Petőfi Népe, 1983. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-09 / 33. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan HÁZ eladó a Dunához kö­zel. DUnavecse, Móricz Zs. 13. ez. ______________________18 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó ház Baján, 140 négyzetmé­ter lakott. Kígyó u, 31. 32 BAJÁN két családinak be­költözhető, közművesített családi ház, irodaháznak, üzletnek is megfelel, eladó. Kossuth L. U, 15. _______42 L AKÓHÁZ 1240 négyzet- méter, szőlővel betelepített területtel eladó: Mélykút, Széchenyi u. 117. sz. alatt. Érdeklődni Kunfehértó, Hársfa u. 3. Somogyiék. , 238 KISKUNHALASON, 3 szo­bás új családi ház állattar- ' tásra alkalmas mellékhe­lyiségekkel és portával csa­ládi okok miatt olcsón el­adó. Egy vagy kétszobás lakást beszámítok. Minden megoldás érdekel. Az érdek­lődők levelét „OTP nélkül" jeligére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. . : ~ _____________219 K ISKUNHALAS, iHarangos tér 3. számú ház azonnal beköltözhetően eladó. Ér- deklődni Dobó u. 13. sz. 273 FÉL ház eladó. Kiskunha- • las, Bán Tibor tér 1. Irány­ár 220 ezer Ft. Csere esetén város szélén levő tanya is érdekel._________________ 270 C SALÁDI ház eladó. Árba egyszobás lakás beszámít­ható, ilyet veszek is. Kis­kunhalas, Zalka M.- u. 2. Csapóné.__________________264 C SALÁDI ház beköltözhe­tően eladó. Kiskunhalas, Huszár u. 28. Érdeklődni munkanapokon 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap Kármán u. 5. sz. alatt. ___________ 259 ÜJ kertes családi ház el­adó. Baja, Hársfa u. 36. Ér­deklődni: 16 óra után (Csil­lag Sándornál). __________151 A ZONNAL beköltözhető ba­jai fél családi ház eladó, vagy mini garzonra cserél­hető. Érd.: 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség, Baja. 169 HÁROMSZOBÁS, komfor­tos családi ház melléképü­letekkel és kerttel eladó. Cím: Baja, Dózsa Gy. út 96. sz. Érd.: minden nap. 183 KISKUNHALASON, zárt­kertben 2000 négyszögöl szőlő, gyümölcsös és szán­tóterület eladó. Érdeklődni Kertész u. 7. sz._______ 337 E LADÓ Kiskunhalason, Ke­celi útban, volt Monszpart- szőlőben 441 négyszögöl házhelynek alkalmas vete­ményesterület. Villany van. Érdeklődni Vörösmarty u. 43. . 328 TANYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Pirtó, I. kér. 57. 318 3 SZOBÁS új családi ház nagy melléképülettel sür­gősen eladó. Irányár 600 ezer kp. plusz 140 ezer OTP- hitel. Érdeklődni Kiskun­halas, Korvin u. 11. sz. alatt. _____________________296 K ÉTSZOBÁS kertes csalá­di ház eladó. Kiskunhalas, Csillag u. 6/a.____________293 ^ AKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas, Berzsenyi u. 12. Er- deklődni 17 óra után. 292 EGY szoba, konyhás új épület eladó. Kiskunhalas, Alsóöregszőlők ll/a. (Kece­li úton.) Érdeklődni lehet Kossuth u. 70. 16 órától. _______________287 19 4 NÉGYSZÖGÖL hobbi­kért a Máriahegyben el­adó. Kút van, villany meg­oldható. A kert termő sző­lő-gyümölcsös. Saját készí­tésű hobbiház (fa), szerszá­mos, tégla présház, pince­építmény van. Érdeklődni: , szombat, vasárnap egész nap, munkanapokon 17 óra után, Kecskemét, Széche­nyi krt. 26. fszt. 4. 2535 HÁROM szoba összkomfor­tos gázfűtéses családi ház garázzsal, melléképülettel eladó. Kiskunhalas, Dénes M. u,» 21. ___________ 174 K ISKUNHALASON az Alsó­öregszőlőkben 1000 négy­szögöl kert, gyümölcsös te­rület eladó. Érdeklődni Vasút u. 12. fszt. 2.______391 K ISKUNHALASON a Baki- kastély közelében 600 négy­szögöl hobbitelek eladó. (Esetleg kát részben is). Ér­deklődni Alsótelep 6. sz. alatt._______ 395 K ISKUNHALASON a Cser- novics kertész mellett, 800 négyszögöl szőlőterület két készben is eladó. Érdeklőd­ni Csiga u. 7. sz. alatt. 397 NÉGYSZOBÁS központi fűtéses családi ház műhely- lyel, garázzsal eladó. Kis­kunhalas, Dália. u. 3. Ér­deklődni 17 óra után. 407 ELCSERÉLNÉM • Kiskunha- [_ lastól 10 km-re lévő 2 szó- ^ ba, konyha, előszobás plusz melléképületekből álló 4718 négyzetméter területű in­gatlanomat, kiskunhalasi kispórtás 1 szoba-konyhás házra, vagy lakásra. Villany és csőkút van, a köves út és buszmegálló 3 percre. Az* érdeklődők levelét „Térí­tés nélkül" jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. sz. ; 409 KISKUNHALAS, Felsőöreg- szőlők 112. sz. alatt 2 szo­bás tanya az összes mel­léképülettél/ másfél hold te­rülettel eladp. (Á Gubodi út mellett a 3-as postaládá­nál). Érdeklődni lehet Bor­nemissza u. 15. Utasiék. 412 BŐVÍTÉSI engedéllyel el­adó szoba, konyhás ház. Jószágtartásra alkalmas. Villany, víz van. Kecske­mét, Félsőcsalános 161. (Áu- tóscsárda köz). Érdeklődni lehet szombat, vasárnap. > 1464 BŰD AÖRS-TÖRÖKU G- RATÖ fővárosi kék busz­megállónál, bekerített 200 négyszögöl közművesített építési telek eladó. Érdek­lődni: 630-693 budapesti ter lefonon «lehet, munkanapo­kon 18 óra után. 18 IKERGARÁZS fele eladó Nyíri úti autób űrközpont mögött. Érdeklődni Kecs­kemét, Irinyi u. 38. IXs 25. este 6 után. 496 ELADÓ Ej átírható hobbitel- k^k Miklóstelepen. Vil­lany van. Érdeklődni: Kecs­kemét, Bethlen krt. 6. III. e. 4. Linárték. Hétköznap 17 óra után, szombat, vasár­nap egész nap. 522 HETÉNYHEGYHÁZA köz­pontjában építési telek áron alul eladó. Érdeklődni le­vélben. Budapest 1139 Pet- neházi u. 30. Móczó. 314 FÉL ház eladó. Kiskunha­las, Kertész u. 35/a. Sző- ■ ■';ke.,-t' . . '/:/'.?/ j.\ ,v 347 ELADÓ családi ház nagy kerttel. Cím: Felsőszent- iván, Szent István u. 50. (Nagy Lajos). » ______206 E LADÓ tanya 800 négyszög­öl területtel. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Nyíri út 23. III.i em. 67. Telefon: 25-571 egész nap. _________460 S ÜKÖSD, Petőfi S. u. 15. sz. kertes családi ház el­adó;______________________221 Ü J családi ház eladó. Baja, Hársfa u. 23. Érd. egész :: nap. _V '.... • : / :7\\: _ _ _ _ 226 PIRTÓN, Kossuth U. '■ 14. számú ház eladó, vagy kis- kunhalasira cserélhető. 359 KISKUNHALASON a tégla­gyárhoz közel 1 hold szőlő, betegség miatt eladó. . Ér­deklődni Huszár u. 18. sz. alatt. Ugyanitt egy borpum­pa eladó. _________________375 K ISKUNHALASON, a.B’aki-, kastély környékén 1768 négyzetméter zártkert, 1 éves kékfrankos . szőlővel betelepítve eladó. Irány­ár 30 ezer Ft. Érdeklődni Április 4. u. 10. III. em. 13. Érdeklődni 17 órától. 380 KERTES lakóház eladó. Pirtó, Táncsics M. u. 27. ___________________________382 2 SZOBA komfortos ház­rész eladó. Baja, Pázmány U. 27,_____________________ 202 T ANYA köves úthoz, busz­megállóhoz közel, 2 hold szőlővel eladó. Víz, villany van. Kiskőrös, Erdőtelek, Sivány dűlő 12. sz. alatt. Érdeklődni lehet Kiskőrös, Aradi u. 16. sz. 383 Lakás ELADÓ 2 és fél szobás OTP-S öröklakás. Baja, Kodály Z. u. 21. II. em. 7. 39 ELADÓ 4 lakásos társas­házban 77 négyzetméteres lakás garázzsal, műhellyel. Készpénz' plusz OTP-hitel- átvállalással. Érd.: du. 5- től Baja, Marján tér 3/1. Te­lefon: 12-065. ______________89 E GYSZOBÁS távfűtéses la­kás eladó. Kiskunhalas, Kárpát u. 3. I. em. 35. Ér­deklődni 17 órától.______312 B UDAPESTHEZ 25 km-re levő százhalombattai, I. emeleti, 43 négyzetméteres, összkomfortos tanácsi la­kásomat elcserélem bajai lakásra. Bármilyen megol­dás érdekel. Százhalombat­ta, Béke u. 33. I. 1. Zsiga Károly.__________ 201 h unyADivÁrosban "ket­tőszobás, 58 négyzetméteres, erkélyes, gázfűtéses 1982. évben felújított lakás kész­pénz és OTP-hitelátváila- lással, 1983 júliusi beköltö­zéssel eladó. Az érdeklődő­ket szombaton és vasárnap egész nap várjuk. Cím: Kecskemét, Tinódi u. 6. IV. em. 42. ajtó._____________1391 3 00 000 FT készpénzzel la­kásmegoldást keresek Kecs­keméten. Leveleket: „Min­den megoldás érdeked 232 681" jeligére a kecske­méti Magyar Hirdető-be ká­rek. 470 ELCSERÉLNÉM Kecske­mét,- száchenyivárosi II. emeleti kétszobás gázfűté­ses OTP-s lakásomat nagy­kőrösi, vagy ceglédi hason­lóra kevés OTP-hitellel. Ajánlatokat: „Nagykőrösi előnyben 232 693" jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek._________________488 KECSKEMÉT, szalagházi, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 530 000 Ft készpénz plusz 95 000 Ft OTP-hitel. Petőfi S. u. 7. VII. em. 226._____________532 K ÉTSZOBÁS gázfűtéses la­kás eladó. Kiskunhalas,- Vasút u. 8. B. II. em. 22. Radnai. 263 ELADÓ Kecskemét, Mű­kertvárosban 36 - négyzet­méter alapterületű össz­komfortos ilakás OTP-hi- telátvállalással. Leveleket: „Földszint 232 702" jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 497 MINIGARZON eladó, kész­pénz plusz OTP-hitelátvál- lalással. Érd.: hétfőtől—A péntekig du. 6-tól, szom­baton és vasárnap du. 2-től. Baja,. Kodály 30. I. em. 117. 209 55 NÉGYZETMÉTERES ket- tőszobás OTP-s öröklakás eladó. Érd.: hétköznapon­ként 5 óra után. Baja, Völgy u. 11. I. em. 5. 214 VAROSKÖZPONTI kétszo­bás 55 négyzetméter alap- területű lakás készpénz plusz ÓTP-hitelátvállalás- sal eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Damjanich u. 3. X. em. 29. naponta 15 órától. 457 BAJÁN a belvárosban Sza­muely 27—29. sz. alatt épü­lő magasfszt-es 88 négy­zetméteres két utcára nyíló befejezés előtt álló szövet­kezeti lakás eladó készpénz plusz OTP-hitelátvállalás- sal, kb. májusi beköltözés­sel. Érd.: a helyszínen vagy Népfront u. 16.f szv alatt. 217 ELADÓ I. emeleti kétszo­bás erkélyes lakás, kész­pénz plusz OTP-hitelát- Vállalással. Baja, Kodály 27. 1/4. “ 231 ELCSERÉLNÉM Baja, Ko­marov u. 29. fszt. 3., 2 szo­ba összkomfortos garázsos, OTP-lakásomat kalocsai 2 1/2, 3 szobás lakásra vagy kisebb családi házra, eset­leg eladó. Érd.: a fenti cí­men vagy Kalocsa, Kls- halassor /9. I, em. Fbrkas. 233 KETTŐ és fél szobás össz­komfortos lakás készpénz plusz/ OTP--hitelátvállalás- sal eladó. Baja. Kodály Z. 19. II. em. 9. Érd.: du. 17 óra után. 236 KÉTSZOBÁS . távfűtéses lakás készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Kis­kunhalas, Bocskai u. 2. I. em. 49. • • 371, NÉGYLAKASÖS társas- házban 3 szobás ' központi f ütés ess lakás garázzsal el­adó. Kiskunhalas, Széche­nyi u. 34. Gyenizse. Érdek­lődni 17 órától. ’ 366 ELADÓ két szoba összkom­fortos OTP-s lakás garázs- zsal. A garázs külön is el­adó. Érdeklődni: hétköz­nap 16 óra után, szombat, vasárnap egész nap, Réti Ferenc, Kecskemét, István király krt. 2/a. I. em. 3. B- tépcsőház (ABC-vel szem­pen). _____________________ 60\ K ÉT szoba összkomfortos hitelátvállalással eladó, lakás eladó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 12.. II. em. 68. 373 KÉTSZOBÁS távfűtéses lakás készpénz plusz OTP- Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 26. IV. em. 13. Érdek­lődni munkanapokon dél­előtt, szombat, vasárnap egész nap.________________379 KÉT szoba összkomfortos lakás OTP-hitelátvállalás- sal eladó'. Kiskunhalas, Ku­ruc vitézek tere 19. IV. 30.- 381 EGYSZOBÁS lakótelepi la­kás készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Bocs­kai u. 2. III. em. 53. vagy Bocskai u. 2. I. em. 46. sz. alatt. _____________ 394 N ÉGYLAKÁSOS társasház- ban háromszobás gázfűté­ses lakás eladó. Kiskun­halas, Vörösmarty u. 2. sz. ____________________________400 SÜRGŐSEN elcserélném kiskunhalasi 2 szoba össz­komfortos tanácsi gázfűté­ses lakásomat keceli épí­tési telekért. Leveleiket „Megegyezés" jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde­tőbe, Magyar u. 2. 411 Gépek és alkatrészek ELADÓ kitűnő állapotban levő 45 000 km?t futott 353-as Wartburg Limousin. Megtekinthető február 7— 13-ig naponta 14—18 óra kö­zött. Takács, Kecskemét, Bem u. 8. II. em. 10. 612 1200-AS Volkswagen egy­ben, vagy alkatrészenként eladó. Kecel, Thököly u. 3. sz. alatt. Farkas Gábor. 351 PJ RENDSZÁMÚ Wartburg de Luxe személygépkocsi eladó. Dér Jánosné Mély­kút, Munkácsy M. u. 15. sz. Megtekinthető minden .nap délelőtt, péntek, szombat, vasárnap egész nap. 345 AUTÓBONTÓ: megvételre keresek Wartburg, Zsiguli, Moszkvics 408—412-es, Sko­da 100-as, Zaporozsec, Pols­ki Fiat 126—125, Zastava és 850-es és 500-as Fiat tip. • személygépkocsikat, azon­nal fizetek. Nyitva: 8-tól 18 óráig. Bácsalmás, Marx K. 88; __________________ 114 M —21-ES Volga rendszám nélkül eladó. Bocsa, IV. ksr. 38. Utasi Ferenc. (Mű­út mellett.) 2531 ELADÓ: Wartburg-karosz- széria, 1300-as Volkswa- gen-motoralkatrészek, hen­gerek, hengerfeje^, hajtó­karok. UE—28-as traktor­hoz hüvelyek, dugattyúk, gyűrűk, tömítések. Kis Diesel-főtengely, hüvely, dugattyú. Ékszíjak, szalag­fűrész-kerekek, ékszíjtár­csák, lánckerekek, csette- gőhöz egyéb alkatrészek. Horváthné műszaki keres­kedő, Kiskunhalas, Tinódi u. 12. ________________ 341 P K-S Trabant eladó. Kis­kunhalas, Állomás u. 9. Ér­deklődni esti órákban. 343 NAGY Dutra T—4—KB és egy K—25-ös eladó. Kiskő- rös, Nagyatádi u. 80. 338 50-ES MTZ eladó. Kiskun- majsa, Vorosilov u. 30. sz. alatt._________ 325 U É RENDSZÁMÚ Trabant Combi eladó. Soltvadkert, Mikszáth K. u. 9. sz. 324 ÖSSZKERÉK-MEGHAJ- TASÜ Diesel-motoros ma­gánjáró eladó. Tgzlár, I. kér. 5.____________________289 I F-ES Wartburg eladó. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek tere 31. Érdeklődni 18 órá­tól. _____________________288 BETONKEVERŐ eladó. Kis- kunhalas, Kertész u. 12. 283 1200-AS Zsiguli alkatrészen­ként bontva eladó. Kiskun­halas, Gózon u. 22. Érdek-' lődni páros héten délután, páratlanon délelőtt. 277 NÉGYKERÉK-MEGHAJ- TÁSÜ* kéthengeres Diesel­motoros csettegő eladó. Ilo- vai Károly, Zsana, Ady E. u. 24.______________________310 E LADÓ UI rendszámú 'Zsi­guli. Érdeklődni: Lakltelek, Kossuth Lajos u. 22. Szarkáék. ________________467 S KODA 1000 MB személy- gépkocsi felújított állapot­ban eladó, vagy utánfutóra cserélhető. Kecskemét, Fe­hér ü.10. ._______________474 E LADÓ üzemképes 50-es MTZ. Bencze Gábor 6034 Köncsög 34.__________ 511 M A—200-AS öntöző aggregét csövekkel, szórófejekkel eladó. Solt, Németh. 515 5611—ESL traktor pótmotor­ral, és D—4 KB (1000 Dutra) és 10 tekercs 8 méter szé­les új fehér fólia áron alul eladó. Kisjuhasz, Deme­ter, Ladánybene,' Batthyá­ny u. 5. 516 FELÚJÍTOTT 353-aS IG rendszámú t Wartburg, több alkatrésszel eladó. Cím: Baja, Kapisztrán u. 15. 203 ELADÓ levizsgáztatott gáz- olaj üzemelésű egytonnás zártfülkés munkagép, pony­vatartókkal, magasítókkal. Gyümölcsszállításra kivá­lóan alkalmas. Kecskemét, Cédulaház u. 48. 476 MTZ 50-ES erőigép és pót­kocsi, német bálázó, széles művelésbe nyitó-takaró eke, rendsodró eladó. Cengőd, Tibold 31. 477 PR RENDSZÁMÚ 1300-as DÁCIA 1985 márciusig ér­vényes műszakival, katonai bevonulás miatt eladó. Ér­deklődni: 6440 Jánoshalma, Kalmár Sándor u. 52. szám alatt, 15 óra után (Pász­tor) .. , 21 ELADÓ: Trabant-motor, se­bességváltó, új gumik, egyéb alkatrészek,. egy erős magán járónak alkalmas ko­csi. Kunfehértó, III. kér. 3. Érdeklődni 17 órától, szom­bat, vasárnap egész nap. 363 750-ES Zastava-motor, -vál­tó eladó. Kunfehértó, Vas­útsor 8. 376 MIA-MOTOROS összkerék- meghajtású, rendszámmal ellátott munkagép, 800-as szalagfűrész és abrikier el­adó. Kiskőrös, Bánffy u. 42. SZ. _________________________369 R ENAULT 4-es jó állapot­ban, friss műszakival eladó. Karosszériá teljesen felújít­va. Kiskunhalas, Árpád u. 35. Velezék._______________377 ‘ C S-ES 60i-es Trabant érvé­nyes műszakival eladó. Kis­kunhalas, Virág u. 12. sz. _ 378 3 ÉVES 1200 Lada és 6 éves 1500-as Lada extrákkal el­adó. Érdeklődni Kisszállás, Jókai u. 2. Tel.: 1. mun- ikaidő után 36. 385 ROBUR teherautó felújított motorral, rendszám nélkül eladó.i Kiskunhalas, Fel- szabadulás u. 12 a. 386 K—25-ÖS Zetorhoz henger­fejet, vagy más alkatrésze­ket megvételre keresek. Ár­megjelölést kérek. Cím: Malisák László, Kiskünha­las, Szász K. u. 38.______396 F RAK—B markoló, üzem­képes, jó állapotban eladó. Kiskőrös, Baross u. 34. 399 SKODA Octávia júliusig érvényes műszakival, sür­gősen eladó. Tázlár, Zalka M. u. 26. sz.______________413 4 12-ES Moszkvics lejárt műszakival, üzemképes ál­lapotban eladó. Szőke Béla, Soltvadkert, Szarvaskút (Selymes) 28. ___________ 416 S KODA mikrobusz eladó. Tompa, Árpád u. 1. sz. Élelmiszerüzlet. Baloghné. . 418 Egyéb adásvétel BONTÁSBÓL eladó tégla, szállítva is, ajtók, ablakok, vas üvegfalak, parketta, 40x40-es pala, méretre fűré­szelt tetőszerkezetek .8 mé­terig, Kecskemét, Móricz Zs. u. 2. SZTK mellett. 1490 ÉPÜLETBONTÁSBÓL ked­vezményes áron eladó mé­retre fűrészelt tetőszerke­zet, ajtó, ablak, tégla egyéb bontási anyag. Kiskunfél- egyháza, Petőfi tér 2, 368 SZABAD kapacitásunkra, az alábbi szakmákra még meg­rendeléseket elfogadunk: villanyszerelő csoport, fes- tő-mázoló csoport, takarí- tó-lomtalanító csoport, .kő­műves-hidegburkoló cso­portjaink részére. Rövid át­futási határidővel. Megren­deléseket kérjük: Rákóczi Csillaga Mgtsz, vegyesipari szolgáltató ágazat, Kecske­mét, Reile G. u. 12. Tele- fon: 23-727. 159 ÉPÜLETBONTÁSBÓL ked­vezményes áron eladó mé­retre fűrészelt tetőszerke­zeti ajtó, ablak, tégla, egyéb bontási anyag. Kis­kunfélegyháza, Petőfi tér 2. ___________________________369 É PÍTŐK, figyelem! Bontás­ból származó tégla, építő faanyag, deszka, ajtók, ab­lakok eladók. Kiskunhalas, Széchenyi u. 12. Érdeklőd­ni szombat, vasárnap is. (Benzinkút mellett.) _____329 M ÜANYAGREDÖNY-KÉ- SZÍTÉS, külsőszekrényes is, ugyanott ház eladó. Ba­ja, Beloiannisz 34/b._______40 FAJTISZTA juhászpuli kölykök eladók. Kiskunha- las, Felsőszállás 94. - 356 HŰTŐLÁDA eladó^Borota, V. kér. 42. Ságodi Pál. 326 NAGYKÉPERNYŐS tv ol­csón eladó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 45/c. Érdek­lődni minden nap 16 óra után._____'___________ 302 E LADÓ 500 kg-os tolósúlyos mázsa jó állapotban. Kecel, Bem J. u. 10. sz. alatt. 268 FENDER Zongora, Laney 60-as erősítő hangfallal, Small Stone shifter, mikro­fonállvány éladó. Kiskör rös, Bajcsy-Zs. u. 85. 1432 ELADÓ törzskönyvezett szülőktől származó 3 hóna­pos- sima szőrű magyarvizs­la szuka és egy kan. Dobos Vencel, 6440 Jánoshalma, Görgey u. 50. Érdeklődni: 15 óra után._______________15 NUTRIÁK eladók, 6 darab süldő, 6 anya 17 szaporu­lattal. Megtekinthetők du. 5 órától, Kecskemét, Sarló u. 1.___________________ 453 T IZENKETTŐ db fias birka eladó. 6446 Rém, Dózsa Gy. u. 36. sz. _______ 213 K ING galambok eladók, ezüst tojót hímért cserélek. Cím: Baja, Bajai Pál u. 4.- SZ;_________________________198 2 DARAB 4 éves magyar félvér várcsederes, 9 hóna­pos vemhes ló minden faj­ta munkára betanítva el­adó. Érdeklődni 6230 Solt­vadkert, Felsőcsábor 32. (Czibolya). ______ 22 / E LADÓ 100 db juh. Bencze Gábor 6034 Könesög 34. 512 3 ÉVES nagy mérges dog el­adó. Kiskunhalas, Széche­nyi u. 63. sz._________ 415 2 DB féléves magyartarka üszőborjú eladó. Kardos Imre, Imrehegy, Kossuth u. 27. sz. alatt.______________410 H ÍZOTT sertés eladó. ’ Kis­kunhalas, Bajcsy-Zs. u. 24. _________ /; ;;______ 358 E LADÓ 3 db 2 hónapos vemhes anyakoca. Kunfe­hértó, III. kér. 3. Figura- tanya, Érdeklődni munka­napokon 17 órától, szombat, vasárnáp egész nap. Amb­rus.______■ ______ 362 2 DB 3 éves pej csikó el­adó. Sóltvadkert, Lenin u. 23. * 370 HERESZÉNA eladó. Kecel. Liget u. 25. sz. alatt.___384 25 0—300 MÁZSA birkatrá­gya eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshalma, Fürdő u. 39. szám alatt._____^________19 S ZÓLÓ OLTVÁNY 1 és , 2 éves kékfrankos eladó. Ba-, ja, Ifjúság u. 2/b._______210 T OVÁBBTERMELÖK- NEK bordó kardvirághagy- ma-készl etemet jutányos áron kiárusítom. Maruzsa Imre, Kiskunhalas, 6400 Fa­zekas G. U. 128. 392 VATTACUKORKÉSZÍ- TÓ gép, 6 db 200 literes olajoshordó, egy sport gyer­mekkocsi 1 eladó. Kiskun­halas, Gyöngyvirág u. .26. 387 ELADÓ Baja központjában jó karban lévő pavilon. Zöldség, gyümölcs, kenyér, tej, dohány, ajándék, bazár árusítására alkalmas.* Érv deklődni: helyszínen. Sza­badság út 27. 220 EGY~4/4-es fémjelzett mes­terhegedű, vonóval, tokkal 9000 forintért eladó. Kovács István, Baja, Attila u. 25. 227 SZIESZTA gázkályha új állapotban eladó. Érdek­lődni : Kecskemét, Zalka Máté u. 11. III. em. 14. dél­után 2 órától. 472. 32 NÉGYZETMÉTERES fa- ház? eladó. Szabó János. Kecskemét, Kőrösihegy 106. 473 ELADÓ B—30-as tégla mél­tányos áron. Érdeklődni: 26-907-es kecskeméti telefo­non. 475 IKER, mély gyermekkocsi eladó. Kecskemét, Nép­front u. 23. fszt. 2. Nép Mi­hály. Érdeklődni egész nap. 531 VADONATÜJ gázkonvek­tor eladó. Pb-gázra átala­kítva. Érdeklődni: Kecske­mét, Fürdő u. 31. ' 499 VARRÓGÉP, 2 keményfa- ágy, új ágybetétekkel, 2 éj­jeliszekrény és egyéb ingó­ságok eladók. Kecskemét, Akadémia krt. 14. I. em. 501 KÁLYHACSÉMPÉT veszek. Baja, Mező u. 7. sz. (Szöl- lősi). .104 BAJA, Somogyi Béla úti tüzelőolajkút eladó. Érd.: hétköznap 9—17-ig a hely­színen. 219 KANGO 637-es Ütvefúró szerszámokkal együtt el­adó. Kiskunhalas, Bocskai u. 2. I. em. 49. 372 EGY négyszemélyes reka- mié, két fotel, egy dohány­zóasztal eladó. Kiskunha­las, Kertész u. 13. Érdek­lődni 17 óra után. 417 Vegyes A MAGYAR AUTÓKLUB FOLYAMATOSAN INDÍT GÉPJÁRMÜVEZETÖ- KÉPZÖ TANFOLYAMOT Kecskeméten: jel.: Kecske­mét, Jász u. 26. Tel.: 20-159. Kecskemét, Rákóczi u. 2. Tel.: 22-340. Lajosmizsén: jel.: Mozsár András klub­titkárnál.- Művelődési ház. Kiskunfélegyházán: jel.: Dóra János, Petőfi u. 15. Szabadszálláson: jel.: Lovas Béláné, Postahi­vatal. Szalkszentmárton: jel.: Somogyi György, Vas­bolt. Kiskőrösön: jel.: Kriskó Sándor helyi csop. titkárnál,- vagy Lévay Ta- másriál (Széchenyi u. 12.). Kerekegyházán: jel.: Tóth Béla, Ságvári u. 80. Kiskun- majsán: jel.: Máthé Tóth Ferenc, Lenin u. 1. Izsákon: jel.: Szekeres Gyula, Berta u. 4. A tanfolyam dijának befizetése: RÉSZLETFIZE­TÉSI KEDVEZMÉNNYEL! 204 GARÁZS kiadó Kecskemé­ten, Népfront utcában. Le­veleket: „Kertváros 232 647” jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 4Í19 HÁZTARTÁSI gépek javí­tása ! Automata mosógép, hűtőszekrény, villanykály­ha, egyéb kis gépek és vil­lanymotor-tekercselés. Biacs János elektroműszerész Kiskunhalas, Linhardt A. u. 12. (KISZ-telep). ■ 204 MŰANYAG csőkút készítést vállalok több éves garan­ciával, nagyobb csőátmé­rővel is. Kérésre végzek hidrofor rákötést és kútja- vítást. Időben gondoskod­jon háztájijának .vízellátá­sáról. Kiss Károly, Kiskun- halas, Bajza u. 68. 180 SZOBA, konyha, fürdőszo­bás albérletet keresünk Kiskunhalason. Ajánlatot levélben „Üres lakás" jeli­gére kérjük a kiskunhala­si hirdetőbe, Magyar u. 2. sz. • ________ 322 • KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Kiskun- halas, Szegedi u. 11. 316 ÜJ szolgáltatás! Előterek, Jkapuk, kerítések, ablakok, ,ajtók, kutricák készítése és mindenfajta javítási laka­tos munkák megrendelhe­tők rövid szállítási határ­idővel. Tupi Mihály épü­let- és géplakatos mester. Kiskunhalas, Szántó Kovács u. 23. ____________________304 U TAZZON magántaxival, pontos és megbízható. Te­lefon: Baja, 12-685.' Vidékre 10% kedvezmény. Hétvé­gekre túrákat előjegyzünk. : ‘ ■ _ " _ . _ _ 194 MATEMATIKAOKTATÁS Kiskunhalason. Tel.: 11-411. _ ' _ ' ' 99 NŐN APR A 1 gond j a van ? Megoldjuk. A Szegedi* u. 9. alatt levő lakásfelszere­lési üzletben. {Közületek- nek is.) 130 MÉG szezon / előtt fúrássá meg nortonkútját. Űj mű­szaki megoldással, garan­ciává! vállal fúrást. Háti László kútfúró. 6725 Sze- ged, Hajnal u. 59. 218 NAGY vízhozamú mű­anyag csőkutat készítek, több éves garanciával. Kút- íavítást és szivattyújavítást is vállalok, Néniét! t Imre, Kiskunhalas, Járószék u. 21. 253 BÜTÓROZOTT szoba kiadó. Kiskunhalas-, Kórház u. 4. (Szociális otthon mellett). 360 SZOLGÁLTATÁSBANK! Bárhol,/ ■ bármilyen meg­rendelésre díjmentesen vál­lalkozást szervezünk. „1001” Kiskunhalas. 406 G ÁZÖNG YÜ JTÓ-TÖL- TÉS, -szelepezés, -javítás! Töltés, szelepezés megvár­ható. Kiskunhalas, Kosevoj tér 3, Alsóvárosi iskolától l perc. ________________'_____368 K ISKUNHALASON köz­ponthoz közel, vállalat ré­• szére irodaháznak, raktár­nak, vagy munkásszállás­nak ház kiadó. Érdeklőd- ni Dózsa Gy. u. 8. sz. 404 HARKÁNYBAN az autó-- buszállomáshoz 1 percre, a . fürdőhöz 2 percre, 4 szo­bás összkomfortos üdülő, vállalat vágy magánsze­mélyek részére egész évre kiadó. Érdeklődni, Kiskun­halas,' Dózsa Gy. u. 8. sz. alatt. _______ 405 BERBE vennék fóliázásra zárt kertet. Leveleket „Ta­vasz” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2.1 _______ 419 M ATEMATIKÁBÓL korre- petáló tanárt keresek fel­sőtagozatos kislányom mel­lé. Ajánlatokat: „Köz­* pontban 232 676” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. _______________465 K ÜLÖN bejáratú szoba-, konyha, zuhanyzó, 3 diák részére olcsón kiadó. Kecs­kemét, Avar u. ó. sz. (16-os autóbusszal). ____________502 B ÁJÁN üzletháznak, iro­dának alkalmas kertes "családi ház kiadó. Érd.: Szamuely T. u. 33. Kovács. . t. y -■ , _ _ 201 PÉNZGYÜJTEMÉNY oszt­rák—magyar, 1800. évtől 1974-ig eladó. Levélben ké­rem az ajánlatokat „To­vábbfejlesztésre alkalmas" jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe. ._______________212 KISTERMELŐK figyelem! Tökmag, hagymamag ter­melési szerződés köthető ‘ 1983 évre. Ügyintéző: Baics Ernő, Mélykút, Rákóczi u. 15. 6449 1115 VALLALKOZÓSZELLE- MÜEK figyelem! Jövede­lemkiegészítéshez 75 elem­zett tippet tartalmazó ötlet­gyűjteményt küldök. 30 Ft plusz postaköltség után­véttel. „Minimális befek­tetés 407 219" jeligére leve­let a hódmezővásárhelyi Hirdetőbe. 236 Házasság 72 , ÉVES, ipari nyugdíjjal rendelkező özvegyember, megismerkedne egyedül­álló nyugdíjas nővel há­zasság céljából 60—65 éves korig. A leveleket „Nehéz az egyedüllét” jeligére a kiskunhalasi hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. sz. alá. 327 5 ÉVES gyermekét egyedül nevelő 30 éves, 168 cm ma­gas, vendéglátói eladó nő, megismerkedne házasság céljából korban hozzáillő férfival 35 éves korig. Le­veleket „Harmónia" jeligé­re kérem a kiskunhalasi hirdetőbe, Magyar u. 2. sz. 308 72 ÉVES, ipari nyugdíjas, özvegyember vagyok. Meg­ismerkednék házasság cél­jából nyugdíjas, sovány nő­vel 60—66 éve3 korig, aki saját házamba költözne. Le­velet „Nyugalom” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe. 367 TÁRSASÁG hiányában ez­úton keresem kimondottan magas, ihtelligens férfi is­meretségét házasság céljá­ból. 27 éves, független, ér­telmiségi magas nő vagyok, lakosom van. Kocsival ren­delkezők előnyben. Leve­leket „Otthonomba várlak” jeligére kérem a kiskun- halasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. sz. 389 33 ÉVES, 170 cm magas, ön­hibáján kívül elvált, két gyermekét egyedül nevelő postai dolgozó férfi meg­ismerkedne. komoly intelli­gens elvált vagy özvegy nő­vel házasság céljából 28— 35 éves korig. Lakás, kocsi van. Egy gyermek nem aka­dály. Anyagiak nem érde­kelnek. Minden kézzel írott fényképes levélre válaszo­lok. Leveleket: „Gyermek- szerető 232 710” jeligére kecskeméti Magyar Hirde­tőbe. 9 LAKÁSSAL rendelkező ko­moly gondolkodású közép­fokú végzettségű független nő házasság céljából 40—50 éves férfi bemutatkozó le­velét várja: „őszinteség '232 731” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 529 37 ÉVES, elvált, gépkocsi- vezető megismerkedne »há­zasság céljából 35—40 év kö­zötti elvált vagy özvegyasz- szonnyal. Lakás van. Egy gyermek nem akadály. Le­veleket: „Májusi esküvő 232 659” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 448 36 ÉVES, 175 cm magas, szőkésbarna!, minden káros szenvedélytől mentes me­zőgazdaságban dolgozó el­vált férfi ezúton keresi kor­ban hozzáillő nő ismeretsé­gét házasság céljából. Le­veleket: „Csalódtam 232 666” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 454 MUNKAALKALOM Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HAJAGOS ANNA Kecskemét, Ceglédi út 88. szám alatti lakos február 6-án életének 104. évében elhunyt. Temetése f. hó lO^én, 3 órakor lesz a kecske­méti Köztemetőben. Gyászoló Mé­száros család. 685 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, sógorom, ‘nagybátyánk* ‘éa* rokonunk BARACSI GERGELY Kecskemét, Gubányi M. u. 8. szám alatti lakos, 69 éves korában el­hunyt. Temetése f. hó 9-én, ne­gyed 12 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 2757 Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapám VÁGÓ ISTVÁN , Kecskemét, Zöldfa u. 49. szám alatti lakos; életének 70. évében, hosszú betegség után, csendesen elhunyt. Temetése f. hó 11-én, há­romnegyed egy órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Gyászoló család, . 2789 Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy SZMILKÓ ISTVÁN Kecskemét, Bethlen lcrt. 54. szám alatt| lakos, életének 79. évében elhunyt. Temetése £. hó 10-én, fél 2 órakor lesz a kecskeméti Köz­temetőben. Gyászoló család. 2774 Mély fájdalommal tudatjuk a ro­konokkal, ismerősökkel, hogy sze­retett feleségem, édesanyám NAGY MIHALYNÉ Mészáros Etelka Kecskemét, Sörház u. 10. szám alat­ti lakos, életének 70. évében hosz- szú szenvedés után elhunyt. Te­metése f. hó 10-én, háromnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Köz­temetőben. Gyászoló család. 2766 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, a szabadszál­lási volt osztálytársaknak, a gim­názium és. posta dolgozóinak, akik szeretett feleségem, édesanyánk, nagyanyánk SZALAI SÁNDORNÉ 1 Vass Zsófia temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak. Gyá­szoló család Kiskunhalas, i 374 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, munkatársaknak, akik drá­ga halottunk CSANÁDI JÁNOSNÉ Slajkó Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Gyászoló család. Kiskunhalas. 403 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonok­nak, ismerősöknek, szonkszédok- nak, jó barátoknak, munkatársak­nak, a kiskunhalasi városi Ta­nács V. B. vezetőségének és dol­gozóinak, akik felejthetetlen édes­apánk, apósunk, nagyapánk ID. BOKOR SÁNDOR temetésén pregjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétnyilvánításukkal mély fájdal­munkat'enyhíteni igyekeztek. Gyá-i szoló család, Kiskünhála^. 414 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak; jó szom- szédQknak, ismerősöknek, valamint a kecskeméti Gyógyszerraktár dolgozóinak, akik felejthetetlen édesanyám ! LACZI SÁNDORNÉ Madi Sára temetésén' megjelentek, sírjára' kb- szorút, virágot helyeztek, ezzel is mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, He- tényegyháza. , 530 A BAJAI Hűtőház felvételre keres hű­tőgépészeket. Jelentkezni lehet a mun­kaügyi csoportnál. 195 A BAJÁI Hűtőház kalorikus gépész- mérnököt keres energia-üzemrészébe felvételre. Jelentkezni lehet a gyár személyzeti vezetőjénél. 128 A MAGYAR Néphadsereg Textiltisz­tító és Javító Üzeme pályázatot hir­det a táborfalvi üzemegységvezetői munkakör betöltésére. Pályázati és alkalmazási feltétel: gépész-, vagy vegyészmérnöki végzettség (esetleg főiskolai)^ -9—10 éves vezetői gyakor­lat, feddhetetlen előélet. Jelentkezés önéletrajzzal és működési területek felsorolásával az MN. TJÜ személy­ügyi vezetőjénél. Postacím: 1553 Bu­dapest 134. Pf. 12. 206 KECSKEMÉTI Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme felvesz autósze­relő, épületasztalos szakmunkást, szervizest, útépítő és útfenntartó rész­leghez betanított munkásokat. A mun­kák bérezése teljesítménybéres elszá­molás. Jó kereseti lehetőség. Vidéki dolgozóknak szállást biztosítunk. ‘ Je­lentkezni lehet az üzem központjában. Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. 481 KISKUNFÉLEGYHÁZI munkahelyre gépelni tudó érettségizett adminiszt­rátort keresünk felvételre. Fizetés megegyezéssel. Leveleket: „Február 213 523" jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 506 ÜZEMBÖVÍTÉS miatt házgyári pane­lek gyártásához felveszünk kőműves, vasbetonszerelő, asztalos, lakatos, fes­tő, vízvezetékszerelő, szakmunkásokat és betonozó brigádokat, segédmunká­sokat. Kiemelt kereseti lehetőség, vi­dékieknek naponkénti személyszállí­tás. Jelentkezni lehet DUTÉP Ház­gyár, munkaügyi csoport, Kecskemét, István király krt. > 332 ÁLLAM- és Jogtudományi Egyetemi végzettséggel rendelkező személyeket keresünk felvételre, kecskeméti szol­gálati hellyel, jogügyi főelőadói mun­kakörbe. Jelentkezéseket „Realizálás" jeligére a kiadóba kérjük. 2559 ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat kiskőrösi TÜZÉP-telepére telepvezető-helyette­si munkakör betöltésére munkaválla­lót keres. Érettségivel rendelkezők előnybén. Jelentkezni lehet: Kiskőrös 118. sz. TÜZÉP-telep vezetőjénél. 507 AZ ÉPÍTŐIPARI Gépesítő Vállalat kecskeméti kirendeltségére villanysze­relő szakmunkást keres. Jelentkezni jehet: Kecskemét, Bajnok u. 3., vagy a 76 22-158 és 20-924 telefonon. 221 A BETONÜTEPITÖ Válla­lat kecskeméti munkahe­lyére felvesz villanyszere­lőt, nehézgépkezelőt és gépszerelőt építőipari gépek karbantartására és kezelé­sére. Jelentkezni lehet: írásban vagy személyesen a vállalat gépészeti osz,- tályán. Cím: 1061 Budapest, Népköz- társaság u. 9. *226 LIKŐRIPARI Vállalat^ kecskeméti üzemegysége felvesz női dolgozókat palackozó munkára. Jelentkezés: Mat- kói út 2. Üzémegységvezetőnél. 429 ÉBKM Vízmű Vállalat II. % telepére felvesz vízvezeték- szerelőt, villanyszerelőt és segédmunkást. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vál­lalat II. szivattyútelepe, Kecskemétf Csongrádi u. 431 FÉRFI raktári segédmunkást, valamint éjjeliőrt alkalmazunk. RÖVIKÖT Vál­lalat Kecskemét, Halasi út 14. 509 Részművelésre kiadó 60 kataszteri magasművelésű szőlő. Érdeklődni: a tsz-kőzpóntban. Május 1. Tsz, Sfikösd. 162 JUHÁSZ családot keresünk azonnali felvétellel. Lakást és 30 db birkatar­tást biztosítunk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni a főállattenyész­tőnél. Csávoly, Egyesülés Mgtsz. 216 VIDIA Kér. Váll. kecskeméti kiren­deltsége gépjárműszerelőt, karosszé­ria-lakatost, karbantartó kőművest és kazánfűtőt keres felvételre. Jelentke­zés helye: Kecskemét, Halasi út 12. 482 INFORMÁCIÓTECHNIKÁI VÄLLALAT 5 éves szerződéses vállalkozásba adja VERSENYTÄRGYALÄS ÜTJÄN bajai Táncsics M. u. 5. sz. alatti szervizét. A v versenytárgyalás idő­pontja: 1983. március 9. Helye: Baja Táncsics M. u. 5. (szerviz), írásbeli pályázatot: 1983. március 1-ig kérjük a vál­lalat központjába. Budapest V., Bécsi u. 8. 1052 — jogi osztály — eljuttatni. Pályázati előfeltétel: 5 éves, irodagép szakmában eltöl­tött gyakorlat. A szerződéses vállalkozás feltételeiről úgyszintén a jogi osztály ad felvilágosí­tást. A jogi osztály telefon- száma: 176-708 közvetlen szám, vagy 184-899 köz­ponti szám. 215 1979. évi beszerzésű IKARUS 211 típusú AUTÓBUSZ üzemképes állapotban eladó „Bácska Mgtsz’’ Vaskút, Kossuth u. 105. Tel.: 8. Telex 281-260 M Ügyintéző: Farkas Pál, gg Tipizálás mialt felajánljuk értékesitásre az alábbi gépeket és alkatrészeket: 4 db SZK—5 kombájn (üzemképes), 1 db XT—8/3 tárcsa, 1 db Frak—Bz markoló, 1 db KLfc—7M—45 eke, 1 db Csepel D—450 teher­crónlf nnci. 1 db KCN—2000 rakodó­gép, 1 db KLC—7M—45 eke al­katrészenként, 1 db XT—8/3 tárcsa alkat­részenként., Cím: Keleti Fény Mgtsz. 6112 Pálmonostora, Pozsár. István műhelyvezető. Telefon: 17. 232

Next

/
Oldalképek
Tartalom