Petőfi Népe, 1980. június (35. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-11 / 135. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELADÓ 350 négyszögöl. 3 éves gyümölcsös. Kecske­mét. miklósteiepi iskolától. 150 méterre a földúton. JÉr- deklödni: vasárnaponként 10 —14 óra között a helyszínen. >■ .;■> ; ' ___________________1770 F ÉL ház eladó. Kiskunha­las* Ságvári E. u. 23. 1116 BEKÖLTÖZHETŐ lakóház melléképületekkel eladó. Kiskunhalas. Lovag u. 5. sz. alatt._________ llrt K ERTES lakóház mellék- épületekkel. nagy pincével eladó. Kiskunhalas. Kisfa­ludy u. 113. Érdeklődni Uj u. ll. sz. alatt._^______1121 K ISKUNHALAS. Széchenyi u. 82. sz. alatti lakóház el­adó. (Társasház építésére alkalmas.)____________1146 K ISKUNHALAS központ­jában különálló kertes csa­ládi ház azonnal beköltöz­hetően sürgősen eladó. Ady Endre u. 15. sz. ______1153 K ÉTSZOBÁS komfortos családi ház eladó. Kiskun- halas. Sip u. 2. 1155 KISKUNHALASON a kert­városban telek, építési en­gedéllyel eladó. Érdeklődni Nyíl _u. 1.____________1156 K ÉTSZOBÁS komfortos családi ház eladó. Kiskun­halas, Korvin iu_3l.____1163 T ANYA 1200 négyszögöl területtel eladó. Kiskunha­las. Felsőöregszőlők 20. Sza­bó Mihály.______________1165 T ANYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas. Felsőszállás 156.- Kövesút mellett. _________.______1171 H ARÖMSZOBAS kertes csa­ládi ház eladó. Kiskunha­las, Bácskai u. 24. ____1179 H ARÖMSZOBAS komfortos, alápincézett garázsos utcai házrész beköltözhetően, megegyezéssel olcsón el­adó. Kiskunhalas. Szász Károly u. 9. Nyerges. ; • ' um CSALÁDI ház 'eladó, vagy központifütéses lakásra cse­rélhető. Kiskunhalas. Tuli­pán u. 1 .sz. (Kertváros). Érdeklődni szombat, va­sárnap kivételével 1-7 óra után. ___________ 1211 K ISKUNHALASON a Sós­tónál. 1500 négyzetméter te­rület eladó. Hétvégi ház építhető, villany 100 méter. Érdeklődni Molnár u. 4 a. 19 órától. Ugyanitt 20 ezer őszikáposzta palánta eladó. __1212 K ÉT család részére is meg­felelő négyszobás komfortos kertes családi ház eladó. Kiskunhalas. Rákóczi tér 5. ■ _ , . ■ _________1213 K ISKUNHALAS. Bimbó u. 1. sz. alatt beépíthető telek eladó. Érdeklődni Bimbó u. 6.________________________1220 KISKUNHALAS. Hársfa u. 4. sz. alatt, nagy szoba­konyhából 'álló cserepes házrész kerttel eladó. Ér­deklődni a helyszínen vagy Felsőszőlők 250. sz. alatt. __1222 T ÖSERDÖBEN minden Igényt kielégítő nyaraló el­adó« vagy. lakásra cserélném Kecskeméten a központban vagy környékén. Családi ház előnyben. Érdeklődni a helyszínen Nefelejcs u. 25. 2024 ELADÓ beköltözhető csalá­di ház Kecskemét, Zsinór u. 59. szám alatt. Érdeklőd­ni a helyszínen kedden és pénteken délután 5—7 óráig. _ _ __________________2028 E LADÓ nagy tanya mellék- épületekkel. állattartásra alkalmas. 7 hold földdel és háztájival. 600 négyszögöl szőlővel. Kövesút és autó- buszjárat 5 percre. Villany megoldható. Érdeklődni: özv. Bodor Péterné. Bocsa. IV. kerület 67.________2034 H ÁZHELY Ágasegyháza. Kossuth L. u. 52. sz. alatt eladó 2005 KECSKEMÉT központjában levő nagyméretű szoba konyhás házrészem elcse­rélném tanácsi, vagy KIK- lakásra megegyezéssel. Kecskemét, Sarkantyú u. 6. _______________________2038 S ZEGED mellett új padlás­szobás ház gyümölcsössel, OTP-hitelátvállalással el­adó. Érd.: Sándorfalva, Kossuth ú. 12. __________801 B EKÖLTÖZHETŐ családi ház központban eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Klap­ka u. 4. 5-ös számú szoba. 30(f NÉGYSZÖGÖL hobbinak való terület sürgősen eladó. Érdeklődni: 17 óra után, Kecskemét, Világ u. 4. IV. em. 12. _________* 11845 E LADÓ beköltözhetően 3 szoba, összkomfortos, kertes házrész. Érdeklődni: hét­köznap 16—18 óráig, Kecs­kemét, Katona J. u. 1. 11837 JÁNOSHALMÁN, Tópart u. 5. számú ház, 2 szoba, konyha, mellékhelyiségek­kel. 84 négyszögöl telekkel, azonnal beköltözhetően el­adó. Irányár: 125 ezer Ft. Érdeklődni a helyszínen, 17—19 óráig. 672 Lakás KÉTSZOBÁS, távfűtéses, 55 négyzetméteres azonnal beköltözhető öröklakás Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 10. I. Négyzetméteren­ként 10 000 forintért eladó. Dr. Arval László 8229 Cso­pak, telefon: 46-524. ______________1161 K ISKUNHALASON lakás­bérletet keresek. Ajánlato­kat ,,Két évre” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde-. tőbe. Magyar u. 2. kétszobás szövetkezeti gázfűtéses lakás, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 38. I. 3. Ér­deklődnie órától. ______1169 K ÉTSZOBÁS öröklakás készpénz plusz OTP-hitel­átvállalással eladó. Kiskun­halas. Erdei F. tér íy A. III. em. 10. Érdeklődni 18— 20_óráig._____________1180 K ECSKEMÉT, széchenyivá- rosi kétszobás szövetkezeti lakás készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Ajánlatokat: „II. emelet 22468” jeligére a kecskémét Magyar Hirdetőbe kérek. 2036 KISKÖRÖSÖN a Luther té­ren levő 2 és fél szobás fő­bérleti. összkomfortos,, köz­ponti fűtéses lakásomat el­cserélném 2 szobás főbérleti lakásra. Kertes lakás előny­ben. Alánlatokat „Nyári költözés” leügére a kiskő­rösi Hirdétőbe, Petőfi 26. kérek. ____________________51 O TP társasházban 2 szoba, összkomfortos lakás eladó készpénz 4- OTP-hitelátvál- íalással. Kecskemét, Bala­ton u. 14. I. 4.________11828 E LADÓ kétszobás, második emeleti, erkélyes lakás kész- nénz plusz OTP-hitelátvál­lalással. fizetési kedvez- ménnvel. Alánlatokat ..Sza­lagház” jeligére a kiadóba kérek. , 11839 ELADÓ Kiskunhalason az Erdei Ferenc téren 2 szo­ba. összkomfortos örökla­kás készpénz 4- OTP-hitel­átvállalással. Gáz bevezet­hető. Alánlatokat ..Azonnal beköltözhető” jeligére a ki­adóba kérek. _________11573 E GYSZOBÁS összkomfor­tos. garázsos öröklakás el­adó. Kiskunhalas. Semmel­weis tér 12. Érdeklődni 13. szám* alatt I. em. 5. Tel.: 11-710. Ugyanitt garázs ki­adó.__________________ 1152 E LCSERÉLNÉM Kecskemét, központjában levő 1 szobás, komfortos lakásomat na­gyobbra. költségmegtérítés­sel. Leveleket „Nem bérhá­zira" jeligére a kiadóba ké­BAJA, Ybl-sétány 7. III. em. 11. sz. 2 szoba komfor­tos lakás OTP-hitelátválla­lással eladó. 715 ELADÓ vagy kertes házra cserélhető 2 és fél szobás OTP-s lakás garázzsal. Cím: Báli István, Baja. Marján tér _2/3. 701 K ECSKEMÉTEN összkom­fortos, bútorozott lakást bé­relnéd, sürgősen. Ajánlato­kat „Kb. fél évre” jeligére a kiadóba kérek.______11843 E LADÓ kétszobás OTP-s öröklakás, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással, azon­nal beköltözhetően. Kiskő­rös. Ligeti K. u. 28. III. 8. 11754 Gépek és alkatrészek ÜJ japán háti motoros per­metező eladó. Kiskunhalas, Somogyi B. u. 12.______1134 13 00-AS használt Lada-mo- tor eladó. Kisszállás, Fel- szabadulás u. 43. Torma. ■_____________.________1118 U Z-s 1200-as Lada eladó. Ér­deklődni: Szigeti. Baja. Bar­tók B. u. 4. 14 órakor. .20 órakor.___________________659 C S-ES Trabant kevés mű­szakival eladó. Érdeklődni: Soltvadkert. Fürst 15. 11804 * * * 4 * * * 8 UR rendszámú 1300-as Da­cia jó állapotban eladó. Kis­kunhalas, József A. u. 33. . • , _______,, 1168 3 50-ES Velorex alkatrészek eladók. Lekner, Kunfehér­tó,_Erdőszél.____________1173 2 50-ES TS MZ motorkerék­pár eladó. Kiskunhalas. Ká­rász u. 16._____ 1175 S KODA 120-as eladó. Ér­deklődők levelét „Sárga” jeligére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. _ _______ 1186 Z E rendszámú garázsban tartott 1200-as Lada sürgő­sen eladó. Kisszállás, Jó­kai u. 4. Tel.: 1. 1187 UE 50-ES traktor ekével és egyoldalas sertés önetető el­adó. Kiskunhalas, Átlós út 40. sz. 1189 IB-S 353-as Wartburg új­szerű állapotban. egyéves műszakival igényesnek el­adó. Kiskunhalas, Szilády A. u. 1. fszt. 1. Érdeklődni 18 órától. _ __________1195 S IMSON S 50 B eladó. Kiskunhalas, Kuruc vité­zek tere 13. I. em. 80. __1196 R K oi-ES négylóerős ro­tációs kapálógép új álla­potban eladó. Kelebia, Va- sútföld 30. Megtekinthető vasárnap.______ _ 1198 V ENNÉK rendsodrót, Kem­per fűkaszát. stilfűrészt. Oláh Péter. Kiskunmajsa. Bodoglár 68.______ 1199 M IB motoros háztáji ko­csi eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas. Dugonich /u. 8. sz.-_______________,______1200 P ANNÓNIA motorkerékpár eladó. Kelebia. Bajcsy-Zs. u. 59. 1202 4 ÉVES 1200-as Zsiguli jó állapotban és 408-as Moszk­vics alkatrészek eladók. Érdeklődni Jánoshalma. Rá­kóczi u. 19. vagy Petőfi S. U. 17. •• V 1204 JÓ állaDotban levő Skoda 100-as sürgősen eladó. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek tere 28. III. -em. 10. __1221 C T rendszámú Trabant jó állapotban eladó. Kiskun­halas. Kuruc vitézek tere 11. II. 54. - 1217 UE rendszámú Trabant Li­mousine 1982-ig érvényes műszakival eladó. Fodor Attila. Harkakötöny. Erdész u. 1 . . 1218 8 LÓERŐS dízelmotor. 380 voltig termelő aggregátorral eladó. Zsana. II. kér. 119. 1219 Z-S rendszámú korálpiros 1300-as Lada eladó. Kiskun­halas. Magyar u. 1. ____333 I X-ES 412-es Moszkvics el­adó. Kiskunhalas, Jókai u. 16. Érdeklődni 16 óra után. 1205 ZM-ES 1300-as fehér Lada eladó, Soltvadkert. Dankó .Pista u. 6. Vizi. 1223 UG-S 1200-as Zsiguli friss műszakival eladó. Kiskun­halas, Brinkus L. u. 24. __1133 1 DB Bácska II. vadonatúj vízszivattyú 5500 Ft-ért és egy darab 18 1-es háti mo­toros, permetező eladó. Kis­kőrösi Damjanich u. 55. .. •••.'________________49 K—25-ös üzemképes Zetor eladó. Kiskőrös, Mohácsi u. 35. Magyar István. ______50 U H 1200-as Zsiguli jó ál­lapotban eladó. Érdeklődni Rákóczi u. 50. Szedmák Já- nosné. 52 175 KÖBCENTIMÉTERES Czetka Jáwa kitűnő állapot­ban sürgősen eladó. Meg­tekinthető: Kecskemét. Vá­gó u. 25. Olajkáréknál. • . _________________; 11825 T ERRA kerti traktor eladó pótkocsival, ekekapóval. Er- ki István, Lakitelek. Esze T. u. 9. ___. 11826 R AJ Gaz és egy 200xl70-es rakfelületű utánfutó, mind­kettő jó állapotban, érvé­nyes műszakival eladó. Var­ga István, 6440 Jánoshalma. Kéleshalom. III. kerület 63. ■ 671 FRISS műszakival IH-s fe­hér Zsiguli eladó, vagy el­cserélném 126-os Fiat gép­kocsira. Érd.: Sükösd. Arany J. u. 22. sz. ____________705 35 3-ÁS Wartburg bontásra eladó. Baja, Mészáros L. u. 31. 710 WARTBURG UR-es rend­számú. 5 éves eladó. Érd.: egész napon át. Bátmonos- tor. Petőfi S. u. 28. Horváth József. 711 1300-ÁS Lada személygép­kocsi. ZM-es 53-30-as ponto­san 3 éves kitűnő állapotban eladó. Cím: Nagybaracska. Petőfi S .u. 43. sz. 713 IY-OS 1200-as fehér Zsiguli friss műszakival eladó. Já-, noshalma. Berzsenyi D. u.’ 4. Érdeklődni a délutáni órákban. ________ 1104 Í 000-ES kiskerekű Wartburg műszaki vizsgázott eladó. Cím: Baja. Mártonszállási út _60. sz. alatt.___r 699 J ó állapotban 1500-as Pols­ki 8l-es műszakival, és egy traktor után könnyű 2-es eke sürgősen, olcsón eladó. 6445 Borota. Deák F. u. 87. • _ ■'/. _ ' _ •• 704 VENTILLÁTOROS magas- nyomású. vontatott perme­tező RSNAU 12 üzemkész állapotban. 3,5 tonnás pót­kocsi. 220 voltos hegesztőtra­fó eladó.' Csengőd. Tibold 31.____________.. , '______1184«» C R rendszámú üzemképes Trabant eladó. Kecskemét. Zsinór u. 23. 11847 Egyéb adásvétel HÉTVÉGI szállítható faház eladó. Kunfehértó, Fő u. £9. ____________ 1119 ­E LŐNEVELT csirke eladó. Kecskémét. Nomád u. 3. Szeleifalu újosztás. Helvé­ciái út felől. Érdeklődni dél­után.______ •__1690 B ONTÁSBÓL eladók: kis- és nagyméretű tégla, cse­rép, ajtók, ablakok, fürdő­kád, parketta, deszka, ge­renda. horogfák, tetőléc. ar­matúrák. hidrofor és egyéb anyagok. Baja, November 7. tér (volt Árpád tér) Su- govica-parttal - szemben. '______ 1913 B ONTÁSBÓL eladók: tégla, cserép, léc. deszka, geren­dák. horogfák. parketta, mo­zaiklap. fürdőkád, ajtó. ab­lak. Baja. Szabadság út u>. A lakás új, korszerű fényforrása a fénycső. élettartama hét és félszerese az izzóénak, azonos erősségű világítás, ötödannyi költséggel jár. Az új ENTA fénycsőlámpák formájukkal és tompított.fényszinttkkel beillőnek az otthon han­gulatába. A lakás minden helyiségében esztétikus, gazdaságos az ENTA fénycsőlámpa. ENTA család — energiatakarékosság a családban! .Gyártja a VBKM. Kapható július 1-töl, kizárólag a Fogyasztási Szövetkezetek Skála-Coop Áruházaiban. Fénycsővel: I év villanyszámlája, 5 év alatt! 807 TÖBB FÉNY KEVESEBB ENERGIÁVAL. KISEBB KÖLTSÉGGEL ELADÓ 1 ló kocsival. Kecel, Folyó u. 3. Orcsik József. ; 2029 ELADÓ bontásból: tégla, ge­rendák, horogfák. deszka, léc. ajtók, ablakok, vasge­rendák. láncredőny, mozaik­lap. üvegfal. Kiskunfélegy­háza. Vak Bottyán u. 2. 2025 2 DB tehén és gazdasági felszerelések eladók. Kis­kunhalas, Felsőszállás 156. ___________ 1172 KÉT család bézs színű nut­ria eladó. Kiskunhalas. Al- sóöregszölök 10. (Téglagyár mellett.) _______________1167 M UNKAVIZSGAS szülőktől származó 14 hónapos spric­celt németvizsla kan eladó. Érdeklődni: 18 óra után. He­gedűs József 6000 Kecske­mét, Tatársor_25,a. 11848 TENYÉSZÉRETT niitriák el­adók. Sükösd, Deák F. u. 75. sz. (Bankó János). __;________________________708 E LADÓ 16 négyzetméter III. o. tölgyfa parketta. Kiskun­halas, Gyöngyvirág u. 5. Nagy J. Attila. (Április 4. kertváros.)______________H64 M ÉLY iker babakocsi eladó. Kiskunhalas, Harangos tér 8._______ 1166 K ALYHACSÖVEK (vas és zománcos) szenes, kokszos és olajkályhák, olajoshordó rézcsappal, ovális ebédlő- asztal, villanylámpák, piros kókuszszőnyeg, antik fara­gott láda, szekrény, cserép- lábas, petróleumlámpa és főző, sezlon, férfi ruhaszö­vet összes kellékekkel, fér­fi fekete télikabát eladó. Wolfné, Kiskunhalas, Boká- nyi Dezső u. 10. 1174 ELADÓ: 2 éves sárga Ba- betta, 5 ágú csillár, zöld mű­márvány asztal, 2 db. ágy- neműtartó nélküli heverő, új NDK mini centrifuga, zöld virágos sarok-ülőgarni­túra. Kiskunhalas, Szász K. u. 33. Szabó. 1177 JÓ állapotban levő mély gyermekkocsi eladó. Kis­kunhalas. Bácskai u. 24. 1178 KÉ esztergapad eladó. Egyik 1500-as, a másik 2 prizmás. kecskelábas, régi . típusú. Tázlár, Árpád u. 15. . 1181 MODERN, mély kék-fehér gyermekkocsi, olajoshordók, Komár motorkerékpár el­adó. Kiskunhalas. Szász Ká­roly u. 9. _______• 1185 2 DB kétszárnyas üveges és egy teleajtó új állapotban eladó. Kiskunhalas. Átlós ót 38. _______ 1190 4 9 DB 1000-es lemezradiátor és üvegtetejű kerek asztal eladó. Kiskunhalas. Bajza u. 20, _______ 1206 H ALÖSZOBABÜTOR. sezlo- nok és egy varrógép sürgő­sen eladó. Kiskunhalas. Széksós u. 4. sz.________1215 E LADÓ rekamié, 2 fotel, és háromajtós szekrény. Kis­kunhalas, Tuba u. 11. ._____ 1216 K ISIPAROSOKNAK. vagy vállalatnak, személygépko­csik alvázmosásához, zsíro­zásához, alvázszerelési mun­kákhoz kiválóan alkalmas, lábakon álló felfutó eladó. Érd.: Rácz István. Baja. Arató u. 21. sz. ________706 4 000 DB kettős méretű tég­la eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét. Tölgyfa u. 7. dé£- után 3 órától.__________2035 B LOKKTÉGLA 20x25x38 ern­es eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Műkertváros. Vadró­zsa__u. 6. 2039 M EGKÍMÉLT kombinált szekrény eladó. Kecskemét, Műkertváros, Borostyán u. 4. Véghéknél. Megtekinthető: hétköznap 17 óra után. ___■ . ', ______: ; 11817 I KER sport gyermekkocsi eladó. Kecskemét. Külső- Vacsihegyi út 25, 11818 SZALAGPARKETTA 62 m2, gyári csomagolásban eladó. Kecskemét. Széchenyi krt. á2. - ■ . . 11832 2,06-OS Vinyisztó kazán el­adó. Érdeklődni: Kecskemét. Hunyadiváros. Ságvári E. u. 4. 11851 ELADÓ mély gyermekkocsi. Kecskemét, Liszt Ferenc- u. 33. II. emelet 7. _______2030 1 20 literes villanybojler és Gemenc olajkályha eladó. Kecskemét, Katona J. u. 9. ___________________.[/ 11854 D OBFELSZERELÉS eladó. Czimbercsik Lajos. Kecske­mét, Csokor u. 3 a. fsz. 1. 11855 Vegyes BÚTOROZOTT- szoba két személy részére kiadó. Kis­kunhalas, Vörösmarty u. 42. __1201 B ÜTOROZOÍT szoba fürdő­szoba-használattal • kiadó. Ugyanitt ZK 140-es magnó eladó. Kiskunhalas, Erdei F. tér 2. III. ^5._______. 1203 N ŐI kozmetikai üzletemet megnyitottam. Kiskunha­las, Szántó K. u. 25. Nyit­va: 9—19 óráig. Szombaton 9—13-ig. hétfőn szünnap. Weiszenbergerné «»Éva koz­metika^. ________________1144 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba. konyhahasználattal kiadó. Kiskunhalas, Temető u. T. Olajkúttal szemben. _______________■ 1208 K RIZANTÉM dugványaimról — júniusi szállításra, ha­lottak napi virágoztatásra — kérje fajtajegyzékemet. Sal­gótarján^ Pf.l 16.________800 S ORON kívül szeméiygépko- csivezetői tanfolyamot indít az ATI. Jelentkezni lehet Kecskemét, Villám István u. 12. 2031 FIGYELEM! VEGYE IGÉNY­BE SZAUNA SZOLGALTA- TASUNKAT. AHOL MASZ- SZÖR SZOLGÁLTATAS IS VAN. FÉRFINAP: KEDD. CSÜTÖRTÖK. SZOMBAT. NŐI NAP: HÉTFŐ. SZER­DA. PÉNTEK. KECSKEMÉ­TI FODRÁSZ ÉS FÉNYKÉ­PÉSZ IPARI SZÖVETKE­ZET.____________________7081 V ILLAMOSÍTOTT kisebb ta­nyát bérelnék, több évre Kecskemét környékén.. Le­veleket „Pontos leírással” jeligére a kiadóba kérek. 11857 ELHELYEZKEDNÉK köz- gazdasági szakközépiskolai végzettséggel. Lakásmegol­dás. kötetlen munkaidő is érdekel. Ajánlatokat „Gép­író” jeligére a kiadóba ké­rek. ____________________11831 Ü RES minigarzont vagy kü- lönbejáratú szoba, konyhát bérelnék 'Kecskeméten/ Ajánlatokat „Július" jeligé­re a kiadóba kérek. 11841 Házasság 53 ÉVES, tanyán élő férfi, becsületes házastársat keres 45—55 éves korig. Leveleket „Anyagi nem lényeges” jel­igére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. __________ 1194 23 ÉVES 168 cm magas ma­gányos elvált asszony meg-- ismerkedne házasság céljá­ból hozzáillő nőtlen vagy özvegy férfival, aki hűséges férj lenne és majd otthoná­ba menné. Csak fényképes levelekre válaszolok. Leve* leket: „Őszinteség 22447” jeligére a kecskeméti Ma­gyár Hirdetőbe. _______2015 6 1 ÉVES. 170 cm magas, barna férfi rendezett anyagi körülmények között megis­merkedne korban hozzáillő nővel, házasság céljából, aki otthonába menne. Leveleket „Legyél hű” jeligére a ki­adóba kérek. _______11821 3 0 ÉVES, 170 cm magas, ön­hibáján kívül elvált, min­den káros szenvedélytől mentes férfi házasság cél­jából megismerkedne 28—32 -éves lánnyal, vagy elvált asszonnyal. 1—2 gyermek nem akadály. Leveleket „Szeretnélek megtalálni” jeligére a kiadóba kérek. . ■ _____________11819 1 70 CM magas, 33 éves öz­vegyember két kisgyermeké­vel keresi annak a család­centrikus, nem dohányzó nő­nek az ismeretségét házas­ság céljából, aki betöltené életük értelmét. Leveleket „Othonunkba várunk” jel­igére a kiadóba kérünk. 11859 MUNKAALKALOM MAGASÉPÍTŐ művezető, épületgépész­technikus, épületasztalos, útépítő és magasépítő munkásokat keres a Váro­si Tanács Építési Költségvetési Üzem. Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. 2022 ÉBKM megyei Vízmű Vállalat felvesz kőműves, ács szakmunkásokat, kerté­szeti segédmunkásokat, építési munka­helyre éjjeliőröket, valamint érettségi­zett gépírni tudó munkaerőt. Jelentke­zés helye: ÉBKM megyei Vízmű Válla­lat munkaügyi osztálya, Kecskéméi, Vízmű u. 1- 2032 KÖZLEMÉNYEK Gyászlnr i aidalommal tudatjuk, hogy s/i*n- tett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk FARKAS JÓZSEF Kecskemét. Magyar u. 36. szám alatti lakos, 67 éves korában el­hunyt. Temetése 1. hó 12-én, há­romnegyed 3 órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa­lád. „ 11 954 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro- konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, akik felejthetetlen felese­gem, édesanyám, testvérünk, anyó­som. nagyanyánk TÉRBE LAJOSNÉ Szalai Margit temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vét nyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Kiskunhalas. 1224 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, barátoknak, akik szeretett fér­jem, sógorunk SIPOS IMRE temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Kiskunhalas. 1170 • • • Köszönetét mondunk mindazoknak, akik dr^ga halottunk KOVÁCS KAROLY temetésén megjelentek, együttérzé­sükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Kiskunhalas. 1182 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, a tantestü­let tagjainak, barátoknak, jó szom­szédoknak. ismerősöknek és mind­azoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, nagyapánk, * apósunk, testvérem, és sógorunk BÉRCZI KALMAN nyugdíjas pedagógus temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád. 2041 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halot­tunk ID. BENE SÁNDORNÉ Vereb Ilona temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és ezzel mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Jakab- szállás. 11 8 T» BACS-KISKUN megyei Kirendeltsé­günk Általános Műszaki Osztályához szakismerettel rendelkező osztályveze­tőt, eladási-felvásárlási ügyintézőket, raktárosokat, áruátvevőket, árukiiró- kat, árukiadókat, árazókat és admi­nisztrátorokat keresünk, jelentkezés: részletes önéletrajzok megküldésével, MAGÉV-kirendeltség, Kecskemét, Szál-' vai M. krt. 4. 750 VÍZGÉPÉSZETI Válalat keres techno­lógiai szerelésben jártas közép- vagy felsőfokú végzettségű műszaki szak­embereket vállalkozó munkakörbe. Jelentkezés: Vízgépészeti Vállalat Sze­mélyzeti osztály 6050 Lajosmizse, Gyár­telep 1. Telefon: Lajosmizse, 66 142. 1698 A KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipari Vállalat számviteli gyakorlattal rendel­kező munka- és ügyvitelszervezőt ke­res a vállalat központjába. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Szolnoki út 23—25. sz. alatt. 1854 A BATASZÉK és Vidéke ÁFÉSZ pá­lyázatot hirdet _ szakképzett vas-mű- s/aki boltvezető és -helyettes munka­körökre. Jelentkezés: AFÉSZ-központ. 7110 Bátaszék. Szabadság u. 13. 785 BACS-KISKUN megye területén változó munka­helyre felveszünk lakatos, hegesztő, csőszerelő, ács, festő-mázoló, szi­getelő szakmun­kásokat, valamint fenti szakmákba betanított és se­gédmunkásokat. Jelentkezés helye: Gép- és ‘Felvonó­szerelő Vállalat Kecskemét, Házgyári Kirendeltségén. Heréd! István részleg- vezetőnél. 742 ÁRUSZÁLLÍTÓ kocsikísérőket, keres­kedelmi dolgozókat raktáros! munka­körbe. elektromostargonca-vezetőt, ta­karítónőt azonnali belépéssel felve­szünk. FOSZÉRT Vállalat, Kecskemét, Kiskőrösi'út 9. 741 NYSA mikrobuszra, művelődési-autó, vezetőt keresünk. Ifjú Gárda Művelő­dési Központ, Kiskunmajsa. 747 MÁV Allomásfőnökség Kecskemét azonnali hatállyal felvesz 18—38 évig női és férfi dolgozókat: forgalmi gya­kornok, kocsifelíró, vonatkísérő, kocsi- rendező. ‘Váltókezelő munkakörökbe. Jelentkezés Kecskemét Allomásfőnök- ségen, a személyzeti vezetőnél. 760 A MÁV Biztosítóberendezési Fenntar­tási Főnökség Szeged, kecskeméti szék­hellyé! felvesz elektro-, mechanikai műszerész, lakatos munkakörbe dolgo­zókat, Vonali munkára. Jelentkezni le­het Biztosítóberendezési Fenntartási üzem Kecskemét, állomáson. 668 A KECSKEMÉTI Kéziszerszámgyár Re­szelő Gyáregység betanított munkakör­be felvesz férfi és női munkavállalókat. Jelentkezni (ehet: a gyáregység mun­kaügyi csoportjánál. Kecskemét, Szol­noki út 20. sz. 1906 A KECSKEMÉTI Városgazdálkodási Vállalat felvételre keres közgazdasági érettségivel rendelkező adminisztrátort. Jelentkezni lehet a vállalat központjá­ban, Kecskemét, Műkert 9. sz. alatt. 1901 A BACS-KISKUN megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat központ­ja, Kecskemét, Villám István u. 12. szám alatt felvételre keres mezőgaz­dasági főiskolai végzettséggel és öt­éves gyakorlattal kereskedelmi elő­adót, szállításszervezői munkakörbe főiskolai végzettséggel, vagy felsőfo­kú szállítási szakvizsgával férfi mun­kavállalót ; Körzeti üzeme a Halasi út 25. szám alatt középfokú végzettséggel Uzem- és tűzrendészt, raktárosokat, kereske­delmi ügyintézőt, lakatost, villanysze­relőt és anyagmozgatókat; Karbantartó üzeme Ceglédi út 38. szám alatt' lakatos és autószerelő szakmun­kásokat. Jelentkezni lehet a megadott címeken. 64 FELVESZÜNK gépkocsi-jogosítvánnyal rendelkező anyagbeszerzőt, valamint érettségivel rendelkező anyagbeszerző- csoportvezetőt. Felvessünk víz-fűtés- szereiő szakmunkásokat, ‘valamint vil­lanyszerelő szakmunkásokat. Jelentkez­ni lehet a Kiskunhalasi Építőipari Vál­lalat munkaügyi csoportjánál. Kiskun­halas, Kéve u. 39. 787 Férfi- és női dolgozók részére betanító festö-mázol ó-ta pétázó és építőipari könnyügépkezelö-képzö tanfolyamokat indítunk A tanfolyam helyei: , Kecskemét, Baja. Oktatási idő: 6 hónap. Kezdés: 1980. július 1. Feltétel: 8 általános iskolai végzettség, 18—45 életkor. A jelentkezőkkel szerződést kötünk A tanfolyamok ideje alatt és után folyamatosan munkát biztosítunk. Szociális juttatások a kollektív szerződés szerint. Jelentkezés:, bAcs megyei Állami építőipari vállalat, KECSKEMÉT, Klapka u. 34. (szt. 6. BAJA, Dr. Alföldi J. U. 2—4. 1842 MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 9.30: Tévétorna (színes), (ism.) 9.35: Óvodások filmműsora. Kis- film-összeállítás. 1. Segíts, Nagyi! NSZK rajzfilmsot rozat (színes) 13. rész:'Az újdonatúj elem (ism.), 2. Puf és Muf az áruház­ban. Csehszlovák rajz­film (ism.) 10.00: Stop! Közlekedj okosan! (színes) Előzés és kikerü­lés kerékpárral. 10.10: Delta. Tudományos híradó (ism.) 10.30: Anna Karenina. Angol té­véfilm-sorozat. x/6. rész (ism.)« (színes) 16.10: Iskolatévé. Stop! (ism.), (színes) 16.50: Hírek 16.55: Vlllahófény. 139—269 17.10: Staféta. Tíz perc ifjúság 17.20: A Közönségszolgálat tájékoztatója 17.25: Reklám 17.35: Labdarúgó Európa Baj­nokság. Csehszlovákia— NSZK mérkőzés. Közvetí­tés Rómából (színes) A szünetben: Esti mese 19.30: TV-Híradó (színes) 20.00: Hat év történelem. Szov­jet-amerikai dokumehtum- film-sorozat. XX/16. rész: Lengyelország felszabadí­tása (színes) 20.45: Karibi karnevál. Részletek a Trinidad! Együttes buda- pésti vendégszerepléséből 21.20: Szent színpad. Pap Károly színművének tévéváltoza­ta (Ism.), (színes) 22.35: TV-Híradó 3. (színes) 22.45: A 20. Miskolci Tévé­fesztivál díjnyertesei: SALT ... (ism.), (színes) 2. MŰSOR: 20.00: Alföldi Antenna. A szegedi körzeti stúdió műsora. (A hetvenéves Délmagyaror- szág) 20.20: Labdarúgó Európa Baj­nokság. Görögország—Hol­landia mérkőzés. Közvetí­tés Nápolyból (színes) 22.15: A legszögedibb szöged!. Bálint Sándor-portré (ism.) KOSSUTH 8.27: Zinka Milanov operafelvé­teleiből 9.00: Haydn-művek 9.46: Kis magyar néprajz 10.05: Csiribiri. Ezeregy történet 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak 10.50: Zenekari muzsika 12.35: Magvetők. Portré a tanács­elnökről 12.55: Operaslágerek 13.25: Örökzöld dzsesszmelódiák 14.20: Színes népi muzsika 15.10: Bemutatjuk új felvételün­ket 15.28: MR 10—14 16.10: Kritikusok fóruma 16.20: Két szonáta 16.49: Régi orosz forradalmi dalok 17.07: Sokadik megújulás 17.32: Nóták. 19.15: Kilátó 20.00: Világhírű zongoraművészek 20.51: Opera-művészlemezek 21.30: Külpolitikai kulb 22.30: A pécsi Nevelők Háza kamarakóri^sa énekel 22.45: Személyiségteremtő kultúra Hermann István írása 23.00: Híres előadóművészek Bach-felvételeiből 0.10: Filmzene PETŐFI 8.05: Könnyűzene-hangszerszólók 8.20: Tíz perc külpolitika 8.33: Idősebbek hullámhosszán 9.28: Magyar fúvószene 10.00: Zenedélelőtt 11.30: A Szabó család 12.00: Énekszóval, muzsikával ‘12.33: Tánczenei koktél 13.20: Kiközösítők. Nógrádi Gá­bor jegyzete 13.30: Labirintus 11.00: Kettőtől négyig ... 16.00: Fordulók a líra történeté­ben 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség 18.33: Daloló, muzsikáló tájak 18.53: Moszkvából érkezett 19.23: Operettfelvételekből. 19.45: A beat kedvelőinek 20.33: Macondol Gabriel legen­dája. Beszélgetés Gabriel Garda Marquez-vel 21.21: Magángyűjtemény 22.14: Szimfonikus könnyűzene 23.15: Kané zenés játékaiból 3. MŰSOR 9.00: A hintó. Gogol elbeszélése 9.22: Az 1979. évi Pori Nemzet­közi Dzsesszfesztivál fel­vételeiből 10.00: Operaegyüttesek 11.05: Főinyúlok a könyvespolc­ra! Nemes György műsora 12.05: Orosz zeneszerzők müvei 13.07: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok 13.26: Eugen Jochum vezényli az Amsterdam! Concertgebouw zenekart és a Berlini Fil­harmonikus zenekart 14.52: A kamarazene kedvelőinek 16.06: Tenoráriák 16.23: öt földrész zenéje 16.30: Beszélgetések a Pedagógiai hőskölteményről 17.00: Zenekari muzsika 19:05: ÜJ operalemezeinkből 20.49: Külföld) tudósoké a szó 21.04: Hallgasd a verset és a zenét. Esti hangverseny 22.04: A zenekritlkusé a szó 22.22: Victor Hugo versei

Next

/
Oldalképek
Tartalom