Petőfi Népe, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-16 / 245. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELADÓ háromszobás csa­ládi ház 675 négyszögöl te­lekkel. Jószágtartásra al­kalmas, víz, villany van. Érdeklődni: a . helyszínen, Hetényegyháza, Űrihegy 17. szám alatt (UNIVER mailett) egész nap, 509« UTCAI házrész, kétszobás összkomfortos felújított ál­lapotban eladó. Vak Boty- tyán u. 10. Érdeklődni: Kecskemét, Ybl M. u. 1. délután. Telefon: 22-617. __________«822 LA JQSMIZSÉN, Vörös­marty út 20. szám alatti központi fűtésű, 2 szoba, + nappali, komfortos családi ház pincével, gazdasági épülettel és .400 négyszögöl rendezett gyümölcsössel, beköltözhetően eladó. Ér­deklődni: helyszínen min­den vasárnap és a lajos- mizsel ügyvédi munkakö­zösségnél, vagy Budapest 168-787-es telefonszámon. ________________________13 103 3 SZOBÁS szuterénos csa­ládi ház eladó. Bátaszák, Arany János u. l'2/t>. Érdek­lődni: Bátaszék, Fürdő U. 5. ________________162 SÜ RGŐSEN eladó családi ház, háromszobás, központi fűtéssel, gáz, víz, bent van, nagy szőlőskert. Baja. Tóith K. «0.__________ 1391 CS ALÁDI ház, 3 szoba, összkomfortos, gázfűtéses beköltözhetően eladó. Kecs­kemét, Munkácsy u. 43. ______1J2:>3 JÁ NOSHALMÁN, Epres u. 9. számú ház 190 négyszögöl telekkel, valamint a Kisfa­ludy utcában 500 négyszögöl jó termő szőlő (két házhely­nek is megfelel) eladó. Ér­deklődni: Barna Lászlómé­nál, 6440 Jánosftalma, Epres u. a.__________ is3 104 négyzetméteres, újonnan épült családi ház üzlethelyiséggel, részben tetőtér-beépítéssel, város- központban eladó. Érdek­lődni: Kecskemét, Mária u. 1, Dirink bár._________13 «45 EL ADÓ ház beköltözhető­en. Kecskemét, Tűzoltó u. 29, Érdeklődni: Gubányi Mihály u. 10.____________1663 ELADÓ új kétszobás, kom­fortos ház OTP-hltslátvál- ialássál. Ballószög, Kölcsey u. 18. Érdeklődni lehat szom­bat, vasárnap._________1646 EL ADD Tlszakácske, Do­hány u. 22. szám alatti ház. Érdeklődni lehet: Ttsza­káeske, Hunyadi u. 23. __________4851 ké tszobás, kertes családi ház beköltözhetően eladó, Kecskemét, Zsinór u. 67. Érdeklődni: egész nap. _____________4816 EL ADÓ kétszobás, komfor­tos családi ház. Érdeklődni: Kecskemét, Zsinór u. 59. délután 17 órától. Esetleg csere is érdekel.________«817 KE CSKEMÉT központjától 5 km-re az 52-es úthoz kö­zel eladó Falsőesalános 61. számú ház 1 hold területtel (szőlő, föld). Víz, villany van. Érdeklődni: Kecske­mét, Duna u. 2. (Kiskacs- kémét)'. Naponta 17 óra után. hétvégeken egész nap. _____________________«812 EL ADÓ rendőrfalusi 2,5 szobás, hallos, kertes, csa­ládi ház Kecskemét, Sza­badkai u. l. Érdeklődni: 17 órától, hét végén egész nap. ________________ 4867 KE CSKEMÉT, Kadafalva 63. szám alatti kétszobás ház eladó 800 négyszögöl te­rülettel, bekerített gyümöl­csössel. Víz, villany van. Irányár: 250 000 Ft. Érdek­lődni egé9z nap. Klssné. ________________________13 215 KÉ T szoba, két konyha, .fürdőszobás, előszobás bel­sőportás ház eladó. Kecs­kemét, Csóka u. 19/a. Azon- nal elfoglalható.________4896 EL ADÓ tanya 1331 négy­szögöl területtel, gazdasági épületekkel. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész nap. Kovács Sándor, Hel­vécia Matkó, H. kér. 191. alatt.____________________«870 EL ADÓ Budapest. XV.. Rá­kos u. 241. szám alatt levő 3 szobás, összkomfortos családi ház, 240 négyszögö­les telekkel, műhelynek is használható melléképüle­tekkel, azonnal beköltözhe­tően. Érdeklődni lehet min­dennap 18 órától, Magyar Ferenc, Kecskemét, Ma- thiász J. u, 3. sz. alatt. Te­lefon : 23-367. 13 184 GARÁZS eladó. Kecskemét, Hunyadiváros, Sólyom u. 2. Érdeklődni: 17—18 óra között._____________ 13 200 SÜRGŐSEN eladó Izsák, Somogyi Béla u. 8. számú ház. Irányár: 280 000 Ft. Ér­deklődni: a helyszínen. ___________________________£759 TA NYA eladó 800 négyszö­göl földdel, Szarkás 228. szám alatt. Érdeklődni: Kecskemét, Klapka u. 8. III. em. 3. _______________13 1,19 TA NYA eladó Ladánybe- nén, falutól 2 km-re, köves út mellett. Víz, villany van. Buszmegálló, bolt 500 mé­terre. Ladánybene, Ország­úti d. 57.___________________13 118 KECSKEMÉTEN elcserél­ném kétszobás kertes csa­ládi házamat 2 és fél vagy háromszobás enkélyes la­kásért III. emeletig. Város- központ előnyben. Levele­ket: „Sürgős 352 501” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek._______4772 JA KABSZALLASON jakabi vasúti megálló mellett ta­nya eladó. özv. Bálint Ig- nácné, II. kér, 107. 4780 VILLANNYAL ellátott ta­nya eladó 3 hold szőlővel, földdel, vagy anélkül. Ér­deklődni: id. Pál József, Orgovány, II. kér. 27. ____________________13 114 ÜZ LETHELYIiSfiG eladó, vagy kiadó Kecskeméten a Bem utcában. Érdeklődni 26-653-as telefonon az esti óráikban. 14 507 Lakás HUNY ADI V ÁROS I 83 négy- .zetméteres, kertes társashá­zi lakás garázzsal, pincével, készpénz + OTP-hitelátvál- lalással igényesnek eladó. Kecskemét, Ceglédi u. 33. 18 órától. Tóth. ____________4802 EL CSERÉLNÉM Budapest, IX. kér. Mester utcai 1+3 félszobás, 85 négyzetméte­res, összkomfortos, I. eme­leti, tanácsi lakásomat kecskeméti i+2 félszobás, 3 szobásra. Lehet OTP-s, szövetkezeti Is. Érdeklődni: Szakállas Pál, 2096 Üröm­hegy, Kállai Éva u, 4. __________________________13 019 EL CSERÉLNÉM vagy elad­nám Kecskemét, széchenyi- városl 2 és fái szobás, er- kélyes, 63 négyzetméteres öröklakásomat. Minden megoldás érdekel. Kecske­mét, Lánchíd u. 4. II. em. 6. __ _______ 4899 BU DAI társasházban két­szobás, összkomfortos első emeleti lakás azonnal be­költözhetően eladó. Levele­ket : „Budai társasházi 352 574” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdtőbe ká­rek.____________________ 4852 EL ADÓ kétszobás, össz­komfortos, OTP-s, V. em. • lakás Széchenylvárosban 350 0 00 Ft + OTP-hltelátvál- lalással. (Lift nincs.) Érdek­lődni : munkanapon 8-tól 17-ig Kecskeméten II. sz. Ügyvédi Munkaközösség, 6 szoba, vagy Tlszakácske, Rákóczi út 76. alatt ijünden­nap.________ 4865 SÜ RGŐSEN eladó 2 szoba, összkomfortos, OTP-örök- lakás. Cím: Kecskemét, Széchenyi város, Március 15. u. 80. II. 34,___________13 225 EL CSERÉLNÉM budapesti, X. kar. Tárna u. 4. sz. I. em. 30. alatti egy szoba fél- komfortos tanácsi lakásom kecskeméti hasonlóra. Ér­deklődni: Nyárlőrinc, III. kér. 60, __________________4891 KÉ T és fél szobás örökla­kás esetleg garázzsal, Idei beköltözéssel készoénzért eladó. Érdeklődni: 16—18-lg Kecskemét, Irinyi u. 58. III. em. 6. Sándor György. 4760 Gépek és alkatrészek FF rendszámú 1600-as La­da kitűnő állapotban eladó. Érdeklődni lehet szomba­ton és vasárnap, Kecske­mét, Pásztor u. 2/a. _______________________ 13 300 UE —28-AS traktor és Kem­per fűkasza eladó. Balogh József, Fülönháza.______4705 EG YÉVES Babetta újszerű állapotban eladó. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Csókás Jó­zsef u. 31. (Rendőrfalu). ___________________________519 3 ÉS 6 éves Volga Combi és hozzá üzemképes motor el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Külső-Szegedi út 15. szám. 13 255 ELSŐ kézből 3 éves Wart­burg Combi és 7 éves Bar­kas (személygépkocsi) el­adó. Érdeklődni: Jánoshal­ma, Kossuth 58. (Csiszár.) ___________________________164 DI ESEL ARO 4x4-es és Volkswagen Golf dizel és benzines motorral eladó. Ér­deklődni : Geiger Sándor, Bócsa.________■_________13 149 CS AVARANYA-GYÁRTÓ automata gép eladó. Solt, Nyár u. 1.9.____________13 141 TE REPJÁRÓ benzines ARO 244-es, összkerék-meghaj­tás, felezővel, hatéves, vizs­gáztatva, jő állapotban el­adó. Érdeklődni telefonon: Budapest, 252-115, _____13 413 412-ES Moszkvics bontásra, vagy egyben eladó. Gillich Imre Bócsa, I. kér. 84. _________________________13 130 RS —09-ES, kéthengeres traktor Jó állapotban eladó, rendszámmal, ekével, tarta­lék főtengellyel. Csorba Kálmán Mélykút, Jánoshal­ml u. 37,_________________1358 JÖ állapotban levő talaj- , maró eladó. Soltvadkert, Aradi u, 1._______________4810 50-ES Szuper Zetor három­szögű rendszámra frissen vizsgáztatva, 600-as szalag- fűrésszel, 3,5 tonnás pótko­csi, 5 tonnás billenő kocsi külön is eladó. Levélre nem válaszolok. Lovas Attila, Hernád, Fő u, 98 . 4764 ELADÓ IFA billenős or­szágúti, jó állapotban, friss műszakival. Balatoníüred, Csárda U. 8. ______________4766 JO állapotban levő ZB-s Trabant eladó. Megtekint­hető egész nap, Lajosmlzse, Baross tér 26. szám alatt. ___________________________4886 IFA, traktor, pótkocsik és tartálykocsik (szippantő- kocsik) javítását és műsza­ki vizsgára való felkészíté­sét vállalom, közületeknek is. Hegedűs József, géola- katos mester, Kecel, Thö­köly u. 99. _______________4893 CR OSS CZ 125-ös eladó. Ko­zák Gábor Dunavecse, Kos­sut.h u. 2/3. ______________99 KA RAMBOLOZOTT 15OT-as Polski Fiat eladó. Kecske­mét, Kisfái 98. Fazekas. 13 185 Egyéb adásvétel SZÖLOOLTVANYOK, fal- tagyűjtemények termelői áron. Árjegyzéket díjmen­tesen küldök. Vallskó sző­lész, Gyöngyös.___________13 122 HI BRID prémgörény több színben kedvező áron el­adó, ketrecet biztosítok. Ér­deklődni: szombaton, Csong­rád, Hársfa u. 86.________1633 PE RONO.SZPÖRAMENTE3 Zalagyöngye szőlővessző megrendelhető 15 Ft/db. Szőlővessző-lerakat, Csong- rád, Felszabadulás u. 42. ___________________________5091 ROZSATÖVEK nagy és kis mennyiségben megrendel­hetők Liszkal Mihály ró- zsákertésznél. 5932 Gádoros. Kérjen árjegyzéket. A vá­lasztott fajtákat garantál­tan szállítom.____________4837 SE RTÉSTRÁGYA eladó. Kecskemét, VIII. kér. Ga­rat u. 11. Dudás János. _________________________13*165 HA JDÜ szuperautomata mosógép kifogástalan álla­potban eladó. Kecskemét, Lóverseny u. 23. IX. em. 23. Érdeklődni: 17 óra után. ________.__________________4839 SI ESTA gázkályha eladó. Kecskemét, Csáky u. 5. ___________ 5096 GÁ ZTŰZHELY palackkal és boroshordó eladó. Kecs­kemét, Mátyás király krt. 20;________________________485) OR GONA, kétmanuálos, 1 éves, új állapotban levő el­adó. Balogh Illés, Nyárlő­rinc, Ifjúság u. U. ___________13 218 BÁDOGOSOK figyelem! eladó 110-es lemezvágó ol­ló, gyári. Érdeklődni dél­után 2 órától, Strázisi Imre, 2747 Törtei, Vörös Hadse­reg u. 21,__________________13 207 SI MSON S—51—N 4 3ávos sztereó szalagos magneto­fon és 10 W-os sztereó rá- diő-erősítő eladó. Érdek­lődni: Kecskemét, Ságvári E. u. 2/a, _________________4907 16 00 DARAB nagyméretű blokktégla eladó. Kecske­mét, Kórház u. 8. 13 121 MELEGÁGYI ablakkeretek eladók. Varga József Kecs­kemét, Budaihegy 72. 13 175 600-AS bUlenőtálcás újszerű keltetőgép jótállással eladó. Megtekinthető: du. 4-től. Lajosmlzse, Rákóczi u. 32/B. Gyuirgylk, _____________ 4869 PA LACKOS gázkályha és NDK öntöttvas kályha el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Cédulaház u. 17/a. dél­után 14-től. 4868 közlemények MUNKAALKALOM Vegye s BLŰZ és ing készítésében Jártas besegltőket keresek, Kecskeméten. Leveleket: „Jó minőség 352598 jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek, ________4880 NŐ I ruhákat varrók jelent­kezését várom Kecskemé­ten, Leveleket: „Első osz­tályú munka 352599” jeli­gére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4881 BŰTOROZOTT szoba fürdő­szoba- és konyhahasználat­tal Igényesnek kiadó. Ér­deklődni : 17—19 óráig, Kecs­kemét, Ady E. u. 22. I. em. 20. III. lápcsöház. Balogh ________________________13 11 HE TI egy alkalommal 8— 10 órás takarítást vállal le­informálható nyugdíjas asszony, esetleg alkalman­ként. Leveleket „Megbíz­ható 12 495” jeligére a ki­adóba kérek;______________12 495 AU TÓJAVÍTÓ kisipari te­vékenységem megkezdtem. Tóth László Kecskemét, Karikás Frigyes u. 19. (Far­kas-villa mögött). Nyitva: 7—16-ig. Várom kedves megrendelőimet. (BÄCS- MOBIL volt művezetője.) __________________________4753 IDŐT, pénzt, fáradságot ta­karít meg, ha felkeresi „Adás-Vétel” Közvetítő Irodánkat. Ahol nyilván- tartásba vesszük eladó gép­járművét. megmunkálógé­pét, tehengép! árművét, ví­zi iármüvét. Vételi szándék esetén — fénykén és rész­letes információ alapián ki­választhatja az önnek leg­jobban megfelelőt. Kecske­mét, Lánchíd u. S/a. Tele­fon: 25-618.______________4901 ELSŐ és második osztályos gyermek korrepetál ását vállalom. Kecskemét, te­lefon: 25-542. ________ 13 206 ÚJ üveges és kéokeretező üzlet nvllt Kecskeméten, VT. kerületben Csongrádi út 37. szám alatt. Nyitva hét­főn de. 10— 12-le. du. 13.só­tól 17.30-tg. Kedden: de. 9— 12-ig, du. 13.30—17.30-1 g. Helyszíni munkát )s V A’le­lök. _______ 4333 P ARKETT S5!MUN'V ó 'C é'T' rövid határidő-e vállatok. Szatal. Kecskemét, te’ ■ 33-604. __________________4850 EG YSZOBÁS lakást bé­relnék Kecskeméten. Aíén- !átokét ..Bizalom” Jeligére a kiadóiba kérek. 13 314 VÁROSHOZ. buszjárathoz közel lószágtartásra alkal­mas tanyát bérbe vennék pár évre. Villany szüksé­ges. Leveleket ..Megbízha­tó. Dontos fizető" jeligére a kiadóba kérek. ___________1,3 zofo KI ADÓ Kecskeméten egy szoba, összkomfortos la­kás hosszabb időre. Érdek­lődni lehet Molnárné. Bog- lárlelle, telefon: 14-02. _______________________13 165 EG YEDÜLÁLLÓ fiatalem­ber egyszobás, vagy gar­zonlakást bérelne bútoroz­va. hosszabb időre, Kecske­méten. Leveleket „Pontos fizető 13 010" jeligére a ki­adóba kérek.__________13 010 KE CSKEMÉTEN idős sze­mély gondozását vállalom. Leveleket: „Megegyezés 352 624" j eligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek; _____________________460Ü GO NDOZÓNŐT keres ál­landóra fekvőbeteg idős nő Kecskeméten. Leveleket: „Megbízható 352 623” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.________£903 GO NDOZÖT, beszélgetőtár­sat keresünk Idős. járóképes édesanyánk mellé. Kecské­mét, Kerkápoly u. 12. 13 209 Házasság 28 ÉVES, 180 cm magas szakmunkás férfi, megis­merkedne házasság céljá­ból korban hozzáillő nem­dohányzó csinos lánnyal vagy özvegyasszonnyal.. „őszi találkozás” jeligére, leveleket a Magyar Hirde­tőbe kérek, _____________4912 31 ÉVES, 158 cm magas, kö­zépfokú végzettségű, irodai dolgozó, csinos lány keresi korban hozzáillő, intelligens férfi ismeretségét, házas­ság céljából. Fényképes le­velek előnyben. Leveleket „Őszi találkozás 13 115” jel­igére a kiadóba kérek. 13 US Munkaalkalom JUHÁSZATI ágazatunkba, két juh- falka gondozását vállaló juhász család jelentkezését várjuk. Lakást biztosí­tunk. -Jelentkezni lehet Molnár László főállattenyésztönél. Tlszatáj Mgtsz Tlszaalpár, Ady E. u. 94. ■ ^vBACS-KISKVN megyei kórház rendelőintézet fel- vételt hirdet műszaki osztá- lyára az alábbi szakmák­ban: fűtésszerelő, vízveze­tékszerelő, lakatos, kőmű­ves, műanyag-padlóburkoló, asztalos, fűtő. Jelentkezés: műszaki osztályve­zetőnél (Kecskemét, Nyíri út 38.). 1340 Autéklubtagok szíves ügyeimébe! Az Autóklubban folynak az előkészületek a gépi tag­nyilvántartás bevezetésére. A Szervezési Osztály arra kéri a klub tagjait, hogy akik a belépésüket követően lakóhelyet változtattak, és még nem jelentették be címváltozásukat, az adatok pontosítása érdekében mielőbb közöljék. MAGYAR AUTÓKLUB KECSKEMÉTI SZERVEZETE 6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. Telefon: 22-340 1827 A KOMMUNÁLIS Szolgáltató Vállalat tüzeléstechnikai ágazata felvesz gép­kocsival vagy motorkerékpárral ren­delkező gázkészülék-szerelő Szak­munkásokat, valamint érettségizett vagy szakmával rendelkező fiatalokat betanított olajkályha-szerelő munka­körbe — lakossági szolgáltatáshoz. Munkaterület: Kecskemét és környé­ke. Fizetés: betanulási Idő alatt óra­bér, azon túl teljesítménybér. Jelent­kezni lehet: Kecskemét, Arany János u. 3. (tel. sz.: 21-604). 1857 ÉBKM Vízmű Vállalat fel­vesz középfokú végzettség­gel és gyakorlattal rendel­kező pénzügyi előadót. Je­lentkezés helye: EBKM Víz­mű Vállalat munkaügyi osz­tálya, Kecskemét, Izsáki út 13. 4329 VIDIA Keresk. Váll. kirendeltsége fel­vesz nyugd. villanyszerelőt, kazánfű­tőt, gk.-szerelőt, gépirót és közgazd. végzettségű ügyviteli dolgozót. Jelent­kezés helye: Kecskemét, Halasi út 12. munkaügyi csoport. 4828 VAROSKÖZPONTBAN nyíló üzle­tünkbe szakképzett eladót és pénztá­rost keresünk. AMFORA raktár-üzlet Kecskemét, Tatár sor 1/a. 4926 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Centrum Áruház felvesz vízvezetékszerelő szak­munkást. 4928 —nilTÉP RAKODÓKAT külföldi mun- ===UUlLr kahelyre küldendő anyagok — csomagolására kiemelt bére­11 s zéssel, továbbá kőműves, ács-állványozó, vb-szerelő, lakatos, asztalos, hegesztő, hidegbur­koló, festő-mázoló szak- és betanított munkásokat, segédmunkásokat felve­szünk. Jelentkezés, DUTÉP, Kecske­mét, Klapka u. 34. fsz. 6. 4929 A MEGNYITÁSRA kerülő kecskeméti új Centrum Áruházba felvételt hirde­tünk az alábbi munkakörökben: teljes, rövidített munkaidős és nyugdíjas szak­képzett vagy szakképzetlen eladó (mű­szaki, kozmetika, kulturcikk. ruháza­ti. cipő osztályokra) takarítónő, szak­képzett vagy gyakorlattal rendelkező áruátvevő, segédmunkás, vízvezeték­szerelő. 4830 ÉRTESÍTÉS. Értesítjük a t. utazó- közönséget, hogy 1983. október 17-én üzemkezdettől útlezárás miatt 16-os járataink közlekedését szüneteltetjük a megyeszékhelyen. 9-es járatainkat — a Vacsi köz átadásáig — a tényleges utazási igényeknek megfelelően sűrít­jük. VOLÁN 9. sz. Vállalat, Kecskemét. 1912 DUTÉP közit a lakossággal, hogy Kis­kunfélegyháza, Petőfl-lakótelepen C5. C6 jelű épületeket 1983. október 17-én feszültség alá helyezi. A fenti idő­ponttól a létesítmény csatlakozó ká­beleinek és szerelvényeinek érintése életveszélyes és ttlosl 1892 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, ho?y szeretett férjem, fiam, testvérünk VÁLIK MIHÁLY Kadafalva 6 a. szám alatti lakos, 43 éves korában elhunyt. Temeté­se f. hó 18-án negyed 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyá­szoló család. 14 51? Mély fájdalommal tudatjuk a ro­konokkal és ismerősökkel, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagy­mama FAZEKAS JÖZSEFNÉ Pataki Erzsébet életének 60. évében, október 9-én elhunyt. Temetése f. hó 18-án, dél­után 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 5149 Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak a rokonoknak, ismerősök­nek, jó barátoknak, akik szeretett édesanyánk, anyósunk, nagyma­mánk VIRÁNYI JANOSNÉ Mojem Anna temetésén részt vettek, virágaik­kal szívük lóságát kifejezték. Gyá­szoló család. 13128 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek. szomszédoknak, a Magyar— Szovjet Barátság Tsz vezetőségé­nek, dolgozóinak, akik szeretett fértem, édesapánk, nagyapánk, testvérünk VARGA SÁNDOR temetésén részt vettek, sirjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család. 13 217 AZONNALI belépéssel felveszünk autószerelőket és segédmunkást. Tej­ipari Vállalat Kecskemét, Kuruc krt. 16. (Rákócziváros). 1826 A KECSKEMÉTI Zománc- és Kádgyár Zománcgyártó üzemébe heti 40 órás munkaidőben, hárommüszakos mun­karendben betanításra keres férfi dol­gozókat havi 4500—5000 Ft-os, női mun­kavállalókat havi 3500—4000 Ft-os ke­reseti lehetőséggel. Jelentkezés a vál­lalat munkaügyi osztályán, Kecske­mét, Halast u. 2. 1841 VILLANY SZER ÉLŐI PARI Vállalat 1. sz. Szerelőipari Üzeme Kalocsa és környékén lévő munkahelyeire sze­mélyi besoroláson alapuló teljesít­ménytől függő kereseti lehetőséggel felvesz: villanyszerelőket, lakatoso­kat ezek mellé segédmunkásokat. Vi­dékieknek útiköltségtérítést, külön- élési pótlékot fizetünk. Jelentkezés: Kalocsai Tejüzem, Kalocsa Miskei u. munkahelyen Pestuka Dezső vezető­szerelőnél. 4640 AZ ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat felvé­telt hirdet Baja 110. sz. TÜZÉP-tele- pére telepvezető-helyettes beosztásra. Munkakör betöltéséhez kereskedelmi szakközépiskolai érettségi szükséges. Jelentkezni a telepvezetőnél. 4728 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Bács-Kis- kun megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat azonnali belépéssel felvesz gyakorlott sztk-Ugyintézöt. Jelentkez­ni : személyzeti vezetőnél, Wesselényi u. 1. 1824-'f+f+'s A VÁROSFÖLDI Sertéshiz- ( ) laló és Feldolgozó Társulás felvételt hirdet húsipari szakmunkás munkakörbe, a Kecske- mét-Parasztföiskolal I. sz. húsüzemé­be. Jelentkezni lehet: Vlda József húsüzemvezetőnél. 1704 SZÉK- és Kárpitosipari Vállalat kecs­keméti gyára felvételre keres munka­védelmi előadót alap-, vagy középfo­kú végzettséggel, raktári könyvelőket, üzemi rakodó és csomagoló segéd­munkásokat, kazánfűtőt, tmk-lakato- sokat és vízvezetékszerelőt. Jelentkez­ni személyesen a munkaügyi csoport­nál. Érdeklődni: 20-166 számú telefo­non. 4727 AZ OTP megyei Igazgatósága (Kecs­kemét, Szabadság tér 5.) részmunka­idős takarítónőt keres felvételre. Je­lentkezés: a gazdasági csoportvezető­nél. 4825 ,'TVT\ A VÁROSFÖLDI Sertéshíz- laló és Feldolgozó Társulás ' .felvételt hirdet húsipari sz akmunkás munkakörbe, a Kecske- mét-Parasztfőlskolai I. sz. húsüzemé­be. Jelentkezni lehet: Vida József husiizem vezetőnél. I70S =nilTrP A DUNA—TISZA közi Alla- =UUItr mj Építőipari Vállalat felvé- telt hirdet: müszaki-terve- — zési főosztályára: építész-, építő-, épületgépész mérnökök és üzemmérnökök részére tervező; szak­irányú középfokú végzettséggel: szer­kesztő munkakörbe. Vállalkozási fő­osztályára: épületgépész-, villamos- mérnökök és üzemmérnökök részére: technológus; szakirányú középfokú végzettséggel műszaki előadó; építő­ipari kalkulátor szaktanfolyammal kalkulátor munkakörbe. Budapesti ki- rendeltségre: épületgépész mérnökök, üzemmérnökök, technikusok részére műszaki előadói munkakörbe. Fém­ipari föüzeméhez: jogosítvánnyal ren­delkező felső-, v. középfokú gépipari végzettséggel rendelkezők részére kül­ső termelésirányító; középfokú gép­ipari végzettséggel gyártáselökészítő munkakörbe. Számviteli főosztályára: mérlegképes könyvelői végzettséggel és gépkönyvelési gyakorlattal gép­könyvelési csoportvezetői; szakirányú középfokú végzettséggel könyvelő, el­számoltató, gépkönyvelö munkakörbe. Munkaügyi osztályára: építőipari nor­matechnológus szaktanfolyammal nor- matechnológusi munkakörbe. Jelent­kezés: DUTÉP személyzeti és oktatá­si osztály Kecskemét, Klapka u. 34. (I. em. 113.). 1829 ÉBKM Vízmű Vállalat fel­vesz középfokú végzettség­gel és gyakorlattal rendel­kező pénzügyi előadót. Je­lentkezés helye: ÉBKM Viz- — mű Vállalat munkaügyi osz­tálya Kecskemét, Izsáki út 13. 4829 TAKARÍTÓNŐT napi 8 órai munka­időre felveszünk. Jelentkezni: Sajtó­ház Kecskemét, Szabadság tér l a. gondnoknál. X Munkaalkalom A KECSKEMÉTI Konzervgyár felvesz vagyonőr munkakörbe munkavállaló­kat (nyugdíjas is lehet). Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. Kecskemét, Szolnoki út 35. 4827 A GABONAFORGALMI és Malomipari Vállalat kalocsai körzeti üzeme felvé­telre keres villanyszerelő, lakatos, molnár szakmunkásokat. örlőüzemi betanított munkásokat, raktári mun­kásokat és őr-portást. Jelentkezni le­het: Kalocsa, Lenin u. 2/a. szám alatt az üzem vezetőjénél. 1845 DUNAVIDÉKI Vendéglátó Vállalat te­rületi igazgatósága felvételre keres: asztalost, lakatost, buricolót, segéd­munkásokat a karbantartó részleghez. I. fokú munkaköri alkalmassági or­vosi igazolás szükséges. Kecskemét. Árpád ikrt. 2. 1852 A ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI Kutató Intézet értékkönvvelőt felvesz azonna­li belépéssel. Jelentkezés a gazdasági igazgatóhelyettesnél, Kecskemét, Mé­szöly Gyula út 6. 1851 A KECSKEMÉTI Zománc- és Kád­gyár gyakorlattal és gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendelkező anyagbe­szerzőt keres felvételre. Jelentkezés a vállalat anyagbeszerzési osztályán, Kecskemét, Halasi u. 2. 1842 TERMELÉSIRÁNYÍTÓI, építéselőké­szítői munkakörbe gyakorlattal ren­delkező, műszaki végzettségű dolgo­zókat felveszünk. Építőipari Szövetke­zet, Kiskunfélegyháza, Szabadság tér 9. 1867 KŐMŰVES, lakatos, festő-mázoló, me­legburkoló, autóvillamossági szerelő szakmunkásokat, segédmunkásokat állandó helyi munkára felveszünk. Építőipari Szövetkezet, Kiskunfélegy­háza, Szabadság tér 9. 1868 A KECSKEMÉTI Állattenyésztő Állo­más Kecskemét, Szentlászlóváros 1/a. (Műkért mellett) levő telepére felvé­telt hirdet azonnali belépéssel: apa­állatgondozó, ugrató-technikus és vízvzetékszerelői karbantartó munka­körökre. Fizetés: kollektív szerződés szerint, megegyezéssel. 1862 A CSENGŐDI Aranyhomok Mg. Szak- szövetkezet Csengőd, Dózsa Gy. u. 21. felvesz gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírót azonnali belépéssel. Fizetés a 4/1981. MÉM—MüM sz. rendelet sze­rint, megegyezéssel. Jelentkezés sze­mélyesen a szakszövetkezet főkönyve­lőjénél. 1854 CSONGRÁDI Háziipari Szövetkezet tiszaalpári telepére november 1-i be­lépéssel felvesz könyvelői gyakorlat­tal rendelkező munkaerőt általános adminisztrátori munkakörbe. Jelent­kezni lehet Csongrádon, Marx tér 7— 9. sz. alatti központban a munka­ügyön. 1855---- MEG NEM KÉSETT EL . . . JH pgP JELENTKEZZEN ÖN IS a V Szegedi Taurus Gumigyár- ba munkavállalásra. A laurus Ryár korszerű üzemeibe várjuk férfi és női munkavállalók jelentkezését. Munkafeltételek: min­den szombat szabad, utazási kedvez­mények, bérelt autóbuszjáratok, mun­kásszállói elhelyezés, házaspároknak albérleti hozzájárulás, 3 éves munka- viszony után hosszú lejáratú lakás- építési kölcsön, minőségi bérezéssel kombinált teljesítménybérezés, magas prémiumlehetőségek. Szeged, Buda­pesti út 4. Telefon: 14-622, a Bartók Béla térről induló 42-es autóbusz végállomásán. 629 PETŐFI Nyomda grafikai csoportjá­hoz felvesz grafikust és műszaki raj­zolót. Lehet kezdő is. Felvesz továb­bá takarítókat, konyhai kisegítőket, berakónőket, segédmunkásokat. Je­lentkezés: Petőfi Nyomda munkaügyi osztályán Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6000. 1908 NYUGDÍJAS vizsgázott gázkazánfű tőt kisnyomású kazánra azonnali be lépéssel felvesz a hűtőház, Kecskemét Rákócziváros 20. 506 BUGAC nagyközségi Tanács pályáza tot hirdet műszaki ügyintézői munka kör betöltésére. Bérezés a 15 1977 (XII. 1.) MüM számú rendelet szerint Az állás azonnal betölthető. Jelent­kezni lehet személyesen vagy írásban a szakigazgatási szerv vezetőjénél. 1798 MŰSZAKI főiskolát ■ I I n *1 végzettek figyelem! V I I a [f|, Az Újpesti Gépelem­gyár kecskeméti gyáregysége korszerű termékeinek ki­bocsátásához, 2—5 éves gyakorlattal rendelkező, kreatív üzemmérnököket keres technológusi és szerszámszer­kesztői munkakörbe. Jelentkezés sze­mélyesen vagy telefonon a személy­zeti és oktatási előadónál. Szegedi út 24. ,Tel.: 21-644, 18-as mellék.) 1810 A Kecskemét-szikrai Állami Gazdaság Borbási Faiskolája értesíti kedves vásárlóit, hogy Faiskolai lerakatait 1983. október 20-án MEGNYITJA! Bács-Kiskun megyében üzemelő lerakataink: Baja, Somogyi B. u. 15/1». Kiskunfélegyháza, Dunavecse, Dagály u. 2. III. kér. 185. Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 7. Kiskunhalas, Magyar u. 1. Kecskemét I. Szolnokihegy 8. Kalocsa, Menyhárt L. u. 5. Kecskemét II. Lakitelek, Piactér mellett Felsőcsalános 50. Lajosmizse, Vörösmaty u. 20. Kiskőrös, Lenin u. 16, Nagybaracska, Tulbanov u. 17. Valamint: Dunaföldvár, 6. sz. főútvonal mellett. 5060 OKTÓBER 17-ÉN. HÉTFŐN Idősek vására A kecskeméti Centrum Áruházban 8—10 óráig 20% enged­ménnyel csak nyugdíjasok vásárolhatnak mintás flanelt és jersey méterárut, takarókat, falvédőket, női alacsonysarkú félcipőt, cseh női csizmát, férfi bundacipőt, női ruhákat, blúzokat, aljat, flanelt női háióinget, ágykabátot, férfiinget, női és férfipizsamát, köntöst. Egyes női és férfi­kardigánokat, férfi térd- és bokazoknit. Kérjük a nyugdíjasszelvény felmutatását. OKTÓBER 17—22-IG LTON A kecskeméti és kiskunfélegyházi Centrum Áruházban öltönyvásárlás esetén 2000,—Ft-ig 400,— Ft, 2000,— Ft-on felül 500,— Ft értékű ajándékutalványt adunk. MŰSZAKI VÁSÁR a kecskeméti Centrum Áruházban 20—30—40% engedménnyel, amíg a készlet tart. Riga mosógép, elektromos zöldségszcletelő, asztali rádiók, hangfalak, mikrofonok és még sokféle háztartási, műszaki és Híradástechnikai áru.

Next

/
Oldalképek
Tartalom