Petőfi Népe, 1980. október (35. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-25 / 251. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELCSER&LN&M ceglédi, nagyméretű, 3 szobás, kom­fortos házamat kisebb, 2 szobás kecskemétire. Aján­latokat „Nyári költözés” jel­igére a kiadóba kérek. ________________________17825 T ÖSEROOBEN üdülő, eladó. Leveleket: „Igényesnek 75 690” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ' - _______ ; 4367 L AKÓMENTES, 3 szobás, családi ház, beköltözhetően eladó. Kecskemét, Szamuely Tibor u. 3/b. _ . 4318 KECSKÉMÉT, Jókai U. 28— 30. sz. alatt épülő társasház. hoz még társakat keresünk hagyományos építkezési móddal, 1982. évi átadással. Érdeklődni: Kecskemét, Szé­chenyi krt. 22/a. II. emelet l. 18 órától. ________________ K ALOCSA, Hősök útja 15.' szám alatt, 2 szobás, családi ház melléképületekkel, 154 négyszögöl kertes, szőlős te­lekkel, állattartásra is alkal­mas, áron alul beköltözhe­tően, sürgősen eladó. Érdek­lődni lehet: Lakatos Máriá­nál — a fenti címen, este 18 . órától 21 óráig. Vagy Laka­tos Jánosnál 6300 Kalocsa* Vörösmarti u. 104/2. szám alatt, egész nap._________480 H ÁZRÉSZ eladó. Kecske­mét Zöldfa u. 46. sz. alatt. Érdeklődni 4 óra után. * ')■'_________ 4355 E LADÓ 3- szoba, összkom­fortos családi ház 400 négy­szögöl telekkel, gyümölcs­fával, lugassal, bekerítve. Hideg-meleg víz, központi fűtés, garázs van. Érdeklőd­ni: mindennap 17 óra után, «Kerekegyháza, Dózsa Gy. út 35._______ 17642 K ÉTSZOBÁS, összkomfor­tos ház kitűnő állapotban, azonnali átadással 400 négy­szögöl gyümölcsössel, eladó. Cserkeszőlő, Kossuth u. 14. Farkasné._______________1559 K ÉT családnak is alkalmas összkomfortos, kitűnő álla­potban, üdülésre is használ­ható ház azonnali átadással eladó. Érd.: Cserkeszöllő, Kossuth u. 14. Farkasné. ____________1558 E LADÓ szoba, konyha, spájz, mellékhelyiségekből álló kisebb házrész. Kecs­kemét, Belső-Szegedi út 18. Almási. ■ . •_4401 H ETÉNVEGYHÁZA köz­pontjában, pár év múlva beépíthető telek eladó. Ér­deklődni: Hetényegyháza, Petőfi S. u. 24 á. _______4406 T ÖBB helyiségből álló ta­nya eladó. Villany van. Au­tóbuszmegálló és vasútállo­más közel- vari. Hetényegy­háza, Belsőnyir 93.____ 4432 H ÁZ eladó azonnali beköl­tözéssel a piachoz közel Vacsi utca 9. sz. Érdeklőd­ni lehet: Bera Tibor. Kecs­kemét, Széchenyiváros Aka-' démia krt. 34. III. emelet 9. Hétköznap 5 óra után, szombat, vasárnap egész nap. ________________4427 K ECSKEMÉT, Munkácsy u. 45. számú ház eladó. Két családnak is alkalmas. '• ' _ 4423^ KERTES házrész eladó, vagy elcserélem bérházi la­kásra. - Kecskemét. Déryné U. 2. _________ 4437 2 SZOBA összkomfortos házrész eladó.. Tanácsi la­kást beszámítok I—II. eme­letig. Ajánlatokat: „Garázs van. 75751” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. , / . 4443 TISZAKÉCSKÉN 100 négy­szögöl üdülőtelek sürgősen eladó. Lada személygépko­csit beszámítok 3 évesig. Farkas György. Érdeklődni: 2365 Inárcs, Somogyi B. u. 7. _____________________4444 S ÜRGŐSEN eladó baromfi- piacnál, Kecskemét, Pás- thóy u. 6. számú 3 szobás, utcai ház, sok mellékhelyi­séggel, kerttel. (Alsó csen­gőL ______________\ ____17618 L AKITELEK. Szikra 145. szám alatti tanya, azonnal beköltözhetően, 800 négy­szögöl földdel, sürgősen el­adó. Mák Menyhértné. ;____________________ ; 17601 M IKLÓSTELEPEN 1000 négyszögöl szőlő, sok gyü­mölcsfával. olcsón és sür­gősen eladó. Víz van, vil­lany megoldható. Érdeklőd­ni: Kecskemét, , Széchenyi sétány 4. VII. em. 713. min­dennap este 18 óra után. Ugyanitt eladó ÜH-s ROl-es Trabant. 1983-ig érvénves műszakival. _________ 1781? 493 NÉGYSZÖGÖL földte­rület Kadafalván, műút mellett, sürgősen eladó. Le­vélcím: Gulcsik János. Szekszárd, Wossinszky lktp. 15. III. 7. 7100._________17619 E LADÓ 577 négyszögöl sző­lő a Szeleifaluban, víz, vil­lany. óvoda közelében. A vételárba Trabantig. vagy Wartburg Combit beszámí­tok. Érdeklődni: szombat, vasárnap. Kecskemét, VIII. • kér. Szentgyörgyi F. 26. 17558 SZOBA, konyhás, belsőpor­tás házrész eladó. Kecske­mét, Csáktornyái u. 37/a. ________________________17587 E LADÓ 2 szobás, kertes ház, város központjában. Érdek­lődni: egész nap, Kecske- mét, Kölcsey u. 19, 17581 KECSKEMÉT, Kertváros, Jáóint u. 17. szám alatt be­költözhető 1 szoba, konyha, előszoba, éléskamrás csalá­di ház fél részben eladó. __________ 17568 K ECSKEMÉT, Ősz u. 5. szá­mú családi ház, nagy te­lekkel eladó-. (Autóscsárda mellett). Érdeklődni: 17 órától.______________ 17632 E LADÓ Kecskemét, Hunya­divárosban Czollner köz 25. számú kertes ikerház fele­része (1 szoba, *• konyha, spájz és fürdőszoba 106 négyszögöl telekkel. Érdek­lődni: 15 óráig. 4451 Lakás DIESEL-MOTOROS munka­gép eladó. Soitvadkert, Bó­csai u. >._________2187 S ZALAGFŰRÉSZ, kerti- traktor talaj maróval, 400 kg teherbírású pótkocsival el­adó. Kiskunhalas, Sóstó u. 28. _____________ 2194 S olt- 2197 CZ-S Trabant eladó, vadkert Petőfi u. 69. KECSKEMÉTEN háromszo- bás központifűtéses örökla­kás készpénz plusz 85 000 fo­rint OTP-hitelátvállalással eladó'. Ajánlatokat: „Város- központban 75 705” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. ______:m________4392 K ISKŐRÖS. Kossuth U. 64. szám alatti, 2 szoba, össz­komfortos erkélyes, II. emeleti, új lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ér­deklődni: Soitvadkert, Köl­csey u. 1. Rimái József. _______________._______ 2142 E LCSERÉLNÉM kétszobás, gázfűtéses lakásom kertes házra. Kiskunhalas, Vasút u. 8/B. III. 25. Érdeklődni * 15~19 óráig. V 2145 SZÉCHENVIVAROSBAN , 2,5 szobás, OTP-s öröklakás, garázssal eladó. Cím: Kecs­kemét, Akadémia krt. 30. III. _9.__________ 15739 M ÁSFÉL szobás, gázfűtéses, szövetkezeti lakás eladó, vagy lakiteleki házra cserél­ném. Érdeklődni: egész nap. Kecskemét, Lenin tér 6. III. em. 30._________._______17544 E LCSERÉLNÉM Nyergesúj- . falu. Május 1. tér 8. I. em. 5. alatti két és fél szobás, összkomfortos tanácsi laká­somat kiskunfélegyházi ha­sonlóra. Érdeklődni levélben ifj. Bába Mihály._______3178 K ETTŐ és fél szobás OTP-s öröklakás központi fűtéssel, garázzsal, jövő nvári beköl­tözéssel, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással. Izsák központjában eladó. Megte­kinthető esti órákban Izsák. Kecskeméti út 8/b fsz. 2. Kocsán. _______________16989 K ECSKEMÉT széchenyivá- rosi 2 és félszobás IV. emeleti tahácsi lakásomat elcserélném árpádvárosi hasonlóra. Leveleket: „Ka­rácsony 757.14” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek.____________4400 G ARZONLAKÁS eladó. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek te­re 2. III. em. 28______2176 . EGY szoba, komfortos, ta­nácsi lakásomat elcserél­ném kétszobás, tanácsira. Érdeklődni: délután 4 órá­tól, Kecskemét. Rákóczi út 12. II. 5._______________17582 1 PLUSZ 2 félszobás örök­lakás eladó, vagy két ki­sebbre cserélhető. Ajánla­tokat „Széchenyiváros” jeligére a kiadóba kérek. ______________17599 E LCSERÉLNÉM II. emeleti, gázfűtéses, egyszobás laká­somat nagyobbra. Levele­ket „Térítéssel” jeligére a kiadóba kérek. 17633 Gépek és alkatrészek 4.5 LÓERŐS MIA-Diesel ma­gánjáró eladó. Szabadszál- lás. Bethlen G. u. 25. 17555 ELADÓ 1300x300-as univer­zális marógép, felújított ál­lapotban. 6500 Baja. Gyalog U. 14. SZ. . 1402 ELADÓ Diesel-üzemű T4K 14—B típusú traktor pótko­csival. ekével. Egy db nagy teljesítményű blokkvető és egy db betonkeverő. Csá-' szár András. Nagyvenyim. Attila u. 3.______________75 Z O-S 1200-as Lada friss mű­szakival, megkímélt állapot­ban eladó. Kiskunhalas Ino- ka 27. (Csereséki út) Csá- nyiék. Érdeklődni 16 óra után.________________2140 N ÉGYKERÉK meghajtású munkagép eladó. Bócsa, I. kér. 86. Illésné. 2148 650-ES UTB és egy hármas eke eladó Esetleg csere is érdekel. Kiskunhalas. Hu­nyadi u. 8. Érdeklődni 16 órától. Szombat vasárnap egész nap. 2154 ÚTVONAL-ENGEDÉLLYEL ellátott magánjáró eladó. , Szőlős! Péter, Mélykút Eöt- vös u. 20. . 2163 ZF-ES 1300-as. korallpiros és ZA-s 1200-as fehér Lada el­adó. Soitvadkert Tanács u. 22. SZ. v 2182 ZE-S 1200-as Lada, jó álla­potban, 1982-ig érvényes műszakival eladó. Érdek­lődni: szombat és vasárnap egész nap. Szlovák Pál, Kis-.* kőrös, Korvin u. 37/ 17569 ZD írsz. 120-os Fiat 82-ig érvényes műszakival eladó. Vagy Wartburgra elcseré­lem. Érdeklődni: Sükősd, Arany J. u. 22. _________1394 Z J rendszámú Trabant Spe- ciál személygépkocsi ext­rákkal, igényesnek, vala­mint UK rendszámú Trabant Limousine, felújított motor­ral, érvényes műszaki vizs­gákkal eladók. Érdeklődni lehet: Terner Béla 6440 Já­noshalma, Erzsébet tér 16. szám alatt, egész nap. V485 1,5 TONNÁS tehergépkocsi, háztáji kocsinak is eladó. Vakulya Jászszentlászló, Vasút u. 6. ______________3170 G ARÁZS eladó Kecskemét, Jókai utca elején bérletét-1 adással. Érdeklődni: Inn I III I (II ni in} 1__ U K forgalmi rendszámú Skoda HO L jó állapotban friss műszakival eladó. Pa­lásti. Kecel, Szőlőfürt Szak­szövetkezet.___________4472 W ARTBURG 353-as futó­mű, váltó, motor, ajtók és Skoda S—100-as ajtók, vál­tó eladó. Kiskőrös, Béke út 14. 4395 ZO-S 1200-as Lada friss műszakival eladó. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Kulacs Bo­rozó. Váczi. _____________4404 E LADÓ MZ 250-es TS jó ál­lapotban és 250-es MZ al­katrészenként. Kecskemét,' Martinovics u. 5. Érdeklőd­ni: egész nap. _____4408 F ORD Taunus M 12 P4T bontva eladó. Érdeklődni r Bonyhád Dózsa u. 67.___4431 ZG rendszámú Dacia sze­mélygépkocsi, érvényes műszaki vizsgával, garan­ciális új motorral, megegye­zéssel eladó. Érdeklődni le­het: Fény ősi Vince 63531 UR-ES Wartburg de Luxe, jó állapotban eladó. Kecs­kemét, Árok u. 36. Pinté­rék, "y___________17616 M —Í24-ES TVolga felújított motorral, vonóhoroggal, 2 éves műszakival/ eladó. He­tényegyháza, Tavasz u. 12. (állomással szemben). Ér­deklődni: 17 óra után. ______________._;________17624 N ÉGYÉVES Audi 80 eladó. Kecel, Zsoldos u. 20. Tele­fon: 189. Érdeklődni: 4 óra után,________|__________17572 I T rendszámú Zastava eladó. Érdeklődni Kecskemét, Iri- nyi u. 48. IV. em, 41. 17675 350-ES Czétka motor kifo­gástalan állapotban eladó. Bak András Dunavecse, Le- nin u, 9. * ; , 17591 ZD-S Wartburg eladó. Kecs- , kémét, Április 4. tér 5. fsz. 1. Érdeklődni este fél 5 óra után, vasárnap egész nap. ________________________.17594 Z U rendszámú 126-os Pols­ki Fiat friss műszakival el­adó. Pánczél Károly, Ke­rekegyháza, Zrínyi u. 6.- 17596 UM-ES Trabant 3 éves mű­szaki vizsgával eladó. Ér­deklődni: Tiszakécske, Ti­szabög 182* Anka. _______4467 5 0-ES Super Zetor kétke­rekű pótkocsival eladó. „Negyvenezer” jeligére az egri hirdetőbe. 1557 Egyéb adásvétel Tele- KÉT ágy 1—1-részes betét- 4498 tel. eladó. Kecskemét, [Szarvas utca 2/b. 17708 ELADÓ 173. KCSM kazán. Kecskemét. . Szarkás-lakóte­_ lep 1. sz. Kaszáék _____17672 NÉMETVIZSLA kiskutyák eladóik. Városföld, II. kér. 32. Virágh. _ 1 17630 E LADÓ 152 tag 500-as le­mezradiátor. Kecskemét, Al- sószéktó. Kőszeg u. 6. Bal­láék.___________________17563 E LADÓ új. AM ATI dobfel­szerelés. Cím: Baja Kálmán k. u. 40. sz. Bruckner Tibor. ______________1404 NŐI fél pézsmabunda eladó. Kiskunhalas. Petőfi u. 4. __2143 1 5 MÁZSA teherbírású gu­miskocsi, jó állapotban eb- adó. Cím: Magda János. Kiskunhalas Felsőszőlők -91. sz. __________,_______2155 S ACI kétszerffélyes gyer- mekbútor eladó. Kiskunha­las. Sziládi A. u. 20. II. em. 21. ______- ■ _ _________2119 D usnok — italboltban egész FŰRÉSZPOROS cserépkály­nap. 494 IZ-S fehér 1200-as Zsiguli 1982-ig érvényes műszaki vizsgával eladó. Érdeklődni: Jakabszállás. Csáki út 10. sz. alatt, egész nap. 4426 1200-AS Lada 6 éves 1983-ig érvényes műszakival sürgő­sen eladó. Kecskemét, Zá­por u. 7. sz. (Autóscsárda mellett) szombaton délután, vasárnaj) egész nap. 4424 1972-ES évjáratú parancs­noki GAZ—69 eladó. Sze­mélygépkocsi kivételével bármilyen csere érdekel. Kerti István Solt. Hármas dűlő 5. szt ______________. R OTÁCIÓS fűkaszát, nagy bográcsot vennék. Körfű- részgéo eladó. Gubacsi Jó­zsef. 6098 Tass. ötház. _________ 17629 E LADÓ Ul forgalmi rend­számú Polski Fiat 1500-as gépkocsi friss műszakival kisebb karosszériahibáv^i. Kecskemét. Szimferopol tér 9. V./14. 4416 TRABANT Combi 25 000.— forintért eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Forradalom u. 10. I.'IS. alatt. (17 óra után). ___________' 4409 W ARTBURG 1000-es 312 tí­pusú 1981-ig érvényes mű­szaki vizsgával jó állapot­ban eladó. Kecskemét. Zóia u. 3.________ 4435 F IAT 500-as eladó. Kecske­mét, Árpád krt. 8. III. em. 9._______________ 4436 T RABANT. Wartburg Lada hengerfúrást, főtengely-fel­újítást. Wartburg félten- gely-felújítást vállalok. Cse­re garancia. Virág gépmű­hely (Kecskemét. Nao u. 2. (Felüljáró. Kuruc tér 50 méterre). . 4164 UB rendszámú Zsiguli, még két évig érvényes műszaki­val. megkímélt állapotban eladó. Érdeklődni: 6440 Já­noshalma. Szemere u. 20. 16 óra után. _____________ 1538 U L-ES 412-es Moszkvics friss műszakival jó állapot­ban eladó. Kiskőrös. Gőgös I. U. _7._________ 2168 5 00 KG teherbírású után­futó eladó. Szánk. Arany .T, u. 25. _ 2171 ZE-S Zsiguli eladó. Kecel. Mozgó u. Paplanos János. _ 2184 SIMSON 'Schwalbe kismo­tor levizsgáztatva eladó. Kiskunhalas. Jókai u. 2 a _________________________2195 D UNA oldalkocsi olcsón el­adó. Kecskemét. Kisfái 213. Tóth Antal.___________ 17613 B ARKAS személygépkocsi­mat eladnám, vagy Zsigu­lira cserélném. 6236 Tázlár, A »'nád u. 20^5. Megtekinthe­tő: este S óra után. . 17553 ha eladó. Nyárfa u. 3. Kiskunhalas. 2172 ELADÓ egy db vemhes üsző. Cím: Baja. tanya. II. körzet 62. sz. Petelj Józsefné. 1403 ELADÓ 70 db vegyes birka. Cím: Sükösd. Petőfi S. u. 74. sz. Kosár János. ,, 1400 BARKÁCSOLÓKNAK: léc, modellező-, tapéta- és kép­keretléc, makramékellék és fonal, faesztergályos-áru, kárpitos- és rézszög. zárak, festő- és asztalosszerszám, kőfaragókellék, polcok, elő­szobafal, fehér és szürke ce­ment kis tételben, sok ap­ró cikk kapható. Kecskemét, Reiszmann S. u. 5. Barkács-] bolt a törvényszék mögött. * ,i . , , " „ . " 4168 SCHISZLER szőlőiskolában. Soltvadkerten 1 és 2 éves gyökeres, csemege- és bor­fajták. 13-féle, kaphatók a háznál és postán keresztül is. lombhullástól tavaszig, amíg a készlet tart. 15286 MAGAS áron vásárolok ré­gi detektívregényeket. Sze­ged, Pf.: 257. ________ 1451 1 0 DB birka eladó, vagy 7—9 hónapos vemhes üszőre megegyezési alapon elcseré­lem. Érdeklődni lehet: Kele­men Miklós, ' 6341 Homok­mégy Hillye 35. szám. Egész nap. v _ . 492 KÖZÜLET részébe könwjó- váírással átadjuk az alábbi gépeket: 3 db vegyestüzelé- sű főzőüst, egy Z karú da­gasztógép. egy db gázzsá­moly. egy db lapátos fali ventillátor. Érdeklődni lehet az Alsófokú Oktatási Intéz­mények Gondnokságán. Kis­kunfélegyháza Petőfi tér 2. Telefon: 465. ^155 BONTÁSBÓL eladó 5—6 mé­teres horog fák . gerendák, léc. deszka, ajtó. ablak.-cse­rép. parketta tégla házhoz szállítva is. Kiskunfélegyhá- za. Vak Bottyán u. 2. 4334 BONTÁSBÓL eladó 7—8 mé­teres gerendák, horogfák. deszka, léc. mozaiklap. par­ketta ajtó. ablak. Baja. Szabadság u. 126. 4335 BONTÁSBÓL eladok: ho­rogfák. gerendák, ajtók ab­lakok. vasajtók, vasablakok. < kis- és nagyméretű tégla házhoz szállítva is. Érdek­lődni: Kecskemét. Széche­nyi tér 14. Aranyhomok Szálloda_ mögött._______4345 T ÉGLA szállítással is, cse­rép. mozaiklao, csempe, metlaki lap. parketta, fürdő­szoba-berendezés. keramit- téela garázsajtók tetőléc. betongerendák. betontálca, fa gerendák, szarufa, újszerű állapotban ajtók, ablakok eladók. Kecskemét. Bat­thyány u. 31. (volt Héjjas- ház) 4333 VEMHES tehenek és 5 db bika eladó. Budapest, XX. Nyári Pál u. 58. Hollósy Gé­za. ________ _ 4 HÓNAPOS komondor ku- tyakölyök eladó. Kecske­mét, Voikertelep, Kalász 'u. 19. Oláhék.________ . 17580 S ERTÉSTRAGYA • eladó. Kecskemét, Alsószéktó Cserje u. 5.____________17817 É LADÓ nagy mennyiségben takarmányrépa. Érdeklőd­ni: Fajtakísérleti Állomás, Kecskemét, Városföld 2. Postai iók: 63. Telefon: 12-191. ______ 17605 M ALYVÁROZSACSERJE (híbiskus syryacus) 1 éves magonc 5,—Ft/db. Oriásbar- kájú nemesfűz 30,—Ft/db. Utánvéttel. Éber, Békéscsa- ba, Franklin u. 95. ’ 1560 TOMPÁN 1 hold talponálló jó kukorica 8 ezer forintért eladó. Érdeklődni. Kossuth * u. 38/a. _________________2160 S ZAKÁCSKÖNYVEKET vennék gyűjteményhez. Arató Pálné Pécs, József Attila u. 2. 1563 ANTIK ülőgarnitúra, kifo­gástalan állapotban, meg­egyezéssel eladó. Érdeklőd­ni lehet: 6300 Kalocsa Hu­nyadi u. 10. szám ’ alatt, egész nap. 493 GÁZTŰZHELY palackkal, nyomáscsökkentővel eladó. Kecskemét, Rákócziváros 2. (Bika köz). _________4471 V EGYESTÜZELÉSŰ KCSM 206-os kazán eladó. Kecs­kemét, Pusztaszer u. 7. sz. (16-os autóbusz-végállomá- sánál Jobbra). 4429, FIGYELEM! — 7 Megvételre keresem 1975. évi kiadású Inter Press Magazin példá­nyait, magas áron is. Cí­mem : Hegedűs László 6300 Kalocsa. I. István út 17. III. em. 32. 495 ELADÓ új állapotban levő Luna-Lux tűzhely Kecske­mét, J^eglédi út 36. ______4422 P ÉZSMABUNDA közáp- termetre új állapotban el­adó. Kecskemét, Csáky u. 2.___' 4440 H ORDOZHATÓ csérépkály- ha eladó. Kecskemét. Szol­nokihegy 10/9. Slonszkiék. Benzinkúttal szemben. ___________ 4378 C ALOR II. hősugárzó és PB nyomáscsökkentő eladó. Érdeklődni 17 óra után. Kecskemét, Népfront u. 10. I. em. 6.__________________4398 E LADÓ 20 hektoliteres szü­retelőkád és 7 hektoliteres rögfejes szőlőprés. Wein- hardt János Soitvadkert. Zrínyi u. 35. 2137 KISMÉRETŰ gáztűzhely palaokkal eladó. Kecske­mét. Baross u. 27. 17641 ANGOL összecsukható gyermekkocsit vennék. Kránicz. Kecskemét, Zója u. 2. Ili, emelet._________4457 B ONTÁSBÓL eladó • fa­anyag. tetőféc, kis- és nagy­méretű tégla, piros szalag­cserép, normál méretű aj­tók. , ablakok. Megtekinthe­tő: 7—17 óráig. Kecskemét. Belsőnyír, 35. sz. (Széche- nyivárosi autóbusz-végál­lomástól legfeljebb 50 mé­ter). 4438 Vegyes GÉPÍRÁST vállalok laká­somon. Vida Sándorné. Kecskemét, Árpád krt. 2. 8 47. ÁLLÁST vállalna, házaspár, állatgondozói munkakörbe. Vidéken’ is lehetséges. Leve­leket ..Lakás szükséges” jel­igére a kiadóba kérünk. I /-/y ____17570' B ŐSÉGES vízhozamú Nor- ton-kűt készítését vállalom, kompletten felszerelve. 1 éves garanciával. Bagán László 6723 Szeged. Szamos u. 16B- 2^:^ 15299 KULCSMÁSOLÁS. megvár­ható. Biztonsági, áutóajtó és indító. Kiskunhalas.. Vasút u. 8/K. III. 25'. 15—19 óráig. 2146 ESERNYŐ JAVÍTÁST, áthú­zást, külföldit is vállalok. Kecskemét, Szarvas u. 17. Piacnál, óvónőképző utcá­ja. ____________________. 4269 K RESZ-PÓTVIZSGÁRA eredményesen felkészíti. Kondor János, Kecskemét, Halasi út 13. 4244 PÉNZÉRMÉKET, régi apró-, pénzeket veszek. Levélcím: Posbafiók 665. Budapest. 1365. ________fc ■ . 1459 K ISKUNHALASI telepítésű, 400 férőhelyes sertéshizlal­dához tőkés társat keresek. Érdeklődni Lócskai László. Dobó u. 3._________ 2185 MAGÁNYOS nő gyermek­kel albérleti szobát keres, vagy eltartási szerződést kötne idősebb személlyel. Leveleket „Mielőbb” Jeligé­re kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe Magyar u. 2. sz. . 2178 A VÁROSI Tanács Kommu­nális Költségvetési Üzeme közli, hogy az alábbi szöve­gű bélyegző elveszett: vá­rosi Tanács Kommunális Költségvetési Üzeme Kecs­kemét ______________-__ 1570 K ERESEK fűthető nyugal­mas kis helyiséget Kecske­méten (lehet alagsor, mel­léképület, társasházi közös helyiség) műszaki. finom berendezésem összeállítá­sára. Használati díjat meg­egyezés szerint fizetek. Le­veleket: „Hobby 75706” Jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ______4393, F ŰTÖTT garázs kiadó no­vember 1-től Kecskeméten a Széchenyivárosban. Le­veleket: „ősz 75710” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.________4397 L ÁNYKA ruha és fiúnad­rág varrásában jártas be­dolgozók jelentkezését vá­rom. Leveleket: „Sürgős 75739” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.- _ _ _ __ ' - _ , ___ _ -4430 B OXÉR szukáját fedeztesse HPJ győztes CACIB repre­zentatív Starking Dinóval. Kecskemét, Tél u. 8. 4428 MINIGARZÖNT vagy kü­lön bejáratú bútorozott szo­bát hosszabb időre bérelne igényes fiatalember, Kecs­keméten. Ajánlatokat „Rendszerető 75727” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. ___________4418 R ÖVID időre egyszobás* gázfűtéses albérletet vagy társbérletet fürdőszoba­használattal keresek Kecs­keméten városközpontban. Ajánlatokat: „Jön a tél 75747” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. . , . 4439 MAG A NÉPÍTKEZÖKTÖL belső kőműves-átalakítást, vakolást. tetőfedést, hi­deg-meleg burkoló munká­kat vállalok. Ajánlatokat: ...Minőség 75749” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. ____ _ 4441 T ÁRSASHÁZ építőközös­ségtől garázsok építését vál- . lalom. Ajánlatokat: „Anyag­gal 75750” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké-­rek. 4442 KÉK elejű Pityu névre hallgató papagáj múlt pén­teken elveszett. Megtaláló örömet szerezne és juta­lomban részesül. Redenczki Ferenc. Kecskemét. Budai­hegy 225. - 17622 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, előszoba. 2 szolid fia­tal lánynak kiadó. Kecske- mét. Toldi u. 1/a. 17609. KISGYERMEK gondozását vállalom. Kecskemét, Le­nin tér 8. I. em. 39. __17615 V AROSKÖZPONTBAN szá­raz raktárhelyiség kiadó. Kecskemét. Katona J. u. 17. ___________ 17610 T AKARÍTÓNŐI állást vál­lalok esti elfoglaltsáegal Kecskeméten. Ajánlatokat: ..Központban 75760” jelieáre a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 4455 ANYAGBESZERZŐI mun­kakörbe elhelyezkednék gépkocsival, Kecskeméten, illetve környékén. Levele­ket „Megbízhatóság” ' jel­igére a kiadóba kérek. _____________17597 F IATAL lány szobatársat keresek. Érdeklődni: 4—6 óra között, Kecskemét, Szé- chenyl tér 5. fsz. 1. ' 17621 16 ÉVES adminisztratív gya­korlattal rendelkező nő ál­lást változtatna kötetlen munkaidőben Kecskemé­ten. Ajánlatokat: „Minden megoldás érdekel 75761V jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek,. 4456 VÁLLALJUK matematika, fizika egyéni és csoportos oktatását, korrepetálását. Leveleket: „Gépészmérnö­kök 75764” jeligére a kecs­keméti. Magyar Hirdetőbe kérek. ■ ; 4459 ablakmosást, takarítást vállalunk. Leveleket: „Rö­vid határidő 75765” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe V kérek. 4460 SZÖVETKEZETNÉL válla­lunk műszaki, beruházási szaktanácsadást mellékfog­lalkozás, vagy másodállás- „ . ként. Leveleket: „Leendő és legalább érettségizett, ad-, gazdasági' mérnökök 75766” minisztratív, vagy egyéb 26 ÉVES, 170 cm magas autószerelő megismerkedne hozzáillő lánnyal házasság céljából. Lakás van. Kézzel írott fényképes levelek előnyben. Leveleket „Rózsa 75728” jeligére a kecskemé­ti Magyar. Hirdetőbe ké­rek. 4419 •KELLEMES megjelenésű filigrán, zenét, utazást ked­velő értelmiségi. egyedül élő nyugdíjas özvegy asszony, jelenleg is dolgozó, rende­zett anyagiakkal társaság hiányában megismerkedne 60—68 éves korig minden káros szenvedélytől men­tes leinformálható férfi­val. Kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából. Leveleket: „Korrekt 75699” jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 4384 35 ÉVES, barna, gyermek­telen, adminisztratív mun­kakörben dolgozó nő ez­úton keresi kedves, józan életű, férfi ismeretségét, •kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából. Gyer­mektelen, illetve egy gyer^ I mekes férfi bemutatkozó részletes, kézzel írott leve­lét várom, aki 170—174 cm magas, fekete, 38—42 éves | jeligére a kecskeméti gyár Hirdetőbe kérek. Ma­4461 ÉPÍTŐIPARI, mezőgazda- sági, vendéglátóipari al­kalmi segédmunkát válla­lunk. Leveleket: „Novem- 53 ÉVES, 180 cm magas, el­műszaki munkakörben dol­gozik. Leveleket „Fényké­pes levelek előnyben” jel­igére a kiadóba kérek. 17538 bértől 75767” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. __________________4462 M AGAS életjáradékkal el­tartási szerződést kötnék idős egyedülálló személy- lyel lakásért. Ajánlatokat: „Bács megyében 75768” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4463 Házasság 31 ÉVES. 165 cm magas, nőt­len szakmunkás fiatalember társaság hiányában ezúton keresi korban hozzáillő bar­na lány, vagy elvált asz- szony ismeretségét házasság céljából. Bács megyeiek előnyben, lakás megoldható. Leveleket „őszi találkozás” jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. sz. ___________ 2180 5 3 ÉVES 175 cm magas bar­na, jó megjelenésű, egészen fiatalos, egészséges, káros szenvedélytől mentes, lakás­sal, kocsival, teljesen egye­dül élő, igényes férfi meg­ismerkedne hasonló adott­ságokkal rendelkező nővel. Közös szimpátia esetén há­zasság céljából. Leveleket „Talán sikerül 75729” jel­igére a kecskeméti Magyar Hí rdetőbe_ kérek. ________4420 5 4 ÉVES 173 cm magas el­vált férfi megismerkedne házasság céljából korban hozzáillő magányos nővel. Leveleket: „Nem dohány­zóm 75716” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe •kérek.___________________4402 41 ÉVES. 160 cm magas, gesztenyebarna, jó megje­lenésű, káros szenvedélytől mentes, elvált, egy gyermek után elkötelezett, egyedül­álló gépkezelő megismer­kedne házasság céljából korban és magasságban hozzáillő szolid lány, öz­vegy, . vagy elvált asszony­nyal, aki szeretetre, megbe­csülésre és harmonikus családi életre vágyik. La­kás vart. egy kiskorú*'gyer­mek nem akadály. Kecske­mét környékiek, nemdo­hányzók előnyben. Minden fényképes levélre válaszo­lok. Leveleket „Gerbera” jeligére a kiadóba kérek. _ 17573 31 ÉVES, 167 cm magas la­kással rendelkező férfi megismerkedne házasság vált férfi vagyok. Fizikai munkát végzek. Saját ker­tes családi házamban egye­dül élek, amelyből hiány­zik egy megértő, gondos fe­leség. Ezúton keresem há­zasság céljából- olyan kor­ban hozzámillő nő ismeret- / ségét, aki lakásomba köl­tözne. Zenekedvelők előny­ben. Leveleket „Egymásért” jeligére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe Magyar u. 2. __________ ? 2138 6 7 ÉVES, rendszerető, há­zias, csinosnak mondott, nemdohányzó özvegyasz- szony, házzal, nyugdíjial keresi hasonló adottságok­kal rendelkező férfi isme­retségét házasság céljából, aki otthonába jönne. Leve­leket „Kölcsönös szimpá­tia” jeligére a kiadóba ké- rek, __________ 17589 2 5 ÉVES, 175 cm magas, barna hajú, jó megjelené­sű, szerénynek mondott, műszaki beosztású, legény­ember megismerkedne csi­nos, kedves lánnyal. aki szereti az utazást, zenét, fa­lusi életet is meg tudná kedvelni. Lakás van. Fény­képes levelekre válaszolok. Leveleket „Szeretnélek Végre megtalálni” jeligére a kiadóba kérek. _ _ 17598 27 ÉVES szőke. filigrán, életvidám értelmiségi lány. humán szakos tanár, kere­si melegszívű, nyugodt, de­rűs alaptermészetű, müveit, kellemes külsejű fiatalem­ber ismeretségét házasság céljából. Lakás van. Leve­leket: „Családmeleg 757S9” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek/ 4464 28 ÉVES alacsony , termetű elvált, barna családtalan szakmunkás asszony va­gyok. Keresem korban hoz- zámillő független férfi is­meretségét házasság céljá­• ból. Gyermek nem akadály. Kalandorok kíméljenek- Le­veleket l. ^őszinteség . 75773” jeligére a kecskeméti. Ma­• gyár Hirdetőbe kérek. 4168 20 ÉVES 170 cm magas, bar­na. zöldszemű« ipari szak­munkás elvált asszony va­gyok. Lelkiekben gazdag, vidámságot kedvelő és bol­dogságra vágyó . rnegtört szívem keresi annak a kor­ban hozzám illő férfinak is­_______w meretségét. aki kölcsönös c éljából zenét, utazást ked- szimpátia esetén házasságra velő. kecskeméti nővel. Le­veleket ..Virágbarát 75730” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 4421 adja a fejét. Kalandorok kí­méljenek. Leveleket „Őszin­te igaz szeretet” jeligére ké­rem a Kiskunhalasi Hirde­tőbe. Magyar u.ffc sz. 2190 Munkaalkalom ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz szállítá­si ügyintézésben is jártas raktárkezelőt és portást. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat Kecskemét Izsáki u. 13. Munkaügyi osztály. 4413 ÜZEMVEZETŐI munkakör betöltésére borászati vagy élelmiszeripari techni­kummal rendelkező személyt, továbbá férfi és női fizikai dolgozókat felve­szünk VOSZK-telep Kecskemét, Árok u. 39. 4375 KÜTFÜRÄST á legkedvezőbb módon. Gyorsan, tisztán, teljes (elszereléssel, 3 év garanciával. KEDVEZMÉNNYEL, már 3 ezer forintért. Színvonalas tájékoztatás levélben. KORMÁNY TIBOR Szeged, Földíves u. 31. • - 3627 A PEDAGÓGUS Továbbképző Intézet szerződéssel felvesz gépírót. Jelentkez­ni lehet a gazdasági osztályon 8 órától 16 óráig. Kecskemét, Kálvin tér 1. I. emelet. 4450 D UN AMENTI és Kiskunsági Vízgazdál­kodási Társulat — Dunavecse — fel­vételre keres felső- vagy középfokú végzettségű, legalább 5 éves építőipari . kivitelezői - gyakorlattal rendelkező szakembert azonnali belépéssel. Szol­gálati lakás a telephelyen biztosított. Jelentkezés személyesen a társulat köz­pontjában, Dunavecse, Munkácsy-telep l—?. 1558 A BÄCS-KISKUN megyei Növényvé-: delmi és Agrokémiai Állomás kecske­méti telephelyére felvesz fizikai dol­gozókat betanított munkás munkakör­be valamint gépkocsivezetőt. Jelent­kezés az állomás telephelyén (Kecske­mét, Halasi út). 155S A LAMPART Zománcipari Művek Kecskeméti Gyára férfi munkaerőt le­het nyugdíjas is, gépek őrzésére — fe­dett csarnokban — éjszakai műszakra keres felvételre. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán Kecskemét, Halasi út 2. * 1562 Kistermelők, figyelem! Kecskemét, Petőfi S. u. 2. sz. alatti Vetőmagboltunkban a fémzárolt vetőburgonya árusítását megkezdtük Korlátozott tavaszi -ellátás miatt most szerezzen be jó minőségű fémzárolt vetőburgonyát. Rendelkezésére állunk minden kedves vásárlónak. VETŐMAG VÁLLALAT DI'NA—TISZA KÖZI TERÜLETI KÖZPONT KECSKEMET, ARANY JANOS V. 6. 4386 Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy MAGEV Dél-magyarországi Alközpontja megnyitotta Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei általános műszaki osztályát Profilja: Gördülőcsapágyak Kötőelemek Hegesztőanyagok Víz-gáz-gőzszerel vények Színesfémek Acélalapanyagok Csiszolóáruk Vegyes műszaki cikkek A FENTI ELFEKVŐ ANYAGFÉLESÉGEIKET FEL IS VÁSÁROLJUK 6000 KECSKEMET, SZALVAI MIHÁLY KÖRÜT 4. Telelőn: 12-934 Telex: 26-513 1567 Gyászhir Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett testvérem, sógorom , I. SZABÓ MIHÁLY Kecskemét, Szolnokihegy 108. sz. alatti lakos életének 72. évében hosszú betegség után elhunyt. Te­metése f. hó 28-án, 2 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 4197 Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett feleségem, édesanyánk, anyó­sunk nagymamánk, dédmamánk. ID. CSÓSZI FERÉNCNÉ Sztolárik Antónia Kecskemét, Voikertelep, Harsona u. l. szám alatti lakos, életének 77. évében, rövid betegség után. f. hó 2l-én elhunyt. Ramvasztás utáni búcsúztatása később történik. Gyá­szoló család. 17 69ö Fájdalommai tudatom, hogy szerető térjem FARKAS JANOS volt Kecskemét, muszáj! lakos, éle­tének 78. évében hosszú súlyos be­tegség után elhunyt. Temetése f. hó 28-án, kedden délután három­negyed 3 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászolja szerető özvegye. 4435 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, me­gyei munkásőrségnek, ZIm dolgo­zóinak akik szeretett drága férjem ZENTEI IMRE temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkat együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád. 4407 Hálás köszönetét mondunk mind­azoknak, akik édesanyánk ÓZV. ÁCS SÁNDORNÉ Domián Erzsébet temetésén megjelentek sírjára vi­rágot helyeztek, elhunyta alkalmá­ból. részvétüket, kifejezték. Gyá­szoló család. 17 69;» Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, barátoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak akik felejt­hetetlen testvérünk. Katikánk KISS ÍREN KATALIN temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek nagy fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló Kiss család. 17 6uö Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, munkatársaknak, ismerő­söknek akik felejthetetlen édes­apánk, apósunk, nagyapánk MÓCZÁR LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család. ' _____________ 17 607 H álás szívvel mondunk köszönetét mindazon kedves rokonoknak, jó­barátoknak, szomszédoknak isme­rősöknek, akik felejthetetlen fér­jem, édesapánk és apósom SZILÁGYI JANOS nyugalmazott alezredes búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút virágot helyeztek? és rész­vétükkel mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család 17 62.1 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, barátoknak KPM gépte­lep, Fémmunkás Vállalat dolgozói­nak, Sportklubnak, akik FERKÓ MIHÁLY temetésén megjelentek sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkat ezúton Is enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 4425 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak a városföldi Dózsa Mg. Tsz vezetőségének és dolgozóinak, a Tűzoltó testületnek, akik drága halottunk VACZI SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút virágot helyeztek, és fájdai - munkban velünk együtt éreztek Gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom