Petőfi Népe, 1984. december (39. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-12 / 291. szám

Munkaalkalom ■JUHÁSZT keresek. Teljes ellátást -biztosítok. Jánoshalma, Petőfi u. 18. GAZDASÁGI Munkaközösség felvétel­re keres 35 éven aluli kőműves szak­munkásokat, főfoglalkozású tagként. Ajánlatokat „Próbaidő” jeligére a ki­adóba kérünk. 2431 A SZEGEDI Közúti Igazgatóság Solti Üzemmérnöksége felvesz szakirányú középiskolai végzettséggel gépészeti művezetőt. KPM Solt, Kecskeméti út 34. ' v 127 APRÓHIRDETÉSEK &ÉÉ Ingatlan NÉGYSZOBÁ1S, két psalád részére Is alkalmas kertes •családi ház, garázzsal, nagy raktárhelyiséggel eladó. Kiskunhalas, Linhardt A. u. 4>9. sz._______________arm KISKUNHALASON, Vörös­marty u. 9. szám alatti csa­ládi ház, azonnali beköltö­zéssel eladó. Iker-, vagy négylakásos társasház épí­tésére is alkalmas. Érdek­lődni lehet szombat, va­sárnap délután a helyszí­nen. ________________28530 E LADÓ közművesített ház« részenként is. Csereeladást beszámítok, irodának, vál­lalatnak is megfelel. Baja. Kossuth u._15. ________ 1300 0 00 NÉGYSZÖGÖL belterü­leti Ingatlan eladó vagy el­cserélhető külterületi ta­nyára. Érd: Baja. Móricz U. 30. _______________ 1310 K ISKUNHALASON az Al- sóöregszölökben 000 négy­szögöl szőlő-gyümölcsös eladó. Érdeklődni Kiskun­halas. Erdei F. tér 6. F. II. em. 76. 10—20 óráig. 2629 BAJÁN 3 szobás, összkom­fortos. kertes családi ház eladó. Bem J. u. 42. Érdek­lődni : szombat, vasárnap. , 1375 ELADÓ 3 szoba összkom­fortos új családi ház, vagy bajai hasonlóra cserélnénk. Gara, Kossuth u. 07. Érd.: szombat délután, vagy va­sárnap._____ ____ 11386 B AJÁN, Bokányi D. u. 7. alatt ház eladó, nagyobb családnak is megfelelő. Ér­deklődni : szombat, vasár­nap. _____, 1 D415 C SALÁDI ház 600 négyszö­göl telekkel eladó. - Tompa, Damjanich u. 87._______2706 H AROMSZOBÁS. kertes családi ház gazdasági épü­lettel eladó. Hetényegyhá­_za, Helikon u. 0.______28639 C SENGŐD központjában, Dózsa György út 79. számú családi ház eladó. Érdek­lődni: Akasztó, Döbrögec 32. *2525 HÁZ eladó sürgősen La- josmizse, Felső Lajoson Pes­ti út 74, (5-ös főútvonal mellett, kiváló helyen). Műhelynek, üzletnek alkal­mas. Vasútállomás, iskola. ABC 3 percre. Érdeklődni özv. Muhari Sándornénál • reggel 7-től de. 10-ig. _____________________572.6 K ISKUNHALASON 550 négyszögöl szőlő eladó. . Érdeklődni lehet Bajza u. 15. sz. alatt.________2720 1 200 NÉGYSZÖGÖL hob­bikertnek alkalmas terü­let eladó. Kiskunhalason a Kertvároshoz 1 km-re. Ér­deklődni Kiskunhalas, Lu­gas-köz 5. (Kertváros) 20 óra után.______________2772 2 10 NÉGYSZÖGÖL kert Kis-: kunhalason a város szélén (Alsótelepen) eladó. . Ér­deklődni Tó u. 2. 2701 • BALOTASZÁLLÁSON. há­rom és fél hold föld eladó. Érdeklődni Kiskunhalas. Tompa u. 20. sz. alatt. ;; 2787 ELADÓ Kiskunhalas, Ker­tész u. 21. sz. alatti ház belső fele (3 szoba, kony­ha, fürdőszoba, mellék­épület) . Bejárat a Kazinczy utcáról. Gáz az udvarban. Ugyanitt új 150 literes vil- . lány-bojler eladó. Érdek­lődni a helyszínen. 2788 3 SZOBÁS családi ház 503 négyszögöl telekkel eladó. Tázlár. Hunyadi u. 5. 2731 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas. Árpád u. 10. _______ 2732 B ODOGLARON tanya l hold területtel eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas. Gá­bor A. u. 10. 2734 ELADÓ Kiskunhalas. Zrí­nyi u. 26. sz. alatt belső fél házrész. Érdeklődni Sza­badkai út 2. Némethék. ___________________,____2738 L AKÓHÁZ 1200 négyszögöl területtel sürgősen eladó. Kiskunhalas, Felsőöreg­- sző lök 74.______________2740 J ó karban lévő szőlő Kis­kunhalason, Sóstóhoz kö­zel eladó. Érdeklődni Míg TC.__U._10._______________274$ T ANYA 11700 négyszögöl területtel eladó. Imrehegy. Pebeák 24.__________ 2765 K ÉT család részére is al­kalmas új lakóház több melléképülettel, bármilyen jószágtartásra alkalmas 1300 négyszögöl zártkerti területtel, 380 voltos vil­lannyal. fúrott kúttal. Kis­kunhalason a város szélén Alsóöregszőlők 208. sz. alatt eladó. Érdeklődni munka­napokon 16 órától, szom­bat. vasárnap egész nap. Daczi Antal. 2749 KUNFEHÉRTÓN téliesített nyaraló berendezéssel el­adó. vagy kiskunhalasi la­kótelepi másfélszobás la­kásra cserélhető, megegye­zéssel. Érdeklődni , Kis­kunhalas, Posta u. 12. Hg■v 2756 KISKUNHALAS, Bajcsy-" Zs. u. 4. sz. alatt 3 szobás, lakóház melléképületek­kel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni Árpád u. 3. Dr. Széprbé. i , I 2762 TANYA 600 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunha­las, Felsőöregszőlők 209/a. "_______< 2766 KISKUNHALASON az Al­sóöregszőlőkben. 1)400 négy­szögöl jól termő föld el­adó. Érdeklődni Kiskun­halas. Vezér u._2.______2746 S IÓFOKI nyaralótulajdo­nosok ! Nyaraló gondnok­ságát vállalom vendégek­kel is. Juhász János nyug­díjas. Siófok. 8601. Szé­chenyi u. 6/a. 2914 Lakás ÜJ házban az emeleti la­kás és melléképület eladó. 80 + 25 négyzetméter, négy és félszoba, összkomfort, gázfűtés. Ara 7100 Ft/ms + 100 000 OTP-hitel. Csendes környék, tavaszi költözés. Baja, Határ u._60. ____1311 • KÉTSZOBÁS gázfűtéses lakás, készpénz, plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Április 4. u. 10. I. em. 7. Érdeklődni Kiskunhalas, Alsóipartelep 5.__________ 27116 A BÁCSÉPSZER Vállalat megkezdi a Kecskemét, Jégvirág utcában építés alatt álló lakások értéke­sítését. Jelentkezés és fel­világosítás, Kecskemét, Ta­társor 1/a. fszt. 8. szám alatt. Levélcím: Kecske­mét, Pf. 124.___________2535 K ÖZPONTI, kétszobás, er- kélyés. társasházi lakás, garázzsal eladó. Érdek­lődni 18 órától. Csekey, Kecskemét, Budai u. 39. IH. em. ’__________ 28629 E LCSERÉLNÉNK budai egy szoba, komfortos, gáz­fűtéses, tanácsi lakásunkat bajaira. Elsősorban taná­csi lakás érdekel. Érd: Tóth Imre Baja. 6503 Dózsa Gy, ü. 156/b. __________1422 K ÉTSZOBÁS lakás kész­pénz plusz OTP-hitelát- vállalással eladó. Kiskun­halas, Bem u. 2. II. em. 9. Érdeklődni 17—19 óráig. ■ 2721 KÉTSZOBÁS összkomfor­tos lakás eladó. Kiskun­halas. Kuruc vitézek tere 2l._III._em. 26.________2730 E LCSERÉLNÉM kiskunha­lasi IV. emeleti 2 szoba összkomfortos tanácsi la­kásom. földszinti tanácsi lakásra. Érdeklődni Bocs­kai u. 7. IV. em. 14. 10+­,14 óráig. ________274á Új szegeden 1,5 "szőlői < téglablokkos, szövetkezeti lakás eladó, júliusi átadás­sal. Érdeklődni: Szeged. Kockaház u. 8. IV. em. 16. 2412 Gépek és alkatrészek UV-S Wartburg és Pannó- nia-motoros csettegő eladó. Csontos László Kdskunmaj- sa, ötfa 67. 2724 BENZINMOTOROS 380 VOl- tos aggregátor sürgősen el­adó. Kiskunhalas, Alsószál­lás 92. sz. alatt.________2760 K —25-ÖS Zetor üzemképes állapotban, permetezőfel- szereléssel és egy 4,5 ton­nás pótkocsi eladó. János­halma, Petőfi u. 17. 2751 830-ES Fiat friss műszaki­val eladó. Érdeklődni Já­noshalma, Magy László u. P _________________ 176 J Ó állapotban lévő Trabant Kombi eladó. Kiskunhalas, Semmelweis tér 1. fszt. 2. Nemere. Érdeklődni szom­bat, vasárnap. _______2748 ' PIROS színű TU-s Dacia eladó. Érdeklődni Jászszent- lászló. Katona J. u. 4. • :_______________ 2757 TB FRSZ. Lada, 2 éves mű­szakival kitűnő állapot­ban eladó. “ Érdeklődni Zászló Józsefnél 6440 Já­noshalma, József Attila u. 7/a. sz. alatt.'____________168 TP RENDSZÁMÚ 1300- as Dácia 1987 szeptembe­rig ■ érvényes műszakival eladó. Érdeklődni 6440 Jánoshalma, Kilián u. 4. Mészáros Károlynénál 17 órától.__________________179 E LADÓ 5 tonnás, billenős pótkocsi, Rapltox szivaty- tyú, garanciális RK—02-es rotációs kapa. Szakái Gá­bor 6230 Soltvadkert, Kö- zép-Csábor Hl. 2427 RENDSZÁMOS 50-es MTZ eladó. Varga János Kecel, Soltvadkert! u. 54. 2428 ZAiSTAJVtA 7Ö0 személygép­kocsi műszaki nélkül, üzemképes állapotban sür­gősen eladó. Simity, Ba­ja, A trakodó u. 12. _____1393 V OLGA személy géok öcsi egyben, vagy alkatrészen­ként eladó. Kiskunhalas. Batthyány u, 12. Érdeklőd­ni 17 óra után. > ______2642 1 500-AS Lada igényesnek eladó. Kiskunhalas. Huszár u. 22. £. 2723 50-ES Super Zetor érvényes műszakival eladó. Kiskun­halas, Budai Nagy A. u. 37. 2770 TP-S Dácia, egy motoros szivattyú és 3,5 kW-os vil­lanykályha eladó.' Kiskun­halas. Lugas-köz 5. (Kert­város) Érdeklődni 20 óra után. 2773 K—25-ös Zetor vizsgáztatva eladó. Soltvadkert. Petőfi u. 1. Érdeklődni szombat. vasárnap. ________ 2775 ' E GY 50-es MTZ, egy 5611- es Super Zetor, egy Frakk B. önjáró markoló, egy 5 tonnás pótkocsi eladó. Ke­cel. Vágóhíd u. 3. _____2783 V OLVO 144-es eladó. Kis­kunhalas. Kilián Gy. u. 76. Hegyes. 2744 Egyéb adásvétel NAGYMÉRETŰ legyező­pálma eladó. Kiskunhalas, Lugas-köz 4. Érdeklődni szombat, vasárnap. 2752 ÜZLET műhellyel átadó. Valamint japán 4 szálas kéttűs Interlock eladó. Ér­deklődni : Kiskunfélegyhá­za, Asztalos János u. 19. fszt. 2. délelőtti óFákban, vagy 0i8 óra után. ' 2964 HOLDER kertigépet veszek. Hamvas Rudolf 6440 János­halma, Dózsa 37. ________167 S ZALMAZOTT disznótrá­gya kb. 500 mázsa eladó. Jó rakodási lehetőség. Ba- lotaszállás. Ságvári E. u. 4.___________ 2623 S ZÍNES tv és japán rádiós­magnó eladó. Kiskuihha- las. Huszár u? 22. 2621 TÖLGYFA (lépcsőnek, kor­látnak. kerítésnek) és so­főrbunda eladó. Érdeklőd­ni Kiskunhalas. Kuruc vi­tézek tere 41. Tel: 11-033 Rámán. _ 2689 36 TONNÁS Excen ter-prés felújított állapotban eladó. Érdeklődni Kalmár Pálnál 6440 Jánoshalma, Fürdő u. 26. sz. * . 166 ÜSZŐ BORJUK és kanca­csikó eladó. Simity, Baja, Atrakodó u. 112. _____ 1394 E LADÓ 112 éves nagytestű szamár, jó állapotban levő kocsival, szerszámmal. Tompa, Damjanich u. 87. ; 2705 HÍZOTT sertés eladó. Kis­kunhalas, Vörösmarty u. HL _________ 2702. O RION sztereó kazettásn F deck, sztereó rádió-erősítő hangfalakkal és NC 420-as lemezjátszó deck eladó. Szánk, Táncsics u. 3. 3023 KORALL színű NDK gyer­mekkocsi eladó. Kecske­mét, Hutyadi János u. 13. 17 óra után.______.______5724 E LADÓ 160 kg-Ős sertés. Érdeklődni Kecskemét, Páfrány u. 10. (Petőfivá­ros).____________ 9729 K B 200 kg-os fehér hússer­tés (nem tápos) eladó. Kecskemét, Fürdő u. 41. _____________ 5351 W ELSHTERIER kutya- kölykök eladók. Vörös Éva Mélykút. Zrínyi u. 52. ___________ • ' ■______2790 S IESTA gázkályha eladó. Kiskunhalas, Kilián Gy. utca 2. ______.______5671\ M EKALOR olajkazán el­adó. Kiskunhalas. Hajnal u. 10.________ 1 2733 Ü J csehszlovák lapradiáto­rok sürgősen eladók. Kun- fehértó. Kossuth u. 34. Ér­deklődni mindennap. ____________________ 2777 E LADÓ olajtüzelésű réz­bojler Minikaior olaj­kályha, olajtartályok, 140 literes díszakvárium áll­vánnyal és egy teatűzhely. Kiskunhalas, Vihar u. 13. _________________________2774 R ELUXA 20% árenged­ménnyel minden típusú ab­lakra és üvegfalakra. Ügy­intézői levélcím: Albert István 6500 Baja. Sallai u. 13.___________ r 1404 bontásból eladó par­ketta 150 Ft/m2 áron. ajtó, ablak, tégla, betongeren­dák. vasgerendák, méret­re fűrészelt tetőszerkezet, deszka, léc, egyéb bontási anyagok. Baja. Szabadság út 126. 5385 A KISKUNHALASI AUTÓJAVÍTÓ VÁLLALAT PÁLYÁZATOT HIRDET főkönyvelői munkakör betöltésére Feltétel: mérlegképes könyvelői oklevél, erkölcsi feddhetetlenség. Bérezés megegyezés szerint. A pályázatokat részletes önéletrajzzal és az eddigi működési terület leírásával, 1984. december 31-ig kell a vállalat'igazgatójának benyújtani. (Kiskunhalas, Körösi u. 23. 6401 Pf. 43.) A döntésről á pályázók levélben kapnak értesítést. . Pel veszünk továbbá gyakorlattal rendelkező raktárvezetőt, raktári kiadót és pénzügyi előadót. 2425 , ü ELVESZETT vasárnap dél-* ben egy sárga , palotapincsi Pom-Pom névre hallgat. Becsületes megtaláló, vagy nyomravezető magas ju­talomban részesül. Kecs­kemét. Énekes u. 27. 28748 HARKÁNYBAN, elvi épí­tési engedéllyel társasüdü­lő építőközösséget szerve­zünk. Kérjen tájékoztatót! „Lanka” Társasüdülő 1536 Budapest 114. Pf. 380. Te­lefonügyeiét munkanapokon 10—13-ig. 15—l*-ig 375-696.- ________' , ' ______2002 N OSZTALGIA Társkereső­höz fordulhat bizalommal, ha egyedül érzi , magát. Kecskemét, pf. 2145. 3321 MATEMATIKAOKTATÁS Kiskunhalason. Bucsi Fe­renc. Tel: 11-953. 2692 ORVOSI HÍR. Dr. -Abra- hám György általános or­vos 19ÍM. november l-töl megkezdte magánrendelé­sét Baja, Marx tér 12. sz. alatt, hétfőtől péntekig 10— U óráig. j 1565 AUTÖSÜGYNÖKSÉG meg­nyílt. Használt autók, la­kókocsik, utánfutók, te­herautók, munkagépek el­adás és vétel közvetítése. Kiskunhalas. Kilián Gy. u. 2. Kovács. ___ _____ 2785 R EDÖNYKÉSZ1TÉS. kül­sőszekrényes. Is. fémből, műanyagból Baja. Beloian­nisz u. 34. 1234 „MATCHBOX” GMK. Ne . járjon vásárról-vásárra, jöjjön a „Matchbox” GMK- ba. Személygépkocsik és egyéb járművek, műsza­ki cikkek adás-vételének közvetítése. Telephely: Baján a Szegedi úti ben­zinkút mellett. 1329 müanyagredöny: re­luxakészítés minden mére_' tű ablakra garanciával. Bo- dó Szilveszter Kiskunha­las, Hámán Kató u. 14. 2547 FUVAROZtXtökT figyel lem! Sóder 220,— Ft plusz 6»,— Ft sóderár, valamint cement, homok, marozsi homok, egyéb építőanya­gok szállítását vállalom Fuvarfelvétel: Pápai And­rás, Kecskemét, Vak-B. u. ai. egész_nap. 4344 MÉRNÖK tanár műszaki tárgyakból korrepetál. Si- ' mon, Baja, Völgy u. 8. • - ’• ' 1392 . BAJÁN a Kálvária utcában garázs kiadó. Érdeklődni 1 Gara, Petőfi u. 41. 1417 KÖZPONTI fűtéses garázst bérelnénk hosszabb idő­szakra a Széchenyi vár os te- rül-etén. Ajánlatokat a KSH szuv Kecskeméti Számító- ~ központja részére (Irinyi u. 17, sz. címre) kérjük, gsiE TÁRSKERESŐK! Nincs tár­sa" Mi megkeressük! Kér- ie tájékoztatónkat! ..Diszk- rét’;G- M- K- 4401 Nvír- egyháza pf: 4. 2022 BÉLKERESKEDÉS Kis­kunhalason. Batthyány u 40. sz. alatt. ________ 2768 A NGOL nőiszabó szabad" f j vál­lalnia. AianlatöKat levélben ,,Pontos” leiigére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. i------ - ' +2761 M EZŐGAZDASÁGI . ozer- viztechnlkus. két vasipari szakmával. 6 éves műhely- vezetői gyakorlattal, hiva­tásos jogosítvánnyal, saiát gépkocsival állást keres. . Leveleket ..Bármilyen meg- oldás érdekel” jeligére ké­re111 a kiskunhalasi Hirde- toibe-__________________2759 F BKETE-fehér TV-készü- lekek garanciális és garan­ciaidőn túli javítását válJ lalom. Hívásra házhoz me­gyek. Kiskunhalas Kertész u. 28. Molnár. ________2735 S ZAKKÉPZETT gondozó^ nő. 1 éves kortól kisgyer­mek gondozását vállalja. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 23. Horváthné.________^ 2776 D UNNÁJÁBÓL, pelyhéből, szép paplant készítek. Kis­kunhalas. Erdei F. tér 3. Hl. em. 24. Vaszariné. 2722 bútorozott ' szoba ki­adó. Kiskunhalas. Dugo­nics u. 12. Ugyanitt puli kutyakölykök eladók, 2778 KISKUNHALASON a F«l- sööregszőlőkben külön be­járatú szoba-konyha al­bérletbe kiadó. Érdeklődni Jókai u. 13. sz. alatt 16 óra után. ______________ 2739 Ü RES lakást bérelnék Kis­kunhalason. Leveleket „Egy vagy kétszobás” jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe. 2755 Házasság 24 ÉVES. 188 cm magas, szakmunkás fiatalember, megismerkedne szerény, házias lánnyal házasság céljából. Leveleket ..Rád várok” lellgére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. 2782 AZüNNALi belépéssel felveszünk Ro- taüzemünkbe ofszet nyomdai gépmes­tert, ofszet nyomdai fotóst, nyomó­forma-készítőt, könyvkötőt, dekorá­ciós csoportvezetőt. Moziüzemi Vál­lalat propagandaosztálya, Kecske­mét, .Bánffy u. 18. Telefon: 21-723. 2567 KÖZLEMÉNYEK Gyászfiir Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze­retett nagynénénk. keresztanyánk BÉRCZY ILONA nyug. tanítónő életének 92. évében dec. 10-én csendesfen elhunyt. Temetése f. hó 13-án du. 14.15-kor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Minden kü­lön értesítés helyett. A gyászoló család. 5763 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy a legdrá­gább férj, édesapa, após. nagy­apa, fiam. testvér, sógor és ro­kon PÉTERVARI IGNÁC kiskereskedő Kecskemét, Farkas Sándor u. 21. sz. alatti lakos 71 éves korában csendesen élhunyt. Temetése dec, 14-én negyed 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Min­den külön értesítés helyett. A gyá­szoló család. ' 5762 Tudatjuk, hogy KALMAN LAJOS ny. szakfelügyelő hamvasztás utáni búcsúztatása f. hó 14-én, pénteken, negyed 12 óra­kor lesz a kecskeméti Köztemetcb- ben. A gyászoló család. 28693 Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze­retett testvérünk MÓNUS SÁNDORNÉ Nagy Erzsébet a Füszért nyugdíjasa november 2-án elhunyt. Hamvasz­tás utáni temetése f. hó 14-én, há­romnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló család. 28747 Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetét mind­azoknak, akik szeretett édesanyám SZŐKE FERENCNÉ Nagy Erzsébet temetésén, részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és vi­gasztaló szavaikkal mély fájdal­mamat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló lánya Imreh«gy. 2786 Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik szeretett halottunk DR. ORAVECZ SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétnyilvánításukkal mérhetetlen fájdalmunkat enyhítették. Gyá­szoló család Kiskunhalas. 2741 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, is­merősöknek. akik HOMÄNYI mark temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és osz­toztak gyászunkban. Gyászoló család. 1490 II Bajai Finomposztó Vállalat állást hirdet pénzügyi osztályvezetői és energla- osztály-vezetii munkakörök betöltésére. Jelentkezés a Vállalat Személyzeti Osztályán Baja, Siska Ferenc u. 3. 2513 Pályázat! ■MHgaBHBBfHBBSHBHHHMBHgHSNMNHHHHgHcMgNNBI ■ m Baja városi Tanács VB. pályázatot hirdet A VÁROSGAZDÁLKODÁSI vállalatnál igazgatói munkakör betöltésére Az igazgató feladata a hatékony, eredményes gazdálkodás mellett a lakossági szolgáltatás magas szinten való «‘Hátása, Feltétel: Egyetemi, vagy főiskolai végzettség, ö-'-S éves vezetői gyakorlat. Fizetés: Az 5/1983 (XI. 13.) ME. sz. rendelet alapján.’ A pályázatokat: Baja városi Tanács VB. Műszaki. Osztályához. (Baja, Béke tér 1. sz. 6501 irányítószám) kérjük beküldeni, részletes önéletrajz csatolásával. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 1985. ÁPRILIS 30. __________________________________________ 1434 U ZEIHGAZDASAGI, számviteli, pénz­ügyi-, kárpitos- és faipari szak­munkás munkakörben felvételt hir­detünk. Jelentkezni a személyzeti ve­zetőnél. Címünk: Rákóczi Metsz. Bácsborsód, 6454. Perczel Mór út «. sz. Telefon: 2 3461 ▲ A DUNA-TISZA KÖZI ÁLLAMI BROS DUTEP építőipari KECSKEMÉT ‘ VÁLLALAT kis- kunhalasi épí­tésvezetőségére. több éves munkára felvesz: kőműves, lakatos, asztalos, festő^mázoló-tapétázó. burkoló, vil­lany-, víz-, fűtésszerelő szakmunká­sokat, betanított munkásokat, segéd­munkásokat. Kiemelt bérezés! Mun­kahelyi pótlék! Vidékiek részére mun­kásszállás biztosítva. Több irányból napi személyszállítás is megoldva. Jelentkezés: . DUTÉP, Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 15. vagy a vállalat központjában, Kecskemét, Klapka u. 34. Iljj . • • 2536 BACS-KISKUN megyei Ta-X J# nács Hollós József Kórház Rendelőintézete felvételt hirdet műszaki osztályára az alábbi szakmákba: elek­trotechnikai műszerész, fűtésszerelő lakatos, fűtő (középnyomású kazá­nokhoz), asztalos. Jelentkezés: Kecs • kémét, Nyírt út 38. Műszaki osztály- vezetőnél. 2420 A HOSSZÜHEGYI Mg. Kombinát pá­lyázatot hirdet a Sükösd községben üzemelő önkiszolgáló élelmiszerbolt­jának boltvezetői állása betöltésére. A pályázatot részletes -önéletrajz csa­tolásával a Kombinát kisker. ágaza­tának kell megküldeni, vagy szemé­lyesen benyújtani. Cím: Hosszúhegyi Mg. Kombinát Kiáker. Ágazat 6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 168. 1510 TISZAALPÁRI Költségvetési Üzem keres felvételre építésvezetői és mű­vezetői munkakörbe üzemmérnöki, vagy technikusi oklevéllel dolgozó­kat. Fizetés: megállapodás szerint. Tiszaalpár, Ady E. u. 62. 2509 A KISKUNSÁGI Mezőgazdasági Szö­vetkezetek Területi Szövetsége taka­rító és hivatalsegéd! munkakörbe nődolgozót keres. Fizetés megegye­zéssel. Jelentkezni a Szövetség szék­házának portáján lehet. Kecskemét, Kodály Z. tér 1. 28729 KÖLTSÉGVETÉSBŐL gazdálkodó kecskeméti társadalmi szervezet gya­korlattal rendelkező számviteli kö­zépfokú, felsőfokú végzettséggel gaz­dasági csoportvezetőt keres. Bérbe- sorolás: , 6223—25/07 kulcsszám sze­rint. Pályázatot „Január 28728” jel­igére a kiadóba kérünk. ‘ v 28728 NAGY ÉRTÉKŰ és nagy teljesítmény fl papírgyártó gépsorokhoz korszerű fél­automata és automata gépeinkhez fel­veszünk lakatos, villanyszerelő, mű­szerész és forgácsoló (akiket papírgyártó szakmára átképe­zünk), férfi betanított és segédmunká­sokat gépmuníkára betanítunk. Mun­kaidő: folyamatos munkarend, 40 órás munkahét, minden hat nap után két szabad nap, ezenfelül évenként 19 többié^ szabad nap. Jó kereseti lehe­tőség, szakmunkásoknak havonként 7000—9000 Ft, betanított és segédmun­kásoknak havonként 550Ó—7000 Ft. Szo­ciális és kulturális juttatások. Utazási hozzájárulás, kedvezményes étkezés (ebéd), férfiaknak munkásszállás. As albérletben lakóknak havonként 179 Ft hozzájárulási díjat fizetünk. Je­lentkezni lehet személyesen: a Papír­ipari Vállalat Budafoki Papírgyárá­nak munkaügyi osztályán. Budapest, XXII., Gyár u. 15. 122?. 979 Alapozza meg 'jövőjét a Mecseki Szénbányáknál! Föld alatti munkakörökbe 18—35 éret férfiak jelentkezését várjuk. A PÚTMCSZAKKAL ELÉRHETŐ HAYI OSSZKERRSET: Cswatcsillés (bet. munkásként) Vájár (szakmunkásként) Bányalakatosként, villanyszerelőként • Ml—11 Ott Ft 8 000—14 000 Ft 0 000— 0000 Ft Három műszakos foglalkoztatás, speciális bányássatl ked­vezmények, munkásszálló Komlón- vagy Pécsett Másfél—két év alatt komlói lakásjuttatás, előnyős feltételek* kel. A nős dolgozók ideiglenes letelepedése esetén albérleti hos- zájárulást fizetünk. Felvételi követelmény: hosszabb folyamatos munkavisseny, nálunk végzett alkalmassági vizsgálat. Címünk: Mecseki Szénbányák- munkaügyi osstálya, 1039 Pécs, Komját A. u. 5. Tel.: 34-803. nu FÜSZÉRT MECSEK ÉRTESÍTI KEDVES VÁSÁRLÓIT, HOGY megnyitotta önkiszolgáló raktárát ^ viszontelalók, közületek részére a szekszárdi telephelyen, Mátyás király n. 14. szám alatt A raktár hétfőtől péntekig nyitva: naponta 8—13 óráig. A raktár kínálata: alapvető élelmiszerek, édesség, fűszer, konzerváruk, élvezeti cikkek, háztartást tisztító-, mosó-, súrolószerék, kőim etikai cikkek, műanyag és porin bergl árak. A vásárolt árak nagykereskedelmi értékéből külön engedményt adunk. MECSEK FŰSZERT 3403 DECEMBER ’ 24 Ne halogassa az utolsó pillanatig... MÁR MOST ADJA FEL KARÁCSONYI KÜLDEMÉNYEIT! KÉRJÜK: GONDOS CSOMAGOLÁSSAL ÉS PONTQS CÍMZÉSSEL SEGÍTSE A POSTA MUNKÁJÁT! M5G/AR POS1A

Next

/
Oldalképek
Tartalom