Petőfi Népe, 1979. december (34. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-31 / 305. szám

Apróhirdetések Ingatlan MEGVÉTELRE keresek Kecskemét, Hetényegyháza között átírható tanyát. Ajánlatokat: ..Kecskemét­hez közel 034646" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 5003 KECSKEMET központjában, nagyméretű, ötszobás ház üresen eladó. Leveleket „Közületnek előnyös be­osztású" jeligére a kiadóba kérek. 5530 • Apróhirdetések Lakás ELADÓ 2 szobás távfűté­ses, I. emeleti szövetkezeti lakás január 2-ig. Nagy Imre. Kecskemét, Árpád Itrt. 18. I. 38. __ 50009 BAJA. Újváros, Kodály u. 3. I. em. 4. számú 2 és félszo­bás, összkomfortos. OTP-hi- telátvállalással lakás eladó. Bajai kertes házat beszámí­tok. Érdeklődni: 16 órától. ______________________ 1493 10 0 000,— FT készpénz -f- magas havi törlesztéssel lakásmegoldást keresünk Kecskeméten. Cím: illő Bu­dapest. Latinka S. u. 37. Serény 1 György._______ 5580 MA RX téri házépítéshez társat kersünk. Érdeklődni: Kecskemét. Szabadság tér 5. n. 7. egész nap. 3377 ELADÓ 1 . -f- 2 félszobás ÖTP-s öröklakás készpénz -b OTP-hit elát vállalással. Kecskemét. Akadémia krt. 34. VI. 18. Érdeklődni: 3 óra után. 5572 Gépek és alkatrészek 1200-AS Zsiguli, UT rend­számú. megkímélt állapot­ban eladó. Kecskemét, Sza­bó Lőrinc u. 7. földszint 1. (Mátyás tér). 4999« 1200-AS Zsiguli jó állapot­ban eladó. Kiskunhalas. Mező I. u. 1. 2936 MEGVÉTELRE keresek 2000— 2500-as csúcstávolságú esztergapadot, lehetőleg hi­dast. jó állapotban. Kecs­kemét. Vak Bottyán u. 11. ________________ 5565 JO állapotban levő ARC) eladó. Csere is érdekel (traktor. Zsiguli, vagy jó, szag). Kudász István. Páhi. li. kér. 36. 55)t JO állapotban levő K—25- ös traktor rászerelt szalag- fűrésszel eladó. Muzslal László. Orgovány, Lőtér. . 5537 Egyéb adásvétel GERENDÁK (6—8 méteres), ajtók, ablakok, egyéb bon­tási anyagok eladók. Kecs­kém ét. Batthyány u. 29. 4979 PANNÓNIA kincse gyöke­res szőlővessző eladó. Solt- vadkert. Kertész u. 1. 4348 Apróhirdetések BOLDOG új évet kívánok minden üzletfelemnek és ismerősömnek. Vörös órás, Kecskemét. Bem u. 10. 34 HL-ES bOjOShOFdó el­adó. Suhajdá József, tó, Kossuth L. u. ‘i Akasz­!6. 4315 ELADÓ 180 kg-us fehér hússertés. Kecskemét. Szé­kelj telep, Forrás u. 15. Faragó Ferenc. 5559 BONTÁSBÓL eladó tégla. cserép, léc. gerenda. horog­fák. deszka, parketta, mo­zaiklap. csatornák, ajtó. ablak, vasgerenda, üvegfal és egyéb bontási anyagok. Kiskunfélegyháza. volt Centrum Áruház. 4978 Vegyes bejárónőt keresek. Aján­latokat ,. D é 1 e lőttre’' jelige­re a kiadóba kérek. 5568 5531 LAKÁSÉPÍTŐ közeisségektöl garázsok építését vállalom. Ajánlatokat: ..Anyaggal 1)34550” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe * ké­rek. 51)14 ÖNTÖZŐ- és Nortonkút- készítés teljes felszerelés­sel. garanciával. gyorsan készít kedvezménnyel Szlá- vik Győző 6725 Szeged. Ve­resé c\s u. 39. 403H CSIBE húshibrid (fehér) és New Hampshire (sárga) na­poscsibe-keltetést megkezd­tük. Előjegyzést felveszünk, Kecskemét. Sétatér u. 13. Baromfikeltető Állomás. 4858 HENGERFURAST. dugaty­ty íjkészítést. csapágyazást, személygépkocsikhoz, RS- traktorokhoz vállal Tóth. Kiskőrös. Lenin u. 17. 2237 Házasság AZ Alsó-Dunavülgyi Víz­ügyi Igazgatóság 1980 évben szabad talajvízszint-sülv- lyesztő kapacitással rendel­kezik. Üi.: Heller Tel : Baj i y.34 31. István. 1481 32 EVES szakmunkás erős járáshibával keresi olyan testihibás leány ismeretsé­gét. aki el tudná képzelni életét Szegeden egy meg­értő családi légkörben. Le­veleket ..Boldog új eszten­dő 134956” jeligére a sze­gedi Hirdetőbe. 1633 Női méretes ruhák készítését rövid határidővel vállalják a RUVESZ kecskeméti szalonjai. Jókai u. 20.. Villáin István u. 3. 11149 ar Uj évben - új termékek Eddigi termékei mellett emberi táplálkozásra kukori­cadarát, kukoricalisztet, hántolt sárga- és zöldborsót, árpagyöngyöt, háztáji termelők állatállománya részére pedig kétféle koncentrátumot forgalmaz 1980-ban év minden ügyfelének és dolgozójának Iredményekben gazdag, boldog új évet kíván Ifiöl a Rács-Kiskun megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat Kees kernel ÉRTESÍTJÜK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT, HOGY AZ AUTÓKER KECSKEMÉT, SZEGEDI ÜTI SZAKÜZLETE JANUAR 2-TÖL 12-IG leltározás miatt zárva tart! 5006 Gyászhir Mély fájdalommal tudatjuk, ho- szeretett férjem, drága jó éde> apám SZABÓ JÓZSEF a Gabonaforgalmi Vállalat dolgo/o ja, f. hó 2I-én, 31 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Te­metése 19áü. január 3-án, fél 3 óra kor lesz a kecskeméti köztemető ben. Gyászoló család. 55K1 • • • fájdalomtól megtört szívvel ludat juk, hogy szeretett férjem, édes apánk, apósunk, nagyapánk GYURIS JÓZSEF KAROLY, az UNIVER ÁFÉSZ dolgozója 77 éves korában f. hó 29-én, hirte len elhunyt. Temetése 1980. Januar l-én, pénteken 11 órakor lesz kecskeméti köztemetőben. Gyászol család. 558.1 • • • Mély fájdalommal tudatjuk. hoR. szeretett férjem, fiam, édesapánk nagyapánk, kedves munkatársunk KOVÁCS GÉZA a TSZKER dolgozója, f. hó 27-én 39 eves korában hirtelen elhuny Temetése 1980. január 2-án, negyed II órakor iesz a kecskeméti közte metőben. Gyászoló család és t TSZKER dolgozói. 558 • « • Mely fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó sunk, nagyapánk, testvérünk, só­gorunk, rokonunk ID. BÜZAS PÁL hosszú betegség után, f. hó 27 en, 72 éves korában elhunyt. Te metése január 3-án, csütörtökön fél 12 órakor lesz a kecskémen Köztemetőben. Gyászoló csalati Méntelek. sski • • • Értesítjük mindazokat, akik is­merték és szerették, hogy drága testvérünk ÖZV. PUD1CS MIKLOSNÉ Baksa Erzsébet hosszantartó betegség után, csen desen elhunyt. Temetése január l-án, háromnegyed 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Min den kólón értesités helyett. Gya szóló család. 5571 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. GYURIS SANDORNE Zaliczai Erzsébet Kecskemét, Máriahegy 293. szám alatti lakos 60 éves korában el­hunyt. Temetése 1980. január 2- an, negyed 4 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Gyászoló család. 5571 • • • Tudatjuk, hogy ID. IVICZ MIHÁLY helvéciai lakos f. hó 28-án, 81 eves korában elhunyt. Temetése 1480. január 2-án 13 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyá­szoló család. 5578 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomsze dóknak, ismerősöknek, a BEK Vállalat dolgozóinak, akik a fe­lejthetetlen férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon MÉHÉSZ ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, s ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyeke/ tek. Gyászoló család. 53b« ■>H5HSa5ZSZS2S25H5HS25HS25Hi)d S2S Munkaalkalom A X. AUTÓJAVÍTÓ Vállalat I. sz. Üzemegysége Kecskemét, Külső-Mind­szenti út 1. felvesz portást állandó munkakörbe. Jelentkezés Kecskemét, Külső-Mindszenti út 1. szám alatt. Nyugdíjast is (elveszünk. 1650 ^S2S2S25ES2S2SaSS5ESE5ESZ5H5Z5-2. A Helvéciai Állami Gazdaság Tanyacsárdája értesíti kedves vendégeit, hogv 1980. január 2-től 15-ig lárva tart. 1659 AB-BÉBIK - huszadszor Szilveszter éjjelét — új év hajnalát a sorsolások óráinak is mondhatjuk. Nyertesek persze általában tombolajegyük számával jutnak a szerencséhez. Van azonban egv hely, ahol a legnagyobb pontosággal, hivatalosan, állami közjegyző jelenlétében zajlik a sorsolás: az Állami Biztosító propa­ganda és sajtó osztályán. Idén huszadszor szilvesztereznek így, várva, hogv az ország szülőotthonaiból, kórházaiból ér­kezzenek a telefonok, amelyek az év első órájának újszü­löttjeiről adnak hírt. Egy budapesti és egy vidéki baba kapja most már évek óta a biztosító ajándékkötvényét. Az első sorsolás 1961-ben volt, ő tavaly kapta meg a 20 000,— forintot, életbiztosítá­sára. Az Állami Biztosító dolgozói szerették volna, ha kis ünnepséggel köszönthetik őt, de furcsa módon az izgatott­ság csak a biztosítókat szállta meg, mert az érdekelt fél nemigen törődött a dologgal, csak hetek múltán vette fel a pénzét. Akik 1980. január l-én vehetik fel a 20 000—20 000,— Ft- ot jelenleg mindketten — egy fiú és egy lány — vidéken élnek. Szerencséjük van, hogy az új évi munkaszünet miatt csak 2-án mehetnek a biztosítási összegért, ez ugyanis 400— 400,— forintot jelent számukra, mivel január 1-től életbe lép az új biztosítási rendszer: évenként 2%-kal emelkedik az életbiztosítási összeg. A most születők — akik helyett egyenlőre csak szüleik örülhetnek — 18 éves korukban 20 000,— forintos névértékű kötvényre 28 564,— forintot kap­nak. „Illő” lenne ha mindkét nyertes baba kisfiú lenne, ugyanis az eddig született 38 bébi között 22:16 az arány a lányok javára. 1661 Közületek, magánosok, FIGYELEM! A Bács-Kiskun megyei Beruházási Vállalat versenytárgyalást hirdet a következőkben felsorolt lakóépületek bontására: KECSKEMÉT Nádasdy u. 1. Nádasdy u. 3. Nádasdy u. 5. Nádasdy u. 8. Damjanich u. 14. Damjanich u. 16. Kisfaludy u. 20. Kisfaludy7 u. 22. Batthyány u. 10. Batthyány u. 12. Batthyány u. 16. Batthyány u. 18. Batthyány u. 20. Batthyány u. 22. Batthyány u. 26. Batthyány u. 27. Batthyány u. 28. Horváth Döme u. Takács György u. Tizedes u. 12. 17. 4. IRÁNYÁR 10 000,— Ft 30 000.— Ft 25 000.— Ft 30 000,— Ft 20 000,— Ft 20 000.— Ft 15 000,— Ft 25 000.— Ft 20 000.— Ft 40 000.— Ft 20 000,— Ft 30 000.— Ft 40 000,— Ft 30 000— Ft 40 000,— Ft 30 000.— Ft 30 000,— Ft 20 000,— Ft 20 000,— Ft 25 000,— Ft Külsőmáriaváros 6. Hegedűs-féle 15 000,— Ft Máriahegy 371. Szalai-féie 25 000,— Ft Belsőnyír 37. Polyák-féle 10 000,— Ft A VERSENYTÁRGYAI ÁS HELYE: Bács-Kiskun megyei Beruházási Vállalat Kecskemét, Villám I. u. 4. földszinti tárgyalóterme. A VERSENYTÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 1980. január 16-án de. 10 óra. Ajánlatot lehet tenni írásban, a tárgyalás időpontjáig a BACSBER Vállalat Jogi és Igazgatási Osztályán, valamint szóban a versenytárgyaláson. A versenytárgyaláson a megvásárolt épületek bontási anyaga után 2000,— Ft óvadékot azonnal be kell fizetni. A további összeget a szerződéskötést megelőzően kell befizetni. A szerződést nz értesítéstől számított 10 napon belül kell megkötni. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú. Bontásra csak azok vállalkozhatnak, akik ugyanolyan nagyságú épület építésére való műszaki felkészültségüket (mesterlevél, mérnöki oklevél) tudják igazolni. 1652 iSoldcg új esztendőt kívánunk, minden kedves vásárlónknak Közép-magyarországi Tejipari Vállalat kecskeméti, kalocsai és kiskunhalasi üzemei Gyermekek számára különösen fontos a tej □□un 35[ diáidon uj víziómtól Irinán mindenlutdelőjének a (Jyiadóflii'a/ak c-u— _rv_

Next

/
Oldalképek
Tartalom