Petőfi Népe, 1980. március (35. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-13 / 61. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan Lakás KÉTSZOBÁS családi ház melléképületekkel, 1100 négyszögöl területtel eladó. Hetényegyháza, Jókai u. 30. ■ ; • - / 7056, KÖVES terménydaráló és másfél hold fekete föld j eladó. Cím: Kiskunhalas,! Átlós út 18» _____________431; T 1SZABOG, Pereghalom 54. i számú béköltözhetö tanya 1 1575 négyszögöl földdel el-1 - adó. Villany, víz van. Kö-i vés út 8Q0 méter, kertészke-; désre és állattartásra alkal­mas. Érd.: helyszínen, Se-; .rjrésL- V • . ; 320; KISKUNHALAS, Achim A. u. 1J9. sz. alatti lakóház el­adó. Érdeklődni Szász Ká-: roly u. 47. sz. alatt a dél-: ejótti órákban. 396; KÉTSZOBÁS családi ház,, sürgősen eladó. Ár megegye-} zéssel. Megtekinthető szom-; bat. vasárnap egész, nap.1 Hétköznap 16 órától. Duna-! újváros. Újtelep. Thököly u. v:44.. j DAKHATÖ tanyát vennék} Kecskeméthez közel, főúttól' 100 méternél nem messzebb.! Víz. villany szükséges. Kecs-! kémét, Szimferopol tér 2. H.: em; 7. • -;V _ ’ j _ , -I ' 7014} MEGVÉTELRE keresek, Kecskeméten 20—25 négyzet-) méter területű egy, vágyj kettő helyiségből álló. egész-; séges, száraz lakrészt. Aján-| latodat ármegjelöléssel! „Készpénz” jeligére a kiadó- i ’ba' kérek, 6979, ELADÓ Kiskunmajsa. Kőkút} 59. sz. tanya. 1200 négyszög-; öl területben, szőlő is van. Érdeklődni közvetlen szom­szédnál. jószágtartásra is al­kalmas. ' 207 SZÉCHENYI VÁROSI nagy­méretű két szoba, összkom­fortos szövetkezeti lakás el­adó^ készpénz és OTP-hitel- átvállalással. Kecskemét. Szimferopol tér 2. II. em. 7. Megtekinthető: mindennap 15 óra után._____ 7013 O TP-öröklakásomat családi házra cserélném. Bácsalmás. Fürst S. u. 1____________210 E LADÓ Kecskemét. Akadé­mia krt. 34. III. em. 18. alatt 1 és 2 félszobás összkomfor­tos öröklakás készpénz plusz OTP-hitelátvállalással. Ér­deklődni 17 óra után. szom­bat. vasárnap 13 órától. __.______. 7025 S ZEGEDI, belvárosi. 3 szo­bás. összkomfortos, tanácsi lakásomat elcserélném kecs­keméti családi házra. ..Cse­repartner 134 965” jeligére a szegedi hirdetőbe. 324 KECSKEMÉT. Árpád körúti garzonlakásomat bútorozva hosszabb időre vállalatnak kiadnám. Érdeklődni lehet: a 12-620-as telefonon, vagy személyesen Kecskemét. Be­loiannisz tér 1. Tóth Ernő. ■ ' - 7026 ELCSERÉLNÉM Széchenyi­vé rosi. földszinti, egyszobás. (48 négyzetméteres) lakáso­mat város belső területén levő. 2 szobás házra. Leve­leket ..Udvar szükséges” jeligére a kiadóba kérek. 7606 Gépek és alkatrészek 750-ES Zastava érvényes műszakival eladó. Kecske­mét. Hunyadiváros 48. 1‘sz. I. UN-ES fehér Zsiguli eladó. Kiskőrös, Agárhalom 4. sz. 6991 ELADÓ Skoda motoros, négy kerék meghajtású, kü­lön permetező kihajtású munkagép. valamint 500 kg-os utánfutó. $zőrfi Béla, 6230 Soltvadkert, Rákóczi 9. ______________________ 7052 I KARUS 311 luxus autóbusz most vizsgázott, felújított ál­lapotban eladó. Érdeklődni lehet munkanapon 7 óra 30 perc és 16 óra között a 11— 247-es telefonon« Kiskunba­las. , ________ E LADÓ Trabant Limousine 9 és fél éves. új motorral, lejárt műszakival. Érdek­lődni lehet: Hojek Ferenc, Apostag. Vasút u. 45. tele- fon: Dunavecse 115.______344 Ú J Bl0-es automata mosó­gép eladó. Baja, Hámán K. u. 99.__________________209 J O állapotban levő MT2 50- es pótkocsival eladó. Mada- ras, Petőfi u. 5/a.______208 A GGREGÁTOR üzemképes állapotban eladó. Kecel. Soltvadkert! út 49/3._____411 ELADÓ M—6-os kertitrak­tor pótkocsival. műszaki vizsgával. M—6-os és T 4 K 10-es kertitraktor pótkocsi­val vizsga nélkül. 4 lóerős MIA Diesel-motor, 8 lóerős MIB benzines motor. 650-es fűrészkerekek, kisipari ta­laj maró pótkocsival. Bármi­kor megtekinthető. Tisza- kécske. Rózsa Ferenc u. 1. Lados Imre.__________ 852 24 000 KILOMÉTERT futott, megkímélt, garázsban tar­tott Zaporozsec eladó. Meg­tekinthető munkaidő utón, szombat délután. ' vasárnap egész nao. Kecskemét, Vil­lám István u.' 9. 7804 PONTOS MÉRÉS MECHANIKUS OPTIKAI, ELEKTRONIKUS MÉRLEGEK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA. KARBANTARTÁSA. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA. Kérjen árajánlatot, gyártmányismertetőt! Telefon: takarékossAg nwbiBBnd MÉRLE G G YÁ R H-680I HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 11-311. Telex: 81-233. 240 Otthona nagy érték - biztosítsa! Az Ön , lakásában'az évek hosszú során' jelentős értékek halmozódtak fel. A ' ■Korszerű teriteái r'érYdSzérfeVél | i24 féle kárra nyújt anyagi.;' fedezetet. Kössön lakásbiztosítást!. mm. • xffryy Kár lenne nélkülünk! =4f KEDVEZMÉNYES BÍHYÍSZWKáS-KKCIÓ II KOMLÓI BÓNYKÜZEMEKHÉL! FELTÉTELEINK: — bányamunka vállalása férfiak részéről, — bizalomkeltő munkakönyvi bejegyzések, 18—35 éves korhatár, •H- jogos lakásigény, — 10 évre szóló munkaszerződés. Lakásjuttatás 1 éven belül. Felvilágosítást ad a Mecseki Szénbányák Munkaügyi Osztálya: 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5. DÉL-MAGYARORSZÁGI ALKÖZPONT ÉRTESÍTI ÜGYFELEIT, HOGY A VILLAMOSFORGÓGÉP- OSZTÄLYA NAGY ÁRUVÁLASZTÉKKAL ALL VEVŐI RENDELKEZÉSÉRE. egy- és háromfázisú VILLAMOSFORGÚGfiPEK különböző típusú SZIVATTYÚK 80 és 200 literes VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK SZELLŐZÖBERENDFZÉSEK AHE-típusú HEGESZTÖBERENDEZÉSEK Címünk: 6724 Szeged, Marx tér 9., telefon; 14-192, telex: 82-432. Raktári címünk: 6791 Szeged, Dorozs­mai út 76., telefon: 61-254, 61-258. Nyitvatartás: 8—15 óráig. 318 UTOS 45-ös traktor eladó. Kiskunmajsa Kert u. 14. sz. Figura József. ________ 413 7 50-ES Zastava eladó. CY-os. Bácsalmás, Fürst S. u. 1. i_________________ 211 V ILLANYMOTORRAL haj­tott lassú fordulat11 számlá- lós tekercselőgép sablonok­kal eladó. Seres Lajos, 6062 Tiszabög, Pereghalom 54. 321 Egyéb adásvétel MÁRVÁNY sírkövet veszek. Halász kőfaragó, Kecske­mét, Aluljáró. _ 6518 ÉPÜLETBONTÁSBÓL eladók gerendák, horogfák, ajtók, ablakok, léc, parketta, für­dőszoba-felszerelések, gáz­bojler, mozaiklap, tégla és egyéb bontási anyagok. Ba­ja, Szamuely Tibor u. 1. . _____________;_______779 V ASGERENDÁK, vasajtók, gerendák, horogfák. mozaik­lap. armatúrák, léc. deszka, ajtó, ablak. láncredőny, üvegfal, tégla, cserép bon­tásból eladó. Kiskunfélegy­háza. volt Centrum Áruház. _______ 866 B ONTÁSBÓL eladó: szaru­fák. gerendák, deszkák, cse­répléc, ajtók, ablakok, sza­lagcserép nagyméretű sár­ga tégla. Érdeklődni Kiskun­halas, Kossuth u. 12. Mackó bisztróval szemben.______445 B ONTÁSBÓL eladó: kis- és nagyméretű tégla házhoz szállítva is. ajtók, redőnyös ablakok, tetőanyagok, desz­ka. léc. mozaiklap. parket­ta. Kecskemét, Batthyány u. 1. (Rendőrség udvarában.) ; 651 40 MÁZSA széna eladó. Far­kas János. Kiskunmajsa. Szí get köz 6. _______ 404 B ORDÓ sarok-ülőgarnitúra eladó. Kecskemét. Szimfero­pol tér 2. II. em. 7. Megte­kinthető: mindennap 15 óra után. 7015 Vegy es SZŐNYEGPADLÓ, szőnyeg és bútorkárpit speciális tisz­títása a lakásán. Azonnalra is. Levélcím: Kovács Sándor Kecskemét. Jázmin u. 19. (Dárdaitelep) __________ 7054 T AVASZI nagytakarítását elvégzem, parkettacsiszolás, lakkozás. tapétalemosás. Ajánlatokat ..Határidőre” jeligére a kiadóba kérek. „ ■ , _ .V_______ 6999 G ARÁZS kiadó, vagy eladó, Ipoly utcán. Ajánlatokat „Szerelőaknával” jeligére a kiadóba kérek. ______6998 E LVESZETT február 27-én kétéves németjuhász kutya. Színe zsemle és fekete. Kán­tor névre hallgat. Kérem a becsületes megtalálót juttas­sa el, cím: Rendőrfalu, Ba­konyiA. u. 28._________6990 M UNKAHELYET változtat­nék közgazdasági technikur mi végzettséggel, 15 éves gyakorlattal. Ajánlatokat fizetés megjelöléssel „Város- központ előnyben” jeligére a kiadóba^ kérek. ^ „.,<.6952 . ELTARTÁSI szerződést kot- . nerik« vág ü res la leas t^feé- rélhénk Kecskeméten, vagy Kecskemét környékén. Put- noki Zoltánné 6035 Balló- szög. Kossuth u. 36. 6996 ELTARTÁSI szerződést köt­nék idős asszonnyal. Leve­leket: ..Tiszaalpáron 35 458” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek._ 744 M ÉRETRE tasakot készítek 004—008 polietilén tömlőből 40 mm-tői. Anyagbeszerzést bedolgozóként is vállalok. Szeged, telefon: 12-454. 323 KÖZLEMÉNYEK Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH SÁNDOR MÁV-nyugdíjas Kecskemét, Tabán u. l. szám alatti lakos, életének 75. évében, hosszú s/.cnvedés után elhunyt. Temetése március 15-én, szombaton három­negyed 3 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 7731 • • • Mély fájdalommal tudatjuk. hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, es nagymamánk ÖZV. KECSKÉS JÓZSEFNÉ Mészáros Margit életének 75. évében, rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése f hó 14-én, fél egy órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 7787 * • • • Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. GÁGYOR ISTVÁNNÉ Gulyás Teréz Kecskemét, Zója u. 3. szám alatti lakos, életének 80. évében elhunyt. Temetése f. hó 15-én, délután 14 órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló család. 778f> Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, Ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen halottunk FORRAY PÉTER temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, és fájdal­munkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család. 75* • • • Hálás szívvel mondunk köszönetéi rokonoknak, szomszédoknak, isme­rősöknek, akik felejthetetlen fele­ségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk KULMAN JÁNOSNÉ ’Horváth Teréz temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló férje és csa­ládja. 701G • • • Hálás köszönetét mondunk mind­azon rokonoknak. Ismerősöknek, szomszédoknak, a Vetőmag Vállalat dolgozóinak, és a BÁCSBER részé­ről megjelenteknek, akik felejthe­tetlen feleségem, drága jó édes­anyánk, anyósom, nagymamánk POLYAK MIHALYNÉ Földi Rozália temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel nagy fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. Gyászoló család. >\ 7»«r. SAfil TANÁCS ROVATA Alkotó ember a volánnál Az alkotó gondolkodás folyama­tának az eddigi vizsgálatok sze­rint négy fázisa van. Az lelső az úgynevezett előkészítési j fázis, amely voltaképpen a helyzet fel­fogásából, az információk! össze­gyűjtéséből és analíziséből áll. A második a lappangási fázis, azaz a megoldás nem tudatos keresése. A harmadik szakaszt nevézik fel­ismerési fázisnak, amely valami­lyen formában hirtelen szintézist jelent; ezt követi a negyédik, az igazolási fázis, amely ellenőriz, értékel. A szétválasztás természe­tesen csak vizsgálati jellegű; hi­szen az egész dinamikus,! össze­függő folyamat, amelyet a gyakor­latban nem lehet ilyen élőén ré­szekre osztani. A járművezetésre „lefordítva” a gondolatmenet a következőkép­pen érzékelhető: tegyük fel, hogy téli időjárási körülményeid között, hosszabb úton a vezető hirtelen eljegesedett útfelülethez ér. Két­ségtelen, hogy számára ez'valósá­gos nehézséget, új helyzetet jelent. A felfogás a külső inderekből azonnal adódik, kiegészítik ezt a különféle adatok: milyen a forga­lom, van-e szembejövő | jármű, milyen az út dőlése, vonalvezeté­se stb. Ez vált át a lappangási fá­zisba, amikor az addig rpegszer- zett tapasztalatok felkínálkoznak, a régen átélt hasonló helyzetek él­ményei és megoldási módjai be­leépülnek az adott információkba. A szintézis: a belátás, hogy ebben a helyzetben melyik tapasztalat- sort kell mozgósítani, s ez már a cselekvésben testesül meg] A jár­művezető lassít, vált, koncentrál, érzékenyen figyel, óvatosább lesz. Majd maga a bekövetkező válto­zás jelenik meg előtte, visszaiga­zolja a helyes cselekvést, j A vezetési gyakorlatban az adott helyzet megoldására igen sokszor olyan kevés idő áll rendelkezés­re, hogy sem a lépésenkénti elem­zés, sem a próba-szerencse kísér­letezés nem adhat megbízható er ed mér*y;t. . a. : b Ízt ons égiszé m p o n t- . -jából. Nem véletleon hogy éppen az agresszív,' erőszakos; indulatos, kockáztató vezetőknél játszik sze­repet ez a „próba-szerencse" me­chanizmus; hogy a bizonytalan, óvatoskodó, passzív vezető meg­oldása: a lépésenkénti '.elemzés is számtalan esetben sodort már bajba közlekedőket. Az j értékes vezetési tapasztalat csak az előbb vázolt helyes gondolkodási folya­mattal szerezhető meg, a másik két eshetőség csak töredékeket kö­zöl a közlekedési világról: s nem fogható sohasem egységes képbe, élményanyagba. A közlekedési oktatásban is fokozottad ilyen irányba kellene vezetni á mód­szertant, s ráépíteni a gyakorla­tokat. Az igazság az, hogy olykor a „sok” tudás, a megkövetelt „is­meretanyag” sokszor !egy-egy tárgyra — adott esetben !egy-egy szabályra — való rögzülést okoz­hat, s hiányozni fognak azok a tapasztalatok, amelyek teljessé, gazdaggá teszik magát a szabályt 1 is. Elméleti KRESZ-versenyeken gyakran találkozunk olyan! jármű­vezetőkkel, akikben él a tisztán­látás vágya, akik tele vánnak a megoldásra törekvéssel, hiány- és feszültségérzet van bennük, ami a megoldás megtalálás^ után örömmé alakul át. Ök azok, akik­ben feltűnő a törekvés a! gondo­latok továbbfejlesztésére, akik bonyolult helyzetekben is íjól kii­gazodnak. Nos, erre a magatar­tásra kellene nevelnünk a jármű­vezetők széles rétegeit. Megvan­nak-e a lehetőségei ennek?/ Igen. Használjuk is, ám csak töredéke­sen, és nem egységes nevelési cél­zattal. A teszt-rendszernek egyéb­ként ez a hátránya. A gyakorlati oktatásban azonban a valóban rá­termett oktatók igyekeznek ezt megvalósítani. Az alkotó gondol­kodás szakaszainak megkülönböz­tetése módot ad a tudatosabb irá­nyításra. Mivel ennek kidolgozá­sa más szakemberek dolga, itt most csak néhány szempontra utalhatunk. Több energiát kellene fordíta­ni a közlekedési helyzetek újra­szerkesztésére. Nem csak adott helyzetekben kellene adott választ várnunk, hanem azt is megkíván­ni, hogy a jelölt maga is szerkesz- szen. alakítson át közlekedési szi­tuációkat, s képes legyen ezeknek a térbeli szimbolizálására is. Ez lényeges követelmény, mert a köz­lekedési térben való aktív eliga­zodást alapozza meg! Ugyanakkor szükséges az is, hogy az ábrázolá­son túl gyakorolják a nem vizuá­lis probléma-megfogalmazást is, hiszen ígv emelhető ki egy-egy közlekedési szabály, vagy szituá­ció lényege, szinte a magatartási mottója, fogalmi foglalata. Hogy a járművezető képessé váljon maidan a saját viselkedésének a hajlékony formálására is, ahhoz párhuzamokat kell kerestetni ve­le: hasonló és egybevágó, lényegé­ben azonos, de részleteiben még­is különböző eseteket, mindenkor rámutatva a célszerű módszerek­re és alkalmazásuk lehetőségeire. Fejleszteni kellene a „szimbólum- érzéket" is, ami a szavak nélküli, esvséges meglátást szolgálja, s lehetőséget ad a távolabbi össze­függések felismerésére. Legyen szabad néhány idevágó kérdést is megfogalmazni, mert mindez az önnevelésben is fontos és felhasználható lehet. Egy-egy vezetés után, ha valaki visszaidé­zi jL vele- .tör-téiítekei,- lepesgeti- akar "egy filmet, őr­ződnek a valamilyen szempontból az emlékezetben megmaradt, eset­leg végletes helyzetek. (Most a végleteset is köznapi értelemben vesszük!) S akkor következhet a tisztázó ön-kérdések sora: már volt ilyen? Eltérő alakban? Al­kalmazható volt az adott szabály? Esetleg miért nem? Melyek vol­tak az alkalmazás nehézségei? Mi volt az új, az addig ismeretlen té­nyező? Mi volt a hasonlóság a többi esettel? Már használt meg­oldást választottam? Elképzelhe­tő lett volna más megoldás is? Milyen? Mennyire vált volna be? És így tovább. Gyakorlatilag ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel vé- gigjátsszuk ezt a skálát, amelyen a problémamegoldó gondolkodás is végighalad. Így szerezhetünk — a többi között — alkotó „rutint”! Ahhoz nem elég a csak ügyes gya­korlati vezetés. Újból és újból kérdésessé kell tennünk, sőt meg­kérdőjeleznünk saját vezetési stí­lusunkat, annak minden apró mozzanatát, s kutatni a variációk lehetőségeit. Ebbe már beleját­szik a képzelet és a találékonyság A szigorra szükség van A személygépkocsi-állo­mány 16 százaléka úgyne­vezett „problematikus” gép­jármű. Mivel a magántulaj­donú kocsik száma megha­ladta a 850 ezret, elgondol­kodtató ez az adat. A szakemberek véleménye sze­rint nagyon sokan elhanyagolják gépkocsijukat, amint letelik a ga­ranciaidő, Jeléje sem néznek a műhelynek. Még jó, ha a tulajdo­nos valamelyest ért a szereléshez. De hát többnyire mit ér az ilyen barkácsolás? Aligha lehet ugyan­is véletlen, hogy amíg Európa au­tópályáin 1—2 százaléknyi a mű­szakilag hibás kocsik aránya, ná­lunk jócskán meghaladja a 10 százalékot. Miként az sem vélet­len, hogy az Autófelügyelet — karöltve a rendőri szervekkel — több száz gépkocsit vont ki a for­galomból! Bőven adnak bosszankodásra okot a felelőtlen közlekedők. Azok például, akiknek kocsija hosszú füstcsíkot hagy maga után. Lát­hatunk autóbuszt, teherautót is, eleget, amint szennyezi a környe­zetet. A szigor velük szemben he­lyénvaló. örvendetes, hogy az idén számos olyan berendezés lesz a hatóság birtokában, amellyel az országúti ellenőrzések során pon­tosan megállapíthatják a helyte­len CO-beállítást. Mennyi fantom­autó közlekedik! Hiába a korai sötétedés, a gyakori köd. sokan ennek ellenére sem kapcsolják be gépkocsijuk világítását. Hamis az az érvelés, amely szerint a vilá­gítás energiát pazarol, tehát az cselekszik helyesen, aki a végső­kig vakoskodik. Sajnos, a közlekedési bűncselek­mények száma is évről évre emel­kedik. Ez év közepétől különbsé­get tesznek a súlyos közlekedési bűncselekményt elkövetők, vala­mint azok között, akik figyelmet­lenségből, avagy kisebb gondat­lanság folytán követnek el sza­bálytalanságot. Nem térünk ki a BTK idevonatkozó valamennyi részletére, azt -azonban fontp? '»ifcége*Wlíteni, hniA* a* ititsá. tés szándékos bűncselekménynek minősül! Akkor is büntethető sza­badságvesztéssel, ha az illető — miután felhajtott néhány pohár­kával a hideg ellen — megússza karambol nélkül. . Vannak jó néhányan, akikre semmiféle érvvel nem lehet hat­ni. Számukra nem mond sokat, hogy az elmúlt évben 3300 alka­lommal okozott balesetet az ital'. A közelrhűlt tapasztalatai bizo- . nyitják, hogy sokakat még a meghirdetett országos ellenőrzés sem tartott vissza a vezetés előtti italozástól. Nagy szükség van tehát a köz­lekedésrendészeti szervek szigorá­ra a gyalogosok, kerékpárosok, _a közlekedés valamennyi résztvevő­jének biztonsága érdekében. Bizo­nyára sokak helyeslésével talál­kozik,xhogy a járművezetéstől va­ló eltiltást — amelyet korábban csak mellékbüntetésként lehetett kiszabni — újabban önálló bün­tetésként is alkalmazzák. A cse­lekmény súlyától függően, akár véglegesen is. Mert legyen bár­mennyire igaz, hogy a javulóban a közlekedési morál, nem min­denki tart lépést a többséggel. Megannyi plakát, közlekedésbiz­tonsági verseny, riasztó statiszti­ka sem lehet olyan hatásos, mint a -vezetéstől való rövidebb-hosz- szabb időre való eltiltás. Ha elromlik a tápszivattyú A A napjainkban hazánkban for­galomba kerülő gépkocsik közül csupán a Trabantnak nincs ben- ziriszivattyúja, más névén AC- pumpája, mivel úgynevezett ejtő­tartállyal történik az üzemanyag­ellátása. A trabantospk úgy tart­ják. hogy így legalább egy hiba- lehetőséggel kevesebb van |a kocsi­jukban, de nincs egésze/ij igazuk. A benzinszivattyú ugyanis vi­szonylag hosszú életű, megbízható . alkatrésze az autónak, különösen akkor, ha törődünk is yele egy kicsit. Ez abból áll, hogy j az AC- pumpa fedelét óvatosan becsavar­va, 8—10 ezer kilométerenként megtisztítjuk a benzinszűrő szitát, és ellenőrizzük a szelepek! állapo­tát. A szivattyút a motorból csak akkor szereljük le — ami egyéb­ként egyáltalán nem nehéz, mert két csavar tartja a motorblokkon —, ha benzinszivárgást észlelünk a szivattyútesten, vagy mégállapí­tottuk. hogy teljesen leállt az üzemanyag-szállítás. Az előző esetben membránszakadásra kell gyanakodnunk, az utóbbi; esetben valószínűleg rúgótöréssel állunk szemben. Arról egyébként rendkí­vül egyszerűen meggyőződhetünk, hogy egyáltalán működik-e az AC- pumpa: bontsuk meg a szivattyú­tól a porlasztóhoz vezető csövet, tartsuk egy kis edény fölé, és in­dítózzunk. Ha a csövön nem jön benzin, a tápszivattyú a hibás. A kocsiban tartott legfontosabb alkatrészek közül — különösen hosszabb túrán — ne hiányozzék az olcsón beszerezhető szivattyú­membrán. (Egyébként végszükség esetén magunk is készíthetünk — persze csak kisegítő használatra — benzinálló gumiból vagy mű­anyag lapból membránt.) Az autó­ból kiemelt AC-pumpa szétszere­lésekor először csavarjuk ki az al­só és felső részt összeszorító csa­varokat. A szivattyú kettészerelé- se után a membrán közepének benyomásával akasztható ki a mozgató karból. Ahol a membrán­lemezeket csavar húzza össze, a csere igen egyszerű, s magától ér­tetődő. Szegecselt szerkezetnél sem kell kétségbe esni, kis kézügyes­séggel ott is megoldható a csere. Ha az AC-pumpa főrugója van eltörve, csak azonos menetszámú és erősségű rugó 1 cseréjével vé­gezhetjük el a javítást. Nem így a szeleprúgók estében, azokat akár magunk is elkészíthetjük acélhu­zalból, ha a szétszereléskor azt tapasztaljuk, hogy azok töröttek, vagy gyengék. A megjavított tápszivattyű ösz- szeállításánál és felszerelésénél nagyon ügyeljünk rá, hogy min­den alkatrész és tömítés a helyé­re kerüljön. Ez azért fontos, mert a gyárilag megadott és beállított lökethossztól függ a szivattyú megbízható működése, kielégítő szállítókapacitása. Az összeállított szivattyút még lehetőleg a besze­relés előtt próbáljuk ki a kézi'mű- ködtetésre szolgáló kar megmoz­gatásával. A tömítések ellenőrzé­se céljából fogjuk be a nyomó ol­dalt, a szívócsonkba pedig egy cső segítségével fújjunk bele. A hi-t bátlan szivattyúnak tartania kell a! nyomást. Ha már megbontottuk az üzem­anyag-ellátó rendszert, ellenőriz­zük az AC-pumpához és onnan el­vezető csövek állapotát is. A tüze­lőanyag-vezetékek egyes szakaszai benzinálló gumicsövek. Győződ­jünk meg róla, hogy megfelelően rugalmasak-e még, ha kiszáradt- nak találjuk őket, cseréljük ki újakra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom