Petőfi Népe, 1982. augusztus (37. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-20 / 195. szám

1982. augusztus 20. • PETŐFI NÉPE • 9 KÉSZENLÉTBEN A HÉT VÉGÉN Orvosok Az ügyeleti szolgálat ideje: szombaton reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig tart. A fogászati ellátás sürgős esetben valamennyi kór­ház ambulanciáján. Kecskeméten az Izsáki úti — régi — kórház­ban. szombaton 14 órától hétfő reggel 8 óráig. Szombaton a kecskeméti rendelőintézetben 7— 14 óráig ellátják a fogászati be­tegeket. KECSKEMÉTEN, a Czollner téri körzeti orvosi rendelőben tartanak ügyeleti szolgálatot gyermekek és felnőttek részére. Itt látják el a jakabszállási ügye­letet is. Telefon: éjjel—nappal: 22-760. KECSKEMÉT JÁRÁS: Bugac: dr. Bakos I. (Bugac, Béke u. 25. T.: 3.). Izsák, Ágasegyháza: dr. Sőreg'hi I. (Izsák. Rákóczi u. 19. T.: 6.). Kerekegyháza. Kunba­racs, Fülöpháza: dr. Benkő M. (Kerekegyháza. Lenin tér 14. T.: 120.). Kunszentmiklós, Kunpeszér. Kunadacs, Szalkszentmárton, Tass, augusztus 20-án és 22-én: dr. Joó É.: 21-én: dr. Farkas K. (Kunszentmiklós. Kossuth u. 4. T.: 61.), Lujosmizse. Ladánybe- ne: augusztus 20-án: dr. Vágó A.: augusztus 21—22-én: dr. Csi- re C. (Lajosmizse, Ifjúsági u. 19. T.: 25.), Lakitelek: dr. Dudás E. (Lakitelek. Széchényi ki t. 48 a. T.: 40.), Lászlófalva. Nyárlőrinc: dr. Beszterczey Gv. (Lászlófalva. Kossuth u. 18. T.: 2.), Orgovány: dr. Csarnay J. (Orgovány, Haj­ma A. u. 14. T.: 20.), Szabadszáí- lás. Fülöpszállás, Soltszentimre: dr. Tompa Gy. (Szabadszállás, Toldi ü. 5. T.: 71.), Tiszaalpár: dr. Fulius T. (Tiszaalpár. Imre tér 18. T.: 14.). Tiszakécske, Bé­ke u. 1.12. T.: 61.). KISKUNFÉLEGYHÁZÁN a ré­gi rendelőintézetben tartanak ügyeletét. (Kilián Gy. u. 7—9.) Itt látják el Gátér lakóit is. Pál monostora, Petőíiszállás: dr. Seres M. (Pálmonostora) KISKUNHALASON a Semmel­weis Kórház központi ambulan­ciáján tartanak ügyeletét. Tele­fon: 11-244, 275-ös mellék. HALASI JÁRÁS: Balotaszál- lás. Kisszállás: dr. Józsa Z. (Ba- lotaszállás. Kossuth u. 5. T.: 21.) Mélykút: dr. Lotz G. (Mélykút. Petőfi tér 3, T.: 26.) Harkakö- töny, Zsana: dr. Tettey K. (Har- kakötöny. Bem u. 2. T.: 5.) Kis- kunmajsa, Csólyospálos, Köm.pöc: dr. Miskéri J.; augusztus 22-én: dr. Tóth .1, (Kiskunmajsa, Ta­nácsköztársaság u. 85, T.: 25.) .Jánoshalma, Kéleshalom: dr. Tompa L. (Jánoshalma, Rákóczi u. 6, T.: 88.) Csávoly. Rém, Bo- rota. Felsőszentiván: dr. Szilvási K. (Felsőszentiván, Rákóczi u. T.: 10.) Tompa. Kelebia, Kunba­ja: dr. Bartha I. (Kelebia, Ady u. 106. Ti: 30.) Szánk, Jászszent- lászló: dr. Folberth Gv. (Szánk, Béke u. 30. T.: 13.) BAJÁN a hét végi ügyeletet a kórház baleseti Sebészeti pavi­lonjában tartják. T.: 12-149. BAJAI JÁRÁS: Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádudvar: dr. Plázár L. (Orvosi rendelő. Sü­kösd, T.: 27.) Madaras, Kat.vmár. Bácsborsód. Bácsbokod: augusz­tus 20—21.: dr. Hőgyes Z. (Or­vosi rendelő. Kat.vmár. T.: 25.) Augusztus 22-én: dr. Szabó I. (Orvosi rendelő. Madaras. T.: 16.) Rém, Borota, Csávoly, Felső­szentiván: dr. Szilvási K. (Orvo­si rendelő, Felsőszentiván. T: 10.) Nagybaracska. Csátalja, Hí­vod. Hercegszántó, Gara: dr. Takács I. (Orvosi rendelő: Gara. T.: 17.) Bácsalmás, Bácsszőlős. Tataháza: augusztus 20-án: dr. Morva L. (Orvosi rendelő: Tata* háza. T.: 14.) Augusztus 21—22- én: dr. Jámbor Z. (Orvosi ren­delő: Bácsalmás, T.: 56) KALOCSAIÉ a rendelőintézet­ben tartanak ügyeletet: Kossuth utca 34—36., T.: 213. KALOCSAI JÁRÁS: Szakmái', Öregcsertő, Homokmégy: dr. Molnár I. (Homokmégy, Iskola u. 16. T.: 9.) Dunapataj, Harta: dr. Mácsik E. (Dunapataj, Orda- si u. 18. T.: 46.) Dunavecse, Apostag: augusztus 20—21: dr. Kollá.n.yi M. (Dunavecse. Lenin u. 4. T.: 55.) Augusztus 22-én: dr. Littmann É. (Dunavecse, Vö­röshadsereg u. 64. T.: 75.) Ha­jós. Miske: dr. Pap I. (Hajós, Te­mető u. 9. T.: 27.) Solt, Űjsolt. Dunaegyháza: dr. Borhy E. (Du- naegyháza. Marx u. 31.) Géder- lak. Úszód. Ordas, Dunaszentbe- nedek: dr. Balaton J. (Úszód, Báthori u. 1,0. T.: 6.) Fájsz, Dus- nok: dr. Juhász D. (Fájsz, Szt. István u. 30. T.: 19.) KISKÖRÖSÖN a Kossuth ut­cai körzeti rendelőben látják el a betegeket. T.: 12, vagy 105.) KISKŐRÖSI JÁRÁS: Akasztó, Csengőd: dr. Nagy I. (Akasztó, Vöröshadsereg u. 1. T.: 16.) Kas- k-antyú, Páhi. Tabdi: dr. Varga Gy. (Tabdi. Kossuth u. 73. T,: 41.) Kecel, Imrehegy: dr. Czakó— dr. Dérer (Kecel, Vasút u. 2. T.: 68.) Fülöpszállás. Szabadszállás, Soltszerrtimr©: db Tó'fnpa; Gf: ' (Szabadszállás. Tótól''d. 5, TI: 71.) Bocsa, Tázlár, Solt vadkért: dr. Légrády—dr. Olasz (Soltvadkert. Tanács u 11- T.: 44, 25.) Gyógyszertárak Pénteken zárórától hét­fő reggelig a következő gyógyszertárak tartanak ügyeletet. Kecskemét, Szabadság tér 1., Baja, Tóth Kálmán tér 2.; Bácsalmás, Hősök tere 4.; Izsák, Dózsa György u. 7.; Jánoshalma, Béke u. la; Kalocsa, Széchenyi lakó­telep; Kiskőrös, Kossuth u. 5.; Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 2.; Kiskunhalas, Kossuth u. 15— 19.; Kiskunmajsa, Hősök tere 3.; Kunszentmiklós, Kálvin tér 7.; Soltvadkert, Tanács u. 3.; Tisza- kécske. Béke u. 130. Kecskemé­ten a központi rendelőintézetben levő gyógyszertár szombaton 3— 13 óráig tart nyitva. Állatorvosok Az ügyelet péntek 7 órától hétfő reggel 7 uráig tart. BAJAI JÁ­RÁS: Nemesnádudvar. Sükösd. Ersekcsanád: dr. Maruzsa V. (Sükösd, Dózsa út 149. T.: 34.), Bácsszentgyörgy, Gara. Vaskút: dr. Ulicsák Á. (Gara, Kossuth u. 58. T.: 14.), Felsőszentiván, Csávoly, Bácsbo- kod, Bácsborsód: dr. Szabó B. (Bácsbokod, Tolbuchin u. 28. T.: 31.). Tataháza, Mátételke, Bács­almás: dr. Csibri J. (Bácsalmás, Tábori R. u. 29.), Madaras, Katy- már: dr. Varga M. (Madaras, Hunyadi u. l a. T.: 2.). Nagyba- racska. Csátalja, Dávod, Herceg- szántó: dr. Zsuzsity J. (Csátalja, Damjanich u. 2.). BÁCSALMÁSI ÁLLATKÓR­HÁZ: dr. Veréb J. (Bácsalhiás, Marx u. 36. T.: 106.). KALOCSAI JÁRÁS: Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse. Apostag: dr. Magyar K. (Duna­vecse. Bajcsy Zs. u. 17-a.), Du- naegyháza, Solt. Újsolt: dr. Né­meth I. (Solt. Posta u. 7. T.: 21.). Harta, Dunapataj. Dunatetétlen. Úszód. Ordas. Géderlak, Duna- szentbenedek: dr. Bán S. (Harta, Lenin u. 32.), Szakmar, öreg­csertő, Homokmég.y, Drágszél, (Miske: dr. Kovács Á. (Miske, Marx u. 66. T.: 12.), Kalocsa. Bátya', Foktő: dr. Simon E, (Ka­locsa. Vörösmarty u. 69.). Hajós, Fájsz. Dusnok, BAFAMI Bátya: dr. Bittmann J. (Fájsz. Orosz­puszta 6. (Öntözőfürt), Állam­puszta, solti kerület. Bösztör: dr. Mészáros J. (Állampuszta, T.:l.). KECSKEMÉTI JÁRÁS: Ágas­egyháza, Fülöpháza, IzsSíP^dt. Faragó B. (Izsák. Bbósáhyptn”'4. T.: 185.). Bugac: dr. Szabó G. (Bugac, Felsőmonostor 577. T.: 10.). Jakabszállás, Orgovány: dr. Bartal J. (Orgovány, Hajma u. 22.), Lászlófalva, Lakitelek, Nyár­lőrinc: dr. Kovács Gy. (Lakitelek, Kossuth u. 13.), Lajosmizse: dr. Cserényi P. (Lajosmizse, Vereb u. 2 á. T.: 137.), Ladánybene. Kunbaracs, Kerekegyháza: dr. Tóth B. (Ladánybene, Piactér u 12. T.: 7.), Kunszentmiklós, Kun­peszér. Kunadacs: dr. Tóth S. (Kunszentmiklós, Petőfi It. B. ép. A. lh. I I. T.: 203.), Szabadszál­lás: dr. Gera J. (Szabadszállás, Szamuely T. u. 1.), Tiszaalpár, dr. Berényi F. (Tiszaalpár, Al­kotmány u. 7.), Tiszakécske: dr. Jenei J. (Tiszakécske, Kerek­domb 99.). KISKŐRÖSI JÁRÁS: Soltvad­kert. Bocsa, Tázlár: dr. Pais K. (Bocsa. Tanács u. 3. T.: 11.)., Akasztó, Csengőd, Tabdi. Solt­szentimre, Kaskantyú, Páhi. Fü­löpszállás: dr. Kerekes B. (Csen­gőd. Dózsa u. 51. T.: 61.), Csá­szártöltés, Imrehegy, Kecel: dr. Kunvári J. (Császártöltés, Ta­nácsköztársaság u. 1.), Kiskőrös: dr. Ispánovity .1, (Kiskőrös, Baj- csy-Zs. u. 84.). KISKUNHALASI JÁRÁS: Kis­kunhalas: dr. Czabán L. (Kis­kunhalas. Kosevoj tér 5. T.: 11-241.). Kunfehértó, Zsana, Har- kakötöny. Pirtó, Balotaszállás: dr. Erdődi J. (Kiskunhalas, Bo­kányi D. u. 7. T.: 11-070), Já­noshalma: dr. Erdődi J. (János­halma. Béke tér 12. T.: 51.), Bo­rota. Rém: dr. Boldizsár J. (Rém, Petőfi u. 23.). Mélykút: dr. Mé­száros I. (Mélykúti, Petőfi tér 16. T.: 102.). Kisszállás, Tompa, Kelebia. Csikéria, Bácsszőlős, Kunbaja: dr. Rácz I. (Csikéria, Kossuth u. 21. T.: 4.). Kiskun- majsa, Kömpöc: dr. Geszti M. (Kiskunmajsa, Lenin u. 12. T.: 33.). Csólyospálos: dr. Koletich J. (Kiskunmajsa. Tanácsköztár­saság u. 16. T.: 137.), Szánk, Jászszentlászló: dr. Mihala F. (Szánk. Árpád u. 28. T.: 16.). BAJA. Bátmonostor, Szeremle: dr, Lipokatich J. (Baja, Rose- welt tér 2.). KECSKEMÉT, Hetényegyháza: dr. Makkos G. (Kecskemét. Bi­har u. 2. T.: 24-749.), Kecske­mét. Ballószög, Helvécia, Város­föld: dr. Nagy L. (Kecskemét, Jégvirág u. 28. T.: 24-862.). KECSKEMÉTI ÁLLATKÓR­HÁZ: dr. Temesvár.v I. (Kecske­mét Halasi út 34. T.: 22-333.). KISKUNFÉLEGYHÁZA: dr. Horváth A. (Kiskunfélegyháza. Wesselényi u. 3. T.: 189.), Kis­kunfélegyháza, Gátér: dr. Szmil- kó F. (Kiskunfélegyháza, Lőwy S. ”ti. 6.), Kunszállás. Pálmonos­tora, Petőíiszállás: dr. Csőke A. (Kunszállás, Kossuth u. 7. T. 4.). Alkotmányunk ünnepe Alkotmányunk és az új kenyér ünnepén Kucka Péter Messze volt a föld című verséből idézünk: „Ma új kenyér kerül asztalomra, (Most szegjük meg. Még párolog. Meleg ... a versidézet folytatása a vízsz. 8., a függőleges 1.. a vízszintes 42. és függ. 7. számú sorokban olvas­ható. VÍZSZINTES: 1. Pontosan és erre a helyre. 8. A versidézet első so­ra (Zárt betűk: A, A. A). A Központi Ellenőrző Bizottság elnöke (András). 13. Portugál gyarmat volt Indiában. 13. Híres német zenészesalád. 16. Ju­goszláv autók betűjele. 17. Szigetlakó nép. 18. Színes, puha anyag, elősegí­ti a fiatalok formaérzésének. kéz­ügyességének fejlesztését. 20. Község, szombathelyi városkörnyék. 21. Fran­cia. román és olasz autójelzések. 23. A csiga fején lévő tapogató. 25. Ha­mis. 26. Kellemetlenség. 27. Van süt- nivalója! 29. Lenn. 31. A protaktinium vegyjele. 32. Az inga része! 33. Bal­zsam. 35. Francia területmérték. 36. Fényképész. 38. A bíró igéje. 40. Gyü- mölesszárítás. 42. A versidézet har­madik sora. 46. A Hegyalja neves bor­termelő helye. 47. A valóságot híven tükröző. 48. Katalin, becézve. 49. Ahogy. 51. Letűnő egynemű betűi. 53. Gumidarab! 54. Szovjet repülőgép- típus. 55. Japán táblajáték. 56. Csavar. 58. Európai főváros. 60. Tó lengye­lül (OKO). 62. Munkácsy-díjas fes­tőművész (György). 64. Magához szó­lít. 65. Kossuth Lajos. 66. Édeskés-sa- vanykús ízű almafajta. 67. A savóban van! 69. A cián páratlan betűi. 70. Szigorú iskolai figyelmeztetés. 72. Az Újpesti Dózsa egykori elődje. 73. A ..három testőr” egyike. 75. Az érett gabona levágása. 76. A merevgörcs orvosi neve. FÜGGŐLEGES: 1. A versidé­zet második sora (Zárt betűk: Ö, R). 2. György becézve. 3. Nyerésben van! 4. Becézett Anna. 5. Kis ragadozó ál­lat, prémje nagyon értékes. 6. Ugyan­csak. 7. A versidézet negyedik sora. 8. Szerzetes. 9. A rab betűi keverve. 10. A nátrium kémiai jele. 11*. Pest megyei község. 14. A ború egynemű betűi. 18. Díszruha. 19. 1050 római számmal. 22. Mitológiai királylány. Héra tehénné változtatta. 24. Sonka­végek! 26. Közép- és Dél-Amerikában őshonos, édes burgonyaszerű gu­móiért termesztett növény. 28. Bon­tásból származó törmelék. 30. Riasz­tó halk zaj. 31. Szeszben oldott sel­la k; kence. 34. Rémületet kelt. 36. xFür-...; barkácsol. 37. Majdnem oson! 38. Másolópapír. 39. A felsőfok jele. 41. A panasz szava. 43. I. A. M. 44. Sötétszürke, kristályos ólomszul- fid. 45. Erősen kikészített színes len­vagy pamutvászon. 50. Biztató szó. 52. Nemes bor. 54. De...: olasz re­gényíró. híres gyermekregénye: A szív. (Edmondo. 1846—1908). 56. Téri­ké. 57. Király olaszul. 59. Költői in­dulatszó. 61. Maró. zöldessárga gáz, kiváló fertőtlenítő. 62. Északi férfi­név. 63. . . .Musztafa, híres török nagyvezér volt. 66. Vak ember tá­masztéka. 68. Létezik. 71. Képző. a -ve párja. 73. Az asztácium vegyje­le. 74. Á tehén hangja. H. J. Beküldési határidő: 1982. augusztus 25.. szerda. Az augusztus 15-én közölt rejtvény helyes megfejtése: „Alszik a sűrű,/ jó magyar föld, s oly különös, ahogy mogorván sütteti sok busa kalászát, mint sörényét egy vén oroszlán”. Az elmúlt héten közölt keresztrejt­vény helyes megfejtői közül könyv- utalványt nyertek: Papp Sándorné Kiskunfélegyháza: Örkényi Miklós Baja; dr. Hollósy Tamás Szombat­hely; Parrag István Szabadszállás. NYÁRI DIVAT MAI MŰSOR Péntek TV I. MŰSOR: 8.55: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna (ism.) — SZ 9.00: Csak gyermekeknek! 9.25: Zsebtévé — SZ 9.55: Tisztavatás. Közvetítés a Kos­suth Lajos térről — SZ 10.45: Bú jócska. Angol rövidfilm — SZ 11.10: „Szél hozott, szél visz el”. A Magyar Honvédelmi Szövetség kis- filmje — SZ 11.25: Budapesti honvédelmi napok. 15.35: Egy kis csibész viszontagsá­gai. Francia film 17.05: Kovács Apollónia énekel. 18.05: A liturgiák művészete. A ma­gyar egyházi gyűjtemények kin­csei — SZ 18.45: Delta. Tudományos híradó — SZ 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna — SZ 19.15: Esti mese — SZ 19.30: Tv-hiradó — SZ 20.00: Vers — mindenkinek. Ady End­re: Séta bölcsőhelyem körül — SZ 20.05: Szerkesztette: Búzáné Fábri Éva. Színészek a porondon. 21.15: Savaria ’82. Nemzetközi tánc­verseny. Standard táncok döntője — SZ. Közvetítés Szombathelyről, felvételről 21.50: Tv-híradó 3. — SZ 22.00: Circus Maximus. Magyar film — SZ TV II. MŰSOR: 17.00: Magyarország—Csehszlovákia. Női—férfi atlétikai verseny. 18.45: Színesek már az erdők. NDK zenés film — SZ 19.30: Tv-híradó — SZ 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Jelenetek egy házasságból. 20.55: Tv-híradó 2. — SZ 21.15: A nap fivére, összeállítás né­ger szerzők műveiből. ÚJVIDÉKI TV: 18.30: Műsorismertetés és műsorka­lauz (m) 18.40: Tv-híradó (m) 18.55: Műsorismertetés (TV Bgd) 19.00: Tv-híradó (sz-h) 19.15: Kis világ — gyermekműsor (TV Zgb) 19.45: Zene, idő, emberek — szóra­koztató zene 20.15: Rajzfilm 20.25: Reklám 20.30: Tv-híradó (m) 20.55: Reklám 21.00: Hill Street Blues — amerikai filmsorozat 21.55: Reklám 22.00: Kellemes hangulatban — jugo­szláv show 22.50: Tv-híradó (sz-h) 23.10: Műsorzárás (sz-h) KOSSUTH: 8.06: Népdalok, néptáncok 8.53: Vitézek és hősök 10.05: Tizenegy kasza: egy élet 10.40: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel 11.00: Vígoperákból 12.00: Tudósítások 12.15: Irodalmi összeállítás 12.50: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszik 13.53: Daljátékokból 15.05: István királyról — elfogultan 15.50: Kodály-kórusművek 16.05: Mit üzen a Rádió? 16.40: Táncházi muzsika 17.05 : Találkozásaim. Szabó Magdával beszélget Albert Zsuzsa 18.00: Híres hegedűművészek Brahms magyar táncaiból játszanak 18.30: Alkotmánynapi krónika 19.10: Székely Mihály operafelvételei- bol 20.13: A Rádiószínház bemutatója. 20.47: Beethoven: IX. szimfónia 22.55: Fantaszták. Részletek Schmidt zenés játékából 23.21: A Budapesti Kamaraegyüttes felvételeiből 0.10: Melódiakoktél PETŐFI: 6.00: Népszerű muzsika koránkelők­nek 8.05: Térzene a Nemzeti Galéria előtt 8.31: Béres Ilonának hívják. Foglal­kozása: színművész 9.00: Magyar szerzők népdalfeldolgo­zásaiból 10.00: Tánczenei koktél 11.00: Kibédikabaré. A Rádió Kaba­részínházának nyári különkiadása 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 12.54: Manó-Mobil. Upton Sinclair me­seregénye 14.00: Sanzonslágerek 15.15: Szimfonikus könnyűzene 15.45: Az Atlanta Rhythm Section fel­vételeiből 16.35: Lehár operettjeiből 17.00: Slágerek mindenkinek 18.10: A Magyar Népköltészet Hete 18.35: örökzöld dallamok 19.33: Rapszódia az időről 19.40: Nótakedvelőknek 20.40: A Körmendi együttes játszik 21.30: A Rádió a Rádióról I. 22.20: Szakcsi Lakatos Béla zongorá­zik 22.30: Hol tartunk?... — Mihancsik Zsófia műsora 23.20: Könnyűzene éjfélig 3. MŰSOR: 8.11: Sába királynője. Részletek Goldmark operájából 9.00: Üj Zrínyiász. Mikszáth Kálmán regénye 9.56: A kamarazene kedvelőinek 11.03: A Luzerni Fesztiválzenekar hangversenye 12.10: Borisz Godunov. Részletek Mu­szorgszkij operájából 13.05: A Molnár Dixieland együttes “ játszik 13.55: Zenekari muzsika 15.00: Népi muzsika 15.30: Bemutatjuk új felvételeinket 16.30: Rádiószínház. 17.04: Századunk zenéjéből 18.25: Üj Zenei Üjság 19.03: Üj lemezeinkből 19.51: Pink Floyd-náf^emezek 20.51: Opera-művészlemezek 22.00: Schumann-művek Szombat TV I. MŰSOR: 9.00: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna (ism.) — SZ 9.05: Én sem vagyok itthon. Cseh­szlovák filmsorozat 6. rész: Szüle­tésnap (ism.) * 9.15: Varázsgömb. 10.00: Kórház a város szélén. 10.50: Keresztkérdés. 11.20: Michel Legrand és barátai. Fran­cia fcenés film (ism.) — SZ 14.35: Zene-bona. 15.15: Berekes Péter: Bezzeg a Tö­hötöm! Tévéfilm gyerekeknek 16.00: Paganini élete. Olasz tévéfilm­sorozat 4 2. rész — SZ 17.10: Hírek 17.15: Reklám 17.25: Sorstársak. A Pécsi Körzeti Stú­dió rehabilitációs fóruma 17.45: MAFILM-magazin 18.00: A magyar búza. 3 3. rész: A fa­lu és a város — SZ 18.40: Üj egymillió fontos hangjegy.-19.00: Reklám 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Tévé­torna — SZ 19.15: Esti mese — SZ 19.30: Tv-híradó — SZ 20.00: Szerkesztette: Búzáné Fábri Éva. Színészek a porondon. 21.10: A macskák. Francia film 22.40: Tv-híradó 3. — SZ TV II. MŰSOR: 15.55: Megváltozott szerep. Riport­műsor 16.25: Hétköznapok anatómiája. 17.00: Magyarország—Csehszlovákia. Női, férfi atlétikai verseny. 18.45: Részletek a Trakia együttes mű­sorából. Bolgár népzenei műsor 19.05: „Sok van, mi csodálatos” 19.30: Tv-híradó — SZ 20.00: Barnhelmi Minna. NSZK tévé­film — SZ 21.55: Tv-híradó 2. — SZ. ÚJVIDÉKI TV: 16.55: Műsorismeretetés és heti mű­sorkalauz (szerb-horvát nyelven) 17.10: Tv-híradó I. (szerb-horvátul) 17.25: Kis hangverseny a belgrádi stú­dióból 17.40: Sloboda—Velez bajnoki labda­rúgó-mérkőzés magyar nyelvű kom­mentárral 19.30: Portréműsor a zágrábi stúdió­ból 20.15: Rajzfilm 20.30: Tv-híradó II. (magyarul) 21.00: Hogyan lesz valaki svájci: — svájci játékfilm 22.45: Műsorzárás. KOSSUTH: 8.27: Családi tükör 9.01: Színes népi muzsika 10.03: Volt, lesz... Szórakoztató mű­sor 12.05: Fiorenza Cossotto operaáriákat énekel 12.30: Déli zeneparádé 13.30: Sok kicsi sokra megy. Szer­kesztőségi beszélgetés a Falurádió­ban 14.40: A hegedű virtuózai 15.25: íróvá avatnak. Sütő András in­dulása 16.00: Spirituálék 16.30: Jelenidőben 17.05: Operafelvételek 17.30: Komolyzenei „lemezlovas” 18.40: Sporthíradó. 18.50: A szülőföld muzsikája 19.51: „Egy talicska halálára” II. (be­fejező) rész 20.41: Schubert: Esz-dúr trió 21.47: Operettdalok 23.45: Részletek Ábrahám Pál ope­rettjeiből 22.15: Európa hangversenytermeiből 0.10: Melódiakoktél PETŐFI: 8.05: Julie Andrews zenés játékokból énekel 8.35: Indulók, táncok 9.00: A játszó ember 10.00: Szombat délelőtt 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 13.13: Magnó-Mobil. Upton Sinclair meseregénye 14.00: Irodalmi világjárás 14.35: Aradszky László hangversenye 15.15: A Rádió Dalszínháza. 17.18: Yves Montand énekel 17.30:4x4 — Játék. Vezeti: Szilágyi János 18.35: Pophullám 19.40: Gramofon-sztárok. Glenn Miller zenekarának lemezeiből, I. rész 20.35: Szivárvány 22.00: Slágermúzeum 23.15: Havannai Jam-Session 3. MŰSOR: 7.00: A szolnoki stúdió román nyel­vű műsora 7.30: A miskolci körzeti stúdió szlo­vák nyelvű műsora 8.11: Magyarország orgonái. A Bu­dapesti Szent István Bazilika orgo­náján Hajdók Judit játszik 9.09: Operafelvételek 9.58: Magyar szerzők szólómű veiből 10.25: Slágerlista 11.05: Hangfelvételek felsőtökön 12.03: Kórusok, hangszerszólók 13.07: Lemezbörze helyett... 14.00: Kívánságműsor sztereóban 16.00: Aranyalbum. 17.00: Tip-top parádé 17.30: Régi hangszerek világa. 17.51: Reneszánsz kórusmuzsika 18.40: A magyar széppróza századai. 228. rész. Móricz Zsigmond: Ürl muri. I. 19.05: A főszerepben Sherrill Milnes. XII 12. rész. Verdi: Otelló, 21.34: Nehéz homok. Anatolij Ribakov regénye 22.33: A zeneirodalom remekműveiből • Végre egy bokáig érő ruhada­rab; szellős, áttetsző, felül alig fed, ám kétségtelenül tartása van ... A modell anyaga idomul viselőjéhez — első osztályú mi­nőség. • A szandál fölött szünet, a shortot a könnyű, nyárias, há­lóingszerű kacabajka csaknem eltakarja, a szakállhoz pedig szinte nélkülözhetetlen a trópusi sisak... (MTI Fotó — Horváth Éva felvéte­lei — KS) • Egy lenge és egy fesze­sebb miniszok­nya között már-már meg­szokott látvány a térdnadrág is. Ezt spéciéi stílusosan — ahogyan az a trikójáról is leolvasható — egy „öreg ha­lászember” vi­seli ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom