Petőfi Népe, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-14 / 11. szám

APROHIRDETESEK Ingat! an KISKUNHALASON, a Kán­tor-kaszálónál. 1600 négy­szögöl jó minőségű szántó­terület eladó. Érdeklődni VÍZ U. 7. ____ 2912 HÁ Z. 610 négyzetméter ud­varral eladó. Érdeklődni: egész nap. Kiskunhalas. Hattyú u. IS.__________21265 IZ SÁK, Kinizsi köz 17. szá­mú szoba, konyhás ház, 184 négyszögöl telekkel eladó. Érdeklődni: Rózsa. Izsák vendéglőben.________ 130 VÁ ROSKÖZPONTBAN' levő. 4 szobás, összkomfortos, kertes családi ház eladó. Ér­deklődni: mindennap Baja. Engels F. u. 15.___________14 CSALÁDI ház eladó. Baja. Somogyi B. u. 51. sz._____24 BA CSBOKÓD. Virág utca 5. sz. alatt 3 szobás, családi ház. nagy kerttel eladó. vagy bajaira cserélhető.__31 KE RTES családi ház eladó. Baja. Somogyi B. u. 97. sz. Érdeklődni: Baja. V. kér. 26 d._19_óra után». 34 KÉTSZINTES. 3 szobás, központi fűtés es ház, vala­mint asztalosműhely gépek­kel felszerelve eladó. Kecs­kéméit, János vitéz u. 9. £r- . deklödni: 16 órától, szom­bat. vasárnap egész nap. _ 155 FÉLKÉSZ, vagy befejezés előtt álló házat, vagy jó ál­lapotban levő önálló házat, vagy házrészt, illetve tár­sasházi garázsos lakást ke­resek megvételre OTP-hitel- átvállalássai Kecskeméten. 'Ajánlatokat: ..Ármegjelölés­sel 91 740" jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek^ ______________________152 HÁ ZHELY eladó Soltvad- kerten, a most megnyílt Új utcában. Érdeklődni Kecel, Rákóczi u. 10. ______> 9 KU NFEHÉRTÓ, Keszeg u. 6. számú üdülő eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas, Hunyadi u. 16. 19 KISKUNHALAS. Zalka M. u. 55 a szám alatt házrész eladó. _____________________25 KÉ T csalód részére is al­kalmas lakóház eladó. Kis­kunhalas. Járószék u. 21. Érdeklődni 17 órától. 27 KISKUNHALAS. Kertész u. 15. sz. alatti lakóház' eladó. Érdeklődni Míg K. u. 15. 28 KÉT csalód részére alkalmas 2x2 szoba-konyhás lakóház eladó. Kiskunhalas. Tompa u. 6. Érdeklődni 16 órától. '^■,'T _ : • 32 AZONNAL beköltözhető csa­ládi ház eladó. Kiskunhalas. Gyep u. 12._______■_______38 EL ADÓ háromszobás, ker­tes családi ház. mellékher lyiségekkel. Kiskunmajsa. Liszt F» u. 8. sz._________48 NÉ GYLAKASOS társasház építésére alkalmas telket, vagy régi házat keresek Kiskunhalason. Ajánlatokat levélben „Belváros" jeligé­re kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. 50 KISKUNHALASON város­központban családi ház fe­le része eladó, vagy fiatal házaspár részére albérletbe kiadó. Leveleket „Téglaház” jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. 51 KISKUNHALASON, a Kán­tor-kaszáló mellett, egy hold szántóterület eladó. Ér­deklődni Vörösmarty u. 26. ; . _ ’ • -____________ 53 ké tszobás családi ház eladó. Kiskunhalas. Bálvány u. 8. Érdeklődni Kertész u. 43._____________ 58 KI SKUNHALAS központjá­ban. 4 szobás, komfortos, kertes lakóház beköltözhe­tően eladó, vagy kiskunmaj- sai kisebbre is elcserélhető. Érdeklődni Kiskunhalas. Rá­kóczi tér 5._______________60 s ö ltvad kér t. Petőfi-tó- nál üdülő eladó. Érdeklődni Kiskőrös, Gőgös I. u. 13. _____________________67 BA JA, Pető u. 1. sz. alatti másfélszobás. fürdőszobás, utcai házrész eladó._______33 EL ADÓ hobbikért 300 négy­szögöl telekkel, 4x4 méteres szobával, víz van. Szőlő ut­cában. Érdeklődni: Baja, Kálmán u. 35. alatt. ________8 BA JÁN belvárosban, öreg házat vennék. Leveleket: „Földgáz” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe kérem. _______________________ 23 KA LOCSÁN. 1500 négyszögöl szántó, megegyezéssel, napi áron eladó. Érdeklődni le­het : Tamás Orbánná, 6300 Kalocsa. Vasút u. 13. szám alatt, egész nap.____________12 KA LOCSÁN. 9. szobás, kom­fortos családi ház. garázs- zsal, melléképületekkel, 250 négyszögöl telekkel, meg­egyezéssel. beköltözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Va- rajtá Sándor, 6300 Kalocsa. Szénáskert, IV. u. 12. szám. _____:_________ ' _ - . 1 14 ÉR SEKCSANÁDON tanya. 110 négyszögöl földdel ví- kendtelek mellett eladó. Ér­deklődni: Bátaszék, Kossuth u._ 59. sz.____________________46 NÉ GYSZÁZ négyszögöl hob­bikért eladó, a livodában. Érdeklődni: Krékity Pál, Baja, Bellosits B. u. 4. TÜ­ZÉP-nád._____________________45 CS ALÁDI ház eladó. Baja. Fácán u. 1. Érdeklődni: du. 4 óra után.______________ 41 HÁ Z eladó 900 négyszögöl telekkel, jószágtartásra al­kalmas. ugyanott telek 200 négyszögölenként hobbikert­nek. gyümölcsfákkal eladó. Baja. Szegedi út 79/b. Zick. 36 Lakás NAGYKOROSON 2 szoba, összkomfortos lakás, kész­pénz plusz OTP-hitelátvál- lalással. beköltözhetően el­adó. GyoDár u. 3. II. em. Hanusz. Érdeklődni: 17 óra után. 19065 ELCSERÉLNÉM budapesti V. kér. Kecskeméti u. 2. számú, másfélszobás tanácsi lakásomat, hasonló tanácsi bajai lakásért. Cím: Baja. Tinusz u. 3. ^_______________13 BÁ JÁN, az újvárosban, két­szobás. gázfűtéses lakás, készpénz plusz OTP-hitelát- vállalással eladó. Leveleket: „II. emelet” jeligére a ba- jal Magyar Hirdetőbe. 29 i^alocsán. • új egyszobás; • komfortos OTP-lakás, kész­pénz plusz hitelátvállalással, megegyezéssel, azonnal be­költözhetően eladó. Ajánla­tokat: ..Sürgős” jeligére a Magvar Hirdető kalocsai ki- rendeltségébe kérem. 13 KÉTSZOBÁS, gázfűtéses la­kás készpénz plusz OTP-hi­telátvállalással eladó. Kis­kunhalas, Vasút u. 6. *B. II. em. 22. Érdeklődni 17 óra után. _____________________ 4 NÉ GYLAKASOS társasház­ban három szoba, összkom­fortos lakás. OTP-hiitelát- vállalással eladó. Kiskunha- las, Kilián Gy. u. 78/3. ' 12 KÉTSZOBÁS, második eme­leti. gázfűtéses lakás OTP- hitelátvállalássai eladó. Kis­kunhalas, Vasút u. 6. D. II. 49. Érdeklődni Linhardt A. u. 24. 17 óra után._______ 55 IS O 000 FORINT készpénzzel lakásmegoldást keresek Kecskeméten Széchenyi- vagy Árpádvárosban. Aján­latokat: „Sürgős 91 737” Jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.______ 144 EL ADÓ 2 szobás, erkélyes lakás a IV. emeleten. OTP- hiteiátváilalással. Érdeklőd­ni: Baja, Kodály u. 2. I. em. 6. 18 Gépek és alkatrészek ZAPOROZSEC személygép­kocsi nagyobb alkatrészen­ként és Skoda MB 1000-es sebességváltó és karosszéria eladó. Érdeklődni: Horváth Lászlónál. 6440 Jánoshalma, Arany J. u. 8.______________22 22 0-as Diesel Mercedes, prima állapotban eladó. Baja, Stromfeld A. u. 23 a. ______________ 19 LADA 1500-as eladó. Érdek­lődni: Baja, Szent L. u. 86. 17 óra után.________________25 FI AT Coupe sebváltó eladó. Érdeklődni: egész nap, Ba­jia, Erkel ü. 6._______________9 ELADÓ Audi 80 GL. 4 éves. Kecskemét, Árpád krt. 2.* III. em. 14. ■ »19149 UK-S Wartburg de Luxe friss műszakival, új motor­ral eladó. Mélykút, Május 1. u. 78. Érdeklődni: 15 órától. ____________________________19139 75 0-ES Zastavához 2 darab első sárvédő és komplett baloldali rész eladó. Ojak. Kecskemét. Árpád krt. 6. III. em. 9. 19146 SKODA S—100-as olcsón el­adó. Érdeklődni: Baja, Ara­itó u. 10. sz.______ 16 KI SKÉREKÜ ezres Wart­burg sok pótalkatrésszel el­adó. Kiskunhalas. Vörös­marty u. 2!_Luikácsné.______g UY-Os Wartburg személy- gépkocsi eladó. Kiskunha- las. Vadkerti u. 53. 10 105-ös Skoda friss műszaki­val eladó. Kiskunhalas. Szi- ládl A. u. 13. Király. 13 2 HENGERES RS 09-es ker­ti traktor műanyag tartály- lyial. Rapitox szivattyúval (komplett) eladó. Érdeklőd­ni Takács János. Csengőd. Szabadság út 16. sz._______16 ZO-S 1300-as piros Lada el­adó. Kiskunhalas, Kilián u. 24. Érdeklődni 17 órától. 18 3 ÉVES. 1500-as Lada eladó. SoLtvadkert. Költői A. u. 14. Érdeklődni szombat, vasár­, nap. , 26 . VENNÉK új. vagy újszerű állapotban levő, 150 literes. 220 volttal működő, vontat­ható betonkeverőt. Áraján­latot tkérek. Szabó Károly, 6514 Kunfehértó, Dózsa Gv. U. 10. 29 UM-ES Trabant 3 évig ér­vényes műszakival eladó. Kiskunhalas, Átlós u. 40. Érdeklődni 16 óra után. 21 3 ÉVES. 1500-as Lada. friss műszakival, sürgősen eladó. Kisszállás. Felszabadulás út v 38. __ • • ___ _3S IR-ES 1200-as Zsiguli eladó. Kiskunhalas, Bojtár u. 5. ___________34 MT Z 45-ös pótkocsival, tár­csával eladó. Kecel, Rákó­czi F, u. 92/1. 42 PANNÓNIA motoros háztáji kocsinak. összes anyaga együtt eladó. Kiskunhalas. Tó u. 16. , 46 PANNÓNIA motoros háztáji kocsi, permetezővel eladó. Kisikunmajsa. Liszt F. u. 8. sz. _47 IT-S Trabant Limousine 1981 végéig érvényes műszakival eladó. Kiskunhalas. Tábor u. 25. Érdeklődni 8—12 óráig. ____________ 52 RA J Gaz eladó. Tázlár, Hu­hyadi u. 8. sz. alatt.______59 12 7-ES vagy 128-as Fiatot vennék. Műszaki leírást és árajánlatot (kérek. Cím: Dob- szay Szilárd, Jánoshalma, Mácsal u. 7. -_____________ 62' ZA POROZSEC motor, váltó, komplett fűtés, kagylóülé- sék, szélvédő üvegek és egyéb alkatrészek eladók. Farkas István, Kiskunmajsa, Tajó 124. Érdeklődni Kis­kunhalas. Gőzön u. 22. alatt is. ______________ 66 EL ADÓ Hilti TE 17-es ütve- fúró. 50—100—125 köbcentis komplett go-ikartok. vázak, motorok és egyéb alkatré­szek. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész nap. hétköz­nap 17 óra után. Kecske­mét. Műkertváros. Liget u. 5. Rózsi. 42 Egyéb adásvétel 5 ÉVES tehén, 60 mázsa szé­na. egy vagon répaszelet, 20 mázsa morzsolt kukorica el­adó. Érdeklődni: naponta délelőtt. Orgovány, Alsójá- rási Iskola. _ 19110 NAPOS- és előnevelt csir­kék megrendelhetők (szállí­tással is). Tompa, Jókai 18/a. , Fábiánná.___________2890 BO NTÁSBÓL eladó: szalag­cserép, léc. deszka, horog­fák, gerendák, ajtó. ablak, mozaiklap. csatorna, par­ketta. tégla. Kiskunhalas. Kossuth u* 3. 5183 BONTÁSBÓL eladó: geren­da. horogfa. deszka, léc. méretre fűrészelve is. aj­tók. ablakok, nagykapu, csatorna, parketta, cserép tégla házhoz szállítva is. Kecskemét. Széchenyi tér 27. , *.;-*• ,________________5177 BO NTÁSBÓL eladó: tégla, cserép, léc. gerendák, ho­rogfák. ajtó. ablak, parket­ta. Kiskunfélegyháza. Vak Bottyán u, 2. 5* ELADÓ bontásból: cserép, deszka, léc. horogfák. ge­rendák, ajtó. ablak, parket­ta. mozaiklap. csatorna, tég­la. Baja. Szabadság u. 126. ___________j ,_5i82 ZÖ LDSÉG és sárgarépa na­gyobb mennyiségben eladó. Izsák. Damjanich u. 10. sz. ' Pájer István. _ . _ 1 19079 OLCSÓ kiárusíts! Női téli. tavaszi szoknyák 430 Ft he­lyett 250 Ft: baíkfis szoknyák 250 Ft helyett 150 Ft: gyér- mekszokinyák 220 Ft helyett 100—120 Ft a készítőnél: Fri- gyesné, Nagykőrös. Hősök tere i. Katolikus templom­nál. 19135 Rövid határidőre vállaljuk: Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szolnok és Bács-Kiskun megyék területén riasztóberendezések (betörés, tűz) komplett szerelését, javítását és karbantartását Megrendelhető: Munkácsy Mg. Termelőszövetkezet 5701 Gyula, Siórét 2. Pf.: 86. Telefon: 208, 120. Telex: 83-432. . Valamint az alábbi kirendeltségeknél: Szeged, Vedres István u. 16 A. Telefon: 14-101 Debrecen: Jókai u. 52. • Szárvas, Szabadság útja 33. Telefon: 571. Vegye igénybe szolgáltatásainkat! Hibabejelentésre helyben 3, vidéken 6 napon belül javítunk. . Rendszeres havi karbantartásra, szerződést köthetünk. 52 Technikusminösítö vizsgát szervezünk szőlőtermesztő, valamint gyümölcstermesztő szakon. Jelentkezés a bajai Kertészeti Szakközépiskolában. Szamuely T. u. 96. 47 2 Tu ÁGYAS kötőgép eladó. Érdeklődni: Kaskantyú, Is­kola u. 9. szám. 17 óra után. ________ 19078 40 MÁZSA lucernaszéna és egy akkumulátor eladó. Helvécia. Bem u. 2. Horváth József._______.____________19076 20 D B juh eladó. Kunfehér­tó, I. körzet 14. 64 HERE és fűszéna, valamint 60 db anyajuh eladó. Kis­kunhalas, Korvin u. 2.____6 PA NNÓNIA kincse gyökeres szőlővessző eladó. Soltvad- kert. Kertész u. 1. 19145 FIGYELEM! Szabadföldi ki­ültet és fe mindenfajta papri­ka-, paradicsom- és dinnye- palánta nevelését vállalom. Cím: Vince Sándor, Kiskun- halas. Felsőszőlők 215/a. 39 ÜJ modern szobabútor köl­tözködés miatt eladó. Kis-, kunhalas. Csalogány u. 18. ____________________________20 AL MÁS DERES, 170 cm ma­gas, 7 éves, hibátlan pari­paló és egy 145 cm magas, 8 hónapos, fekete csődör- csiikó eladó. Ersekcsanád. Zrínyi M. u. 38. sz. i 43 SÓSTÓN számozott lemez­csónak eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Szegedi út 33. Simon. _______ 43 SIESTA gázkályha palaok­kal és Hévíz palackos gáz­bojler. nagy palackkal el­adó. Nagy István, Kiskun- majsa, Kő kúti iskola. 57 ELADÓ nyugdíjba vonulás miatt egy db fűtőolaj-szál­lító lovas tartálykocsi, teljes felszereléssel. Baja. Szegedi út 79/b. Zick. 6500 35 ÉPÍTŐK figyelem! Bontás­ból származó nagyméretű tégla, deszka, minden mére­tű építőfaanyag. 3-as redő­nyös ablakok, -kétszárnyas és egyéb ajtók, fürdőszoba- berendezés. csempék, par-, ketta eladó. Kiskunhalas. Bokányi D. u. 10. és Kos­suth u. 11._____________ 15 VASKÜTON 3 szobás, für­dőszobás ház azonnal be­költözhetően eladó. OTP-hi- teiátvállalással. fizetési ked­vezménnyel is. Érdeklődni: 8—4-ig. Tel. : 12-377, 40 F. tér 6. B. Ili, em. 24. 24 NU.TRiÁiK több színben el- adók. Kiskunhalas, Kölcsey u. 1. 44 Vegyes KÜTKÉSZ1TÉS többféle mé­retben és anyagokkal 1981. évben már különlegesen nagy átmérőjű és vízadó- képességű kutak építését is előrendeléssel február 15-től vállalom. Garancia, vízvizs­gálat és ingyenes öntözési terv. Kérésére bővebb tájé­koztatót küldök. Csupity ön- * t őzömé r nők, kútkészítő kis­iparos. Kiskunmajsa, Vágó- hid u. 2. Telefon: 136, 63 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, két személy részére kiadó. Érdeklődni Kiskun­halas, Ságvári E. u. 31. sz. alatft._____________________J5899 ID ŐS házaspár keres ház­tartási kisegítőt délelőtti órákra, jó fizetéssel. Pu- rucky Kálmán. KLskunha­las. Dimitrov tér 2.______2901 KI SIPAROSOK, kiskereske­dők, őstermelők anyagbe­szerzését, áruértékesítését vállalom, saját gépkocsival, sok szabad idővel. Levele­ket „Nagy gyakorlattal” jel­igére a kiadóba kérek. ________________ ____19105 • ELVESZETT 10 hónapos, rajzos, ‘törzskönyvezett né­metjuhász kan kutya. Kecs­kemét. Szultán u. 27. sz. alól. Becsületes megtalálót jutalomban részesítem. 167 VÁLLALAT keres egyéves bérbevételre összkomfortos lakást, lehetőleg a Hunya­divárosban. Értesítést ké­rünk 11-742-es telefonon tit­kárságra. vagy levélben KÖ­BÁL Kecskeméti Gyáregy­sége Kecskemét, Pf. 125. ■ ; ____________ 14 8 KÜ LÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas. Czuczor u. 6. _ _ _ 45 PÓTMAMÁT keresek más­fél éves kisgyerek mellé. Cím: Kiskunhalas.. Széche­nyi u. 41. 61 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas. Kórház u. 4. (Szociális Ott­hon mellett.)________________23 EL TARTÁSRA ajánlkozom. 33 négyzetméteres kiskun­halasi távfűtéses lakásom­mal, Kuruc vitézek tere 44. IL 8. Zámbó.__________ 4| MA GÁNYOS férfit keresek juhásznak Jánoshalma kör­nyékére. Ajánlatokat levél­ben „Megbízható” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hir­detőbe. Magyar u. 2. _____17 KE RESEK olyan nőt, aki lakásért elvégezné a háztar­tási munkát. Leveleket: La- josmizse, 50 T 2060 címre kérek. ' *, 21319 KÜLÖN 'bejáratú bútorozott szoba, két személy részére kiadó. Kiskunhalas, Sólyom ti; 8. _ y ________ 1 RA KTÁRHELYISÉGET a vá­ros központjában bérbe adok. Érdeklődni lehet Kis­kunhalas. Tolbuhin u. 8. sz. alatt. 3 Házasság 41 ÉVES, 170 cm magas, jó megjelenésű, kék szemű, barna hajú. kissé beszédhi­bás. nőtlen férfi, rendezett anyagiakkal, megismerked­ne házasság céljából hozzá­illő lánnyal, vagy elvált asszonnyal. Egy gyermek nem akadály. Leveleket „Boldogság” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2.___________ 2900 47 ÉVES. 175 cm magas, jó keresettel rendelkező fiatal­ember megismerkedne há­zasság céljából, hozzáillő el­vált vagy özvegyasszonnyal, aki otthonomba jönne. Fény­képes leveleket várok: „Ti­szavirág” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe.________30 50 ÉVES. kissé molett. el­vált asszony rendezett anya-, glakikal, megismerkedne há­zasság céljából komoly gon­dolkozást ikorban hozzáillő férfival. Leveleket „Szere- tetre vágyom” jeligére ké­rem a Kiskunhalasi Hirde­tőbe. Magyar u. 2. 54 39 ÉVES, 178 cm magas, jól szituált. Jó szakmával és háromszobás családi házzal rendelkező, egy gyermekét egyedül nevelő özvegy férfi megismerkedne molett Öz­vegy, vagy elvált nővei há­zasság céljából 33—43 éves korig, aikl otthonomba köl­tözne. Fényképes leveleket: „Megbecsülés 91 742” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. _ 154 163 CM magas, 33 éves, nőt­len szakmunkás férfi meg­ismerkedne csinos lánnyal vagy elvált asszonnyal há­zasság céljából. Leveleket „Várok Rád” jeligére 'kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. / H 56 ÉVES. nyugdíjas özvegy­asszony keresi korban hoz­záillő férfi ismeretségét há­zasság céljából. Lakás szük­séges. Leveleket „Kegyetlen a magány” Jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u1_2._______ M 58 É VES. középtermetű öz­vegyasszony keresi korban hozzáillő. mezőgazdasági munkát kedvelő, józan éle­tű férfi Ismeretségét házas­ság céljából. Lakás van. Leveleket ,,Hűséges” jeligé­re kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. sz. _______/____________ -33 43 E VES. 157 cm magas, ta­nyán élő özvegyasszony va­gyok. Ezúton keresek két kiskorú gyermekemnek sze­rető apulkát, nekem megértő hű férjet 43—50 éves korig. Egy gyermek -nem akadály. Leveleket „Keresem a bol­dogságot” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. sz. 37 FEKETE hajú, 25 éves, 175 cm magas, érettségizett, a múltban csalódott, de a jö­vőre nézve optimista termé­szetű férfi vagyok. Ezúton szeretnék megismerkedni házasság céljából olyan kel­lemes külsejű lánnyal, aki megosztaná velem minden örömét és bánatát. Főleg fényképpel ellátott leveleket „Add a kezed” jeligére > kiadóba kérek. 19148 Gyászhir Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk NAGY JÓZSEF Kecskemét, Csáktornyái u. 9. sz. alatti lakos, életének 76. évében el­hunyt. Temetése f. hó 15-én, ne­gyed négy órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa Iád. 19 21(1 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazop rokonoknak, munkatár­saknak, jó szomszédoknak, isme rősöknek, akik szeretett halottunk SLEZAK MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Baja. | 49 Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, testvérünk, rokonunk NAGY IMRE temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 19 228 Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen teleségem, édesanyánk, nagy­anyánk FLEISZ SANDORNE Kiss Viktória temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád. Kiskunhalas. 30 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, a kis­kunhalasi Vörös Szikra, a kunfe­hértói Előre Tsz vezetőségének és dolgozóinak, akik felejthetetlen fe­leségem, édesanyánk, lányunk, test vérünk, sógornőnk VARJAS SANDORNE Rothkó Aranka temetésén részt vettek, sírjára ko szőrűt, virágot helyeztek, és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád. Kiskunhalas. :ti MUNKAALKALOM B ÁCS-KISKUN megyei Vendéglátó Vállalat húselosztó üzem vezetésére szakmunkást keres felvételre Kiskun­halasra. Jelentkezni lehet: a kirendelt­ségvezetőnél, Kiskunhalas. Thorma J. u. 2. 55 A KERTÉSZETI Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara, Kecskemét, Erdei Fe­renc tér i—3. takarítónőket felvesz. Jelentkezni a gondnoki osztályon. 53 FELVÉTELT hirdetünk az Alföldi TüzEP Vállalat Kiskőrös, 118. sz. Tü- ZÉP-telep telepvezetői munkakör el­látására. Feltételek: közgazdasági tech­nikumi érettségi kereskedelmi tagoza­ta, vezetői gyakorlat. Jelentkezni le­het: Kecskemét, TÜZÉP Vállalat köz­pontja, Nagykőrösi u. 32. fszt. 5. ajtó személyzeti osztály. ' 149 KATONAIDEJÉT letöltött rajz- és fes­tői készséggel rendelkező reklámszöveg- és betűíráshoz értő, grafikus, vagy ha­sonló más munkakörben dolgozó sze­mélyt keres a Katona József Színház Kecskemét, 'díszletfestői munkakör be­töltéséhez. Jelentkezés önéletrajzzal a műszaki vezetőnél, 8—11 óráig. 150 PÉNZÜGYI előadót vesz fel a Magyar Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Otthon, Képtér. Jelentkezés a MN. Helyőrségi Művelődési Központban, Kecskemét, Lechner Ödön u. 3—5. 107 A MEZŐGÉP Vállalat felvesz gyakor­lattal rendelkező szakembereket felső­fokú, illetve középfokú, műszaki kép­zettséggel az alábbi munkakörökbe: gyártmányfejlesztő, ’ gyártásfejlesztő, szerkesztő, technológus, továbbá jól képzett vasipari szakmunkásokat: for­gácsolókat, szerszámkészítőket, lakato­sokat. Jelentkezés: MEZŐGÉP, Kecs­kemét Tötzsgyár, munkaügyi csoport­ja. 38 A KATONA József Színház Kecskemét felvesz színpadi segédmunkásokat, fér­fi és női dolgozókat öltöztető munka­körbe osztott munkaidőben történő foglalkoztatással. Jelentkezés a szín­háznál. 151 ÉRTESÍTJÜK KEDVES VENDÉGEINKET: Erdőcsárdánkat megnyitottuk (44-es útnál) Nyitvatartás: 7.30—21.30 óráig. REPREZENTATÍV DRINK-BÄRUNK IS CJRA ÜZEMEL AZ ARANYHOMOK szálloda halljAban. NYITVA: 15—22 ÓRÁIG. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket. Aranyhomok Szálloda Kecskemét A COOPTOURIST 1981-es programajánlatában tévesen jelent meg a tunéziai utazás részvételi díja. Az utazás feltételei helyesen: 8 nap Tunéziában, május 12-től, repülőgéppel. Részvételi díj: 19 900 Ft (teljes panzióval). 62 A KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipart Vállalat kiskunfélegyházi munkahelyre boltvezetőt, boltvezető-helyettest, el­adót és lángossütőt keres felvételre. Jelentkezni a vállalat központjában. Kecskemét, Szolnoki út 23—25. sz. alatt. 8—16 óra között lehet. 56x O FELVÉTELT hirde­tünk jogi végzettség­gel rendelkezők ré­szére igazgatási mun­kakör, ipari gyakor- lattal és közgazdasá- gi végzettséggel bel$ö ellenőri, és statiszti- kusi, valamint gép­írói állás betöltésére. Jelentkezni lehet: önéletrajzzal. MMG —AM Vezérléstechnikai Gyár Kecske­mét, Korhánközi út 5.,sz. 58 HETÉN Y EGY HÁZI Egyetértés Mg. Szakszövetkezet felvesz mezőgazdasági gépszerelő szakmunkásokat, autószere­lő szakmunkásokat, erőgépvezetőket és vízvezeték-szerelőt. Jelentkezni lehet a szakszövetkezet műszaki vezetőjénél?, 19011 A PETŐFI NÉPE szerkesztősége (mű­velődéspolitikai rovat) gép-gyorsírót felvesz. A jelentkezést az eddigi mű­ködés leírásával kérjük a kővetkező címre: Petőfi Népe szerkesztősége, titkárság, Kecskemét, Szabadság tér 1/a. x BACSMOBIL Autójavító Ipari Szövet­kezet autószerelő szakmunkásokat ke­res felvételre. Jelentkezni: Szabadszál­lás, Széchenyi tér 4. 44 A GÉPJAVÍTÓ és Vasipari Közös Vállalat Lajosmizsére azonnali belé­péssel határozott időre felvesz képe­sítéssel és gyakorlattal rendelkező gyors-gépírót. Jelentkezés: Lajosmi- zse, Dózsa Gy. u. 126. Központi iro­dánál. 91 HEGESZTENI tudó fiatal vízvezeték- szerelő szakmunkást állandó munká­ra felveszek. Kecskemét, Kaszap utcái szerelőműhely. Kovács. 14 A BACS-KISKUN megyei Gabonaforr galmi és Malomipari Vállalat köz­pontja Kecskemét, Villám I. u. 12. szám alatt felvételre keres könyvelőt. A kecskeméti körzeti üzem Halasi út 25. alatt, középiskolai végzettségű dol­gozót raktáros! beosztásra, molnár szakmunkást, gépkocsivezetőt, anyag- mozgatót és portást keres. A bajai kör­zeti Üzemhez műszaki vagy élelmiszer- ipari főiskolai végzettséggel férfi munkavállalót műszaki vezető mun­kakörbe alkalmaz. A kunszentmiklósi keverőüzemhez karbantartó lakatos és villanyszerelő munkakörökbe ke­resünk munkavállalókat. Jelentkezni a vállalat személyzeti osztályán, Iliét- ve a kecskeméti, bajai és kunszent­miklósi üzemek vezetőinél. 68 41 olvassa. terjessze lapunkat MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.30: Idősebbek is elkezdhetik. 8.35: Iskolatévé. Angol nyelv ( középisk. IV. oszt) Songs Alive. Greensleeves 9.30: Magyar irodalom (ált. isk. 1—4. oszt.) Tamkó Sirató Károly: Tengerecki haza- száll t . 9.50: Delta — Tudományos híradó (ism.) 10.15: Sándor Mátyás. Tévéfilm­sorozat, VI/6. rész 11.15: „A költészet fája éle­tem ...” Válogatás Retőfi Sándor verseiből, VI74. rész (ism.) (Színes.) 15.40: Iskolatévé. Magyar iroda­lom (ism.) 16.15: Gólyavári esték, XX/I. rész: A nemesek országa — a középkori Magyar- országon — I. rész (Ism.) 16.55: Hírek 17.00: üdvözlet Pestnek. Ziehrer* dallamok (ism.) (Színes.) 17.15: Tévébörze 17.25: A nyelv világa 18.10: Reklám 18.15: Az Idő (nálunk is) pénz! Riportműsor 18.50: Tíz perc Ifjúság 19.00: A Közönségszolgálat tájékoztatója 19.05: Reklám 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (Színes.) 19.15: Esti mese 19.30: Tv-hfradó (Színes.) 20.00: Kisfilraek a nagyvilágból. Tájak, népek, piacok. A madridi bolhapiac. NSZK rövidfilm (Színes.) 20.25: A repülő ausztrállal. Francia rövidfilm 20.40: A Niagaránál. Jugoszláv ismeretterjesztő kisfilm (Színes.) 21.05: Fele-Köztársaság. Helyszíni útmutatók Koreáról (Színes.) 21.55: A TV Galériája. Péreli Zsuzsa gobelinművésí 22.35: Tv-híradó 3. (Színes.) 2. MŰSOR: 20.00: A búcsú. NSZK film 21.35: Tv-híradó 2. (Színes.) 21.55: Tudósklub *81. Társadalmi mobilitás és oktatás KOSSUTH 8.27: Világablak 8.56: Beszélni nehéz 9.08: XX. századi szerzők mű­veiből 9.38: Kis magyar néprajz 10.05: Diákfélóra. Válogatás az Iskolarádió műsoraiból 10.35: Válaszolunk hallgatóink-' nak 10.50: Az Olasz vonósnégyes ját­szik 11.40: Esztrádmuzsika. A Magyar Rádió zenekarát Gyulai Gaál János vezényli 12.35: Házunk tája 12.50: Operaslágerek 13.20: Dzsesszmelódiák 14.20: Bende Zsolt énekel 14.30: Kagylózene 15.10: Ravel: Nemes és érzelmes .keringők 15.28: MR 10—14 16.08: Muzeális nótafelvételeink­ből 16.23: Csendes Don. I. rész. So- lohov regénye rádióra al­kalmazva 17.07: Bérverseny. Vajda Zsu­zsa riportja 17.32: Beethoven: Esz-dúr trió. Op. 70. 18.05: Kritikusok fóruma 19.15: Gondolat 20.00: Népi zene. Az Állami Né­pi Együttes felvételeiből 20.41: Puccini: Manón Lescaut. Négyfelvonásos opera 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Az operaközvetítés foly­tatása 22.53: Késő este. Előítéleteink 23.03: Az operaközvetítés foly­tatása 23.26: Szimfonikus zene 0.10: Kórusok. A Közalkalma­zottak Szakszervezete és a Könnyűipari Miniszté­rium Bartók-kórusa éne­kéi. PETŐFI 8.05: Nóták. Palló Imre felvé­teleiből 8.20: Tíz perc külpolitika 8.33: Idősebbek hullámhosszán 9.28: Lehár Ferenc saját mű­veit vezényli a Zürichi Tonhalle zenekar élén 10.00: Zenedélelött 11.30: A Szabó család-11.30: Tánczenei koktél 13.20: Miről tudjon a munkás? 13.30: Színes szőttes 14.00: Kettőtől négyig .. . 16.00: Mindenki iskolája 16.40: Operettmuzsika 16.40: Benatzky és Nedbal mű­veiből 17.30: ötödik sebesség 18.33: Daloló, muzsikáló tájak 19.13: Egy férfi és egy nő. Rész­letek Lai-Barouh filmze­néjéből 19/25: Téli aratás. Tallózás a ku­bai lapokban 19.45: A beat kedvelőinek 20.33: 139-660. A Rádió automa­ta közönségszolgálata 22.30: Könnyűzene Vukán György szerzeményeiből 23.15: Eidherr és Rodgers müvei­ből. 3. MŰSOR 9.00: Szerelem, szexualitás 9.30: Operaáriák. 10.00: A kamarazene kedvelőinek 10.43: Űj dzsesszfelvételeinkből 11.05: Találkozásom a népzené- ' vei 11.57: Szimfonikus zene 14.00: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok 14.19: Kamarazene 15.10: Aida. Részletek Verdi ope­rájából 16.10: Üj magyar zene a Rádió­ban a közönség és a kri­tikusok 1980. évi díjáért. 16.53: öt földrész zenéje 17.00: Jelentős parányok 17.30: Magnóról magnóra! 18.15: Üj kamarazene-felvétele­inkből 19.05: Operaáriák. 19.37: Hangverseny. 20.47: Belga ‘költők versei. 21.17: Hangverseny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom