Petőfi Népe, 1979. október (34. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-24 / 249. szám

APRÓHIRDETÉSEK FARKASKUTYA eladó. Kis­kunhalas, Martos F. u. 6/a. 2614 Ingatlan Vegyes KISKUNHALASON, belvá­rosi telek eladó. Érdeklőd- nl: Tavasz u. 4/b. ______2572 P IRTÖN családi ház, 450 négyszögöl területtel eladó. Érdeklődni Csala Imre, Pir- tó, Táncsics út 35.______2629 850-ES Fiat eladó. Kecske­mét, Jókai u. 8. Érdeklődni: 17 órától, 4246 KISKUNHALASON, egy­szobás lakóház. 253 négy­szögöl szőlő, veteményessel eladó. Alsótelep 32. Babos. (Baki-kastély mellett.) ______ 2582 3 SZOBÁS, komfortos, csa­ládi ház eladó. Kiskunhalas, Achim A. u. 23. Érdeklőd­ni 15 órától, vasárnap egész nap._____________________2636 T RABANT 60l-es, olcsón el­adó. Bácsalmás Tábori u. 26/a. ________________1292 I V rendszámú Wartburg és garázs, a Kossuth utcában eladó. Érdeklődni Kiskun­halas, Szegfű u. 1. 17 óra után. 2628 HAROMSZOBÁS komfortos lakóház eladó. Kiskunhalas Dénes M. u. 18. 2560 KÉTSZOBÁS kertes lakó­ház. 300 négyszögöl telekkel eladó. Kiskunhalas, Bácskai u. 28. 2640 ID-S Skoda, új műszaki vizsgával eladó. Megtekint­hető Barta. Baja, Nagy Ist­ván u. 21. sz. du. 5-tői. 1294 IG rendszámú, S 100-as Skoda eladó. Kiskunhalas, Szabadkai út 3. Babós. 2630 KETTŐ vagy másfélszobás, üres komfortos albérletet keresek sürgősen Kiskunha­lason (kb. 7 hónapra). Le­veleket „Igényes", jeligére kérem a Kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2. 2624 ZÖLDSÉGTERMESZTÉS­BE és sertéstenyésztésbe társat keresek. Minden gé­pesítve van, anyagi hozzá­járulást nem kérek, lakást biztosítok. Leveleket „Bács­almás" jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. sz. _________2617 V ÁLLALATOK és ktsz-ek anyagbeszerzési és egyéb ügyeik intézését Barkas gépkocsival január 1-től vállalom. Leveleket: „Meg­bízható” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe kérek. 1297 EGYSZOBÁS utcai házrész, beköltözhetően eladó. Kis­kunhalas, Fazekas G. u. 118. Érdeklődni 17 órától. 2461 SOLTVADKERT, Büdöstó­nál (tóparton), ház nagy telekkel eladó. Érdeklődni: lehet Üj Elet Halászati Tsz Baja, Szamuely T. u. 32. 1273 HÁROM szoba, konyha, komfortos ház, nagy mű­helyhelyiségekkel, nagy te­lekkel eladó. Baja, Bokányi u. 9. sz. 1282 UM-ES fehér Zsiguli Combi eladó. Baja, Zombor u. 8. sz. 1298 UH-S 110 L-es Skoda sze­mélygépkocsi eladó. Érdek­lődni: Kiskőrös, Komáromi u. 18. 1372 CT-S 353-as Wartburg el­adó. Cím: Baja, Farkas u. 39/d. sz. _____ 1304 1 700-AS Opel Record C. nor­málbenzines eladó. Szeged, Bal fasor 47. 1374 ÜRES lakást keresek Kis­kunhalason. Ajánlatokat le­vélben kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. „November 1-től" jeligére. 2615 KÉZITÁSKÁM elveszett Szánk—Kiskunmajsa 22— 25-ös kilométerkő között. Kérem a becsületes megta­lálót adja le a kiskunmajsai tanácsnál vagy a rendőrsé­gen Megfelelő jutalomra számíthat. 2895 EGYEDÜLÁLLÓ nyugdíjas asszony vagyok. Idős sze­mély gondozását vállalnám lakásért Kiskunhalason. Le­veleket „Hosszú esték” jel­igére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. 2607 asszony. két gyermekkel megismerkedne házasság céljából jó megjelenésű, korban hozzáillő férfival. Lakás van. Leveleket „Na­rancsvirág" jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2631 GYERMEKGONDOZÁST vál­lalok. Cím: Kiskunhalas. Martos F. u. 6/a. 2613 Házasság 35 ÉVES, 156 cm magas, ad­minisztratív dolgozó elvált 25 ÉVES. adminisztratív dol­gozó elvált asszony, egy gyermekkel megismerkedne, jó megjelenésű, minden ká­ros szenvedélytől mentes férfival házasság céljából. Csak fényképes levélre vá­laszolok. Leveleket ,,lrj iga­zat” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2632 NÉGYSZOBÁS, fürdőszobás, kertes, családi ház eladó. Vaskút. Deák F. u. 3. 1284 IE-S Wartburg eladó. Ér­deklődni: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd u. 13. szám alatt. 1365 Egyéb adásvétel FONYÓDON ikernyaraló vízközeiben eladó, vagy ba­jai kis családi házra, lakás­ra cserélhető megegyezéssel. Cím: 7056 Szedres, Zrínyi u. 9. sz. 1303 BAJA. Vám u. 41. számú ház, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: délelőtt. 1290 ZA rendszámú, 1200-as fe­hér Lada eladó. Kiskunha­las. Erdei F. tér 6. E/58. Kollár. 2637 SZÖLÖOLTVANYOK. cse­mege- és borfajták megren­delhetők őszi és tavaszi szál­lításra. Magony Imréné, Abasár, Jókai út 18. Tele­fon: 60-026. 1164 Lakás ELADÓ utcai házrész, 3 szoba, fürdőszobás. Cím: Baja, Szent László u. 34. sz. 1305 KISKUNHALASON 4 szo­bás ház közületnek eladó, vagy kiadó. Érdeklődni Le­hel u. 4. Tel.: 365. 2634 JÁNOSHALMÁN két és fél szobás lakás OTP-hitelát- vállalással, azonnal beköl­tözhetően eladó. Érdeklődni a helyszínen, Rákóczi u. 17. II. 5. szám alatt, 17 órától. 1350 CG 23—94 írsz. 600-as Tra­bant, friss műszakival eladó. Cím: Bácsalmás, Görgei u. 25/a. 17 óra után. 1276 7 HÓNAPOS csődörcsiko eladó. Kiskunhalas, Hajó u. 3. szám alatt. 2553 VOLKSWAGEN 1200-as. ol­csón eladó. Baja, Diófa u. 13. sz. 1278 KÖNYVSZEKRÉNY eladó. Kiskunhalas, Gőgös Ignác u. 8. szám. _______2592 K ISKUNHALAS, Csiga u. 9/a alatt, egyszobás házrész eladó. Érdeklődni: Hunyadi u. 22. 2601 ELADÓ 2 szobás, gázfűtéses szövetkezeti lakás. Esetleg elcserélem családi házért. Kiskunhalas, Vasút u. 8. III. em. 37/a. Érdeklődni: 19—20 óráig.____________________2579 1 200-AS, IP-s bordó Zsiguli eladó. Érdeklődni: Baja, Völgy u. 5. III. em. 9. 1285 TANYA. 1200 négyszögöl te­rülettel. gazdasági épületek­kel eladó. Kiskunhalas, Re­kettye 104. ' 2599 KÉT és fél szobás, emeleti lakás, fizetési kedvezmény­nyel eladó. Érdeklődni: du. 17 órától. Baja, Nagy István u. 23. 1261 ELADÓ 1300-as Lada sze­mélygépkocsi 3 éves, vizs­gázott. Érdeklődni: Baja, Braun Éva u. 3. sz. kora esti órákban. 1286 UZ rendszámú Combi 1981-ig érvényes mű­szakival eladó. Kecel, Vasút u. 65. 2602 KÉTSZOBÁS, kertes ház- rész eladó. Kiskunhalas. Tompa u. 4/a. Érdeklődni 15 órától. 2603 TÁRSASHAZ építéséhez tár­sakat keresünk. Leveleket: „Belváros” jeligére a ba­jai Magyar Hirdetőbe ké­rem. 1306 SKODA 1000 MB 1981-ig ér­vényes műszakival eladó. Érdeklődni lehet: Bácsal­más, Kálvária sor 120. 2605 BONTÁSBÓL eladók: aj­tók, ablakok, mozaiKlnpok, parketta, horog fák, geren­dák, tégla, deszkák, ?za- lagcserép, szegedi cserép, cserépléc, kapu, fürdőszo- barberendezés, valamint egyéb anyagok. Érdeklőd­ni: Kiskunfélegyháza, Ár­pád utcai óvoda. (Kossuth Trabant utcából nyílik.) _______ 2709 G ARÁZS eladó. Baja, Ba­bits M. u. 6. sz. Érdeklődni: Tantos János, Bezerédi u. 4/a. 1275 KISKUNHALASON, a város szélén 550 négyszögöl terü­let hobbikertnek (két rész­ben is) eladó. Kút, kunyhó van. Érdeklődni Kiskunha- las, Dózsa Gy. u. 4. 2606 KISKUNHALASON sürgő­sen eladó (két részben is), 500 négyszögöl gyümölcsös. Villany van. Érdeklődni Kiskunhalason, Gózon u. 13. Ugyanitt eladó jó állapot-* ban levő LK Simson Schwal­be motor és 10 mázsát bíró gumiskocsi. 2608 KISKUNHALASON, Vasút u. 6. sz. alatt ,,A” lépcsőház első emeletén, két szoba, összkomfortos. gázfűtésre alkalmas lakás, azonnal be­költözhetően eladó. Érdek^ lődni lehet: 8—17 óráig. Ka­locsa, Sörös I. u. 30. sz. Id. Szvétek József. 2609 UG-S 1300-as Volkswagen eladó. Leveleket „Volkswa­gen” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma- gyar u. ___________2610 H ORDOZHATÓ cserépkály- ha, ólom akkumulátor és olaj fürdőszoba-bojler eladó. Kiskunhalas, Lehel u. 4. 2633 SKODA Octávia Kombi bontva eladó. Bocsa, III. kér. 145. Érdeklődni az esti órákban. 2622 750 NÉGYZETMÉTER alap­területű, acélcsőből készült gyári fóliaváz eladó. Kiskö­rös, Erdőtelek, Fő út 38. Si- piczki János. 2639 KISKUNHALAS, Gagarin tér 4. sz. alatt 3 szobás, azonnal beköltözhető lakó­ház. mely közületnek is al­kalmas eladó. Érdeklődni hétköznap 15—17 óráig. Szi- ládv A. u. 13. Kmetovicsné. ________ 2623 K ALOCSAI, tanácsi rendel­tetésű szoba, konyhás, kom­fortos lakásomat hasonló bajai, tanácsi rendeltetésű lakásért elcserélném. Érdek­lődni: Baja, Vörös tér 2. sz. 1281 IY rendszámú Trabant el­adó. Kiskunhalas, Kazal u. 1. (Fémmunkás mellett.) 2621 MATADOR orgona elfogad­ható áron eladó. Kiskunha­las. Bálvány u. 16. 2604 Gépek és alkatrészek UK rendszámú, fehér Zapo- rozsec, jó állapotban eladó. Jánoshalma. Árpád u. 16. Érdeklődni 17 órától. Vasár- nap egész nap. ______2619 E LADÓ hathónapos vemhes üsző. Cím: Bácsbokod, Ság- vári E. u. 10. sz. 1302 ZE rendszámú, 1200-as Zsi­guli (3 éves) eladó. Sándor- falva, Petőfi u. 70.______2618 K OMFORT gáztűzhely pa­lackkal és 120 literes vil­lanybojler eladó. Kiskunha­las. Kuruc vitézek tere 32. IV. em. 2. sz. 2838 1050 NÉGYSZÖGÖL telek el­adó. Pirtó, Rákóczi u. 48. Érdeklődni Kiskunhalas, Vadkerti u. 9. sz. alatt. ______________ 2626 C T-s Trabant eladó. Érdek­lődni : Kiskunhalas. Kopo- lyai őrház.______________2591 I K-S Wartburg de Luxe el­adó. Kiskunhalas, Székely u. 6. 2557 125-ÖS Polski Fiat 56 000 Ft-ért eladó. (Normál üzem­re állítva.) Kiskunhalas. Kossuth u. 18. ._________2625 K ING — Texán húsgalam­bok, 20 pár, egyben eladó. Érdeklődni lehet: Kleer Fü- löpné. 6351 Bátya. Rákóczi út 5. 361 ELADÓ kétszobás, családi ház. Kiskunhalas, Kmeth S. u- 13. 2586 600-AS Trabant eladó, alkat­részenként is. Cím: Sükösd, Tanácsháza, Kormányos. 1295 JÓ állapotban levő. 750-es Zastava személygépkocsi és 126-os Polski karosszéria el­adó. Kiskunhalas, Szabad­kai út 16. Érdeklődni 17 órától. 2627 HATÉVES pej kanca, gyenge sodrással, kitűnő kocsis ló eladó. Cím: Baja, Márton- szállási u. 38. sz. 1274 2 DB vemhes tehén eladó. Kunfehértó, Petőfi u. 7. 2635 ne menjen messzire ! KECSKEMÉTEN, A villamosipari szakbolt (Korona u. 2. sz., a Művelődési Központ mögött. Telefon: 12-926) MINDEN SZAKMAI IGÉNYT KIELÉGÍT. Ajánlata: — belső téri fénycsöves lámpatestek, — közvilágítási lámpatestek, (utánfeszítö és oszlopkara), — földkábelek és jelzőkábelek, — elágazó és összekötő karmantyúk (Ek és Ük földkábelhez). 1367 Nehézgépkezelő tanfolyamét indítunk férfidolgozók részére Géptípus: EMM—10/15 ELBA betonkeverő Oktatási idő: 6 hónap Feltétel: 8 ált. isk. végzettség, 18—40 életkor. VILLANYSZERELŐ szakmában Oktatási idő: 11 hónap Feltétel: 8 ált. isk. végzettség, 20—40 életkor, 3 éves villanyszerelői gyakorlat. Tanfolyamok kezdete: 1979. november 26. A TANFOLYAMOK VIZSGÁJA ORSZÁGOS ÉRVÉNYŰ! A tanfolyamok ideje alatt és után folyamatos mun­kát biztosítunk. A jelentkezőkkel szerződést kötünk. Szociális juttatások a kollektív szerződésünk szerint. JELENTKEZÉS: Rács megyei Állami Építőipari Vállalat Kecskemét, Klapka u. 34. fszt. 10. 4234 KŐZÜLETEK, MAGÁNOSOK figyelem! A Dél-alföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat Kiskunhalas, Somogyi Béla u. 14. szám alatti területen lebontásra kerülő még meglevő — korábban munkásszállónak használt — épületeket VERSENYTÁRGYALÁS ÜTJÁN 1979. november 1-én 10 órakor A versenytárgyaláson megvásárolt épület bontási anyaga után 3000 Ft óvadékot a helyszínen, míg a további összeget a versenytárgyaláson ismertetett, és a megkötött szerződés­ben foglalt határidőn belül csekken kell befizetni. Az épületeket a bontási szerződésben foglalt határidőig le kell bontani. A versenytárgyalás találkozási helye: Kiskunhalas, Városi Tanács V. B. kistanácsterme. 1349 Mekalor olajkályha-szerviz az egész megye területén Baja, Kossuth Lajos u. 2. Tal.t 74 Csávoly, Széchenyi u. 2S. Tál.: It Hercegszántó, 29. sz. Iparcikkből!. Jánoshalma, Vas. és Edénybolt, Bi- kóczi u. 6. Tel.: 152 Kalocsa. 531. sz. Jármflbolt. Tel.: ITS Kecskemét, Mikes u. 4. Tel.: 11-BI Kiskunhalas, Halasi Aruház, Lenin tér l. Kiskunfélegyháza, 231. sz. MOssakl Aruház. Soltvadkert, Vasbolt. Tel.: «T. Szabadszállás, Gagarin tér L Eladásra felkínálunk nagyobb mennyiségben használt boroshórdókat 1000 litertől 6000 liter űrtartalomig. „Aranykalász” Mgtsz 5322 Tiszaszentimre, Kossuth út 18. Telefon: 26 1345 KÖZLEMÉNYEK Gyászhir Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik becsülték és szerették, hogy RAB DÉNES tanár f. hó 19^én, 62 éves korában, tragi­kus hirtelenséggel elhunyt. Ham- vasztás előtti búcsúztatása f. hó 27-én fél l órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászolják: fe­lesége, fiai, menyei, unokái és a rokonság. 2941 Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett leányunk, test­vérünk, unokánk MÁTRÁI MARIANNA Kecskemét, Nagyenyed utca 4. sz. alatti lakos, életének 19. évében, hirtelen elhunyt. Temetése f. hó 26-án, pénteken délután fél 4 óra­kor lesz a kecskeméti köztemető­ben. Gyászoló család. 4341 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen testvér, rokon, só* gór SZINNYAI BÉLA asztalos életének 69. évében, hosszú beteg­ség után, 1979. f. hó 21-én elhunyt Hamvasztás előtti búcsúztatása í. hó 26-án negyed 2 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászol«» család. 29fiO Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­teti édesanyánk ÖZV. DOBOS SÁNDORNÉ Czakó Mária életének 98. évében, csendesen el­hunyt. Temetése f- hó 25-én. csü­törtökön fél egy órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. 2898 Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apósunk PIROSKA SÁNDOR Kecskemét, Fürdő u. 27. szám alat­ti lakos, életének 51. évében, hir­telen elhunyt. Temetése f. hó 26-án 14 órakor lesz a kecskeméti közte­metőben. Piroska Sándorné és csa­ladja. 2924 Mély fájdalommal tudatom, hogy felejthetetlen édesanyám ÖZV. cs. kovács janosné Zsámboki Etelka f. hó 21-én, hosszú, súlyos beteg­ség után életének 70. évében el­hunyt. Temetése f. hó 25-én, 14 órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Kovács Zoltán. 2943 Köszönetnyilvánítás Hálás köszönetem mindazoknak, akik szeretett férjem BOGNÁR ANDRÁS temetésén részt vettek és fájdal­munkban osztoztak. Özv. Bognár Andrásné és kisfia, Baja. 1300 Mérhetetlen fájdalommal és meg­tört szívvel mondunk köszönetét a Bajai Járási-Városi Rendőrka oi: tánvsáe vezetőinek, valamennyi dolgozójának és a jó barátoknak, az ismerősöknek, akik nagyon sze­detett élettársam GAL JANOS rendőr főtörzsőrmester temetésén megjelentek, virágait sírjára helyeztek, es la) dalmunkban velünk «SV“« erez­tek. Gyászoló élettarsa es Jánoska^ Desire fajtájú étkezési burgonya ömlesztve, vagy zsákolva ELADÖ. Érdeklődni lehet: DUNAVECSE, Béke Mp. Tsz, Vörös Hadsereg út 8/a. Ügyintéző: Bolyó István. 1304 rr őszi vásári őszi vásár* A TISZAKÉCSKEI MŰVELŐDÉSI HÄZ EMELETI NAGYTERMÉBEN OKTÓBER 24—31-IG. Méteráru-, lakástextil-, kötöttáru-bemutató és árusítás NYITVA: REGGEL 8-TÓL ESTE 17 ÓRÁIG VASÁRNAP IS! 4231 MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna (ism.) (Szfnes) 8,05: Iskolatévé: Orosz nyelv (ált. isk. 5. oszt.) A fény- képész 10.05: Magyar nyelv (ált. isk. 1. oszt.) ,Szó-ra-ka-té-nusz. Zengő ABC (Az ABC) 10.20: Stop! Közlekedj okosan! Az úttest nem játszótér 10.25: Delta. Tudományos híradó 10.45: Éjszakák és nappalok. Lengyel filmsorozat. XII/7. rész: Janus és Celina, 11.35: Slágerstúdtó. Intervízló-át- vétel Berlinből 14.30: Iskolatévé: Magyar nyelv 14.45: Stop! (ism.) (Színes) 14.55: Orosz nyelv (ism.) 15.15: Németh László: Irgalom. VI. rész. A tévéjátékot az X. 31—XI. 3-i Kamera-adá­sokhoz ajánljuk! 16.30: Hírek 16.35: Vigyázzunk rájuk. 16.45: Jól ülj a nyeregben. Szov­jet dokumentumfilm 17.05: Kisfiút veszünk. Olasz film 17.55: Reklám 18.05: Közművelődés közelről 18.45: Staféta. Tíz perc ifjúság 19.00: Reklám 19.20: Tévétorna (Színes) 19.10: Esti mese 19.30: TV-Híradó (Színes) 20.00: Zimre Péter: „Lacika’’. Té­véjáték 21.00: Találkozás Kópeczi Béla akadémikussal 22.00: Sakk-matt. Beszámoló Adorján András és Ribll Zoltán párosmérkőzéséről 22.20: TV-Híradó 3. (Színes) 2. MŰSOR: 18.55: Unser Bildschirm — Nas Ekran. A mi képernyőnk. A pécsi körzeti stúdió mű­sora 19.30: TV-Hfradú 1. (Színes) 20.00: Forgószín (Színes) 20.40: Otto Nagel. NDK rövidfilm (Színes) 21.00: TV-Híradó 2. (Szines) 21.20: Van képűnk hozzá! Tévé­nézők vetélkedője 22.00: Tudósklub. Az adás témá­ja: Szocialista demokrácia KOSSUTH 8.27: Szocialista brigádok aka­démiája. — Az arany. 8.56: Beszélni nehéz 9.08: Dvorzsák: Dumky-triő. 9.45: Kis magyar néprajz. 9.50: Tarka mese, kis mese. 10.05: Csiribiri. 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.50: Zenekari muzsika. 11.30: Indulók, táncok fúvósze­nekarra. 12.20: Ki nyer ma? 11 <85: Házunk tája. 11 50: Operaslágerek. 13.20: Örökzöld dzsesszmelódiák. 14.39: Salakmotorosok. 15.10: Kreisler-átiratok. 15.28: MR 10—14. iskolák — Or­sók — barátok. 16.19: Kóruspódium. 16.45: Régi magyar dalok és táncok. 17.07: Hol szorít a cipó? 17.32: Beethoven-művek. 18.15: Hol volt, hol nem volt. 19.15: Gondolat. — A Rádió Iro­dalmi lapja. 20.15: Operaáriák. I 20.49: Könyvklub. 21.44: Édes anyanyelvűnk. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Bartók: I. vonósnégyes. 23.00: A Hunnia Filmstúdió mű­helyében. 23.15: Az I Music! di Roma ka­marazenekar felvételeiből. 0.10: Dzsesszfelvételekből. PETŐFI 8.05: Dunajevszkij operettda­laiból. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: Csárdáscsokor, verbunkos muzsika. 10.00: Zenedélelőtt. 11.30: A Szabó család. 12.00: A Magyar Rádió népi ze­nekara játszik. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Építsd a házad. 13.30: Szines szőttes. 14.00: Kettőtől négyig. 14.25: Néhány perc tudomány. 14.35: Énekszóval, muzsikával. 15.00: Slágermúzeum. 15.45: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 16.00: Mindenki iskolája. 16.15: A kettős Antonius. 16.35: Egészségünkért! 16.40: Magyar táncdalok — kül­földi előadók. 17.30: Ötödik sebesség. 18.33: Nóták. 19.25: Tallózás a szovjet lapok­ban. 19.45: A beat kedvelőinek. 20.33: 139-660. 22.30: Bródy Tamás szerzemé­nyeiből. 23.15: Oscar Straus operettjeiből. 3, MŰSOR 8.08: zenekari muzsika. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Operaáriák. 10.00: Barokk szerzők műveiből. 10.50: Tanúk nélkül. — Pilinszky János versel. 11.05: Louis Armstrong énekel és trombitál. 11.30: Kamaramuzsika. 13.07: A zeneirodalom remek­műveiből. 13.41: Emlékiratok a szabadság- harc és az abszolutizmus koráról. 14.01: Szimfonikus zene. 15.58: Romantikus zongoramu­16.43: Meditáció — az emberek munkahelyi kapcsolatairól, 16.53: öt földrész zenéje. 17.00: Iskolarádió. 17.15: Törd a fejed! 17.25: öt perc technika. 17.30: Magnóról — magnóra. 18.15: Leontyne Price operafel- vételeiből. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Mauricio Pollini zongora­estje 20.20: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok. — Balassi Bálint.' 21.20: Operaáriák. 21.42: Zenekari muzsika. 23.10: Magyar szerzők művel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom