Petőfi Népe, 1981. augusztus (36. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-16 / 192. szám

I Tárlatnyitások Ma délelőtt képzőművészeti tár' gyű kiállítások nyílnak Kecske­méten, a Megyei Művelődési Köz­pontban, illetve a naiv művészeti múzeumban. A VII. Nemzetközi Zománcmű* vészeti Alkotótelep résztvevőinek tárlatát Sümegi György művészet- történész nyitja meg a művelődé­si központban, délelőtt tizenegy órakor. Tizenhárom — négy szov­jet és kilenc magyar — művész tűzzománcmunkáit mutatják be, melyeket az alkotótelepen készí­tettek az elmúlt hetekben. A Magyar Naiv Művészek Mú­zeumában két új rendezvényt néz' hetnek meg az érdeklődők. Az egyik az állandó kiállítás, melyet a Magyar Nemzeti Galériától át­vett gyűjteménnyel egészítettek ki, a másik pedig az új kettős tár­lati mely Maczó Mihályné nö­vénymozaik képeit és Magyar La­jos szobrait mutatja be. A naiv művészeti kiállításokat, délelőtt tíz órakor, Kerékgyártó István kritikus nyitja meg. Négy új tanterem Csólyospáloson az iskola- bővítést a jövő esztendő­ben kezdik meg, s 1983-ra fejezik be a tervek szerint. Ezzel a munkával egyidőben kerül sor a régi iskola vil­lamos hálózatának felújí­tására is, melynek tervezé­sét a BÁCSTERV KISZ- fiataljai társadalmi mun­kában vállalták. Öntöznek a Duna mentén Az esőtől „lélegzethez” jutott Duna—Tisza közén megkezdőd­tek az őszi mezőgazdasági munkák. Dolgoznak a silókukorica'betaka- rító gépek, a magágykészítő trak­torok. A fővetésű szilázsnak valót 400 gép aprítja a határban, sok helyütt az aszály miatt a törésre szánt tengeriből is silótakarmány készül. A felszabadult területe­ken pedig traktorok forgatják a talajt, többnyire az őszi búzák alá. A százezer hektárnyi őszi kalá­szos vetésterületnek egv része már kész a vetéshez, a laboratóriu­mokban pedig megkezdődött a kalászos vetőmagok csíraképes­ségének ellenőrzése és a helyszín­re való szállítása. VEDÖFÉNY AEDOLEMA (Pásztor Zoltán felvétele) Ön mit csinál a hét végén? A legnagyobb munka a zöldsé­gesekben van. A családtagok, is­merősök segítségével szedik az étkezési paprikát, paradicsomot, az ipar számára, illetve friss fo­gyasztásra- Több mint harminc vagon áru betakarításával szá­molnak szombaton és vasárnap a nagyüzemi földeken. Az első au­gusztusi eső csak felfrissítette a határt, s így elkél a mesterséges csapadék. A Duna mentén dol­goznak az öntözőberendezések, a Homokhátságon azonban — ahol nincs természetes vízforrás — szomjaznak a növények. Még a fásszárúak is sínylik a vízhiányt, gyorsabb a gyümölcsök érése, s a szőlőszüret is korábban kezdőd­het, mint tavaly. Néhány járókelőt kérdeztem meg Kecskeméten szombaton dél­előtt. A Szabadság téren az egyik pádon ült Gáspár Péter, aki egy hónapig az alkotóházban dolgo­zott. — A második gimnáziumi fizi­kakönyv illusztrációit készítettem itt. Ma már összecsomagoltam minden holmimat, mert felesé­gemmel holnap utazom haza, Debrecenbe. A Nagytemplom előtti pádon Marozsi Lászióné ült gyermeké­vel együtt. — Most vásároltuk meg a tan­szereket és az ebédre valót. Vár­juk a buszt. Máriahegyre uta­zunk. ott lakunk. Különösebb programot nem tudtunk tervezni, mert sokat jártunk a strandra, és megbetegedett az egyik gyere­kem. Most majd tévézéssel ütjük el az időt. Tudja, a férjem már másfél éve Algériában dolgozik, nélküle pedig hová is mehetnék a két csemetével? Nagyon várjuk a decembert, akkor fog hazajönni két hétre. Egy fiatal, huszonéves apuka jött arra kislányával, utánuk eredtem. Török István elmondta, hogy két hete született egy kis­fiúk, aki alaposan meghatározza a hét végi teendőket. Náluk most a csecsemő a PROGRAM. A Tejbár előtt szólítottam meg egy őszhajú nagymamát, Kálmán Józsefnét, aki kézen fogva vezet­te kisunokáját. — Ma csak főzünk, takarítunk otthon, de holnap ebéd után a lá­nyom. az unokám és én kime­gyünk kocsival a csalánosi erdő­be. Városi emberek vagyunk, sze­retünk kiszabadulni a természet­be. Csabai Jánosné, szőke fiatal- asszony épp bevásárolt gyerme­kével együtt: — Hét végén gyakran eluta­zunk Gyulára. Szegedre, de most azért nem tehetjük, mert a jövő héten vizsgáztatjuk a kocsinkat, és kíméljük, hogy át is menjen a műszakin. Negyvenes, jól öltözött, őszes úr lép be a napfényről az ár­nyas aluljáróba: Kállai József, férfiruha-kereskedő. .— Én majd mindennap úton vagyok, járom a vásárokat. Ma kivételesen nem dolgozom, ezért délelőtt körülnézek a városban, délután pedig kimegyek a strand­ra. Holnap ismét vásárokra me­gyek Monorra és Dunaföldvárra. Kőrösiné Lázár Mária a Deli­kát presszó mellett árulja a krém­fagylaltot: — Ma is, holnap is egésznapos vagyok. így nem lehet ám hét vé­gi programot tervezni! — mondja nevetve. Egy ráérő, újságolvasó bácsi mellé letelepedtem a padra. A 72 éves Géró Béla nyugdíjas el­mondta, hogy felesége már egy éve mozgásképtelen, ezért ő min­den idejét az ápolásával tölti. Most csak azért tudott kiülni a padra, Népsportot olvasni, mert egy rokona helyettesíti, gondozza a beteget. — Ha ráérek, az a szórakozá­som, hogy tévét nézek, rádiót hall­gatok, sok újságot elolvasok. Csak erre van lehetőségem. Ez a ked­venc időtöltésem vasárnap épp­úgy. mint kedden vagy pénteken. Sátrán Edina HALASI tornászok sikere A távol-keleti Koreában megrendezett Ifjúsági Barátság Versenyen a magyar ifjúsági tomászválogatott tagjaként két halasi tcímász, Mé­száros Csaba és Kovács Attila jó szereplésével öregbítette a kiskun város tornaspcntjának hírnevét. A tornászválogatott a negyedik he­lyen végzett, ezen belül Mészáros Csaba ugrásban dobogós helyet, bronzérmet szerzett, talajon a negyedik, korláton a hetedik helyen végzett. Kovács Attila talajon (holtversenyben) a negyedik helyen végzett. A magyar sportküldöttség, tagja volt a kiskunhalasi tornászok ve­zető edzője, Paczolay Gyula is, aki pontozóbíróként szerepelt. • Kanyartechnika, avagy hogyan kell egy láda paradicsomot az E5- ös útra borítani... (Straszer András felvétele) Kistermelők kerestetnek Kijelölt árusítóhelyek Kecskeméten Minél bonyolultabb az út a termelőtől az eladóig, annál fonnyadtabb zöldség, .ütődöt- tebb gyümölcs és hervadtabb virág jut a vásárlónak. Nem beszélve arról, hogy a kézen- közön meg is drágul az áru, hiszen mindenki a haszonért dolgozik. Hogy. ez az út lerö­vidülhessen, s a kistermelőtől a fogyasztóig közbeiktatott ál­lomások nélkül juthasson a kertek terménye, döntés szü­letett a közterületeken való árusítás engedélyezésére. Ismerve a Kecskemét kör­nyéki kistermelők buzgalmát, kertjeik gazdagságát, bizonyá­ra sokan vállalkoznak erre az új fajta értékesítési módra, Ezért is közöljük mindazokat a kijelölt árusítóhelyeket, amelyeken teljesen díjmente­sen, közterületfoglalási enge­dély kérése nélkül árusítani lehet. Várják a kistermelőket a Szé- chenyivárosban, az Irinyi utca és az Akadémia krt. sarkán, az ABC melletti parkolóban, az Ar- pádvárosban, a Muraközi János utcai transzformátor mellett. A Hunyadivárosban az Április 4. tér és a Kandó Kálmán u. talál­kozásánál, a Kertvárosban, az Ist­ván király krt. 2. szám előtti zöldsávban; a Rákóczi úton, a zöldsáv burkolt részén, a Játék­bolttal szemben. A Petőfi Sán­dor utcában a ruházati szalon után levő szabad területet, a Hock János utcai buszmegállónál a szanált teret jelölték ki árui sítás céljára, valamint a távol­sági autóbusz állomáson a pálya­udvar melletti területet. A városi tanács kereskedelmi osztálya “arra kéri az árusításra várakozókat, hogy az árukira­kással a forgalmat ne akadályoz­zák, a zöldterület épségére és a tisztaságra ügyeljenek. , A vásárlók pedig várják a mi­ni zöldség-gyümölcs standok megjelenését, a friss, szép ter­mékeket. Reméljük, hogy a kez­deményezés beválik, s a megye- székhely kereskedelme az utcai árusítással színesebbé, gazdagab­bá válik. N. M. Ismeri városát? (m.) T HÍREK • HÍREK SZÍNESÍTŐ ELEM? A Magyar Hírlap szombati száma (is) világgá kürtöli: Hírős-napok lesznek Kecskeméten. Kedvcsinálóként — csak úgy távirati stílusban — az, úgymond, gazdag programból Is idéz. £s hogy még érzékletesebb, még inkább valószerü legyen a híradás, keretbe foglalt rajzocskával. il­lusztrálják: egy féktelen, buta kis ló nyergében kacklás bajszú, üveggel, feltehetően barackpálinkás palackkal hadonászó, duhaj parasztlegény. Mit mondjak: ízléstelen kissé ... És komolytalanná teszi az információt, ml több: az egész eseménysóro- zatot. Előttünk, kecskemétiek előtt persze egy ilyen „színesítő elem** csak a különben névtelen szerzőt és a szerkesztőt minősíti, de milyen érzéseket vált ki a debreceni, a győri, vagy a szegedi olvasókból? —káéf— NAPTAR 1981. augusztus 16., vasárnap Névnap: Araliám Napkelte: 5 óra 41 perc Napnyugta: 19 óra 55 perc Holdkelte: 20 óra 37 perc Holdnyugta: 6 óra 11 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás vasárnap es­tig: Általában kevés felhő, száraz idő. Időnként megélénkülő válto­zó irányú szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet: 13 és 18 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: 30 fok kö­rül. A Balaton vize szombaton 11 órakor Siófoknál 24 fok volt. (MTI) LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 33. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem volt. 4 találata 48 fogadónak volt, nyereményük egyenként 159 848 forint; 3 találata 4512 fogadónak volt, nyereményük egyenként 850 forint; a 2 találatos szelvények száma 149 576 darab, ezekre- egyenként 30 forintot fizetnek. A nyeremények a nyereményil­leték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jelle­gűek. (MTI) — Nem várnak tétlenül a kis- szállási általános iskola szülői munkaközösségének tagjai, ha­nem hozzáláttak a megrongáló­dott iskolai padok megreparálá-t sához. Addig is, míg a megren­delt új iskolai bútorok nem érkez­nek meg, megteszi majd a felújí­tott berendezés is. — VÁNDORSZÍNHÁZAK TA­TÁN. A tatai öregvár udvarán le. vő romok közötti alkalmi ját­szóhelyeken rendezett bemutatók­kal zárult vasárnap a vándorszín­házak második országos találko­zója. Kora reggeltől késő dél­utánig egymás után léptek színre korhű jelmezekben és látványos vidám játékokkal az amatőr szí­nészekből alakult csoportok: a szegedi Kisopera, a kecskeméti Tanyaszinház, valamint a Bács- Kiskun megyei és a Komárom megyei vándorszínházak. — VÉGET ÉRT A GEORGI- KON nyári egyetem Keszthelyen. Idén tizenötödik alkalommal ren­dezték meg a Keszthelyi Agrár- tudományi Egyetemen a nyári egyetemet, ahol hazánk gazdasá­gi életével, ezen belül a mezőgaz­daság fejlődésével és a szakem­berképzéssel ismerkedhetett meg a százharminc külföldi hallgató. KPM-közlemény Képes feladványsorozatunk har­madik fordulója következik. A kérdés ismét az: melyik Bács- Kiskun megyei városban készült a felvétel és milyen utca- illetve épületrészletet ábrázol? A megoldáshoz kérjük mellé­kelni a lapból kivágott fotót. Be­küldési határidő kivételesen: a jövő hét szerdai napja. Címünk: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001, a jelige pedig „Ismeri vá­rosát?”' Az eredeti teljes fényké­pet és a nyertesek névsorát augusztus 20-1, ünnepi számunk­ban tesszük közzé. GYORSVONATTAL ÜTKÖZÖTT A TRABANT Tragédia a terményraktárban Kecskemét határában péntek délután, a 441. számú út és Tal- fája között vezető, szám nélküli műúton Talfája irányába hajtott Trabantjával Sárai Szabó László gépkocsivezető (Kecskemét, Va- csi .köz 11. sz. alatti lakos). A vasúti kereszteződéshez érve nem állt meg az automata fénysorom­pó tilos jelzésére, és nekiütközött a Katonatelep felől érkező gyors­vonat Diesel-mozdonyának. Sá-- rai Szabó László a gépkocsival együtt szétroncsolódott. — MEGALAKUL Nyíregyháza önálló színházának társulata. A Móricz Zsigmond nevét viselő színház ez alkalomra újjászüle­tő épületében az utolsó simításo­kat, hiánypótlásokat végzik. Az októberben kezdődő szezon bérle­teinek többsége már gazdára ta­lált. Augusztus utolsó napjaiban megnyílik a színház közönség­irodája is. Harminchárom mű­vésszel kötöttek egy évre szóló szerződést. A színház főrendező­je Fehér György lesz. — Naponta hatvanhat járat közlekedik Hfetényegyháza és Kecskemét között. A Volán 9-es számú Vállalata ezzel megoldotta a város környéki község tömeg- közlekedését. AZ UTOLSO CSEPPIG MŰSOR: MOZI 1981. augusztus 16., vasárnap VÁROSI MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakort MAJMOK BOLYGÓJA 14 éven aluliaknak nem ajánlott 1 III. helyárú! Színes, amerikai tudományos-fantasztikus film ÁRPÁD MOZI: fél 4 órakor! BOB HERCEG Színes magyar filmoperett háromnegyed 6 jós 8 órakor! ÜVEGTOKOK Csak 16 éven felülieknek! III. helyárú! Színes, angol zenés film PAJTASMOZI: délelőtt 10 órakor! HALÁLOS TEVEDES MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6.órakor! A TALÁLÉKONY NYUSZI Színes magyar mesefilm-összeállítás A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart elő­adást! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 1981. augusztus 17., hétfő VÁROSI MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! MAJMOK BOLYGÓJA 14 éven aluliaknak nem ajánlott! III. helyárú! Színes, amerikai tudományos-fantasztikus film , ÁRPÁD MOZI: fél 4 órakor! BOB HERCEG Színes magyar filmoperett A Közlekedési és Postaügyi Mi­nisztérium kecskeméti Közúti Igazgatósága tájékoztatása szerint 1981. augusztus 17-től a követke­ző helységekben az alábbi forga­lomváltozások lesznek: Szabadszálláson a Petőfi—Ka. bók utca egyenes iránynak el­sőbbsége lesz a Petőfi utca kanya­rodó ágával szemben. Kunszentmiklóson a Dimitrov utca—Damjanich utca egyenes iránynak elsőbbsége lesz a Kis" kuniacházi úttal és a vásártéri forgalmi iránnyal szemben- Kelebián az Ady Endre útnak elsőbbsége-lesz az 5501 számú, Ke_ lebiát Bajával összekötő út ka­nyarodó ágával szemben. Bácsalmáson három csomópont­ban változik az elsőbbségi vi­szony, mind a három helyen az egyenes irányban haladónak lesz elsőbbsége a kanyarodóval szem­ben. A csomópontokon a tájéko­zódást útirányjelző táblák segí­tik. A KPM kéri a gépjárműveze­tőket, hogy ezeken a helyeken a szokottnál is óvatosabban ve­zessenek. háromnegyed S és 8 órakor! ovmé-— JVEGTÖRÖK Csak 16 éven felülieknek! 111. helyárú! Színes, angol zenés film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakort A találékony nyuszi Színes magyar mesefilm-összeállítás A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző .jelleggel tart elő­adást! STÜDIÖMOZI: 8 órakor! A Városi mozi épületében SZENVEDÉLY Színes svéd film AUTÓSMOZI: Es AZ ESŐ ELMOS MINDEN NYOMOT Színes, magyarul beszélő nyugatnémet—francia film A müsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A mélykúti Lenin Termelőszö­vetkezetben halálos kimenetelű üzemi baleset történt pénteken. A terményraktárban Banászi Im­re raktári munkás, mélykúti la­kos, a harmadik szintről a gabo­nazsilip megnyitásával a máso­dik emeletre engedte a gabonát. Eddig 'ismeretlen körülmények között a lefolyó gabonával együtt a zsilipbe került, ahová beszo­rult, s a rázúdúló gabona alatt megfulladt. PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 8001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi) 11-709 Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint, negyedévre 102,— forint, egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással, Kecskemet, Külső-Szegedi út 6. 6001. Telefon: 13-129. Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—9*«*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom