Petőfi Népe, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-07 / 157. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ÜJ, 4 szobás, Családi ház eladó. Baja, Bereczki u. 30. 1052 3 SZOBÁS házrész eladó. Kecskemét, Máriaváros, Tol­di utca 9/a. . 2792 ELADÓ 550 négyszögöl sző­lő, lakható hétvégi házzal, Kullai közben. Érdeklődni: Kecskemét, Fürdő u. 7. (Máriaváros) • 45934 TANYA, 2 hold területtel eladó. Víz, villany van. Or- govány, I. kér. 34. Érdek­lődni: Orgovány, Német ut­ca 22. ­__________2734 2 SZOBA, összkomfortos, kertes családi ház, mellék- épületekkel eladó. Kunba­racs, Rákóczi út 2.__ 34025 SA RKI ikerházban, külön- bejáróval két szoba, össz­komfortos. garázsos lakás eladó. Tetőtér-beépítés fo­lyamatban. Kecskemét, Kékfestő u. 12. (16-os autó­busz végállomásánál.) Gö­möriék. ‘ * __34010 EL ADÓ tanya Nyárlőrincen. 100 négyszögöl telekkel, több melléképülettel. Érdeklődni lehet mindennap. Bodri Gáspár, Nyárlőrinc, III. kér. 1?8. ____ 45998 EL ADÓ félkész belsőportás házrész. Érdeklődni: Kecs­kemét, Dankó u. 15. sz. 45979 VÁLLALAT, vagy közület részére is alkalmas, 18 he­lyiségből álló ház. 2 főbér­lővel eladó. Az ingatlan mintegy fele elfoglalható. Érdeklődni: Kecskemét, Bem utca 7. szám alatt ked­den és pénteken 14—16 óra között. 'S • 1 2731 2 CSALÁDNAK is alkal­mas 4 szobás, alápincézett' 10x8 méter, mindennek al­kalmas műhellyel plusz központifűtés, ipari áram és melléképülettel, kertes családi ház eladó. Kecs­kemét, János Vitéz utca 9. (Szeleifalu). Érdeklődni: egész nap. ____________2699 LA JOSMIZSE, Dózsa Gy. u. 144. számú. Ötszobás csa­ládi ház, fizetési könnyítés­sel eladó. Érdeklődni: dél­előtt. ______________ 2880 EL ADÓ családi ház, azon­nal beköltözhetően. Cím; Kecskemét, Zöldfa u. 63. szám. . ,1 _______ 45952 EL ADÓ Kecskemét. Erzsé­bet krt. 59. szám alatti, fél portás, 2 szobás ház, mel­léképületekkel. Megteklnt- hető: 3—6 óráig. 34 110 ELADÓ alápincézett (80 négyzetméteres) ház mel­léképülettel. szőlővel. Kecs­kemét, Felsőcsalános 32. 2785 ELADÓ Tiszakécskén, Fá­cán u. 56. szám alatti üdü­lő. faházzal, termálfürdő és Tisza-part közelében. Ér­deklődni július hónapban a helyszínen, egyébként le­vélben, vagy telefonon, Far­kas György, Budapest, IV., Erzsébet u. 36. X. 62. Tele­fon: 698-113. __ KE CSKEMÉTÉ Mária U. 19. - számú ház. beköltözhetően eladó. Érdeklődni: vasár­nap 9—12 óráig, kedden, pénteken 14—17 óráig. 34064 2 SZOBA, verandás házrész melléképülettel, elfoglalha- tóan eladó, Kecskemét, Rendőrfalu. Szentgyörgyi F. u. 2. szám alatt. Érdeklőd­ni : Matkói út 87. ío—14 óráig. _ 34032 ELADÓ fürdőszobás ház­rész. kisiparosnak, állattar­tónak is megfelel. Érdek­lődni: 14 óra után. Kecske­mét, Belső-Szegedi . út 18. Sándorné. 2830 KECSKEMÉT, Bethlen kör­út 41 a. szám alatti: ház el­adó. ___ ]___ v/yy HA RKÁNYI, építés alatt álló társasüdülő-részemet atadom. „Gyógyvíz 261626” jeligére a Budapest, Fel- szabadulás téri hirdetőbe. 1308 ELADÓ 200 négyszögöl kert, Kecskemét, Körösi-hegy­ben. Érdeklődni: Nagykő­rös, IV. kér. Berzsenyi u. 7.______________________2801 EL ADÓ beköltözhető csalá­di ház. Kecskemét, Csóka utca 45 a. 2837 ELADOM másfélszobás házrészem, garzoncsere is érdekel. Cím: Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 22. _________________________2806 EL ADÓ Kecskemét, Pacsir­ta utca 6. szám alatti ház beköltözhetően.________2774 KI S családi ház eladó. Bát- monostor, Széchenyi u. 14. sz. Erd.: du. 5 után, szom­bat, vasárnap. 1084 BETEGSÉG miatt sürgősen eladó Kassai u. 2. szám alatt működő cipészműhely, berendezéssel, stoppológép­pel, anyaggal, javított ci­pőkkel. Érdeklődni > Kecs­kemét, Joó Mária u. 3. alatt. 34144 ELADÓ 370 négyszögöl sző­lő és gyümölcsös, faházzal. Hetényegyháza, Szarkás 200. Érdeklődni: Kecske­mét, Halasi út 1. fsz. 5. reg­gel és este ____________34126 2 SZOBA, összkomfortos, te­tőteraszos, padlásszobás, ga­rázsos házrész eladó. (Kecs­kemét, Malom köz 20. 1 34102 LAJOSMIZSE, ÍDózsa György út 108. számig ház * eladó. Három szoba, kony­ha, üzlethelyiség, 200 négy­szögöl kerttel. • 2777 ELADÓ a Széchényiváros mellett egy hold föld, két részben is. Villany ‘megold­ható. Érdeklődni: .'Kecske­mét, Jász utca 12. * szám alatt. _ _____-. - ‘i • 2/84 EL CSERÉLEM kétszobás, kertes fél házamat bérla­kásra. Áron alul eladó. Ba­ja, Somogyi B. u. 40. sz. * 1102 HÁZ eladó. Kecskemét, Pásztor u. 22. Muszáj. ________________________2820 HE TÉNYEGYHAZA, Szarkás 42. szám alatt ta­nya eladó, 800 négyszögöl szántófölddel. Víz, villany van. Érdeklődni: helyszí­nen, Boldog Andrásnál. __ ___________ 2823 EL ADÓ Kecskemét, Epres­kert utca 60. szám alatti nagy kertes ház. 2760 KÉTSZOBÁS, fürdőszobás ház sürgősen, eladó. Kecs- kemét, Csóka u. 27. 34067 PAHI, I. kér. 1. szám alatt* tanya 2000 négyszögöl szán- \ tóval sürgősen eladó. Al- 1 lattartásra, méhészkedésre, gazdálkodásra kitünően al­kalmas. Érdeklődni: Csen­gőd, Tibold 3Í. Egész nap. Ugyanitt 1600 négyszögöl Sárfehér szőlő pincével el­adó. ____________34085 KA TONATELEPÉN 234 négyszögöl építési telek kész alappal, valamint 100* négyzetméter tölgy szalag- parketta eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Alpár u. 12. (volt Vacsihegy 3/c.). ___________________ 34077 ELADOM, vagy elcserélem Izsák, Katona J. u. 5. szám alatt levő szoba, konyhás, 200 négyszögöl területen le­vő melléképületem építési lehetőséggel, kecskémét házrészre.______________34053 3 SZOBÁS családi ház el­adó. Baja, Lökért sor 12. ________________1080 EL ADÓ ház, 2 rendbeli la­kással. Kecskemét, Kossuth krt._39.______________* 34101 MÉ LYKÚT, Zalka Máté u. 6. számú kétszobás, kertes, komfortos családi ház eladó. Érdeklődni bármikor a helyszínen. 1352 Lakás KÉTSZOBÁS, gázfűtéses lakás hitelátvállalással el­adó. Érd.: hétköznap 18 óra után Baja, Klapka u. 15. IV. em. 15.________1076 16 0 000,—* FT készpénz plusz havi törlesztéssel lakás- megoldást keresek Kecs­keméten. Esetleg garzont bérelnék. Leveleket: „Ősz 132757” jeligére a kecske- ■ méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. _____ 2811 KE CSKEMÉTEN, Petőfi S. *u. 3. VIII. em. 278. szám alatti, kétszobás, szövetke­zeti lakás eladó. .Érdeklőd­ni szerdai napokon este 6—8 óráig._____________45937 2 SZOBA, összkomfortos, földszinti, OTP-Jaikás eladó. Érdeklődni: hétköznap 18— , 19 óra között. Kecskemét, Akadémia krt. 14., fsz. 30. . ________________)______45 938 . EL ADNÁM vagy , elcserél­ném kétszobás, Összkomfor­tos, szövetkezeti lakásom kertes házra. Érdeklődni: 17 órától, Kecskemét, Szé- chenyiváros. Gőzháj ó u. 8. II. 7. ______45 993 i 2 SZOBÁS, összkomfortos lakás készpénz + OTP-hi- teilátváU-alássail eladó. Kecs- & kémét, Tinódi u. 12. III. 25. ______________________34 050 EL ADOM, vagy másfél szó- • bás lakásra elcserélem kecskeméti, társasházi, II. ' emeleti, hitelmentes, nagy- , méretű, 3 szobás, pincés, ga- , rázsos, 2 enkélyes lakáso­mat. Ajánlatokat „Szeptem­ber” j eiligere a kiadóba ké­rek.___________________34 039 " 2 SZOBA összkomfortos la­kótelepi VI. em. ikerliftes erkélyes szegedi tanácsi la­kásom hasonló kecskeméti­re cserélném. Szeged, Tar­ján lakótelep Szamos u. 329. ép. A. lépcsőház, VI. em. 21. Farkas Teréz. __________2846 LA KÁSMEGOLDÁST ke­resek Kecskeméten 120 000,— Ft készpénzzel és OTP-hi- telátvállalással, de bármi- j lyen megoldás is érdekel. Leveleket: „Lehetőleg ossz- ». komfort 132794” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. __________2853 « KE CSKEMÉTI, két szoba, összkomfortos, erkélyes, ; tanácsi lakásom elcserélem i kertes, belterületi, jól kar- , bantartott villára, vagy családi házra. Leveleket • „Nyári csere 34002” jeligére • a kiadóba kérek.______34002 EL CSERÉLEM szalagházi, 2 ) ] szoba, erkélyes, IV. emele- •! ti, szövetkezeti lakásomat . egyszobásra. Érdeklődni: Kecskemét, Kossá sétány f 74. fodrászüzlet, 8—12 és 15— j 18 óráig. ______________45989 i 3 SZOBÁS öröklakás OTP- j hitelátvállalással eladó. . Nagykőrös, Vági I. ltp. IV. ■ B. III. 69. Nagy Géza. '( _____________________ 34091 ‘ •. 15 0 EZER Ft készpénzzel*; keresek Kecskeméten, vagy • környékén garzonlakást, f lakrészt, vagy koltségmeg- \ térítéssel szoba, konyhát.. •Leveleket „Minden megöl- 1 dás érdekel 34052” jeligére a 5 kiadóba kérek. 34052 • KÉT szoba, összkomfor- .j tos, erkélyes, öröklakás, ha- ». gyományos építésű kocka- _• házban,- októberi beköltöz- hetőséggel, 250 000 Ft kész- * pénz plusz 132 000 Ft OTP-- , hitelátvállalással eladó. Nagykőrös, Vági I. ltp. VII. , ép. III. 15. (stranddal szem- 1 beni szalagház mögött). _______34107 ELCSERÉLEM Nagykőrö- ; sön levő, lakótelepi, 2 szó- ba, összkomfortos, gázfűté- ,í ses, földszinti, tanácsi laká- som kecskeméti tanácsi la­kásra. Érdeklődni lehet: i Kecskemét, Zsinór utcai ■■ élelmiszerboltban. 34109 Gépek és alkatrészek V HÁROMEVES vizsgával • j Wartburg eladó. Sükösd, t Kossuth u. 16. sz. 1098 J JO állapotban levő Tra­bant Limousin eladó. Ér­deklődni: 17 óra után, Kecs­kemét, Sáigvári u. 1. szám alatt.___________________34 018 SKODA Octávia egyben, vagy alkatrészként eladó. Tiszaalpár, Bacsó B. u. 3. 34 065 ARO, 8 személyes, ponyvás, IP rendszámú, garanciális új motorral, 1982. •december 30-ig érvényes rtiüszattcival ■ eladó. Kecskemét, Kossá sétány 8. ______________34 098 EL ADÓ U'AZ 469 B típusú személygépkocsi, közület­itek is. Érdeklődni: László- falva, SaflJlai u, i,b. Tóth.­34 071 132-ES Fiat igényesnek, va­lamint Barkas csukott, te­her, rendszám nélkül, bon­tásra is eladó. Nagykőrös, Sas út 11.__________34 103 KI FOG ASTALAN állapot­ban levő UE—28-as traktor sok pótalkatrésszel eladó. Újvári, Kumbaracs, Daru­hát H22.________________34 1113 FE LÚJÍTOTT 412-es Moszik- vics egyben, vagy alkatré­szenként eladó. Akasztó, Fő út 119. __________ 34 125 1200-AS Zsiguli, megkímélt állapotban, vonóhoroggal el­adó. Németh Zoltán, Kecs­kemét, Madách u. 4.___34 143 JÓ állapotban levő, 3 és fél éves Trabant Combi el­adó. Baja, Damjanich u. 23. _ ■ _ _ _ ' 1059 PARKETTACSISZOLÓ- GÉP (200-as, 3 kerekes, szél- csiszolós), Üzemképes álla­potban és Pannónia moto­ros félig kész magán járó el­adó. Martinkó István, Kis­kőrös, Agárhalom 157. : ' ' J. 1583 200-AS Diesél Mercedes ki­tűnő állapotban. 80 ezer ki­lométerrel eladó. Érdeklőd­ni szerdán, szombaton 7—-12 , óráig. Kiskunhalas. Dimit­rov^ tér_3. ______________1588 IM-ES 601-es Trabant el­adó, vagy hasonló korú Zsi­gulira cserélhetp.. Érdeklőd­ni Tázlár, Árpád u. 35. 18 óra után.______________1520 VO LKSWAGEN 13,00-as el­adó. Érdeklődni: * Kecske­mét, Szabadság tér l a. por­tán.____________________34118 ÜZ EMKÉPES K—25-ös Ze- tor 1 tengelyes, 30 mázsa teherbírású utánfutóval és ■ 1 darab felújított ; Dutra- motor eladó. Kecel; Erdő u. 42. ; , , 34024 7 ÉVES, 1200-as Zsiguli, friss műszakival eladó. I Soltvadkert, Nádas út 10. sz. Zsikla József. 34014 JAWA Musztáng ’! és 250 köbcentis Jáwa eladó, 1 éves műszakival. 4 Jakale­szállás, IV. kér. 20. Bar­táék. 2_____________ 2721 353-A S Wartburg üzemké­pes motorral egészben vagy bontva eladó. Kécskemét, Csáktornyái utca 71. (Vas­. út mellett). 2716 DRÓTFONOGÉP, • nagy­teljesítményű, kisipari, új­szerű állapotban, továbbá két háromköbméteres olaj­vagy víztartály «eladó. Er- deklődni: Rizinger János, Tiszakécske. ■ _ 34031 M—24-ES Volga Jkarosszé- . ria. sérült, teljes ' ülésgar­nitúrával eladó. Érdeklőd- . ni reggel 7 órától’ este 18 óráig. Kecskemét, 1 Ceglédi út 37. ____________I 2875 DI ESEL kistraktor ZK 4 T (új) eladó, ekével, pótko­csival. Vizsgáztatva. Duna­újváros, Kossuth Lajos ut- ‘ ca 8. Sonkoly. . 1350 ELADÓ S—100-asSkoda. ! Kecskemét, Műkertváros, Csokor u. 1. in. em. 3. , _ .! 45931 ' KIS motorkerékpár 900 ki- . lométerrel eladó 2100.—Ft- , ért. Kecskemét, Nyár utca 3. Villanyszerelőnél. 2839 ; RS—09 traktor, S—293 típu­■ sú permetezővel, vezetőfül­kével komplett felszerelve 'eladó. Érdeklődni: Puszpán . T. Szekszárd, Széchenyi u. ] 55. '______l__ 1361 i TS 250 1 MZ és TS 250 MZ i motorkerékpár eladó. Er- •deklödni: Janovics Péter* ' Szabadszállás, Április 4. u. ,, 9. 16 óra után. ___ • 1357 EL ADÓ Trabant Speciál 1982-ig érvényes műszaki­val. Érdeklődni: Kecskemét, ■ Lenin tér 4. III. 30. 5 órá­1 tói.________________ 2649 ; Jö állapotban levő, UE—28- ‘ as traktor eladó, 'fűrésszel < és pótkocsival. Kecske- . mét, Talfája 18. (Hegedűs­köz). Góborék.________34047 ' MEGVÉTELRE keresek cik- ; Ion nélküli darálót, 6—10 mázsa, óra termelékenysé­gűt. Levélcím: Maftai Ernő, Lajosmizse, Közös.' 16. ,,____________ 45920 : UE-S rendszámú Wartburg friss műszakival eladó. Fel- sőlajos, Iskola út ß. Berki. ^ 2856 | DIESEL, márkás benzines • mikrobusz gépkocsikat ven­• nék, tíz évesig. ■ Horváth, Keszthely, Csokortai utca • 15. __________> 13^7 1200-AS Zsiguli friss műsza­. kival eladó. Borcrta, Jókai U. 22._____ » 154). • SZOVJET gyártmányú új 5 . személyes lakókócpi eladó. Szánk, Árpád u, .á2. Füstös. ■[ 1542 8 ÉVES, Polski Fiját 1500-as ■ 2 éves műszaki . vizsgával eladó. Irányár: 000,—Ft. Kecskemét, Budaihegy 174. ■ sz. (Kis-Hegedüs "köz). ____*___________ !»I _ 34058 JÖ állapotban levő] MTZ 50­'• es 5 éves traktor éladó. Ér­deklődni :, 17 órától; Jászbe­rény , Sírkert_u. 22j'(a. 1353 UE frsz. Zsiguli gépkocsi el­adó. Megtekinthető: du. 17 h. Baja, Bereczki :M. u. 15. : sz. *! Í091 ELADÓ 5/100-as kötőgép fo­nállal, grillsütő, ‘mosógép, nagy festett ládák, virág­tartók, lemezjátszó,: villany- daueroló. Kecskemét, Eg- ressy u. 10. 34111 V egyes HÁROMÉVES vizsgával LADA 1500-as eladó. Sü- kösd, Kossuth u. 16. sz. ______ 1099 ZI-S Trabant Speciál el- sŐkézből eladó. Érd.: Bács- bQkod, Dózsa Gy. u. 108. _________________________1101 412-ES., iD-s Moszkvics üzemképesen, sürgősen el­adó. Alkatrészenként is. Érdeklődni: minden nap 19 —20 óra között. Kecskemét. Pákozdi csata 14. Kurucz­né._______ 34129 TR ABANT-alkatrészek, fő­darabok eladó. Kecskemét, Csóka u. 5. 21873 Egyéb adásvétel BONTÁSBÓL eladó tégla, méretre fűrészelt faáruk, deszka, léc, parketta, szál­lítással. Kerekegyháza, Rá- kóczi út 46. Bontovics. BAROKK intarziás ebédlő­bútor eladó. Kecskemét, Tél u. 8. ___ 45901 , NSZK gyártmányú 80 W-os egybeépített magnetófon- rádió-lemezjátszó igényes­nek eladó. Vancsik György, Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 14._ __■ .______1511 48 CSALÁDOS méhesház univerzális méretű .húnor- rendszerrel betelepítve el­adó. Kiskunhalas, Dimitrov tér 3. Érdeklődni szerdán, szombaton 7—12 óráig. __ 1587 17 0 DB "anyabirka eladó. Nagybaracska, Jókai u. 6. sz._______, ■_ 1062 10 O DARAB birka bárány­nyal együtt eladó. Kerek­egyháza. Rákóczi út 59. Ér­deklődni: este 8 órától. ■ _ ____ . * 2730 38x25x20 CM méretű kohó- / salak blokktégla eladó. Ér­deklődni : Kecskemét, Pető- fiváros, Páfrány utca 23. 17 óra utón. -___________2825 28 NÉGYZETMÉTER szalag- parketta áron alul. 2 darab olajkályha, egy darab óla-, joshordó eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Énekes u. 86. Gubacsi. __ ■________34019 3 DARAB minden órás anya­koca eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Hegedűs köz 14. sz., szombat délután és va­sárnap. Borbély. ____ 34 060 EL ADÓ büfé—falatozó • Kecskeméten. Leveleket:. ..Forgalmas helyen 132 762’* jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. , , 2822 \' RE KAMIÉ, ágyneműtartós, < 2 heverő fótelokkal, széJkek, ólomcső, teljesen új, 120 li­teres Hajdú villanybojler, gyermekheverő eladó. Kecs­kemét, Katona József, utca 13.____________ 23511 HORGÁSZOK figyelem! Horgok, damilok, úszók, betétes zsinórvezetők, ön­etetők, horgász giliszta ro- I zsos és paprikás etetőanya­gok, távcsali és számos egyéb cikk kapható. Kecs­kemét, Jókai u. 26. Díszál­lat- és horgászoikk-szaküz- let. " 2362 ■ NÉGYÉVES fias- és három­éves fejőstehén, és 3 db nehéz hasas göbe, 1 db 5 éves sárga heréit ló eladó. Borota, Táncsics u. 4. Pin­tér Gyula. ______ 1100 EL ADÓ 3 éves heréit sárga ló. Szeremle, Petőfi S. út 19. sz." , 1 " , 1097 NÖVENDÉK nőstény nut- riák eladók. Tímárék, Uj- szentiván, Kossuth u. 27. (Szegedtől 10 km). ____34057 33 DB birka sürgősen el­adó. Baja-Szentistván Ká­posztáskert (futbalipálya mellett).____________ 1089 EL ADÓ cipészmühely-be- rendezés, felszerelés, anyag­gal együtt. Kecskemét, Csó­ka u, 45/á.^_____________2838 KOMBINÁLT szobabútor eladó. Kecskemét, Semmel­weis u. 10. ________ 2843 EL ADÓ modern konyha - szekrény, mosogatóval, gáz­tűzhely palackkal. Kecske­mét, Klapka u. 41. 2852 VENNÉK 52-—60 hl körüli hordót, ár- és állapotmeg- jelöléssel. Jakab József Or- govány, III. kér. 102. sz. ______ 46988 EL ADÓK tetőgerendák és szegedi cserép. Érdeklődni: Kecskemét, Budai u. 23. szám alatt. _________45999 S—160-AS 3 csillagos hűtő­szekrény eladó, új állapot­ban. Kecskemét, Forrada-; lom utca 6. Polgára _2783 ELADÓ 100 mm-es, mene­tes, fekete cső, 12,60 fm. Kecskemét, Borbás 50. (Bé­késcsabai út, 9 km-nél köz- • vétlen balra). 34011 ELADÓK: 2 darab nagymé­retű bőrfotel, kisképemyős színes televízió, dám­szarvasbőr, mosógép centri­fugával, 2 darab olajfest­mény, kisméretű szőnye­gek, sezlon, háromajtós szekrény. Kecskemét, Be- zerédi u. 4. ____________34054 8 MM lemezből hengerített tartályok, 3 darab, eladók. Darabonként 10 hl-esek. Ér­deklődni ; Kecskemét, Fel- sőcsalános 101. sz. (Izsáki úton, Autóscsárda után). __34141 BO NTÁSBÓL eladók fű­részelt faanyagok, deszka, léc, Tiszakécske, Puskin u. 28. (III. sz. KlSZ-lakó- telepen, heíységjelző táblá­nál jobbra Tisza-part felé.) _ . | _ -j ' _ , - ■ ____2710 BO NTÁSBÓL . eladók: ge­rendák. horogfák, deszka, léc méretre fűrészelt is, aj­tók, ablakok, cserép, csa­torna, vasajtók, vasablakok, tűzrevaló, tégla házhoz szál­lítva is. Kecskemét, Nyíl utca 23.________________2703 BO NTÁSBÓL eladók: tűz­revaló, cserép, faanyagok méretre fűrészelve is. ajtók, ablakok, tégla házhoz szál­lítva is. Kecskemét, szultán U. 31. (Vasgyár mögött.) 2607' KÜLÖNÁLLÓ szóba kony­hás albérleti lakást keres egyedülálló : hő 2 . gyerek­kel. Leveleket: „Ideiglenes bejelentővel 132775” jeligére a kecskeméti Mágyar Hir­detőbe kérek. . . ’ 2834 EGYEDÜLÁLLÓ középko­rú nő vagyok, idős asszony gondozását vállalom Kecs­keméten eltartási szerződés keretében. Ajánlatokat: „Jólelkü 132696” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe_kérek. _ >' 2738 KE RESEK albérletbe , üres egyszobás összkomfortos lakást Kecskeméten. Leve­leket: „Sürgős 1327^9*’ jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. , 2848 GYORS, olcsó szolgáltatás. Esernyő-, szifon-, játékjaví­tás, gázöngyújtó töltés, -sze­lepelés, töltöpalack-töltés, gomblyukkötés, gombbe­húzás. ‘Vidékre is. Kecske­mét, Kazinczy utca 13. (Bu- daikapunál) yajdá. ■ ,■ 2803 MÉRLEGKEPÉS > könyvelő munkahelyet változtatna Kecskeméten, :• számviteli munkakörben. '■ Ajánlato­kat: „Megbízható JÍ2704” \ j eligére a kecskéim éti < Ma­gyar Hirdetóbe kérek; . ' i ;. 2754 í MAGÁNYOS nyugdíjas nőt esetleg házaspárt keresek, aki kis háztartásomban se­gít, szoba konyhás lakást biztosítok. Kecskemét, Tisza utca 5._________2833 13 ÉVES gyakorlattal ál­lást változtatna gyors-gép­író Kecskeméten. Levele­ket „Titkárnő” jeligére a Kiadóhivatalba kérem. __ 34150 EGYTONNAS tehergépjár­művemmel szállítást válla­lok. 3,70 Ft/km+42 Ft/óra díjazással. Rapajka Ervin, Kecskemét, Műkertváros, Csokor u. 20. szám,_ 45923 MÜANYAGREDÖNY készí­tését vállalom, tok nélküli ablakra is. Megrendelhető: Bereczky Zoltánné, 6090 Kunszentmiklós, Kölcsey 20. 45171 KECSKEMET, széchenyi- városi, 2 szobás, gázfűtéses lakás vállalat részére sür­gősen kiadó. Leveleket „Esetleg egyszóbásként” jel-v igére a kiadóba kérek. 34096 DRÓTFONATOK normál és 4x4 cm lyukú csibefonat 50—200 cm magasságig. Kö- zületnek is készítek. Ri­zinger lakatos, Tiszakécske. __________34079 KE RESEK Kecskeméten, a város központjában külön - bejáratú albérleti szobát, konyha-, fürdőszoba-hasz­nálattal. Igényes 1 vagyojc. Leveleket „Középiskolás diák” jeligére a kiadóba ké­rek. 34 105 EGYEDÜLÁLLÓ, nyugdí­jas néninek szobát biztosi- . tok házimunkák elvégzésé­ért. Kecskemét, Széchenyi tér 1—3. IV. 53. Telefon: 12-251._ __________ 34136 GÉ PÉSZTECHNIKUS ' 9 éves termelésirányítói gya­korlattal elhelyezkedne me­zőgazdasági vagy ipari üzemben. Lakásmegoldás szükséges. „Augusztusi kezdés 65507” jeligére a sze­gedi Hirdetőbe. ______1351 RE DÖNYKESZITÉS min­den típusú ablakra, ajtóra, a lakosság szolgálatában. Müller redőny ösm íjhely, 7623 Pécs, József A. U. 36. Telefon: 28-133^________34146 ÉR TESÍTEM a lakosságot és közületeket, hogy 1981. július 1-től lakatosműhe­lyemet megnyitottam. Min­denfajta lakatosmunkát, ja­vítást, új munkát vállalok. Nyitvatartási idő: 7—12 órá­ig, 13—17 óráig. Bognár Jó­zsef, Kecskemét, Egervár u._9._Szeleifalu. __ BI RKATARTASHOZ társat, vagy juhászt keresek. Le­gelő, hodály van. Barcza István, Balatonfüred, Kun Béla u. 7. 1360 KRESZ-POTVIZSGÁRA eredményesen felkészíti Kondor János, Kecskemét, Halasi út 13. _ 2871 ELTARTÁSI szerződést köt­ne fiatail házaspár idős fér­fival vagy nővel, Kecskemé­ten. Leveleket „Kölcsönös bizalom” jeligére a kiadóba kérünk. ' 34 076 KECSKEMÉT városköz­pontjában épülő társasház­hoz lakótársakat keresünk. Jelentkezéseket: „Bocskai utca 132728” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek. 2775 AUTÓSOK figyelem! Gép­kocsikat műszaki vizsgára, rövid határidővel felkészí­tek, alvázvédelemmel is. Czencz György autószerelő, Kecskemét, Kapisztrán Já­nos u. 10. 2644 Házasság 28 ÉVES 174 cm magas el­vált fiatalember, keresi korban hozzáillő lány, vagy elvált asszony ismeretségét házasság céljából 34 éves korig. Teltkarcsúak előny­ben. Leveleket: „Szeretné­lek megtalálni”, jeligére a bajai M. Hirdetőbe kérem. 1082 RENDEZETT anyagiakkal 44 éves 157 magas özvegy­asszony várja annak a fér­finak fényképes levelét há­zasság céljából, aki hason­lókkal rendelkezik. „Szere­tet^ jeligére a bajai M. Hir­detőbe. ___________ 11095 34 ÉVES rendezett anyagi akkal elvált férfi keresi reprezentatív megjelené­sű, utazást szerető lány vagy elvált asszony isme­retségét, 32 éves korig. Kölcsönös szimpátia esetén házasság lehetséges. Lehe­tőleg fényképes leveleket várok „Diszkrét találkozás” jeligére a bajái hirdetőbe. 1103 MUNKAALKALOM FELVÉTELRE keresünk au- tó villamossági szerelőt, esz- SAíTl! tergályost, fényező-festőt, külső slzerelőmunkára la- katost, csőszerelőt, viKany- . szerelőt, műszerészt (állandó vidéki munkára 25 százalék munkahelyi pót­lékkal). Jelentkezni MMG Kecskemét, Korhánközi út 5. * 1373 A KATONA* József Színház Kecske­mét felvesz varrni tudó hői dolgozót öltöztetői munkakörbe, osztott mun­kaidőben történő foglalkoztatással, va­lamint kezdő, fiatal szobafestő-mázo- lót. Jelentkezés a színháznál 8—11 óráig. 2816 AZ ALSO DUNA VÖLGYI Vízügyi Igazgatóság Bája, Széchenyi u. 2/c. fel­vételre keres ács szakmunkást, építő­ipari betanított vagy segédmunkást, hajógépészt, uszálykormányost, mat­rózt, gépkezélőt, lakatost, gépszerelőt, raktárost, rakodómunkást. Érdeklődni lehet: fenti címen »munkaügy, II. eme­let 201-es szoba. ’ . iu86 KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Kecskeméten, a Serleg utcában létesí­tett járdavilágítást 1981. július 7-én feszültség alá helyezi. Fenti időpont­tól a létesítmény érintésé és megkö­zelítése életveszélyes i s. tilos ! 2795 Köszönetnyilvánítás t ... Hálás szívvel mondupk koszone- tet mindazon rokonoknak, lakó­társaknak, jó szpmszéd,oknak, akik felejthetetlen* drága jo édé^ányám, nagymamánk, • dédnagymamánk, anyósom özv. Blpö GYÖRGYNÉ Kurpc Leki Mária temetésén részt vettek, sirjára ko­szorút, virágot helyeztek, és nag\ fájdalmunkban velünk együtt ereztek. Gyászolj» család. 2845 Köszönetét ^mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, akik testvérünk, édesanyánk, nagyma­mánk, dédnagymamánk özv. SZABÓ ISTyANNÉ Marsa] Margit temetésén részt yétteíj, sírjára ko­szorút, virágot helyeitek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. i Gyászoló.‘család. 1 ! *1 34040 llálás szívvel mjondufnk köszöne­tét mindazon’ rokonoknak, isme­rősöknek, szQmszédokhak, aki sze­retett férjem, édesapánk, nagy­apánk j VAtjiö |4MB>gUS temetésén hiégjelente^, sírjára ko­szorút, virj^gpt (helyeztek és fáj­dalmunkban : [veljarik együtt érez­tek. G \ ászojj» csatád! 2831 U ÉPÍTÉSZ vagy szerkezetépítő mérnök részére pályázatot hirdetünk, statikus­tervező munkakör betöltésére. Jelent­kezéseket „Építés-tervezés” jeligére kérjük a Szombathelyi Hirdetőbe. 1217 „B" kategóriás szakszövetkezet pályá­zatot, hirdet főkönyvelői állás betölté­sére. Követelmény: mérlegképes köny­velői végzettség és megfelelő szakmai gyakorlat. Fizetés: a 4/1981. MÉM— MŰM. számú rendelet határai között, megegyezés szerint. Lakást biztosí­tunk. Jelentkezés: a szakszövetkezet elnökénél írásban^ vagy személyesen. Cím: Ezerjó Mg. Szakszövetkezet 6223. Soltszentimre. 2813 AGROKER Vállalat Csomagoló Üzeme felvesz targoncásokat, hegesztő, vizs­gával rendelkező tmk-géplakatost, ala­csony nyomású olaj- és gáztüzelésű kazánokhoz vizsgázott fűtőt, továbbá raktári segédmunkásokat. Heti mun­kaidő 40 óra. Jelentkezni lehet: AG­ROKER Vállalat, Kecskemét, Matkói út 3. szám alatt. 2794' / BALATON Cipőkészí­Ä :j /’ / tő Szövetkezet Orgo- gzalJl(UMlPf1 vány községben üze­melő . telephelyére gyártásközi ellenőrt keres. Jelentke­zés: személyesen, Orgovány, Hajma András u. 1. sz. alatt a telepvezető­nél, vagy írásban, levélcím: Budapest, XIX.. Klapka u. 27—31. sz. Yl93. 1324 ASZTALOS szakmunkást felveszek. Kecskemét, Páfrány u. 12. (Felsőszék- tó, Ojosztás). 45995 A KÖZPONTI Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun megyei Igazgatósága (Kecskemét, Irinyi u. 17.) felső- vagy középfokú mezőgazdasági végzettségű férfit alkalmaz. Jelentkezés: a mező- gazdasági csoport vezetőjénél. 1305 XEROX technológiában jártas repro­dukciós fényképészeti képzettségű fér­fi dolgozót felvesz a Megyei Tanács V. B. Gazdasági Osztálya, Kecskemét, Május 1. tér 3. I. em. 117. 2750 RUHAIPARI minőségbevizsgálót leg­alább 3 éves gyakorlattal felveszünk. Bajai Háziipari Szövetkezet. Baja, En­gels u. 4. 1068 KÉZI síkkötőket bedolgozói’ munkára betanítunk és kötőgépet biztosítunk. Bajai Háziipari Szövetkezet, Baga, En­gels u. 4 1067 |í|Mpr]í|7|n A KECSKEMÉTI Baromfi'— lUlluAVIu feldolgozó Vállalat férfi— ^ női segédmunkásokat fel- Sjr vesz és betanít tollosztályo- JUlr^ zó-, mosó-, keverő-, szárító- munkák végzésére, 3 müsza- kos piunkaidő-beosztással, kedvező fizetési feltételek mellett. A felvételhez szükséges tüdő- és szék­letvizsgálati eredmény, továbbá az egészségügyi törzslap. Jelentkezés a vállalat munkaügyi főosztályán, Kecs­kemét, Ceglédi út 11. 2537 A HOSSZÜHEGYI Állami Gazdaság meliorációs munkák kivitelezésében jártas, felsőfokú végzettségű szak­embert vesz fel, sükösdi központjába. Jelentkezni lehet írásban vagy szemé­lyesen a gazdaság központjában, ba- jaiakat előnyben részesítjük. 1088 . ! ;<'PÁLYAKEZDŐ FIATALOK! . , : \;■■■ j pj|A BRG Magnetofon Gyára • g'épbeállitó tanfolyamot szervez 19811 ‘szeptembertől, műanyag-feldolgozó gépekre. (géplakatos, szerszámkészítő és középfokú gépékz :képesítésű fiatalok jelentkezését várjuk. Aj Iarűfll>jam sikeres elvégzése után, kiemelt váltlóíműs^gttps gépbeállító munkakört biztosítunk. ‘! I Jelentkezés 1981. július 31-ig, a gyár j ßj;: ||'| személyzeti osztályán, V !}(i I;!'Kecskemét, Szolnoki út 16. |,“l j;, -i ' o; 1308 _ VEGYÉSZTECHNIKUST művezetői munkakörbe, vegyipari szakmunkásokat és szakképzetlen férfiakat alumínium alapanyagú fes­tékek gyártásához, karbantartó laka- . tost és villanyszerelőt, nőket alufólia- tekercselő, raktári anyagkiadó, taka­rító és érettségivel rendelkezőket la­boráns munkakörbe keresünk felvé­telre. Dolgozóink szállítását saját autóbuszokkal biztosítjuk. öfkény, Táborfalva, Lakitelek, Agasegyháza, Kecskemét, viszonylatban vidékiek szállítását is legalább 5 fő jelentkezé­se esetén. Kőbányai Könnyűfémmű Kecskeméti Gyáregysége, Kecskemét, Matkói út, telefon: 11-742. 2455 A BACS-KISKUN megyei Vendéglátó Vállalat higiéniás helyiségek takarítá­sára dolgozókat keres, kiemelten ma­gas kereseti lehetőséggel. Jelentkezni lehet: Kecskemét, munkaügyi osztály, Bethlen krt. 58. Baja, kirend.eltség. Béke tér 6. Kalocsa, kirendeltség, I. István u. 37. Kiskunhalas, kirendelt­ség. Thorma J. u. 2. Kiskunfélegyhá­za. kirendeltség, Petőfi tér 4. 1333 r-zav KECS­KE­MÉTI Szá­mítóközpontja azonnali belépéssel fel­vesz 32 évesnél nem idősebb női dol­gozókat kétműszakos adatrögzítői munkakörbe. Jelentkezés személyesen vagy írásban, Kecskemét, Irinyi u. 17. sz. 1248 ÉBKM. Vízmű Vállalat felvesz villany- szerelőt, géplakatost, segédmunkást, gépápolót. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat, munkaügyi osztály, Kecskemét, Izsáki út 13. 2751 VÍZKUTATÓ és Fúró Vál­lalat lajosmizse! telephelyé­re felvételre keres: gépírni tudó adminisztrátort, mű­hely-adminisztrátort, autó- és motorszerelőt, hegesztőt, vízvezeték-szerelőt, takarí­tónőket, valamint külső — változó — munkahelyre fú­rási munkásokat. A külső munkahelyen munkásszál­lást biztosítunk, továbbá le­hetőséget biztosítunk kül­földi munkavégzésre is. Je­lentkezés: szombat kivételé­vel 7.30 órától — IC óráig. Telefon: Lajosmizse 65/174 mellék. 1192 A VÁROSI Tanács Kommunális Költ­ségvetési Üzem felvételt hirdet autó­szerelő. gépkocsivezető, parkgondozó, úttisztító és szemétszállító munkás munkakörökre. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Thököly út 34. sz. 2707 A KECSKEMÉTI Mentőállomásra men­tő- (beteg-) ápolókat veszünk fel. Je­lentkezni személyesen, vagy írásban a Mentőállomáson lehet. . 1331 A FÉRFIAK részére munkale­be tőséget kínálunk új üzem- (QPP részünxben. Három műszak, HUNOALU heti 40 órás munkaidő. Je­lenleg Nyárlőrinc, Lajosmi­zse és Helvécia községekből végzünk munkásszállítást saját autóbuszokkal. 50 km-es körzetben vállaljuk más köz­ségekben lakók szállítását is, legalább 5 fő jelentkezése esetén. Kereseti le­hetőség: 6000—8000,— Ft között a telje­sítménytől függően. Kőbányai Köny- nyűfémmű, kecskeméti gyáregysége, Kecskemét, Matkói út 6001. Pf.: 125. Telefon: 11-742. 2796 GÉPKOCSIKAKODOKAT keresünk fel­vételre. Jelentkezés a Bkm. Vendég­látó Vállalatnál, Kecskemét, Róbert Károly krt. 1. szállításvezetőnél. 1325 A GAZ- és Olajszállító Vállalat 03. sz. Távvezetéki Üzeme Jánoshalmára a földgázátadó állomásra állomáskezelőt felvesz. Jánoshalmi lakosok, valamint érettségivel rendelkezők előnyben. Je­lentkezni lehet a Gáz- és Olajszi Vállalat 03. sz. Távvezetéki Üzemében Kecskemét, Szolnoki hegy 232. (Békés­csabai út). 1362 HUNGAVIS W m A KECSKEMÉTI Baromfi­feldolgozó Vállalát eszter­gályos, lakatos, vízvezeték­szerelő, ,központifüté‘s-sze- relő, hűtőgépész, vontató- vezető, mechanikai műsze­rész, villanyszerelő szak­munkásokat, áruterítőt, építő munká­latokhoz segédmunkást, kazánsalako- zót, női és férfi segédmunkásokat ba­romfibontás, -csomagolási munkák­hoz, tolifeldolgozáshoz minőségi ellen­őrt, őrportást, öltözőőrt, gyakorlattal és középfokú gépipari technikumi érettségivel anyaggazdálkodási cso­portvezetőt és gépjárműjavító mű­helyvezetőt, továbbá érettségivel ren­delkező anyaggazdálkodót vesz fel. A felvételhez tüdő- és székletvizsgálat eredménye szükséges, Valamint egész­ségügyi törzslap. Jelentkezés a válla­lat munkaügyi főosztályán, Kecske­mét, Ceglédi út 11. 2539 • • • • GÖRÖGORSZÁGI TURNE ‘pTAK NYUGAT-B^RLIN ELŐTT HUNGÁRIA CIRKUSZ Kecskeméten A Műkertben 15 yitégsxám Július 10-én, este 7 óra, július 11-én, du. fél 4, este 7 óra, július 1^-én, du. fél 4, este 7 óra, július 13-áh este 7 óra, július 14-én, este 7 óra, július 15-éii, este 7 óra ; í pi t : Jegyek elővételben válthatók a Móricz Zsigmond utcában, ’az: SZTK-nál. július 1(> án, este 7 óra, július lh-.én; .ejsie! 7 óra, július 18-án, du. fél 4, este 7 óra, július 19-én, du. fél 4, este 7 óra. 2916,

Next

/
Oldalképek
Tartalom