Petőfi Népe, 1979. december (34. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-12 / 290. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan ELADÓ szoba, konyhás ut­cai házrész, Kecskemét. Muszáj, Juhász u. 12. Ér­deklődni: Halasi út 9. i. em. 11. Polk Sándorné, 13—18 óráig. _______________________4215 ÉR SEKCSANADON, Hunya­di út 10. szám alatti ház, 452 négyszögöl telekkel, kedvez­ményes áron eladó. Érdek­lődni a helyszínen._______1458 KI SKUNHALAS, Alkony u. 2. szám alatti ház, 200 négy­szögöl telekkel, sok mellék- helyiséggel eladó. Családi, vagy kétlakásos társasház építésére is alkalmas. Ér­deklődni lehet Kiskunhalas, Dózsa Gy. u. 7. szám alatt. ______________________________2807 ELADÓ ikertelek alappal Kiskecskeméten. Ajánlato­kat: „Tavasz 034361” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4777 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó a Kecskemét, Vacsi u. 1. sz. alatti ház. Érdeklődni: munkaidőben UNIVER ÁFÉSZ Kecskemét, Katona J. tér 14. fsz. 11.________4815 320 0 NÉGYSZÖGÖL szántó, 1000 négyszögöl szőlő parcel­lába is eladó, vagy bérbe kiadó. Cim: Füle István, Baja, Kölcsey F. u. 15. _____________________________1473 RÉ GI típusú, családi ház el­adó. Érsekcsanád, Üj sor 14. sz. alatt, 3 szoba és beren- dezett fürdőszoba. 1475 3 SZOBÁS, központi fütéses családi ház garázzsal, mű­hellyel eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Zalán u. 7. (Tisztiklubtól balra) 2891 KÉT szoba, fürdőszobás ta­nya, 1400 négyszögöl terület­tel. 100 férőhelyes hizlaldá­val eladó. Villany van. Ér­deklődni ifj. Schmél István, Soltvadkert, Kútágas dűlő 110. (A Kővágó iskolához 600 méter.) 2818 Lakás ELADNÁM, vagy elcserél­ném kertes házra, 2 szo­ba összkomfortos gázfűté­ses lakásom. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 34. III. em. 2. 2840 ELCSERÉLNÉM széchenyi- városi 2 szobás, erkélyes tanácsi lakásomat másfél­szobás hasonlóra I. emele­tig. Érdeklődni: 17 órától Kecskemét, Irinyi u. 34. sz. IV. em. 26. Szabóné. 4796 TARSASHÁZÉFÚTÉSHEZ társakat keresünk. Érdek­lődni: Baja. Szamuely T. u. 29. 17 óra után.______1461 EL ADÓ: kétszobás, össz­komfortos, azonnal beköl­tözhető lakás OTP-hitelát- vállalással. Kiskőrös. Ligeti K. u. 26. II. em. 13. Érdek­lődni egész nap. ________2876 NE GYLAKÁSOS társasház­ban kettő és két félszobás, összkomfortos lakás eladó. Kiskunhalas. Sziklai tér 9. fezt._________________ 2886 KÉ TSZOBÁS, komfortos la­kás. fizetési könnyítéssel el­adó. Kiskunhalas. Vihar u. 1. Vicsek. 2890 Gépek és alkatrészek CP-S Wartburg eladó. Kecs­kemét. Lőwy S. u. 14. 4242 ZC rendszámú, piros 1500-as Lada eladó. Érdeklődni: Ke­cel, Császártöltési u. 43 3. ______________________________4222 ZA STAVA 750-es alkatré­szek eladók. Jánoshalma, Görgei u. 29. Juhász Atti­la.____________________ 2798 KA RAMBOLOS 1200-as Zsi­guli ZE rendszámú sürgő­sen eladó. Baja, Monostori u. 23._______________________1460 FELÚJÍTOTT K—25-ös Zetor 700-as szalagfűrésszel és Trabant Combi, jó állapot­ban eladó. Érdeklődni: dél­után. Kerekegyháza, Arany J. u. 11. sz.______________41276 IH-S Trabant eladó. Kis­kunhalas, Radnóti u. 14. Ér- deklődnj 17 óra után. 2870 850-ES Fiat Coupé-üléseket vennék. Kecskemét, Pákoz- di csata u. 6. IV. em. 55. Kasza.___________________ 4273 EL ADÓ ZE rendszámú La­da 1200-as. 20 ezer kilomé­terrel. Érdeklődni: Kecske­mét, Kilián Gy. u. 11. • ____________*_____________4301 ZA rendszámú fehér 1200- as Lada érvényes műszaki­val eladó. Érdeklődni: Soltvadkert, Kossuth u. 78. __________________ 4298 NA GY KEREKŰ 1000-es Wartburg 1 éves műszaki­val eladó. Kiskunhalas, Hu­szár u. 30. Érdeklődni 17—19 h-ig._________ 2858 MTZ 50-es pótkocsival el­adó. Katymár, Lenin u. 5. SZ. __________________ 1474 WA RTBURG 353-as. 4 éves, megkímélt állapotban eladó. Sükösd, Táncsics u. 3. 1476 ELADÓ 60l-es Trabant CR-es. Baja, Türr I. u. 1. .__________________________1477 UY-OS fehér Wartburg sze­mélygépkocsi eladó. Kunba­ja, Szabadság u. 14. . 1478 UE—1200-AS Lada, 3 éves műszakival eladó. Baja, Kes­keny u. 6._________________1479 70 0-AS szalagfűrész, nagy teljesítményű Diesel-motor­ral eladó. Csősz Károly, Szabadszállás, Fürst S. u. 5L____________________________4307 ZP-S Trabant eladó. Csá­szártöltés, Rózsa u. 25. ______________________________4288 UF-ES Dácia sürgősen el­adó. 6200 Kiskörös. Honvéd üt 79. sz.__________________4289 IK rendszámú Zsiguli felújí­tott motorral eladó. Érdek­lődni: 6440 Jánoshalma. Rok­kant u. 5. szám alatt, 18 órá- tól.__________________________1571 EL ADÓ UE 28-as traktor, jó állapotban, kettes és hármas csővázas eke, valamint egy ló után való gumiskofcsi. Olasz Sándor. Orgovány. Kossuth L. u. 110.________4317 IS-ES Zsiguli, felújított ka­rosszériával sürgősen eladó. Érdeklődni Bocsa, III. kér. 160,__________________________2871 12 00-AS világos Zsiguli. UH rendszámú, friss műszaki­val eladó. Kiskunhalas, Ko- sevoj tér 5. Érdeklődni 17 órától.______________________2873 IY-OS S 100-as Skoda eladó. Kiskunhalas, Ady E. u. 2. Kissék', ____________. >28?5 UT-S Dácia, jó ánspAbátf :p-! eladó. Kiskunhalas. Achim A. u. 29. Érdeklődni 14 óra után. 2873 V egyes ZSIGULI 1200-as. jó állapot­ban eladó. Kiskunhalas, Me­ző Imre u. 1.________ 2880 UK-S Wartburg több alkat­résszel, igényesnek eladó. Mélykút, Május 1. u. 78. Ér- deklődni 13 óra után. 2882 UN-S Skoda Coupé, sürgő­sen eladó. Kiskőrös, Kos­suth u. 70. II. em. 14. Tóth Sándor.______________________2883 CS-ES 601-es Trabant eladó. Kiskunhalas, Sziklai tér 8. I. em. 21. Érdeklődni 16 óra után.________________________2887 CT-s Wartburg 1981-ig érvé-, nyes műszakival eladó. Kis- kunmajsa. Kőkút 40. 2892 ELADÓ garázs Hunyadivá­rosban a Csilléritelepen. ugyanott 3 éves Wartburg de Luxe gépkocsi is. Nagv. Kecskemét. Sallai u. 4. II. em. 6.________________________4841 IK 1200-as Zsiguli eladó! Kecskemét. Zrínyi u. 19. V. em. 14. _____________________4843 T— 4—K háztáji kistraktor. kitűnő állapotban az összes tartozékaival együtt, vala­mint terepjáró billenőplatós munkagép, napi áron meg­egyezéssel eladó. Érdeklőd­ni lehet: Bagó András. 6342 Drágszél, Petőfi út 9. szám alatt, szombaton és vasár­nap egész nap.____________422 KA RAMBOLOZOTT Barkast megegyezés alapon vennék. Forgalmi engedély, valamint személyjelleg szükséges. Ajánlatokat kérem: Balogh István, 6337 Felsőerek 62. sz. alatt, egész nap, mindennap. 423 Egyéb adásvétel ELSÖOSZTALYÜ sárfehér szőlővessző, nagyobb meny- nyiségben rendelhető. Cím: Judák Ambrus, Csengőd, Dankó u. 47, sz,________ 2799 ÜJ női és férfi irhabunda, valamint gyermekbútor el­adó. Kecskemét. Zrínyi Ilo­na u. 4. Czollner térről nyílik._______________________4838 50 0 KÉVE nád eladó. Érdek­lődni : Kecskemét, VIII. kér. Búzakalász u. 18. Szuromiék. _______________________________4316 HÍ ZÓ eladó. Hetényegyháza, Lenin u. 16. Érdeklődni: mindennap délután 4 óra után.________________'________4313 SÜ RGŐSEN átvennék, ár fö- lőtt is negyedéves főiskolai HázaSSaff történelem jegyzeteket: Cza- ® kó Kálmán: a történetírás fejlődése, Nagy István: Ma­gyarország története 1918—44. Polányi Imre: Egyetemes történelem 1917—45. Buda­pest, 1975. Tankönyvkiadó. Cím: zoboki Marianna. Ti- szakécske, Széchenyi u. 8. ____ 4291 HE TVENKETTŐ db vemhes birka és 42 bárány eladó. Cím: Bátmonostor. Baracs­kai u. 25. sz._______________1480 EL ADÓ 3 db 6 méteres lét­raállvány és 3 állítható vas­bak. Cím: Baja. Fehér u. 43. sz. Érdeklődni: 45. szám alatt._________________________1482 HA ROMAJTÓS magasfényü szekrény eladó. Érdeklődni lehet 17 óra után. Kecske- mét, Tisza u. 2. alatt. 4842 6—8 MÉTERES gerendák, ho­rogfák. lécek és egyéb bon­tási anyagok eladók. Kecs­kemét. Batthány u. 3. (Jal­ta borozóval szemben.) _____________________4868 há ztartási Naumann tí­pusú vasalógép újszerű ál­lapotban. olcsón eladó. Kecs­kemét, Máriahegy 362. Fok­tiék!________________j____ 4321 50 D B vemhes anyajuh, sür­gősen eladó. Izsák. Vadas 33. sz. 4280 A Gépipari és Automatizálisi Műszaki Főiskola az alábbi tanfolyamokat lódítja: ÍVHEGESZTŐ, LÁNGHEGESZTŐ, HEGESZTŐ-MINŐSÍTŐ, KÖZPONTI FŰTÉSI (250 000 Kcal óráig), KISTELJESÍTMÉNYŰ KAZÁNFŰTŐ (1 mill. Kcal óra vagy 2 t óra gőztermelésig), KAZÁNFŰTŐ (7,0 mill. Kcal óra vagy 12 t óra gőztermelésig). Jelentkezési lapokat és bővebb felvilágosítást a főiskola tanulmányi hivatala ad. (Kecskemét, Izsáki út 10.) 1384 TRABANTOSOK figyelem • Pótfütést készítek. Fritsch Miklós. Kiskőrös, Szabad­kaiam 33. 4409 BÚTOROZOTT szoba, fürdő­szoba-használattal egy vagy két férfi részére kiadó. Kis­kunhalas. Ságvári Endre u. 39 a. Érdeklődni 16 órától. _______________________________2795 ÖT szoba, mellékhelyiségek­kel. 13 ággyal COOPTOL- RISTON keresztül kiadn. Balatonföldvár, Budapesti ut 21. szám alatt. Érdeklődni: Kecskemét. Reiszmann S. u. 14. Bujdosó._________________4223 MA TEMATIKA korrepetálá­sát vállalja szaktanár. Len­gyel, Baja. Szamuely u. 96. _______________________________1471 NY UGDÍJAS férfi portási állást vállal. Leveleken ..Mérnök" jeligére a bajai Hirdetőbe kérem. 1472 KISKUNHALASON, egv kö­zépkorú nőnek lakást adnek takaritásért. Érdeklődni: Al- sóörégszólők 82. sz,_______2893 fa cantenyésztésben. nagyvad-selejtezésben jár­tas, középiskolát végzett, hi­vatásos vadász vadőri állast' vállalna. Jogosítvánnyal ren­delkezem. Cím: Kovács László, 2750 Nagykőrös, Vági I. u. 5. 4318 EGY 5 mázsás, pontos mér­leg eladó. Kiskunhalas, Fe­nyő u. 10.__________________2889 EL ADÓ: férfikerékpár, end- liző varrógép, 50 mm-es esz­tergapad, feszültségszabály­zó tv-hez, ólom-akkumulá­tor. egy villanysütő. olajtü­zelésű fürdőszoba-bojler, gáztűzhely, kályha, üstök, nagyméretű tükrös három­ajtós szekrény. sezlonok. stelázsik, nagyméretű férfi­öltönyök, télikabátok, egy Pár 42-es férficsizma. 43-as férficipők, 37-es női cipők és egyéb ingóságok. Kiskun­halas, Lehel u. 4. 2894 EGYEDÜL élő 170 cm ma­gas csinos özvegyasszony társaság hiányában megis­merkedne 51—54 év közötti, jő megjelenésű józan éle­tű férfival. Közös szimpá­tia esetén házasság lehet­séges. Akinek az életéből hiányzik egy őszinte asz- szony, kalandorok kímél­jenek. Lakás van, anyagiak nem érdekelnek, özvegyek és árvák előnyben. Leve­leket: „önbizalom nélkül nem ember az ember 034351” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. ______________________________4767 24 ÉVES, elvált, mezőgazda­ságban dolgozó nő keresi 25—30 év közötti férfi isme­retségét házasság céljából, aki szerető féri és ötéves kislány nevelőapja tudna lenni. Leveleket: ..Keressük egymást 034 432” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. 4848 MÁR CSAK NÉGY NAPIG TART a férfiöltöny-csereakció AZ ALFÖLD SZÖVETKEZETI ÁRUHÁZBAN. Most érdemes vásárolni! Használt öltönyét 300,^- Ft-ért átvesszük új öltöny vásárlása esetén 1979. december 15-ig. LEGYEN MINDIG JÓLÖLTÖZÖTT! MFÖLD ÁRUHÁZ ALFÖLD / L \ ['ff \ ÁRUHÁi l 4856 Munkaalkalom AZ ALFÖLD Kereskedelmi Vállalat Beszerzési Főosztályára ruházati szak­mában jártas férfi ruházati előadót felvesz. Jelentkezés személyesen a vál­lalat központjában, Kecskemét, Május •1. tér 6. beszerzési főosztályvezetőnél. LERAKATUNK 1979. december 20-tól január 5-ig leltározási munkák miatt zárva tart RÖVIKÖT NAGYKERESKEDELMI VÁLLALAT KECSKEMÉT, HALASI ÜT 14. 4780 AZ ÉPÍTŐIPARI GÉPESÍTŐ VÁLLALAT 1980. január 7-től 10 hetes bentlakásos toronydarukezelői tanfolyamot szervez A tanfolyamra jelentkezhet minden 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező férfi dolgozó, aki a munkakör ellátására hivatást érez. A jelentkezési korhatár: 18—40 év között. A tanfolyam idejére vállalatunk munkabért fizet. Biztosítja az építőipari változó munkahellyel kapcsolatos egyéb pénzbeni térítéseket. Munkahelyet Bács-Kiskun megye területén biztosítunk. Jelentkezni lehet: írásban vagy személyesen a vállalat munkaügyi osztályán. (Cím: Budapest, XX. Marx Károly u. 255. Megközelíthető: Budapest, Boráros térről 23-as, 66-os autóbusszal.) Értesítés! Közöljük a lakossággal, hogy a kecskeméti Szent- háromság temetőben részleges exhumálást végzünk 1980. ÁPRILIS HÓBAN, a temető V. parcellájában. Kérjük az érdekelteket, hogy a csontmaradványok új elhelyezése céljából a SZENTHÁROMSÁG TE­METŐ GONDNOKÁNÁL JELENTKEZZENEK 1980. március hó 1-ig. Hozzátartozó nélkül maradt sírokból a maradványo­kat közös sírba fogjuk elhelyezni. VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT KECSKEMÉT, MŰKÉRT 9. SZ. 4746 Értesítjük a lakosságot hogy órajavító szolgáltatással állunk rendelkezésükre. Kvarcórák javítását és beállítását is vállaljuk. Cím: Baja, Kálvária u. 5. Duna menti Szolgáltatóipari , Szövetkezet, Baja 1466 1578 Megnyílt az Órások Szövetkezete új Kecskeméten, a Széchenyi sétány 7. szám alatt AZ ÜZLET FŐ TEVÉKENYSÉGE ÖRAJAVITÁS, ÉKSZER J A VITÁS, VALAMINT SZÍJ- ÉS DIVATÉKSZER-ÁRUSÍTÁS, 1535 A Posta kéri = ünnepi küldeményeit idejében és pontos címzéssel adja fel! KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSz értesíti a lakosságot, hog} Hetényegyháza, Petőfi utcán, az Egyet­értés Szakszövetkezet részére létesített 1 kV földkábelt 1979. december 10-ór feszültség alá helyezte. A fenti idő­ponttól a létesítmény érintése és meg­közelítése életveszélyes és tilos! 4811 A DBKM Vízmű Vállalat értesíti für- dpző vendégeit, hogy a kiskunhalas termálfürdő felújítása befejeződött é€ december 1-től ismét a fürödni vágyók rendelkezésére áll. DBKM Vízmű Vál­lalat. 281C A DÉMÁSZ közli az érdekeltekkel hogy Kecskeméten a Törekvés Mg Tsz. 2-es telepén levő tehenészeti te­lephez kiépített új 20 kV-os légvezeté­ket és transzformátorállomást 1979. de­cember 12-én feszültség alá helyezte. Fenti időponttól a létesítmény érinté­se és megközelítése életveszélyes és ti­los : 4d54 Gyászhír Mély megrendüléssel tudatjuk, hog\ szeretett fiam, sógorunk, nagybá­tyám, kedves munkatársunk FARKAS ROBERT az Országos Takarékpénztár Báes Kiskun megyei Igazgatóságának fő­előadója 58 éves korában, 1979. de­cember 10-én munkahelj^n várat lanul elhunyt. Temetéséről később történi^ intézkedés. Gyászoló csa lad. Országos Takarékpénztár Bács- Kiskun megyei Igazgatósága. 15H * * • Mély fájdalommal tudatjuk, hog\ szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk ÖZV. TORMÁSSY SÁNDORNÉ Varga Teréz Kecskemét, Brassói u. 9. sz. alatti lakos életének 73. évében, hoss/u súlyos betegség után elhunyt. IV inetése f. hó 13-án, csütörtökön háromnegyed 2 órakor lesz a kecs keméti köztemetőben. Gyászoló család. 4885 * * * Tudatjuk, hogy K. NAGY SÁNDOR kovács-lakatos Tiszakécske, Béke u. 55. szám alat­ti lakos, f. hó 6-án, életének 7;. evében elhunyt. Temetése f. hó 14-én, fél 2 órakor lesz a tiszakét-N kei Római Katolikus temetőben Gyászoló család. 435 • • • Fajdalommal tudatjuk, hogy fele ségem, édesanyánk, nagymamánk VESZELOVSZKI JANOSNÉ Gyapjas Etelka életének 80. évében elhunyt. Tente tese f. hó 12-én, fél 3 órakor lesz .« hetényegyházi temetőben. Gyászol 0 család. 4357 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kislányunk, testvérem, menyasszonyom PUSKAS SÁRIKA életének 19. évében, türelemmel vi­selt, hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése f. hó 13-án, n órakor lesz a szabadszállási tente toben. Gyászoló család. 435» • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hog> szeretett anyánk ÖZV. TORMÁSI LASZLÖNÉ Fürj Ilona Méntelek 66. szám alatti lakos, éle­teitek 72. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 13-un. tel 12 órakor lesz a kecskeméti ki»/ temetőben. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló család. 4361 • * • Mély fájdalommal tudatjuk, hog\ SZEKÉR ENDRE gyógyszerész 1959. december 10-én, 78 éves kora ban csendesen elhunyt. Temetése t hó 15-én, szombaton, negyed 4 óra kor lesz a kecskeméti köztemető bon. Megrendültén gyászolja: fele Mge, fia és családja, valamint .1 rokonság. jjjr, Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás köszönetéi mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, jó barátoknak, a Szegedi Pos 1 «igazgatóság dolgozóinak, akik szeretett édesapám, fiam, testve­rem SZŰCS SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély faj­dalmunkban velünk éreztek. Gva szoló család, Kiskunhalas. 2877 * ♦ * Hálás köszönetünket ezúton fejez­zük ki mindazoknak, akik felejthe tetlen halottunk VARGA KAROLY temetésén megjelentek, sírjára ki* szőrűt, virágot hoztak, vagy rész vét ükét kifejezve fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló család, Tom pa. 2885 * * • \ gyászoló család nevében mind azoknak, akik DR. bRUSZT PÁL temetésén részt vettek, sírjára vi­rágot helyeztek, valamint távirat ban, levélben, személyesen részvé­tükét nyilvánították köszönetét mondunk. Dr. Bruszt Pálné. 11, . • * * Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, az ÉBKM Víz'mű Vállalat ve zetőinek, dolgozóinak, akik szere­tett fiunk VALKAI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és ezúton is fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család. 4841 * * • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, isme Misüknek, jó barátoknak, szoms/c dóknak, a MAv Allomásfőnökseg dolgozóinak, zenészbarátoknak, az Miami Biztosító dolgozóinak, b.M Határőrség parancsnokságának es dolgozóinak, hogy felejthetetlen drága jó férjem, édesapánk, a»«» sunk, nagyapánk \ SAR| MIKLÓS temetésén megjelentek, utolsó útja t'a elkísérték, sírjára koszorút, vi ragot helyeztek, és soha el nem múló nagy fájdalmunkban osztoz­tak. Gyászoló család. Kiskunhalas Tiszántúli Cipőkereskedelmi Vállalat lerakata Kecskemét, Czollner tér 5. Értesíti Kedves Vevőit, hogy 1979. december 17-től december 31-ig leltározás miatt az értékesítést szünetelteti A leltározás ideje alatt megrendelést felveszünk a kecskeméti mintateremben, melynek teljesítését 1980. január 2-től vállaljuk. 4772

Next

/
Oldalképek
Tartalom