Petőfi Népe, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-09 / 263. szám

1982. november 9. m PETŐFI NÉPE • 7 SPORT-SPORT * SPORI Abonyi László TERÜLETI BAJNOKSÁG Űjabb rangadót nyert a KTE A BSK „visszaélt” a vendégjoggal • Evanics. a bajai csapat kapitánya és egyik legjobbja a 7-es számú Farkas előtt viszi el a labdát. Bajai SK—Ganz MÁVAG 1—0 (2-0) Kőbányai út, 600 néző, vezet­te: Benő (Varga, Tapolczai). Bajai SK: Farkas — Tumó, Szabó, Rótt, Popp, Evanics, Mor­vái, Prikidánovics, Takács, (Ko­vács a 61. percben), Szőcs, Ke­resztes (Janicsák a 76. percben). Efiző: Rónai Sándor. Ganz-MÁVAG: Piel — Kovács T., Zimonyi, Kovács B., Farkas, Schaffer, Gregor, Kisteleki, Vár- hí.di, Bodnár, Földes. Edző: Kiss László. A 32. percben rendkívül ér­dekes, ritkán látható góllal sze­reztek vezetést a vendégek. Ke­resztes a kaputól 30 méterre az egbe lőtte a labdát. A torony- magasságból függőlegesen alá­hulló labda ivét Piel rosszul szá­mította ki, és hátrálás közben csak tenyereim tudott. A befu­tó Keresztes a megdermedt vé­dők asszisztálása mellett 6 mé­terről térdmagasságban a háló­ba lőtt, 1—0. A 38. percben Kovács Béla hozta fel kapuja előteréből a labdát. Evanics szerelte, majd Szócsőt indítdtta, aki elhúzott Piel mellett, és 10 méterről erő­sen jobbra sodródott helyzetből a hálóba gurított. 2—0. A 42. percben Morvái tört elő­re, de 12 méterről leadott éles lövése elsuhant a bal oldali léc mellett. A szünet után a 47. percben Gregor 18 méteres bombaerős fzabadrúgásá* Farkas remekül védte.*, A 49, percben Takács ügyesen kibúit a védők gyűrű­iéből, elhirtelenkedve a kifutó Pielbe lőtte a labdát. Az 53. percben Keresztes lö­vése éppen hogy elkerülte a bal felső sarkot. A 64. percben Sza­bó könnyelműen cselezgetett a .saját 16-osának vonalánál, Bod­nárhoz került a labda, a védők iigg> el-bajjal felszabadítottak. A 67. percben Morváit elso­dorták a 16-oson belül. A bünte­tőt Kovács jobb alsó sarokba helyezte. A labda elsuhant a rosszul kifeszített háló alatt, ám o bíró így is helyesen állapította meg a gól tényét, 3—0. A 75. percben Evanics centi­méterekkel bombázott a léc fölé. A 79.; pereljen ‘ Janicsák ä kapp torkában a 'bal’óldali léc mellé lőtt. A 82. percben Janicsák be­lebonyolódott a cselekbe, és oda lett a kitűnő helyzet. A 87. perc­ben ismét Morvái indított reme­iül. Ezúttal Szócsőt küldte tá­madásba, aki egyből balra Jani- csáknak perdítette a labdát, akit Kovács T. szorongatott, de a sa­rokba lőtt, 4—0. A BSK győzelme csak azok számára meglepetés, akik nem látták a találkozót. A lelkesen, ügyesen játszó bajaiak nem is­mertek elvesztett labdát. Gyor­san indítottak, és sok mozgásos játékukkal átjátszottál« a pálya középső harmadát, mozgékony csatáraik sok meleg percet sze­reztek a hazaiaknak. A bajai csapat ezen a dél­utánon végre igazi tudásához Inérten szarepeit. A játékban messze felülmúlták a Ganz- MÁVAG csapatát, a biztos győ­zelem megszerzésében mindenki kivette részét, de külön is ki kell emelni Morvái, Tumó, Rótt. Evanics, Szőcs és Keresztes já­tékát. ** Tax Imre Kazincbarcika—Kecskeméti SC 3-1 (1—1) Kazincbarcika, 2500 néző, ve­zette: Puhl (Király, Gáspár). K. Vegyész: Kasza — Szobo- nya, Sztahon, Helgert, Fodor, Petrovics, Kálmán, Majoros, Fister, Leskó (Munkácsi a 64. percben). Szép. Edző: Frenkó László. KSC: Erdei — Hájer, Gugye- rás, Törő. Mohovics. Somogyi (Seres a 76. percben). Geiger. Mózner, Ravasz, Horváth, Für­tös. Edző: Szentannai József. (A mérkőzés kezdetétől új arcot láthattunk a KSC kispadján. Meg­oldódott ugyanis a hetek óta tartó edzöprobléma a kék-fehér egye­sületnél. Nagy János vezetőedző­vel közös megegyezés alapján szer­ződést bontottak, helyette a klub módszertani főelőadóját. Szent­annai Jéizsefet bízták meg az ed­zői teendők ellátásával.) A mérkőzés hazai rohamokkal indult. Negyed órán át teljesen kapujához szegezték a vendég- csa.páUU.|. Á kék-fehérek csak a VJ’'jitfrtosso^ AorAVhek. \ de nem sikerült hibátlanul megvalósita- m elképzeléseiket. A 8. percben Majoros—Petrovics adogatást kö­vetően a balösszekötő helyén ki­ugró Leskó kapta a labdát, s az egykori kecskeméti játékos ha­talmas góllal „büntette” volt csa­patát, I—0. A vezető gól megszerzése után meglepetésre a KSC vette át a játék irányítását. Fölényüket több szöglet is jelezte, melyek egyikéből sikerült az egyenlítés is. Ravasz a bal oldalról végzett cl sarokrúgást. Az erősen csa­vart labda átszállt a rosszul he­lyezkedő Kasza fölött, és a bal oldali kapufa tövéről perdült a hálóba, 1 — I. Az 56. percben Törő szabály­talankodott, majd fölöslegesen elrúgta a labdát, amiért a játék­vezető a piros lapot mutatta fel a kecskeméti beállósnak. A . tíz emberrel játszó vendé­gek csak négy percig álltak el­leni a hazai rohamoknak. Ekkor Kálmán indította Majorost, már csak Erdeivel állt szemben, de hosszan szöktette magát. Kétség- beesetten hatalmasat — és lát­ványosat — esett, amit a játék­vezető 11-essel „díjazott”!. A büntetőt Petrovics értékesítette, 2—1. A mérkőzés hátralevő részé­ben a hazaiak irányították a já­tékot. A KSC — főleg Seres be­állítását követően — néhányszor helyzetbe került a hazai kapu előtt, de a csatárok rendre hi­báztak. A játékvezető sérülés miatt három percet hosszabbíó- tott, s így esett a harmadik gól. Munkácsi 12 méterről lőtt bizto­san Erdei kapujába, 3—1. A kazincbarcikai kilencven percet követően, az újdonsült ed­ző, Szentannai József gondter­helten nyilatkozott. Megemlítette, hogy többek lelkesedésével — Geiger, Somogyi, Ravasz —nincs megelégedve, s döntőnek ítélte Törő fegyelmezetlenségét is, amellyel jelentősen sújtotta csa­patát. A játékvezető működésé­ről inkább nem nyilatkozott! . .. Az újabb vereség nehéz helyzetbe sodorta a kék­fehéreket. melyből ,,csgjk .teljes összefogással lehetséges Kiderül­niük. Ehhez pedig többeknél nagy fokú szemléletváltozás szükséges! . . . A KSC-ből Hájer, Mohovics és Mózner játszott jól, míg a ha­zaiaknál Szobonya, Helgert, Pet­rov ics és Majoros. AZ NB 11 . Állása í. Volán 14 9 3 2 33­-12 21 2. Kazincbarcika 14 8 3 3 27­-16 19 3. SZEOL 14 8 2 4 31­-19 13 4. Eger 14 7 2 5 39­-22 ír, 5. Szekszárd 14 6 4 4 18­-18 Ifi 6. HMSE 14 7 l 6 27­-23 15 7. Salgótarján 14 6 3 5 23­-29 15 8. Siótok 14 5 5 4 21­-18 15 9. D. Kinizsi 14 5 5 4 22­-29 11 10. Sopron 14 5 5 4 29­-19 15 11. Olaj bányász 14 6 2 8 28­-25 14 12. B a u x i t bá n y ász 14 5 4 5 21­-29 11 13. Nagybátony 14 5 3 6 19­-28 13 14. Keszthely 14 5 2 7 29­-26 12 15. Ózd 14 4 4 6 29­-29 12 16. Baja 14 4 3 7 17­-19 a 17. Kecskemét 14 3 5 6 16­-20 u 18. G. MAVAG 14 3 4 7 15­-34 1!) 19. 22. sz. Volán 14 2 5 7 21­-39 9 20. Dorog 14 4 1 9 19­-29 9 Eredmények: Nagybátony—D2br3­cen 3—X. HMSE—Kiszthsly 3—1. Sop­ron—STC :>—!>. Volán—Özd 4—3, Ta­polca— SZEOL 3—1, Eg3r—22. sz. Vo­lán 5—1. Siófok—Dorog 4—9, Nagyka­nizsa— Szjkszárd 3—1. A múlt héten csütörtökön még lóháton ment ki a pusztára. Pén­teken reggel már a halál tényét állapította meg az orvos. Het­venéves korában elhunyt Abonyi László — világ- és Európa-baj- nokunk. Abonyi Imre bátyja — volt négyesfogat-hajtó, edző és lótenyésztő. Tizennyolc esztendeig Csip- késkúton volt csikótelep-vezető. 1968-ban került Bugacra ménes­vezetőnek, 1972-ben onnan ment nyugdíjba. A lovassport kedvelői négyesfogat-hajtóljént ismerhet­ték meg. Igazán ismertté mégsem a versenyzés, hanem a nagy szak­mai tudás tette. Edzősködött itt­hon, s külföldön is. Nagy része volt az osztrák fogatsport fellen­dítésében. Itthon tanfolyamokat vezetett, bíróként tevékenyke­dett. A megye hajtósportjának nagy tekintélyű szakembere volt. A mindig, mindenki nyelvén értő, segítőkész Laci bácsi... Ilyennek őrizzük meg emléke­zetűn kiben. Temetése kedden délelőtt 10 órakor lesz, a csongrádi teme­tőben. Sakkolimpia A Luzernben zajló sakkolimpia 8. fordulójában vasárnap késő este Csőm István megnyerte füg­gőjátszmáját a szovjet Juszupov ellen, így a szovjet együttes vé­gül is 2,5:1,5 arányban győzőit. További érdekes eredmény, hogy Anglia 3,5:0,5 arányban le­győzte Franciaországot és a má­sodik helyre jött fel 21,5 ponttal. A Szovjetunió továbbra is vezet 22.5 ponttal. A magyar csapat 20.5 pontjával az 5—8. helyen áll holtversenyben Jugoszláviával, Hollandiával és Csehszlovákiával. A nőknél Porubszky Mária szintén sikerrel fejezte be izlan­di ellenfele elleni függojátszmá- ját és így a magyar női csapat 3:0 aránvú győzelmével továbbra is az élcsoportban sorakozik. Itt is a Szovjetunió áll az élen 18,5 ponttal, Romániának 16,5 (2) pontja van, míg a magyar együt­tes 16 ponttal a harmadik. Kecskeméti TE—Békési SE 1—0 (0—0) Kecskemét, 1200 néző. Vezette: Kovács (Szekeres, Kérdő). KTE: Tasnádi — Egyed, Csor­dás, Parti, Nagyhegyesi, Horváth (Petényi), Virágh (Érsek), Mesz- lényi. Puskás, Porhanda, Feró. Edző: Zimmermann Gyula. Békés: Győrfi — Szabó, Zsíros, Deák, Zsömbörgi, Felegyi, (Papp), Vozár, Suri, Kátai, Vágási, Bob- csek. Edző: Szűcs Mihály. Igazi rangadóhangulatban folyt a mérkőzés. Mindkét csapat tel­jes erőbedobással és sportszerűen játszott. A tét miatt a biztonsági játékra is nagyon ügyeltek. Mar az első félidőben is a KTE volt többet támadásban és gólhelyze­tei adódtak, ám a vendégek vé­delme kitűnően zárt. A 75. percben egy elörevágott labdával Érsek kiugrott. Éles, erős lövését a kapus kiejtette, de éppen a már földön fekvő Érsek elé, aki a hálóba gurított. 1—0. A 80. percben Feró megsérült, s nem tudott tovább játszani. Mi­vel a KTE korábban már kihasz­nálta a két cserelehetőséget, a hajrára 10 emberrel vették fel a küzdelmet a nagy erővel támadó ellenféllel szemben. Végeredményben a KTE meg­tartotta előnyéi, ezzel az egy gól­lal jobb is volt. s ígv rászolgált a győzelemre. Jók: Egyed. Parti. Érsek, illet­ve Győrfi. Zsömbörgi. Vágási. A győzelmével a KTE pont­számban beérte a Békés csapa­tát és jelenleg csak gólkülönb­séggel szorul az 5. helvre. Kristóf Tibor Dömsöd—La.josmizse 2—0 (0—0) Dömsöd. 300 néző. vezette: Bus. Lajosmizse: Pertzel — Helik, Csima. Rózsa. Ábel. Hődermarsz- ki, Mányoki (Diószegi). Kocsis. Vajda (Kiss I.). Kállai. Soós. Ed­ző: Ben de József. Az első félidőt hazai fölény jellemezte, mégis a lajosmizsei csapatnak voltak helvzetei. A második félidő hazai roha­mokkal indult. A 65. percben Máté lövése a kapu előtt meg- pattanva jutott Pertzel hálójába, 1—0. A 68. nercben Máté lesgumús helyzetből szerezte meg a hazai­ak második gólját, 2—0. Közepes iramú mérkőzésen szerencsés győzelmet aratott a hazai csapat. Jók: Máté, Elekes, ill. Rózsa. SZVSE— IIKBSE 2—1 (1—0) Szeged, 100 néző. Vezette: Uhrin Gy. (Ancsin, Medovarszky). HKBSE: Gulyás — Hegedűs, Bánfi (Jakus), Kárász. Tóth A., Vígh T.. (Mixtai), Vígh II., Ka­tona, Mari, Harsányi, Somogyi. Edző: Kuruez István. A 2. perc: Az első hazai táma­dás azonnal gólt hozott! Deák át­adása után Barna került gólhely­zetbe, de nagyerejű lövése kipat­tant a kifutó és vetődő Gulyás­ról. A Honvéd védői ..legyöke­reztek” és Simái senkitől sem za­vartatva 12 m-ről a jobb felső sarokba emelt, 1—0. 52. perc: Bal oldali szögletrú­gás után Széli adta középre a labdát, a félegyházi védelem is­mét hibázott és Ménesi teljesen egyedül állva fejelhetett nyolc méterről a bal alsó sarokba. 2—0. 54. perc: Mari átadásával So­mogyi két szép csel után a 16-os- nál került lövőbelyzetbe és a jól eltalált labdája nagy erővel vá­gódott a jobb oldali kapufa mel­lett a hálóba. 2—1. Nemcsak a hideg, hűvös idő. de a hazaiak gyors gólja is alaposan ..lehütötte” a félegt házi kedélye­ket már a mérkőzés elején. Gyá­moltalan csatárjátéka miatt a HKBSE alig jutott el a hazaiak kapujáig. Ha pedig lehetőség kí­nálkozott a góllövésre, nem vol­tak eléggé határozottak és így a sorrendben ötödik vereségük reá­lisnak mondható. Jók: Földeák. Széli. Deák. ’ill. Tóth A.. Gulyás. A TERÜLETI BAJNOKSÁG ALLASA 1. Gyula 13 9 4 1 33— 18 20 2. Orosháza 13 9 > 2 22— 15 20 3. Szarvas 13 7 5 1 28— 11 19 4. Békés 13 7 4 2 •21 — 8 ÍR 5. KTE 13 7 1 2 27­19 18 6. DELED 13 5 7 1 20— 11 17 7. 11. Szabó SE 13 6 4 3 25— 10 16 8. SZVSE 13 4 5 4 9— 11 13 9. sz. Dózsa 13 4 4 5 28— 20 12 10. H. Kun Béla SE 13 4 3 6 23­24 11 11. Nagyszénás 13 4 2 7 16­25 10 12. Dömsöd 1 2 2 8 4 19— 29 10 13. Füzes gyarmat 13 2 4 7 13— 31 R 14. Lajosmizse 13 2 3 8 14— 29 7 15. Mindszent 13 1 2 10 12­32 4 16. II. Porcelán 12 1 1 10 7— 32 3 1 eredmények: Szar\ 'as­Sz Dózsa 4— 0. Nagyszénás—Füzesgyat mat 0­-0. H. Szabó L. SE—Mindszent 5—n. delEp —II. Porcelán 3—!>. Gyula—OMTK t—1. AZ NB I. ÁLLÁSA 1. Rába ETO 2. CS2P31 3. Bp. Honvéd 4. FTC 5. Vasas 6. Videoton 7. Ü. Dózsa 8. Haladás 9. Békéscsaba 10. Debrecen 11. MTK-VM 12. Pécs 13. Diósgyőr 14. Tatabánya 15. Nyíregyháza 16. ZTE 11 9 — 2 32- 8 1H 11 7 3 1 21—14 17 11 8 2 3 29—15 14 11 6 1 4 25-19 13 11 5 2 4 24-19 12 11 5 1 5 20-16 11 11 4 3 4 17-17 11 11 4 3 4 12-16 11 11 3 4 4 19—21 10 11 3 4 4 13-17 19 11 4 2 5 16—23 19 11 4 1 6 18—22 9 11 3 3 5 14—18 9 11 2 4 5 12—16 8 11 2 3 6 8-16 7 11 2 2 7 10-18 6 Eredmények: FTC—Rába 0—3. DVTK Honvéd 0—1, Tatabánya—ZTE 1—1. Nyíregyháza—Haladás 0—0, Békéscsa­ba—MTK-VM 2—2, Csepel—PMSC l—o. Vasas—DMVSC 4—2, Videoton—Ü. Dó­zsa 0—0. • Az FTC—Rába ETO (0—3) rangadón Pölöskei az FTC kapu­ja előtt szereli Burcsát. MEGYEI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG Ismét a Kiskunhalas vette át a vezetést Jánoshalma—Miske 1—1 (1—0) Jánoshalma, 300 néző. vezette: Szalai (Tóth, Márton), j Jánoshalma: Bozsics — Geisin- ! ger. Faddi, Angeli, Török (Len- ; cse). Bátyai, Juhász (Tóth), Ür- f bán, Szöllősi, Juhász, Farkas. Ed­ző: Haász László. Miske: Niezner — Baranyai. Dobai, Hubert, Hayerbacher, Bak- ; sa, Szemeris, Domokos, Tamási. ; Petrecz, Nagy, Varga (Pákolicz). : Edző: Farkas András. Élvezetes, jó mérkőzést vívott a két csapat. A hazaiak több hely­zetet dolgoztak ki, de ebből csak egv esetben — a 8. percben — : voltak eredményesek. Gólszerző: Urbán. Jók: Angeli. Urbán. Faddi. ill.: Hubert, Baksa. Ifjúságiak: Jánoshalma—Mis­; ke 3—3. M. I. Bajai Tsz SK—Kiskunfélegy­házi Szöv. SE 2—1 (1—0) Baja. 200 néző, vezette: D5- mény (Nagy. Kazinczi). Bajai Tsz SK: Faldum — Be- szedics. Vörös. Vanó, G,vénei. Vá- * gó. Simon. Pintér, Csehók, Né­meth, Baros, Tripolszki. Edző: ; Varga Imre. Kkfházi Szöv SE: Némedi — Barta, Szabó R., Koczka, Kákái, Dongó. Kuruez. Jókai, Petróczi, Seres (Szombati), Szabó M. Ed­ző: Farkas László. Nagy küzdelemben dőlt el a két bajnoki pont sorsa. A hazai együttes jól használta ki a ven­dégek súlyos védelmi hibáit. A győztes gól a 87. percben esett. Gólszerzők: Németh, Baros, ill.: Jókai. Jók: Vágó, Vanó, Gyenei, ill.: Petróczi. Ifjúságiak: Bajai Tsz SK— Kkfházi Szöv. SE 8—0. R. (. Sükösd—Tiszakécske 2—1 (0-0) Tiszakécske. 150 néző, vezette: Zsigó (Miklós. Fricska). Gólszerzők: Sudár, Hajzner, ill.: Faddi II. (öngól). Jók: S/.ente, Lakner. Sudár. A hazai együttesből senkit sem le­het kiemelni. If júságiak : Tiszakécske—Sü­kösd 4—1 (0—1). Zs. L Soltvadkert—II. Szamuely SE 2—1 (0—1) Kalocsa. 200 nc/ö, vezette: Franciskovics (Farkas, Magyar). Helyzetei alapján megérdemelt a Soltvadkert győzelme. Gólszerzők: Eiler, Tóth, ill.: Várszegi. K. F. Kiskunhalas—Kiskőrös 2—1 (0—0) Kiskunhalas, 400 néző, vezette: Czenczik (Kara, Őrző). Kiskunhalas: Pintér — Izsák, (Horváth), Tápai, Enczel, Dobra, Sz. Kovács, Fuksz, Kollár, Agócs, Karsai, Jójárt. Edző: Rádi Zol­tán. Kiskőrös: Szentesi — Cseh (Ba), Dedák. Podobni, Boldizs, Vadászi (Katzenbach), Juhász, Petróczi, Klement. Kiss, Hajnák. Edző: Meskó István. Rangadóhoz méltó, izgalmas, jóiramú mérkőzésen a Kiskunha­las a II. félidőben mutatott játé­ka alapján megérdemelten győ­zött. Gólszerzők: Fuksz. Karsai, ill.: Kiss. Jók: Sz. Kovács, Fuksz, Karsai. Jójárt. ill.: Dedák. Petróczi, Kle­ment. Hajnák. Ifjúságiak: Kiskunhalas—Kis­körös 3—3 (1—0). A. M. Tass—Kecel 1—0 (1—0) Tass. 200 néző, vezette: Kiss (Kiss B., Varga). Tass: Zsorda — Pozsári. Csap­iár, Dervanics, Rapcsák. Hege­dűs, Muhi, Kiss, Vida, Csovcsics, Herceg. Edző: Nagy Ferenc. Kecel: dr. Bozóki — Pongrác/, Fábián, Benedeczki, Pintér, Me­zei, Végh (Szvetnyik), Szabó S.. (Orcsik), Vajda, Juhász, Szabó G. Edző: Fábián Dezső. Változatlanul nem megy a já­ték hazai pályán a tassi együt­tesnek. Hiába a kitűnő erőnlét, ha a játékosok görcsös akarással játszanak és a jobbnál jobb hely­zetek sokasága marad kihaszriá- latlanul. A Kecel lelkesen de ke­vés elképzelés nélkül játszott. Gólszerző: Csowcsics. Jók: Rapcsák. Kiss, Csovcsics, ill.: Pongrácz, Vajda. Szabó G. Ifjúságiak: Kecel—Tass 1—2. Sz. J. Akasztó—Kalocsa 1—1 (1—0) Akasztó, 400 néző. vezette: Sza­bó J. (Kávai. Lakatos). Akasztó: Ba — Dómján. Kő­szegi (Kecskés), Polareczki, Koz­ma, Kocsis, Földesi, P. Szabó, Lehota. Szabó G., Thurzó (Far­kas). Edző: Francia László. Kalocsa: Gujtán — Kákonyi, Pécsi. Tamás, Varjú. Lajdi. Ber­ta, dr. Mohácsi. Salacz, Matos, Kovács. Edző: Molnár Ferenc. A kalocsai együttes a 90. perc­ben egyenlített. Gólszerzők: Kocsis, ill.: Matos. Jók: Ba, Kőszegi, Kozma, ill.: Pécsi. dr. Mohácsi. Ifjúságiak: Akasztó—Kalocsa 4—2 (0—2). N. J. További eredmény: Harta—Izsák 3—1. A MEGYEI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG ALLASA 1. Kiskunhalas 13 6 3 2 25—15 19 2. Soltvadkert 13 7 4 2 31-14 18 3. Miske 13 9 — 4 26-18 18 4. Kiskörös 13 8 2 3 27-29 18 5. Kalocsa 13 6 1 3 27-14 16 6. Izsák 13 1 — 6 21 _24 1 1 7. Tiszakécske 13 5 3 5 27—18 13 8. Harta 13 3 3 3 30—25 13 9. Tass 13 3 7 3 9-11 13 10. Jánoshalma 13 3 3 5 18-23 13 11. Sükösd 13 5 1 7 18-30 11 12. Kkfh. Szöv. SE 13 2 6 5 15-22 10 13. Bajai tsz SK 13 1 2 7 16-24 19 14. Akasztó 13 3 4 6 15—23 19 13. Kecel 13 2 4 7 17—22 8 16. II. Szamuely SE 13 1 2 10 16-38 4 Dénes Balázs győzelme Biarritzban öt ország 90 párbajtő­rözőjének részvételével nagyszabású nemzetközi verseny zajlott. A győzel­met a magyar Dénes Balázs szerezte meg, mintán a döntőben 10:5 arány­ban legyőzte a lengyel Feliciakot. A harmadik helyen szintén egy lengyel vívó végzett, Sworovvski, míg a ne­gyedik a magyar Szijj lett. Csapatban a lengyel együttes vég­zett az első helyen, második Magyar- ország, harmadik Franciaország. (MTI) TOTÓ v A totó 45. heti telitalálata 1. FTC—Rába ETO 0—3 2 2. Siófok—Dorog ' 4-0 1 3. Ba u x i t bá n y a sz—S ZEOL 0—1 2 4. Olajba n y asz—Szekszárd 3—1 l 5. Ascoli— Verona *-7* 2 H. Cagliari—Cat •tnzaro 1-0 l 7. C esen a—Int i-n az innate 2 _2 X 8 . Fiorent ina—Torino Ő—9 X 9. G enoa—AvelUno l—l X 10. N a p o U— S - i»r pdn r i a 0—1 2 11. l’dines e—Roma l — l X 12. Como—Bologna 2-0 1 13. Crsmonese—Cíunpobasso 2—1 l 14. Foggia—Perugia 1—0 l \ Sportfogadási s I.otué 1 [gaz gat ó­sa, g közlése szerint a 45. heti totó ny e­remények az i’leték levonási után a kővetkezők: 13 tnláiatos szelvény 50 darab, ’nyereményük 'gyenként 51 542 forint. Ez ’k közül 13 l találatos szel­vény 17 darab, a nyeremény és a ju­talom együtt io« on forint. 12 talála- tos szelvény 1131 darab, nyereményük ('gyenként 1047 forint. 11 találatos szel­vény 11 84 5 darab. nyereményük egyenként 153 forint. A 10 találatos szelvények száma 73 791 darab, nye­reményük egyenként 37 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom