Petőfi Népe, 1980. március (35. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-28 / 74. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELADÓ, vagy kiadó 2000 négyszögöl szántó. Érdek­lődni : Nyilas Ferenc. Kecs­kemét, Kisfái 226. Zöldség­kutató mellett 4-es autóbusz ' végállomásánál. __8896 E LADÓ szoba, konyhás ház. 400 négyszögöl területtel. Hétény egyháza. Honvéd u. 5. Érdeklődni szombat, va­sárnap. __ Ü RIHEGYBEN a hetényegy- házi úttól 600 méterre eladó 200 négyszögöl hobbikért gyümölcsfákkal. Villany, víz van. Továbbá eladó még 200 literes betonkád, 200 literes hidrofortartály motorral, komplett, 55 db beton ke­rítésoszlop, tégla. Levele­ket „Tavasz 7800” jeligére a kiadóba kérek._______7800 2 SZOBÁS összkomfortos családi ház, melléképüle­tekkel, 800 négyszögöl telek­kel eladó. Homokbányától a Ballószögi úton. Érdeklőd­ni: Kecskemét. Alsócsalános 27. szám, egész nap. 7725 TANYA eladó 800 négyszö­göl telekkel és több mel­lékhelyiséggel. Méntelek 74. Illés István. _______ - .880 H ETÉNYEGYHAZA, Szarkás 263. szám alat fél hold szőlő lakással eladó. Érdeklődni a helyszínen. 7742 TÖSERDÖBEN Ibolya u. 18. sz. hétvégi ház eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Szé- chenyiváros. Március ' 15. utoa 8. IV. ém. 12. este 19 óra után._^__* ' _______898 K ATONATELEPEN eladó szoba konyha és mellékhe­lyiségből álló épület 800 négyszögöl telekkel. Jó­szágtartásra alkalmas. Vil­lany Van. Érdeklődni: Kecs­kemét, Mártírok , útja 26. II. em. 6-os ajtó. ______ 7796 E LADÓ egy szoba konyhás mellékhelyiségekkel kertes ház. Érdeklődni: mindennap 17—18 óráig. Kecskemét, Miklovicsfalu. III. utca 9 a. sz. alatt. (16-os autóbusz ‘ végállomásánál.) 925 TÖSERDÖBEN összkom­fortos üdülő bútorozva el­adó. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Cserép u. 2 d. 17 órától. Koncz. 8370 TISZÁALPARON közműve­sített telken 2 szobás fél­kész. lakható faház kedve­ző feltételekkel eladó. Ér­deklődni : Kecskemét, Ist­ván király .körút 10., II. emelet 12 a. Marozsi. 959 CSALÁDI ház eladó. Kecs­kemét, Frankel Leó u. * 18. (Szeleifalu). SzéchenyWá- rosi lakáscsere is érdekel. 8387 0 TANYA eladó melléképüle­tekkel, 1 hold földdel. Ker­tészkedésre. jószágtartásra alkalmas, villany van. Ér­deklődni : Lajosmizse, Ady E. u. 7. __________ 8397 T ELEK eladó. Érdeklődni 15 órától. Kiskunfélegyháza Dessewffy u. 63._______558 B ÉLSÓ házrész eladó. Kis­kunfélegyháza. Klapka u. 6. szám.__ y • _ 623 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, köz­pontjában. Mártírok u. 43. számú. 474 négyzetméter te­rületű ház. plusz gazdasági épület, stb. 250 ooo Ft irány­áron azonnal eladó. Érdek­lődni Már ti ro w- u. 40. ___524 E LADÓ tanya. 1072 négy­szögöl területtel. Villany van. Kunszállás, tanya 586. Érdeklődni bármikor. Veres Tibor. ‘ _____________773_ H ARÖMSZÖbÁS ház eládó. Kiskunfélegyháza. Batthy­ány u. 40. szám. (Bejárat a Teleky utcáról.) 479 KÉTSZOBÁS komfortos ház 100 négyszögöl telekkel el­adó. Kiskunfélegyháza, Ál­mos u.' 28 a. szám alatt. Érdeklődni lehet szombaton délután és vasárnap egész nap. ; 922 BEÉPÍTHETŐ telek eladó. Hetényegyháza. Lenin u. 152. alatt. Érdeklődni: 16 óra után, vasárnap egész nap Lenih u. 152. 7739 NYARALÓ Tiszaugon eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Nvíi u. 17._ 7761 ELADÓ Pécsett, a Mecseken 3 szintes. 2 család részére központi fűtéses. garázsos. 4 éves. modern kivitelezésű ház. Leveleket: dr. Király Gvula. 7400 Kaposvár.» Szán­tó Imre út 50/a címre ké­rem. __ . 7736 K ALOCSÁN. 4 szobás, két­szintes társasház. 2 család részére is alkalmas, 120 négyszögöl telekkel, tégla­garázzsal, megegyezéssel el­adó, vagy Kalocsán Széche­nyi lakótelepi 2 és fél, illet­ve 3 szobásra fcserélném, garázs beszámítandó. Ér­deklődni lehet: Golyhovics Mátyásné 6300. Kalocsa, 2- es számú ABC-áruházban, vagy 518-as telefonon. 120 KÉTSZOBÁS utcai félház beköltözhetően eladó. Kis­kunfélegyháza, Zrínyi u. 31. __673 K UNSZÁLLÁS. erdő mel­lett. 308. számú tanya, 1000 négyszögöl szőlő, gyümöl­csössel. sürgősen eladó. Esetleg a tanya külön is eí­adó. _______•______690 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Vö- rös Hadsereg u. 18. számú házban 2 szoba, konyha, üvegfolyosó rész eladó. __________________ ,689 K IS falusi házat vennék, nagy kerttel. Cím: Fekete János, Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 34. Ugyanott ház és CN-es Trabant, eladó. 695 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Ba­lassa utca 24. számú ház el­adó. _________ •______699 K ÉT családnak is megfelelő ház eladó. Irányár: 480 000 'forint. Érdeklődni Kiskun­félegyháza. Ady Endre utca 8._______________________J04 A ZONNAL beköltözhetően eladó Utcai házrész Kiskun­félegyháza. Némedi Varga Sándor utca 14.* szám alatt. Érdeklődni Báthory u. 3. alatt. ____________ 709 S ELYMESBEN 240 négy­szögöl hobbikért eladó. Ér­deklődni lehet Kiskunfél­egyháza, Alkotmány u. 9. 708 KÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Wesselé­nyi utca 22. 712 ÉPÍTÉSRE alkalmas 2x300 négyszögöles telek eladó. Kiskunfélegyháza. Bika­hegy 30. szám. • 711 ÜZLET- és műhelyhelyiség­gel lakóház az Attila és En­gels utca sarkán, eladó. Érdeklődni Kiskunfélegy­háza, Molnár Béla utca 2. alatt. _____ 716 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Hu­nyadi utca 48. számú ház eladó. Érdeklődni péntek, szombat és vasárnap. 717 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Bankfalu. Róna utca 18. számú ház eladó. Két csa­lád részére is alkalmas. ' ' ’_______________715 E LADÓ Szánk Vonadűlő. 93. számú tanya 1 hold földdel.* Érdeklődni Kiskunfélegy­háza, Móra Ferenc u. 25., vagy a> 20. szám alatt. _ 714 KÖRÖSI úti belső iskola mögött 400 négyszögöl föld kiadó. Érdeklődni Kiskun­félegyházái Széchenyi u. 16. Kovács Sandorné._______729 GAZDÁLKODÁSRA alkal­mas nagy tanya eladó. Vil­lany, víz van. Ugyanott anyasertés malacokkal együtt eladó. Kiskunfélegy­háza. Csányi út, VIII. kér. 121. (Iskolával szemben.)­__732 T ISZÁALPARON Tiszavi­rág u. 6. számú üdülőtelek faházzal eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza. Fürst Sándor u. 2. fszt. 1.____735 A ÍONNAL beköltözhető', • különportás ház eladó. Vö­rös Hadsereg u. 42. Érdek­lődni lehet Mihályinénál, a mennyasszonyi ruhaköl­csönzőnél. Kiskunfélegyhá­za, Jósika u. 2. _____739 HéT ÉNYEGYHAZAN - 280 négyszögöles építési telek eladó. Érdeklődni Kiskun­félegyháza, Czuczor u. 14 a. __738 F ÉL ház eladó. Kiskunfél­egyháza, Kilián György u. 61. ■ - 742 KÜLÖNPORTÁS. 2 szoba, elöszobás ház eladó. Kis­kunfélegyháza. Engels u. 39 a. Bejárat Ságvári utcá­ról. Érdeklődni mindennap Engels u^ 36. •_______744 C SÁNYI útban. VIII. kér. 44. számú tanya 931 négy­szögöl földdel eladó. Érdek­lődni Kiskunfélegyháza,. Dessewffy u. 63. alatt. ' %.[ . • '■••• ______745 H ÁZRÉSZ, szoba, konyha, fürdőszoba, melléképülettel eladó. Kiskunfélegyháza. Horváth Zoltán u. 26. alatt. 746 CSALÁDI ház eladó Kis­kunfélegyháza. Héderi Antal u. 27. alatt. Megtekinthető március 30-án, vasárnap dél­előtt 11 órától, délután 5 óráig. ____________751 K ÖZÉPSŐ v házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Jókai u. 53. / _ ; ,, , ", 756 KÜLÖNPORTÁS 3 szoba összkomfortos családi ház, • sok melléképülettel, részben vagy egészben eladó. Kis­kunfélegyháza. Rákóczi ii. 1L____ 762 K ISKÜNFÉLEG Y HAZA, Li­get u. 42. számú ház utcai része eladó. Érdeklődni Bé­ke u. 10. alatt. 763 KALOCSÁN, Sörös Imre ut­ca 10’. szám alatt, emeleti w’ részen, másfél szobás, össz­komfortos családi ház, bő­víthető. 180 négyszögöl te­lekkel. megegyezéssel eladó. Érdeklődni lehet: a fenti cí­men hét végén. ii9 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó Kecskemét, Budai Dezső fa­sor 6. számú ház. Telefon: 12-282. 8861 400 NÉGYSZÖGÖL gyümöl­csös szőlővel. Szolnokit út 98. sz. alatt eladó. Érdeklőd­ni : Kecskemét, Cimbalmot u. 2. ____V , 963 E LADÓ nagy családi ház sürgősen. Kecskemét. Csong­rádi u. 52. Érdeklődni: n óra után. ________ 7835 E LADÓ Hetényi út mellett hobbinak való terület. Ér­deklődni: Kecskemét, Sze­leifalu, Fészek u. 12. 5 óra után.___ 8398 E LADÓ 200 négyszögöl te­rület nagy melléképülettel. Víz bekötve. Hetényegyhá­za, Arany J. u. 69. Értífek- lődni: 17 óra után Kecske­mét, Alsószéktó. Siklós u. 4._______ '83JJU E LADÓ ház. Elfoglalható^ 2 szoba, konyha és mellékhe­lyiség. Kecskemét. .Arany­eső utca 18. sz. Miklovlcs falu. Érdeklődni 14. szám alatt. __________________955 T ISZAUGON. a holtág mel­lett. árvízmentes területen tanya eladó. Érdeklődni: l. sz. Ügyvédi Munkaközösség­ben. Kecskemét, Villám I. u. 4,______ • :______. 7788 E LADÓ 870 négyszögöl szán­tóföld Kisfáiban bekerítve csőkúttal. telepítési ' enge­déllyel, villanybekötési le­hetőséggel. 20 db. gyors­kapcsolású öntözőcső, oldal­kocsi. Érdeklődni: vasárnap Kecskemét. Alsószéktó, Já- , nos vitéz u. 7. 893 ELADÓ tégl^ház padlás- szobával 604 négyszögöl te­rülettel Lakitelek. Szikra 17. sz. Kapásfalu mögött. Ér­deklődni: Lakitelek, Petőfi utca 33. sz. alatt. 1 913 KÉT szoba, konyha, előszo­ba, éléskamrából álló ház­rész. elfoglalhatóan eladó. Kecskemét. Kenderssy u. 10. Érdeklődni: 28-29—30- án 8—16 óráig. 7729 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Molnártelep 37. számú kü­lönportás ház eladó. Jószág­nevelésre is alkalmas. 707. Lakás AZONNAL beköltözhető. 2 szobás, erkélyes lakás eladó. Kecskemét. Akadémia krt. 47. IV. 25. 8866 KECSKEMÉT központjá­ban mini garzon lakást ven­nék május 1-től. Kecskemét, Duna u. 7. Kemény Emília. 7740 1 SZOBA, konyha. WC és kamrás. III. emeleti, utcai, tanácsi lakásom elcserélném bajaira. Cím: Csizmadia Ká- rolyné. Mihálkovics 14. III. 3. Budapest. 1094. _______356 H ATLAKÁSOS társasházban kétszobás 70 négyzetméter alapterületű, II. emeleti la­kás garázzsal eladó, a villa­negyedben. Kecskemét. Ap— rlli L, u.. 1 Bakonyi. , 914 QTP-S lakáé eladó. Kiskun­félegyháza. Mártírok u. 7/a. II. em. 59. 743 SZOBA, konyha, spájz. fás­kamrás lakást keresünk, költségmegtérítéssel Kecs­keméten. Ajánlatokat: ..Sür­gős 35 633” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek.____________________*918 JÓKAI utcában, 2—3 szobás társasház építéséhez társa? kát keresünk. Ajánlatokat: ..Nyár 35 634” jeligére . a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek; _____________919 ELADÓ Kecskemét központ­jában összkomortos 2 szo­bás. erkélyes lakás. Érdek­lődni: Petőfi Sándor u. 4. L em. 3. ajtó.*__________7839 E LADÓ széchenyivárosi, két szoba, összkomfortos, .erké­lyes lakás, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással. Cím: Kecskemét. Lánchíd u. 5. V. em. 30. Érdeklődni: egész * nap. ______7778 K ISKÖRÖSÖN egy-, vagy kétszobás lakást bérelnék. Berkes, Kiskőrös. KPM. 8382 kétszobás felújított Kecskemét, szalagházi la­kás eladó. Érdeklődni le­het: 18—20 óra között a 13-191-es telefonon._____7743 N AGYMÉRETŰ kétszobás, összkomfortos lakás eladó. Kiskunféleevháza. Kossuth u. 11. sz. II. em. 2. ____605 Ö RÖKLÁkAS távfűtéses, két és fél szobás, loggiás, ga­rázzsal ei»Hó. Kecskemét. Pákozdi csata u. 13. III. em. 38. Megtekinthető hétköznap 5—6 óra között._________7756 E LADÓ azonnal beköltözhe­tő. másfélszobás, összkom­fortos szövetkezeti lakás. Kecskemét. Halast út 15. fsz. 1. _________________1067 ELCSERÉLNÉM széchenyi­városi 2 szobás, gázfűtéses, loggiás hitelmentes, szövet­kezeti lakásomat, kis kert­tel. vagy udvarral rendel- ' kező hasonlóra. Leveleket ..Második emelet” jeligére a kiadóba kérek. __________8404 E LCSERÉLEM egyszobás, I gázfűtéses tanácsi lakásomat nagyobbra költségmegtérí­téssel. Jelige: ..Kisebb kom­fortfokozat is megfelel”. Le­velet Kiskunfélegyháza Aóv Endre u. 8. szám alá kérek. 747 Gépek és alkatrészek • ÖTSZÁZ kilóig bíró utánfu­tó eladó. Pataki Ferenc. Kecskemét. Vacsihegy 88. __________9401 N ÉGYKERÉK-MEGHAJ- TASÜ. MIA-motoros. 30 mázsa teherbírású, vizsgáz­tatott munkagép eladó. 1 Aczél János Szabadszállás, Solti út 2 a._____________8381 B ETONKEVERŐ gép. ~220 voltos villanymotorral eladó. Kiskunfélegyháza. Szilfa u. 14.__________________, , 637 A RO személygépkocsi eladó. Sükösd. Petőfi S. u. 110. sz. 280 408-AS Moszkvics alkatré­szenként eladó. Kecskemét. Rendörtalu. Zentai u. 13. 872 VIZSGÁZOTT munkagép el­adó. Érdeklődni: Jakabszál- lás. II. kér. 200. ifj. Farkas TF4ván. .*tv * V7769 'BENZINMOTOROS nagy tel- . jer .it meny ű vízszivattyú el* ad( Kecskemét. Széchenyi krt. 22 b. III. em. 15. 17 óra után. • . _ . _______894 P ANNÓNIA motoros magán- járó. príma állapotban ■ el—j adó. RakOjriczay Sándor. Soltvadkert. Alkotmány u. 8. _ _______927 M ÁS FELES Totya kazán és oldalkocsis Pannónia motor- kerékpár eladó. Jobbágy Ferenc. Kunszentmiklós, Tasskertes. Bocskai 4 E. __7797 J Ó állapotban levő UR-es Trabant Limousin eladó. Érdeklődni lehet naponta 16 órától Kecskemmét, Zsi­nór u. 29. 897 TRABANT 601-es eladó. Kis- kunfélegvháza. Zrínyi u. 14. 760 UN-ES. 1200-as Zsiguli el­adó. Kiskunfélegyháza. En­géls u. 26._______________8880 W ÁRTBÜRG DL TT, 3 éves, eladó. Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán , u. 6. (17 óra után). 765 POLSKI Fiat alkatrészen­ként. '“’kifogástalan motorral el£idó. Kiskunfélegyháza, XIÍ. körzet 163.. munkana­pokon Dénes László autó­szerelőnél. 764 TRABANT Kombi 500 cin3 CF forgalmi rendszámú, el­adó. Érdeklődni lehet dél­után 4 és 6 óra között Kis­kunfélegyháza, Tavasz u. 22. Morvái. 7531 WARTBURG de Luxe 12 000 km-rel eladó. Kiskunfélegy­háza. Fisch Emil u. 21.__741 M Z—125-ös, kettő és fél éves. eladó. Kiskunfélegy­háza, Eötvös u. 12. 731 TRABANT 601-es jó állapot- ban eladó. Kiskunfélegyhá­za, Almos u. 35. Keresztesi. ,________ 713 T S—250-es MZ. 1982-ig mű­szakizott, jó állapotban, el­adó. Kiskunfélegyháza, Tölgyfa u. 16.________» 706 S KODA Oktávia. új gumik­kal, 250 köbcentis Jawa és Simson Stár egyben és al­katrészenként is eladó. Kis­kunfélegyháza, Füvestó u. 30. Érdeklődni 14 órától. . ’ _______, . X . 705 M Z—TS 250-es motorkerék­pár eladó. Kiskunfélegyhá­za, Szendrey Júlia utca 52. , ______.__________ 700 F EJÖGÉP, tűzifa, kerítésléc és oszlop eladó. Faragó Já­nos. Petőfiszállás, 178. szám. E—5-ös.______ 694 DÁCIA, jó állapotban eladó. Érdeklődni 6114 Bugac — Nagybugac, 117. szám. (Bu­gaci csárda mellett). Falu- si; ; . y ■ 692 WARTBURG CT-s eladó. Érdeklődni 14 óra után, Kiskunfélegyháza, Zrínyi utca 53. szám. ___________683 2 50-ES TS MZ, jő állapot­ban, eladó. Érdeklődni 16 óra után, Gátér, Petőfi u. 99._______g_______________684 D IESEL MIA motor 4 és fél lóerős eladó. Kiskunfélegy­háza, XI. kér. 202. Lajősék. ....________ 679 Z SIGULI 1200-as* UN-es, megkímélt állapotban el­adó. Kiékunfélegyháza, Ta­nácsköztársaság u. 40. szám. 676 ZSIGULI 1200-as. UE rend­számú. megkímélt állapot­ban, 'friss műszaki vizsgá­val, eladó. Kiskunfélegy­háza, Alkotmány u. 28. Na­ponta 17.30-tól 19 óráig. _________________________ 678 UH-S LADA 1200-as, friss műszakival, kitűnő állapot­ban eladó. Megtekinthető Kiskunfélegyháza, Tanács- köztársaság utca 11. szám alatt március 29. és 30-án. _____________________674 D ANUVIA újszerű állapot­ban eladó. Érdeklődni le­het: Solt, Remanencia. Deb­receni._____________^______17 I Z-S Zsiguli kedvezményes áron sürgősen eladó. Kecs­kemét, Műkertváros, Gala­gonya u. 27. ___________931 N ÉGYHENGERES RS-trak- tor permetezőfelsz'erléssel és szállító platóval eladó. Bor­bély Károly. Kecskemét, Ballószög 163. Univer szesz­főzde mellett. ____________941 4 HENGERES RS-traktor permetezővel és bontott al­katrészek, motorblokk. FFK—1,8 fűkasza, szőlőmű­velő tárcsa eladó. Érdeklőd­ni : Kecskemét, Pusztaszeri u. 9. (Vacsi köz végén jobb­ra) .___________942 CP-S Wartburg olcsón el­adó. Kecskemét, Lőwy S. u. 14. _____________ 8394 W ARTBURG fehér személy- gépkocsi UL-es rendszám­mal kifogástalan állapotban eladó. Kecskemét, Táncsics M. u. 16. A nap bármely sza­kában megtekinthető. _ • ? 7837 ELADÓ IB-s S. 100-as Sko­da és IP-s 601-es Traba'nt személygépkocsi. Kecske­mét, Mükertváros. Ibolya u. 4. Megtekinthető: 16 óra után._______________ 7834 E LADÓ l db billenőplatós félig kész magánjáró és 1 db Jawa 175-ös motorkerékpár, ötvös Károly. Apostag, Baj­csy Zs. u. 57. 16 Egyéb adásvétel 60 DB FIAS birka és 30 db tokjuh eladó. Kecel. Vágó­híd _u1_9._________________484 B ONTÁSBÓL eladó parket­ta. gerendák, horogfák, aj­tók, ablakok, fürdőszobafel­szerelések, deszka, léc, csa­tornalemezek, csatorna. mo­zaiklap, tégla. Baja, Szamu- ely u. 1. 1032 ELADÓ jó állapotban levő. lengyei gáztűzhely, palack­kal együtt és egy gyermek- heverő. Megtekinthető: Kecs­kemét, Cimbalmos u. 14/a. V. 7730 ■ ELADÓ 2 db. vemhes üsző. Kecskemét. Ürrét 68. sz. _1_ _________ 917 B ONTÁSBÓL eladó üveg­fal. ajtó. ablak, mozaiklap. horogfák, gerendák, tégla és egyéb bontási anyagok. Kiskunfélegyháza. Vak Bottyán u. 2- 915 70 DB előhasi fias juh el­adó. Kunbaracs. Kossuth L. út 23. ____________ 8388 K ARDVTRÄ r-HAGYMA bor­dó színben kis és nagy té­telben kapható 2 és 3 Ft-ért. Tóth László. 6000, Kecskéi­mét, Vacsihegy * 69. Taí fai köz. , .; „ „ • -. , . ■ _ ,,'j, «...826 > ..CSILLA” heverő és 2 fo­tel eladó. Kiskunfélegyháza. Zrínyi u. 3. I. em. 2. Tég- lás. • 608 NAPOSCSIBE húshibrid Hvbró és,, New Hampshire minden csütörtökre elője­gyezhető. Mindkét faltából előnevelt is. Szabó József. 6080 Szabadszállás. József Attila u. 25; Tel.: 60. 7676 BONTÁSBÓL eladók: ajtók, ablakok, piros cserép, ho­rogfák. gerendák, deszka, léc. tégla, vályog házhoz szállítva is. Érdeklődni: Kis­kunfélegyháza. Bartók Béla u. L Volt kenyérgyár.__791 B ONTÁSBÓL eladó: nagy­méretű sárga, tégla, deszkák, szarufák, gerendák, ajtók, ablakok, mozaiklap, -cserép- léc. Érdeklődni Kiskunhalas. Kossuth L. u. 12. Mackó- bisztróval szemben.______547 E GY pár igásló kocsival együtt eladó. Lévai Kálmán Kecskemét, Kórház utca 17. ; V ■ 957 HOHNE?» vagy Royál Slen­der harmonikát vennék. Luca, Kiskőrös, Jókai u. 12. 7826 KARDVIRAGHAGYMA bí­borlila, zöldes, bordó, rózsa­szín, fehér 4,— Ft db. Meg­rendelhető postán utánvét­tel. 30 darabon alul nem szállítok. Joó Sándor 2941. Ács, Toldi u. 6. _________392 E LŐNEVELT hús hibró csir­ke. kapható. Kecskemét, No­mád u. 3. Szeleifalu. újosz­tás. helvéciai út felől.___906 H ÍZOTT sertés eladó. Kis­kunfélegyháza. Arany János u. 63._____________________685 3 ÉVES ló gumiskocsival el­adó. Kiskunfélegyháza. Czu­ezor u. 42._____'_______1_ 726 T RÁGYA eladó. Kiskunfél­egyháza, Alkotmány u. 11. ______- ’ ____________757 L IBATRAGYa eladó. Kis­kunfélegyháza, Árpád u. 25. ____ 725 V ÁLYOG eladó. Kiskunfél­egyháza, Radnóti Miklós ut­ca 34. ' ■ 761 LEHEL 175 literes hűtőgép éladó. Kiskunfélegyháza, Lőwy Sándor u. 15/a. 758 VILÁGOS színű szekrénysor olcsón eladó. Kiskunfélegy­háza. Kossuth u. 20. I. em. 18. 18 óra után. , 754 HORDOZHATÓ cserépkály­ha és zománcos kályha el­adó. Kiskunfélegyháza, Al­pári út 45/a.______ 752 Ö NTVÉNY radiátor, 15 ta­gú. új állapotban eladó. Ugyanott hálószobabútor da­rabonként is eladó. Kiskun­félegyháza. Apaffy u. 30.-_________ 748 R ÉGI íróasztal, takarmány- tároló, rekeszes láda és zsí- rosbödönök eladók. Kiskun­félegyháza, Mikszáth Kál- mán u. 29. szám alatt. 736 VASBETON gerenda, 4 db ,.G” jelzésű. 560 cm hosszú eladó. Kiskunfélegyháza. Engels u. 31. sz._________734 G ÁZTŰZHELY palackkal, olaj kályhák eladók. Kiskun­félegyháza. Orgona u. 2. Né­metit_________ • 733 N EOBAROKK jellegű bútor és zongora eladó. Érdeklőd­ni lehet Kiskunfélegyháza. Arany János u. 39. 730 25 MÁZSA cement és 500 db új- B—30-as tégla eladó. -Kis­kunfélegyháza, Kisfaludy u. . 727 PARADICSOM- és uborka- palánta/ eladó. Kiskunfél­egyháza. Dankó Pista u. 19. 682 ELVESZETT március 12-én 8 hónapos fekete hátú, nagy szőrzetű farkaskutya. Be­csületes megtaláló, vagy nyomravezető jutalomban részesül. Gacza, Kecskemét, Ceglédi út 1. 8386 FEDEZTETÉSRE ajánlom I az USA import DATTEL OF BR1NHEIM németjuhász kant. Virág, 6041 Kerekegy­háza, Repülő dűlő 35. (He­tényi földút mellett.) •______________________853 M ÉRNÖK-NYÉLVTANAR házaspár középiskolások fo­lyamatos korrepetálását, érettségire, felvételire való felkészítését vállalja mate­matika. fizika, német, orosz tárgyakból. Sarok Antal. Kecskemét. Árpád krt. 8. II. em. 6. fél 6 óra után. 8393 MEGVÉTELRE keresek ma­gányos nyugdíjas nő részé­re egy szobából álló helyi­séget főbérletbe. Pontosan fizétek. Ajánlatokat: ..Lehet udvarra nyíló is 35 664” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbb kérek._________949 KISKUNMAJSAN új féí ház üresen «kiadó. Levélcím: Pa- lásthyné. Hetényegyháza. Petőfi 67. ________________8352 M ÉRLEGKÉPES végzettség­gel. nagy szakmai gyakor­lattal számviteli beosztásba állást változtatnék. Ajánla­tot ..Precíz” jeligére a kia-| dóba kérek._____________7706 B ÚTOROZOTT, szoba nő ré­szére kiadó. Kiskunfélegy­háza. Hunyadi utca 41. _____________ ._________681 K ISMÉRETŰ albérleti szo­ba kiadó. Kiskunfélegyháza.' Móra Ferenc utca 26. 698 IRODAI munkában mellék- foglalkozást vállalnék. Le­velet .16 óra után” jeligére Kiskunfélegyháza, Ady End- re utca 8. 710 KÜLÖN bei árat ú bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegv- háza. Széchenyi utca 3. 721 BÚTOROZOTT, szoba kiadó. Kiskunfélegyháza, Attila ut­ca 36. a lati,______________720 A LBÉRLETI szoba lánynak kiadó. Kiskunfélegyháza. Damjanich u. 7. 723 ÁRKALKULÁTOR munka­helyet változtatna. Levelet ..Univerzális” jeligére »Kis­kunfélegyháza, Ady Endre u. 8. ~ 1 724 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegy­háza. Damjanich u. 13. (Ka­punál csengetni 16 óra után.) _____________728 ‘ MENYASSZONYI és koszo- rúslán.v-ruhák. koszorúk, fátylak kölcsönzése, nagy választékban. Gépikötés, gé­pihímzés. risellőzés. Mihá- iyiné. Kiskunfélegyháza, Jó­sika u. 2.________________740 É RETTSÉGIZETT leányt kozmetikus tanulónak felve­szek. Kiskunfélegyháza. Molnár Béla u. 2.________755 K ÜLÖN szoba, konyhás la­kás kiadó. Kiskunfélegyhá­za. Móra Ferenc u. 26. 759 Házasság TÍZÉVES kislányát egyedül nevelő, elvált, diplomás nő keresi házasság céljából 35— 40 év körüli, diplomás férfi ismeretségét. Orvos előny­ben. epv gyermek nem aka­dály. Vidékiek leveleit is vá­rom. Leveleket: ..Tavasz 35 625” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ________ 910 A KARSZ jó feleséget, akkor írjál annak a 30 éves. bar­na hajú. kissé molett asz- szon.vnak. aki egyedül neveli két kiskorú gyermekét és hiányzik otthonából egy jó­zan életű. 30—36 éves szerető férj. Levelet ..Vágyom a bol­dogságra” jeligére Kiskun­félegyháza. Ady Endre ut- ca 8, alá, hirdetőbe. 703 59 ÉVES. 160 cm magas, öz- vegyasszonv házasság céljá­ból megismerkedne józan életű özvegyemberrel. Leve­let ..Nem dohányzó” jeligére Kiskunfélegyháza. Ady End- re u 8. alá, hirdetőbe. 701 32 ÉVES. 165 cm magas, nőt­len férfi házasság céljából megismerkedne komoly szándékú, teltkarcsú, csinos lánnyal. Levelet „Vadvirág” jeligére Kiskunfélegyháza. Ady Endre u. 8. hirdetőbe. 688 HEVERŐ (ágyneműtartós) 2 db fotellal eladó. Kiskunfél­egyháza. Laktanya u. 10. ; ______■ ; ' : ■ 723. H OBBIFÖLD. kúttal kiadó. Dél-amerikai, —. egy kg-ra is megnövő — paradicsom- mag kapható, postán is. Kis­kunfélegyháza, Pf. 2480. ■ -______. , 606 B ETEGKOCSI eladó. Kis­kunfélegyháza. Daru u. 8. ;____________ 693 NÉGYRÉSZES szekrénysor,' háromajtós szekrény, igé­nyesnek eladó. Kiskunfél­egyháza. Fürst Sándor u. 11. A-léppsöház. III. em. 10. _________________________691 B IGSTON kazettás magneto­fon eladó. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza. Zrínyi u. 31. 16—18 óra között._____677 E RŐS női ^kerékpár eladó. Kecskemét. Stádium u. 22. I. em. 22. 7803 500-AS. 601-es Trabantot vennék bontásra. Ajánlato­kat: „Bármilyen rossz érdé* kel 35 620” jeligére a. kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek.______________ 905 „HARMONIA” ülőgarnitúra új állapotban £ladó. Kecs­kemét. Zöldfa .u. 48. ____945 A LUMÍNIUM csónakot ven­nék. Laborczy Ferenc. Bu­dapest. Márvány u: 40. fsz. 5. 1126._______ 390 K ITŰNŐ Singer varrógép eladó. Kecskemét. Petőfi S. u. 11. V. em. 106. Érdeklőd­ni: 5 óra után._________8407 S ZÉNA eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Vak Bottyán u. 9. szám.______719 S ZÉNA eladó. Kiskunfél­egyháza. Bugaci út 2. iskola balra. Szabó István. _ 750 ELADÓ K—3-as paradicsom és Cecei paprikapalánta, to­vábbá trágva is. Kiskunfél­egyháza. Dózsa György u. 17« . 749 SZÉNA eladó. Érdeklődni le­het Kiskunfélegyháza. Pető­fi u. 29. ÜLTETNI való ezüstfenyők, tuják földből választva, fris­sen szedve kaphatók. Élő- virágbói koszorúk állan­dóan. rövid időn belül ké­szülnek. Id. Malatinszki Nándor kertész, Kiskunfél­egyháza. Bercsényi ú. 47. szám. Telefon: 251. _____ 687 Ó RIÁS levelű Monstera (fi- lodendron). terméssel eladó. Érdeklődni 14 óra után. Kis­kunfélegyháza. Mártírok u. 42. __________. _____686 D ÍSZMADARAK, díszhalak, kalitkák, felszerelések, élő eleség.' tápszerek kaphatók, özv. Szeginénéh A színház­tól 5 percre. Kecskemét, ötvös u. 1. Megközelíthető Batthyány u. Szegedi Lajos utcából. ______• 961 S ÜRGŐSEN eladó 150 má­zsáig férő vasból készült kukoricagóré. Pannónia mo­torral felszerelt kistraktor. utánfutóval és másfél éves németjuhász kan kutya. Ér­deklődni: Hetényegyháza, Micsurin u. 27. sz.______7727 E LADÓ németjuhász kutya. Érdeklődni: délután 5 órá­tól. Kecskemét. Lánchíd u. l'b. IV. 27. 948 Vegyes FIATAL házaspár kis pék­üzemben állást‘keres lakás- megoldással. Ajánlatokat: „Dunántúlra 35652” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek.______________937 É PÍTŐANYAG-keres kedé-~ sem megnyílt. Zsákos oltott mész, tégla, cement, csempe és egyéb építőanyag kapha­tó. Gombai Béla kiskeres­kedő, Kecskemét, Kadafal- va. Boróka u. vége. (Autós­csárdánál balra). _______8373 S ZÁMOLÓGÉPEK, kvarc- órák szabályozása, szervize, javítása. Dézsi elektronika, Kecskemét, Nagykőrösi u. 29. . " .. , ._ , ______7631 G ARÁZS kiadó. Kecskemét, Darab u. 14. (Batthyány ut- 702 ca végénél). 8366 KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Helvécián, a Szabó Sándor-telepen lé­tesített kisfeszültségű hálózatot 1980. március 20^án feszültség alá helyezte. Fenti időponttól a létesítmény érintése és megközelítésf* életveszélyes és tilos! 954 Munkaalkalom MÉRLEGKÉPES könyvelői képesítés­sel belsőellenőrt, valamint gyakorlattal rendelkező statisztikust felveszünk. Je­lentkezés: Háziipari Szövetkezetnél, Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 16. sz. (Szolgáltatóház) ' 718 A KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipari Vállalat könyvelqj és gépkönyvelői munkakör betöltésére keres munkaváK lalókat. Jelentkezni lehet a vállalat Szolnoki út 23—25. sz. alatti központjá­ban, önéletrajz beadásával. 958 PETŐFI Nyomda felvesz férfi munka- vállalókat portás-vagyonőr munkakör­be. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 421 A DÉL-MAGYARORSZÁGI Rövid- és Kötöttáru Nagykereskedelmi Vállalat lerakata (Halasi út 14.) pályázatot hir­det adminisztrációvezetői munkakör betöltésére. Fel,tétel: főiskolai, vagy mérlegképes könyvelői végzettség. Pá­lyázni lehet önéletrajz csatolásával a vállalat központ j*ába: Szeged, Lenin krt. 85. (6701) 393 Gyászhtr Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett édesanyánk ÖZV. SZŐKE JANOSNÉ Cs. Szabó Margit életének 83. évében, március 24-én elhunyt. Temetése f. hó 29-én, szombaton 13 órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 1115 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett' férjem, édesapánk, fiam. testvérem és rokonunk URAY GYULA életének 42. évében, f. hó 25-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Te­metése f. hó 28-án, fél egy órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 8889 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett apánk, nagyapánk, déd- nagyapánk KÁLMÁN FERENC Kecskemét, Borz u. 15.'szám alatti lakos, életének 75. évében elhunyt. Temetése f. hó 29-én, negyed H órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló család. 889m • • * Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk anyósom, lányom, nővérem, sógornőm, menyünk SZÉNAiSI ENDRÉNÉ Tajti Terézia 1980. március 24-én, életének 51. évében, súlyos betegségben elhunyt. Földi maradványait 1980. március 29-én, 15.30 órakor a kecskeméti köztemetőben helyezzük örök nyu­galomra. Gyászoló rfcalád. x‘tn Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapánk, szerető nagyapa ID. SZABÓ ISTVÁN 1980. III. hó 26-án, 90 éves korában elhunyt. Temetése március 29-én, 11 órakor lesz a kecskeméti közte­metőben. Gyászoló család. 8915 Fájdalommal tudatjuk, hogy RAPAJKA GYOZONE Kiss Gizella Kecskemét, Gubányi Mihály u. 4*. szám alatti lakos, életének 59. évé­ben elhunyt. Drága halottunk ham- vasztás előtti búcsúztatása 1980. március 28-án délutáiivdocMő^jócakoD« lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás köszönetét mindazon jó barátoknak, ismerő­söknek, a Móra Gimnázium tanári karának, a diáktársaknak és az énekkarnak, akik drága jó kislá­nyunkat ADOK KATALINT utolsó útjára elkísérték, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és soha el nem múló fájdalmunkat együt» érzésükkel enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 642 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, volt munkatársak­nak. vállalatoknak, akik TÓTH SÁNDOR temetésén megjelentek, részvétük­kel, virágaikkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek, a gyászoló csa­lád, Kiskunfélegyháza. 680 Hálás szívvel mondunk köszönetét a Rendőrkapitányság vezetőjének, dolgozóinak, a Bács megyei ÉPIP Vállalat dolgozóinak, rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és lakótársainknak, akik drága jó fér­jem KOSA PÁL temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek, és részvétükkel mérhetetlen fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló felesége és gyermekei, Kis­kunfélegyháza. 697 • • • Hálás köszönetét mondunk a ro­konoknak, szomszédoknak, ismerő- soKnek^akik édesapáim - * ^ KRISTÓF SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyezték. A gyá­szoló család, Kiskunfélegyháza. 675 • • • Hálás szívvel mohdunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, a 9-es számú Volán vezetősé­gének, dolgozóinak, akik felejthe­tetlen férjem, édesapám, apósom VÖRÖS GYULA temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel. nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Gyászoló család. * « • «. 7832 Köszönetét mondunk a kedves ro­konoknak és ismerősöknek, akik édesanyánk, nagymamánk, anyó­som volt KOVÁCS ISTVANNÉ ÖZV. ERŐS PÉTERNÉ Miklós Rozália temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk éreztek. Gyászoló (Aialád. 7849 A DÉMÁSZ Nagykőrösi Üzemigazgatósága értesíti t. fogyasztóit, hogy 1980. április 1-töl KECSKEMÉT, PETŐFI SÁNDOR UTCA 9—11. szám alá (DÉGÁZ-bemutatóterem mellé) áthelyezi az esedékes áramdíjak átvételére pénztárát Ettől az időponttól Kecskemét, Csongrádi út 29. szám alatt megszünteti a pénztári félfogadást. A pénztár fogadóórái változatlanok: hétfőtől szombatig 7—12 óráig kedden és pénteken 16—18 óráig Pénzbeszedők fogadóórái: keddi napokon 7—10 óráig pénteki napbkon 16—18 óráig A kikapcsolásra leadott áramszámlák befizetése és a visz- szakapcsolások intézése továbbra is a Csongrádi, út 26. sz. alatt történik. 980 Vi/.KUTATÓ és Fúró Vállalat lajosmi- zsei telephelyére felvételre keres víz­vezeték-szerelőt, külső, változó munka­helyre fúrási segédmunkásokat. Mun­kásszállás biztosított. -Jelentkezés: szombat kivételével 7.30—16.00 óráig. Telefon: Lajosmizse 65/174. mellék. 381 D. M. V. TERÜLETI FŐMÉRNÖKSÉGÉ KERES: E 652 TÍPUSÚ VONÓVEDRES KOTRÓGÉPRE KOTROMESTEREKET. JELENTKEZNI LEHET DUNÁNTÚLI MELIORÁCIÓS VÁLLALAT, TERÜLE­TI FŐMÉRNÖKSÉGÉN, KECSKEMET, SCHONHERZ Z. TÉR 9. MUNKA­ÜGYÖN. 389 Kecskeméten ma újra megnyílik és várja vásárlóit HÁZTARTÁSI BOLTJA Rákóczi út 4. sz. Telefon: 11-488 g Értesítjük a t. lakosságot, hogy a Kiskunfélegyháza, Asztalos János utcában épülő TÁRSASHÁZLAKASOK és GÉPKOCSITÁROLÓK értékesítését március 31-én megkezdjük., Érdeklődés és jelentkezés a helyi OTF-fióknál. 8737

Next

/
Oldalképek
Tartalom