Petőfi Népe, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-06 / 286. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan SZALAGHÁZBAN, 3 szobás szövetkezeti lakás eladó, esetleg cserélném Petőfivá- rosban levő esaládi házra. Kecskemét, Petőfi S. u. 3. VII. em. 2$l. 18358 másfél, vagy 2 szobás, összkomfortos lakást kere­sünk Kecskeméten. 250 ezer Ft készpénz plusz OTP-hitel- átvállalással. Leveleket „Ta­vaszi beköltözés 18 353V jel­igére a kiadóba kérünk. ___________; £ 18353 2 £s fél szobás lakás eladó. Érdeklődni 18 óra után. Kecskemét Vízrpű u. 6. III. em. 39. 18421 2000 NÉGYSZÖGÖL magas- művelésről átalakított szőlő­terület eladó. Érdeklődni Kiskőrös, Csokonai u. 23. ____________ 2484 E LADÓ Kecskemét, Árok ut­ca 26. sz. alatti kettő szoba, előszoba, koiiyhábói álló ut­cai házrész. Érdeklődni le­het szombat.'vasárnap egész nap.________1 4962 C SALÁDI ház, 600 négyszög- öles telek sürgősen eladó. Bátmonostor,> Vörösmarty u. 28._________j V 1604 E LADÓ sürgősen több he­lyiségből álló ház. Villany Van, vasút és1 autóbuszmeg­álló közel. Érdeklődni: he- tényegyházl : vasútállomás mellett, Hetényegyháza, Bel­sőnyír 93. • , 18366 2 HOLD szőlőd házzal eladó. Cím: Gellér Imréné. csen­gőd, Kiscsengőd 79. Megte- kinthető mindennap. 18368 KIS családi ház eladó. Baja- szentistván Nádasdi 21. sz. Érdeklődni: 4 ütőn. ____1578 B AJÁN eladó Wzhely kb.: 450 négyszögöl Bacsó Béla utcában 71. sz. házzal szem­ben. Érdeklődni: .Gyalog u. 26. Németh Jánosnál.___1595 E LADÓ nagyméretű tégla­garázs a Monostori utcában. Műhelynek, raktárnak Is al~ kalmas. Villany van. Ér­deklődni : 16 órQ után. Kecs­kemét. Zalka M« u. 1. IV. 15. _______________3 ? 4943 K ISKUNHALASON* * a Felső­öregszőlőkben Molnár Lajos szomszédságába^. 1400 négy­szögöl zártkerti 'szőlő, vete­ményes terület kunyhóval eladó. Érdeklődni' Sziládi A. u. 40. 2429 ELADÓ Kecskemét, Vacsi- hegy 194/1. szám alatti 3 szobás, garázsos, több mel­léképületből álló,kertes .ház, vagy elcserélném más­fél, 2 szobás, összkomfortos lakásra. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap, és délutáni órákban a helyszínen. Ke­nyeresék._______< 18370 3 0 DARAB fiatal ványabir- ka tanyával, takarmánnyal 200 öoo,— Ft-ért eladó, kö- vesút 10, vasútállomás 15 percre. Leveleket „Bács megye’' jeligére a kiadóba kérek.__________ 1 18364 K ISKUNMAJSA, I v Kertész Dániel u. 19. sz. alatti két­szintes családi ház, eladó. ________________ „j 2332 3 HOLD jól termő körtés eladó. Érdeklődni: vasárna- ponkét, Soltvadkert. Ber­csényi 21. . : 18163 MEGVÉTELRE i keresek Kecskeméttől 6—12 km-re állattartásra és Pkertészke- désre alkalmas tanyát, ma­ximum egv hold tejrtilettel. Ajánlatokat „Méft egy évig benne lakhat” jeligére a ki- adóba kérek._____\ •• 18144 E LADÓ ház 800 négyszögöl területtel. Cím:! Kecskemét. Kadafalva 59. Érdéklődni: vasárnap egész nap.^_18352 K ECSKEMÉT. Jókai U. 28. sz., alatt éoülő társasházhoz még társakat kerekünk 1982. évi beköltözéssel. Érdeklőd­ni leheti mindennap 18 órá­tól Széchenyi krt« 22/a. II. em. í. alatt._____ " 4918 K ECSKEMÉT. Jókái tU. 28. sz. alatt éDülő társasháznál üzlethelyiségekre és hozzá­épülő raktárakra társakat keresünk. Az üzletek csen­des és reprezentatívak, lehet­nek. Érdeklődni lehet min­dennap 17 órától Mihó u. 2—4. Pulal.________ 4919 E LADÓ Halasi útbah egy hold terület, fele szőlő, fele gyümölcsös. Fúrott kút és locsolást lehetőség van. Ér­deklődni : Gombkötőék. Kecskemét, Nyíri út 18. ____________________I _____4914 T ISZAKÉCSKE, Kolozsvári u. 28. számú ház azonnal beköltözhetően eladó: Ér­deklődni lehet: Csongrád Táncsics Mihály u; 18. sz. és Tlszakécske. Kolozsvári u. 26. szám_alatt.' j * 3384 CSÖLYOSPALOSON, Jó­zsef Attila utca 6. számú kétszintes családi ház el­adó. Két család részére is alkalmas. Érdeklődni a helyszínen.________} 3288 S OLTVADKERT, KÖltói An­na utca 81. szám alatti öreg üres, családi ház. 220 négy­szögöl telekkel eladó. Ér­deklődni lehet a 83. és 85. szám alatti házban vagy le­vélben Csernák László, Keszthely. Vak Bottyán ut­ca 12.____________ \ 1728 K ÉT családnak is alkalmas, 3 szobás, kertes ház. gaz­dasági épületekkel eladó. Kecskemét, Kalász tt. 12. ____________________I__$ 4926 K UNFEHÉRTON vagy* Vad- kertl-tónái kész nyaralót vennék. Szilágyi Ferenc, Kiskunhalas, Vasút ni. 8. A. I. 5.___________, 1 i 2402 3 00 NÉGYSZÖGÖL közmű­vesített terület, állattartásra alkalmas épületekkel, vala­mint kukoricaszár és fiatal vemhes kecskék eladók. Ér­deklődni: Kecskemét.^ II.. Tél u. 5/a. Máriaváros. _____________■ 1 y,y* » 18379 E LADÓ Halasi úton, 13 ki­lométernél, 544 négyszögöl bekerített szőlő. hétvégi épülettel, kúttal, részletek­ben is. Hobbikertnek álkal- mas. Villany megoldható. Érdeklődni: Kecskemét; Po­zsonyi u. 20. Rendőrfalu. Baranyiné. ______4 18313 E LADÓ Szabadszálláson 560 négyszögöl szőlő, 40 négy­zetméteres. cserepes, tégla­épülettel, közvetlen köúesút mellett, igen közel autó­buszmegállóhoz. Érdeklőd­ni: Kossuth L. u. 12. Ber- náthné. t* [18340 Kecskemét központjában, nagy családi ház eladó. Ér­deklődni lehet: Sárkány u. 6 : 18451 alápincézett. 4 szobás házrész eladó. Kecskemét, Szarvas u. 4. szám. 18420 Lakás el, cserlen£m Kecskemét, Wesselényi u. 5. számú gáz­fűtéses, komfortos, nagymé­retű 74 négyzetméteres, 2 szobás tanácsi lakásomat ki­sebbre a központhoz közel. Érdeklődni: kedden, pénte­ken egész nap.________18321 K ECSKEMET, széchenylvá- rosl, V. emeleti, 9 szobás, OTP-s lakásom elcserélném egyszobás földszinti lakásra. Leveleket: „Megegyezéssel 81 381” Jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ~_____________ 4882 M ÁSFÉL—KÉTSZOBÁS üres lakást keresek bérbe Kecs­keméten. Ajánlatokat „3—6 hónapra” Jeligére a kiadóba kérek.____________ 18423 K ECSKEMÉTEN 1,9—2 szo­bás. főbérleti lakást kere­sek költségmegtérltéssel. Le­veleket „Megegyezünk 18 380” Jeligére a kiadóba kérek._______________18380 E LADÓ sorházi kétszintes, négyszobás lakás. Ugyanitt eladó emeletes, családi ház építésre alkalmas, összköz- művesltett telek Hegedűs köz, Bácskai utcában. Ér­deklődni : Kecskemét. Rét u. 1. (Talfál köz) ______4875 K ECSKEMET, árpádvárosi 2 és fél szobás plusz gará­zsos Öröklakás eladó, kész­pénz és kevés OTP-hitelát- vállalással. vagy kertes ház­ra cserélem, megegyezéssel. Érdeklődni: 18—lé óráig Si­mon István u. 1. sz. V. em. IS. sz.________ 4888 SZÖVETKEZETI garzonla­kás eladó Kecskemét belte­rületén. készpénz plusz OTP-hitelátvállalással. Le­veleket „IV. emelet” Jel­igére a kiadóba kérek. , . 18495 ELADÓ 2 szobás összkom­fortos lakás. Kecskemét. Ti­nódi U. 12. III. 52. 18428 Gépek és alkatrészek PL rendszámú, metólkék, 2000-es Ford Taunus igé­nyesnek eladó. Érdeklődni lehet Kiskunhalas, tel.: 11-172. ________________ 2452 T RABANT Combi . UR-es. friss műszakival, garazsíro- zott állapotban, eladó. Mé­száros, Kiskunfélegyháza, dohánybeváltó. 3290 VOLKSWAGEN mikróbusz UH-s rendszámmal, friss, 3 évig érvényes műszaki­val eladó. Érdeklődni Ri­mái Miklós. Kecel, Mókus falatozó. Tel.: 96. 2408 ÜZEMKÉPES MIB dízel­motor eladó. Soltvadkert. Deák F. u. 16. Gusztos. 2416 TRAB ANTOSOK figyelem! Pótfűtés készítése, szerelése. Fritsch Miklós, Kiskőrös, Szabadkai u. *33.f_______4564 M TZ 50-es erőgép felszere­léssel eladó. Csengőd, Ti­bold 31,_________________4838 E GY darab, 350 kg teherbí­rású fék nélküli személy- gépkocsi ponyvás utánfutó. 1982 júniusig érvényes mű­szakival eladó. Érdeklődni: Dukál Szilveszter 6440 Já­noshalma, Bajai út 64. 1737 TRABANT Speciál 1982 de­cemberig érvényes műszaki­val. kifogástalan állapotban eladó. Érdeklődni: Jánoshal­ma^ Dózsa Gy. u. 99.___ 1738 É LADÓ T 5-ös Pannónia. 250-es jáwg friss műszaki­val (3. illetve 2 év). Pannó­nia meghajtású könnyű munkagép, japán háti per­metező, Páhi. Vasút út 19. _______________ 18274 Z H-S 1500-as Zsiguli, sok extrával eladó. Érdeklődni: du.: 3 órától. Baja. Farkas u. 2)8/a._________________1590 Z K-S S 100-as Skoda, 33 ezer kilométerrel eladó, soltvad- kert. Költői_A. u. 147. _ 2436 T—25-ÖS új traktor eladó. Kiskőrös, Madách I. u. 69. sz._______________2445 P OLSKI Fiat 126 P. ZT rendszámú, friss műszakival eladó. Jánoshalma, Budai N. A. u. 1.____________ 2450 S KODA 1000 MB érvényes műszakival, felújított karosz- szériával, S 100-as motorral, jó radiái gumikkal, vala­mint S 100-as komplett jó motor és sok új Skoda al­katrész olcsón eladó. Cím: Kecel, Szökő köz 2. sz. Ér­deklődni szombat vasárnap. _________________________2473 3 TONNÁS, ráfutófékes pót­kocsi. jó állapotban és M— 21-es Volga motor sürgősen eladó. Vitek András, Tószeg, Vörösmarty út 23._____18383 U E—28-AS és 5611-es trak­tor eladó. Tószeg, Ságvári út 1/a.__________________18382 50-ES MTZ 700-as szalagfű­részgéppel eladó. Muzslai László,, Orgovány. Lőtér dű­lő. Érdeklődni: vasárnap. ________ 18381 U M forgalmi rendszámú Zsi­guli Combi. 1983. év végéig érvényes műszaki vizsgával eladó. Érdeklődni: Kecske­mét. Pákozdi csata ü. 13. III. 36. ______________-__18391 1 500-AS Polski Fiat alkatré­szenként eladó. Érdeklődni: Tiszaalpár. Árpád tér 5. szombat, vasárnap. Szabóék. y________________18303 U AZ—469 típusú terepjáró gépkocsi, jó állapotban el­adó. FÜlöpszállási cukrász­dában. Sántha.__________4894 Z SIGULI, IK-s, 82-ig érvé­nyes műszakival, eladó. Bu­gac, Ady Endre u. 24. ^ „________l_________ 3308 H IDRAULIKUS tömőgép el­adó. Kiskunfélegyháza, Ne­felejcs utca 16/4. szám alatt. • ■ , • ■'"___________ 3301 í z rendszámú s—íoo-as Skoda felújított állapotban, 1982-ig érvényes műszaki­val eladó. Érdeklődni Kis­kunmaisa, Petőfi u. 1., vagy kiskunhalasi tejüzemben. Éles. - 2418 Átírható Trabant Hyco- mat, elfogadható áron, sür­gősen eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Tanács- köztársaság u. 18. szám. (Kqváósműheíy)_________3293 C Y-ÓS 750-es Zastava friss műszakival, valamint, hozzá­való alkatrészek és karosz- széria eladó. Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 35. I. em. 2. Érdeklődni 15 ódától. 2421 GAZ 69-es parancsnoki gép­kocsi érvényes műszaki vizsgával, kitűnő állapotban eladó, vagy kisebbre cserél­hető. Bácsalmás, Damjanich U^45._SZŰCS.____________4900 T F-ES 1600-as Lada eladó. Érdeklődni: Hetényegyháza, Petőfi Sándor u. 38. 18424 ELADÓ 250 TS Simson Schwalbe motorkerékpár és 1000-es nagykerekű Wart­burg alkatrészenként. Kun­száilás 644. sz. __________4972 Z ASTAVA harmincnégyezer kilométerrel, megkímélve el­adó. Kecskemét. Nagyenyed U. 10.________v__________18408 M EGVÉTELRE keresek 5611 Zetor adagolót és 2 db 600— 18-as köpenyt és belsőt. Simon István, Jakabszállás. Petőfi u. 49. (6078)______4968 R S 124-es. egytengelyes pót­kocsi. MTZ 45-ös, 5 tonnás pótkocsi, négysoros palán- tázó eladó. Jándó László, Borota, II. kér. 90.___ 2447 M 24-ES Volga haláleset miatt eladó. Kiskőrös, Erdő­telek 69. sz. alatt.______ 2451 PD rendszámú Trabant Combi (átírható) eladó. Kecskemét. Pákozdi csata u. 17. X. em. 59. (Bp.-kúttal szemben.) Érdeklődni: hét- köznap 17 óra után. 18460 ELADÓ 4 éves. 120Ó-as Zsi­guli, korállszínű. Kecske­mét Műkertváros. Ibolya u. 22. szám._______________18433 J O állapotban levő talajma­rót keresek megvételre. Horváth Imre, Orgovány. Móra F. u. 12. 6077. 18434 K—25 Zetor és egv 1500 Fiat sürgősen eladó. Esetleg Tra- bant-cserét beszámítok. Nagy István, Orgovány. III. kér, 148/a. __ 18435 V AUXHALL Victor 2000-es eay évig érvénves műszaki vizsgával eladó, vagv ki­sebbre cserélhető. Karam­bolos is érdekel. Kecské­nkét, Malomköz 20. 18440 Egyéb adásvétel PIONER Hifi-toronv házistú­dió rendkívül olcsón eladó. Baia. Kllegi J. u. 1/16. 1593 BONTÁSBÓL eladó: cseréo. léc. horogfák gerendák, al­tók. ablakok, deszka, tégla és egvéb bontási anyagok. Kiskunhalas. Kossuth u. 3. 4973 ANYAKOCA 13 malaccal, berakott cseréokálvha eladó. Érdeklődni: 15 óra után, Kecskemét, Korsó u. 6. _______; ________|______18388 H ÁROMÉVES, sodrott kanca ló eladó. Soltvadkert. Koitói . A._u. _84._sz.____________2481 " IRSAI és Zalagvöngve gyö­keres szőlővessző eladó. Ke­cel Szőlő U. 95.________2468 O LAJTÜZELÉSŰ cserép- kályha eladó. Kiskunhalas. Ságvári E. U. 8.________2383 B ERNÁTHEGYI kiskutyák kitűnő szülőktől eladók. Ér­deklődni Rimái Miklós Ke­cel, Mókus falatozó. Te) : 96._____________________ 2407 F IATAL 90 db birka eladó. Cslk József. Kecel. Szilos. ______________________ 2401 S CHISZLER-szőlőlskolában. Soltvadkerten egy- és két­éves gyökeres csemege- és borfajták 13-féle kaphatók a háznál és postán keresz­tül is lombhullástól tavaszig. Amíg a készlet tart. 4566 74 MÉTER hosszú, 7,5 m széles Pásztó fóliaváz eladó. Daubner Alfréd Kiskörös, Ságvári E. U. 3. 2334 ÜJ, modern, NDK francia­ágy egybeépítve két éjjeli- szekrénnyel eladó. Érdek­lődni : Soltvadkert, Rákóczi F. 21.___________________18164 BONTÁSBÓL eladó deszka, léc, gerendák, horogfák, aj­tó, ablak, parketta, cserép, tégla és egyéb bontási anyagok. Kecskemét, Szé- chenyi krt. 38. _________4908 T ÖRZSKÖNYVEZETT 5 hó­napos komondor kutyakö- lyök eladó. Házőrzésre ki­tűnő. Kecskemét, Volkerte­lep. Kalász u. 19.______18293 G ÉPKOCSIHOZ rádió-mag­nó eladó. Kecskemét. Kan­dó K. út 13.___________18380 N AGYMÉRETŰ vaskályha', vaskéménnyel eladó. Görög Ferenc. Mórtcgát. ______3390 B AROKK hálószobabútor (frandaágy, komód, fote­lok, fésülködőasztal), De­nevér ülőgarnitúra, szek­rények stb. költözködés miatt eladó. Kiskunhalas, Paprika A. u. 16. sz. 2396 ZAIÍaGYÖNGYE európai gyökeres minden talajban bőven terem. Ara: 20,— Ft. Megrendelhető: Rostás Ist­vánná. Abasár. Fő út 167. ■ . 1715 SZÖLÖOLTVAnyaim szab­ványnak megfelelő minőség­ben csemegefajták Csaba­gyöngye, Attila, Szőlősker­tek. Pannónia, Habsburgi, Cardinál, Zalagyöngye. Ko­csis Irma, Jubileum, Piros- szlanka. és még több faj­ták. Ara: 24,— Ft. Bádonyi István. Abasár. _________1714 G ÁZBOJLER eladó. Kecs­kemét. Rákóczi út 12. III. em. 1. szám. Érdeklődni: 17 óna után. ,____________18418 F OLIAHAZHOZ alumínium fűtőtestek eladók. Érdeklőd­ni lehet: Jászszentlászló, Kossuth u. 16. szám alatt. Csikós Endre._________ 18409 Ü J panorámás gyerekkocsi 1500 Ft eladó. Kecskemét, Csóka u. 65.___________18404 N AGYKÉPERNYOs színes tv eladó. Megtekinthető: december 7-én, Kecskemét. Zalka M. u. 9. I. 4. (ZIM­mei Szemben.) ______ 18393 H AROMA JTOS, kétajtós szekrény eladó. Kecskemét, . Fadrusz János utca 3. sz Huhyadiváros. Érdeklődni esfe 17 óró után. ._____4977 E LADÓ sertésszállító után- ; futó. Kecskemét Zsinór u. 30. 4982 NOl irhabunda világos szí­nű. hosszú; 48-as méret el­adó. Kecskemét, Széchenyi sétány 10. I. vem. 5. 4 4983 ELADÓ Bácska II. szivattyú permetező, 2 db 150x200 cm-es ablak tokkal. Érdek­lődni : Kecskemét, Cimbal­mos u. 5. Kovácséknál. ________ 4989 K ITŰNŐ Singer varrógép és újszerű Minikalor olajkálv- ha eladó. Kecskemét, Pető­fi S. u. 11. V. 106. Érdek­lődni : hétköznap 16 óra ' után. vasárnap egész nap. 18400 FÉLAUTOMATA hajszárító­búra, valamint új 30 leme­zes „Llnguaphon” angol nyelvlecke eladó. Kecske­mét, Pákozdi csata u. 13. III. 36. ________ 18452 K ERESEK megvételre rossz 50 W-os hangszórókat. Ajánlatokat: Kecskemét, Máriahegy 124. szám alá ké­rem 16 óra után.______18439 H ORDOZHATÓ csempe olaj kályha, kétajtós szek­rény eladó. Kecskemét, Kandó K. u. 23.______18459 P ÉZSMABUNDA, női irha­bunda igényesnek, kőzép- teiímetre eladó. Kecskemét. Csáky u. 2._____________4953 4 ÉVES ló kocsival. ostorkL. vágásig és egyéves üszőbor­jú eladó. Kecskemét, Mária­hegy 388. Sörösék. (Irsai köz) 18395 Vegyes KRESZ-PÓT VIZSGÁRA eredményesen felkészíti Kondor János. Kecskemét, Halasi út 13, ____________4901 E LVESZETT 3 (kisgyerme­kem kedvenc német-juhász kutyája. Becsületes meg­találót jutalomban részesí­tem. Kenyeres, Kecskemét, Mathiász u. 4. Telefon: 12-315. 18371 NAGY raktárhelyiség kiadó. Érdeklődni: Kecskemét, Jó- kai u. 29. Trafikban. 4882 TOMPA, Kossuth u. 17. sz. alatt kisipari tevékenység folytatására, 100 négyzetmé­ter alapterületű műhely ki­adó. Kedvező helyi adott­ságok, víz, ipari áram van. Karosszérialakatos, illetve vasiparos előnyben. (Feles­társi viszonyba is.) Érdek­lődni a helyszínen. 2397 ALBÉRLETI szoba fürdő­szoba-használattal központ­hoz közel eső részen, 2 diák részére kiadó. Érdeklődni: Kecskemét. Czollner tér 20. _______________________ 18114 DÍSZHAL- és madár-szak- üz letemet megnyitottam. Különleges díszhalak, ma­darak és felszerelési tár­gyak nagv választékban kaphatók. Kecskemét, Hitel u. 7. Kozma Levente. __18392 D IÁKLÁNYNAK szoba ki­adó. Leveleket „Központ” jeligére a kiadóba kérek. ________________18394 M INDENFÉLE szakképzett­ség nélküli munkát elvállal­nék szerénv lakásért. Máté Sarolta. Páhi, IV. körz. 3. _____________ 4976 K ÜLÖN bejáratú albérletet keres fél évre egyedülálló nő. 2 gyermekkel Kecske­méten. Leveleket: „Nyugodt otthon 91 408” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető-* be_ kérek. 4984 FAGYLALTOZÖNAK for­galmas helyen helyiséget keresek. Társulás lehetséges. Kecskemét, Fehér u. 2. 18430 Nö részére szoba kiadó. Ér­deklődni du. 5—6 óra kö­zött. Kecskemét Széchenyi- város. Lánchíd u. 7. 1. 3. ___________ 18436 V AROSKÖZPONTBAN kü­lönbéi áratú bútorozott szo­ba, fürdőszoba-használattal kiadó. Leveleket „Megbíz­ható” jeligére a kiadóba ké- rek. 18433 TŰZ- és robbanásveszélyes kondenzátorok cseréjét kö- zületek és intézmények ré­szére vállalja kisiparos. Anyag van. Kecskemét, te­lefon :_ 13-703. v 7 4999 HEGEDŰS István és neje női és férfi szabómesterek értesítik kedves megrende­lőiket, hogy üzletüket Kecs­kemét. Petőfi S. u. 14. fél­emelet alá helyezték. (Fű­részfogas) December 10-től várjuk régi és új megren­delőinket ruhaszalonunkban. ____________________ 4924 A MAGYAR AUTÓKLUB GÉPJARMÜVEZETÖKÉP- ZO TAN FOLYAMOT INDÍT Kiskőrös 1980. december 12-én este 6 órakor a Szol­gáltatóházban. Jelentkezni lehet: Kriskő Sándor helyi csoporttitkárnál, vagy Lé- vay Tamásnál (Széchényi u. 12.) Drab Mihálynál, Ligeti u. 9. Segédmotoros tanfolya­mot is indítunk! Tanfolyam díjának befizetése: RÉSZ­LETFIZETÉSI KEDVEZ­MÉNNYEL!_____________1754 B ŐSÉGES vízhozamú Nor- ton-kút készítését vállalom, kompletten felszerelve, 1 éves garanciával. Bagán László 6723 Szeged, Szamos U. 16/B. 15299 Házasság 24 ÉVES 172 cm magas, bar­nahajú. adminisztratív mun­kakörben dolgozó lány, tár­saság hiányában ezúton, ke­resi korban hozzáillő, intel­ligens férfi ismeretségét há­zasság céljából. Lakás van. Leveleket „180 cm” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2. 2456 25 EVES, 175 cm magas, fi­zikai dolgozó megismerked­ne korban hozzáillő lánnyal vagy elvált asszonnyal há­zasság céljából. Leveleket: „Virágos kert” jeligére a kiadóba kér. 18413 167/34 ÉVES, zömök, 5 éves gyermekét egyedül nevelő, elvált férfi megismerkedne • korban hozzáillő, intelligens nővel házasság céljából. Le­veleket: „Gyermekszerető 91 S71” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4940 EGYEDÜL élő. kimondot­tan csinos, igényes, intelli­gens, 46 év körüli férfi be­mutatkozó levelét várom, kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából, aki ott­honomba jönne. Fényképes leveleket „Értelmet te adsz az életemnek” jeligére a ki­adóba kérek. 18464 DOLGOZÓ özvegyasszony keresi 55—58 éves korig, in­telligens, egészséges, magas, független férfi ismeretségét házasság céljából. Berende­zett összkomfortos, kertes házam van, garázzsal. Le­heleket: „Harmónia 91 385” jeligére a kecskeméti Ma- gyár. Hirdetőbe -kérek. 4956 48 ÉVES. özvegyasszony megismerkedne kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából 60 éves korig, öz­vegy. kisiparos, gépkocsival rendelkező férfival. Levele­ket „Mielőbbi találkozás” jeligére a kiadóba kéret’ 18458 25 ÉVES, 170 cm magas, több szakmával rendelkező elvált férfi vagyok. Ezúton keresem hozzámillő lány, vagy elvált asszony isme­retségét, házasság c£>jóiból. Kézzel írott fényképes le­vélre válaszolok. Lakás megoldható. Leveleket „Őszirózsa” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. sz. 2409 KÖZÉPMAGAS. 38 éves, középfokú végzettségű lány társaság hiányában keresi komoly gondolkodású, érett­ségizett vagy szakmával rendelkező, nőtlen fiatalem­ber ismeretségét kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából. Leveleket: „Szere­tet 91 350” jeLigére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4916 39 ÉVES, elvált, középvég­zettségű. lakással rendelke-. ző, elvált asszony 12 éves kisfiávaL keresi korban hoz­záillő. magas, káros szen­vedélytől mentes családsze­rető férfi ismeretségét há­zasság céljából. Leveleket: „Rossz egyedül ‘ 91 367” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4936 22 éves, 182 cm magas, barna, kereskedelemben dolgozó^ zenét, természetet kedvelő fiatalember ezúton keresi korban hozzáillő kar­csú, csinos, megfelelő mű­veltséggel rendelkező lány ismeretségét házasság cél­jából. Kézzel írott fényké­pes leveleket „IQ 140” jel­igére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. MUNKAALKALOM A KISKUNSÁGI Erdő. és Fafeldolgo­zó Gazdaság Műszaki Erdészete felvé­telre keres portás és éjjeliőr munka- vállalókat. Jelentkezni lehet: Kecske­mét* Külső-Szegedi út 135. 6—14 óráig, az erdészetvezetőnél. 4980 ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz a vízhá­lózati Részlegéhez vízvezeték-szerelési munkában járatos gépkocsivezetőt. Je­lentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat Kecskemét, Izsáki út 13. Munkaügyi osztály. 4981 FELVÉTELRE keresünk ács, bádogos, tetőfedő, villanyszerelő, festő szak­munkásokat, kőműves segédmunkáso­kat, továbbá épületgépész technikuso­kat. vagy üzemmérnököket előkészítői és részlegvezetői munkakör betöltésé­re. Építőipari Szövetkezet. Kiskunfél­egyháza, Szabadság tér 9. 1758 A BACS-kiskun megyei Tervező Vál­lalat Kecskemét. Reiszmann S. u. 25. napi 8 órai elfoglaltsággal női dolgo­zót, azonnal felvesz mosogató-takarító munkakörbe. Jelentkezni a gondnok­nál lehet. 4993 ÚJONNAN nyílt üzletünkbe szakkép­zett szakács, betanított szakács, kézi­lány munkaerőket felveszünk. Jelent­kezés és felvilágosítás Utasellátó Vál­lalat Kecskeméti Üzeme Ozletvezetőjé. nél, Nagyállomás. 1739 AGROKER Vállalat Csomagoló üzeme felvételre keres villanyszerelőket és au­tomata csomagológépek üzemeltetésé­ben jártas gépbeállítókat. Jelentkezni lehet AGROKER Vállalat Csomagoló üzeme, Kecskemét, Matkól út 3. 4874 Utasellátó Vállalat kecskeméti éttermét megnyitottuk &Z£tfd#IhJ o/if f iik kedmj iwndíqehikd III. ú. éttMmjinkbe NYITVA: 6—22 ÓRÁIG. UTASELLÁTÓ VÄLLALAT 83. SZ. VENDÉGLÁTÓ ÜZEME KECSKEMÉT, mAv-pályaudvar. 1740 ^UTASELLÁTÓ?3 DCatáes&niii aiándék&k (qazday, aálaszttka az AMFORA „HÍRŐS" a fándbkhMtlnin Kecskemét Kéttemplom köz AMFORA-ÜVÉRT 4991 A DUNA áruház Kalocsán __ d ecember 13-án PETŐFI Nyomda műszaki osztályára műszaki előadót felveszünk. A mun­kakör betöltéséhez közép- vagy felső­fokú műszaki végzettség szükséges. Je­lentkezés a személyzeti vezetőnél, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. A KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipari Vállalat kecskeméti munkahelyre mun­kavállalókat keres gépkocsivezető és gépkocsikísérő munkakörre. Jelentke­zés: Kecskemét, Szolnoki út 23—25. sz. alatt. 4931 A KATONA JÓZSEF Színház Kecske­mét gépírni, gyorsírni tudó dolgozót határozott időre felvesz, osztott mun­kaidőbe a titkárságra. Jelentkezés a színháznál 10—12 óráig. 4978 A KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉR­DEKÉBEN (AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉ­NYÉBEN) RENDKÍVÜLI HÓMUNKÁ­SOKAT VESZÜNK FEL. A MUNKÁRA JELENTKEZŐKNEK IDOTELJESlTÉS ALAPJAN 15,— FT /ÓRA DÍJAZÁST BIZTOSÍTUNK, A FOGLALKOZTATÁS 15—22 ÓRÁIG TART. JELENTKEZNI LEHET: KECSKEMÉT. CSOKONAI U. 2. SZ. ALATT. 4966 KÖZLEMÉNYEK A MÁV Szegedi Igazgatósága közli, hogy 25 000 V-os névleges értékű fe­szültség alá helyezi: a Cegléd—Kiskun­félegyháza—Kiskunhalas vasútvonalon megépített villamos vontatási felsőve­zetéket a Nyársapát; Nagykőrös. Kato­natelep, Kecskemét. Városföld. Kiskun­félegyháza. Galambos. Jászszentlászló. Kiskunmajsa és Harkakötőny vasútál­lomások vágányai feletti felsővezeté­kekkel együtt, valamint a Cegléd el­ágazás—A bony elágazás közötti és a Harkakötőny elágazás—Balotaszállás elágazás közötti deltavágányok feletti vontatási felsővezetéket. A vezetékeket 1980. december 15-én 0 órától kell fo­lyamatosan feszültség alatt állónak te­kinteni. Ettől az időponttól a nagyfe­szültségű berendezések 2 méteren be­lüli megközelítése életveszélyes és ti­los; 1721 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk és dédikénk FEKETE SÁNDORNÉ Dobos Erzsébet 1980. december 3-án elhunyt. Te­metése december 9* én, 13 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 18 445 Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett édesapánk BOROS ISTVÁN Kecskemét. Eprestelep, Bozsnya u 10. sz. alatti lakos, életének 81. évében elhunyt. Temetése f. hó 6-án délelőtt ll órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. 500? Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, barátok­nak, ismerősöknek, szomszédok­nak, akik felejthetetlen fiunk ÜJFALVI ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család, Kecskemét. 18 áll Hálás szíwei mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak. barátoknak, a BACSéP villanyszerelő részleg vezetőinek, brigádtagjainak és az összes dol­gozóinak. valamint az Arany Jánoa utcai Gelka dolgozóinak, akik sze­retett férjem MANYOK1 SÁNDOR búcsúztatásán részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és részvétükkel fájdalmunkat enyhí­tették. Gyászoló felesége és csa­ládja. 18 ll J KÜTFÜRÁST a legkedvezőbb módon. Gyorsan, tisztán, teljes felszereléssel, 3 év garanciával. KEDVEZMÉNNYEL, már 3 ezer forintért. Színvonalas tájékoztatás levélben. KORMÁNY TIBOR Szeged, Földmíves u. 37. 17824 Mekalor olajkályhaszerviz az egész megye területén Baja, Kossuth L. u. 2. Tel.: 74 Csávoly, Széchenyi u. 26. Tel.: 26 Hercegszántó, 29. sz. Iparcikkbolt Jánoshalma, Vas- és Edénybolt Rákóczi u. 6. Tel.: 152 Kalocsa. 531 sz. Jármübolt. Tel.: 175 Kiskunhalas, Halasi Aruház. Lenin tér 1. Kiskunfélegyháza, 231. sz. Műszaki Áruház Soltvadkert, Vasbolt. Tel.: 47 Szabadszállás, Gagarin tér 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom