Petőfi Népe, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-08 / 238. szám

PETŐFI NÉPE Bővül az egyetem Debrecenben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem új épületszárnnyal bővül. A be­ruházás kivitelezője a Hajdú megyei Építőipari Vállalat, amely a saját fejlesztésű Hajdú vázakból szereli össze az épületet, amelybe több tanszék, 16 tanterem, vala­mint a könyvtár nyer elhe­lyezést. HÍREK HÍREK Hetvenöt évvel ezelőtt, 1908. október 8-án zajlott le a főváros­ban az úgynevezett vasbotos tün­tetés, munkások összecsapása a brutálisan fellépő rendőrökkel. A választójogi harchoz, mely ezekben az években uralta a köz­életet, a küzdelemnek új lendü­letet adott az osztrák munkásság nagy sikere az 1907 májusi par­lamenti választásokon: az Auszt­riai Szociáldemokrata Párt több mint egymillió szavazatot kapott és 87 parlamenti mandátumot szerzett. Ilyen közvetlen előzmé­nyek után lángolt fel nálunk a választójogi harc. 1907 október első napjaiban az országban mintegy 200 ezer munkás tette le a szerszámot; ebből csaknem 100 ezer Budapesten és környé­kén. A vidéki városok nagy mun­kásmegmozdulásai közül szerve­zettségével kiemelkedett a deb­receni, a győri, a• pécsi. Az említett nagy fővárosi tün­tetés közvetlen előzménye az volt, hogy a Magyarországi Szo­ciáldemokrata Pártnak az úgy­nevezett „gyakorlatlan és tanu­latlan elemeket" a szavazásból kizáró, plurális választójog ellen tiltakozó • budapesti népgyűlését a rendőrség betiltotta. Válaszul — a pártvezetőség felhívására — választójogi •tüntetést szerveztek, amelyet a karhatalmi erők fel­oszlattak. A rendőrök támadá­sait a tüntetők vasbotokkal ver­ték vissza. Nagykunsági bútorok Félegyházán A múzeumi hónap alkalmából nyitották meg tegnap délután négy órakor a Nagykunsági fes­tett bútorok című időszaki kiál­lítást. Ennek keretében a Kiskun Múzeumban megismerheti a nagyközönség azt a gazdag bú­torgyűjteményt, amely öt nagy­kun város — Kunhegyes, Kun­madaras, Karcag, Kisújszállás és Túrkeve — térségében keletke­zett az elmúlt évtizedek alatt. A nagy érdeklődéssel kísért tárla­tot dr. Bellon Tibor múzeum­igazgató nyitotta meg. Expressz lassúság Nem mindennapi eset történt szeptember 29-én a kecskeméti Petőfi Sándor Általános Iskola VII. osztályos tanulóival. Kezd­jük az elején: elhatározták, ki­rándulnak az Északi hegyvidék­re. Az osztályfőnök annak rend­je és módja szerint összegyűj­tötte a 26 tanulótól a szállásért, az ellátásért, az utazásért járó 1000—1000 forintot, s szeptem­ber 9-én megrendelte az utazást az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda vezetőjénél. Az iroda a megrendelést vállalta, sőt panorámás autóbuszt ígért. Az osztályfőnök, óvatos lévén, szeptember 27-én még személye­sen is érdeklődött az utazás részletei iránt. A gyermekek az indulás nap­jának reggelén teli izgalommal, felbatyuzva már fél hatkor ott toporogtak az iskola előtt. Az indulás háromnegyed hatra volt kitűzve. Legnagyobb csodálko­zásukra, bánatukra az autóbusz helyett az iroda vezetője jelent meg, s közölte: nem tudott szál­lító járművet szerezni, viszont az iroda hajlandó a befizetett összeget visszaadni... A gyer­mekarcokról lehervadt a mo­soly, néhányan sírvafakadtak, joggal érezték: becsapták őket... Mit mondott erre a nem min­dennapi esetre az Expressz ve­zetője? Mindent megpróbáltak, hogy autóbuszt kerítsenek, de nem sikerült. Szeptember 28-án még Kalocsán is jártak, mert ott kaptak egy bizonytalan ígé­retet, de a vállalat Végül is nem állt kötélnek, nem adta az au­tóbuszt. Egy szó, annyi mint száz: kénytelen volt az indulás előtti percekben közölni ezt a tényt a gyermekekkel, a neve­lőkkel. Mit tehetett volna az iroda? Közölni kellett volna azon a szeptember 27-i napon — mi­után hetekig nem tudtak szerezni szállító járművet — az osztály­főnökkel: egyáltalán nem biztos az utazás, de megpróbálnak ten­ni valamit. Ha nem sikerül, nem rajtuk múlik. Ezt elmulasztot­ták. Az ilyen esetek nem öreg­bítik az Expressz jó hírét. G. G. Megyénk az országos sajtóban Népszava, október 7-i szám. Lendvai Vera: Vidéken élni. (Az írásban hivatkoznak a tavaly Kecskeméten tartott falu­szociológiai tanácskozáson elhangzottakra is.) Népszabadság, október 7-i szám. Farkas József: Megalapoz­zák a jövő esztendőt. Az aszály után négy megyében készített interjút a cikk írója, aki Bács-Kiskunban Gál Gyulát, a me­gyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályvezetőjét kérdezte.) Köznevelés, 31. szám. Molnár János: Egy tanítónő hajdani vergődése. (Az 1920-ban a Matkó pusztai elemi népiskolába beosztott néptanító tragikus sorsáról szól a cikk.) Ifjúkommunista, 9. szám. G. A.; Nulladikból első(sö)k. (A Magyar—Szovjet Bdrátság Tsz-ben a budapesti Árpád' Gimná­zium jövendő elsősei is építőtáborozhattak.) Néphadsereg, 41. szám. Zs. I.: Befejeződött a „Nekem szü­lőhazám ...” honvédelmi játék. (A II. Országos Ifjúsági Hon­védelmi Napok eseményeivel foglalkozó cikk a Bács-Kiskun megyéiek teljesítményéről is ír.) Képes Újság, 41. szám. Hámor Szilvia: A csoda negyedik napja. (A kiskunfélegyházi ötösikrekről, fotókkal.) A HÉTVÉGE SPORTJA SZOMBATON LABDARÚGÁS Megyei II. osztály: Északi csoport: Kezdés 14 órakor. Honvéd Radnóti SE —Harkakötöny, MFSC—Hatényegyhá- za (Kecskémét, Izsáki út 10.). Déli csoport: Hercegszántó—Bácsalmás 14 órakor. Járási bajnokság. Kecskeméti iárás: Kezdés 14 órakor. A csoport: Kkfhá- zi Húsos—Kunszállás, Lalosmizse TI.— Jakabszállás. B csoport: Agascgyhá- za -Fülöpháza, Kunadacs—Akasztó. Pátu—Izsák II., Szabadszállás—Kuntoa- racs. NB-s ifjúsági és serdüld bajnokság: Bajai SK—Haladás VSE. Ba|a. 11 óra­kor. Csepel Sí—Kecskeméti SC, Cse­pel, 10 órakor. Megyei serdülő bajnokság: Bajai csoport. Kezdés 14 órakor. Gara—Ba­jai SK II., Csátslja—Vaskút, Nagyba- racska—Katymár, Bácsborsód—Her­cegszántó. Kalocsai csoport: Kezdés 15 órakor. Miske—'Kalocsai SE I., Du- napataj—Sükösd, Úszód—Fájsz, Hajós —Kalocsai SE II. Kecskeméti csoport: Kezdés 14 órakor. Hetényegyháza— KTE I., KTE II.—Helvéciái MEDOSZ, Izsák—Lajosmizse, Kerekegyháza— KSC II. Kiskunfélegyházi csoport: K£h. Vasutas—Tlszaálpár 11.30, Kfh. Szöv. SE—Kiskunma) sa 10 órakor, Honvéd Kun B. SE—Lakitelek 10 óra­kor, Tiszakécake—iKSC III. 14 órakor. Kiskőrösi csoport: Kezdés 14.30-kor. Akasztó—Kunszentmiklós, Solt—Har- ta, Csengőd—Kiskőrös, Kecel—Solt­vadkert. Kiskunhalasi csoport: Kez­dés 14 órakor. Harkakötöny—Kelcbia, Jánoshalma—Kb. Spartacus, Tompa- Kisszállás, KAC-MEDOSZ—1Tataháza, Bácsalmás—Mélykút. BIRKÓZÁS Kötöttfogású felnőtt egyéni országo» bajnokság: Bp. Olimpiai csarnok, 1.3 órakor. Vidék ifjúsági II. korcsopor­tos kötöttfogású CSB: Dunaújváros Radar-csarnok, 11 órakor. Mikrolin Kupa szabadfogású úttörőverseny: Tatabánya. 9 órakor. CSELGÁNCS Serdülő országos bajnokság: Mis­kolc, MVSC-csarnak. 9.30. Ifjúsági II. korcsoportos országos rangsorverseny: Kecskemét, Lánohid utcai Alt. Iskola, 10 órakor. KÉZILABDA NB II. női mérkőzés: Jánoshalma— Szegedi Textil 10 órakor, KlskunmaJ- sa—Dunavidákl Vendéglátó SE 15.30- kor, DUTÉP SC—AFOR SK 14.30. NB II. férfi mérkőzés: DUTÉP SC— Ganz Villany 15.30-.kor. Megyei bajnokság: (férfiak). Kezdés 16 órakor. Gara—DUTÉP II., Bajai SK —Kiskunmajsa, C.sávoly—Kecel, La- Josmizse—Soltvadkert, K. MFSC—Tl- szakécske, Kisknhal as—Bácsalmás. KOSÁRLABDA , „ . NB I. férfi mérkőzés: Csepel—Bajai SK, Csepeli Sportcsarnok 11 órakor. Jv.: Czltfra, dr. Gencsev. Ganz-MA- VAG—Kecskeméti SC Bp., Kismarto­ni út, 16 órakor. Jv.: Berki, Szamos. NB I. női mérkőzés: BSE—Kecske­méti SC, Bp., Városmajor, ll.30-kor. Jv.: Juhász, Vitéz. NB II. férfi mérkőzés: Vaskút! Bácska—Debreceni Sí, Vaskút, 15 óra­kor. Békési ÁFÉSZ—Kiskunfélegyhá­zi Lenin Tsz SK, Békés, 17.30-kor. NB II. női mérkőzés: Békési ÁFÉSZ —Kiskunfélegyházi Vasas, Békés, 16 órakor. Bajai TK—Egri TK, Baja, Pós- ta S.-csarnok, 15 órakor. RÖPLABDA Nb II. férfi mérkőzés: Honvéd Me- zőfi SE—Honvéd Steinmetz SE, Kecs­kemét, Mezőfl-sportcsamok, 10 óra­kor. TÖMEGSPORT A Hírős Tömegsport Egyesület vá­rosi kispályás labdarúgó-tornája: Kecskemét, Pihenő- és Sportpark, és Molnár E. Alt. Iskola udvara, 9 óra­kor. ^ VASÁRNAP LABDARÚGÁS NB II, Szekszárdi Dózsa—Kecskemé­ti SC, Szekszárd, 14 óra. Jv.: Ger- gácz. Ózdi Kohász—Bajai SK. Ózd, 14 órakor. Jv.: Inges. Előkészületi mér­kőzés: Hercegszántó—SZEOL AK, Hercegszántó, 14 órakor. Területi bajnokság. Körös csoport: Kezdés 13 órakor. Kecskeméti TE— Gyula, Lajosmizse—SZV.SE, Honvéd Kun Béla SE—Szentes, Békés—Kiskun halasi AC-MEDOSZ Megyei I. osztályú bajnokság: Kez­dés 13.30-kor. Bajai Tsz SK—Kun- szentmiklós. Jv.: Kazlnczl, Bácsbor- söd—Kfh. Szövetkezeti SE, Jv.: Lava- tl, Sükösd—Izsák, Jv.: Németh S.. Kis­kőrös—Misiké, Jv.: Dömény, Tlsza- kécske—Harta, Jv.: Kara, Tass—Ke­cel, Jv.: dr. Gerber, Soltvadkert— Akasztó, jv.: Varga, Kalocsa—János­halma, jv.: Czenczlk. Megyei II. osztály: Déli csoport: Honvéd Kinizsi SE— Császártöltés 10 órakor. Vaskút—Kis­szállás 13.30-kor, Katymár—Hajós 13.30- kor, Gara—Tompa 13.30-kor, Úszód—Tataháza 13.30-kor. Falsz— Ke- lebla 13.30-kor. Északi csoport: Kkfházi Vasutas— Kiskunhalasi Sp. 10 órakor, Csengőd —Helvéciái MEDOSZ 14 órakor, Solt— Kerekegyháza 14 órakor, Tlszaalpár— Honvéd Gábor Áron SE 14 órakor, Kiskunmajsa—Honvéd Szamuely SE 14 órakor. Járási bajnokság: Bajai Járás: Madaras—Érsekc3anád 13.30- kor, Szeremle—Bátmonostor 10.30- kor, Csátalja—Csávoly 10 órakor, Nagybaracska—Bácsbokod 13.30-kor, Felsőszentlván—Nemesnádudvar 13.30- kor. Kalocsai Járás: DunapataJ—Szakmár 10 órakor, Dúsnak—Géder-Benedek 14 órakor, Dunaegyháza—Homokmégy 14 órakor, Dunavecse—Szalikszentmár- ton 14 órakor, Dunatetétlen—öregcser­tő 14 órakor. Kecskeméti járás, A csoport: kezdés 10 órakor. Lakltelek—Ladány.bene, Bugac—Pálmonostora. Helvécia II— Helvécia! Petőfi. B csoport: Kunpe- szér—Kecskeméti MÁV 10 órakor. Kiskunhalasi Járás: .kezdés 14 óra­kor. Szánk—Jászszentlászló. Borota —Kunfehértő, Rém—Jánoshalma, Mélykút—Cslkérla, Kunbaja—Imre- (jegy, Szakmári programok Az idősek és a fiatalök érdeklődésére egyaránt számot tartó foglalkozáso­kat hirdetett a szakmári művelődési ház, most ősz­szel kezdődő évadjára. Az ifjúsági és a nyugdíjas­klub rendezvényei mellett pingálószakkör, bélyeg­gyűjtőkör és magnósklub nyújt lehetőséget a szabad idő hasznos eltöltésére. Külön figyelmet érdemel a szabadidős centrum, amelynek keretében pén­tekenként játszóházi prog­ramokat szerveznek, ahol a gyerekek a barkácsolás, a játékkészítés fortélyai­val ismerkedhetnek. MŰSOR ASZTALITENISZ Megyei férfi csapatbajnokság: Kez­dés 10 órakor. Kfh. Szöv. SE II.— Soltvadkert, Kalocsa—Érsekcsanád II., Lajosmizse—Kiskőrös, Kiskunha­las—'Kecskemét, Tiszakécske—Duna­vecse, Sükösd—'Kiskunmajsa. BIRKÓZÁS Kötöttfogású felnőtt egyéni országos bajnokság: Bp., Olimpiai csarnok, 9 órakor. KÉZILABDA Megyei bajnokság -;nöl): kezdés 10.30- kor. Kecel—DUTÉP II., Soltvad­kert—Kiskunhalas, Kisszállás—Lajos- mlzse, Kiskőrös—Bajai TK, Kiskun­majsa II.—Jár. -shalma II. KOSÁRLABDA NB I. férfi mérkőzés: Bajai SK— Egri TANEp, Baja, Pázmány u„ 11 órakor. Jv.: Szabó IV., Elmauer. NB I-es női mérkőzés: DVTK—Kecske­méti SC, Miskolc, 15 órakor. Jv.: dr. Frizzi, Bolgár. NiB II. férfi mérkőzés: Kkfházi Le­nin Tsz SK—Debreceni Sí, Kiskunfél­egyháza, 1.1 órakor, NB II. női: Kkfná- zl Vasas—Egri TK. Kiskunfélegyháza, 9.30- kor. < RÖPLABDA NB II. női mérkőzés: Kalocsai SE r-Üjlaki SC, Kalocsa, 12 órakor. SAKK Országos csapatbajnokság, I. osz­tály: Pécsi MSC—DUTÉP SC, Pécs, 9 óraikor. II. osztály: ÉPGEP—Kecske­méti TE, Bp., Galvanl út, 9.30-kof. VÍZILABDA MNK-osztályozó: Ceglédi VSE—Kecs­keméti SC, Bp., Hajós A. uszoda, 11 órakor. Jv.: Matyó. Kiss L. Október 8-án, szombaton: ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A Lánchíd utcai Általános Iskolá­ban 10 órakor: Gyermekdélélőtt. Sík- bábkészltés. Vezeti: dr. Juharos Im- réné. A Rávay József-teremben 17 óra­kor: Gyermektánoház. Vezeti: Maro­si Ilona táncos, Berhidai Magdolna játékkészítő és Király Györgyi éne­kes. Kisár a Hegedűs-együttes. A színházteremben 19 órako'r: VER­DI : TRUBAJPUR. A Szegedi Nemzeti Színház előadása. Operabérlet I. Előzetes Október 10-én, hétfőn, 17.30 órakor a széohenylvárosi pártházban: Politi­kai szabadegyetem. A magyar politi­ka fejlődése 1945-től. Előadó: Magyar György. A Molnár Erlk-teremtoen 19 órakor: Jazz-klub. A jazz-rook története, I. Vezeti: Honti György. Kiállítás: Pont—Vonal—Folt. A vizuális nyelv alapelemei. Ihász Zsuzsa, Lantos Ferenc és Kosbor István kiállítása. Figyelem! Hétfőn, 17 órákon indul a fizika, kedden ugyanakkor pedig a matema­tika egyetemi előkészítő! Még lehet jelentkezni. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4 órakor: HÜ­VELYK PANNA. Japán film. Három­negyed 6 és 8 órakor: AZ UTOLSO METRÖ. Francia film. Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: HÜVELYK PANNA. Japán film. Fél 6 és fél 8 órakor: BRITANNIA GYÓGYINTÉZET. Angol film. Pajtásmozi: fél 4 órakor: KINCS­KERESŐ KISKÖDMÖN. Magyar film. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: JOBB MA EGY NÖ, MINT TEGNAP HÁROM. Francia film. Stúdiómozi: 8 órakor: ÉLVEBON­COLÁS. Svéd film. Mesemozi: fél 4 és háromnegyed 6 órakor: A RÓKA ÉS A MEDVE. Szov­jet film. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: PIEDONE EGYIPTOM­BAN. Színes, magyarul beszélő olasz kalandfilm. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4, 6 és 8 órakor: A KÉT RODEOS. Színes, magyarul be­szélő német film. KISKŐRÖS Petőfi mozi: szünnap! KALOCSA otthon mozi: 4 és 6 órakor: AZ IDŐ URAI. Színes, magyar—francia rajz- játékfllm. 8 órakor: A HÁRMAS SZAMÜ ORBAZIS. Csak 16 évért fe­lülieknek! Színes, angol tudományos­fantasztikus film. BAJA Uránia mozi: fél 4 órakor: A KÉT­ÉLTŰ EMBER. Színes, szovjet film. Fél 6 és fél 8 órakor: VISSZAESŐK. Színes, magyar film. Központi mozi: 4. 6 és 8 órakor: FÖLDRENGÉS TOKIÓBAN. Színes, magyarul beszélő Japán katasztrófa­film. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! TISZAKECSKE Művelődési ház-mozi: csak 6 óra­kor: APOKALIPSZIS MOST. Kétré­szes, színes, amerikai film. A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Közlekedési balesetek Bácsalmáson, október 6-án a Lenin út és a Kossuth utca ke­reszteződésében Benke József 20 éves traktoros (Katymár, Rákó­czi út 14.) pótkocsis vontatóval, szabálytalan balra kanyarodás közben, összeütközött a vele szemben közlekedő Oberkersch László 22 éves segédmunkás (Bácsalmás, Alkotmány utca 14.) által vezetett motorkerékpárral. A baleset következtében a mo­toros olyan súlyos sérülést szen­vedett, hogy a kórházba szállí­tás után meghalt. Ugyancsak 6-án, Császártölté­sen az Úttörő utca 6. számú ház előtti téglarakás mögül figyel­metlenül lépett az úttestre a 4 éves Kárpáti Róbert (Császártöl­tés, Úttörő utca 6.), s egy féktá­volságon belül érkező személy- gépkocsi, az erős fékezés ellené­re, elütötte. A kisfiú súlyosan megsérült. Kovács János 34 éves kőműves (Császártöltés, Úttörő utca 29.) a vizsgálat eddigi meg­állapítása szerint járművét itta­san vezette, etért a rendőrség ve­zetői engedélyét bevonta és el­járást indított ellene. Kiskőrös külterületén ugyan­ezen a napon Kurján László 47 éves gépkocsivezető (Kiskőrös, Kossuth utca 70.) ittasan kerék­pározott, leesett járművéről és súlyosan megsérült. NAPTAR 1983. október 8., szombat Névnap: Koppány Napkelte: 5 óra 52 perc Napnyugta: 17 óra 11 perc Holdkelte: 8 óra 00 perc Holdnyugta: 18 óra 29 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: több ízben lesz átmeneti felhő- södés, szórványos, többnyire gyenge zápor valószínű. A nyu­gati szél napközben élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 16, 21 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Állomás jelenti: Október 6-án Kecskeméten a közép- hőmérséklet 15,2 (az 50 éves átlag 12), a legmagasabb hőmérséklet 24,4 Cel- sius-fok volt, a nap 8 órán át sütött és 2,6 milliméter csapadék hullott. Tegnap reggel 7 órakor 11, 13 órakor 19,1 Cclslus-fokot mértek. A legala­csonyabb hőmérséklet 10,7 fok, a ten- gerszlntre átszámított légnyomás 1023 millibar (emelkedő) volt. Október 6-án Baján a középhőmér- séklet 16,2 (az 50 éves átlag 12,5). a legmagasabb hőmérséklet 24,7 Celsius- fok volt, a nap 8,8 órán át sütött. Tegnap reggel 7 órakor 12,3, 13 órakor 19,3 Celslus-fokot mértek. A legala­csonyabb hőmérséklet 12,3 fok, a ten­gerszintre átszámított légnyomás 1023,9 millibar (emelkedő) volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Buda­pesten megtartott 40. heti lottó­sorsoláson a következő számokat húzták ki: 14, 17, 30, 83, 85 — Kelta vaskohó. Az idei ása­tási szezonban találták meg az első magyarországi kelta vasko­hót a szakemberék a soproni Ibolya-réten. A vasolvasztó ke­mence az időszámításunk előtti első századból való, agyagalapo­zásra tapasztott tüzelőtere és tüzelőcsatornája teljesen ép ál­lapotban került elő. Falát a ko­rábbi égetésekből származó sa­lakból, továbbá kövekből és agyagtéglákból építették. • — Fotószalon Szentesen. Pén­teken a szentesi ifjúsági és művelődési házban megnyílt a III. dél-alföldi fotószalon. A no­vember végéig nyitvatartó tár­laton 27 Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei fotós 93 felvé­tele látható. A képek alföldi tá­jakat, városrészleteket, dolgo­zó embereket, játszó gyermeke­ket ábrázolnak. A kiállítás dí­jait Benyhe János Hódmezővá­sárhely), Joó Sándor (Makó), Ke­reskedő Sándorné (Kecskemét), Pataki Zoltán (Szeged), Váradi Zoltán (Békéscsaba) kapta. Szüretelő turisták Különleges programot kínált a Bács-Kiskun megyei Idegen- forgalmi Hivatal és . a Helvéciái Állami Gazdaság — a Bajor Abendzeitung nyugatnémet lap szervezésében — a szűkebb ha­zánkba látogató vendégeknek. Szeptember 26-ától kezdve ok­tóber 22-ig hetente két alkalom­mal 100—100 fős csoport érke­zik Magyarországra. ötnapos itt tartózkodásuk alatt — egye­bek között — a helvéciai gazda­ságot is felkeresik, ahol igazi szüreti élményben lehet részük. Maguk szedik a szőlőt, préselik ki a levét, amelyet természete­sen el is fogyaszthatnak. Az új kezdeményezés az eddigi tapasz­talatok szerint bevált: a hangu­lat kitűnő, s a már „munkára fogott” vendégek állítják, sem­mihez sem hasonlítható, fensé­ges íze van az általuk préselt mustnak! — SPRECHEN SIE DEUTSCH? Ha igen, önt is várják a kecske­méti Szalvay Mihály Úttörő- és Ifjúsági Otthonba, ahol német társalgási klubot szerveznek. Ha­vonta egyszer németül szórakoz­hatnak, a nyelvet vidám esteken gyakorolhatják, s német vendé­gek segítségével a németül be­szélő országokat is jobban meg­ismerhetik az érdeklődők. Első alkalommal hétfőn (október 10- én) este hatkor találkoznak a klubtagok. — Vásárnaptár. Ezen a hét- , végén is választékos á belkeres­kedelem vásári programja. Ma Békésen tartanak országos állat- és kirakodóvásárt, holnap pedig Dabason, Szalkszentmártonban és Tázláron. Országos kirakodó- vásárt rendeznek Szeged—Kis- kundorozsmán. Autóvásárra várják az érdeklődőket Baján, Békéscsabán, Dabason, Lajos- mizsén, Nagykőrösön és Szege­den. SOKALLJA Folyik az esketési szer­tartás. A vőlegény egy­szerre halálsápadtan a pap szavába: vág — Várjon, várjon! Mit is mondott — mennyi idő­re? — Bodor Miklós megyei mű­vészeti díjasként a Kiskunság népéletének, tárgyi emlékeinek megörökítésére vállalkozott. Tollrajzai több bemutatkozás után hétfőtől a kiskunmajsai Ifjú Gárda Művelődési Központ­ban tekinthetők meg: este 7 órakor dr. Szabó Miklós, a kis­kunhalasi városi-járási pártbi­zottság első titkára nyitja meg a tárlatot. Az emeleti nagyte­remben november 10-ig nézhe­tik meg az alkotásokat. — BEFEJEZŐDÖTT A BÖR- - ZE. Tegnap befejeződött az Ipa­ri Reklám és Propaganda Vál­lalat bemutatótermében megren­dezett 20. Interker-börze. Az öt­napos készletvásár forgalma 160 millió forint volt, a felajánlott készletek mintegy 8 százalék^, ezért az 1350 oldalas katalógus­nak még nagyobb szerepe van, mint a korábbiakban, mert le­hetőséget nyújt a vállalatoknak, hogy a börze után is tudjanak vásárolni. Legközelebbi börzét 1984. április 23—27. között ren­dezik meg. — MÁZAS ÉTKÉSZLETEK. Üj termékek készítését kezdték meg a Zalaegerszegi Kerámia- és Cserépkályhagyár tófeji üze­mében: áttértek a színes, mázas cserép étkészletek készítésére. A kollekció az őszi BNV-n si­kert aratott a látogatók körében. Az AMFORA-ÜVÉRT és a Centrum áruházak már rendel­tek az új termékekből, a Skála- Coop-pal pedig most folynak o tárgyalások. A tófeji mázas cse­rép étkészletek előreláthatólag a jövő év elején jelennek meg az üzletekben. — Időjárásmérleg. Mint a Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelentéséből kitűnik, a szeptember átlagkö-, rüli hőmérsékletű, mérsékelten csapadékos, napsütésben gazdag volt. Néhány kiemelkedő adat: a minimum hőmérsékletek kö­zépértéke 11,2, a maximumoké 23,3 fok, a nyári napok száma nyolc volt, szemben az átlag tíz nappal. A hosszantartó aszály után az elmúlt hónapban 61,9 mm csapadék hullott. A napsü­téses órák száma pedig 27-tel volt több, mint a sok évi át­lag. — HVG-KLUB. Sok hír, kevés szóval — újság sok baráttal — így is jellemezhető a majdnem százezer példányban megjelenő gazdaságpolitikai hetilap, a Heti Világgazdaság. Népszerűsége in­dokolja, hogy az Erdei Ferenc Művelődési Központ HVG-klu- bot indít; első alkalommai hét­főn este 6 órakor gyűlnek össze a halványzöld papírra nyomott lap hivei. Vendégük Vince Má­tyás főszerkesztő és Mézes Fló­rián, a lap munkatársa, a klub leendő vezetője. Holnapi lapszámunkból „Az ember legősibb meg­nyilvánulási formál közé tartozik a tánc, amely a kezdeti taglejtésektől az ütemre történő ritmusos mozgásig, a szelleműzés­től az erotikáig ível..." idézet a vasárnapi PN- Magazinból, amelynek té­mája a mozgás és tánc. Így a negyedik oldalon a többi között olvashatunk a FUTAPEST és követői­ről a gyermektorná­ról a solti szövetkezeti néptáncegyüttes.ről Az ötö­dik oldalon a Művelődés — Irodalom — művészet összeállítás a zöldablakos Cifrapalotából lett Kecs- keméti Galériáról szól. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András Igazgató- Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102,— forint egy évre 400,— forint Készült a Petőfi Nyomdában, ofszet rotációs eljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index : 25 065 HU ISSN 0133-235 X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom