Petőfi Népe, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-22 / 170. szám

MUNKAALKALOM A VÉRTES ACS AI Vörös Október Mg. Tsz felvételt hirdet növényvédel­mi szakirányítói munkakör ellátására. Feltétel: felsőfokú szakirányú vég­zettség. Fizetés: a 4/1981. (II. 26.) MÉM—MŰM. íz. rendelet szerint. Je­lentkezés: személyesen, vagy írásban a termelőszövetkezet elnökénél. 1424 A SZEGEDI Téglagyár azonnali be­lépéssel felvesz női és férfi segéd­munkásokat (szakmai képzés biz­tosítva), lakatosokat, villanyszerelőket, műszerészt, ácsot, kőműveseket, mo­torszerelőt. Jelentkezni lehet a hely­színen Szeged, Bajai út 2—4. 8—16 óráig. 1428 A BRG Magnetofon Gyára felvételt hirdet anyagbeszerző, gépkocsikísérő, segédmunkás, valamint gyakorlattal rendelkező alkatrészgyártásban jártas gépbeállítói munkakörbe, kedvező fizetési feltételek mellett. Jelentke­zés : a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. VÍZVEZETÉK-SZERELŐ szakmunkást tmk- és üzemfenntartási munkára felveszünk. Zöldségtermesztési Kutató Intézet, Kecskemét, Kisfái 207. 1417 A PRÓ HIRDETÉSEK Ingatlan LAJOSMIZSE, Dózsa György út 108. számú ház eladó. Három szoba, kony­ha, üzlethelyiség, 200 négy­szögöl kert. ___________ 3046 TA TAHÁZA, Kossuth utca 31. sz. alatti 4 szoba, mel­lékhelyiségekből álló ház olcsón, alkalmi áron eladó. Érd.: 36. szám alatt, Ko- esiséknál, vagy levélben dr. Tüske János, Budapest, X. kér., Állomás u. 2. ____1142 CS ALÁDI ház eladó 268 négyszögöl telekkel, vagy kisebb családi házért elcse­rélhető. Baja, Széphegyi Benő u. 28._____________1149 Áll attartásra is al­kalmas tanya, 1200 négy­szögöl területtel eladó. Kis­kunhalas, Felsőszállás 21. (Tázlári útnál.) Érdeklődni 32. sz. alatt, vagy Dózsa Gy. u, 17. Tel.: 11-534. _ 1715 Összkomfortos családi ház, garázzsal, 400 négy­szögöl kerttel sürgősen el­adó. Kunfehértó, Petőfi u. 28. szám. _______ 1696 ÜJ , kétszobás, kertes la­kóház eladó,. Kiskunhalas, Gábor Áron u. 12. szám alatt. Érdeklődni Kertész U._12.__________________1697 CS ALÁDI ház nagy kert­tel eladó. Kiskunhalas, Ko­vács S. _u. 14. _ ____ 1708 KI SEBB lakóház eladó. Kiskunhalas, Csiga u. 9. Érdeklődni délelőtt 11 órá­ig, délután 15 órától estig. ______________1665 KI SKUNHALAS, Széchenyi u. 44. sz. alatti lakóház be­költözhetően eladó. Érdek­lődni az AFIT-szerviz mö- gött, Tubáéknál._______1673 UT CAI házrész eladó. Kis­kunhalas, Vörösmarty u. 116. ___ 1675J KI SKUNHALAS, Sóstó u. 35. sz. alatt összkomfortos családi ház. eladó. Érdek­lődni lehet 16 óra után, szombat, vasárnap egész nap. 1653 KISKUNHALASON, zárt­kertben, 1200 négyszögöl szántóterület eladó. Érdek­lődni csak vasárnap, Bat­thyány u. 9. sz. alatt. ________________________1647 KI SKUNHALAS, Hunyadi u. 2. sz. alatti lakóház el­adó. 1648 HÁROM szoba, összkomfor­tos családi ház, tetőbeépí­tési engedéllyel, garázzsal, ólakkal, konyhakerttel sür­gősen eladó. Baja, Varga I. 70. sz. Ara: 650 000 Ft kp., de fizetési könnyítés is szóba jöhet. Érdeklődni: egész nap lehet._______1123 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas, Kertész u. 12. __________________1605 EL ADÓ kertes családi ház, garázzsal. Kecskemét, Vak- Bottyán u. 15. szám alatt. 34778 KÉT és fél szobás, kom­fortos családi ház, 300 négyszögöl telekkel eladó. Kiskőrös, Honvéd u. 77. ________34773 KI S ház eladó. Baja. Fehér u. 3. sz. _ .__________1165 EL ADÖ jelenleg is üzemelő zöldség-gyümölcs , üzlet, Kecskemét központjában. Azonnal átvehető. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Énekes u. 57. 3199 VONYARCVASHEGYEN, panorámás, két szintes, alá­pincézett ikernyaraló fele félkészen eladó. Érdeklőd­ni: Farkas, 8900 Zalaeger­szeg, Atalszegett u. 11. III. em. 16.__________________1430 KÉTSZOBÁS, fürdőszobás belső házrész sürgősen el­adó. Kecskemét, Kossuth krt. 15 a. Érdeklődni az es­ti órákban. ^_________34J779 "K ISKUNHALAS, Eötvös u. 19. számú ház eladó. Érdek­lődni : Balogh Zsolt, Buda­pest. Lejtő 1. 1124. . 1327 KALOCSÁN, 1 szoba, kom­fortos családi ház, megegye­zéssel, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet: 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. ' 12. Egész nap. _____________307 HE TÉNYEGYHAZA, Úri­hegy 17. szám alatt (sava­nyító mellett) háromszobás, fürdőszobás ház, fizetési kedvezménnyel eladó, vagy kecskeméti 2 szobásért el­cserélem. Érdeklődni: Kecskemét, Kerkápoly u. 6., (festőműhely)________3224 SZ ELÍD II. utca 10. számú Udüilő — 3 szoba, hall, konyha, fürdőszoba, fedett terasz — családi ok miatt sürgősen eladó. Érdeklődni lehet: Andrásné 6300 Kalo­csa, I. István úti gyógyszer­tár. Telefon: 274._______301 KÜ LÖN bejáratú belsőpor­tás, 2 szoba fürdőszobás családi ház kp-ért eladó. Baja, Szent L. u. 6. _________________ 1159 GÁ ZFŰTÉSES 4 szobás ut­cai házrész eladó. Baja, Bat­thyány u. 11. sz.____ 1178 KI SKUNHALAS, Míg K. u. 66. sz. alatti ház, 260 négy­szögöl kerttel eladó. Érdek­lődni szombaton délután, vasárnap egész nap. Víz u. H.__________|___|______ 1127 SÜ RGŐSEN eladó , kétszo­bás udvari házrész. Kiskun­halas, Szász K. ,u. 9. sz. alatt. Érdeklődni lehet: Ady E. u. 12. sz. alatt, Rajmon­dáknál._______ 1733 KISKUNHALASON Lkérház építésére alkalmas telek megvételére társat kérések. 200 ezer Ft készpénz szük­séges. Cím: Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 38. IV. em. 1. Lehóczki. ___ 1734 NÉ GYLAK ÁS OS társasház- Öan három szoba összkom­fortos 'lakás, me1iák*nüW4 *1 eladó. Gáz beköthető. Kisr kunhalas. Kilián Gy. u. 78/3. Érdeklődni szombaton. _____ 1740 KE RTES családi ház eladó. Kiskunhalas; Há-mán Kató ú, 21. . 1758 MÉLYKÚT belterületéihez tartozó tanya 1000 négyszö­göl földterülettel és 300 négyszögöl szőlővel eladó. Érdeklődni lehet Mélykút, Május 1. u. 100. sz. alatt. ___________1741 SO LTVADKEiRT, Petőfi u. 80. sz. alatti fél ház beköl­tözhetően eladó. Érdeklőd­ni minden .kedden délig a helyszínen. *__________ 1744 EL ADÓ Jánoshalma belte­rületén 740 négyszögöl te­lek, termő gyümölcsössel. Érdeklődni Dózsa Gy. u. 81. Dr. Dénes._____________1750 KÉ T család részére is meg­felelő kertes lakóház eladó. Kiskunhalas, Vadkerti út 59. Érdeklődni 16 órától. ________• 1752 LA KÓHÁZ eladó Kiskunha­las, Fácán u. 3. Érdeklődni Uj u. 55. szám alatt. 1763 KÉT családnak, vagy közü- letnek is megfelelő kertes ház eladó. Kiskunhalas, Sárkány u. 10. szám. __________________1755 LA KÓHÁZ nagy kerttel el­adó. Kiskunhalas, Vezér u. 12.______________________1765 VE NNÉK sürgősen Kiskun­halas környékén erdőben, mű útihoz közel, jó állapotú cserepes, legalább kettő pa­ri olt szobás házat. Ajánlatot ármegjelöléssel „Kunfe­hértó vaigy Kecel felé” jel­igére kérek a kiskunhalasi hirdetőbe, Magyar u. _______________________ 1769 KECÉLEN Dobi István u. 2. sz. alatti kétszobás, kertes lakóház beköltözhetően el­adó. ____________________1772 KI SKUNHALAS, Felsőöreg­szőlők 118. sz. alatti tanya, 3100 négyszögöl területtel eladó. Érdeklődni a hely­színem___________ ______1771 LA KÓHÁZ 1200 négyszögöl területtel eladó. Pirtó, I. kér. 57. 1756 Lakás KÉT szoba, összkomfortos, lakás 1 év .kiköltözési ha­táridővel, kedvező fizetési feltétellel eladó. Kiskunha­las, Kuruc vitézek tere 15. I. em. 109. ______' 1679 KÉ TSZOBÁS lakás kész­pénz plusz OTP-hitelátvál- lalással eladó. Kiskunhalas, Vasút u. 6. B. H. em. 22. Érdeklődni 17 óra után. ________________________1718 EL ADÓ kétszobás, össz­komfortos szövetkezeti la­kás. Kecskemét, Széchenyi- város. Gőzhajó u. 8. II/7. ■ _________________34792 KA LOCSA Széchenyi lakó- leiepen, z smDás, i. emele­ti iaicas, Oi'P. kamatmentes kölcsönnel eladó. Érdeklőd­ni „üres lakás” jeligére á Magyar Hirdető kalocsai'ki- renaeltságében lehet. _____________________ 398 EL ADÓ Hunyadi városban egyszobás II. emeleti és földszinti kétszobás, erké­ly es összfkomfortos lakások, készpénz + o rp-niteiiatvái- lalassal. Érdeklődni: Kecs­kemet, Tinódi u. 14. föld­szint 1. 20—21 óráig. 3223 KETTŐ szobás, erkályes, gázfűtéses lakás Orp-nitel- atvá Hálással eladó. Baja, Völgy u. 6. III. em. 9. _______________________1170 BAJÁN 2 szobás utcai le­választható házrész beköl­tözhetően eladó, sürgősen. Víz, gáz, műhely vagy ga- rázslenetoség. Érd.: Alkot­mány u. 4. Károlyéknál. _________ 1177 ÚJSZEGEDEN, strandkö- zeiben, kertvárosban eladó egy földszintes és egy har­madik emeleti kétszobás. 55 négyzetméteres, loggiás, gázfűtéses, OTP-s örökla­kás, OTP-hitel át vállalással. Homoki Tibor, Szeged, Kö­zép fasor 7/G. III. 11. _____________________ 1441 EL CSERÉLNÉM kiskunha­lasi 2 szobás, félkomfortos tanácsi főbérleti lakásomat egy szoba félkomfortos fő­bérleti tanácsi lakásra. Ér­deklődni a Halasi csárdá­ban. (Buszmegálló mellett.) ___________ 1732 KISKUNHALASON, két db kétszobás, komfortos la­kást cserélnék háromszobás kertes házra. Leveleket „Egymás mellett” jeligére kérem a kiskunhalasi hir­detőbe, Magyar u. 2. _______________________17412 KI SKUNHALASON, két szo­ba. összkomfortos gázfűté­ses, harmadik emeleti la­kásomat elcserélném kisebb kertes házra. * Erdei Ferenc“ tér 1. Ili, em. 25. 1759 TÓTH Kálmán tér 6. alatt 2 szobás összkomfortos III. em. lakás eladó, azonnal beköltözhető. Érd.: este Ba­ja, Pustkin u. 24. H79 Gépek és alkatrészek IN-ES Trabant Combi el­adó. Kiskunhalas, Árpád u. 9- v'- • 1698 750-ES Zastava, felújított állapotban eladó. Irányár: 28 ezer Ft. Kiskunhalas, Tinódi ú. 4. sz.________1705 UZ-S 1200-as Lada 1984-ig érvényes műszakival eladó. Kiskunhalas, Paprika A. u. 23. Érdeklődni 17 óra után. __ ; ' r | ____J 1714 JÓ állapotban lévő 3011-es és UTB 65-ös traktor pót­kocsival, ekével eladó. . Tompa, Vörösmarty u. 16. _ 1721 ELADÓ 1100 köbcentiméte­res Opel Kadett és 1500-as Opel Record. Baja, Gárdo­ny^ 24._________________1146 SK ODA S 100-as eladó. Kis­kunhalas, Lehel u. 1. Tö- rök. _ _ • > 1674 10- S rendszámú Trabant, lejárt műszakival, Trabant motor és Moszkvics alkatré­szek eladók. Izsák. Kisízsáik 158. szám alatt. Varga Fe­renc. 34 780 50-ES MTZ 4 tonnás, bille­nős pótkocsival, német bá­lázóval eladó. Tázlár, Ár­pád u. 21. ______ 1684 850-ES Fiat 1982 novembe­réig érvényes műszakival eladó. Kiskunhalas, Ibolya u. 3. sz^ (Kertváros) 1646 353-AS Wartburg alkatré­szenként eladó. Kiskunha­las, Bocskai u. 4. IV. em. 40. ______________1655 AR O alváz, első-hátsó híd, 4,5 lóerős MIA (benzines) eladó. Kiskunhalas, Átlós u. 40.______________ 1693 NA GYMÉRETŰ fékes után­futó eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Szélmalom u. 39. délutáni órákban.__^_3U1 35 0 KG teherbírású után1- futó, parkettacsiszoló -gép eladó. Hetényegyháza, Er­dő u. 2. 3149 350-ES- IZS oldaűikocsival, friss műszaki vizsgával el­adó Jiaikaibszállás, Zrínyi u. 20. Jj_ ________ 34 783 MÉ HÉSZEK és mutatván nyosokl IFA tehergépkocsi, 5 tonnás iFA-pótkocsi 1984-ig érvényes műszaki­val és Dutra 50-es tartalék­alkatrészekkel «ladó. Kun­fehértó, József Attila u. 16. __________ 1686 UV rendszámú Wartburg, hároméves műszakival el­adó. Érd.: Bácsalmás ben­zinkút vagy Zrínyi u. 10. sz. _______________ 1160 3 ÉS féil éves 126-os Polski Fiat eladó. Kecskemét, Pe- tőfiváros, Bíbor u. 26. _ 3193 1983. április végéig érvényes műszaki vizsgával rendelke­ző 2,5 to «GAZ/51/A tip. te­hergépkocsi teljesen felújí­tott állapotban eladó. Ér­deklődni lehet: 11-535/3. sz. telefonon Bélái Jenő ügy­intézőnél vagy személyesen Kecskemét, Thököly u. 34. szám lalatt. • __________2406 EL ADÓK 353-as Wartburg karosszéria-elemek, szélvé­dőik, 6Cd-es Trabant karosz- széria bontva is. Kecskemét, Cimbalmos u. 14/a. ______3228 ZG rendszámú Dacia sze­mélygépkocsi, érvényes mű­szaki vizsgával eladó. Ér­deklődni lehet: 6343 Misiké, Fő út 69. szám alatt, du. 16 órától._______ 310 ZY-OS Barkas mikrobusz jó állapotban eladó. Baja, Rákóczi U. 37. sz._____ 1164 4 ÉVES 1200-as Lada eladó. Balja, dr. Ortutay u. 11., 16 óra uitám, Sághegyi.____1167 EL ADÓ 750-es Zastawa friss műszakival, plusz alkatré­szeik. Kecskemét, Sadlai u. 2. fszt. 1., Gombai. ___ 3178 IT-S Zaporozsec eladó. Érd.: Sarok János, dr. Ortutay u. 6. III. em. 12., Baja. ' ■ __ . , , , .- ^ 1174. 13O0-AS fehér Lada személy- gépkocsi 15 000 km-rel el­adó. Kiskunhalas, Viz u. 11. Érdeklődni 16 óra után. ________ 1726 CS IPKÉS szőlőművelő tár­csa és egy 6.5 tonnás bille­nőplatós pótkocsi eladó. Kecel, Katona u. 7. _ ; ■' . _____________1785 TR ABANT alkatrészenként eladó. Kiskunhalas, Ber­zsenyi p. u. 3.__________1446 ZN-ES Wartburg de Luxe jó állapotban eladó. Kis­kunhalas, Szatmári Sándor u. 16/a. Érdeklődni 17 órától. ____________|____________1757 1200-AS bordó Lada eladó. Kiskunhalas, Fűrész u. 1. ~ 1.761 GYÁRI billenős, egy köbmé­teres kis dömper és egy BL 7-es Diesel-motor eladó. Tázlár, Árpád u. 25/a. ‘ , 1768 PC-S 1200 Lada, 1984. júniu­sig érvényes műszakival el­adó. Tompa, Dózsa Gy. u. 21. 1770 Egyéb adásvétel BONTÁSBÓL edadó tégla, léc, épületfaanyag 10 mé­ter hosszúságig, szállít" a is. Hetónyegy-háza, Petőfi Sán­dor utca 23. Műkövesnél. _ J____________ 34 875 BONTÁSBÓL eladó ajtók, ablakok, faanyag, cserép, tégla. Kiskunhalas, Ká páti és Széchenyi utca sári it. ' 34 876 ELADÓ 10 000 db bontástég­la Kecskeméten, Reszelő­gyár mellett, 1,60 Ft/d-b. Ér­deklődni 18 órától Le het; Kecskemét, Va-csi utca 14. Kara. _______ _______34 878 EL ADÓ új kétszárnyas aj­tó, modern sport gyermek- kocsi, baba-bunda^sák. Kiskunhalas, Batthyány u. 63. __________•___ 1656 EG Y gyengefias tehén fiá­val együtt és egy üsző­borjú eladó. Gombos Jó­zsef, Kiskunhalas, Als szál­lás 210._az. ____________1682 EL ADÓ 2 db jól tejelő fe­jőstehén (6 és 10 éves). Szántó Péter, Borota, Kt. 41. V , " _ 1689 2 DB kétszárnyas üvegaj­tó, 20 hl-es olajtartály, és .fatüzelésű fürdőszoba-boi- ler eladó. Kiskunhalas, Át­lós U. 40. _____________1692 KO RÁNÉRÓ szamócapa­lánták Pocahontas, gorella és óriási eszterházi fajták megrendelhetők 1,50 Ft-ért. Augusztusi telepítéshez utánvéttel szállítok. Érdek­lődni : délelőtt. Kecske­mét, Műkertváros, Diófa U. 5/2. _________________3013 EL ADÓ 4 éves ló. Érdek­lődni : Póli Mihály, Kecs­kemét, F-elsőszéktó 44. ', , • 3185 JÓ állapotban levő /10 m-es szállítószalag eladó. Sü- kösd, Táncsics M. u, 23. :; , ________ 1168 30 DB anyajuh eladó. Ér­deklődni Sándor István, Kiskunhalas, Rekettye 14. Iskola rhellett.________1743 PÓ LITŰROZOTT kemény- fa kombinált szekrény, szé­kek, fotelok, bevetőik, áron alul eladók. Kiskunhalas. Lehel u. 1. fszt. 5. 175.1 3 DB aszkániai merinó kos eladó. Kecel, Szőlő u. 83. _________________________1699 INTARZIÁS hálószobabú- tqr,. lakatosszerszámok el­adók. Kiskunhalas, Bocskai U. 1._________________________> 1724 6 DB E 7—60-as vasbeton gerenda eladó Kunfehéntón. Érdeklődni Kiskunhalas, Zalka M. u. 33. 1725 HAJDÚSÁG kombinált szobabútor, teljesen új ál­lapotban (10 db-ból áll) és egy sötét színű üvegajtós könyvszekrény eladó. Kis­kunhalas, Posta u. 16. sz. alatt. ____________________1-729 ÉP ÍTKEZŐK figyelem! Bontásiból eladóik fűrészelt horogfák, gerendák, deszka, léc. nagy mennyiségben is. Kiskőrös, -Csokonai u. 18. sz. . v - 3230 ÉPÍTKEZŐK figyelőin! Megkezdtük Kiskunhalas, Kossuth u. 9. számú épület, volt fodrász üzlet, bontását. Kis- és nagyméretű tégla, gerendák, horogfák, ajtók, ablakok nagy mennyiség-' be/i kaphatók. Kiskunhalas, Kossuth u. 9., 3229 BONTÁSBÓL eladók horog­fák, gerendák, deszka, léc, méretre fűrészelve is, ajtók, ablakok, cserép', tűzrevaló, villanybojler, fürdőkád, kis- és nagyméretű tégla házhoz szállítva is., Kecskemét, Nyíl u. 23. 3231 ÜJ kemping kerékpár, cse­répkályha eladó. Kiskunha­las, Kilián Gy. u. 2. Ko­vács. , / 1739 ÚJ állapotban levő beton­keverő eladó. Kiskunhalas, Erdei Ferenc tér 1. III. em. 25. 1760 AUGUSZTUS elejére érő étkezési kukorica nagy té­telben is eladó. Ajánlatokat „Nyár” leiigére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe, Ma­gyar u. * 1747 Vegyes EGYEDÜLÁLLÓ idős sze­mély ellátását vállalnám. Lakás szükséges. Levelet „Ápolónő” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe Ma­gyar u. 2. 1608 BÚTOROZOTT szoba, für­dőszoba-használattal aug. 1-től két személy részére kiadó. Érdeklődni 17 órá­tól Kiskunhalas, Semmel­weis tér 14. Kovácsék. • ___________________1666 LA KÁST vagy házrészt ad­nék gondozásért. Leveleket: „Szerencse” jeligére a ba­jai hirdetőbe._____________1173 EG YETEMET végzett szak-' ember állattenyésztésben elhelyezkedne a • kalocsai járásiban; Lakás nem szük­séges. Ajánlatokat „Gyakor­lott szakember” jeligére a k-iadiqhiivat alba kérek. ________________ _1447 KI SKUNHALASON a város l k öápiontjábaiíi'-l‘Szobád koh^- ^béclfttjj 0 i kérések 1 évre lekötve. Ér­tesítést Posta u. 16.'alá ké­rek. Dr. Borbényiné. , - 1728 BÚTOROZOTT szoba für­dőszoba-használattal egy­két nő részére kiadó. Kis­kunhalas, Új u. 66. sz. _______ 1730 AL BÉRLETET ‘ keresünk Kiskunhalason, vagy eltar­tási szerződést kötnénk la­kásért. Leveleket „Augusz­tus 20.” jeligére kérjük a kiskunhalasi hirdetőbe, Ma­gyar u. 2._____________ 1.746 CS ECSEMŐ vagy kisgyerek nappali gondozását vállal­nám. Kiskunhalas, Berzse­nyi D. u. 3. sz._________1749 ID ŐS személy eltartását vál­lalnánk lakosért. Leveleket „Gyermekszerető család” jeligére kérjük a kiskunha­lasi hirdetőbe, Magyar u. 2. szám. 1754 KISKUNHALAS központ­jában négyes társasház. épí­téséhez társat keresünk. Ér­deklődni Kilián Gy. u. 5., vagy 10. sz.’ alatt._______1737 FI ATAL házaspár egy gyer­mekkel eltartási szerződést kötne lakásért Kiskunhala­son. Leveleket „Szerető gondoskodás” jeligére ké­rem a kiskunhalasi hirdeto­be, Magyar u. 2.________1762 FIATALEMBER bedolgo­zást, másodállást vállal kis­iparosnál. Ajánlatot: „Mű­szerész gyakorlat” jeligére a kiadóba kér. ^_____34 765 CU KRASZKEMENCÉK, cserépkályhák építését, át­rakását, nyaralókban való kandallóik rakását vállalom. Villany-, gáz-, olajfűtésre U. Kalmár László, Kecskemét, Szimferopol tér 14., V. em. 15. 3245 Házasság KERESEM azt az 59—60 év közötti özvegy, nyugdíjas, magányos, egyedül élő sze­rény asszonyt, a'ki, ha a sors. úgy hozná, otthonomba költözne, jó feleségem, gondviselőim lenne. 66 éves, 174 cm magas, özvegy, kis­ipari nyugdíjas vagyak 2206 Ft nyugdíjjal. , Bács- Kiskum megye középső ré­szén levő nagyközség belte­rületén, háromszobás, kom­fortos. teljesen . gépesített lakásom van. Kölcsönös megértés esetén, a ház reáim eső részét, belső ingóságok­kal együtt, hivatalosan rá­íratom. Szeretem a rendet és a tisztaságot, nem iszom, nem dohányzóm. Leveleket „Szeretnék boldog megér­tésben, szeretetben .élni” jeligére kérem, a kiskunha­lasi hirdetőbe, Magyar u. 2. ■ ________ 1731 SA JÁT lakással rendelkező, 83 éves nyugdíjas férfi ke­res idősebb magányos asz- szonyt, élettársnaik, aki a háztartását vezetné. Levele­ket „őszirózsa” jeligéire ké­rem a kiskunhalasi hirdető­be, Magyiar, u. 2. _______1745 KÖ ZÉPKORÚ elvált asszony megismeTlkedne 50—60 év közötti, szőlőtermesztésben Jártas gazdálkodó ‘ férfival, házasság céljából. Levele­ket: „Rizling 133 118” lelii^é- re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 3234 A GEMENCI Állami Erdő- és Vadgaz­daság Műszaki Erdészete Baja, Baj-. csy-Zs. u. 54. sz. felvételre keres erős­áramú szerelésben Jártas villanysze­relőt, gépésztechnikust lakatos cso­portvezetői beosztásba, mezőgazdasági gépszerelőt. Jelentkezés az üzemveze­tőnél. 1158 A KECSKEMÉTI Tejüzem felvételt hirdet: árukihordó, hütőtéri anyagki­adó, tmk-segédmumkás, fűtésszerelő, elektroműszerész és portás munkakö­rökben. Jelentkezni: Tejüzem, Róbert Károly krt. 6. szám. 3213 ELADÓKAT és takarítónőt felvesz a kecskeméti Centrum Áruház. 3217 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI Pince- gazdaság jánoshalmi szeszfőzdéjéhez felveszünk vizsgázott kazánfűtőt (olaj­fűtésű kazánhoz), felveszünk továbbá a kiskunhalasi szikviz-ikereskedelmi raktárhoz • targoncavezetőt, gépkocsi­rakodót és gépkocsivezetőt. Jelentkez­ni lehet a telephelyek vezetőinél Já­noshalma. Szeszfőzde u. 12—14., illetve Kiskunhalas, Marx tér 2. sz. alatt. i~zav 1435 KECSKEMÉ­TI * Számító- központja azonnali be- .......... - ■ ■ ■■ lépéssel fel­vesz 32 évesnél nem idősebb dolgo­zókat két műszakos operátori és adattárosi munkakörbe. Felvételi követelmény: középiskolai végzett­ség. Jelentkezés személyesen vagy írásban Kecskemét, Irinyi u. 17. sz. 14 16 VOLÁN 9. SZ. VÁLLALAT AUTÖBUSZ­GÉPJÁRMÜVEZETÖI TANFOLYAMOT SZERVEZ. Feltétel:. 2 éves tehergép­jármű-vezetői gyakorlat, 21. életév betöltése. Jelentkezés: Volán 9. sz. Vállalat kecskeméti és ba­jai üzemegység személyze­ti és oktatási osztályán. 3218 SZAKKÉPZETT vagy betanított kira­katrendezőt felvesz a Kecskeméti Centrum Aruház. 3110 VOLÁN 9. sz.' Vállalat Kecskemét, pá­lyázatot hirdet vidéki telephelyre üzemegység-műszaki osztályvezetői (követelmény: szakirányú egyetemi végzettség, 5 év gyakorlat) és főnök­ség műszaki vezetői (követelmény: szakirányú technikum, 5 éves gyakor­lat) munkakörökre. Állami és jogtu­dományegyetemi végzettséggel jogse­gélyszolgálat-vezetőt alkalmazunk. Pályázatokat a vállalat személyzeti és oktatási osztályára Kecskemét, Csák­tornyái u. 4—6. alá kérjük beküldeni. 3219 PÁLYÁZATOT hirdetünk főmérnöki állás betöltésére. Pályázati feltétel: Könnyűipari Műszaki Főiskola ruha­ipari szakon szerzett képesítés, leg­alább 7 éves szakmai gyakorlat, vagy Műszaki Egyetem általános mérnöki végzettség, 10 éves szakirányú gya­korlat. Vezetői gyakorlattal rendel­kezők előnyben. Fizetés megegyezés szerint. Pályázatot részletes önéletrajz csatolásával, eddigi működési terület megjelölésével kérjük „Kalocsa 81** v jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendeltségére beküldeni. 305 A VESZPRÉM megyei Állami Építő­ipari Vállalat felvesz: építő, szak-sze­relőipari szakmunkásokat és. betanított építőipari munkásokat. Kereseti lehe­tőség teljesítménytől függően szak­munkásoknak 4200—4800 Ft. Betanított munkásoknak 3500—4500 Ft. Elhelyezés korszerű munkásszállón. Megfelelő munkavégzés és magatartás esetén 6— 8 hónapi\.vállalati munkaviszony után külföldi munkáinkra való kiküldetés lehetséges. 1329 A ÉNYV Szegedi Textilművek Kis­kunhalasi Gyáregysége Kiskunha­las Körösi út 19. felvesz 3 műszakos munkakörbe női dolgozókat szövőnő­nek és csévélőnek, valamint lakato­sokat és segédmunkásokat. Jelentke­zés; a gyár munkaügyi előadójánál, naponta reggel 7-től du. fél 4-ig. 990 1^ FÉRFIAK részére munkale­hetőséget kínálunk új üzem- részünkben. Három műszak, HUNBAUi heti 40 órás munkaidő. Je­lenleg Nyárlőrinc, Lajosmi- zse és Helvécia községekből végzünk munkásszállítást saját autóbuszokkal. 50 km-es körzetben vállaljuk más köz­ségekben lakók szállítását is, legalább 5 fő jelentkezése esetén. Kereseti le­hetőség: 6000—8000,— Ft .között a telje­sítménytől függően. Kőbányai Köny- nyűfémmű, kecskeméti gyáregysége, Kecskemét, Matkói út 6001. Pf.: 125. Telefon: 11-742. 279C PÁLYAKEZDŐ FIATALOK! A BRG Magnetofon Gyára GÉPBEÁLLÍTÓ tanfolyamot szervez 1981. szeptembertől, műanyag-feldolgozó gépekre. Géplakatos, szerszámkészítő és középfokú gépész képesítésű fiatalok jelentkezését várjuk. A tanfolyam sikeres elvégzése után, kiemelt váltóműszakos gépbeállító munkakört biztosítunk. an Vitsyn. Jelentkezés 1981. július 31-ig, a gyár gödi ,i> ' személyzeti osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. 1368 KISKUNFÉLEGYHÁZÁN a VASBOLTJÄBAN (Szabadság tér 5.) és VAS-MÜSZAKI ARUHAZABAN (Wesselényi u. 1.) vásárolt elektromos készülékeket, gépeket a GELKA, lakásán üzembe helyezi, Figyelem! Figyelem! CSÁK XÍPMw VENDÉGSZEREPEL AZ ÄLLAMI IFJÚSÁGI CIRKUSZ KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, A VÁSÁRTÉREN! Előadások: 24-én, pénteken 19.30 órakor, 25-én, szombaton 16 és 19.30 órakor, 26-án, vasárnap 18 órakor. Jegyek válthatók az autóparkolóban levő elővételi pénztár­ban reggel 7 órától, délután S óráig, valamint a helyszínen a cirkusz pénztáránál reggel 9 órától este 8 óráig. 1981-ben az egyetlen Magyarországon üzemelő utazó cirkusz! 1440 KÖZLEMÉNYEK DEMASZ KisikiumJélegyiházl Kirendelt­ség értesíti a lakosságot, hogy Kocsis István és társai, Petőílszállás 134. szá­mú tanyájához a kisfeszültségű háló­zat elkészült, és azt ISSI. július 18-án feszültség alá helyezte. A vezetékek megközelítése és érintése életveszélyes és tilos! 1449 Gyászhír Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk FARKAS ISTVÁN kovács.m ester Kerekegyháza, Szabadság u. 11. sz. alatti lakos, 47 éves korában, rö­vid, de súlyos betegség után el­hunyt. Temetése f. hó 22-én, 4 óra­kor lesz a kerekegyház! temető­ben. Gyászoló család. 34 867 Fájdalomtól megtört szívvel tudat­ja a gyászoló család és a Háziipa­ri Szövetkezet vezetősége és dolgo­zói mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA ZOLTÁN Kecskemét, Petőfi S. u. 5. szám alatti lakos, ,rövid betegség után, életének 61. évében elhunyt. Teme­tése f. hó 23-án, fél négy órakor lesz a \kecskeméti Köztemetőben. A szövetkezet az elhunytat saját ha­lottjának tekinti. Gyászolják: fe­lesége, lányai, fiai, menyei, vejei, unokái. 34 873 Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás köszönetét mindazoknak a rokonoknak, szom­szédoknak, munkatársaknak és is­merősöknek, akik felejthetetlen, drága jó testvérünk ban Sándor temetésén részt vettek, utolsó út­jára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mérhetetlen nagy fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Megtört szívű testvérei. 34 877 Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, Jó barátoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen drága férjem, édes­apánk, nagyapánk és testvérünk KATUS LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és mély­séges fájdalmunkat ezzel enyhíte­ni igyekeztek. Ozv. Katus László- né és családja. Kalocsa. 306 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, jó bará­toknak, a Fémmunkás* V. dolgozói­nak, akik szeretett édesapánk, apó­sunk, nagyapánk ID. ZSAMBOKI JANOS temetésén részt vettek, sírjára vi­rágot helyeztek, jelenlétükkel, rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 3237 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, szomszédoknak, ismerő­söknek, az Expressz étterem dolgo­zóinak, akik felejthetetlen halot­tunk BIHARI ISTVANNÉ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 34 808 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, jó szomszédoknak, akik sze­retett feleségem, édesanyám, test­vérem, anyósom, sógórnőm IKOTIN ANDRÁSNÉ Takács Irén temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ezzel is mérhetetlen fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. Gyászoló család. Kiskunhalas. 173g Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszédok­nak, barátoknak, egykori munka­társaknak, a Kommunális Költség- vetési Üzem vezetőségének, a Kis­kun Aruház emeleti dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapánk PERJÉSI BÉLA temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban, gondjainkban osz­toztak. Gyászoló család, Kiskunha­las. . 1766 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, munkatársak­nak, akik drága jó feleségem, édesanyánk', anyósunk, nagyma­mánk ~ . CSERKÖ SANDORNÉ Győré Rozália temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és ezzel nagy fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Cserkó Sándor és család­ja, Kiskunhalas. 1767 Munkaalkalom GÉPÍRNI tudó adminisztrátort és a műszaki osztályra szakképzett vagy szakképzetlen férfi eladót felvesz a kiskunfélegyházi Centrum Aruház. 3141 A KERESKEDELMI és Vendéglátóipa­ri Szakmunkásképző Intézet takarí­tónő^ keres felvételre. Jelentkezés a gazdaságvezetőnél Kecskemét,. Nyíri u. 32. alatt. 1427 A KÖTI VÍZIG Szolnoki Szakaszmér­nöksége azonnali belépéssel felvesz: — Változó munkahelyre: kubikos bri­gádokat (a brigádokat naponta szál­lítjuk a lakóhely és a munkahely között), — Gépkocsi "rakodókat. Je­lentkezni lehet: Szolnoki Szakasz- mérnökség, Szolnok, Tiszaliget. 1425 PIÉRT lerakata azonnali belépéssel alkalmaz férfi munkavállalót áruszál­lítónak, nyugdíjast portásnak, továb­bá takarítónőt. Jelentkezés: PIÉRT lerakata, Kecskemét, Vasút u. 6. AZ ALSÓ-DUNAVOLGYI Vízügyi Igazgatóság Baja, Széchenyi u. 2/c. fel­vételre keres ács szakmunkást, építő­ipari betanított vagy segédmunkást, hajógépészt, uszálykormányost, mat­rózt, gépkezelőt, lakatost, gépszerelőt, raktárost, rakodómunkást. Érdeklődni lehet: fenti címen munkaügy, II. eme­let 201-es szoba. ius6 GABONAFORGALMI és Malomipari Vállalat bácsbokodi takarmánykeverő üzeme felvételre keres lakatos szak­munkást, keverőüzemi és rakodómun­kást. Jelentkezni lehet az üzem veze­tőjénél, a fenti címen. 3215 A MÁV Szertárfőnökség Kecskemét, Kandó Kálmán u. 34. felvételt hirdet takarítói munkakörbe. . Jelentkezés . a fenti címen. 34777 FELVÉTELRE keresünk jó kereseti le­hetőséggel egy- és kétmüszakos mun­kaidővel : Panelgyártáshoz betonozó segédmunkásokat, brigádokat, továb­bá asztalosokat, lakatos, ^vízvezeték- szerelő, esztergályos, festő és vasbe­tonszerelő szakmunkásokat. Vidékiek részére munkásszállást biztosítunk. Jelentkezni lehet: BACSEP Házgyár, Kecskemét, István király krt. Mun­kaügyi CSOpOrt. 2913 v

Next

/
Oldalképek
Tartalom