Petőfi Népe, 1979. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-12 / 213. szám

HIRDETÉSEK APRÓ Ingatlan NÉGYSZOBAS családi ház eladó. Baja, Hámán K. u. 24. Érdeklődni: I. számú ügyvé­di munkaközösségnél. Tán­cslcs u.____________; ______1075 K ISKUNHALAS, Hámán Ka­tó u. 13. sz. alatti lakóház eladó. Érdeklődni Magyar u. 17._________________________2234 E GYSZOBÁS, komfortos, új lakóház, 80 öl kerttel eladó. Kiskunhalas. Kard u. 6. ___________________________2240 T ANYA eladó egy kát. hold földdel. Tázlár. III. kér. 136. sz. Érdeklődni id. Kószó Jó­zsef, Tázlár._____________2250 K ERTES családi házat ven­nék Kiskunhalason, kp. plusz OTP-hitelátvállalással. Aján­latokat levélben kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. „Komfort” jeligé­re.______________________ 2268 J Ö karban levő tanya, mel­léképületekkel, bekerített udvarral. 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas, Bodoglár 282. tanyaszám. ___________________________2272 E LADÓ közületnek, vagy magánszemélynek a bajai FŰSZERT Rezéti (Veránka- sztget) üdülője. Eladó továb­bá egy 500 köbcentis új Moszkva típusú motorcsónak is. Érdeklődni lehet minden munkanapon 7—16 , óráig. FŰSZERT Dózsa Gy. u. 25— 27. sz. alatt. Telefon: 821. _________________________1107 K ISKUNHALASON. Kisfalu­dy u. 69. sz. alatt fél ház el­adó. ugyanott boroshordók, szőlődaráló eladó._______2280 K ISKUNHALAS, Átlós út 60. szám alatti családi ház, sür­gősen eladó. Érdeklődni 16 órától.____________________2284 H ÁZHELY eladó. Pirtó. Üj u. 4. Érdeklődni Űj u. 5. sz. alatt._____________________2308 K ISKUNHALAS határában levő ház, különálló lakha­tásra alkalmas, melléképü­lete olcsón eladó. Tokodi Jó­zsef. Felsőöregszőlök 217/a. ___________________________2312 SÓSTÓ közelében. 700 négy­szögöl szántóterület eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Kertész ,u. 26.___________ 2316 K ISKUNHALASON eladó Posta u. 3. szám alatti ker­tes lakóház beköltözhetően, 240 négyszögöl telekkel. Ér­deklődni: Posta u. 6. Rétiék­nél._______________________2326 K ISKUNHALASON, a FelSŐ- öregszőlőkben egy hold te­rület (400 négyszögöl szőlő a többi szántó) eladó. Kút. és kunyhó van. Érdeklődni Fa­zekas G. u. 81. sz. alatt. ___________________________2331 C SALADi ház, beköltözhe­tően eladó. Baja. ősz utca 2. sz. Érdeklődni: du. 3 óra utam_____________________1123 S ÜRGŐSEN eladó 3 szobás, kertes családi ház, azonnal beköltözhetően. Baja. Kes­keny u. 8, sz.____________1124 B ELVÁROSI kertes 3 szobás, komfortos családi ház, mel­léképülettel eladó. Levele­ket: „Családi ház” jeligére a bajai M. Hirdetőbe.___1125 K ISKUNHALAS központjá­ban, Székely u. 12. alatt el­adó egy rossz állapotban le­vő. komfort nélküli ház. 244 négyszögöl telekkel. Érdek­lődni lehet szombaton és va­sárnap a helyszínen, vagy Budapesten a 685-988 telefon­számon este. _________1163 H ÁZ eladó kerttel. Kecske­mét. Bánk bán u. 6. sz. Ér­deklődni: 14 óra után és szombat. vasárnap egész nap.______________________1044 D UNAKANYARBAN, Nagy­maroson értékes szelidgesz- tenyés üdülőtelek eladó. Tetszetős vidéki cserelehető­ség érdekel. Cím: Jánoshal­ma, Magyar u. 13. Rapcsák. ___________________________1156 S OLT, Hámán Kató 11. szám alatt (Kara-féle ház) szoba, konyhás' családi ház. 300 négyszögöl telekkel beköl­tözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Szabó Antal. 6320 Sol­ton a fenti címen, egész nap. ___________ 306 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó egy szoba, konyhás házrész. Érdeklődni: 17 óra után. va­sárnap egész nap Kecske­mét, Bethlen krt. 28. sz. _____ 1556 V ÁROSFÖLD, ív. kér. 35. szám alatti tanya, egy hold földdel eladó. Érdeklődni: Arany J. u. 23. sz.______1561 H ÁROM és fél szobás csa­ládi ház, 450 négyszögöl te­lekkel eladó. Harsányi Ist­ván. 6346 Sükösd. Petőfi S. u. 69. 1111 Lakág KISKUNHALASI, kétszobás, összkomfortos, házfelügyelői lakásomat elcserélném két­szobás tanácsi lakásra. Ér­deklődni Garbai S. u. 6. Ház- kezelőség. ________________2255 K ISKUNHALASON. Kuruc vitézek tere 32. IV. em. 2-es számú szövetkezeti lakás el- adó.______________________2261 B AJA belvárosában 30 négy­zetméter alapterületű üzlet- helyiség eladó. Leveleket: „Oj" jeligére a bajai M. Hirdetőbe. 1115 BUDAPESTI két és fél szo­bás, tanácsi lakásomat elcse­rélném kiskunhalasi kertes tanácsi lakásért. Leveleket „Két szoba” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2._____________2307 F IATAL házaspár lakást bé­relne, vagy vásárolna Kis­kunhalason. Ajánlatokat „Árajánlat” jeligére a Kis­kunhalasi Hirdetőbe kérjük Magyar u. 2._____________2302 V AROSKÖZPONTBAN két­szobás, OTP-öröklakás el­adó. Kiskunhalas. Szilády A. u. 20. II. em. 18. 2335 TARSASHAZÉPlTÉSHEZ társakat keresünk. Érdek­lődni: Baja. Szamuely u. 29. du. 17 órától._____________1130 ELADÓ 2 szobás öröklakás OTP-hitelátvállalással ga- rázzsaL Baja, Ybl sétány 7. 11. em. 7. Érdeklődni: 18 óra után._______________________1135 K ETTŐ és félszobás utcai emeleti lakás eladó. Baja, Nagy István u. 23. Érdeklőd­ni; a helyszínen._________1133 E LCSERÉLNÉM széchenyi- városi kettő és fél szobás tanácsi értékesítésü lakáso­mat kettő egyszobásra. Min­den megoldás érdekel. Ér­deklődni lehet: Kecskemét, Szimferopol tér 15. sz. II. em. 6. sz. esti órákban._____1505 E LCSERÉLNÉM egy szoba, összkomfortos, szabadren­delkezésű, szövetkezeti, szé- chenyivárosi lakásomat, másfél .szoba, vagy 2 szobás tanácsira. Leveleket „Lakás” jeligére a kiadóba kérek. 1559 Gépek és alkatrészek GR-2-ES Rallye Lada, erő­sített futóművekkel. 120 LE-s motorral, komplett. 185/70-es Uniroyal gumikkal eladó. Kecskemét, Izsáki út 15/a. Mátravölgyi. Este fél 8-tól személyesen, vagy telefonon 11-250, 1022 S—100-AS Skoda eladó. Kecs­kemét, Irinyi u. 20.______3625 S —100-AS Skoda 3 és fél­éves. jó állapotban eladó. Érdeklődni: dr. Tompa Lász­lónál. 6440 Jánoshalma, Ma­gyar László u. 17. Telefon: 268. 17 óra után, mindennap. ____________________________1141 Z E rendszámú Zsiguli 1300-as eladó. Horváth György, Já­noshalma. Magyar László u. 20. szám. Érdeklődni: 17 óra után._______________________1137 M OSZKVICS 412-es személy- gépkocsi és Zsiguli alkatré­szek bontásból eladók. Kis­kunhalas, Zerge u. 6. Érdek- lődni 16 órától. 2238 3 ÉVES Zsiguli Kombi vonó. horoggal levizsgáztatva, 1982 augusztusig érvényes műsza­kival eladó. Kovács István, Pirtó. Kossuth u. 7. 2231 SKODA S—100-as, 5 éves, fehér, garázsban tartott, jó állapotban eladó. Cím: Kál­lai József, Izsák, Széchenyi u. 41.______________________1541 R S 09-es traktor talajmaró­val és utánfutóval jó álla­potban eladó. Tóth Sándor Akasztó, Rózsa u. 3. _____________________________1539 H IDRAULIKUS olajnyomá- sú masszás libatömőgép el­adó. Érdeklődni: Endre Já- nosné. Bugac, Orgovány u. 12, __________________________3660 IB rendszámú 850-es Sport Fiat eladó. Érd.: Bácsbo- kod, Hunyadi u. 34. ____________________1122 I N-ES Lada 1200-as jó álla­potban eladó. Érvényes műszaki vizsga 1981. Baja, Bokodi u. 60/c. Csanádi. ____________________________U26 H ÉTÉVES 412-es Moszkvi­csomat eladnám, vagy Tra­bant Combival elcserélném. Érd.: Baja, Dimitrov u. 7. sz. alatt 15 órától. ______1131 B ARKÁCSOLÁSRA alkal­mas 800-as vasesztergagép eladó. Cím: Bácsalmás, Fürst S. u. 1. sz. (Juhász) 1138 MEGVÉTELRE keresek négyhengeres „Csepel" motort príma állapotban. Leveleket ármegjelöléssel ifj. Pál János, Orgovány, Vörösmarty u. 2. alá ké- rek. ________________________3685 M AGANJARÖRA is alkal­mas 2 hengeres Csonka motor kitűnő állapotban eladó. Drevenka Miklós. Soltszentimre.____________3690 Z C forgalmi rendszámú 1500-as Lada eladó. Érdek­lődni: 5 óra után, Klskun- majsa, Árpád u, 15, 1179 RENDSZÁMMAL ellátott 2 hengeres Diesel-motoros, billenőplatós, összkerék meghajtású magánjáró el­adó. 6075. Páhi, Rózsa út 25. 1563 126-OS Fiat 3 éves, friss műszaki vizsgával eladó. Jánoshalma, Vasbolt, tele­fon: 152. 1161 UY-OS Trabant Speciál eladó. Kiskunhalas, Sem­melweis tér 6. 973 ELADÓ UT-S S—100 L. Skoda. Kecskemét, Dózsa Gy. út 19. II. emelet 6. Érdeklődni: 17 órától. 3607 KEVESET használt, 4 éves, 1200-as Zsiguli eladó. Vá­rosföld, Béke út 39, 3675 GAZ 69-es Raj személygép­kocsi eladó. Orgovány, Né­meth I, u, 11, _________3684 1 900 OPEL Rekord eladó, kisebb kocsit . beszámítok. Érdeklődni: egész nap Kecskemét, Széchenyi krt. 33. 1/24.____________________3734 M OSZKVICS 403-as. 407-es bontási anyag, jó állapot­ban lévő ajtók, üzemképes motor, 408-as hengerfej, 4 db 590x15-ös új gumi fel­nivel eladó. Bakos Kecs­kemét, Batthyány u. 31. ____________________________1547 Z D rendszámú Zsiguli Combi eladó. Dukai János Soltvadkert, Költői út 113. Érdeklődni: szombat, va­sárnap egész nap. _______1554 Z E rendszámú 1200-as, fe­hér Lada eladó. Orgovány, III. kér. 243. Vida Imre. Érdeklődni: 16—20 óráig. ____________________________1550 4 08-AS Moszkvics alkatré­szenként, 850-es Fiat ajtók eladó. Cím: Baja, Szegedi út lángossütő mögött, II. kér. 39. sz.________________1109 JÖ állapotban lévő CS- rendszámú 408-as Moszk­vics eladó. Érd.: Huber József Hajós, Fácános út, 12. sz. alatt.______________nio V ENNÉK 126-os Polski Fiat gépkocsit. Leveleket: „Készpénz” jeligére a ba­jai M. Hirdetőbe kérem. ____________________________1113 U M-ES Zsiguli személy- gépkocsi jó állapotban el­adó. Cím: Csávóly,. Dózsa Gy, u. 44,_________________1118 1 200-AS Zsiguli friss mű­szaki vizsgával eladó. Ér­deklődni Kiskőrös, Erdőte­lek, Sivány dűlő 50. vagy gázcseretelep. _____________2276 Ü H rendszámú 1200-as Zsi­guli eladó. Kiskunhalas, Vihar u. 11.______________2275 R AJ Gaz gépkocsi 1981-ig érvényes műszakival eladó. Jánoshalma, Bajai u. 10. ____________________________2279 K EMPER fűkasza jó álla­potban eladó. Kecel, Ság- vári u. 27. Darázs István, __________________________ 2282 SKODA Octávia érvényes műszakival eladó. Kiskun­halas, gátőrház. AFIT mel­létt. ________________________2285 B ENZINES négykerék­meghajtású munkagép el­adó. Kiskunhalas, Deák F. u. 9._______________________2287 5 ÉVES Trabant eladó. Kiskunhalas, Sziklai S. tér 12. Érdeklődni 17 óra után. _____________________________2288 JO karban lévő 3 éves Dacia eladó. Tompa, Kini­ZSi u, -50,_________________ 2290 5 0-ES Super Zetor jó ál­lapotban, billenős pótkocsi­val eladó. Kiskunhalas, Felsőkistelek 58. Farkas Benő,_______________________2291 R 16-OS most vizsgázott, kitűnő állapotban eladó. Tompa, Jókai u. 18/a. Ugyanitt R 16-os motor tartozékokkal eladó. ____________________________2293 1 200-AS Zsiguli jó állapot­ban, felújított motorral el­adó. Kiskunhalas, Kertész u. 20. 2294 6,5 TONNÁS pótkocsi el­adó. Kiskunhalas, Jókai u. 39. __________________________2297 W ARTBURG 353-as eladó. Kiskunhalas, Lenin tér 3. I. em. 4.__________________2298 O J teherutánfutó, valamint 850-es Fiat sürgősen eladó. Kiskunhalas, Zerge u. 3. sz. (Vásártérhez közel.) 2299 ZE-S 1200-as Zsiguli el­adó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 78 a. Érdeklődni 16—18 óráig._____________ 2300 J O állapotban lévő S—100- as Skoda eladó. Kiskunha­las, Szabadkai út 3. Ba­bós._________________________2301 ZE rendszámú (3 éves) 1200-as Zsiguli eladó. Sán- dorfalva, Petőfi u. 70. _____________________________2303 SKODA S 100-as, IP rend­számú személygépkocsi el­adó. Érdeklődni Kisszállás, Piroshetes vendéglőben. _____________________________2304 126-OS Polski karosszéria eladó. Kiskunhalas, Sza­badkal út 16._____________2305 M TZ 50-es traktor, 5 ton­nás billenős pótkocsival kitűnő állapotban eladó. Kiskunhalas, Széksós u. 27. Érdeklődni 17 óra után. 2306 OLDALKOCSIS motorke­rékpár kétéves műszakival eladó. Martin István Solt­vadkert, Középcsábor 120. sz. __________________________2318 U E .rendszámú 1200-as Zsi­guli eladó. Kunbaja, Rákó- czi út 10.__________________2319 V OLKSWAGEN 1302-es 1 éves műszakival, magnós rádióval eladó. Kiskunha­las, Radnóti u. 15. Érdek- lődni 18 órától.__________2321 W ARTBURG 1000-es eladó. Kiskunhalas, Kuruc vité­zek tere 24. IV. em. Né­meth. Érdeklődni 16 órától. 2322 ZB rendszámú 1200-as Zsi­guli bevonulás miatt eladó. Kiskunhalas, Hámán Kató U. 32. 2325 TRABANT 601-es 1981-ig ér­vényes műszakival olcsón eladó. Kiskunhalas, Sóstói- szőlők 5. __________________2327 I E rendszámú Trabant friss műszakival eladó. Kiskun­halas, Vasút u. 14. Erdek- lődni 17 óra útán. 2333 CZ rendszámú Trabant 1981-ig érvényes műszaki­val, jó állapotban eladó. Bartucz János postás Kis- kunmajsa, Munkásőr u. 20. 2338 Egyéb adásvétel ELADOK: gerendák, horog­fák. deszka, léc, ajtók, ab­lakok. vasgerenda, betonát­hidaló, parketta, szegedicse­rép. garázsajtó, téglatörme­lék, tűzifa, pala. Kecskemét, Batthyány u, 3.___________3516 B OROSHORDÖK eladók. Ja- kabszállás, III. kér. 148. Far- kas Tibor.________________1518 T ÖRZSKÖNYVEZETT pin- csikölyök eladó. Kecske­mét, Árpádváros 10/a. (Kis- kőrösi út) ■________________1564 BERNÁTHEGYI kutyapár és új 120-as külföldi extra harmonika eladó. Kiskun­halas, Nyár u. 1. sz. 2292 Nutriák eladók. Imrehegy, Szarkás 130. (Iskolánál.) 2310 LUCERNASZÉNA rendről eladó. Érdeklődni Oj Élet Mg. Szakszövetkezet. Imre- hegy. ______________________2311 F IATAL és 2 éves kosok eladók. Kiskunhalas, Füzes puszta 53. Karai Sándorné. 2320 OLCSÓN eladó, szovjet automata mosógép, réz- csillár és egy szovjet rá­dió. Kiskunhalas, Vajda u. L__________________________2324 R ÖVID bécsi zongora el­adó. Kiskunhalas, Dob u. 2. (Kis TOZÉP mellett.) Érdeklődni 17 óra után. 2328 OJ 24 programos Naumann varrógép, garanciával és kovácsoltvas előszobafal- tükörrel eladó. Kiskunha­las, Kuruc Vitézek tere 34. IV. emelet 1. Szabó. 2329 GUMISKEREKÜ, 300 kg teherbírású kézikocsi és morzsolt kukorica eladó. Kiskunhalas, Holló u. 1. 2337 140—260 LITERES boroshor­dók eladók. Baja, Deszkás utca 12, sz, _______________1121 E LADÓ egy kataszteri hol­don álló cirok. Eladás megegyezés szerint. Cim: Bischof János, Nemes­nádudvar. Petőfi u. 71. sz. 1127 ELADÓ 2 db 2000 literes olajtartály. Érd.: Baja. Pandúr u. 60 á. munkana­pokon 14 óra után. 1128 KÉTSZÁZ literes prés. da­rálóval eladó. Baja, Desz- kás utca, 12, sz.________1129 T1ZHEKTÓLITERES szü­retelőkád eladó. Baja, Rá­kóczi u. 12. sz. alatt. 1132 1400—1500 DB cserép (kis- szegedi és hófogós) eladó. Kecskemét, Szegedy Lajos u. 15. 3688 PRÉS, 600 literes, egy 15 hektóliteres kád és egyéb borászati felszerelések el­adók. 6440. Jánoshalma. Dózsa Gy, U. 46. ________1162 S ZÖLÖPRÉS, 5 hl-es, jó állapotban eladó. Csengőd. Szabadság u. 52._________1568 V IRÁGPOR eladó. Kerek­egyháza, Engels u. 113. Beszteri János. 1546 ELADOK: boroshordók 5— 10 hl-ig, szőlöprés, daráló, 20 hl-es lemezkád, szétszed­hető autógarázs. Érdeklőd­ni: vasárnap egész nap Benkóczki Sándor, Kiskő­rös, Március 15. U. 7. sz. 1537 Vegyes FIATAL házaspár üres al­bérleti szoba-konyhás la­kást keres Kiskunhalason. (Esetleg eltartási szerződést kötne.) Leveleket „Pontos fizető" jeligére a Kiskunha­lasi Hirdetőbe kérem. Ma- gyar u. 2, _________________2296 Ö NÁLLÓ, ügyintézői, elem­zői. előadói, vagy csoport- vezetői munkakörben állást változtatnék. üzemgazdász végzettséggel. Ajánlatokat: „Szorgalmas 198 090” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek._______________3672 J UHÁSZT keresek 250 db birka mellé 25 db saját bir­kával Jánoshalmára. Aján­latokat levélben „Lakás megoldható” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u. 2278 BÚTOROZOTT szobába egy lány szobatársat keresek. Kiskunhalas, Sóstó u. 3. ___________________________2317 I DŐS házaspár üres vagy bútorozott szobát keres konyhahasználattal Kiskun­halason. Ajánlatokat levél­ben kérjük „3 személy” jel­igére a Kiskunhalasi Hirde­tőbe, Magyar ú. 2. 2323 BÚTOROZOTT szobába nő­társat keresek. Kiskunhalas, Semmelweis tér 11. szám. 2286 IDŐSEKET szerető és tisz­telő fiatal. 2 gyermekes há­zaspár kecskeméti vagy vi­déki idős házaspárral laká­sért eltartási szerződést köt­ne. Gyermekszeretők előny­ben. Leveleket „Nyugodt csendes otthon 198 108” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 3689 KISGYERMEK gondozását vállalom. Kiskunhalas, Ku­ruc vitézek tere 8. IV. em. 15. Ugyanitt panorámás ba­bakocsi eladó. 2315 TSZ-EK. szakszövetkezetek figyelem! ÁUategészségőri és inszeminátori szakképesítés­sel, kocsival rendelkező, kecskeméti fiatalember ál­lást keres. Leveleket: „Vi­déken is 198 123” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. 3704 JUHOK gondozását vállalom feles, vagy bérletes tartás­ban 1979. október 1-gyel. Le­veleket: „Bácska” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe ké­rem. 1116 HIVATÁSOS személy-, te­her- és autóbuszvezetői tan­folyamot szervez az Autó- közlekedési Tanintézet. Je­lentkezni lehet: Kecskemét. Villám I. u. 12. Emeleti iro­da, _______________________3677 B ÚTOROZOTT szoba két diáklány, vagy fiatal házas­pár részére kiadó. Kecske­mét, Zalka M. u. 11. IV. 18. 1540 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas. Dékány A. 12. 2314 KÖZLEMÉNYEK KECSKEMÉTI Ingatlankezelő és Táv­fűtő Vállalat közleménye: Tűz- és kár­esetek megelőzése érdekében kérjük bérlőinket: tüzelőolaj, kőszén, tűzifa, motorkerékpár, kerékpár stb. tárolá­sánál, gépjármű elhelyezésénél, tető­térben való anyagtárolásnál tartsák be a tűzvédelmi szabályokat. A lakást, melléképületet, mellékhelyiséget ren­deltetésszerűen kell használni. 3636 A VlZMÜ Vállalat értesíti t. Fogyasz­tóit, hogy Kiskunhalas városi ivóvíz- hálózatán 1979. szept. 17—21-ig fertőt­lenítést végeztet. A fertőtlenítés tarta­ma alatt a víz klórízű, nem minden esetben fogyasztható. Kérjük fogyasz­tóinkat, ez időre ivóvízszükségletüket előretárolással szíveskedjenek biztosi- tani. Üzemmérnökség. 2330 Gyászhír Megrendültén tudatja a gyászoló család, hogy DR. KOCSIS MÁTYÁS nyug. városi főjegyző 1979. f. hó 10-én elhunyt. Temetése f. hó 13-án, du. 14 órakor les/ a kiskunhalasi róm. kát. temetőben. 2340 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa IRHÁZI FERENC a Tejipari Vállalat dolgozója életének 51. évében, rövid súlyos betegség után csendesen elhunyt. Temetése f. hó 13-án, 14 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló csatád. 1607 • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZEMEREY PÁL budapesti lakos, 53 éves korában elhunyt. Temetése f. hó 14-én, 14 órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló család. 1601 • • • Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám FABIAN ISTVANNÉ Krlzsa Erzsébet Kecskemét, Csilléri u. 9—11. szám alatti lakos. 43. évében elhunyt. Te­metése f. hó 13-án. háromnegyed 3 órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló leánya. 3742 Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, szomszédoknak, akik szeretett édesapánk, nagyapánk, apósunk, testvérünk ID. RÉKASI JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Kiskunhalas. 2309 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, akik felejt­hetetlen feleségem, testvérem, anyó­som. nagymamánk SZABÓ ISTVANNÉ Antal Erzsébet búcsúztatásán megjelentek, részvé­tükkel fájdalmunkat ‘ enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 1558 • * • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, isme­rősöknek, akik SZERDAHELYI DÖMÖTÖRNÉ sírjára koszorút, virágot helyeztek, és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 1342 SkecskemÍ Fokozódik a 10 000 bányászlakás kormányprogram megvalósítása Komlón A kormányprogram célja: a bányászat munkaerő-állományának fiatalítása. A bänyäszlakasok kiutalásának FELTÉTELEI: — bányamunka vállalása férfiak részéről, — 18—35 éves életkor, — 10 éves szerződés föld alatti munkára. Kizáró ok: az előző munkahely gyakori változtatása. Várakozási idő: I év. Részletes felvilágosítást ad a Mecseki Szénbányák munkaügyi osztálya: Pécs, Komját Aladár u. 5. 7629. Telefon: 12-333. 29 Mekalor olajkályha-szerviz u egész megye területén Beje, Kouuth Lajos u. X. TuLt 1* Csávoly, Széchenyi u. 2*. Tűit *9 Hercegszántó, 29. sz- Iparéllek bolt. Jánoshalma, Vaa. éa Edénybőlt, Rá­kóczi u. 6. Tel.: 152 Kalocsa. 531. «, Járműből!. Tel.: 175 Kecskemét, Mikes u. 4. Tel.: 11-9*9 Kiskunhalas, Halasi Áruház, Lenin tér 1. _ Kiskunfélegyháza, 211. sz. Műszaki Áruház. Soltvadkert, Vasbolt. Tel.: 47. Szabadoséi!ás, aagsrtn tér 1. Olvassa9 terjessze lapunkat! FELHÍVJUK a tisztelt lakosság figyelmét, hogy háztartási fűtőolaj és egyéb anyagok (bútor, iparcikk, stb.) házhoz szállítását vállaljuk DUNAMENTI SZOLGÁLTATÓIÉ ARI SZÖVETKEZET BAJA, Szabadság u. 25. Tel.: 737., KALOCSA, Tömöri ű. 6. Tel.: 221. 1119 Hirdessen lapunkban! Munkaalkalom KONYHÁRA női dolgozót és takarító­nőt azonnal felveszünk. Országos Pe­dagógus Gyermekotthon, Kecskemét, Zója u. 9. Jelentkezni lehet délelőtt a gazdasági vezetőnél. 1153 AUTÓBUSZVEZE­TŐKET vállalati dolgozók szállításá­ra, és gyakorlattal rendelkező gépko­csi-karbantartókat felveszünk. Kecskeméti, akasztói, ágas­egyházi, dunaegyházl, izsáki, tiszaalpá- ri, vagy a felsorolt helyiségekhez kö­zeli lakosok jelentkezzenek. Jelentke­zés: Bács megyei Állami Építőipari Vállalat Kecskemét, Klapka u. 34. fszt. 10. 3676 SKÁLA SKALA kereskedelmi bét KISKUNMAJSÄN 1979. SZEPTEMBER 17—22-IG. JCejteJse (el ávukázankat is szakiizLeieiiiket! ÁFÉSZ, KISKUNMAJSA 1168 .v.v.sv.v.v.v.,.,.v.v.vX':öm,k,:,:ö! mmm MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.05: Tévétorna (ism.) (Színes.) 8.10: Iskolatévé. Fizika (ált. isk. 6. oszt.) Kölcsönhatás, erő, mozgás oszt.) 8.50: Ének-zene (ált. isk. 1. 9.30: Fizika (ált, Isk. 7. oszt.) Egyensúly folyadékokban és gázokban 10.05: Éjszakák és nappalok. Lengyel tévéfilm-sorozat, XII1. rész: BogumlI és Barbara (Ism.) 11.00: Delta. Tudományos híradó 11.2«: A Chick Corea együttes műsora. NSZK zenés film 16.10: Hirek 16.15: Reklám 16.20: Kuckó (Színes.) 16.50: Magyarország—Cseh­szlovákia labdarúgó­mérkőzés. Közvetítés Nyíregyházáról (Színes.) 10.45: Staféta. Tíz perc ifjúság 10.55: A Közönségszolgálat tájékoztatója 19.00: Reklám 19.10: Esti mese 19.20: Tévétorna (Színes.) 19.30: TV-Híradó (Színes.) 20.00: Jövedelmező állás. Tévéjáték A. N. Oszt- rovszkij színművéből 21.45: „Őneki meg van bocsájtva”. Örökbefogadás —- Dokumentumfilm 22.15: TV-Híradó 3. (Színes.) 22.25: TV-Tükör 2. MŰSOR: 20.00: Van képűnk hozzá! Tévénézők vetélkedője 20.45: Kamerával hetedhét or­szágon át. Francia film­sorozat. Thaiföld (Színes.) 21.00: TV-Híradó 2. (Színes.) 21.20: Kisfilmek a nagyvilágból. Elet a Szahara peremén. Francia dokumentumfilm (Színes.) 22.00: Kísérletek a korallzáto­nyon. NSZK ismeret- terjesztő rövidfilm (Színes.) KOSSUTH 8.54: Beszélni nehéz. 9.06: Nótacsokor. 9.53: Gyermekrádió. Tarka me­se, kis mese. 10.05: Csiribiri. Ezeregy törté­net kicsiknek. 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.50: Zenekari muzsika. 11.30: Operettfinálék. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Házunk tája. 12.50: Operaslágerek. 13.20: Örökzöld dzsesszmelódlák. 14.18: Kritikusok fóruma. Mezei András: Az Író álnevei. 14.28: Egy ifjúsági zenei verseny történetéből. 15.10: Bárdos Lajos népdalkóru­saiból. 13.25: Magyarország—Csehszlová­kia válogatott labdarúgó- mérkőzés. 17.27: Lipcsei mozaik. Tarnól Gizella riportja. 17.52: Bach-művek. 18.15: Gyermekrádió. Hol volt, hol nem volt. Réka a kréta. Krtsta Bendova meséje. 19.15: Gondolat. 20.00: Bruno Walter öröksége. 21.30: Külpolitikai klub. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Romantikus kórusmuzsika. 22.50: Turistaúton Indiában. I. rész. 23.10: Barokk kamarazene — ma­gyar előadóművészek tol­mácsolásában. 0.10: Táncdalok. PETŐFI 8.05: Blaháné. Részletek Polgár Tibor daljátékából. 1.20: Világtörténelem dióhéjban. 10.00: Zenedélelőtt. 11.30: A Szabó család. 12.00: Népi zene. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Egy kis figyelmet kérek! Darvas! István jegyzete. 13.30: Színes szőttes. A királyfi elindul. 14.00: Kettőtől négyig. 14.25: Néhány perc tudomány. 14.35: Slágermúzeum. 15.27: Mersei Miklós énekel. 15.42: Jeanette MacDonald filmdalokat énekel. 16.00: Párbeszéd a novelláról. 16.35: Egészségünkért! 16.40: Magyar fúvószene. 17.05: Énekszóval, muzsikával. 17.30: Ötödik sebesség. Ifjúság — politika — kultúra. 18.33: Nyolc rádió nyolc dala. A Bolgár, a Csehszlovák, a Finn, a Lengyel, az NDK, a Román, a Szovjet és a Magyar Rádió közős tánc- , zeneműsora. 19.03: Bocaccio. Részletek Suppé operettjéből. 19.25: Tallózás. 19.45: A beat kedvelőinek. 20.33: Szín — játék. Nagyító alatt a zalaszentgróti tá­bor — II. 21.25: Félóra a Kolinda együt­tessel. 21.55: Tánczene. 22.27: Kellemes pihenést! Szóra­koztatózene éjfélig. 23.15: A szórakoztatózene folyta­tása. 3. MŰSOR 0.08: Francia operákból. 9.00: Katedra. Továbbképzés pedagógusoknak. 9.30: Szimfonikus zene. 10.40: Machaut vokális müveiből. 11.05: Vonós kamarazene. 11.50: A trubadúr. 12.40: „ ... miért nő a fő, hogy­ha majd leszárad?’* 13.07: Zenekari muzsika. 15.02: Bartók vokális zenéjéből. 15.29: Dzsesszfelvételekből. 16.00: XIX. századi operákból. 16.51: Üt földrész. Kambodzsa, rejtelmeiről. 17.01: Meditáció — a manipuláció 17.11: Magnósok figyelem! 17.56: Beethoven: A-dúr vonósné­gyes. Op. 18. 18.22: Pro Musica — Nemzetközi rádióműsor-verseny. 19.05: Katedra. 19.35: Hangfelvételek felsőfokon. 20.32: Vietnam zenéje. Tran Van Khe előadássorozata — III. 21.07: Hangverseny. A Lipcsei Rádió szimfonikus zene­karának műsora 21.57: Irodalomludósaink fóruma. 22.27: Petrovlcs Emil: C’est la guerre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom