, cím: Kádárkúti József, Pásztó, Damjanich u. 28 . 2493 HA személygépkocsit, egyéb járművet adni-venni kí­ván, keresse fel ügynöksé­günket. Díjtalan adatszol­gáltatás, gyors, megbízható ügyintézés. „Siker” Autós­ügynökség, Baja, Kiscsá- voly, Pipacs u. 18. 494 VflMK, GMK könyvelését, adóbevallását vállalom. Le­velet „Mérlegképes” jeligé­re kérem a kiskunhalasi hirdetőbe. 2801 Gyászhfr Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagyma­mánk, dédnagymamánk özv. NAGY LASZI.ONE Sike Terézia Kecskemét, Cédulaház u. 37. szám alatti lakos életének 72. évében csendesen elhunyt. Temetése de­cember 8-án negyed Ilikor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló család. 7815 Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ MAV-főfelügyelő volt Kecskemét, Mükertváros 4. az. alatti lakos életének 69. évében hirtelen elhunyt. Temetése decem­ber 6-án fél 41 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Gyászoló család. 42829 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagy­apánk, testvérem, apósunk PÉLI JANOS Kecskemét, Szarkás 53. szám alat­ti lakos életének 62. évében bosz- szú, súlyos betegség után novem­ber 30-án elhunyt. Temetése de­cember 6-án 14.15 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyá­szoló család. 42834 Köszönetnyilvánítás Hálás szivvel mondok köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, a Mező- ker Vállalat dolgozóinak, akik sze­retett férjem CSIZOVSZKI LEO temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezve rész­vétükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége, Já­noshalma. 2810 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, jó barátoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapám, nagy­apánk, dédnagyapánk FADDI FERENC temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ezzel Is fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. özv. Faddi Ferencné és csa ládja, Kiskunhalas. 2750 GYAKORLOTT kontírozó könyvelőt keres felvételre a Dél-Bács-Kiakun megyei Vízmű Vállalat. Jelentkezés a számviteli osztályvezetőnél, Kiskunha­las, Brinkus L. u. 1. A KISKUNHALASI MÉH Vállalat Weimar gépkezelőt keres. Jelentkez­ni • telepvezetőnél, Jókai u. 1. _ _ BÁCS-KISKUN megyei Ta- ™ ~ nács Hollós József Kórház ! - —Rendelőintézet felvételt hirdet anyaggazdálkodási osztályára többéves gya­korlattal rendelkező, gépír­ni tudó érettségizett előadót, anyag- gazdálkodói munkakörbe. Jelentke­zés az osztályvezetőnél. Kecskemét, Nyfrl út 38. 2476 A PUSZTATOURIST Idegenforgalmi Hivatal munkavállalót keres gyors- és gépírói végzettséggel titkárnői mun­kakör betöltésére. Jelentkezés: Ko­vács István hivatalvezetőnél, Kecs­kemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/21-215. 2471 0 Iliiül A HELVÉCIÁI ÁLLAMI GAZDASÁG Tanyacsárdája értesíti vendégeit, hogy 1985. dec. 6-tól 1986. febr. 15-ig ZÁRVA TART. 2499 ELADÓK 250 cm hosszú akácoszlopok, 6—20 cm átmérővel a' Városföldi Állami Gazdaság központjában. Érdeklődni a 20-133, 22-374, 20-859 telefonszámokon a 45-ös melléken, Nagy Tibornénál. 2495 K SZIGMA áruházai KECSKEMÉTEN- — Lakásfelszerelések áruháza Petőfi S. u. 75. — műszaki áruház Rákóczi út 4. KISKUNFÉLEGYHÁZÁN — Vas-műszaki óruház Wesselényi u. 1. BAJÁN — iparci'kkáruház Béke tér 11. KISKUNHALASON — Halasi áruház Lenin tér 1. sz. KALOCSÁN — Duna Áruház Marx tér 11. GAZDAG ÁRUKÍNÁLATTAL VÁRJÁK KEDVES VÁSÁRLÓIKAT. 2487 PETŐFI Nyomda azonnali belépéssel felvesz érettsé­givel rendelkező munkavál­lalókat anyagkönyvelőt, ér­tékkönyvelői és utókalku- látori munkakörbe. Felve­szünk továbbá gépírót (esetleg 60 év alatti nyugdíjast is), valamint főfog­lalkozású portás-vagyonőröket, udva­rt segédmunkásokat. Jelentkezni le­het: Petőfi Nyomda munkaügyi osz­tályán, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Megközelíthető a 13-as autóbusz- szal. 2497 A KISKUNHALASI Mezőgazdasági Szakközépiskola két fő gépész szak­oktatót felvesz. 2795 KÉZ1SZERSZÁMGYAR Re­szelőgyáregysége felvételt hirdet esztergályos, kazán­fűtő szakmunkások részé­re. Továbbá férfi és női munkavállalóknak betanított munká­ra. Vidékieknek útiköltség-térítés. Igénynek megfelelően gyermekeik ré­szére óvodai férőhely-biztosié«. VGMK-lehetőség. Jelentkezni lehrt: Kecskemét, Szolnoki út 20. Munka­ügyi csoport. 241S KERESKEDELMI gyakorlattal raktá­ri dolgozót felveszünk. Topán Keres­kedelmi Vállalat lerakata, Kecskemét. Czollner tér 5. 2421 A KECSKEMÉTI 7. sz. megyei posta- hivatal felvételre keres lehetőleg érettségizett fizatalokat az alábbi munkák elvégzésére: telefonközpont-- kezelőket, távgépíró (telex) kezelőket, valamint egyéb belső munkára Jt lentkezöket. Jelentkezés a munka­ügyi előadónál. 2 tö’S AZ ALFÖLDI Tüzép Vállalat ellenőrzési osz­tálya felvesz há­lózati ellenőrt középfokú közgazda sági vagy kereskedelmi végzettség­gel. Jelentkezés személyesen vagy Írásban az ellenőrzési osztály veze­tőjénél Kecskemét, Kurucz krt. 8. Te­lefon: 76/20-577. 1024 A SZEGEDI Postaigazgatóság Hálózat­építő Üzeme Rács és Csongráű me­gyei hálózatépítési munkához felvesz szak-, betanított és segédmunkásokat. Főként Kecel, Imrehegy, Kiskunha­las környékén élők Jelentkezzenek. Jó kereseti lehetőség, teljesítménybér, naponkénti hazaszállítás. Jelentkezés: Balogh József főépítésvezetönél. Kis­kunhalas, műszaki bázis, Szabadkai u., minden szerdán reggel 8 órától. 2467 AZ ALFÖLDI Tüzép Vállalat felvételt hirdet áruforgalmi elő­adói munkakör betöltésére. Követel­mény: szakirányú érettségi bizonyít­vány. Jelentkezni: a személyzeti osz­tályvezetőnél, Kecskemét, Nagykőrö­si u. 32. 2498 _ bACS-KISKUN megyei Ts- nács Hollós József Kórhás— % Rendelőintézet felvéts* ■ m. hirdet mosodaüzemébe 9S fő női és férfi betanított munkás részére, tiszta, könnyd gépi munkára, kétmflszakos munka­körbe. Vidékiek részére utazási ked­vezményt, gyermekeik részére óvodai, bölcsődei elhelyezést biztosítunk. Fi­zetés megegyezés szerint, műszakpót­lékot fizetünk. Jelentkezni lehet * mosodavezetőnél, Kecskemét, Nyíri út. »•« alföldi tüzép Vállalat kecs­keméti telepe al­kalmaz képesí­téssel rendelkező árukladókat és rak­tári segédmunkásokat. Jelentkeant lehet a TÜZÉP telepén, Kecskemét, Kiskőrösi u. 30. sz. *»»1 AZ ALL ATFORG ALMI és Húsipari Vállalat azonnali belépéssel éjjeliőrö­ket vesz fel a Kecskemét, Garai ut­cai telepére. Érdeklődni: Garai u. 2. sz. alatt. 36** AZ ALFÖLDI Tüzép Vállalat felvé­telre keres a kiskunhalasi Tüzép-te- lepére raktári segédmunkást, vala­mint kapust. Kapus nyugdíjas is le­het. Jelentkezés: a kiskunhalasi Tüzép-telepen, a Kötönyl úti telepve­zetőnél. 2**1 HELYESBÍTÉS 1985. nov. 30-án a TÜZÉP Vállalat keretes hirdetésé­ben a födémpalló helyett födémbéléstest jelent meg tévesen. 2515 MOST KEDVEZMÉNYES, 214 Ft/mégyzetméter áron kapható az RGL 8-as á^DUTÉP u'cr'Ci/ichdCT K ELŐNYEI: — íjló hő- és hangszigetelő, — különleges szakértelem néülkiül is gyors falazást biztosít, — Vakolást nem igényelj — falazás után közvetlenül fésthefő vagy tapétázható, — szántnál szállítjuk. MEGRENDELHETŐ: DÜTÉP kereskedelmi osztály Kecskemét, István király, krt. 16. Telefon: 29-899 Telex: 26-332 ' KECSKEMET most vásároljon! most olcsóbb; 2470

Next

/
Oldalképek
Tartalom