Petőfi Népe, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-08 / 210. szám

MUNKAALKALOM „FÉMMUNKÁS” Vállalat Kecskeméti Gyára felvé­telre keres takarítónőket. Jelentkezés és bővebb fel­világosítás a gyár munka­ügyi osztályán. Kecske­mét, Izsáki út 2—S. 4635 KERTÉSZETI Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét, Kisfái 182. sz. alatti központjába éjje­liőröket keres felvételre. Jelentkezés üzemeltetési osztályon. 1890 FELVÉTELRE keresünk vasipari szak­mában jártas minimum alapfokú ár- képesitéssel rendelkező árast, gépipa­ri technikumi vagy felsőfokú végzett­séggel rendelkező személyt technoló­gus munkakör betöltésére, _ középfo­kú végzettséggel rendelkező admi­nisztrátort, valamint esztergályos, villanyszerelő és szerszámkészitő-la- katos szakmunkásokat. Jelentkezni lehet: Fémipari Szövetkezet Munka­ügyi Osztályán, Kiskunfélegyháza, Liget utca 3. TAURUS Gumigyár Szeged villany- szerelőket szakma nélküli női és fér­fi munkavállalókat keres, heti 40 órás, 3 műszakos, teljesítménybéres mun­kahelyekre. Betanulás után 4—6 ezer forintos havi kereseti lehetőséggel. Férfi dolgozóknak munkásszállási el­helyezést, házaspárok részére albérle­ti hozzájárulást biztosítunk. Jelent­kezés: Szeged, Budapesti út 4. Mun­kaerő-gazdálkodás. 1877 HOSSZÜHEGYI Állami Gazdaság Duna—Tisza közi Meliorációs Társa­ság Kecskemét felvételre keres lánc­talpas nehézgépekre gépvezetőket, kotrómestereket változó munkahelyre. Bérezés teljesítmény alapján történik. Elszállásolás lakókocsikban. Ameny- nyiben egy lakóhelyről 8—10 személy jelentkezik, a személyszállításról a vállalat gondoskodik. Jelentkezni le­het Kecskemét, Mártírok útja 36. szám alatt a munkaügyi csoportvezetőnél. KIEMELT bérezéssel keresünk fel­vételre dolgozókat a Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat kecskeméti Koncentrátumgyárába az alábbi munkakörökbe: TMK-lakatosokat, villanyszerelőket, targoncavezetőket, targoncaszerelőket, silókezelőket, rak­tári anyagmozgatókat, kertészt, ud­varost. Felvételre jelentkezni Kecs­kemét, Halasi út 27. szám alatt a munkaügyi csoportnál lehet. 4874 AZONNALI belépéssel alkalmazunk esztergályos, festö-mázoló szakmun­kásokat, szemétbegyűjtéshez rako­dómunkásokat, valamint a város parkjainak gondozásához, park­munkásokat. Jelentkezni lehet: Kom­munális Költségvetési Üzem, Kecs­kemét, Thököly út 34. szám. 4780 FELVESZÜNK mentőápolót a bajai, kecskeméti, kiskunfélegyházi, kis­kunhalasi, szabadszállási mentőállo­másokra, mentőgépkocsi-vezetőt a bácsalmási, kiskunfélegyházi, szabad- szállási mentőállomásokra, továbbá ta­karítónőt a kecskeméti mentőállomás­ra. Jelentkezni lehet a felsorolt men­tőállomásokon. 18*2 wIvXvX APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan BELVÁROSBAN Táncsics u. 9-es nagy családi össz­komfortos ház, vállalat­nak is eladó. Bácska Aru­ház utcája. Érd.: 6500 Ba- Ja, November 7, tér 6. 1407 KISKUNHALAS, Rákóczi tér 2. sz. alatti családi ház melléképületekkel eladó. Érdeklődni 18 óra után Szász K. u. 55. _________2035 JÁ NOSHALMÁN 3 szobás családi ház, 1 hold gyü­mölcsössel, kertészeti fel­szereléssel eladó. Érdek­lődni mindennap a helyszí­nen, Kisszállási ut 17. szám alatt._____________________17 ■ KISKUNHALAS, Báthori u. 6. sz. alatti lakóház 150 négyszögöl telekkel eladó. Érdeklődni Kilián Gy. u. 2. ____________________2007 KI SKUNHALASON a Sóstó belső partján tanya pincé­vel. 950 négyszögöl kor­don szőlőterülettel igé­nyesnek eladó. Felsőkistc­lek 26.___________________2012 TA NYA melléképületek­kel 1 hold szőlővel, 800 négyszögöl háztájival el­adó. Tázlár, I. kér. 155. özv. Tóthné. ______________2013 LakO HAZ eladó. Kiskun­halas. Czuczor u. 22. sz. alatt.______________________2014 ELADÓ kiskunhalas. Jó­zsef A. u. 21. sz. alatti ház fele része, azonnal beköl­tözhetően. Érdeklődni ked­den, csütörtökön és szom­baton 14—17 óráig. (Bejá­rat a Szántó Kovács utcá­ról) . ______________ 2019 KE RTES családi ház eladó. Kiskunhalas, Petőfi u. 44. ______ 2021 KI SKUNHALASON kétszo­bás kertes családi ház el­adó, vagy lakásra cserélhe­tő. Az érdeklődők levelét „pacsirta" jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe Ma- gyar u. 2. _ 2008 KERTES családi ház eladó. Kiskunhalas. Zöldhalom u. 9. Érdeklődni az esti órák­ban Járószék u. 33. sz. alatt. ________________1899 KI SKUNHALAS, Szondy u. 8. sz. alatti lakóház utcai része eladó. Érdeklődni vá­sárnál^__________________1977 LA KÓHÁZ nagy kerttel el­adó. Kiskunhalas, Vezér u. 12. Érdeklődni 17 órától. ___________________1908 HÁ Z eladó Kunfehértó, Pe­tőfi u. 12. Érdeklődni lehet Schneider Antalnál, Kos- suth u. 13. sz. alatt. 2004 400 NÉGYSZÖGÖLES telek gazdasági épületekkel Gó­lyasoron eladó. Érd.: Baja, Kölcsey F. u. 3. ________1421 JT ANOSHALMA, I. kér. Kis- erdő 274 sz. tanya, 800 négy­szögöl területtel eladó. Vil­lany megoldható. Vasútál­lomás. buszmegálló 5 perc. Érdeklődni Kunfehértó, Rózsa u. 2—4 16 óra után, vagy szombat, vasárnap egész nap. ______________ 2099 KI SKUNHALAS, Ságvári u. 23 a. számú külön bejá­ratú házrész 98 négyszögöl telekikel eladó, vagy hason­lóra cserélhető Érdeklődni 16.30 h-tól._Mátrai.______2098 TA NYA 1200 négyszögöl sző­lőterülettel eladó. Pirtó, I kér. 57.___ 2096 KI SKUNHALAS, Bajcsy- Zs. u. 15 szám alatti csalá­di ház eladó, vagy kisebbre cserélhető. Érdeklődni szom­bat, vasárnap, Pintyéék. ___________________________2094 TO MPA, Alsósáskalapos u. 28. sz. alatt azonnal beköl­tözhető tanya melléképület­tel, jószágtartásra alkalmas 600 négyszögöl területtel készpénzért eladó. Villany van, műút közel. Érdeklőd­ni . lehet mindennap Kele- bla. Ady E u. 208. sz. alatt Ledenyák Istvánnál. _________________________ 2087 DU NAEGYHAZA, Petőfi U. 13. sz. alatt 120 négyzetmé­teres, komfortos családi ház. 135 négyszögöl telekkel eladó Érdeklődni helyszí­nen vasárnap 8—14 óráig, vagy Kiskörös, Bajcsy-Zs. U. 59._______ _ _ 2082 KI SKŐRÖSÖN 2 SZObtTössz- komfortos ház 400 négyszö­gül telekkel eladó. Érdeklőd ni Baross u 46. sz. 2080 KISKUNHALASON “aTTégla- gyár mellett 2000 négyszögöl zártkerti szőlőterület ter­méssel együtt. betegség miatt eladó. Víz, villany van. Érdeklődni lehet Kis­kunhalas, Huszár u. 18. sz alatt. 2078 KISKUNHALAS, Hattyú u. 18. sz alatti lakóház eladó. _________________ 2076 KI SKUNHALASON. Posta u. 11. sz. alatti ház eladó Érdeklődni mindennap 17 arától._______________P 2074 HA ROMSZOBÁS utcai ház­rész eladó Kiskunhalas, Kisfaludy u. 43. Egyszobás lakást beszámítok. 2073 LAKÓHÁZ 182 négyszögöl telekkel eladó. Kiskunhalas. Mártírok útja 27. (Keceli úti laktanyával szemben). ___________________;___ 2072 Tan va eladó 80S néevszö- ú 11 területtel. Bácsalmás. ö-SZÖUők 78. 1406 SÓSTÓI csárda mellett 130 négyszögöl kert eladó. Er- deKiodm Kiskunhalas. Dé- kany A. u. 10,a. dr Birkás. 2068 2 DB 15 hónapos üszőborjú eladó. Illés Ferencné Bócsa, I. kér 88.________________ 2083 UDVARI gázfűtéses házrész eladó. Baja, Bokányi D. u. 6 4415 ELADÓ Felsőszentivab. Rákóczi F. u. 75. sz csalá­di ház. 1405 ELADÓ Kiskunhalason a téglagyár közelében 500 négyszögöl jószágtartásra alkalmas terület. Érdeklőd­ni Báthori u 5. 2066 KÉTSZINTES, háromszobás gázfűtéses KISZ-ház eladó. Kiskunhalas, Dénes M. u. 13. Érdeklődni 17—19-ig __________________________ . 2042 LA KOHAZ 240 négyszögöles telekkel eladó. Kiskunhalas, Gőgös I. u. 16 sz. 2053 SOLTVADKERT, Költői A. u. 147 sz. alatti háromszo­bás, kertes családi ház pin­cével, melléképületekkel. 300 négyszögöl telekkel el­adó.__________________ 2056 ÚJ VÁROSHOZ közel zárt hobbikért eladó. Érd. lehet: Baja. Malomrév u. 5 (Szent­jános).________ 1403 KI SKUNHALAS. AlSÓÖrég- szőlök 68. szám alatti ker­tes családi ház eladó. Érdek­lődni: vasárnap 8—17 óráig. ___________________. 4838 ELADÓ Baja. Csendes u. 2. számú kertes családi ház­rész. csere is érdekel Épí­tésre alkalmas. 1423 Lakás ELADÓ kétszobás magas- földszinti lakás. Kiskunna- las, Kárpát u. 1 46. 1921 ELCSERÉLNEM budapesti belvárosi 35 négyzetméte­res tanácsi lakásomat ta­nácsira. bajaiak előnyben. Madaras, Arany J. 7. 1411 KISKUNHALAS, Sziklai S. tár 10. sz. alatt háromszo­bás lakás eladó Nyerges. ____________2103 KÉ TSZOBÁS, gázfűtéses lakás eladó. Kiskunhalas, Szidády A. u 20. II. 18. Ér­deklődni Széchenyi u. 29 a. ______________ _ 2102 EL ADÓ Kecskemét. Sétatér u. 7 III. 1. szám alatti két­szobás lakás, beköltözhető­en. Érdeklődni: 18 órától a helyszínen.______________46 944 BA JA Újvárosban kettő és fél szobás, földszintes szö­vetkezeti lakás készpénz + OTP-hitelátvállalással el­adó. Érdeklődni: Baja, Var- sa u. 2. fsz. 1. 1408 BAJAI 2 szoba összkomfor­tos gázfűtéses 54 négyzet- méteres, X. emeleti lakás azonnali beköltözéssel, készpénz 4- 150 000 Ft OTP- hitellel eladó. Érd.: minden szombaton du. Baja, Hor­gász u 3. I. em. 3. 1410 2 SZOBÁS szövetkezeti la­kás OTP-hitelátvállalással eladó. Újváros, Csónak u. 14. fsz. 2 Érd.: este 6 óra után._____________ i4i9 DUNAÚJVÁROSI szövet­kezeti lakásunkat kiskőrösi­re cserélnénk. Minden meg­oldás érdekel „ősz 283 685” jeligére a dunaújvárosi hir­detőbe. 1888 Gépek ég alkatrészek FELÚJÍTOTT 408-as Moszk- vics-motor eladó. Kiskun­halas, Kuruc vitézek tere 36. fszt. 2. Érdeklődni 17 óra után. 1975 ZU-S 126-os Polski Fiat eladó. Pirtó, Táncsics u. 89. Érdeklődni 17—20 óráig. 1986 50-ES MTZ eladó. Kiskörös, Bajza u. 20. 1995 ÖTÉVES ZP rendszámú Wartburg eladó. Kiskun­halas, Kilián Gy. u. 48. ________ ____ 2002 FÜ RÉSZLAPFORRASZ- TO és hegesztőtrafó eladó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. 7. sz,_______________________2009 SK ODA 100-as egyben, vagy alkatrészenként eladó. Ér­deklődni Csólyospálos. egészségház._______________2015 IK-S Zsiguli és IF-es Tra­bant eladó. Kiskunhalas, Szántó Kovács u. 20. Ér- deklődni 18 óra után. 2018 UE 28-AS traktor eladó. Kiskunmajsa, Agasegyhá- za 66. Tóth István. ZT-S Wartburg Combi el­adó. Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 14. III. em. 102. ________________________ 2022 25 0-ES MZ motorkerékpár eladó. Jánoshalma. Dózsa Gy. U. 52. 2023 BETONKEVERŐ eladó, kis­kunhalas, Vihar u. 12. Er- deklődnl délután. 2026 PK-S 1600-as Lada friss műszakival eladó. KeceL Soltvadkertl út 49 3.____2034 ZE-S Barkas eladó. Kis­kunhalas, Kisfaludy u 20. _____________________________2058 UO-S Wartburg de Luxe ki­fogástalan állapotban eladó. Kiskunhalas, Semmelweis tér 7. dr. Faldumné. 2109 SKODA 120 L 4 éves sze­mélygépkocsi eladó. Máté Lajos Kiskunhalas, Béke u. 1—3. fszt. 7. Érdeklődni l* órától___________________2101 22-ES Multicar motor néU leül, 220 V-os hegesztőtrafó, UAZ motor bontva eladó. Kunfehértó, Rózsa u. 2. Érdeklődni 16 óra után. 2100 ZO-S 1300-as Lada eladó Kiskunhalason Érdeklőd­ni a 11-200-as telefonon. Mé­szárosáé._________ 2093 7 ÉVES. 1200-as Lada, 2 évig még érvényes műsza­kival eladó. Soltvadkert, Bocskai u. 56.____________2088 SK ODA 1203-as, 1 tonnás kis tehergépkocsi egyben, vagy bontva eladó. Kiskő­rös, Bajcsy-Zs. u. 59 2081 K—25-OS traktor, üzembiz­tos állapotban, hozzávaló gyári egytengelyes nagy utánfutóval eladó. 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 28 Kiss László. - .______ 2075 15 00-AS Lada utánfutóval eladó. Kiskunhalas, Bocs­kai u. 2 I. em. 49. Far­kas. 2069 SKIF sátras utánfutó, áru- szállításra is alkalmas, el­adó. Érdeklődni Kiskunha­las, Mezőgazdasági Szak- középiskola, Bállá Tibor­nál. _______ ______2041 ST IHL 045-ös eladó. Kiskun­halas, Szilády A. u. 50. Gusztos._ ______________ 2048 4 ÉVES, 1500-as Lada eladó. Kiskunhalas, Markovics M. u. 14. _______ 2050 MA GÁNJARO Trabant mo­torral félkész állapotban egyben vagy bontva eladó. Kiskőrös, Erdőtelek Agárha­lom 92 sz. _ 2051 VEGYES használatú Bar­kas, igényjogosultnak eladó. Kunfehértó, Óvoda u. 9. __________________________2055 PO-S 126-os Polski Fiat igé­nyesnek eladó. Kiskunha­las, Vasút u. 6. A II. 8. dr. Técsy. Érdeklődni 17 órától. 2118 WARSZA WAT munkagép­nek. esetleg karambolos vagy lejárt műszakis 1200-as Zsigulit vennék, Födi Imre Kiskunhalas, Alsószállás. 127. sz. ____ 1992 ÜJ Simson 51 motorkerékpár eladó. Kelebia, Árpád u. 34 2040 Egyéb adásvétel VEMHES nutriák helyszűke miatt sürgősen eladók. Kis­kunhalas, Zrínyi u. 48. __________________________ 2070 BO NTÁSBÓL eladó tégla, szállítva is, aitó, ablak, deszka, léc, méretre fűré­szelt faanyagok. Kecske­mét, Nagykőrösi utca sa­rok, SZTK mellett.____47 185 RA DAL radiátor (1018-as) MYSON keringetőszivaty- tyú, 200 literes 'olajosbordó, és betonkeverő gép eladó. Kiskunhalas, Kertész u. 12. sz._______________ 1990 FE HÉR fürdőkád újszerű állapotban, fatüzelésű boj­ler és 6 köbméter PERLIT eladó. Kiskunhalas, Hámán K. u. 45. sz._______________2033 AS ZTALOSIPARI korong­csiszoló, 20 mm-es átmérő­vel eladó Hercegszántó, Sportköz 2. 1413 20 DB anyabirka eladó. Já- hoshalma, Kölcsey u. 1. sz. ____________________________2062 NU TRIAK nagy választék­ban eladók. Cegléd, Tömör- kény út 30 A. 46 879 ÉPÍTKEZŐK figyelem! 1982. október 15-ig bontásból ked­vezményes áron házhoz szál­lítva eladók horog fák, ge­rendák, deszika, léc, ajtók, ablakok, cserép, tégla. Kecs­kemét, Reiszmann S. u. 3 ________4700 BO NTÁSBÓL eladók ra­diátorok, gerendák, horog­fák és egyéb bontási anva- gok. Kecskemét, Horváth Döme u. 6. (Expressz Étte­remmel szemben). 4741 BONTÁSBÓL eladók ge^ rendák. horogfák. deszka, léc méretre fűrészelve is,- ajtók, ablakok. tűzrevaló, naevkapu, tégla házhoz szállítva is. Kecskemét. Nyíl, u. 23._______ 4699 ÉP ÜLETBONTÁSBÓL ál­landóan kapható méretre fűrészelve gerendák, ho­rogfák, deszka, léc, ajtó, ablak. Baja, Szabadság ü. 126. 4744 ÉPÜLETBONTÁSBÓL el­adók gerendák, deszka, léc ^s egyéb bontási anyagok. Baja. Árpád u. 9. és Szé­chenyi utca 8. alatt. 4743 BONTÁSBÓL állandóan kapható aitó, ablakok, vas­kapu. fűrészelt horogfák, gerendák, tégla és egyéb bontási anyagok. Kiskun­félegyháza, Vak Bottyán u. 2. 4739 ÉPÍTŐK figyelem! Bon­tásból származó mindenféle bontási anyagok. cserép- kálvhák. narketta. közoontí fűtés minden felszereléssel eladók. Kiskunhalas. Kos­suth u. 32. íVolt posta- iizeml és- Széchenyi u. 12. Érdeklődni szombat, vasár­nap is. . 1645 5 DB fiás és 4 db nehézha­sas disznó eladó. Villányi Antal Imre hegy. Dühöngő. _______ 2067 NA GY termöképességü őszi mák vetőmag garantáltan áttelelő eladó. (Máktobbarkó rajzása előtt elvirágzik.) Koncz Adám 7130 Tolna, Kaszárnya u. 2._________207i 23 KG-OS gázpalack eladó. Kiskunhalas, Zrínyi u. 47. Érdeklődni 17 órától. _______________2104 RO LLI gyermek szekrény­sor eladó. Kiskunhalas, Vi­rág u. 23 Érdeklődni 16 órától.____________________2090 BÚ TOROK, fürdőkád víz­melegítővel, kályhák, teatüz- hely, csillárok, hűtőszek­rény, mázsa, szerszámok, akácfa eladó. Kiskunhalas, Árpád u. 5. ___ ______2089 35 0 LITERES szőlőprés el­adó Akasztó, Fő u. 27. __________________________2065 AK VARISTÁK figyelem' 2 db tenyésztésre alkalnas medence állvánnyal együtt eladó. (140—250 1.) Érdeklőd­ni a kiskunba asi mentőál­lomáson. 2043 ELADÓ príma szabó- és ké- zimun/kaolilók, új zsebkések, üllő, nagy rekamié. íNcm olcsó áruk.) Érdeklődni csak vasárnap délelőtt. Kis­kunhalas, Huszár u f/ji. ________ _ 2046 FA FÜTÉSES fürdőszoba- bojler, fürdőkád és szenes­kályha eladó. Kiskunhalas. Kisfaludy u. 30. 2059 LAJTA eke és első tolólap, tartozékokkal eladó, Kecel, Sás u. 7. Flaisz. 2060 LAKODALMI sátor felszere­lésekkel eladó. Kiskunha­las, Ságvári E. u. 13. 2061 Vegyes BÚTOROZOTT szoba kiadó 2 diáklánynak. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Lóverseny u. 17. I. em. l.____ 4772 KÜ TFÜRAST vállalok, kü­lönböző méretű horgany­zott csővel, kis és nagy teljesítménnyel, rövid ha­táridőre, 3 év garanciával Cím: Radvánszki János 6414 Pirtó, Táncsics u. 63. ___________________________2001 FIGYELEM! Oltottmész- . telepem Kiskunhalason megnyitottam. Vállalatok, közületek magánfogyasz­tók rendelését felveszem. Biztosítsa mészszükségle- tét. A telep Kertváros mel­lett nyitva 6—9-ig 12—14 óráig. Lerakat Árpád u. 43. sz. alatt 14 órától tart nyit­va. Korlátlan mennyiség­ben zsákos mész is kapha­tó. Takács. _______________2025 BÚ TOROZOTT szoba két lány részére kiadó. Kis­kunhalas, Nád u. 13.___ 2029 OL YAN CHINCHILLA te­nyésztőt keresünk, aki el­adna és tanácsot adna. Kern István Kunbaja, Rákóczi u. 12. 6435. _ 1379 HASZNÁLT műszaki cikk cereskedésem megnyitottam. Várom az érdeklődő vá­sárlóimat. Horváth Fe­rencné Kiskunhalas, Ti­nódi u. 12. 2037 FUVAROZÓ tevékenysége­gemet 3 tonnás tehergép­kocsival megkezdtem. Be- cze Ferenc Kiskunhalas, Széchenyi u. 131.________2005 MINDENNEMŰ teherfuva­rozást vállalok Tóth Imre Kiskunhalas, Kisfaludy u. 20. 2057 KISKUNHALASON 80 négy­zetméteres alapterületű ikergarázs kiadó. Érdeklőd­ni Szatmári Sándor u. 26. ___________________________2105 MENYASSZONYI ruhák, fejdíszek kölcsönzése. Kis­kunhalas, Bem u. 2. I. em. 2. Királyné (10 emeletes.) _________ 2092 KI ADÓ Kiskunhalason nagy betonozott helyiség raktárnak vagy műhelynek. Megtekinthető mindennap délután, Csillag u. 1. szám alatt.______________________2045 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba két személy ré­szére kiadó Kiskunhalas, Eötvös u. 1. 2047 Házasság 49 ÉVES, 173 cm magas, le­százalékolt, de most Is dolgozó legényember va­gyok. Lakás van. Ezúton keresem korban hozzámil- lő elvált vagy özvegyasz- szony ismeretségét házas­ság céljából. Lehetőleg fényképes bemutatkozó levelet kérek „Őszi eskü­vő" jeligére a kiskunhala­si Hirdetőbe Magyar u. 1974 22 ÉVES. barna hajú, gépen dolgozó fiatalember, megis­merkedne korban hozzáillő, csinos lánnyal házasság cél­jából. Lakás van. Leveleket „őszirózsa” jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe, Magyar u. 2 sz. 2085 21 ÉVES. egyedül élő. egyé­nileg gazdálkodó, lakással rendelkező fiatalember, megismerkedne házasság céljából 19—25 év közötti lánnyal vagy elvált asszony- nyal. Egy gyermek nem akadály. Leveleket „örülni sem jó egyedül" jeligére kérem a kiskunhalasi hir­detőbe, Magygr u. 2. 2084 DUNAÚJVÁROSBAN IS SZTÁR A SZATMÄR Szeptember 1-től 18-ig Szatmár bútorok bemutatója és vására Dunaújvárosban a DUNAKER TÜZÉP úti és Táncsics Mihály utcai bútorboltjában. Szekrénysorok és kárpitozott garnitúrák gazdag választékát kínáljuk vásárlóinknak. 1879 A Baja és Vidéke ÁFÉSZ szerződéses üzemeltetésre átadja a következő üzleteket: 1105. sz. Húsbolt Baja, Dózsa Gy. u. 220. 1107. sz. Élelmiszerbolt Baja, Hűtőház. 1124. sz. Élelmiszerbolt Szeremle, Fő u. 33. 1129. sz. Táp-takarmánybolt Baja, Szabadság u. 85. 3109. sz. Húsbolt Vaskút, Damjanich u. 89. 3111. sz. Élelmiszerbolt Gara, Kossuth u. 108. 1208. sz. Presszó Bátmonostor, Zrínyi u. 18. 1212. sz. Italbolt Szeremle, Fő u. 33. 2202. sz. Italbolt Sükösd, Dózsa Gy. u. 115. 3204. sz. Presszó Vaskút, Kossuth u. 93. 3211. sz. Italbolt Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 15. Pálma étterem Baja, Kölcsey u. 39. Bácska presszó Baja, Dózsa Gy. u. 220. I pályázatokat 1982. október 15-ig lehet benyújtani a szövetkezet központjába, Baja, Táncsics M. u. 15. B versenytárgyalás idbnontja: 1982. október 26-án 10 órai kezdettel, Baján az ÁFÉSZ-központban. Tájékoztató adatokat, bővebb felvilágosítást az ÁFÉSZ áruforgalmi osztálya ad, Baja, Táncsics M. u. 15. sz. alatt. 1400 KÖZLEMÉNYEK Gyászhír Mélységes fájdalommal tudatjuk az ismerősökkel, munkatársakkal, hogy szeretett férjem, édesapánk KIS MIHÁLY búcsúztatása f. hó 10-én, háromne­gyed 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 37 043 Mély fájdalommal és megtört szív­vel tudatjuk, hogy szeretett édes­apánk és nagyapánk VÖRÖS JÓZSEF nyug. tűzoltó Kecskemét, Szarkás 36 sz. alatti lakos súlyos betegség után 6zept. J-án, életének 58. évében elhunyt. Temetése f. hó 9-én, háromnegyed 2 órakor lesz a kecskeméti Közte metöben. Gyászoló család 5013 Fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy KISS SANDORNÉ Hévízi Julianna életének 87. évében, augusztus 29- en elhunyt. Temetése szept. 10-én. pénteken, fél 12 órakor lesz a kecs keméti Köztemetőben. Gyászol» család. jói i Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagy­apánk KAMANY BÉLA Budakeszi, Erdő út 146. sz. alatti lakos, életének 70. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása f. hó 8-án, szerdán du. 2 órakor lesz a budakeszi temetőben. Gyászol» család. 5012 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, munkatársak­nak, akik felejthetetlen édes­anyánk, nagyanyánk, anyósunk, dédnagyanyánk GALGÖCZI ISTVANNÉ Kiss-Kopádi Franciska temetésén megjelentek, sirjára ko­szorút, virágot helyeztek és vigasz­taló szavaikkal mérhetetlen fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek Gya szoló család Kunfehértó. 2091 Hálás szívvel mondunk köszönetéi mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, jó szomszédoknak, kollégák­nak, a VOLÁN Vállalat vezetőségé­nek, akik szeretett halottunk RÉTI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sirjára ko­szorút, virágot helyeztek és vi­gasztaló szavaikkal mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunhalas. 2052 Hálás szívvel mondunk köszönet pt mindazon rokonoknak, szomszédok­nak, barátoknak, munkatársaknak, akik szeretett feleségem, édes­anyánk, nagyanyánk DUDÁS MIHALVNÉ Gáspár Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ezzel is fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló férje és családja, Zsana. 2063 Munkaalkalom RAKTÁRI dolgozót keresünk 7 órás munkaidővel egy műszakba az Ag- roker Vállalat Növényédö szer Rak­tárába Baja, Tinódi u. 11. 1401 A DUTÉP Házgyára jó kereseti le­hetőséggel az alábbi munkakörök be­töltésére keres munkavállalókat: épü­letasztalos, bútorasztalos, lakatos, esztergályos, villanyszerelő, gépkeze­lő, betanított munkás. Jelentkezni lehet: DUTÉP Házgyár munkaügyi csoport, Kecskemét, István kir. krt. 4369 DÉGAZ Kiskunhalasi Kirendeltsége felvételt hirdet az alábbi munkakö­rök betöltésére; gázkészülék-szerelő­ket, gázkészülékek elektromos ré­szének javításához villanyszerelőt, vagy elektroműszerész szakmun­kást, külső vezeték építéséhez he­gesztőt, gázszerelőt. Jelentkezni le­het a kirendeltség vezetőjénél Ker­tész u. 2. 1864 A MEZŐGÉP Vállalat felvesz üzemi diszpécsert, anyaggazdálkodási elő­adót, szakácsot és konyhai kisegítőt. Jelentkezés: Mezőgép Kecskemét Törzsgyára, Munkaügyi csoportjánál. Külső-Szegedi út. 1*S2 BŐVÍTÉS alatt lévő szeszfözdénkhez folyamatos, háromműszakos munkára dolgozókat felveszünk, ötnapos mun­kahét biztosított. Szakmai gyakor­lattal rendelkezők és vizsgázott fű­tök előnyben részesülnek. Jelentkez­ni lehet munkanapokon g-től 16 óráig a szeszfőzdében, Kecskeméten, Kor- hánközi úton 4 km-nél, Magyar— Szovjet Barátság Mgtsz telepén. MOST alakuló ügyeleti gyorsszolgá­lati kirendeltség (geblnrendszerben) felvesz: kőműves, ács-, állványozó, cső-, víz, gázszerelő, liftjavitó, épület­lakatos, villanyszerelő, asztalos, üve­ges, hldeg-melegburkoló, festö-mázo­ló, autószerelő-karosszérialakatos szakmával rendelkező munkavállaló­kat. Telefonnal, gépkocsival rendel­kezők előnyben! Jelentkezni lehet: Aranykalász szolgáltató kirendeltség Vízi—dr. Tóth 6001. Kecskemét. Pt. 231. 1814 KERTÉSZETI Főiskola Kecskemét Erdei Ferenc tér 1—3. kőműves szak­munkást alkalmaz. Jelentkezni lehet a műszaki csoportvezetőnél. 1863 KIEMELT bérezéssel keresünk felvé­telre dolgozókat a Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat kecskeméti Kon­centrátumgyárába az alábbi munka­körökbe: tmk-lakatosokat, villanysze­relőket, targoncavezetőket, targonca- szerelőket, silókezelőket, raktári anyagmozgatókat, kertészt, udvarost. Felvételre jelentkezni Kecskemét, Ha­lasi út 27. szám alatt a munkaügyi csoportnál lehet. 4434 GÁZMESTEREKET és FERTŐTLENÍ­TŐKET keres felvételre a Helvéciái Petőfi Tsz Növényvédő és Kártevöir- tó Szolgálata (Kecskemét, Klapka u. 7.) 1821 AZONNALI belépéssel felveszünk mo­torfűrész-kezelőt, belsőnyiri tele­pünkre. Jelentkezni lehet: a „KOS­SUTH” Mgtsz Kecskemét Belsönyír 150. szám alatt a munkaügyi osztá­lyon. 4562 A KECSKEMÉTI Konzervgyár felvesz férfi és női munkavállalókat segéd és betanított munkakörbe. Felvétel esetén gyermekeik részére óvodai el­helyezést biztosítunk. Jelentkezni le­het a vállalat munkaügyi osztályán (Kecskemét, Szolnoki út 35.). 1327

Next

/
Oldalképek
Tartalom