Petőfi Népe, 1985. július (40. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-10 / 160. szám

T7 APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan KECSKEMÉTEN központ­ban. teb. 130 négyzetméter lakóterületük kertes családi ház - eladó, beköltözhetően. Egyszobás vagy garzonla­kást beszámítok. Érdeklőd­ni a helyszínen. Fűzfa u. 2. szám alatt, vagy a 21-135-ös telefonon, a délutáni órák­ban, lehet. Irányár: 1 200 900 fórint. 36595 TAiNYA 800 négyszögöl sző­lővel. 400 négyszögöl kert­tel, közvetlen kövesút mel­lett eladó. Villan yN van, bolt. buszmegálló közéi. Imre- hegyf Tüskös 147. Matus János. 1261 ELADÓ két család részé­re is alkalmas, összkom­fortos, gázfűtéses, kertes nagy családi ház. Kiskun­halas, Sóstó u. 41. Érdek­lődni lehet szombat, va­sárnap. 1269 KISKUNHALASON. Nefe­lejcs* u. 7. sz. alatti régi ház (lakható) 160 négy­szögöl telekkel eladó. 1295 KISKUNHALASON, Eöt­vös u. 27. sz. alatt kétszo­bás lakóház, üzletnek is ■megfelelő helyen eladó. Ér­deklődni napközben Barba­ra butikban, este 20 óra után a ll-757-es telefonon.' Vásári. _ 1296 N ÉGY sz< öa, összkomfor­tos új családi ház azonnal beköltözhetően. eladó. Kis- kunmajsa, Rajk L. u. 21. Zsán. 1284 ELADÓ Baja 'kertvárosá­nak orvosnegyedében egy 3 szoba, hallos, összkom­fortos, nyugati stílusú be­épített konyhás, modern építészeti megoldású ' és belső elrendezésű, központi fűtéses családi ház. újsze­rű állapotban, parkszerű kerttel, pincével, garázzsal. Irányár: 1 900 000,—Ft. Eset­leg teljes berendezéssel és nyugati felszereléssel. Be- lositvs u. 33. 35413 KISKUNHALAS. Felső- öregszőlők 264. sz. alatti ta­nya, állattartásra alkal­mas melléképülettel eladó. Ipari áram, víz van. _ 1202 KISKUNHALASON, a Vá- cí-bolt l<(izeiében 800 négy­szögöl szántóföld eládó. Ét dől; l(íd ni |K i kunbalas, ’ Dobó u. 35. sz. alatt. 1358 KÉT család yrészére is al­kalmas családi ház nagy portával azonnal beköltöz­hetően e;»adó. Kiskunha­las. Széchenyi u. 87. Ér­deklődni lehet Vörösmarty u. lill. sz. alatt.' 1330 KISKUNHALASON, jó- szag tartásra alkalmas ta­nya eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas,' Vörösmarty u. 15. iiz. alatt 17 óra után. _ 1363 KISKUNHALASON, a sportpálya mellett, lakóház eladó. Érdeklődni Felsöte- liep 5. sz. natt, Tamási Já- nos.nénáí. 1366 KISKUNHALAS, Alsósző­lőik 15/a. sz. alatti lakóház 450 négyszögöl területtel eladó. Érdeklődni Parti- szőlőik 15. Szeszfőzde mö­gött. , _________... 1369 K ISKUNHALAS, Széksós u. 19; tsz. alatt fél ház (ut-. cai rész) eladó. Érdeklőd­ni! 14 órától. J____ 1B74 K EDVEZMÉNYES áiron, sürgősen eladó 574 négy­szögöl szántó Kiskunhala­son. a Kertváros mellett. Érdeklődni lehet este 8 órától Paprika A. u. 23. sz.. alatt. 11376 KISKUNHAL ASON, a ^für­dő közelében hobbikért el- ■ adó. Érdeklődni -lehet Al­sószőlők 59/á. 1378 KISKUNMAJSAN. ~Rajk L. u. 19. sz. alatt porta alappal. 1500 db Poroton- téglávai eladó. Érdeklődni Iahet N iges Zoltán. Csó- lyospálob. József A. u. 3. 1459 KISSZÁLLÁS 01^1, kertes családi ház c vő. Érdek­lődni- ;?*)• Kisszállás. Május u. ) 1375 ÖSSZE l .L' K! Két­sztóvtes. di. líomf ortos (földszinten , ,ba„ 2 fél­szoba, emeletei; 2 szoba. 1 félszoba), kettéváilaszt­ható, kertes, udvairi mel­léképülettel — hunyadi- városi házam két kisebb­re cse< lem. Lehetőleg egy plusz t 'élszobás és egy kertes zra. Ajánlato­kat „Variációk” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4264 ELADÓ sürgősen építési telek. Baja, Szabadság út 126. Érdeklődői szomba­ton. ' ^ __ 4503 B ALATÖNFENYVES köz­pontiéban .levő téliesített 4 szobás nyaraló azonnal beköltözhc \ eladó. Ér­deklődni let ot szebeni Jó­zsef, Nagykanizsa, Arany J. u. 6. Telefon: 11-439. 36579 kUNFEHÉRTÖN. Va-dfllba u. 51. sz. alatt 80 száza­lékban kész nyaraló el­adó. Érdeklődni'Kiskunha­las. Kuruc vitézeik tere 31. fezt. 2. 1379 KISKUNHALAS, Nád U. 15. sz. alatti lakóház eladó. Érdeklődni 14 óra után. ■ '■ . ; ’ : __ «H301 LAKÖHAZ 1340 négyszögöl területtel eladó. Fúrott kút, villany van. Kiskunhalas, Alsöörégszőiők 118. sz. alatt. 1396 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas. Kertész u. 61. Érdeklődni Jókai u. 62. sz.' alatt. 1403 HÁZ beépíthető telekkel eladó. . Kiskunhalas, - Ber­zsenyi u. 2. (Daráló mel­lett.) Érdeklődni .szombat, vasárnap 14—20 óráig. 1102 ELADÓ Bajához 15 km-re Garán 803 négyszögöl te­leik — rajta 2 szoba, össz­komfort j -f í. szoba, kony­ha es melléképületek. Ál­lattartásra és gazdálkodás­ra kiválóan 'alkalmas. Ér­deklődni: Kecskemét, Nyí­ri út 57. I. 6. esti órákban. 35474 KÉTSZOBÁS, komfortos új •tanya, mindenféle állat tartására al’ka' más, 1200 négyszögöl területtel, gyü­mölcsössel, 380 voltos vil­lannyal eladó. • Kiskunha­las, Inoika 41. Volt Daczi- méhész tanyája. Érdeklőd­ni Kiskunhalas. Alsószőlők 235. sz. alatt László Mózsef- nénál. 1407 ELADÓ Kunfenértón, TöLgyfa u. 5. sz. alatt tó­parti nyaraló. 1421 KUNFEHÉRTÖN. Nyírfa u. 22. sz. alatti faház, tóhoz közel eladó. Érdeklődni le­het Kiskunhalas, Hajó u. 14. sz.. alatt. _ 1409 KISKUNHALASON, a Ko- polytai út mellett, 400 négy­szögöl hobbikért eliadö,. Ér­deklődni száddal S. tér. 6. 1420 " TETÖTÉR-BDÉPtTÉSES. 3 szobás családi ház eHadó. Kiskunhalas, Árpád u. 35. 1423 KERTES családi ház el­adó. Kiskunhalas. Martos F. u. 6. Érdeklődni Kovács s. U, 2. V 1429 KISKUNHALASON, a KISZ-lakótelepen levő 3 szobás házamat elcserél - 1 ném másfél-, vagy egyszo­bás lakótelepi lakásra. Ér­deklődni Kilián Gy. lí. 3. 1425 KISKUNHALASON, a Kert­város mellett hobbikért el­adó. Érdeklődni Tompa u. 4. sz. alatta ____■ 11433 C SALÁDI ház nagy (kert­tel (Kiskunhalason, a vár ros központjában. Szatmá­ri Sándor u. 16. sz. alatt eladó. '_____ ii410 K IS K UNHALÄSON, Sós^ tónál zártkertiben 200 négy­szögöl fiatal szőjő eladó. Víz, villany van. Érdek­lődni^ munkaidőiben virág­bolt, Hősök tere, vagy 20 óra után Kuruc vitézeik te­re 33*. II. em. 3. Dunainé. ._ • ' ____ 1444 C SALÁDI háíz eladó. Kis­kunhalas, Szabadkai u. 76. 1467 KÉTLAKÁSOS ház a mel­lette levő kétszintes, 200 négyzetméteres üzletház­zal eladó. Kiskunhalas, Di­mitrov tér 2. sz. alatt. Ér­deklődni Purucziki István, Kiskunhalas Szénás u. 1(0. _______ 1468 K ÉTSZOBÁS kertes ház­rész eladó. Kiskunhalas, Kármán u. 6 a. Érdeklődni a helyszínen, 13 óra után. 1474 BELSŐ házrész eladó. Kis­kunhalas, Kalap u. ' 9. Ugyanitt' gyermek sportko­csi és gyermekágy eladó. ; . 1457 TANYA 800 négyszögöl te­rülettel eladó. Kecskemét, Méntelek 254. szám. Nagy Ferenc. ___________ 36587 B AJA, Varga István u. 70. alatt emelet ráé pí téses. gázfűtéses családi ház melléképülettel, garázs- zsal. kerttel, sürgősen, reá­lis áron eladó. 1317 SÜRGŐSEN eladó két és fél szobás családi ház (ára: 290 000 forint). Érdeklődni: Vaskút, Temető u. 20. 1287 HARKÁNYBAN az új Szauna társasüdülőben, földszinti egy szoba össz- komf ortos lakrész, garázs- zsal azonnali átadással eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas, Dózsa Gy. ;u. 20 a. vagy a ll-467-es tele­fonon. 1493 HÁZHELY ~ eladó. Kis­kunhalas, Fazekas G. u. 54. _1498 NAGY tanya, i hold terü­lettel, sok melléképület-, tel eladó. Pirtó, I. körzet • 7. Faluhoz 20 perc. Érdek­lődni Pirtó. Petőfi u. 23. sz. alatt. __ 1501 K ISKUNHALASON, "sós­tói hobbiké r tökben 397 négyszögöl szőlő—gyü­mölcsös kis házzal eladó. Villany, víz van. Érdek­lődni Pataki Sándor. Szé­chenyi u. 9. sz. alatt. ■ ___________._______150.9 E LADÓ Kisk unh-alason zártkertben, 1200 négy­szögöl szántó és 700 négy- * szögöl szőlő. Érdeklődni. Batthyány u. 9. 151,0 700 NÉGYSZÖGÖL ~ szőn lő. Kiskunhalasán az Al­sóöregszőlőkben eladó. Ér­deklődői Kunfahértó, Vö­röshadnal u. 4.____ 15(12 K ISKUNHALAS, Széidhe- . nyi u. 58. számú' ház bel­ső fele eladó. Érdeklőd­ni Vihar u. 7. sz. alatt. _ _______ 1514 E LADÓ Kiskunhalason, a Kisteleki út mellett, íooo négyszögöl szántó, 400 négyszögöl szőlő, két részben! is. Érdeklődni Kiskunhalas. Unoka 82. sz. alatt Nagy B. Istvánmé- nál, 15 órától. 1517 Jó állapotban lévő tanya, 1200 négyszögöl területtel, (szőlő—gyümölcsös) el­adó. Jószágtartásra ki­válóan 1 alkalmas. Villany, víz bevezetve. Érdeklőd­ni lehet Farkas László Kisszállás, IV. kér. 148. , , ■ ■ .:_________________1522 S ÓSTÓN. 300 négyszög­öl jól termő területen 100 négyzetméteres állattar­tásra alkalmas téliesí­tett gazdasági épület, be­kerített udvarral eladó. Fúrott kút van. Érdeklőd­ni Kiskunhalas, Hímző ■ U._8.; | _ ____• . . 1524 E LADÓ Cslkéria, Tavasz­kúti sor 37. szám alatti, műút mellett fekvő családi ház* 800 négyszögöles -,e- letokel. Melléképületek, garázs, villany van. Ér­deklődni lehet minden­nap 17 óra' u-tári. Gállty Lajosné, v Cslkéria, .Üj u. 7. I__1389 2 40 NÉGYSZÖGÖL te­lek lakóházzal sürgősen éladó. Kiskunhalas. Sza­badkai U. 76. 36 590 KISKUNHALASON, Kmeth Sándor u. 1. szám alatt 2 szobás, gázfűtéses, össz­komfortos. utcai házrész beköltözhetően eladó. 36 569 KISKUNHALAS, Kmeth Sándor u. 9. számú ház eladó. - Érdeklődni: Kis­kunhalas. Hősök tere 2. Református Lelkészt Hi­vatal. 36 562 KISKUNHALASON. 403 négyszögöl . terület cső- •kúttai, félig kész házzal, sürgősen eladó. Érdek­lődni | Kiskunhalas. Ne­felejcs u. vi'~ este 6 óra’ után. 1491 KISKUNHALASON, a Kertvárosban, négyszobás, 137 négyzetméter alap­területű családi jellegű sorház - félkész állapót- ban eladó. Érdeklődni Kuruc, .vitézek tere 36. II. em. 3. 1482 PIRTÓ belterületén ház­helyek eladók. Érdek­lődni Petőfi u. 2. Daniné. ____________________1477 K ISKUNHALASON, h Sós­tói-tó mellett, 500 négy­szögöl szőlőterület eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Víz ii. 7. 1489 Lakás KISKUNHALASON, a vá­ros központjában másfél­szobás, komfortos laikás eladó, vagy elcserélhető. Érdeklődni szabó Ervin u. 11. I. em, 6. ■- ■ _1426 E LADÓ- Kiskunhalason, egy szóiba összkomfortos II. emeleti lakás, kész­pénz plusz OTP-hiteláit- vállalással. (Havi rész­let 280 Ft.) Érdeklődni a strandi büfében minden­nap.____________________1475 K ISKUNHALASON egy­szobás lakást vennék, ISO ezer készpénz plusz OTP-hitelátvállal ássál. Cím: Zerge u. 2. Á 1478 Gépek és alkatrészek UH-S torinói Fiat 127-es gépkocsi jó állapotban friss műszakival eladó 82 ezer forintért. Érdeklőd­ni lehet napközben. a 27-611-es telefonszámon, 18 óra utáh: Kecskemét, Akadémia krt. 61. Koloh Elek._______ ; ' __36 943 0 KM-ES és 3 éves terep­járó platós dízel ARO el­adó, Kecskemét, Szolnoki­hegy 130. Műkertváros, Ma­jális utca végén, Tímár. __________________ 4460 Ü J állapotban lévő kis­ipari gyártmányú ben­zines, önindítós, rend­számmal ellátott kerti / traktor utánfutóval * és talajművelő adapterekkel együtt, valamint egy :J fél­kész állapotban lévő dí­zelmotoros, lesettegő . el­adó. Érdeklődni: Kecs­kemét. Szilágyi E. u. 47. (Üj temető mellett.) 36 570 MTiZ 80-as KCR 4000-es markolóval ■ és 6 tonnás billenős pótkocsival eladó. Molnár Tibor, Tompa, Sza­badföld 25. _ 1463 UT-s Dácia 1300-as eladó. Kiskunhalas, Ady E. u. 17. 1470 P— 10-Es Pannónia motor­kerékpár érvényes műsza­kival eladó. Kiskunhalas, Gábor A. u. 12. 1067 DÍZELMOTOROS munka­gép és 11 x 28-as gumikö­peny, eladó. Érdeklődni Kiskunhalas. PartiszÖilők r 15. szeszfőzde mögötti _ 1368 Újszerű állapotban liosz- szúplatps IFA eladó. Irány­ár: 160 000,— Ft. Aútósügy- nöksés. Kiskunhalas. Ki­lián Gy. u. 2. ______ 35489 s 750-ES Zastava, felújítva,, kifogástalan állapotban el- adó. Kiskunhalas, Kilián ~ Gy. u. 2._ 35488 M—24-ES Volga. 2 év mű­szakival olcsón és ZF-es Lada 1300-as eladó. Kiskun­halas, Haraingos tér 10. 2________ 35487 K O-S metálzöld dízel Opel Ascona kitűnő állapotban eladó. Csengőd, Dózsa u. 4. Bednáirik. Érdeklődni egész nap.__ 1411 . ÖSSZKERÉK-MEGHAJ- TASÜ biililenőplatós dízel magán járó és egy Simson Schwalbe kismotor eladó. Kiskunhalas, Tompa u. 4. _______,_________________1432 P ANNÓNIA-MOTOROS j munkagép, lassú járműire vizsgáztatva és egy két- hengeres Rapitox .permete­ző 120 m slaggatl, teljes fel­szereléssel eladó. Kecel, Katona u. 5._____;_____1456 Z ArS 1200-as Lada sürgő­sen eladó. Kiskunh alas. Paprika u. 30. 1454 POLSKI Fiat 126-os. 2 da­rab. 90 és 95 ezer forintért eladó. Kiskunhalas, (Kilián Gy. u. 2. ___ 36792 P N-ES Dácia eladó. Kis­kunhalas, Víz u. 8. sz. alatt. _______ 1472 M Z 125 T§ De Lux, új el­adó. Érdeklődni: Kis­kunhalas , Kossuth u. 12. I/T. Teh: 11-831.______36 911 J Ó állapotban lévő TZ 4K14B kistraktor. vala­mint 1 db RK—l-es rotá­ciós /motoros kapa eladó. Érdeklődni lehet 6449 MélyiWút, Mátyás király u^. 27. szí alatt.__________66 MIA-motoros, dízel üze­mű 220-as aggregátor, és egy Bácska I. típusú szi­vattyú olcsón eladó. Kis­kunhalas. Szegedi út 65. __________ 14(88 K ÉT db 50-es MTZ-re va­ló hátsó kerék, komplet­ten. sivatagi gumikkal eladó. Bácssízőlős, Ósző- lők 15. Csák. _ ‘ _ 1492 TRABANT-motoros eset- tegő eladó. Kiskunmaj­sa. Szabadkai út 16. 1497 IE-S Trabant kitűnő álla­potban és 250-es elektro­mos keltetőgép eladó. Soltvadkért. Ady E. u. 15. ,__y _______________i5op 9 ÉVES. rendszám nél­küli M—24-es Volga egy­ben, vagy alkatrészen­x ként eladó. Kiskunha­las, Alsószőlők 27/a. Té" r lagyár_ mellett. ' _ __ 1499 K—442-ES bálázó,, : 50-es MTZ-motor és RSNW per­metezőszivattyú eladó. Tázlár, Bercsényi u. L .1502 FAIPARI barkácsgép el­adó. Kiskunhalas, «Ságvári E. u. 3. ________ F IAT 128-as. IP-s, metál- kék, friss műszakival 60 000 Ft-ért eladó, szeke­res Zoltán. Solitvadkert, Ifjúság u. 13. _ _ 1519 UH-S ” 1200-a* Zsiglfll ki- sebb karosszériahibával, kevés műszakival,. egy ponyvás ARO és egy Tra­bant; mindkettő műsza­ki nélkül eladó. Érdeklőd­ni az esti órákban Kis­kunhalas, Járószék u. 11. ' 1530 KR-ES Skoda 105 s eladó. Érdeklődni este Kiskun­halas, Kulich Gy. u. 1. 1/4. munkaidőben 11-244/261- es telefonon. 1 1526 S—51-ES típusú Simson motorkerékpár eladó. Kecskemét, Semmelweis u. 26. 17 óra után. 4494 j BARK A^-bódéból ké­szült nagyméretű után­futó eladó, Kecskemét, Irinyi u. 58. »VH. em. 20. alatt. Érdeklődni az esti órákban Bónáéík. 4470 Egyéb adásvétel * ELADÓ új, 3 fázisú oszt­rák gyártmányú asztalos- ipari gép — mely áll kör­fűrészből), vastagsági gya- luból, abrichterből és ho­rizontális maróból. Irány­ár : 60 000,— Ft. Ugyanitt kézi bairkácsgépek, Hi-fi- torony, Laser lemezjátszó, rádiók, rádiós magnó, mik­rohullámú sütő is kapha­tó. Érdeklődni: „Matchbox” GMK, keddtől péntekig 8 —16 óráig. Baja, Szegedi úton a benzinkút mellett. 35414 ELADÓ: mixergép. Rakéta , porszívó. Singér varrógép, háromnegyedes és feles kerékpár, háromajtós tük­rös szekrény, egy kombi- náltszekrény. Kiskunha­las, Hajó u. 11. Érdeklőd­ni lehet 16 óra után. __1381 E LADÓ: Vinyisztó kazán csövekkel, radiátorok, nagy vaskapu, vitrines szekrény, és egy három^jtós ^ szek­rény. Kiskunhalas, Bokré­ta u, 3. sz.___________1098 K ÉTSZEMÉLYES Csillag sáf.or eladó. ■. Kecskemét, Hitel u. 8. II. em. 50. Te­lefon: 26-316. Érdeklődni 17 óra után._______^ 4544 / B ONTÁSBÓL eladó tégla, cserép, léc, ajtó, ablak, gerendák, horog-fák, vas­kapu és egyéb bontási anyagok. Kecskemét. Szul­tán u. 2. (vilianygyár''*’ szemben.) _________ 4389 1 0 HEKTOLITERES olaj­tartály eladó. Kiskunhalas, Virág u. 6. __ 1417 E LADÓ cserép, tégla, aj­tó, ablak, horogfák, desz­ka, léc. Kiskunfélegyhá­za, Vak Bottyán utca 2. __4501 É PÍTŐK, figyelem! Bontás­ból származó tégla és min­denféle építőanyagok el­adók. Kiskunhalas. Mátyás tér 5. és Soltvadkert. Hő­sök tere 1. ______ .1319 2 MÉTERES datolyapál­ma és legyezőpálma el­adó. Kiskunhalas, Faze-. kas G. u, 32. y 1521 CSERÉP eladó. Kecske­mét, Mátra u. 17.; H 333 , VillANYDARALÓ és há­lószobabútor olcsón el­adó. Kiskunhalas, Zerge 11 2.____________________1479 PANCÉLTÖKÉs rövid zon­gora eladó. Kiskunhalas, Járószék u. 35. _ 1491 2X15 WATTOS sztereó rádiómagnó eladó. Kis­kunhalas, .Budai Nagy A. u. 22. Érdeklődni 17 óra után. ______/ 1494 2 0 HEKTOLITERES olaj­tartály és egy fekete pia­nínó f* újszerű állapotban eladó. Kiskunhalas. Baj­csy-Zs. u. 16,a. ______1503 K OMBINÁLT szekrény, könyvszekrény, bárszek­rény és egy varrógép el­adó. Kiskunhalas, Faze­kas G. u._75._^_________1506 2 DARAB_175x13-as R^’H^l gumi és használt 100 lite­res villanybojler eladó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 2. 4472 TANYÁT bérelnék szük­séglakásnak Kiskunhalas környékén. Igény: egy fűt-/ hető, zárható helyiség, plusz ivóvíz.. Levélcím: Horváth Jánosné. Kiskun­halas, Korvin U. 50. 1383 BIZTOS „Siker”, ha gép­kocsija adásvételével, cseréjével megbízza iro­dánkat. Telephelyünk Ba­ja, Kiscsávoly, Pipacs u. 18. Varga István utcából nyí­lik. \ ; . . ' . , 1390 BÉRELNÉK Kiskunha­las környékén lakható tanyát, későbbiekben meg­vétel is érdekel. Leveleit a kisikúnhailasi Hirdetőibe ^ kérem „Ki a szabadba” jeligére. I 1525 BÉRBEADNÁM Tázlá­ron, jószágtartásra ki­válóan alkalmas tanyá­mat. Érdeklődni munka­napokon 7—15 óráig a 11-799,243-as telefonon Kis­kunhalas, / 1487 Vegyes Munkaalkalom GYAKORLOTT gyors- és gépírót vagy gépírót felveszünk. Bajai 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség, Kossuth u. 576 VÍZVEZETÉK-SZERELŐT keresünk felvételre a tmk-ba. 40 órás munka­hét, munkaidő 5.45—13.45-lg. Fizetés: órabér plusz mozgóbér. Jelentkezni 1 lehet: BÉFA Baja, Dömötör u. 6. Személyzeti osztály, 7—15. óráig. 601 MENTŐ ÁPOLÓK AT veszünk fel a dunavecsei és a kiskunhalasi mentő- állomásra. Érdeklődni és jelentkezni a fenti mentőállomásokon lehet. 1331 A KISKUNHALASI Csipké Hotel fel­vételre keres takarítószemélyzetet. Jelentkezés munkanapokon 8—ifi óráig a szállodavezetőnél. 1518 A KONZUM Kereskedelmi Vállalat bajai Nagykereskedelmi Raktárába segédmimkást keres. Jelentkezni le­het a raktárvezetőnél: (Baja, Móricz Zs. u. 35. 1409 A BACS-KISKUN megyei Vendéglá­tó Vállalat pályázatot hirdet szám­viteli főosztályvezetői és pénzügyi osz­tályvezetői munkakörök betölté­sére. A munkakör betöltésének fel­tételei: felsőfokú szakirányú végzett­ség. legalább ötéves vezetői gyakor­lat, erkölcsi és politikai feddhetet­lenség. Pályázatokat két héten be­lül a vállalat személyzeti osztályára (Kecskemét, Katona J. tér 8.) f kér­jük benyújtani. 626 KISKUNHALASON. 7 hó­napos kisfiam mellé gon­dozót keresek napi 4 órá­ra. Jeleintkező levelét „Dél­után” jeligére kérem a kistkuinhalasi hirdetőbe. _ „ . ' _ 1401 RELUXA 15 százalék ár­engedménnyel. több szín­ben. garanciával, 2 hét szállítással. Misky Tibor. Kiskunhalas, Gyárfás I. u. 10. ___________ ___ 1281 R ELUXA és redőny meg­rendelhető. Kecskemét, telefon: 27-082.__________36 577 T ISZAALPÁRI Tiszatáj Mgtsz építőipari ágaza­ta mélyépítési és magas­építés! szabadikapa citá^al rendelkezik 1985. II. fél­évre. Az építési munka megrendelését 5 000 000 Ft értékhatárig Kiskunfél­egyháza, Kecskemét kör­zetében várjuk. Megrende­lés és árajánlat tekinteté­ben tárgyal: Tóth János építésvezető, Tiszatáj Mgtsz Tiszaalpár, Ady Endre ,u. 94. 6067. Tele- . fon : _Tiszaalpár 26,_____1316 HENGERFÜRAS, dugattyú- készítés. csapágyazás sze­mélygépkocsi- és RS-moto­rokhoz. Kiskőrös, Lenin u. 11, Tóth. _______ m E GYEDÜL érzi magát? Ke­resse a Nosztalgiát! Kecs­foeméít.» Pf.: 245._______4125 B ÜTORÖZOTT szoba für- dőszoba-használattal há­zaspárnak kiadó. Kiskun­halas, Érded F. tér 2. III. em. 29|. Érdeklődni 17 óra Után. _ __ _ 1 • 1 . 1473 B ÜTOROZOTT szoba (két személy részére kiadó. (Le­het gyermektelen házasé ár is.) Kiskunhalas, Berzse­nyi u. 14. Érdeklődni mun­kanapokon 18 árátófli, szom­bat. vasárnap egész nap. ________________1406 nA KŰTFŰRAS ! Szűrős és belógós kiviteliben, házi vízellátásra és öntözés­re. Nagy vízhozam biz­tosítása, garanciával. Kis Károlv kútfúró. 6400 Kis­kunhalas, Bajza u. 68. ____________36 586 P ARKETTÁZÁST. csiszo­lást, lakkozást, pvc sző­nyegpadló-ragasztást vál­lalok közületnek is. Kun- fehértó, Rákóczi u. 19. Flaisz.__________________1480 K I ADÓ raktárnak, vagy Üzletnek. esetleg ga­rázsnak. /Utcára nyíló 40 négyzetméteres helyiség Kiskunhalason, Jókai u. 25. Érdeklődni 11-600-as telefon on. B uikniezné. • ■ V; 1511 A MÁV Kiskunhalasi Pá­lyafenntartási Főnöksé­ge értesíti a lakosságot és a vasút melletti gazda­ságokat, hogy vonalhá- lózatán vegyszeres gyom­irtást végez 1985. július 15- től augusztus 1-ig. Alkal­mazott gvomlrtó szerek: Glialka. Lentagran EC, sys 67 Omnidel, Agropon. Legeltetési tilalom 14 nap. 612 fajdalommentes fül- cimpalyukasztás divatos fülbevalók belövésével. Dr. Dutkay né kozmetikus Kis­kunhalas. Szilády Á. u. 17. 1485 Új termék: 12% zsírtartalmú tejföl. Változatlan fehérje- és vitamintartalom, olcsóbb ár. Forgalomba hozza: Cs. m. Tejipari Vállalat. 1341 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat felvételre keres laborató­riumvezetői munkakörbe . egyetemi végzettséggel, középfokú 'politikai képzettséggel, 5 éves vezetői és szak­mai gyakorlattal' rendelkező dol­gozót. ’ Érdeklődni lehet a vállalat személyzeti osztályán, Kecskemét, Ceglédi ut 1554 A KISKUNHALASI Baromfifeldolgo­zó Vállalat felvételre keres laborató­rium irányítására gyakorlattal ren­delkező vegyészmérnököt vagy ve­gyészt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a vállalat címére, vagy személyesen a személyzeti vezetőnél lehet. 1308 AUTOMATA csomagológépek üze­meltetésére és karbantartására elekt- rolakatost, vagy villanyszerelőt, to­vábbá nődolgozókat betanított mun­kás munkakörbe felveszünk kedve­ző fizetési feltételek mellett. Jelent­kezni lehet: AGROKER Vállalat, cso­magolóüzeme Kecskemét, Matkói út 3. sz. . 554 A KECSKEMÉTI Centrum Aruház fel­vesz érettségizett dolgozót adminiszt­rációs munkára, érettségizett gépírót, könyvelőt és gyűjtőpénztárost. 614 A KISKUNHALASI Vörös Szikra Mgtsz baromfiágazata női munka­erőt keres gondozói munkakör be­töltésére. A munka díjazása teljesít­ménybér, bérszabályzat szerint. Szük- ség esetén lakást , biztosítunk. ^Je­lentkezés személyesen a tsz elnöké- nél. 1395 FELVÉTELRE keresünk s ecettermelöt automatizált munkahelyre, folyama­tos üzembe. Kétműszakos munka­rendben dolgozó ÜD1TÖITAL-GYARTÖ ÉS PALACKOZÓ munkavállalókat. • MÜANYAGFELDOLGOZÖ gépkezelőt lakátos vagy villanyszere­lő alapszakmával. Lakatos szakmun­kást hegesztővizsgával. Élelmiszer- ipari Jártassággal rendelkezők előny­ben. Bérezés a gyakorlati időtől füg­gően, illetve megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet a Bajai Ecetgyár mun­kaügyi osztályán, Baja/ Kölcsey u. 25. 541 Bizományba felvásárolunk asztali számológépeket, h íradás tech nikai berendezéseket. SZÁMÍTÓGEPEK adásvétele. A megrendeléseket rövid határidőn belül teljesítjük. Keresse fel áruházunkat. BAJA, BA V. 602 A hartal Erdei Ferenc Mgtsz. nyílt árverést tart 1985. július 27-én 8 órakor a ha'rtai géptelepén. Árverésre kerülnek: mezőgazdasági munkagépek, FRAK—B rakodó, UAZ és BARKAS kistehergépkocsi és fix platós IFA tehergépkocsi. 210 A Bajai Városgazdálkodási Vállalat 1985. október 1-től szerződéses üzemeltetésre a Baja Epreskert utcában lévő KERTÉSZETÉT. A versenytárgyalás idő­pontja 1985. szeptember 10-én .de. 10 órakor a vál­lalat központi irodájában Baja, Kolozsvár u. 1. sz. alatt. A szerződéses feltételekről - részletes felvilágosítást a vállalat főkönyvelője adja meg az érdeklődőknek. 1372 MUNKASSZOVETKEZET, Használt autók használt személy- és haszonjárművek adásvétele Dunaújvárosban, a Papírgyári úti Déli bevásárlóközpontban. Nyitva: hétfőtől—péntekig 8—17 óráig. 1353 A BELKERESKEDELMI SZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT SZEGEDI ÜZEME felvesz kecskeméti munkahelyre árukísérőket és „C”, valamint „C és E" kategóriával rendelkező gépkocsivezetőket. Jelentkezni lehet a Tisza EVKV kecskeméti fiókjánál, i Kecskemét, Kiskőrösi út 5. Homoki Lászlónál és Szegeden a BSZV szegedi üzeménél. Szeged, Fonógyári út 10., illetve a 62-13-810-es telefonon. 608 A KIVÁLÓ Hó- ES HANGSZIGETELŐ, habbetétes és habalátétes több mint 30-féle színben és 40-féle mintával készülnek. AZONNALI SZÁLLÍTÁSRA MEGRENDELHETŐK a Műszaki Árut Értékesítő Vállalat 8. sz. forgalmi osztályán, Budapest V., Báthori u. 24. Telefon: 310-302. vIzvezetékszerelö, fűtésszerelő szakmunkást, széntüzelésű kazánház­hoz kazánfűtőt felveszünk. Jelent­kezni lehet: Magyar Néphadsereg, Kiskunhalas, Szegedi úti laktanya. 146» A KISKUNHALASI MÉH Vállalat fel­vételre keres takarítónőt 4 órás mun­kakör betöltésére. Jelentkezés Jóikat u. 1. 1339 TIGAZ budaörsi pb-gáztöltö üzeme felvételre keres palacktöltő dolgo­zókat, kezdő órabér 23 Ft/óra. Szük­ség esetén iBUSZ-szobát biztosítunk gyermektelen házaspárnak, egye­dülállónak. Az üzem megközelíthető a Kosztolányi Dezső térről a 72-es autóbusszal — 8 perc — a budaörsi benzinkút mögött az M7-es autópálya bevezetősávjánál. Jelentkezés sze­gélyesen az üzembep, vagy telefo­non a 668-071 számon. 1300 KÖZLEMÉNYEK w 1313 Gyászhír GZV* SZELEPCSÉNYI LAJOSNÉ Deák Margit életének 89. évében, július 8-án csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására később történik intézkedési Gyászolják: rokonai és mindazok, akik ismer­ték és szerették. 36 993 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédanyánk és anyósunk ÖZV. MÉSZÁROS iANTALNÉ Kincses Rózsa Kecskeinét, Juhász u. 24. sz. alat­ti lakos életének 86. évében hosz- szú betegség után július 5-én el­hunyt. Temetése f. hó 12-én, ne­gyed 12 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló csa­lád. 4594 Fájdalommal tudatjuk, hogy ÉBER SÁNDOR festőművész életének 76. évében hirtelen el­hunyt. Szeretett halottunkat jú­lius 15-én, hétfőn, 12 órakor Ba­ján, a Rókus temetőben lévő csa­ládi sírboltba helyezzük örök nyu­galomba. A gyászoló család. 4996 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk ÖZV. cziriak sandorné Iván Rozália Kecskemét, Árok u. 37. sz. alatti lakos életének 64. évében, július 6-án elhunyt. Temetése f. hó 11- én, egynegyed 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló család. 4595 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédnagyapánk ID. KASOS SÁNDOR Helvécia, Gazdasági dűlő 68. szám alatti lakos, életének 86. évében elhunyt. Temetése f. hó 12-én, 15 órakor lesz a helvéciai temető­ben. A gyászoló család. 4593 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, apánk, fiunk, testvérünk, sógorunk PETRÖCZKI SÁNDOR kőműves Dunakömlőd, Bartók B. u. 22. alatti lakos életének 37. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése f. hó 12-én, háromne­gyed 1 'órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló csa­lád. 4392 Értesítjük a rokonokat, ismerő­söket. hogy édesapánk GÖNCZÖL ISTVÁN hamvasztás utáni búcsúztatása július 11-én, 15 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyá­szoló család. 36 999 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, jó ba­rátoknak éli barátnőknek, szom­szédoknak, ismerősöknek .mun­katársaknak, akik felejthetet­len drága feleségem, édesanyánk, leányom , KISS IMRÉN® Gulyás Katalin temetésén részt .vettelk, sírjára virágot helyeztek, vagy vigaszta­ló szavakkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Kiskunhalas. ________ K öszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jö barátoknak, volt munkatársak­nak, a vadásztársaság tagjainak, akik szeretett jó férjem, édes­apánk. fiam, testvérem KARDOS PÄ1 temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és részvétnyllvánításukkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunhalas. 152» Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak, akik .drága halottunk A SZÖLUÖS JANOS 1 temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat együttérzésükkel enyhítették, özv. Szöllös János­né és családja, Kiskunhalas. 1525 Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazon rokonoknak. Is­merősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak, akik BÚZÁS JÓZSEF temetésén megjelentek,' sírjára koszorút, virágot helyeztek, és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 4473 s

Next

/
Oldalképek
Tartalom