Petőfi Népe, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-11 / 264. szám

APR O HIRDETÉSEK Ingatlan BEÉPÍTHETŐ telek eladó. Kiskunhalas. Dobó u. 44. Érdeklődni Bokréta u. 7. 2517 NAGY lakóház 800 négyszö­göl területtel, .két részben is eladó. Kiskunhalas. Sós­tói szólok az. (Csárdánál a kanyar oan.) ___________ 2535 B ÁJÁN távolsági buszállo­másnál, háromszobás kom­fortos ház eladó. Jókai u. 22/a. 1761 KISEBB ház eladó Baja Kökény u. Deák F. ű. zsilip felé. Érdeklődni: Kovács Ferenc. Baja, Dimitrov u. 85 3 óra után. ___________1766 C SALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas. Tompa u. 6. ______' '__________2652 S ÜRGŐSEN eladó 1260 négy­zetméteres tanyaépület vil­lannyal, 1721 négyzetméter szőlőterülettel. Kunfehértó, II. kér. 122. sz. Érdeklődni Granyák Pál. Kaskaniyú. Hunyadi u. 23._____ 2659 K ISKUNHALASON zártkert­ben. 1200 négyszögöl szőlő, veteményes terület, lakható épülettel eladó. Érdeklődni Paprika Benőné, Felsőöreg­szőlők 88.____________ 2677 L AKOHAz eladó. Kiskunha­las, Nyárfa u. 12. J_ 2679 K ISKUNHALASON, a GubO- dt út mellett. 8000 négyzet- méter veteményesnek való terület eladó. Érdeklődni Nyárfa u. 12. sz. alatt. 2680 KISKUNHALASON, az Al- sóöregszőlőkben 600 négy­szögöl terület eladó. Érdek­lődni Dugonics u. 3. sz. alatt. ‘ _ 2682 200 NÉGYSZÖGÖL telek me­zőgazdasági épülettel, ki­sebb házzal eladó Víz. vil­lany van. • Ugyanott 30 da­rab kecske eladó. Kecske­mét. Máriahegy 219. (Bogo- vicsfalu. kutnál jobbra.) 5318 KALOCSÁN 3 szobás, kom­fortos családi ház, garázs- zsal, 110 négyszögöl telek­kel. megegyezéssel eladó, illetve kisebb családi házra elcserélem. Érdeklődni le­het: Keleti József, 6300 Ka­locsa, Sörös Imre u- 63. sz. alatt, délután 17 órától. 479 SZAKMAR, Gombolyag 50. szám alatti 2 szobás csalá­di ház, melléképületekkel, 600 négyszögöl telekkel, megegyezéssel, azonnal be­költözhetően eladó. Érdek­lődni lehet: Csefkó Ferenc- nénél, a fenti elmen. 483 SZAKMARON, 2 szobás, komfortos családi ház. mel­léképületekkel, 334 négy­szögöl telekkel, megegye­zéssel. beköltözhetően el- I adó. Érdeklődni lehet: Lász­ló Illésné. 6336 Szakmár. Kossuth u. 4. szám alatt. ___________'__________484 L AKOHAZ, 74 négyszögöles telekkel sürgősen eladó. Ér­deklődni mindennap 3 órá­tól. Kecskemét. Héviz u. 4.- 5137 2 SZOBA, összkomfortos ház eladó. Jánoshalma, Ál­dás u. 10. szám alatt. 2100 JÁNOSHALMÁN, Szabad­május tér 4. szám alatti ház eladó. Érdeklődni: Gunda Mihálynál, 6440 Jánoshalma Haladás, Tsz. _________ 2099 E LADÓ Kecskemét, Erzsé­bet körút 4. szám alatti la­kóház. beköltözhetően. Ér­deklődni: szombaton du. 14 —16 és vasárnap délelőtt'9— 12 óra között a helyszínen. .____________________ 5186 E LADÓ ház Hetényegyháza. Szarkás 204. özv. Kónya Jánosnénál._____5X94 K ETTÖSZOBAS, fürdőszo­bás. kertes családi ház el­adó. Kecskemét. Bakonyi Antal u. 70. (Rendőrfalu) .______________5207 E LADÓ 200 négyszögöl hob­bikért bekerítve kúttal. rak- mrral a Felsőszéktó- ban. Érdeklődni: Kecske­mét, Pákozdl csata u. 16. i. em. 16.___________ 24084 E LADÓ ház melléképületek­kel. jó termő szőlővel. Víz, villany van. Érdeklődni: délutáni órákban minden­nap. Kecskemét. Szarkás 48. Sinkó István. 24099 LAKOHAz telekkel, új ház­építési lehetőséggel eladó. Kiskunhalas. Hattyú u. 15.-sz­___________:_________ 2708 J ÁNOSHALMA. Kossuth u. 13. sz. alatti lakóház eladó. Érdeklődni Arany J. u. 7. sz. alatt. Dobosnénál. _27ll KISKUNHALASON zártkert­ben 500 négyszögöl szántó- terület eladó. Érdeklődni Vörösmarty u. 36. 16 óra után. _______ 2734 T ANYA, 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas, Alsószállás 58. sz. Király Balázs.________________2758 E LADÓ Kecskemét. Simo- nyi u. ■ 2 s. számú, lakóház orvosi rendelővel, garázzsal beköltözhetően. Érdeklőd­ni: Széchényi tér 11. ______________;__________241203 E LADÓ háremszobás, ker­tes családi ház, esetleg ki­sebb lakást beszámítok. Aián'aitot: ..Szolnoki út” jeligére a kiadóba kérek. ____ ' 24399 E LADÓ Kecskemét. Mánia- hegyiben 280 négyszögöl hob­bikért. Ajánlatokat „12 000 Ft. Jeligére a kiadóba ké- rek. 24290 Lakás KÉT és fél szobás, erkélyes lakásunkat elcserélnénk kertes házra vagy eladnánk. Kecskemét, Széchenyiváros, Nyíri út 49. III. 9. 24217 KALOCSA, Széchenyi lkt.-i. 2 szobás, első emeleti, szö­vetkezeti üres lakás, meg­egyezéssel, készpénz plusz hitelátvállalással eladó. Ér­deklődni lehet: Varga Jó- 6300 Kalocsa, Vörös- ma • f U. 112. 485 KECSKEMÉTEN egyszobás összkomfortos lakást vagy házrészt vennék, készpénz és OTP-hitelátváiLlalással. Lev ele két: „ Armegj előkés­sel z4(>75” jeligére a kiadó­ba kérek.______________24079 E LCSERÉLNÉM “Kecske­mét, Rákóczi utcai 2 szoba, összkomfortos ■ tanácsi la­kásomat 1 szoba, összkom­fortos tanácsira. Leveleket: „Központ 134803” jeligére a ■kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 5128 KECSKEMÉT, Hunyadivá­rosban 4 szoba, összkomfbr- ztos ii. emeleti szövetkezeti lakás, garázzsal készpénz plusz OTP-hitelátvállailás- s<al eladó. Lével eket: „Azon­nali beköltözhető 134868" •jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőibe kérek. 5195 2 SZOBÁS, erkélyes szö­vetkezeti lakás OTP-hitel- átvá Halassal eladó. Baja, Kodály Z. u. 8. III. em., 12. Érd.: helyszínen. _______1777 . KÉT szoba, összkomfortos, gázfűtéses belvárosi örökla­kás eladó. Baja, Babits M. u. i/9. 1784 SZEGEDI lakásra cserél­ném kiskunhalasi víztorony melletti garzonlakásomat. Érdeklődni Szeged, Debre­ceni u. 33. Eke.________2712 S ZEGED belvárosában két­szobás, összkomfortos, gá­zos tanácsi lakásom kiskun- halasira cserélném. Levele­ket „Tél. el5tt” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde­tőbe Magyar u _2. 2713 KÉTSZOBÁS lakás eladó. Kiskunnalas, Kuruc vitézek tere 32. ss. alatt. III. em. 2. 2733 Gépek és alkatrészek DIESEL-MOTOROS fülkés tehergépkocsi levizsgáztat­va eladó. (Lassú jármű.) Horváth István 6413 Kunfe- hértó, Rákóczi u. 72. ___________ 2642 M ÁSODIK műszaki vizsgára felkészített 1200-as Lada és vattacukor-készítő gép el­adó. Érdeklődni ^Soltvadkert, Grätzer u. 2._______ 2673 1 2D0-AS Zsiguli megkímélt állapotban eladó. Érdeklőd­ni Kiskunhalas, Gyep u. 3. SZ.____________ _ 2754 UX-ES korallszínű Dacia, friss műszakával, eladó. Kiskunhalas, Víz u. 7. sz. 2755 U—28-AS traktor, 3,5 ton­nás pótkocsival, komplett permetezőgép, 3 hengeres RS-szivattyúval és, IS rend­számú 127-es Fiat, friss műszakival eladó. Érdeklőd­ni: Kiskőrös, Toldi u. 10. ' 24069 N ÉG YKERÉK - MÉGHA JT A - Sü dízelmotoros munka­gép eladó. Tázlár, Hunyadi u. 8. sz. ________________2752 Z APO'RO ZSEC személygép­kocsi eladó. Kiskunhalas, Alsószállás 269._________2753 U E 28-as Dutra-fő,tengely, komplett hüvely és dugattyú eladó. Farkas István, Kecel, Vasút ü. 45.____________2749 T 28-AS szívótorkot keresek megvételre. Cím: Matyók István, Kelebi a, IV- es járás 22. 2748 SIMSON motorkerékpár és 550-es szalagfűrész félkész " állapotban eladó. Kiskun­halas, Bálvány u. 17. sz. , 2745 VOLVO 244 LA és nagymé­retű torziós rugózás ú kis­ipari utánfutó eladó. Solt- vácikert, Bocskai u. 44. ___________ 2740- UL-ES 1500-as Polski Fiat eladó. Kiskunhalas, Nép­front u. 22. Érdeklődni dél­után.____________________2739 R ENDSZÁM . nélküli 1000-<es Wartburg olcsón eladó. Kis­kunhalas, Felsősződők 140. sz. Víg István. (Kertváros­ban a köves út végén.) ________ 2738 TRABANT eladó. Kiskun­halas, Bem u. 8. Hegedűs. _________2737 P S-ES Wartburg de Luxe eladó. (Esetleg , Zsigulira cserélném.) Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 21. IV. em. 30. Érdeklődni 17 óra után.____________________2735 Z KrS Trabant eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Ku­ruc vitézek tere 36. IV. em. 3. Frenyó._______________2730 HÁROM és fél éves Sim­son Schwalbe kismotor el­adó. Kiskunhalas, Nád u. 13. SZ.______ 2729 R AJ Gaz lejárt műszakival eladó. Soltvadkert, Petőfi u. 86.___________________2728 V IZSGÁZOTT Pannónia- miotoros magánjáró eladó. Kiskunhalas, Bercsényi u. 14. rv. em. 13. Érdeklődni 17 óra után. 2727 ZO-S 1200-as Lada sürgősen eladó. Kiskunhalas, Martos y. u. 10. sz.____________?722 OSá ZKEKEK-MEU HA J.TA- SU MlB dizel-munkaigép el­adó. Soltvadkert, Hunyadi u. 23. sz.___________fííi8 M EGKÍMÉLT állapotban lé­vő ox rendszámú 250/1-es MZ eladó. Kiskunmajsa, Szigetköz 1.____________*í±5 Z S-ES Trabant Special el- adó. Tompa, Attila u. 150. 50-ES Super Zetor kettes ekével eladó. Mélykút, Bo- tnnd u. 1. sz._________ííí? S EGÉDMOTORRA gáztatott Simson Schwalbe eladó. Tázlár, Kossuth u. 25. sz. alatt.________________*I2r f lSSZKERÉK-MEGHAJTA- SU rendszámmal ellátott dízelimagárvjáró eladó. Ke­cel, Thököly u. 14. sz. Fa- lásti. -— ARO friss műszaki vizsga- val eladó. Kecel, Bacsó B. U. 12. Ladkóék. _______2703 M TZ 50-es és 3,5 tonnás pótkocsi eladó. Kecel, Sás u. 7. sz. FI aisz. Érdeklődni , szombat, vasárnap. 2702 jö állapotban lévő Panno- nia-motoros munkagép el­adó. Kiskunhalas, Míg k. u. 17. sz.______________“Ül* PB rendszámú 1300-as Lada * jó állapotban eladó. Torma József, Kisszállás, Aka„^ u. 2. sz.____________2636 KIS fogyasztású 1974-es Opel Kadett kitűnő állapot­ban eladó. Érdeklődni kedd, - csütörtök délután a mély­kúti fogászaton. _________2693 6 01-ES Trabant Special _ 17 ezer kilométerrel, sürgősen eladó, kiskunhalas, Sz-e­chenyi u. 88. sz._______ 2692. R ÉGI típusú lC0-as Wart­burg egyben bontásra eladó. Kecskemét, Kőrösihegy 10. 24092 SKODA Combi eladó. Mo­tort beszámítok. Izsák, Ge- deoni iskolánál. Magó. 24031 K—25-OS traktor, jó álla­potban, eladó vagy nagyobb | | gépre cserélhető. Madácsi, Soltszentimre, Szentimre herceg u. 103. 24098 ELADÓ 900-as nagykerekű I Wartburg alkatrészként, ugyanitt M 21-es Volga tel- | | jes futómű,1 sebességváltó, kormánymű és szélvédő . üvegek. Érdeklődni: Kees- I kémét, Szarkás, 48. Iskola | | mellett, Sinikóék._______24400 I J Ö állapotban lévő 50-es Szuper Zetor. pótkocsival, ekével együtt eladó. Zsám- | böki Imre, Bugac, Kisbu­I g,ac 33._______________24075 | GARÁZSBAN tartott 6 éves Trabant friss műszakival eladó. Kecskemét, Nagyko- rösi u. 31. Kozmetika. 5206 I JÓ állapotban lévő CG-s Trabant új motorral eladó. Kecskemét, ösvény utca 31. (Volt Dárdai-telep III. utca.) _____________ 5205 E LADÓ Volga első-hátsó híd, lovas kocsi alá után­futónak. Kecskemét, Hajma j. u. 1. _________ 3191 E LADÓ rendszám és motor nélküli 408-as Moszkvics és Baibetta-imotoros szivattyú. Jakabszállás, IÍ. kerület 2. sz. Bejárat a Béke utcából. Érdeklődni 15 óra után. ■____________ ,______5138 1 Z M rendszámú 1300-as Lada személygépkocsi érvényes műszaki vizsgával, fehér színű, megegyezéssel eladó. Érdeklődni lehet: Horváth Frigyes, 6440. Jánoshalma, Hunyadi uT 15.__________480 B MW 518-as, 1981. típusú j személygépkocsi, átírható, 3000 km-rel eladó. Ajánla­tokat: „Igényesnek" — jel­igére a Magyar Hirdető ka­locsai kirendeltségébe ké­ram. _____________________481 U E—28-AS alkatrészek el­ad-'k. Gyenes László, Páhi. I. kér. 26. 24063 Egyéb adásvétel BÁCSALMÁSON. Rákóczi u. 38. szám alatt bontásból eladó: tégla, cserép, léc, méretre fűrészelt faanyag (volt kultúrház)._______34218 E LADÚ egyesbe járó ló és 40 mázsáig biró gumiskocsi. Kecskemét. Kolozsvári u. 19. Rendőrfalu._____________5343 C SÖVES kukorica eladó. Kiskunhalas, Kisfaludy u. 49._______________________3347 FARKASKUTYA-KÖLY- KÖK eladók. Kiskunhalas, Gázon u. 34.___________2641 N UTRIAK eladók, világos színűek. Bodor József, Akasztó, Bocskai u. 6.' _________________________ai4fl 4 EVES, 180 cm magas he- rélt ló eladó. Orgovány, Népköztársaság út 25. Da­rányi.___________________5204 N UTRIÄK eladók. Kiskun­halas, Fazekas G. u. 50. _________________________2726 8 FÉRŐHELYES, fémvázas nyúlketrec, 6 dlb amyanyúl, és 40 db növendék eladó. Kiskunhalas. Bálvány u. 17. SZ.______________________2744 E LADÖ 40 mázsa érett trá­gya, két darab keményía- szeflerény. Kecskemét, HaJ­ma J. utca 1.__________5190 N AGYOBB mennyiségű trá­gya eladó. Kecskemét, Ben­czúr Gyula u. 27. 5175 NAGYVIRÁGÜ, eredeti, olasz évelő szegfűpalánta, vegyes színekben, tövenként 5,— Ft. Kapható Toronyi- kertészet, Békéscsabái Sztra- ka U. 27.-_ ; 2079 ATSZERELHETÖ babako­csi újszerű állapotban, és 2 fotel eladó. Kecskemét, Széchenyiváros, Forrada­lom u. 4. V. em. 73. 5211 SÜLLYESZTETT varrógép eladó. Kecskemét, Árok u. 2/a,_______________;_____24064 N AGYMÉRETŰ Singer var- rögáp eladó. Érdeklődni le­het: 6328. .DunapataJ. Tavasz utca 2. ______ 1 '482 É PÍTŐK, figyelem! Bontás- ból eladó tégla, horogfa, gerenda 10 m-ig, piros cse­rép, tsz-nek vasszerkezet, betongerenda és egyéb bon­tási anyagok. Baja, Kölcsey F. u. 52. Pálma étteremtől 100 méterre.____________1775 A NTIK mahagóni háló- és ebédlőbútor eladó. Urbán Arpádné, Orgovány, Hajma A. u. 13. sz. alatt. 5131 PANORAMAS, mély gyer­mekkocsi eladó. Kecskemét, Széchenyiváros Szimfero- pol tér 25. III. em. 24. 5142 TÜZELÖOLAJKÜT eladó Kecskeméten. Érdeklődni: Hitel u. 5, II. em. 7. 24080 HOB'GANYZOTT drótfonat eladó. Kecskemét, Mükert- város, Liget utca 2. 5201! 120 FÉRŐHELYES libatö­mőrács eladó. Torma József, Kisszállás, Akácfa u. 2. sz. ____________ 2695 2 500-AS csúcsesztergapad, 2 db 150 és 200 kg-os kovács­üllő, egy lábpedálos Sim­son motorkerékpár és egy 11 hónapos németjuhász loan kutya eladó. Kiskunhalas, Jókai u. 44. sz. alatt. 2694 ELADÓ: egy tv, háromike- rekű tricikli, egy 200 kg-os mázsa, egy gáztűzhely pa­lackkal együtt,. és egy női kerékpár. Kiskunhalas, Eöt­I vös u. 13. _____________■ 2707 K ÉTSZEMÉLYES epedás 'I reikaimié, 2 db fotel, 2 db szék, egy beépíthető cse­répkályha, és egy női per­zsabunda eladó. Kiskunha­las, Partiszölők 39. Zsig- mönd. Strandfürdő mögött. _________________2714 KÉTSZEMÉLYES, kicsire' összecsukható rekaimié el­adó. Kiskunhalas, Kosevoj tér 5. Érdeklődni 14 óra után. _ 2719 TOTYA kazánok, radal- és lemezradiátor szállítását és szerelését határidőre válla­lom, közületnek is. Szerelő kisiparos, Kiskunhalas, Mol- nár u. 2. 8730 KOMPLETT söntéspult sör- apparátokkal eladó. Kiskun- halas, Kosevoj tér 3. 2723 VINYISZTÖ kazán eladó. Kömpöc, Kossuth u. 49. Pó linkó._______ 2732 5 00 LITERES hűtőláda eladó. Kiskőrös, Mohácsi u. 36. Érdeklődni az esti ■ órákban. _________________________2743 S HARP sztereó music cen­ter, rádió, lemezjátszó, mag­netofon eladó. Kiskunhalas, Paprika A. u. 19. Farkas. Érdeklődni az esti órákban. Tel.: 11-496._____________2746 NŐI Irhabunda eladó. Kis­kunhalas, Kisfaludy u. 108. Érdeklődni 17 óra után. _____________________ 2747 B ÚTORSZÖVETBŐL hazai és import különlegességek érkeztek a Halasi Áruház­ba.______________________2757 T RAPPER farmernadrág minden méretben kapható a Halasi Áruházban. Kíván­ságra postán utánvéttel is elküldjük'.'______________2758 O LAJOSHORDOK, olaj- kályha, dunyha, szekrény, üvegajtó, tükörszekrény (ré­giség) . rekamié. zongora, és férfi öltönyök eladók. Kiskunhalas. Paprika A. u. 5. Érdeklődni 17 órától. 2759 Vegyes NORTON-kútfúrást vállalok, teljes felszereléssel, 3 év ga­ranciával, részletes tájékoz­tatás levélben vagy szemé­lyesen minden szombaton 13—19 óráig. Gajdacsi Géza, kútfúró kisiparos, 6723. Sze­ged, Gyík utca 21 /A. 319. ép. II. em 8. (Felsőváros) ______________________ 5090 GEBINES kozmetikai szalo­nomat Kiskunhalason, a Szi- lády A. u. 17. sz. alatt meg­nyitottam. Dr. Dutkay L6­r ántné. '_____________?651 É PÍTŐK figyelem! Bontás­ból származó tégla minden méretű, építő faanyag, léc, deszka, piros cserép, ajtó, ablakok, parketta, vaska­puk, üvegfalak, egyéb bon­tási anyagok, nagy mennyi­ségben eladók. Kiskunhalas, Kisfaludy u. 3.. a benzin­kúttal szemben. ________1653 "n íÉMET nyelven fordítást vállalóik. Lovas Éva, Tisza- kécsike, Táncsics 6. 2150 ELVESZETT németjuhász kan kutya XI. 9-én 16—17 óra között . Kecskemét, Hotfí- miamm János u. környékén. A becsületes megtaláló ju­talomban részesül. Kecs­kemét, Kölcsey u. 10. __________________243H6 TAPÉTÁZÁST vállalóik. Kecskémét, Árpád körút 8. III. em. 9. 5209 FIATAL házaspár kiadó' la­kást keres Kecskeméten. Ajánlatokat: „Sürgős 134302" jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 5127 ÉRTESÍTEM tisztelt ügyfe­leimet, hogy színes és feke­te-fehér / televíziókészülé­kek. javítását vállalom rövid határidővel. Szántai Ferenc, tv-müszerész. Kecskemét, Tizedes u. 6. Telefon: 21-761. _____________ 5126 F ODRASZÜZLE t EMET megnyitottam Kecskemét, Széchenyi krt. 43. sz. alatt. Nyitva: 6—11-ig, du. 3—7-ig. Minden szombaton, 6—2-ig. Bogdány Sándorné._____5129 B EJÁRÓNŐT keresek egész napra egyszemélyes háztar­tásba. Kecskemét, Hajma J. utca 1. sz. algtt. 5193 ANYANYELVET, matema­tikát korrepetáló személyt keresek alsótagozatos ta­nulóhoz Kecskeméten. Le­veledet : ,, Szombat-vasár­nap 134818" jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdétőbe kérek.______ 5143 2 LÓNAK való istálló kiadó. | Kecskemét, Hajma J. utca 1. 5192 KISGYERMEK éj jeli-nap­pali gondozását vállalom. Érdeklődni: Kecskemét, Műkertváros, Jácint u. 3. délutáni órákban._______3200 Ér tesítem a lakosságot, hogy virágüzletemet a Szé- chenyivárosban, Lánchíd u. 3. szám alatt megnyitottam. Vágott és cserepes virágok I kaphatók. Koszorúk és menyasszonyi csokrok meg­rendelhetők. Várom kedves vásárlóimat. Vicze ErnŐné. 24081 | A KISKÖRÖS és Vidéke ÁFÉSZ 1982. január 1-től 1984. december 31-ig szer­ződéses üzemeltetésre át­adja az alábbi üzleteit: 8. sz. Vegyesbolt, Kiskőrös, Mészáros L. u. 39. 17. sz. Virágbolt, Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 9. 20. sz. Dohány­bolt, Kiskőrös, Petőfi tér 1. 39. sz. Zöldségbolt, Kiskő­rös, Kossuth L. u. 54. 97. sz. Vegyesbolt, Kiskőrös, Ku- rucz Zs. u. 24. 3. sz. Italbolt, Kiskőrös, Kossuth L. u. 52. 6. sz. Italbolt, Kiskőrös, Pe­tőfi S. u. 21. 14. sz. Strand­vendéglő, Kiskőrös, Erdőtel­ki u. 15.15. sz. Pressó, Kis­kőrös, Rákóczi u. 82. 21. sz. Italbolt, Kiskőrös, Bajcsy- Zs. u. 84. 22. sz. Italbolt, Kiskőrös, Erdőtelek 35. 27. sz. Pressó, Kiskőrös, Bat­thyány u. 12. A pályázato­kat 1981. deomber 10-ig kell benyújtani a szövetkezet központjában, Kiskőrös, Tö­möri u. 10. Tájékoztató ada­tokat és bővebb felvilágosí­tást a szövetkezet közgazda- sági osztálya ad. A ver­senytárgyalás időpontjáról és helyéről a pályázókat közVetlenül értesítjük. 5405 ÉRTESÍTEM a lakosságot, építkezőket, dözületeket, bádogosokat, hogy' 1981. nov. l-től bádogos és csa­tornavasgyártó műhelye­met megnyitottam. Minden­féle, bádogos munkát és fél­kész termék gyártását vál­lalom. 33-as csatornavas ál­landóan kapható és megren­delhető 12—13 Ft. darabja. Várom megrendelőimet. Csernák Gyula, Pirtó, Kos­suth u. 29. 2691 GÉPÍRÁST vállalok. Márta Györgyné, Tázlár, IV. kér. 2. 2698 ÄUTO ÁPOLÓ műhelyemet megnyitottam. Alvázüreg- védelem garanciával, rövid határidővel. Márta György, Tázlár, IV. kér. 2. (Központ­hoz 700 m.). ____________2699 K ÖZÜLETEK, magánosok, figyelem! Szabadkapacitás­sal rendelkező lakatos kis­iparos, mindenféle lakatos- munkák kivitelezését vál­lalja. Jánoshalma, Báthory u. 29. 1 2724 TÖRÖTT fogsorának javí­tását megvárhatja a Fog­technikai Vállalat kiskun- halasi laboratóriumában a városi kórházban.’ A fogá­szati hónap alkalmából csökkentett áron 48,— Ft­ért. 2725 Házasság 40 ÉVES, 168 magas, barna elvált nyugdíjas, nem iszá­kos férfi, saját házzal, meg­ismerkedne olyan elvált vagy özvegyasszonnyal, há­zasság céljából, aki hozzá költözne. Leveleket: , .Al­bérletbe levők előnyben" jeligére a bajai Magyar Hir­detőbe. _. ' 4 . . 1746 28 ÉVES, 180 cm magas, barna hajú, ' kék szemű, műszaki végzettségű és be­osztású fiatalember keresi hozzáiUő nő ismeretséget, házasság céljából. Lakás, kocsi van. Leveleket „Kék madár” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe, Ma* gyár u. 2. t ____________• 2750 3 0 ÉVES. 180 cm magas, el­vált fj.zik.ad dolgozó megis­merkedne korban hozzáillő nővel házasság céljából. Egy gyermek nem akadály. Lehetőleg fényképes levele­ket kérek '„Egymásért” jel­igére a/ kiskunhalasi Hirüe-i tőbe, Magyar u. 2. sz- ^ 27.09 130 ÉVES. barna, jó megje­lenésű elvált asszony, va­gyok, egy 5 éves kislányom van. Házasság céljából meg­ismerkednék hozzám illőj jó megjelenésű, csinosnak mondott, s legalább 170—130 | om magas szakmunkás fér­fival" 35 éves korig. Teljes alakú fényképet kérek. Egy gyermek nem akadály. Le­velet „Piros rózsa” jeligére kérem a kiskunhalasi Hin- detőbe, Magyar u. 2. 2700 Hirdessen lapunkban KÖZLEMÉNYEK A dEmASZ Kiskunfélegyházi Kiren­deltség értesíti fogyasztóit, hogy 1981. november 13-án és 16-án 7 órától 16 óráig áramszünetet tart a Kunszállás Vereb iskolai trafókörzetben, a kun- szállási területre eső fogyasztóknál. 2146 DÉMASZ Kiskunfélegyházi Kirendelt­ség értesíti a város lakosait, hogy Kiskunfélegyházán, Hunyadi u. 1. számú ház földkábeles csatlakozása elkészült, melyet 1981. november 16- án' feszültség alá helyezi-. Ezen idő­ponttól a szerelvények megközelítése és érintése életveszélyes és tilos. 2151 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett leányom, édesanyánk/ nagyanyánk és testvérem ÖZV. KOVÁCS MIHALYNÉ - Merha Rózsa 71 éves korában, november 6-án, . hosszú, súlyos betegségben el­hunyt. Temetés f. hó 12-én, csü­törtökön fél l órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Minden* kü­lön értesítés helyett. Gyászoló csa- . Iád. 5472 Fájdalommal tudatjuk, hogy drá­ga édesanyánk ÖZV. DUDÁS MIHALYNÉ Nagy Mária október 9-én, 67 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása és elhelyezése november 12- én, csütörtökön 14 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 5474 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, testvérünk, nagyma­mánk, ÖZV. SZALAY JÖZSEFNÉ Kuiman Erzsébet Kecskemét, Szélmalom u. 29. szám alatti lakos súlyos betegség után, november 5-én elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása f. hó 12-én, csütörtökön du. háromnegyed 3 óraikor lesz a kecskeméti Közte­metőben. Gyászoló család. 5442 Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, testvérünk VÁSÁRHELYI FERENC a Fémmunkás Vállalat volt dolgo­zója, türelemmel viselt, hosszú be­tegség után életének 65. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1981. november 14-én 14 órakor lesz a -kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló felesége, gyermekei, unokái, testvérei. 24240 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek^ jó szomszédoknak, a Barom­fifeldolgozó Vállalat dolgozóinak, akik szeretett gyermekünk, ' édes­anyánk, testvérünk NAGY SÁNDORNÉ Fülöp Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és vi­gasztaló szavaikkal mérhetetlen nagy fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család, Kiskun­halas. 2721 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, akik felejt­hetetlen édesanyánk DUDÁS ADAMNÉ Vörös Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és fáj­dalmunkban osztoztak. Gyászoló család, Kiskunhalas. 2701. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, a BV Intézet vezetőjének és dolgozóinak, volt munkatársaknak, az MSZMP VI. körzeti alapszervezet tagjainak, akik szeretett férjem MESTER JÁNOS ' hamvasztás előtti búcsúztatásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló felesége és családja. 24065 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, jó szom­szédoknak, akik szeretett1 férjem ID. MÉSZÁROS FERENC temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és mély­séges fájdalmunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család. 5199 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, az 52-es konyha vezetői­nek, dolgozóinak, akik szeretett keresztapánk VARGA JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 5132 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, munka­társaknak, akik szeretett férjem, édesapánk és nagyapánk VIRÁG MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek. Gyászoló család. 5133 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, akilk szeretett feleségem, drága édesanyánk, anyósunk és nagymamánk ARANYI MIHALYNÉ ’Bogár Margit temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család. 5203 Hálás szívvel mondunk köszönetét rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, a Fémipari Szövet­kezet dolgozóinak, akik felejthe­tetlen drága halottunk BODOR BALÁZS temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetét mondunk a Fém­ipari Szövetkezet vezetőinek, akik saját halottjuknak tekintették. Gyászoló család. 24078 MUNKAALKALOM ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat ellenőrzési osztálya felvételt hirdet minőségi ellenőr munkakör betöltésére (köz- gazidasági technikumi érettségi). Je­lentkezés : Kecskemét, Rákócziváros 30. sz. Ellenőrzési osztály vezetőjénél. 5181 KODÁLY ÉZI felvesz közgazdasági szakközépiskola pénzügyi tagozatán végzett, gépírni tudó kezdő dolgozót, pénzügyi munkaikörbe. Jelentkezni le­het Kecskemét, Szabadság tér 7. szám alatt. 5230 A VÁROSGAZDÁLKODÁSI Vállalat felvételre keres gépkocsivezetőt. Je­lentkezni lehet a Vállalat Központjá­ban, Kecskemét, Műkert 9. szám alatt. 5234 BAGS-K1SKUN megyei Növényvé­delmi és Agrokémiai Állomás felvesz fizükiai állományba kertészt, trakor- vezetőt, betanított munkásokat. Je­lentkezés : Kecskemét, Halasi út 36. Telefon: 21-055. 2070 UTASELLÁTÓ Vállalat Kiskunhalas, MAV-pályaudvaron lévő étterme fel­vesz főszakácsokat, konyhalányokat, csaposokat és felszolgálót. Jelentkezni lehet az étteremben 7—14 óráig. 2713 FOLYAMSZABALYOZO és Kavlcskot- ró Vállalat Bajai Hajójavító Üzemigaz­gatósága felvételre keres vasszerkezeti lakatos, géplakatos, hegesztő, motor- szerelő, csőszerelő, festő, szakmunká­sokat, valamint segédmunkásokat. Bé­rezés megegyezés szerint, vidékiek­nek munkásszállást biztosítunk. Ötna­pos munkahét heti 42 órai munka­idővel. Jelentkezés: Baja, Dimitrov u. 76/b munkaügyi csoport. 1209 FELVESZÜNK dusnoki üzemünkbe bű­torasztalosokat, faipari gépmunkáso­kat, betanított és segédmunkásokat, nőket is, jó kereseti lehetőséggel. Je­lentkezés: Szikra Műbútor és Faáru Szövetkezet dusnoki telepe, Dusnok. 2088 A KISKUNHALASI Baromfifeldolgozó Vállalat középfokú végzettségű, több­éves gyakorlattal rendelkező férfit ke­res felvételre, anyagmozgatási műve­zetői munkakörbe. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti vezetőjénél. 2086 TMK-LAKATOST felvesz a kecske­méti Asztalos KSZ. Kecskemét, Szol­noki út 1. szám alatt. 5180 ÁCS, kőműves szakmunkásokat és segédmunkásokat azonnali belépéssel felvesz a Helvéciái Petőfi Mgtsz. Je­lentkezés: Kecskemét, Mindszenti út 1. szám alatt az építésvezetőnél. d mezöGÓp kmettemmát gedl Út 136. 5076 A MEZŐGÉP Vállalat fel­vesz: esztergályosokat, ma­rósokat exportmunka végzé­sére, továbbá jól képzett la­katosokat és hegesztőket. Jelentkezés: MEZŐGÉP Kecskemét, Törzsgyár Mun­kaügyi Csoport, Külső-Sze- 2045 A SZOLNOK m,egyei Tanács Építési és Szerelőipari Vállalata, Szolnok, Jó­zsef Attila u. 36. sz. keres szerkezet- építő mérnököt tervezői és termelés- irányítói munkakörbe vezetőnek. Le­telepedési lehetőségét vállalatunk biz­tosít. Pályázati határidő: 1981. novem­ber 15. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és oktatási osztályán, részletes önéletrajz és bérigény meg­jelölésével, írásban vagy személyesen. 2045 AGROKER Vállalat Csomagoló Üzeme felvesz alacsonynyomású gázkazán­vizsgával rendelkező fűtőt, továbbá legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező TMK villanyszerelőt. Kecs­kemét, Matkói út 3. 5054 MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.00: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétoma (asm.) SZ 8.05: Iskolatévé: Fizika (ált. isk. 6. oszt.) A tömeg 9.05: Földrajz (ált. iski 1. oszt.) A Tisza­9.35: Magyar nyelv (ált. isk. 1. oszt.) Szó-ra-ka-té-nusz. Ül az á'gon ákorri-bákom SZ 9.50: Stop! Közlekedj okosán! A rendőri forgalomirányítás SZ 9.55: Delta. Tudományod híradó (ism.) SS 10.20: A hét aranyember. Ma- gyárul beszélő olasz—francia— spanyol film (ism.) SZ 11.45: Lehet egy kérdéssel több? Vetél'kedőműsor (ism.) 14.20: Iskolatévé: Fizika (ism.). 14.50: Bohóc a falon. Magyar film (Megtekintését a 11. 18—19-1 Kamera adáshoz ajánljuk a kö­zépiskolásoknak) 18.30: Hírek 16.35: Frans Hals. Holland rövid- ~ if Um SZ 16.50: Esküvő Weltzzowban. Ma­gyarul beszélő NDK tévéfilm SZ 18.20: Reklám 18.25: Mérlegen. 6..rész: Szerelem­ről, párválasztásról. Riportfilm lft.5®ii A közönségszolgálat tájé­koztatója 19.00: Reklám 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétoma SZ 19.15: Esti mese SZ ' 19.30: Tv-híradó SZ 20.00: „A megsebzett bolygó”. UNEP—MTV koprodukciós (filmsorozat 13/5. rész: Sivataggá válnak-e a szavannák? SZ 20.25: Tisztes úriház. Magyarul beszélő francia film 22.15: Ízlések éd pofonok. 4. rész SZ 23.05: Tv-híradó 3. SZ 2. MŰSOR: 20.01: Bulgária—Ausztria. Lab­darúgó VB-selejtező mérkőzés. Közvetítés Szófiából SZ A szünetben: Reklám 21.45: Tv-ilíradó 2. SZ 22.05: Mérlegen. 6. rész: Szere­lemről, párválasztásról. Stúdiő- beszélüetés. KOSSUTH: 8.27: Világablak 8.56: Kerekes András jegyzete 9.06: Romantikus kórusművek 9.43: Kis magyar néprajz 10.05: Diákfélóra 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak 10.50: Szimfonikus zene 12.35: Környezetvédelem az NDK-ban 12.55: Operaslágerek 13.25: Dzsessz 14.29: Kagylózene 15.10: Jean Pierre Rámpái fuvolázik 15.28: MR 10—14 1640: Kritikusok fóruma 16.20: Alekszandrov: Poéma Ukrajná­ról 16.27: Farkas Ferenc" kamarázenéjéből 17.07: A szervezők megszervezése — rvv&gy, 'Akasztják a hóhért?! Riport 1745: Lwlizenel Hangos Üjság 19.15: Két operettdal 19.25: „Szép vagy, Álföld ..Művelt­ségi játék. VII. rész 20.35: Verdi: Falstaff. Háromfelvonásos vígopera Közben: 22.20: Angola függetlenségének napja 22.30: Az operaközvetítés folytatása 23.21: Mendelssohn: f-moll szimfónia 0.10: Táncdalok. PETÓFI: 8.05: Népdalkórusok 8.20: Tíz perc külpolitika 8.33: Idősebbek hullámhosszán 9.28: A 04, 05, 07 jelenti 10.00: Zepedélelőtt 11.33: A Szabó család 12.03: Énekszóval, muzsikával 12.33: Tánczenei koktél 13.30: Labirintus v 14.00: Kettőtől négyig « .. 16.00: Mindenki iskolája 16.40: Fiataloknak! 17.30: Ötödik sebesség 18.33: Nóták 1945: Zenei Tükör 19.45: A beat kedvelőinek 20.33: Kíváncsiak Klubja 21.23: Popzene 22.33: Népi zene 23.20: Magyar operaénekesek — ope­rettszerepekben. 3. MŰSOR: 9.00: Iskolarádió 9.30: A iSzovjet Rádió új felvételeiből 10.33: Barokk operaáriák 11.05: A Dunánál 11.25: A Kinks együttes i979-es kon­certlemeze — I. rész 12.08: Zenekari muzsika 13.54: Maurizio Pitin! zongorázik 15.00: Mignon. Részletek Thomas ope­rájából 15.48: Purcell: Oda Szent Cecília nap­jára 16.47: Üt földrész zenéje. Ciprus 17.00: A véges végtelen 17.30: Beethoven-művek 18.35: Operaáriák 19.05: Hangverseny 29.24: Külföldi tudósoké a szó 20.39: Dzsessz 21.22: Eszmecsere a hagyományápolás­ról 21.52: Operahangverseny. Y. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom