Petőfi Népe, 1980. november (35. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-07 / 262. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan 1400 NÉGYSZÖGÖL új te­lepítésű, magasmüvelésű termőre forduló szőlő eladó, Pels ősz éktóban. Érdeklődni: kecskeméti 2. sz. ügyvédi Munkaközösségben. 2-es szo­ba. 17851 MIKLOSTBLEPI autóbusz- megállótól 5 perc járásra, 230 négyszögöl hobbikért el­adó, félkész épülettel. Ér­deklődni lehet: Kecskemét, • halbolt, .Zsurek. 17731 NAGY portával, belső ház­rész eladó. Kiskunfélegyhá­za Tanácsköztársaság u, 67.- ; _v _ 3074 GÁTÉR, Petőfi u. 91. számú nagyportás, családi ház el­adó. Érdeklődni 17 órától. J _____________3048 V AROS központjában külön­portás, romos ház eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyhá­Csongrádi út 1._____3043 K ÉTSZOBÁS, .v fürdőszobás házrész eladó. Érdeklődni szornbat, vasárnap. Kiskun­félegyháza. Csáky utca 5. __3142 E LADÓ 400 négyszögöl, szellő Úrihegyben,- a Héjjas erdő mellett. Érdeklődni lehet: Kecskemét, , Szélmalom u. 23 a. Hlavácséknál. __ 17946 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó kétrendbeli lakásom, 326 négyszögöl telekkel, ipari - árammal, Kecskemét, Mus­kotály u. 33. szám alatt. (Pe- tofiváros) Érdeklődni: egész nap._______ v . __ 17905 E LADÓ szoba, konyha, kam­rás házrész nagy telekkel, azonnal beköltözhetően, Kecskemét, Qónis u. la. szám * alatt. Érdeklődni a helyszínen péntek, szombat délután 2—5 óráig. (Bem ut­cából nyílik.) 17912 éLadö 250 négyszögöl gyü­mölcsöskert. fiatal fákkal. Kimért házhely, de hobbi­nak is kitűnő. Városi víz, villany beköthető. Autóbusz­megálló 3 perc. Érdeklődni: Kecskemét. Ballószög 251. vagy Köcsög csárda mellet­ti vegyesboltban. Glummercz Imre. ____ 17916 S ZOBA.k konyha, spájzos kertes házrész eladó. Kecs­keméten a Hunyadiváros­ban. Érdeklődni; Nyíri út, 3. I. em. 4. Hatvani. _ 17933 É L A DÓ ‘ kism éterű szoba, kOnyhás házrész!. Kiskun- 1 félegyháza. Kilián György utca 31. szám. Érdeklődni ünnepnapokon a helyszínen lehet/ _ . 3145 SZÁNK. Hunyadi ,utca 16. ■ számú porta, kis épülettel sQrgö.sen eladó, , '"-V, t. 3143 KÜLÖNPORTÁS családi.ház azonnal beköltözhetően el­adó. Kiskunfélegyháza, Rá­kóczi Utca 26. Érdeklődni hétköznap 15 óra ■ után, szombat, -vasárnap egész nap, Lónyai utca 12, alatt. 3137 " KISKUNFÉLEGYHÁZA. Mártírok u. 25. számú ház utcai része, eladó. Érdek­lődni vasárnap délelőtt. 3134 BELSŐ házrész és beton ke­verőgép eladó/ Kiskunfél­egyháza,j?aru u. 41. 313? KISKUNFÉLEGYHÁZA, Daru utca 2 a. számú ház. szekrények, ágyak és sza- bófelszérelések eladók. 3118 ELADÓ 1800 négyszögöl szántóterület, vikendház- zaí, csők úttal ellátva. Ring- hegy, XI,* kér. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Tanács- köztársaság u. 70. alatt. Sza­bó József né. Ugyanott jó ál­lapotban* levő Warszawa személygépkocsi és 700 ké­ve príma .kukoricaszár el- : adó/ ___ 3116 H ÁZRÉSZ eladó, Kiskun­félegyháza, Bercsényi u. 31. sz. Juhász Imre. 3106 KÖZPONTBAN, kát család­nak is alkalmas ház eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyhá- . za, Ady Endre u. 8. 3105 KISKUNFÉLEGYHÁZA.' Némedi V. Sándor’ u. 40. sz. alatt házrész sürgősen el­adod Azonnal beköltözhető. 1 3104 370 NÉGYSZÖGÖL vegyes­kert . Miklóstelepen eladó. Érdeklődni: minden nap 17 óra után. Baranyi. Kecske­mét, Simon I. u. 13. V. em. 13, . 4640 Lakás KETTŐ minigarzon eladó. Kiskunfélegyháza, Lugas u. 1. Ili: em. 63. ; __ < , 3068 E LADÓ Makón földszinti 3 szobás gázfűtéses öröklakás. KP -f OTP-hitelátvállalással vagy kecskeméti hasonlóra,’ cserélném. Érdeklődni: hét­főtőr péntekig 16 óra után. Makó. Bajcsy Zs. lakótelep. A IV., A-lépcsőház földszint 1. Egri Péter] . - ; _ v 1605 FIATAL értelmiségi házas­pár. egy gyermekkel össz­komfortos lakást bérelne Kecskeméten. Leveleket: ,.Sürgős 75808” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. • 4507 ELCSERÉLNÉM budapesti társbérleti egyszobás, össz­komfortos lakásom kiskun­félegyházira. Minigarzon előnyben. Érdeklődni lehet Kiskunfélegyháza Széchenyi utca 28. alatt, Csenkiék. ______ .. . 3053 E LCSERÉLNÉM tanácsi egy szoba, két fél.szobás laká­csomat kétszobás tanácsira. Kiskunfélegyháza, Holló László u. 11. III- em. 9. _______________ 3061 H ÁROMSZOBAS, összkom­fortos, III. emeleti szövet­kezeti lakás eladó. Kiskun­félegyháza, Kossuth u. 18. C. lépcsőház, III. em. 3. __________|___\________3086 A ZONNAL beköltözhető 2 szoba összkomfortos, gáz­fűtéses garázsos lakás el- . adó. Kecskemét. Kertváros, * Népfront u. 19. Papék. fr6l2 KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSSEL másfél, vagy kétszobás, összkomfortos lakásmegol­dást keresek, III. emeletig, Kecskeméten. Szükség ese­tén egy szoba, komfortos cserelakást biztosítok. Aján­latokat „December” jeligé­re a kiadóba kérek, 17925 ELCSERÉLNÉM egy szoba összkomfortos 36 m2 alapte­rületű budapesti új tanácsi (békésmegyeri) lakásomat kecskeméti szövetkezeti, vagy öröklakásra, esetleg •lakható házrészre. Ajánla­tokat:. „Mielőbb 75941” jeli­gére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.______ 4657 K ISKUNFÉLEGYHÁZA köz­pontjában öröklakás eladó. Érdeklődni: az esti órák­ban. Kiskunfélegyháza, Már­tírok U. 4.______ 17863 K ALOCSÁN. négylakásos társasházban három szoba komfortos öröklakás, külön épült garázzsal és kamrá­val. 140 négyszögöl telek­kel eladó. Ár megegyezés­sel, készpénz és OTP-átvál- lalással eladó. Érdeklődni •.léhet: Kovács Árpád. 6300. Kalocsa, Magyar László u. 13. szám alatt. _ ' .507 NAGYKÖRÖS központjában 54 m2 alapterületű, 2 szoba, hallos, gázfűtéses, I. eme­leti tanácsi lakásomat ha­sonló kecskemétire cseré­lem .Leveleket: „Sürgős . 75916” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. 4630 Gépek és alkatrészek K 25-ös traktorok eladók. Akasztó. Kossuth u. 5. 2288 CT-s Trabant felújított ál­lapotban műszakira előké­szítve eladó. Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 12. IV. em. 73.__________________2272 SÜRGŐSEN és olcsón eladó Láda 1600 és Dácia 1300 tí­pusokhoz üléshuzat, vonó­horog, szerelvények, alkat­részek. Érdeklődni: 18 óra után, Kecskemét, István ki­rály krt. 4. II. em. 6. V^r­ga Sándor. ___________17873 3011-ES Zetor és 3 tonna te­herbírású, légfékes pótkocsi eladó. Soltvadkert Bócsai út 24. _ ■ > '17866 JŐ állapotban levő. UB-s Trabant; eladó. Kecskemét, Tihany u. 4. _ 17882 SKODA, CX rendszámú. 1981. májusig érvényes mű­szakival eladó. Érdeklődni: 13 óra után, Abonyi Sarol­ta, Kiskurímajsa, Bartók B. u. 1. 17909 Jö állapotban levő iK-s, 412-es Moszkvics, másfél évig érvényes műszakival eladó. Utasi Ferenc, Bocsa. IV. kér., 38. sz.________ 17943 U I — rendszámú, n Skoda S—100-as személygépkocsi. 1982. májusig érvényes mű­szaki vizsgával, első kézből, áron alul, sürgősen, meg­egyezéssel eladó. Érdeklőd­ni lehet: Szele Lajos, 6300. Kalocsa, I. István út 1. sz. alatt, vagy Hunyadi u. 10. szám. Egész nap. 510 1 DB 5 000-ES keltetőgép megegyezéssel eladó. Érdek­lődni lehet: Szép Sándor. 6352. Fájsz, Kohári u. 9. szám alatt, egész nap. 508 ZE —- rendszámú fehér, 1200-as Zsiguli, új karosszé­riával eladó. Érdeklődni le­het : 6200. Kiskőrös, Széche­nyi u. 54. Naponta délután 17 órától. __ 509 Z M rendszámú piros 1500-as Lada megkímélt állapotban eladó. Jánoshalma. Dózsa u. 105. Érdeklődni 16 óra után.______________2282 A LIG használt MZ TS—150- es motorkerékpár igényes­nek eladó. Érdeklődni: Pa­takiné, Kecskemét. Bajcsy- Zs. u. 2. , . . 17911." 3 ÉVES. fehér • Trabant Li- musln eladó, Érdeklődni: Dr. Kővágó, 6230. Soltvad­kert, Munkácsy u. 14. 1597 ELADÓ UE Wartbürg7~kis"- kunfélegyháza. Dayka utca 53. Irányár: 60 000 Ft. 3119 WARTBURG, fehér, iM-es, friss műszakival eladó. Bu­gac, Felsőmonostor, 331. Ur­bán István. _____________314$ F IAT 850-es, egy éves mű­szakival eladó. Megtekint­hető november 7-től, 17 órá­tól, Kiskunfélegyháza, Vö­rös Hadsereg u. 83. Ézsiás József.____________ 3135 E LADÓ 3 éves jó állapotú kis Lada. Megtekinthető no­vember 8-án, Kiskunfélegy­háza, József Attila u. 4. E>r. Tóth. 3122 Egyéb adásvétel EGYESBEN járó ló kocsi­val, sürgősen eladó, urbán Antal, Akasztó, Csengődi út 34. ;______ 17883 G YÖKERES zalagyöngye szőlővessző eladó. Érdeklőd­ni lehet levélben vagy szombat, vasárnap szemé­lyesen.. Lakatosné. Lakite­lek. Szikra 31.. 4570 ELADÓ kombinált szekrény, tükör, könyvespolc, televí­zió. Kecskemét. Kandó K. u. 13. ________._____________17832 B —30-AS új tégla (1500 db.) olcsón eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Molnár Béla u. 5. alatt,_________3140 ELADOK: 11 méter léckerí­tés, konyhakredenc, ágyak, székek, asztalok, szekré­nyek, régi varrógép, jancsi- kályhák, szétszedett cserép­kályha. Kiskunfélegyháza, Justh Gyula utca 43. 3142 ÓRIASVIRAGÜ sárga és fe­hér krizantém anyatövek eladók. Kerekes László, Gá­tér, Bajcsy-Zsilinszky u. 39. ________________ 3133 S ALÁTA palánta nagy mennyiségben kapható. Pál- monostora. Gyapjas P. u. 56. sz, alatt. _ _ • 4629 JO állapotban levő OTR ka­zánt vennék, ármegjelölés­sel. Farkas István, Kecel, Vasút u. 45.____________17938 Ü J perzsaláb bunda eladó, esetleg fizetéskedvezmány- nyel. Kecskemét, Tél u. 8. _____________ _17922 2 DARAB ' 13 éves legyező­pálma eladó. Kecskemét, SZTK épület, II. emelet 204. _______________________ 17888 K IFOGÁSTALAN női irha­bunda eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 10—12. Földszint 2. ajtó. _________________________3112 K OMBINÁLT szekrény és hűtőszekrény eladó. Kiskun­félegyháza, Bajza u. 34. 3099 OLAJKÁLYHÁK 3 db) és gáztűzhely palackkal eladó. Kiskunfélegyháza, Akácfa u. 34. 3101 GARÁZS eladó Kecskemér ten a Mátyás utcában. (Bí­róság mellett.). Érdeklődni: Kecskemét, Rákóczi út 18., II. 3. 17—18 óra között. 4649 GÁZKÁLYHA eladó. Kis­kunfélegyháza. Árpád u. 7. 3102 SZARVASI másfeles kazán eladó. Kiskunfélegyháza, Szilfa utca 14. ; 3129 FA gyermegjáróka, szivacs­betéttel eladó. Kiskunfélegy- háza, Klapka u. 40. 3130 „ANYO” olajégő eladó. Kis­kunfélegyháza, Gerle utca 4. alatt. 3131 OLAJKALYHA. konyhabú­tor eladó. Kiskunfélegyhá­za, Horváth Zoltán u. 66 a. 3110 KETTŐ darab 57 literes bo- roshordó és üvegajtó, tok nélkül éladó. Kiskunfélegy­háza. Vak Bottyán u. 44. _______________ _______3113 K ÉTAJTÓS szekrény, kerék­asztal. és négyszemélyes re- kamié eladó. Kiskunfélegy­háza, Kilián György utca 66. alatt. 3114 NDK gáztűzhely. Hévíz pa­lackos vízmelegítő, Mekalor olajkályha. olajoshordók, bontásból mozaiklapok és ajtók eladók. Érdeklődni egész nap. Kiskunfélegyhá­za, Héderi Antal u. 27. szám alatt. ____________________3115 H AROMAJTÖS szekrény el­adó. Kiskunfélegyháza, Jó- sika utca 25 a. alatt. __3120 „ GEMENC” típusú olajkály­ha és olajoshordók eladók. Érdeklődni Kiskunfélegy­háza, Szegfű u. 23. szám alatt. ___._______3124 L EMEZKAZÁN 1,75-ÖS el­adó. Kiskunfélegyháza, Hársfa u. 11. Vízhányó. 3127 ROMAN gáztűzhely, palack­kal, szekszárdi hőcsöves olajkáiyha. Minikalor, 2 db. olajoshordó eladó. Érdek­lődni 15 óra után. Kiskun­félegyháza, Tölgyfa utca 6. , , 3128 ELADÓ bontásból 5—6 mé­teres gerendák, horogfák. ajtó, ablak, deszka, léc tég­la házhoz szállítva is. Kis­kunfélegyháza, Vak Bottyán u. 2. 4537 BONTÁSBÓL eladó: tégla gerendák, horogfák. ajtó, ablak, parketta mózaiklap, deszka, léc. Baja. Szabadság u. 126. 4538 BONTÁSBÓL eladók: cse­rép, gerendák, horogfák. deszka, léc. ajtó ablak, mo­zaiklap. fürdőszoba-beren­dezés. betongerendák be­tontálcák. tégla. Kecskemét, Batthyány u. 31. (volt Héj- jas-ház) 4533 Vegyes ÁCS szakmunkástanulót fel" veszek. Jelentkezni: Kecske. met, Gőzhajó u. 6. 1785» KÚTFÚRÁST a legkedve­zőbb módon. Gyorsan tisz­tán, teljes felszereléssel, 3 év garanciával. Kedvez­ménnyel, már 3 ezer Ft-ért. Színvonalas tájékoztatás le­vélben. Kormány Tibor, Szeged, Földmíves u. 37. ______________________17564 H ENGERFÜRAS, csapágya­zás dugattyúkészítés sze­mélygépkocsi és RS moto- rokhoz Tóth, Kiskőrös, Le­nin_ju._l7.______________ 2161 E SERNYÖJAVlTAST, áthú­zást, külföldit is vállalok. Kecskemét, Szarvas u. 17. Piacnál, óvónőképző utcá­ja.______________________4269 E GYEDÜLÁLLÓ pedagógus nő, egy felnőtt és egy kis­korú gyermekkel gondozá­sért szerény lakhatást ke­res. . Ajánlatokat „Kecske^ mét közigazgatásán belül” jeligére a kiadóba kérek. _________ 17907 P ANKOTAINÉ Bori értesíti a tisztelt lakosságot, hogy kozmetikai szalonját Kecs­kemét belvárosában, az Exp­ressz étterem közelében le­vő Szegődi Lajos u. 19. szám alatt november 10-én meg­nyitja. Szeretettel várja önt a Bori kozmetika.______17890 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegy­háza, Attila u. 35._____3100 K ISGYERMEK gondozását 5 hónapos kortól vállalom. Kiskunfélegyháza, Sem- melweis u. 17. alatt. 3108 A VÖRÖS Csillag Tsz köz­ponti irodájával szemben (volt Gépállomás) megnyílt a Borbási Faiskola kiskun­félegyházi gyümölcsfa lera- kata. Nyitva: naponta 8-tól 15 óráig, vasárnap 8-tól 12- ig. | 3109 BÚTOROZOTT szoba kiadó. Kiskunfélegyháza, Rohányi János u. 40. szám. (Belső rész.) 3111 KERESEK kisebb műhely­nek való helyiséget bérbe B vagy megvételre. Ajánlatot „Esztergályos” jeligére Kis­kunfélegyháza. Ady Endre u. 8. Hirdetőbe._________3117 É RTESÍTEM a lakosságot, hogy sertésvágáshoz min­denfajta bél (hurka, kol­bász, stb.) árusítását meg­kezdtem. Piaci napokon a zöldségpiacon, más napo­kon a lakásomon várom a vásárló közönséget. Szabó- Sándor, Kiskunfélegyháza. Gábor Áron u. 52. 3126 GÉPÉSZMÉRNÖK matema­tikából ás fizikából korre­petálást vállal. Bástyi, Kis­kunfélegyháza, Holló László u. 1. II. em. 9. ________ 3138 G ARÁZS kiadó. Kiskun­félegyháza, Asztalos János u. 2. szám. Agó.________3145 S ZÁRAZ raktárhelyiség ki­adó. Kecskemét, Katona J. U. 17. SZ._____________ 17901 V ÁLLALATOK, szövetkeze­tek üdültessék dolgozóikat 1981-ben a Balatonnál a VOLANTOURIST szervezé­sében. .Magánszemélyeknek szoba, vállalatoknak villák állnak rendelkezésre. Levél­cím: Mészáros László. 8230. Balatonfüred, Somogyi u. 26; _______________________4613 y K ECSKEMÉT széchenyivá- rosi fűtött garázst cserélek város központira. Leveleket „Arpádváros 75899” jeligére a kecskeméti Magyar Hirds­tőbe kérek._____________4610 E LVESZETT az Alföldi Ci^ pőgyár Kecskemét 6000 Lász­ló Károly utca 16. MNB: 250-04 142 feliratú bélyegző­je. A bélyegző »lenyomata október 1-től érvénytelen. ________ 4657 K IADÓ bútorozott, egy szo­ba, összkomfortos, teraszos, kertes lakás. Kecskemét. Nagyenyed u. 10.______17918 F IATAL házaspár két gyer­mekkel 2 szoba, összkom­fortos bútorozott lakást bé­relne, hosszabb időre Kecs­keméten. Leveleket „No­vember 15” jeligére a kiadó­ba kérek. 17917 Házasság 44 ÉVES 165 cm magas, bar­na. elvált, iparban dolgozó férfi házasság céljából meg­ismerkedne korban hozzáil­lő nővel. Minden fényképes levélre válaszolok. „Nem jö egyedül” jeligére Kiskunfél­egyháza, Ady Endre u. 8. ■* _ : ______ 3139 5 0 ÉVES. 168 cm. elvált asz- szony társaság hiányában ezúton keresi olyan korrekt férfi ismeretségét, aki köl­csönös szimpátia esetén há­zastárs lenne. Levelet „Meg­értés” jeligére Kiskunfél­egyháza. Ady Endre u. 8. hirdetőbe. 3103 FÜGGETLEN, magas szak­munkás házasság céljából megismerkedne özvegyasz- szonnyal, 38 évesig. Gyer­mek nem akadály. „Vadvi­rág” jeligére Kiskunfélegy­háza, Ady Endre u. 8. 3121 21 ÉVES, 163 cm hiagas. mo- lett lány megismerkedne házasság céljából családi életre vágyó, magas férfi­val, 30 éyes korig. Leveleket „Fehér sziklák” jeligére a kiadóba kérek. _ 17915 35 ÉVES, magányos nő tár­saság hiányában keresi kor­ban hozzáillő, józart életű, intelligens, magányos férfi ismeretségét, házasság céljá­ból. Fényképes leveleket ,.Vénus” jeligére a kiadóba kérek. 17913 40 ÉVES, szőke nő társaság hiányában megismerkedne házasság céljából korban hozzáillő, lehetőleg értelmi­ségi. józan életű férfival. Fényképes leveleket „Kará­csony” jeligére a kiadóba kérek. 17914 Gyászhír ■Mély fájdalommal tudatom azok- kai, akik ismerték, és szerették hogy nagyon szeretett férjem TUTSEK FERENC ny. MAV-főintéző Kecskemét, Pákozdi csata u. 22* sz. alatti lakos. 70 éves korában, sú­lyos betegség után elhunyt. Holt­testét kívánsága szerint elhamvaszt­juk. Búcsúztatása hamvasztás után az orgoványi temetőben lesz, ahol hamvait a családi sírboltba helyez, zük. Hű kegyelet, áldó emlékezet, őrködik drága hamvai felett. Tu­ts ek Ferencné Józsit Ilona gyászoló telesége. Minden külön értesítés helyett. 4665 Fájdalommal tudatjuk/ hogy drága jó édesapánk, nagyapánk, déd- nagyapánk, testvérem VITÉZ | SÁNDOR Izsák, Bocsányi utca 1. szám alatti lakos életének 80. évében elhunyt. Drága halottunkat 1980. november 10-én, 14 órakor az Izsáki reformá­tus temetőben helyezzük örök nyu­galomba. Gyászoló család. 4670 Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, isjnerősöknek, jó barátoknak, szomszédoknak, az Alföld MG. Szakszövetkezet veze­tőinek, az Alsófokú Oktatási Int. Gondnokság, városi tanács művelő, désügyi osztály dolgozóinak, vala­mint a Szék- és Kárpitosipari Vál­lalat KISZ-tagjainak, munkatársak­nak, akik szeretett jó férjem, édes­apám, fiam, testvérünk KÓCSÖ FERENC temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban velünk együtt érez­tek. Gyászoló felesége és fia, vala­mint a Kócsó és Máté család. 4607 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, zenésztársaknak, lakótársak­nak, a Likőripari Vállalat dolgo­zóinak, akik szeretett fiam, testvé­rünk MARKO JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszö. netet a részvétnyilvánító búcsúzta­tásért. Gyászoló család. 4641 Hálás köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, szomszé­doknak és ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen édesanyánk, nagyma. mánk ÖZV. RÉCZI LÁSZLÓNÉ Lantos Veronika temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. vaey virágot helyeztek, nagy fájdalmunkat más módon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kis­kunfélegyháza. \ 3141 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak. ismerősöknek, munka­társaknak, akik szeretett édes­anyánk, nagymamánk OZV. SERES SANDORNÉ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ,mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 3136 Hálás köszönetét mondunk a roko­noknak ismerősöknek, Szomszé­doknak, a párt, munkásőrség. Vö­rös Csillag Tsz, cipőgyár dolgozói­nak, akik szeretett édesapánk és édesanyánk CSEH SÁNDOR és CSEH SANDORNÉ Bajzák Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek, és részvétükkel nagy fájdalmunkat nyhíteni igyekeztek. A gyászoló salád, Kiskunfélegyháza. 3125 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, akik szere­tett feleségem, édesanyánk, nagy­anyánk. dédnagymamánk PAPP JANOSNÉ Sallai Ilona temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút helyeztek, nagy fájdalmunk, ban osztoztak. A gyászoló Papo család, Kiskunfélegyháza. 3123 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szeretet« édesanyánk, nagymamánk, déd­nagymamánk OZV. VENDRICZKI JANOSNÉ Somodi Judit temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 17 93» Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak volt szom. szádoknak, ismerősöknek. akik édesanyánk ÖZV, DARÁNYI JÓZSEFNÉ Könyves Judit temetésén megjelentek, és részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. 17 941 Bontásra meghirdetjük a kővetkező épületeket: Kecskemét, Széchenyi krt. 32., 34., 36.,- 38., 40. Kecskemét, Széchenyi tér 27. BONTÁSI AJÁNLATOKAT A KECSKEMÉTI VÁROSI TANÁCS V. B. TERVOSZTÁLYÁN 1980. NOVEMBER 15-IG KÉRJÜK LEADNI. A tárgyalás időpontja: 1980. NOVEMBER 20. 8 ÓRA. A tárgyalás helye: Kecskemét Városi Tanács V. B. tervosztálya, Kossuth tér 1., I. em. £8. 1629 INGATLANKEZELŐ SZERVEK! LAKÁSSZÖVETKEZETEK! KÖZÜLETEK! 1981. évi kivitelezésre vállaltuk laPostet<ik sziSetelési T íllldIJUK felújítási munkáit a kapcsolódó bádogozással együtt! A szigetelés hidegtechnológiával, garanciával készül. Az alapanyag korlátozott mennyiségére való tekintettel a megrendeléseket a beérkezés sorrendjében igazoljuk vissza. Érdeklődésre árajánlatot és technológiai ismer­tetést küldünk. Cím: TOLNA MEGYEI FESTŐ- ÉS LAKÁSKARBANTARTÓ- IPARI SZÖVETKEZET, SZEKSZÁRD, MARX K. V. 22. 7101. 1630 KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Ballószög Endre László részére, vala­mint Helvécia. Herceg Pál és társai számára létesített kisfeszültségű háló­zatot 1980. november 5-én feszültség alá helyezte. Fenti időponttól a léte­sítmények érintése és megközelítése életveszélyes és' tilos! 4577 DÉMÁSZ V. Nagykőrösi Üzemigazga­tósága értesíti a lakosságot, hogy: 1. E 5-ös út mellett a városföldi komp­resszorállomás villamos energia-ellátá­sára 35 kV-os légvezetéket és tr.állo- mást létesít. 2. Kecskemét. Izsáki út mellett a Hullám vendéglő környékén 20 kV-os és (kisfeszültségű kábeláthe­lyezést végez. Ezen új létesítményeket az Áramszolgáltató Vállalat 1980. no­vember 9-én feszültség alá helyezi. Et­től az időponttól az új vezeték érintése életveszélyes és tilos! 1618 DÉMÁSZ V. Nagykőrösi Üzemigazgató­sága értesíti a lakosságot, hogy: 1. Kecskemét, Vízmű-csomópont (Izsáki u. és Vízmű utca sarok) útépítés miatt erőátviteli (kábelfektetést és korszerű közvilágítási hálózatlétesítést' végez. 2. Kecskemét, Izsáki út mellett (Megyei Kórház és Autóscsárda közötti kor­szerű közvilágítási hálózatot létesít. Ezen új létesítményeket az Áramszol­gáltató Vállalat 1980. november 9-től folyamatosan a kivitelezés ütemének megfelelően feszültség alá helyezi. Et­től az időponttól az új vezeték érinté­se életveszélyes és ^los; 1619 Eredményesen hirdethet lapunkban! MUNKAALKALOM PETŐFI Nyomda, Kecskemét. Külső- Szegedi út felvesz papírismerettel ren­delkező segédraktárost, valamint rak­tári segédmunkást. 1628 V1Z-, gáz, központifűtés-szerelőt, út­építő* és magasépítő segédmunkást ke­res a Városi Tanács Építési Költségve­tési Üzem, Kecskemét Reiszmann S. u. 2ú. 4579 IPARI őrt, portást a BACSÉP I-es szá­mú ipartelep őrzésére felveszünk, je­lentkezni lehet BÁCSÉP Házgyár mun­kaügyi csoportjánál. 4578 AZ UNIVER ÁFÉSZ szakképzett és szakképzetlen kereskedelmi eladókat felvesz a Városközponti Áruházban, széchenyivárosi ABC-be, Piaci Áru- csarnokba, hunyadivárosi ABC-be. Ér­deklődni lehet: UNIVER ÁFÉSZ Kecs­kemét, Katona J. tér 14. sz. fszt. 17. 1625 TAKARÍTÓNŐT főállásba felveszünk. Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Sajtó­ház. x A KECSKEMÉTI óvónőképző Intézet azonnali felvételre takarítót keres, je­lentkezés helye: Kecskemét, Kaszap u. 6—14. 1618 TAKARlTÓNÓT és gépírni is tudó ügyviteli dolgozót felveszünk. 623. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Kecs­kemét, Bethlenváros 15. 1616 A MÁV Kecskeméti Körzeti Uzemfő- nökség felvesz 18—38 éves korig: kecs­keméti üzemegységeihez és Lajosmizse állomásra: vasipari szakmunkásokat köcsivizsgálónak, motorszerelőket, gép­szerelőt, járművillamossági, és hálózati villanyszerelőket fenntartási, takarító­kat: állomás-, és kocsitakarítói mun­kák végzésére. Kecskemét, Katonate­lep, Nagykőrös, Városföld, Kiskunfél­egyháza. Kiskunmajsa, Helvécia, Izsák, Hetényegyháza, Lajosmizse, őrkény, Táborfalva, ócsa, Dabas Gyál, Nyár- lőrinc, Lakitelek, Tiszaalpár, Tisza- kécske állomásokon 8 általános isko­lát végzetteket forgalmi gyakornok vonatfékező, kocsirendező, váltókezelő, érettségizetteket forgalmi gyakornok. Diesel- és villamos-mozdonyvezetőnek. Jelentkezni lehet: Kecskemét, körzeti üzemfőnökségen a munkaügyi vezető­nél (Kecskemét III., Köztársaság tér 5. sz.), vagy a felsorolt vasútállomások vezetőjénél. 4695 ae SZAKKÉPZETT, szakképzetlen eladó­kat, önkiszolgáló pénztárosokat felve­szünk. Jelentkezni jehet: Bács-Kiskun megyei Élelmiszer-kereskedelmi Válla­lat Kecskemét, (Csongrádi u. 4. sz, 1614 VEGYIPARI szak­munkást, vagy tech­nikust metalizált alu­míniumpaszta gyár­táshoz, raktári anyagkiadót, gyár­id UN GALU tásközi ellenőrt, konyhai kisegítőt ke­resünk felvételre. - Dolgozóink szállítását saját autóbu­szokkal biztosítjuk. Kőbányai Könnyű­fémmű Kecskeméti Gyáregysége Kecs­kemét, Matkói út. telefon: 11-742. 4626 ORSZÁGOS Mérésügyi Hivatal Kiren­deltsége, Kecskemét, Villám I. u. 10. felvesz férfi betanított munkást, hiva­talsegéd! munkakörbe. Erkölcsi bizo­nyítvány szükséges. 17845 A TATABÁNYAI Szénbányák felvé­telt hirdet földalatti munkára vájár, csapatcsillés és szállító bányacsillés munkakörökben. Alkalmazási feltétel: rendezett munkakönyv és orvosi al­kalmasság. Jelentkezés és bővebb fel­világosítás ; Tatabányai Szénbányák munkaügyi osztály 2803 Tatabánya I.» Vértanúk tere 1. 1280 KERTÉSZKEDÉST.kedvelő, megbízha­tó komolyabb nőt keresek segítségnek. Id. Malatinszkf Nándor kertész. Kis­kunfélegyháza, Bercsényi utca 47. sz. 3107 PETÓFI Mg. Tsz, Petőfiszállás, felvesz anyagkönyvelőt, pénzügyi előadót .leg­alább érettségivel rendelkezőt és gya­korlott SZTK-tigyintézőt. Jelentkezni a helyszínen, a főkönyvelőnél. 1627 A MEZŐGÉP Vállalat felvesz gyakorlattal ren­delkező szakembereket felsőfokú, illetve közép­fokú műszaki képzett­séggel az alábbi munka­körökre: gyártmányfej­lesztő, szerkesztő, tech­nológus. továbbá jól kép­zett vásipari szakmunká­sokat: forgácsolókat, szerszámkészítő­ket, lakatosokat. Jelentkezés MEZŐ­GÉP Kecskemét, Törzsgyár I* cm. 18. sz. szoba. Telefon: 13-860/197 mellék. 1632 SPORT* SPORT Területi labdarúgó-bajnokság KISKUNHALASI CSOPORT H. Spartacus—Csengőd 1—2 Tompa— Dunapataj 2—l Rém—H. Gábor A. SE 1—0. Kisszállás—Hajós 2—1. Harkakö- töny— Császártöltés 4—0. Kecel—Mély­kút 2—1, Homokmégy—Kelebia 3—0, Szakmár—Akasztó 0—0. BAJAI CSOPORT Nagybaracska—B. Kinizsi 1—5. Dus­nok—Csátalja 2—3 Tataháza—Érsekcsa- nád 2—2, Hercegszántó—Katymár 3—0. Madaras—Bácsborsód 2—1, Bácsalmás —H. Szamuely 0—0, Vaskút—Gara 2—1. 1. Tompa 13 9 2 2 32—14 20 2. Kisszállás 13 8, 3 2 23—12 19 3. Kecel 13 8 2 3 36—14 18 4. H. Gábor A. SE 13 8 1 4 45—13 17 5. Dunapataj 13 6 3 4 24—22 15 6. Csengőd 13 5 4 4 17—14 14 7. Mélykút 13 5 3 5 20—22 13 8. Akasztó 13 5 3 5 15—18 13 9. Rém 13 5 3 5 20—26 13 1(L Szakmár 13 3 6 4 14—16 12 ii; H. Spartacus 13 4 3 6 26—26 11 12. Kelebia 13 3 3 7 15—29 9 13. Honiokmégv 13 3 3 7 19—39 9 14. Császártöltés 13 3 3 7 9—40 9 15. Hajós 13 3 . 2 8 24—29 8 16. Harkakötöny 13 2 4 7 16—21* 8 Ifjúságiak: H. Spartacus—Csengőd 2—6. Tompa—Dunapataj 4—2, Kisszál­lás-Hajós 5—0, Harkakötöny—Császár- töltés 3—1, Kecel—Mélykút 5—0. Ho­mokmégy—Kelebia 3-^-0, . Szakmár— Akasztó 5—1. 1. H. Szamuely SE 13 10 3 — 51—10 23 2. Vaskút 13 10 1 2 27—10 21 3. Bácsalmás 12 8 4 — 28—7 20 4. Érsetkcsanád 13 7 3 3 34—28 17 5. Tataháza 13 7 2 4 26—17 16 6. Bácsborsód 13 4 6 3 26—18 14 7. Bajai Tsz SK 13 6 1 6 30—20 13 8. Katymár 13 5 3 5 17—19 Í3 9. Hercegszántó 12 4 4 4 17—14 12 10. Bácsóokod 13 5 2 6 24—28 12 11. Gara 13 4 2 7 17—23 10 12. Madaras 13 3 3 7 8—19 9 13. Csátalja 13 4 — 9 14—51 8 14. Bajai Kinizsi 13 2 3 8 18—28 7 15. Nagybaracska 13 3 1 9 13—37 7 16. Dusnok 13 1 2 10 10—33 4 1. Kecel 2. csengőd 3. Szakmár 1. Akasztó ­12 11 12 10 13 9 13 8 1 34—6 22 1 42—10 21 2 35—12 20 3 33—17 18 Ifjúságiak: Nagybaracska—Bajai Ki­nizsi 3—2, Dusnok—Csátalja 6—0. Tata­háza— Érsekcsanád 2—2, Hercegszántó— Katymár 3—1. Madaras—Bácsborsód 6—0, Bácsbokod—Bajai Tsz 0—1, Vas­kút—Gara 2—2. A labdarúgó-szövetség elnöksége a félbeszakadt Mélykút—Tompa mérkő­zést 0—0 gólaránnyal a Mélykút javá­ra igazolta. SOROKBAN CSELGÁNCS Baján rendezték meg a serdü­lő országos egyéni bajnokságot. A KSC Versenyzői közül 52 kg-ban 1. Deák. 40 kg-ban 2. Zsoldos. 35 kg-ban Orosz, 48 kg-ban Vörös és 68 kg-ban Nagy P. bronzérmet nyert. ASZTALITENISZ A magyar asztalitenisz-szövet­ség hozzájárulásával a Kunszent- miklós ifjúsági leány asztalitenisz­csapata részt vett Budapest II. o. csapatbajnokságán.' A Sipos, Sző­ke, Kelemen és Hetyei összeállí­tású csapat minden ellenfelét le­győzve lett első. 1. Vaskút 13 11 2 — 56—8 24 2., Gara 13 9 2 2 27—12 20 3. Bajai T?*z 12 8 2 2 42—12 18 4. Dusnok 12 7 3 2 37—12 17 5. Katymár 12 8 1 3 29— 14 17 SAKK Kecskemét város sakkszövetsé­ge és az MFSC megrendezik Kecs­kemét város középiskolás egyéni és csapatbajnokságát. A kombi­nált egyéni és csapatverseny 8 fordulóból áll. A versenyt novem­ber 14-én (pénteken) és novem­ber 15-én (szombaton) tartják az MFSC sakkversenytermében. ŰTTÖRÖOLIMPIA Kunszentmiklóson megrendez­ték az úbtörőolimpia asztalitenisz helyi döntőit. III. kres. Leányok: 1. Zsolnai Krisztina, 2. Érti A. Fiúk: 1. Szabó Attila, 2. Mózes T. IV. kres. Leányokul: Fábián El­vira, 2. Bíró J. Fiúk: 1. Czéh Csar ba, 2. Zsigmond Zs. i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom