Petőfi Népe, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-13 / 10. szám

* APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan KISKUNHALAS közelében, jószágtartásra alkalmas ta­nya jó állapotban, 600 négy­szögöl területtel eladó. Ér­deklődni Csokonai u. 1. Komlósék. 49 TANYÁ, 120q négyszögöl szőlő és gyümölcsös terület­tel. zártkertben eladó. Kis­kunhalas. Felsöszőlők 88. özv. Paprika Benőné. ____50 C SEREPES, egyszobás ta­nya. mellékhelyiségekkel, bővizű kúttal,. méhészetre alkalmas 800 négyszögöl te­rülettel, erdő mellett eladó. Vasút, köves út ''közel. Ér­deklődni Kunfehértó II. kör­zet 103. (Erdőszéli állomás közelében.) 51 KISKUNHALASON, a Felső- öregszőlőkben 800 négy­szögöl szőlőterület eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Üj u. 44. sz. alatt. _________53 K ISKUNHALASON fél ház eladó. Érdeklődni Kisfaludy u. 97. sz. alatt, csak vasár­nap.__•_________ ■ •, ?1 E LADÓ Csólyospáloson 136. számú tanya, újszerű^ mel­léképületekkel, garázzsal, szőlő, gyümölcsössel, 7 ka­taszteri hold földdel. Ker­tészkedésre. állattartásra al­kalmas.* Villany, Víz van. Ugyanitt 4 db tehén (2 fe­jős. 2\hasas) és NDK gyárt­mányú fejögép eladó. Er»- deklódni a helyszínen, vagy a Kunsági Szakszövetkezet irodáján, Pálinkó Mihály háztáji ügyintézőnél. 82 300 NÉGYSZÖGÖL hobbi­kért eladó, Kiskunhalason a téglagyár mellett. Érdeklőd­ni Vasút u. 12. I. um. 6. *7— ,19 óráig. 69 KECSKEMÉT városközpont­ban eladó 40 négyzetméteres, jelenleg is üzemelő üzlet­helyiség, bármilyen célra alkalmas. Ajánlatokat: ,,Négyszázezer 135 670"' jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 80 KERTES családi’házat ke­resek megvételre. Kecske­mét városközponti vagy villanegyedi előnyben, lakó­telepi 2 és fél szobás, gará- zsos cserelakásom is van. Ajánlatokat: ..Szép lakás 135 718" jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe. 136 TANYÁT vagy kisebb, házat vennék Hetényegyházán •vagy Kecskemét közelében, 150 ezer Ft-ig. Leveleket: ,.Készpénz 135 721” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 139 ELADÓ 2 szoba, előszoba, konyha és mellékhelyiségből álló házrész. Érdeklődni: 16 óra után, Kecskemét. Talfái köz 3. 156 ELCSERÉLNÉM Kecskemét, Sarkantyú utcai szoba, konyhás házrészemet taná­csi 2 szoba, összkomfortos lakásra. I. emeletig. Leve­leket: ..Költségmegtérítés 135 672” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbé ké­rek. 82 SZELIDI-TONAL hétvégi ház. jutányos áron eladó. Leveleket: ..Tetőtérbeépítés 135 707” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké- rek. , 116 KECSKEMÉT. Alsószéktó 64. szám alatti kertes, családi ház eladó. 117 200 NÉGYSZÖGÖL hobbite­lek iSutusfalu mögött eladó. Érdeklődni: szombat, vasár­nap, Kecskemét. Béke fasor 39. 118 BAJASZENTISTVÁNON volt Lenin Tsz mögött, 700 négyszögöl szőlő, 1000 négy­szögöl szántó, több részben is eladó. Érdeklődni: Ér- sekcsanád, József A. u. 19. Egész nap. 11 BAJÁN belvárosban kettő­szobás, utcai." leválasztható házrész sürgősen eladó. Víz, gáz, műhely (garázsnak) ut­cára .nyitható eladó. Alkot­mány 4. Károlyéknál. ___‘ 14 C SALÁDI ház eladó. két családnak is megfelel. Baja, Diófa u. 13. sz. 17 MASFÉLSZOBÁS házrész, 70 négyszögöl telekkel, beköl­tözhetően eladó. Kiskunha­las, Kard u. 6. Fricska. __1 K ERTES családi ház eladó. Kiskunhalas, Dobó u. 19. Érdeklődni mindennap 11 óra után. 3 CSENGŐDÖN egy hektár ki­lencéves magasmüvelésü, nagyüzemi telepítésű szőlő éladó. Erdttklődni Vigh Sóndorné. Kiskunhalas, Radnóti u. 15. Tel.: H-596. ­35 CSENGŐDÖN 4 hold nagy­üzemi telepítésű. 2 éves szőlőterület (10 000 tő) eladó. Érdeklődni Vigh Sándorné, Kiskunhalas. Radnóti u. 15. Tel,: 11-596. ___♦_36 G SENGÖDÖN cserepes .ta­nya. 1200 négyszögöl akác­erdővel, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni Vigh Sán­dorné! Kiskunhalas, Radnó­ti U. 16. Tel.: 11-596. 37 Lakás ELADÓ Baja. Újvárosban 2 és fél szobás szövetkezeti lakás készpénz plusz oTf5- hitelátvállalással. Dr. Ortu- tay u. 9. I. em. 6. __ 27 KECSKEMÉT, széchenyivá- rosi 2 és fél szobás, I. eme­leti (alatta garázs) OTP-s öröklakásom elcserélem vá­rosközponti hasonlóra. Le­veleket: ..Garázsos előny­ben 135 787” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek.______________________135 2 SZOBA, összkomfortos, központi fűtésű, szövetke­zeti lakás eladó. Kecskemét. Zalka Máté u. 5. III. em. 11. Érdeklődni: egész nap, tele­fon: 25-776. 158 ELCSERÉLNÉM Kecskemét, Széchenyi városi, egyszobás, I. emeleti tanácsi lakásomat hasonló 2 szobásra. Levele­ket: ..I. emeletig 135 67r* jeligére a kecskeméti Ma­gyar IJirdetöbe. kérek. 81 NÉGYLAKASÖS társasház­ban. hárornszobás, összkom­fortos, plnccgarázsos, köz­ponti fütéses. külön bejára­it! lakás eladó. Soltvadkert. Ifjúság u. 19. Magyar. Ér­deklődni Petőfi u. 76. sz. alatt, vagy a helyszínen. 20 KISKUNHALASON kétszo­bás összkomfortos lakás 1 «ló. Az érdeklődök leve­ri ..Jame. r tör* 1eligére h Kíücimlíalfisi' Ilir- C : Magyhr u. 2 15 2 SZOBÁS, gázfűtéses szö­vetkezeti lakás, beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni: na­ponta du. 5—7-ig. Halász, Klapka 13. IV. 32,___L__,_19 K ESZTHELYI, 2 szobás, 90 négyzetméter alapterületű, tanácsi lakásom elcserélném kiskunhalasi, vagy kunfe­hértói kisebb családi házért, esetleg másfélszobás tanácsi lakásért. Levélcím: Torma Erzsébet, 8360 Keszthely. Kossuth u. 33. 77 Gépek és alkatrészek ÜJ Diesel Peugeot 305-ös GLD eladó. Ezüstmetál. Kecskemét, Pozsonyi u. 5. ____9 B MW 320-as személygépko­csi, 6 hengeres, igényesnek eladó. Érdeklődni: Kecske­mét. Pákozdi csata u. 9. VII. em. 21. Este 17—19 óra kö­zött. 78 KOMPLETT Wartburg ka­rosszéria sérült, és Tourist hiányos karosszéria, bontott váltómotor, önindító, fél­tengely. Dácia féltengely 2 db; 412-es Moszkvics félten­gely 2 db. Érdeklődni: du. 5 órától. Kecskemét, Tölgy­fa u. 7. 134 JÖ állapotban levő, MTZ— 5ü-es eladó. Lajosmizse, Vö­rösmarty út 18. Csorba Já­nos. .____________150 E LADÓ 2,5 t. teherbírású, jó állapotban levő, levizsgázott teherautó. Leveleket: ..Ked­vező áron 135 736” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 153 ELADÓ ZS frsz. Trabant. Kiskőrös, Klapka Gy. u. 1. . ____157 Z Y-OS 1500-as Zsiguli eladó, ugyanott utánfutó is. Ha- raszty János. Kiskőrös. Rá­kóczi u. 186. 6200. 164 VENNÉK egyévesnél nem idősebb, 1500-as Zsigulit. Kriszt János, Kiskőrös, Honvéd u. 3. 6200. 166 ELADÓ 1300-as Polski Fiat alkatrészenként. Cím: Baja, Darázs u. 30. sz. ____ 12 P ANNÓNIA motoros mun­kagép és 1200-as Zsiguli bontva alkatrészenként el­adó. Kiskunhalas, Alsószál­lás 127. Födi. _______________2 1 600-AS Lada. hétezer kilo­méterrel és féléves utánfutó eladó. Soltvadkert, Lenin u. 43. 4 PM-ES 1500-as Lada eladó, vagy Lada Kombira cserél­hető. Soltvadkert. Közép­Csábor. Kazai,.______________5 125-ÖS Polski Fiat egyéves műszakival eladó. Érdeklőd­ni Cebei István, Kiskőrös, Felsőkamaszáció 14. sz. 8 ISEKI japán rotációs kapá­lógép, kitűnő állapotban el­adó. Soltvadkert, Költői u. 117. - _________ 16 M B 1000-es Skoda, kitűnő állapotban eladó. Kiskunha­las, Csap u. 12. sz. Érdek­lödni 17 óra után.______ 17 S TIHL motoros láncfűrész és csipkés tárcsa eladó. Du­dás Zoltán. Ullés, Petőfi dü- - lő 21. (Pincegazdaság mel­lett)________________________19 Z G-S Lada Kombi eladó. Jánoshalma, Bíró B. u. 23/a. 22 TRABANT 60l-es lejárt mű­szakival eladó. Kiskunhalas. Bálvány u. 22. __ 26 I Y-OS 1200-as Zsiguli eladó. Szűcs István, Zsana. Petőfi u. 9. sz. ■ 28 ZY rendszámú, Trabant el­adó. Érdeklődni Varga Sán­dor. Kiskunhalas. Kuruc vi­tézek tere 29. II. em. 7. 31 50-ES MTZ homlokrakodó­val, üzemképes állapotban eladó. Kecel, Jókai u. 31. _____________________________32 5 0-ES MTZ, jó állapotban eladó. Kiskőrös. Erdőtelek 78._______________33 P EUGEOT 504. benzines, 2 év műszakival eladó. Vigh Sándorné, Kiskunhalas’ • Radnóti u. 15. Tel.: 11-596. J_________ 38 T OTALKÄROS. vagy roncs 1200-as Zsigulit vennék jó motorral. Ármegjelölést ké­rek. Levélcím: Farkas Ist­ván, 6400 Kiskunhalas. Gő­zön u. 22. sz. 40 FÜRÉSZLAPFORRASZTÖ és akkumulátortöltő eladó. Kis­kunhalas, Fazekas G. u. 7. sz. alatt. _____________ 41 5 0-ES Super Zetor tartozé­kokkal, jó állapotban eladó. Palásti József, Kecel, Vas­út u. 143._________*_______42 Ö SSZKERÉK-MEGHAJTÁ- SÜ munkagép BL—12-es mo­torral, billenő platóval, hid-r raulikával, 15 hl-es alumí­nium tartállyal, 3 hengeres RS szivattyúval, kuitivátor- ral. fogassal vizsgáztatva el­adó. Soltvadkert, Ady E. u. 16. 44 1200-AS Zsiguli friss műsza­kival és , UE 28-as alkatré­szek eladók. Kiskunhalas. Fazekas G. u. 120. _______45 J APÁN, kádas permetező, 150 méteres tömlővel eladó. Farkas Mihály, Kiskunmaj- sa. Maris puszta 23. Érdek­lődni szombat, vasárnap. 46 412-ES Moszkvics egyben, vagy alkatrészként eladó. Érdeklődni Gangl János, Soltvadkert, Aradi u. 4. sz. _ 61 50-ES MTZ pótkocsival" el­adó. Kecel, Rákóczi u. 92/1. sz. 63 850-ES Fiat friss műszaki­val eladó. Kiskunhalas, Kossuth u. 39. 67 K 25-ös traktor eladó. Kis­kőrös. Nagyatádi u. 80. ____72 M AG AN JARÓNAK való fu­tómű. kormánymű, sebes­ségváltó és új MZ—TS 125-ös de Luxe motorkerékpár el­adó. Beszámítok Simson Séhwalbét. vagy 250-es nagy Simsont érvényes műszaki­val. Érdeklődni Ambrus Jó­zsef, Kunfehértó. III. kér. 3. ___________________81 5 0-ES MTZ eladó. Soltvad­kert. Bocskai u. 118. sz. alatt _____ 83 G ARÁZS eladó Széchenyi- városban. Érdeklődni: Kecs­kemét. Aranyszarvas 6—14 óráig, Fekete József. 162 Egyéb adásvétel BÁCSALMÁSON. Rákóczi, u. 38. szám alatt bontáshói eladó: tégla. cseréD. léc, méretre fűrészelt faanvae (volt kultúr ház), 24995 ÉPÍTTETŐK figyelem! Bontásból származó tégla, minden méretű faanyag, betongerendák, betontál­ca, ajtók, ablakok nagy mennyiségben eladók. Ba­ja, Kölcsey F. u. 52. __. 1974 P ARKETTÁT, minőségit, a készítőtől. Knódel János, kisiparos. 6326 Harta, Ady Endre köz 2. S*8 SZAZADELEJI márványla­pos ebédlőszekrény és B 100-as sztereó magnetofon eladó. Kecskemét, Március „ 15. u. 108. IX. em. 48. Tor- day._______^_____________25 399 4 ÉVES, pianínó, jó álla­potban eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Szilágyi Erzsé­bet u. 20.______________ 47 E LADÓ egy db, 18 hónapos újfundlandi kan kutya és egy db óriás Schnazler 10 hónapos kan kutya. Bács- bokod, Rákóczi F. u. 13. sz. ELADÓ egy db, 8 éves (8 hónapos, vemhes) tehén. Ér­deklődni: Nemesnáduővar. Kender u. 6. sz. 8 EGY nehézhasas vöröstarka 6 éves tehén. 11 literes ga­ranciával eladó. Bácsbokod, Petőfi S. u. 7. sz.__________7 E LADÓ 2 db. választási üszöborjú. Cím:. Baia, Kál­mán k. u. 7. sz. 4 NUTRIACSALADOK. prém­áron eladók. Kriszt János, Kiskőrös, Honvéd u. 3. 6200. 165 TÖRZSKÖNYVEZETT ber­náthegyi szuka eladó. Boro- ta Deák Ferenc u. 5. Ér­deklődni naponta, l8 óra után. 19 FEKETE tacskókölykök el­adók. Kecskemét, Berettyó u. 10. Volkertelep. . - 143 SPANIEL hathónapos eladó. Kecskemét. Akadémia krt. 20. Bíró, telefon: 26-614. 149 5 ÉVES, fekete kancaló és egy gumiskocsi eladó. Pia- ki’János, Mélykút, Lenin tér 24. sz. ' ____68 1 50 DEKAS csirkék eladók! Kuklis István, Pirtó. Nád- teleppel szemben. 66 TEHÉN eladó. Kiskunhalas, Linhardt A. u. 55. 62 2 DB pántos és fekete kan sertés eladó. 6449 Mélykút, Nagy u. 51. sz. 88 250 KG-OS hízott sertés, anyakocák és 100 kg-os du- rok kan eladó. Kiskunha­las, Alsótelep 6. sz. 21 TAPKOCKAS saláta, papri­ka-, paradicsom- és dinnye­palánták nevelésére elő­jegyzést felveszek. 640n Kis­kunhalas, Míg Károly u. 53. Tallér. ' _______ 52 K UNLEÁNY sima szölövesz- szö kapható. Kiskörös, Ku­rucz Zs. u. 9. 29 100 MÁZSA trágya eladó. Kiskunhalas, Hunyadi u. 60. Szabó Lajos. ._______ 8 300 MÁZtSA takarmányrépa egybe, vagy kisebb meny- nyiségben is eladó. Érdek­lődni lehet: Körmöczi Ist­ván, 63oO Kalocsa. Malom u. 74. szám alatt egész nap. mindennap. ________8 M EGVÉTELRE keresek 10 hafktoliteres boroshordókat és prést 200—700 literig. Le­vélcím: 623o Soltvadkert. K. 53. sz. _ _____ 7 JVC hi-fi állvány eladó. Kiskunhalas. Szász K. u. 33. Szabó. ________;_______42 V ILÁGOS, középméretű bé­csi zongora, jó állapotban 8000 Ft-ért. 1000-es Vermóna kéthangfalas erősítő, kiíjnő . állapotban, valamint egy panorámás, korállpiros ba­bakocsi 1500 Ft-ért eladó. K-iskunmajsa, Munkásőr u. 20. (Vadkerti útban.) 18 LAKODALMI sátor, újszerű állapotban, felszerelésekkel eladó. Kiskunhalas, Ságvári E. u. 13. 34 SÖTÉT hálószobabútor és tv eladó. Kiskunhalas. Üj u. 44. ___________________ 54 K ÉT Mekalor és egy jugo­szláv gyártmányú olajkálv- ha eladó. Kiskunhalas, Ki­lián Gy. u. 21. ____________70 F ESTMÉNYEK eladók. (Ko­kas. Bényi. Scheiner. Gábor Móric, esik István, Tezsö). Kiskunhalas. Pataki István u. 10. Garal.__________ 75 E LADÓ: gáztűzhely palack­kal. 2 db 20 wattos hangfal és 3 hl-es olajtartály. Kis­kunhalas, Kilián Gy. u. 4. sz. alatt. Érdeklődni 18 óra után.__ 79 7 ,5xl0n MÉTERES fóliaváz, OTR-es kazánnal együtt el­adó. Kiskőrös, Rákóczi u. 24. Markó János. 84 NYUGATNÉMET 12 voltos sztereo rádiómagnó. egy gramafon és egy 5 éves kis- kerekű Babetta eladó. Kis­kunhalas, Petőfi u. 1. Ér­deklődni 17 órától.________85 O TR kazán eladó. Kecske­mét Budaihegy 216. 159 JÖ állapotban levő, mosó­gép és centrifuga eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Árpád király krt. 12. III. em. 9. Mindennap 5 óra után. 161 ELADÓ 400 négyzetméteres szegfűtermelésre berende­zett, központi fűtéses fólia­ház. Cím: 6500 Baja, Meggy­fa u. 1. sz. Blazsanik István. 13 OLCSÖ árak. Farsangra arany-ezüst lurex plisszé kisestélyi ruhák, báli hosz- szú fekete szoknyák, lurex blúzokkal. Jersey plisszé- ruhák. szoknyák. elegáns fehér blúzok, piros pettyes menyecskeruhák, fekete blúzok, szoknyák, gyászru­hák készítőnél. Nagykőrös, Hősök tere 1. Katolikus templomnál. _____24945 V ENNÉK 5o db Tamaskó vagy NB félmészteres üres, keveset használt rakodó­kaptárt. Cím: 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 104. szám. Berki Péter.________ 87 2 7 DARAB anyajuh eladó, második ellésük folyamat­ban. 6090. Kunszentmiklós. Vtl. kér. 101. (Szedriai rész) Pencz Mihály. 42 Vegyes VÁLLALATOK, tsz-ek ré­szére bérfürészelést vállalok mozgó géppel. Fekete Gyu­la, kisiparos. 6000. Kecske­mét, Városföld 5. Pf. 11/263. _________________________ 24983 H ÚSHIBRID (Hybró) Hamp­shire (vörös), sávozott Plymuth (kendermagos) csirkék előjegyzését meg­kezdtük, munkanapokon 7— 12 óráig. Magyar—Szovjet Barátság Mgtsz Kecskemét, Sétatér u, 13.___________2260 S ZEMÉLYGÉPKOCSIVAL szombat, vasárnap munkát vállalok. Szükség esetén hétköznap is. Leveleket: ,.Január 135 719” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe._________ ________137 K IADÓ Kecskeméten '43 és 2o négyzetméteres helyiség műhelynek, raktárnak is alkalmas. Leveleket: ..Kis­vállalatnak vagy közületnek 135 723” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek._____________ ____ A LTALANOS mérnök hosz- szabb szakmai gyakorlattal állást keres Kecskeméten, vagy környékén. Ajánlato­kat: „Kvalifikált műszaki 135 731” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek._________________|________148 E GYEDÜLÁLLÓ nö jelent­kezését várjuk, magánkeres­kedői közreműködésre. La­kás megoldható. Leveleket: „Mielőbb 135 735” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. . 152 KIS tehergépkocsival teher­szállítást vállalok. Polló, Kecskemét, Nyíl utca n. Szalagház mögött’ ____ 154 S AJAT gépkocsival anyag- beszerzői munkát vállalok Kecskeméten. Leveleket: „Lada 135 665” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. _____________ 75 N ADRÁGOK készítését ala­kítását. rövid határidővel vállalom. Papp Sándorné nadrágszabó. Kecskemét, Forradalom u. 24. V. em. 30. Széchenyiváros. 169 GARÁZST bérelnék Akadé­mia körút elejéhez közel. Kecskemét. Árok utca 35. Lovászék. _________429 IDŐS bácsit, vagy nénit gondoznánk, vagy magas életjáradekot fizetnénk bajai kertes házért. Leveleket: „Komoly házaspár” jeligére bajai Magyar Hirdetőbe^. ___? G YERMEKTELEN értelmisé­gi házaspár garzonlakást bérelne az újvárosi lakóte­lepen. Válaszokat „Bútoro­zott" jeligére a bajai Ma­gyar Hirdetőbe. 26 GÁZBEKÖTÉST és -szere­lést vállal anyagosán a Tol­na megyei Lakáskarbantar­tó Ipari Szövetkezet, Baja, Táncsics u. 34. Tel.: 11-240. 29 BIRKATARTÁST vállalnék 300—600 db-ig. Ajánlatot le­vélben ..Bérbe” jeligére, ké­rem a Kiskunhalasi Hirde­tőbe. Magyar u. 2. _____ 10 E GYEDÜLÁLLÓ nő egy kis­gyermekkel szoba, konyhás albérletet keres Kiskunha­lason. Ajánlatot levélben „Csendes” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u._2._sz.___________11 K ISKUNHALASON 400 négyszögöl szántó és 350 négyszögöl szőlő kiadó. Ara egy évig tartó napi egy ebéd. Érdeklődni Alsóöreg­szőlők 6. sz. Keceli úton, a laktanya után. Kissné. 14 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas. Tuba u. 2.________________23 K ISKUNHALASON három- szobás, családi ház kb. 2 évre kiadó. Érdeklődni Csá- nyi Benőné. Bajcsy-Zs. u. 27. sz. alatt. ________ 24 B ÚTOROZOTT szoba kiadó. Kiskunhalas, Bálvány u. 22. sa* alatt. 25 SOLTVADKERTEN kiadó 2 kataszteri hold szőlő, ré­szesművelésre. vagy bérmű­velésre. A területen lakás is van. Érdeklődni Weinhardt János, Zrínyi u. 35. sz. 39 KISKUNSALASON egyedül­álló idős személy részére öröklakás kiadó: Az érdele1 lődők levelét ..Szoba, kony­hás lakás” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe1, Magyar u. 2. ________________43 C SATORNAVASAK, min­denféle méretben és típus­ban állandóan kaphatók, vagy megrendelhetők. Épü­letbádogos munkát vállalok vidéken is. Pirtó, Kossuth u. 29. Bádogosműhely.___55 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, egy személy részére kiadó. Kiskunhalas, Széche­nyi u. 47._________ 59 E LVESZETT 1981. december 29-én, Kiskunhalas. Széche­nyi u. 47. sz. alól egy feke- ta. rövid lábú. hosszú szőrű Bogár névre hallgató kan kutya. Kérem a becsületes megtalálót, vagy nyomrave­zetőt értesítsen a fenti cí­men, jutalomba részesül. _______________________60 O LASZ nyelvtanárt, vagy beszélgetőtársat keresek Kiskunhalason. Levelet „Or­vos” jeligére kérek a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. 80 Házasság LAPOSTETÖK szigetelését, valamint csőszigeteléseket vállalunk határidőre, garan­ciával. Tóth Kálmán és tár­sa, Dunaújváros, Duna sor 27 I. 3. Telefon: 06 25 187-58. __72 4 HÓNAPOS kisfiam mellé pótmamát keresek. Dr. Se­rényi. Kecskemét. Juhar u. 19. IV. em. 12. 18 óra után. 155 PEDAGÖGUSNŐ 6l éves, özvegy, élettársat vagy há- zástársat keres 61—73 éve­sig. 3 szobás, komfortos kertes házam és 3900 Ft nyugdijam van. Leveleket „Hasonló” jeligére a kiadó- hivatalba kérek. • 85 55 ÉVES, egyedülálló, lakás­sal rendelkező, elvált, ipari nyugdíjas férfi vagyok. Megismerkednék szintén egyedülálló nővel, aki há­zasság esetén az én ottho­nomba költözne. Leveleket „Megbecsülés” jeligére ké­rem a Kiskunhalasi Hirde­tőbe, Magyar u. 2. 13 38 ÉVES, elvált nő megis­merkedne házasság céljából 40—43 éves férfival. Levele­ket „Orchidea” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe. _______________ 20 M ELEGSZÍVŰ, csalódott, 44 éves üzemi dolgozó, olyan nőt keres feleségnek, aki boldog életre vágyik, ezt nálam megtalálja, aki vidé­ki otthonomba jönne. Gyer­mek nem akadály. Fiatal előnyben. Minden fényké­pes levélre válaszolok.’ Le­veleket „Piros rózsa” jeligé­re a kiadóhivatalba kérek. 84 24 ÉVES. csinosnak mon­dott, filigrán, szőke, zöld szemű, egészségügyi dolgo­zó lány megismerkedne há­zasság céljából, kimondot­tan intelligens, fekete, le­hetőleg- bajszos férfival. Fényképes levelek előnyben. A leveleket „Április volt” jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 1 ______________________76 31 ÉVES, 160 cm magas, vi­dám természetű, de komoly gondolkodású, mások áltál csinosnak mondott elvált nő keresi korban hozzáillő, barna, szakmunkás férfi is­meretségét házasság céljá­ból. Minden kézzel írott le­vélre válaszolok. A levele­ket „Szeretném, ha szeret­nének” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. 86 180 CM magas, 27 éves, ko­pasz kisiparos, megismer­kedne házasság céljából, szakmával rendelkező lány­nyal, vagy elvált asszony1 nyal, 26 éves korig. 165 cm magasságtól. Leveleket Ba­járól, vagy környékéről vá­rok. „Megértés” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe. 5 MUNKAALKALOM ELADÓT felvesz a Kecskeméti Cent­rum Aruház, . 68 KÖZÉPFOKÚ végzettséggel laboránst felveszünk. Jelentkezés: Fajtakísérleti Állomás, Helvécia. £3 KALOCSÁN, vendéglős felvételre ke­res szakácsnőt és egy kiszolgálónőt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentke­zés: írásban, „Nyugdjas” jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendeltsé­gébe kérem. 9 AZ AFIT Kiskunhalasi Üzeme felvesz számlázét, valamint autószerelő és karosszéria-lakatos szakmunkásokat. Soltvadkert! út 17. 56 GÉPJÁRMŰ diagnosztikai és fo­gyasztásmérési szolgáltatás irányítá­sára keresünk gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt. Jelentkezni lehet Kiskunsági TIJSZÖV. Szolgáltató Ága­zat vezetőjénél. Kiskunhalas, Dózsa Gy. u. 13. 57 DÉL-MAGYARORSZAG1 MÉH Vállalat Kiskunhalasi Telepe felvesz raktárost, lángvágót és éjjeliőrt. Jelentkezni le­het Jókai u. 1. telepvezetőnél. 58 EZERMESTER Vállalat pályázatot hir­det Kecskemétre boltvezetői munka­kör betöltésére. Feltétel: középfokú iskolai végzettség és szakmai gyakor­lat. Jelentkezés: írásban Ezermester Szegedi Területi Igazgatóság, Szeged, Székely sor 13. 129 ’FELVESZEK női fodrász szakmunkást. Érdeklődni: Szubota Gáborné, kisipa­ros, Kecskemét, Lánchíd u. 1/b. de. 8-tól este 18 óráig. 124 26 ÉVES, 170 cm magas, el­vált férfi, társaság hiányá­ban keresi korban hozzáillő nő ismeretségét házasság céljából. Lakás van. egy gyermek nem akadály. Min­den levélre válaszolok. Jo­gosítvánnyal rendelkezők előnyben. Leveleket „Sze­retném. ha írnál” leiigére kérem a Kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2. 48 32 ÉVES, 176 cm magas, jó­zan életű, saját hibámon kí­vül elvált, három gyermek után tartásdijat fizető férfi vagyok. Ezúton keresem korban és adottságokban hozzám illő, jó megjelené­sű. müveit nő ismeretségét, aki kedveli a mezőgazdasá­got. Kocsi van, lakás meg­oldható. Kizárólag kézzel írott fényképes levelekre válaszolok. A leveleket .Szeretnélek megtalálni” jel­igére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. ___73 2 2 ÉVES, 155 cm magas, barna, természetet és uta­zást kedvelő, mások által csinosnak mondott elvált nő, társaság hiányában ezúton keresi korban hozzáillő szakmunkás férfi ismeret­ségét. Kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából. Minden levélre válaszolok. Leveleket „Szeretném, ha megtalálnál" jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetöb”. Magyar u. 87 Méhésztársak, figyelem! Műlépüzemiink előzetes bejelentés alapján 1982. február 28-ig kedvezményes áron vállalja a beszállított viasz bérnyomását. Feltételekből érdeklődni le­het, szakcsoportunk szék­házánál személyesen, le­vélben, vagy telefonon. Levélcím: Méhész Szak­csoport Baja, Pf.: 3. Kál­mán Király u. 15. Telefon: Baja, 12-237. 28 NYERSANYAGFORGALMI osztályve­zetői munkakör betöltésére felvételt hirdetünk. A munkakör ellátásához felsőfokú kertészeti végzettség, a meg­felelő szakmai gyakorlat szükséges. Jelentkezés: a Kecskeméti Konzerv­gyár személyzeti osztályán. Szolnoki út 35. 133 KERESÜNK gépkocsivezetőt magán­iparoshoz, lehetőleg családdal, részük­re Jó kertészeti lehetőséggel, vidéken. Lakás van. Ajánlatokat: „Sürgős 135 734” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 151 FELVÉTELRE keresünk vasipari szak­mában jártas minimum alapfokú ár- képesitéssel rendelkező árast, férfi munkaerőt raktári dolgozónak, vala­mint titkárnői munkakör betöltésére érettségizett gyors-gépírni tudó sze­mélyt. Jelentkezni lehet: Fémipari Szövetkezet munkaügyi osztályán, Kiskunfélegyháza, Liget u. 3. 72 A 607. SZ. Ipari Szakmunkásképző In­tézet Kecskemét. Április 4. tér 2. al­kalmaz szobafestő, mázoló szakokta­tót, kőműves szakoktatót, részfoglal­kozású asztalos karbantartót, takarító­nőt, fűtőt szenes kazánhoz, portást, kertészt és segédmunkást. Jelentkezés az iskolában. 90 ’ FELVÉTELRE keresünk helyi mun­kákra: kőműves, tetőfedő, asztalos, villanyszerelő szakmunkásokat, segéd­munkásokat és autóvillamossági sze­relő szakembert. Jó kereseti lehetősé­gek, jó munkaidő-beosztás. Építőipari Szövetkezet Kiskunfélegyháza. Szabad­ság ti-r 9. 94-----JT----- 1 ÉMMUNKAS Vállalat K ecskeméti Gyára felvétel- re keres fürdőőröket, vala- mint programozó munka­körbe érettségizett munka- vállalót. Jelentkezés és bő­vebb felvilágosítás a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Izsáki út 2—6. 597« FOLYAMSZABALYOZO és Kavicskot­ró Vállalat Bajai Hajójavító Üzemigaz­gatósága felvételre keres vasszerkezeti lakatos, géplakatos, hegesztő, motor- szerelő, csőszerelő, festő, szakmunká­sokat, valamint segédmunkásokat. Bé­rezés megegyezés szerint, vidékiek­nek munkásszállást biztosítunk, ötna­pos munkahét heti 42 órai munka­idővel. Jelentkezés: Baja, Dimitrov u. 76/b munkaügyi csoport. 1209 AZ UTASELLÁTÓ VÁLLALAT SZEGEDI TERÜLETI IGAZGATÓSÁGA 1982. március 1-től 1985. február 28-ig terjedő időre szerződéses üzemeltetésre átacíja a következő egységeit: 23. sz. Kiskunhalas MÁV Állomás III. o. vendéglő 108. sz. Hódmezővásárhely MÁV p. u. III. o. büfé 140. sz. Kiskőrös MÁV Állomás III. o. bisztró 289. sz. Kelebia MÁV Állomás III. o. büfé A pályázatokat 1982. február 11-ig kell benyújtani a Területi Igazgatóság központjába. (Szeged, Somogyi Béla u. 11. 6720.) A versenytárgyalás 1982. február 19-én délelőtt 11 órakor lesz az Utasellátó Vállalat KISZ-klubjában, Szeged, Jósika u. 34. szám alatt. Tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást a Területi Igazgatóság központja ad (Sinkáné Baán Katalin területi igazgató, Szeged, Somogyi Béla u. 11.) 102 Bács megyében a tílk] VlllERT villamossági szakbolt (Kecskemét, Korona u. 2. a Művelődési Ház mögött) bőséges készletből kínál megvételre ■ NDK robbanásbiztos fénycsőarmatúrákat 2X20 W; 2X40 W; 3X40. W változatban, fénycsővel ellátva.- Belsőtéri és külsőtéri lámpatesteket, por- és páramentes armatúrákat; földkábeleket,-réz — jelzőkábeleket.­- NDK szellőzőket, iskolahelyiség-megvilágító armatúrákat. Nyitvatartási idő: 8—17 óráig. Szombaton zárva tartunk 92 Gyászhír Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk VIRÁG ISTVÁN nyugdíjas életének 72. évében, rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése január 15-én, pénteken fél 3 óra­kor lesz a kecskeméti köztemető­ben. Gyászoló család. 256 Fájdalomtól megtört szívver tudat­juk azokkal, akik ismerték, és sze­rették, hogy szeretett feleségem, drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, testvérünk, sógor­nőnk NAGY LASZLÖNÉ Mester Erzsébet Kecskemét, Reiszmann S. u. 5. sz. alatti lakos, életének 73. évében, hosszú szenvedés után, 1982. január ll-én elhunyt. Temetése f. hó 14-én délután fél 3 órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 254 Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, anya. testvér, anyós KOMAROMI BERTALANNÉ Tornyi Sára fodrászmester türelemmel viselt, súlyos betegség után. 1982. január 6-án csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz, tatásáról külön értesítést adunk. Gyászoló család. 244 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, dédapánk PAPP FERENC Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. sz. alatti lakos hamvasztás utáni búcsúztatása f. hó 16-án, három­negyed kettő órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. 174 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét a Kecskeméti Városi Pártbizottság­nak, a III. Kerületi Pártalapszer- vezetnek, a volt munkatársaknak, szomszédoknak, akik édesanyám, testvérem, sógornőnk MADI SÁNDORNÉ volt Horváth Imréné Munteán Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló fia és rokonai. 257 Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk ID. SINKA BÉLA temetésén megjelentek, vagy mély gyászunkban más módon osztoz­tak. özv. Sinka Béláné és család­ja, Kiskunhalas. 79 Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, a Habselyem Kötöttárugyár vezető­ségének, dolgozóinak, munkatár­sainak, akik NAGY ANTALNÉ Deák Aranka temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal- munkbán együttéreztek. Gyászoló család. 144 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, Lajosmizsei AGROSZER Vállalat vezetőségének, dolgozói­nak, az ÁFÉSZ vezetőségének. Cukrászüzem dolgozóinak, akik szeretett fiunk, testvérünk, édes­apánk FALUSI SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban velünk együtt érez­tek. Gyászoló család. 172 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, az 1120-as bolt dolgozóinak, akik drága jó feleségem és édes­anyám \ BÖBOR SÁNDORNÉ Vargyas Teréz temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, részvé­tükkel mélységes gyászunkban együtt éreztek. Gyászoló férje és leánya. 173 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretett halottunk DUDÁS ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, éj* mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család, Kiskunhalas. 27 Ezúton mondunk köszönetét njind- azon rokonoknak, ismerősöknek, jóbarátoknak, és munkatársaknak, akik a tragikus szerencsétlenség miatt elhunyt KIRÁLY GY. LÁSZLÓ testvérünk temetésén részt vettek, és bánatunkban. fájdalmunkban osztoztak. Király és Csűri család. Kiskunhalas. 7^ Munkaalkalom A KISKŐRÖSI Postahivatal kézbesítő munkakörbe jelentkezőket keres. Bé-v rezés kollektív szerződés szerint. Bő­vebb felvilágosítás a hivatalvezetőnél kapható. 8. AGROKER Vállalat munkaerőket ke­res felvételre bolti elszámoltától és gépíró-adminisztrátori munkakör be­töltésére. Jelentkezni lehet: AGROKER.. Vállalat Kecskemét, Halasi út 29 Számviteli osztályvezetőnél. 7 GABONAFORGALMI és Malomipari. Vállalat Kiskunfélegyházi Körzeti Üze­me fizikai dolgozókat keres raktári munkás és lezsákolói munkakörbe. Je­lentkezni lehet: Kiskunfélegyháza. Kossuth u. 6. szám alatt. 6>. ÉBKM Vízmű Vállalat relvesz köz pontifütés-szerelőt és belsős'zereiés, munkákra vízvezeték-szerelőt. Felvétel esetén a gyermekének bölcsődei, vagy óvodai férőhelyet tudunk biztosítani a vállalati gyermekintézményeinkben, Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vál­lalat Kecskemét, Izsáki út 13. 71 ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat azonnali be­lépéssel felvesz közgazdasági érettsé­givel rendelkezőt anyagbeszerző-gond­nok munkakörbe. Jelentkezés: Kecs­kemét, Rákócziváros 30. Gondnokság­vezetőnél. 65 á

Next

/
Oldalképek
Tartalom