Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-15 / 164. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELADÓ régi ház Kecskemé­ten újjáépítésre, gazdálko­dásra alkalmas. Leveleket ,,Sarokház 190 963” jeligére kecskeméti Magyar Hirdető­be. ______________________2677 H ETÉNYEGYHAZA, Lenin utca 123. számú ház eLadó. vagy elcserélem széchenyi- városi szövetkezeti lakásra. Érdeklődni: 16 órától hely­színen. ______________ 2713 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó 2 szoba, konyhás ház, garázs és mellékhelyiséggel. 1200 négyszögöl területtel. Helvé­cia, Temető sor 13. 28630 300 NÉGYSZÖGÖL nem oszthatói telek eladó, Keszt­hely kertvárosban. Érdek­lődni Göllei Lajos Hévíz, Park u. 1.______________1370 F ÉLKÉSZ családi ház el­adó. Kiskunhalas, Április 4. lakótelep, Tulipán u. I. Érdeklődni Szilády A. 20. 1/14._____________________1371 T ATAHAZÁN, József Attila u. 16. sz. alatt 400 négy­szögöles telek, beköltözhető 2 szoba konyhás régi ház­zal eladó. Érdeklődni lehet: Herjeczki Géza, Jánoshal­ma, Rákóczi u. 19. 6440. __________________907 KERTES összkomfortos, családi ház. eladó, városföld, Petőfi u. 29. Érdeklődni le­itet szombat délután és va­sárnap. ________ 2552 E LADÓ Kecskemét, Révész Imre u. 2. számú ház. Ér­deklődni: Damjanich u. 13. szám alatt, dr. Révész Zol­tán nénál.______________23988 ELADÓ Kecskemét. Cserép utca 2 a, kétszobás kertes ház. 2675 BAJA központjában (Perc u. 2.) 8 lakásos társasház- építésre alkalmas ház, te­lekáron eladó, jelentkezés a bajai ingatlanközvetítőnél. _____________________882 A PIAC mellett, beköltöz­hetően eladó 4 szobás ház­rész. Megtekinthető: Kecs­kemét, Szarvas u. 4. 16 órá­tól._____________________23997 ELADÓ Kecskemét. Liliom u. 2. szám alatt, 3 szobás ház, nagy udvarral, sok melléképülettel. Érdeklődni lehet kedd.(péntek délelőtt a helyszínen._____________47614 1 20 NÉGYZETMÉTERES csa­ládi ház eladó. Szabadszál­lás Könyves K. u. 4. Ér­deklődni: 16 óra után. ___________47608 N AGY kerttel összkomfor­tos ház eladó. Kecskemét, Műkertváros, Jácint utca 6. __________________2749 • H ELVÉCIA Széles köz 5. számú 2 szobás ház 1516 négyszögöl szántóval eladó. Köves út mellett, víz vil­lany van. Érdeklődni 18 óra után._____ 47611 B EKÖLTÖZHETŐ villaépü­let villanegyedben eladó. Kecskemét, Klapka utca 4. szám 4-es szoba. 2730 Lakás ELADÓ társasházban 2 és fél szobás, garázsos lakás. Érdeklődni: Kecskemét. Sar­kantyú- u. 3. fdszt. 1. 21142 ELCSERÉLNÉM széchenyi- városi, 2 szobás, 3. emeleti, összkomfortos, szövetkezeti lakásomat városközpontira. Leveleket: ,,Szalagházi előnyben” jeligére a kiadó­ba kérek. ________24000 E LADÓ társasházban, 2 szo­bás. garázsos lakás készpénz és OTP-hitelátvállalással. Érdeklődni: vasárnapokon 13 —16 óráig Kecskemét, Nyíri u. 5. II. em. 5. alatt, hét­köznapokon Hetény Úri- hegy 196. szám alatt, Polgá- réknál.________________ 23995 A ZONNAL beköltözhetően eladó Kecskemét. Széchenyi krt. 33. IV. em. 173. alatt minigarzon lakás. Érdeklőd­ni: vasárnap a lakáson hét­köznap a 9. számú Volán Vállalatnál 8—16 óráig. Abel Miklósné. _______________47560 2 SZOBA hallos, OTP-s la­kásomat kisebbre cseré­lem. Kecskemét, Stádium u. 9. IV. em. 54. Érdeklőd­ni: 17 óra után.______2762 E LCSERÉLNÉM Budapest, óbudai két és fél szobás összkomfortos szövetkezeti lakásomat lajosmizsei csa­ládi házra. Érdeklődni: La- josmizse, Hunyadi u. 14. Borbély._________________47630 K ECSKEMÉT, Mű kertváros Népfront utca 20. épület, fszt. 2. számú 2 szoba ga­rázsos lakás eladó. Érdek­lődni: 15—19 óráig. 2735 Gépek és alkatrészek RAJ-GAZ 2 éves műszaki­val. kifogástalan állapotban eladó. Kecskemét, Hargita u. 4^________________ 2708 HENGERFÜRAST, csapá­gyazást, dugattyú készíté­sét személygépkocsikhoz és RS traktorokhoz vállal Tóth. Kiskőrös. Lenin u. 17. ________________________1754 1 965-ÖS kiadású Opel Ka­dett, felújított motorral, al­katrészként is eladó. Szabó József, Mélykút, Lenin tér 9. 23966 BS 50-es Simson (kétéves) és egy japán hátimotoros permetezőgép eladó. Solt- vadkert, Középcsábor 52. sz. 1360 IX rendszámú Skoda Coupé személygépkocsi friss mű­szaki vizsgával eladó. Ér­deklődni : Kiskőrös. Mohá­csi u. 38. 17 óra után. ____________ 49605 V ADONATÚJ „.Vetyerok” 250 köbcentis csónakmotor, tirisztoros gyújtásé eladó. Érdeklődni lehet: Bolvári Ferenc 6300 Kalocsa, Szé- rűskert út 3. szám alatt. egész nap._____ 239 M IB motoros 4 kerék meg­hajtású munkagép Rapitox- szivattyús permetezőfelsze- reléssei együtt eladó. Solt- vadkert. Tanács u. 17. ___________ 23993 V OLKSWAGEN Passat Lu­xus négyajtós, kockalám­pás személyautó eladó. La- josmizse. telefon: 122. 2757 ELADÓ 1200-as Zsiguli. Ballószög, Rákóczi u. 45. Csókás. 2752 ELADÓ jó állapotban levő CP-s 601-es Trabant Limou­sine lejárt műszakival. Ér­deklődni: Lukács András, Kecel, öreghegy 6. (Halasi útL_______________________2674 J Ó állapotban levő 1300-as Polszki Fiát eladó. Érdek­lődni: Marozsi, Kecskemét, Erzsébet krt. 63. Vasárnap egész nap. 23985 45-ÖS, 50-es MTZ, pótko­csival eladó. Kecel, Rá­kóczi u. 92.______________1364 ELADÓ UC rendszámú Zsi­guli gépkocsi, kifogástalan. Megtekinthető: Kecskemét, Budai Dezső fasor 5. alatt, a déli órákban.________ 2732 15 00-AS Polski Fiat. friss műszaki vizsgával, igényes­nek eladó. Megtekinthető: vasárnap délelőtt 11 óráig más napokon 16 órától. Cím: Kecskemét Zalka Máté út 1. III. em. 14. 47490 Egyéb adásvétel BETON ÁTHIDALÓK. vas­gerendák, ajtók, ablakok, léc, faanyag, láncredőnyös ajtók kirakatablakok, mo­zaiklap, nádpalló, kő- és téglatörmelék, deszka, ga­rázsajtók, 40x40-es pala­parketta, sárléc, nagy szege­di cserép, eladó. Kecskemét. Batthyány u. 3. (Jalta boro­zóval szemben.) 2613 ELADÓ: tégla, parketta, cserép gerendák, horogfák, léc, ajtók, ablakok, üvegfal, mozaiklap. nagykapu. Kis­kunfélegyháza, Szabadság tér 1. (Bejárat 1944-es Mártí­rok útja hentesüzlet mel­let t.) ______________________2664 6 ÉVES, bőtejelő tehén el­adó. Császártöltés, Keceli út 108. sz. Érdeklődni 18 óra után._________,_______ 1372 F ÉLSZ E REL ÉS SE L e 1 Iá t ott akváriumok eladók. Érdek­lődni lehet az esti órákban Kecskemét, József Attila u. 6. szám I. em. 1/ Deák. ______________________/ 47574 ELADÓ 400 literes mélyhű­tőgép, színes és feket-fehér televízió,. Komár kismotor 5000 kilométerrel, különbö­ző villanymotorok, 4,5 kW, 5,5 kW, 3 kW, 600 W. Dá­vid János, 6328 Dunapataj, Ordasi u. 75. ___________47571 E LADÓ 4 éves sodrott ló csikóval. Kecskemét, Körö­si hegy 38. Hajsz Imrénél. _________________________47817 É LADp 53 db anyabirka bárányokkal, valamint egy pár almásderes 2 éves ma­gyar csikó, egyesbe és pá­rosba bekocsizva. Izsák, Szajor dűlő 232. szám, Sin­£0 Mihály. __ 47646 E LADÓ 3 db könnyű gu- muskocsi, valamint fias és vemhes kocák fias tehenek és egyéves nagy magyar heréit csikó. Izsák, Szajor dűlő 260. szám. Kullai Ti­bor. 47645 EGY db olajkályha. 5 db olajoshordó, egy db 100 lite­res villanybojler eladó. Kecskemét, Sétatér u. 16. szám. 47580 Vegyes ÁPOLÓT, keresünk idős fek­vőbeteg férfi mellé napi 8 órára. Érdeklődni vasárnap délután 3 órától. Kecskemét, Szeleifalu, Présház u. 27. 21150 KÖZULETEK, magánosok figyelem! Baja Városi Ta­nács V. B. Pénzügyi és Munkaügyi Osztálya értesíti az érdeklődőket, hogy 1979. július hó 20. napján 9 óra­kor nyilvános árverést tart a Baja Városi Tanács föld­szinti tárgyalótermében (Ba­ja, Béke tér 1.). Az érdek­lődők ajánlatukat írásban Baja Városi Tanács V. B. PTM. Osztálya 6500 Baja. Béke tér 1. címre közölhe­tik az árverés napjáig, va­lamint szóbeli ajánlatot te­hetnek árverésen a Baja. Április 4. tér 7. számú épü­let (3 db lakás) bontására. 854 MÁJUS 29-én. a Kecskemét —Soltvadkert útvonalon el­veszett piros műbőr ülőgar­nitúra kettő darabja. Kérem a becsületes megtalálót, ju­talom ellenében értesítsen. Kiskőrös. Szent István u. 21. szám alatt. 2759 BETEG mellé gondozót ke­resek. Érdeklődni: Kecs­kemét, Talfái köz 5 a. es­te 7 óra után. _ 2760 BEDOLGOZÓKÉNT elhe­lyezkednék Kecskeméten. Ajánlatokat ..Minden mun­ka érdekel 191 039” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe. _________ 2753 K IADÓ központban levő külön bejáratú gázfűtéses bútorozott szoba fürdőszo­ba-használattal lányok ré­szére. Kecskemét, Csongrá­di út 28. Érdeklődni: na­ponta 18 óra után. Vasár­nap egész nap. 2691 Házasság 33 ÉVES. 165 cm magas, bar­na. segédmunkás elvált fér­fi keresi korban hozzáillő, házias nő ismeretségét há­zasság céljából. Leveleket ,,Bízzál bennem” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hir­detőbe. Magyar u. 2. sz. 1358 29 ÉVES, 167 cm magas, szakmunkás legényember, házasság céljából megismer­kedne szerény házias lány*- nyal, vagy elvált asszony- nyal. Egy gyermek nem akadály. Kézzel írott, fény­képes levélre válaszolok. Le­veleket ,,Régóta kereslek” jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. 1353 54 ÉVES. 150 cm magas, jó anyagiakkal rendelkező gyermektelen özvegyasz- szony, szeretne megismer­kedni házasság céljából, korban hozzáillő, jogosít­vánnyal rendelkező férfi­vel, 54—80 év,es korig. Csak özvegyek írjanak! Leveleket: „Együtt—egymá­sért” jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendelt­ségébe kérem! 239 KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Helvécia Köncsögpusztán léte­sített kisfeszültségű légvezetéket 1979. július 20-án feszültség alá helyezi. Fenti időponttól a létesítmény érinté­se és megközelítése életveszélyes és .tilos! 2754 Gyászhir Mély fájdalommal tudatom, hog> édesapám FAKAN ISTVÁN Vgasegyháza, Kossuth L. u. 2. s/. alatti lakos, életének 68. évében el­hunyt. Temetése f. hó 16-án, hét­főn 15 órakor lesz az ágasegyha/i temetőben. Gyászoló család. 2791 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk minden ked- \ es rokonunknak, szomszédaink­nak, régi barátainknak« akik HORVATH IMRE temetésén részt vettek, utolsó út­jára elkísérték, sírjára virágot helyeztek és gyászunkban velünk ereztek. Gyászoló család. 47-.tr, Munkaalkalom VIDIA Kereskedelmi Vállalat Kecs­keméti Kirendeltsége vas- és műsza­ki szakmába üzletkötőt felvesz. Je­lentkezés helye: Kecskemét, Halasi u. 12. Munkaügyi csoport. 2774 A SZERSZÁM­GÉPIPARI Mü­vek, Kecskemé­ti Gyára felvé­telre keres ter­melési osztály- vezetői munka­körbe felsőfokú,' műszaki végzett­ségű több éves szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállalót. Felveszünk továbbá D. kategóriás gépjárművezetőt, szak- és betanított forgácsoló munká­sokat, szak- és betanított szerelőket, meósokat, segédmunkásokat. Jelent­kezni lehet: a gyár munkaügyi cso­portjánál, Kecskemét, Szegedi út 49. 877 A BÁCS-KISKUN megyei Allatforgal- mi és Húsipari Vállalat gyakorlott fér­fi gépkocsi-ügyintézőt keres felvételre. Jelentkezés: Kiskunfélegyházán, a Vá­góhíd munkaügyi osztályán. 910 Eredményesen hirdethet lapinkban! BACS-KISKUN megyei Növényvédel­mi és Agrokémiai Állomás Tass, pá­lyázatot hirdet növényvédőszermara- dék-vizsgáló laboratóriumába vegyész, illetőleg vegyészmérnökök számára. Jelentkezni lehet levélben (Kunszent- miklós Pf. 16) vagy személyesen az állomás igazgatójánál. 912 MUNKAALKALOM IPARI képesítéssel és gyakorlattal rendel­kező számviteli veze­tőt felveszünk. Je­lentkezni lehet: MMG ÁM Kecskemét, Kor- hánközi út 5. sze­mélyzeti vezetőnél. 933 A KISKŐRÖSI Járási Polgári Védelmi Parancsnokság, lakosságvédelmi elő­adó, polgári alkalmazotti munkakör be­töltésére pályázatot hirdet. Felvételi követelmény: középiskolai végzettség, letöltött tényleges katonai idő, büntet­len előélet. Jelentkezni lehet Kiskőrös, Járási Polgári Védelmi Törzsparancs­nokság. Petőfi tér 5—7. II. emelet. 931 Fizessen elő a Petőfi Népére/ fiatalok, figyelem! 16. életévet betöltött, fémszerkezeti szakma iránt érdeklődő FIATALOK JELENTKEZHETNEK LAKATOS BETANÍTÓ TANFOLYAMUNKRA. A tanfolyam időtartama alatt időbérben, elvégzése után teljesítménybérben foglalkoztatjuk dolgozóin­kat. 4 év szakmai gyakorlatot követően TÁMOGATJUK A SZAKMUNKASBIZONYITVANY MEGSZERZÉSÉT. Munkásszállásunk van. Munkavállalóinkat: Ágasegyháza, Izsák, Kerekegy­háza, Fülöpháza, Lakitelek, Nyárlőrinc, Kunszállás, Fülöpjakab, Jakabszállás, Méntelek környékéről au­tóbuszainkkal szállítjuk. Jelentkezni a gyár munkaügyi osztályán lehet. „Fémmunkás” Vállalat Kecskeméti Gyára, Kecskemét, Izsáki út 2—6. fémmunkás 2630 A KECSKEMÉTI Fodrász és Fényké­pész Ipari Szövetkezet felvesz anyag­beszerző-raktárost és takarító munka­erőt. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Május 1. tér 2. személyzeti irodájában, (szolgáltatóház). 935 A KECSKEMÉTI MÁV Vontatási Fő­nökség keres szakmával rendelkező, vagy szakma nélküli érettségizett fia­talokat Diesel- és villamosmozdony­vezetőnek. Jelentkezni lehet: a mun­kaügyi csoportnál. Kecskemét, Kandó 2384 ALKALMAZUNK ne­hézgépkezelői jogo­sítvánnyal rendelkező toronydaru-kezelőt, targoncavezetőt kompresszorkezelőt, valamint géplakatoso­kat, gépszerelőket. Fémmunkás Vállalat Kecskeméti Gyára. 2744 Kálmán út 34,. 1/sáki út 2—6. ÜJ tárház üzemeltetéséhez keresünk szakképzett villanyszerelő, lakatos, elektroműszerészt karbantartói és ve­zérlőpult-kezelő munkakörbe, továbbá érettségivel rendelkezőket minőségel­lenőri és raktárosi munkakörbe. A kecskeméti Villanymalomhoz lezsáko­lókat (női és férfi) fizikai munkavég­zésre. Jelentkezés: Körzeti Üzem, Kecs­kemét, Halasi út 25. Munkaügyi cso­2716 FELVESZÜNK kő­műves, ács-állványo­zó lakatos, vasbeton- szerelő, burkoló, fes- tő-mázoló-tapétázó, villany-, víz-, gáz-, fuiesszerelo szakmunkásokat, építőipa­ri könnyügepkezelőket, betonozó bri­gádokat és segédmunkásokat. A me­gyei munkahelyeinken kívül Paks, ‘atomerőmű-építkezés és Budapest munkahelyeinkre is lehet jelentkezni. Jelentkezés: Rács megyei Állami Épí­tőipari Vállalat Kecskemét, Klapka u. 34. fszt. 10. szoba. 2487 AKA” ELECTRICA SPECIAL BP VII „RÁKÓCZI ÜF30 PORSZÍVÓ­CSERE a legújabb NDK- GYÁRTMÁNYÚ GÉPRE, A használt gépért 50 X átvételi x felár. 883 BSS-13-AS PORSZÍVÓ Ára: 1990 Ft OTP-hitelre is vásárolható tömegsport AZÍN A testkultúra Éppen három esztendeje, hogy hazánkban megnyílt az első testkultúraszalon. Születését hosszú vajúdás előzte meg, hiszen évekig többen voltak: az ellenzői, mint a hívei. Ennek oka talán abban keresendő, hogy a teskultúraszalonba szánt gépekről, mindenkinek a body building (testépítés) és annak művelői, az izmaikat mutogató „férfiszépségek” jutot­tak eszébe. Holott a kettőnek semmi köze egymáshoz. Bizo­nyítja ezt az is, hogy ma már a szalonokat elsősorban nők látogatják. Ök pedig nyilvánvalóan nem jól fejlett izmokra, hanem némi testmozgásra, kondíciótornára vágynak, hogy közben felesleges kilóiktól is megszabaduljanak. • Jól ősik a sok ülés után a hát tornáztatása. • Mcllizomgyakorlat, háttérben teremkerékpár. A testkultúraszalonok ezeket az igényeket tökéletesen kielégí­tik. A gépek segítségével a leg­különbözőbb izomcsoportokat, le­het megmozgatni, s mindehhez nincs szükség sportpályákra, tor­natermekre. Tömegsport is lehet­ne belőle. Csakhogy, akik látták a fantáziát —, s nem; utolsósor­ban a jó üzletet — benne, azok elsősorban a haszonra töreked­nek. A fodrász szövetkezetek nem véletlenül nyitják az újabb és újabb szalonokat, jól jövedelmez nekik az újfajta szolgáltatás. A belépő ugyanis méregdrága. Egy alkalomra 40 forintot kérnek, a 8—10 alkalomra jogosító bérlet pedig 240—300 forintba kerül. Így éppen azok a kispénzű fiatalok szorulnak ki, akiknek a legna­gyobb a mozgásigényük. Annak idején, amikor a test- kultúraszalonak még csak né­hány lelkes fiatal testnevelő ál­mában léteztek, nem a szolgál­tatóiparban próbálták ötleteiket' kamatoztatni. A hősidőkben KíSZ-szervezeteket, peremkerü- leti művelődési házakat kerestek fel, bemutatókkal igyekeztek hí­veket toborozni. Néhány hónappal ezelőtt Ká­dár Gábor, a testnevelési főisko­la hallgatója, aki az első testkul­túraszalon alapító tagja volt, vidéken kísérelte meg ezt á spor­tot elterjeszteni. A vidéki váro­sokból azonban szomorú tapasz­talatokkal tért vissza. Segítő szándékát sorra elutasították, hol helyhiányra, hol anyagiakra hi­vatkoztak. Pedig mint Kádár Gábor elmondta, több ideális he­lyet is talált testkultúra „klub” létesítésére. Az lenne az optimá­lis, ha uszodák mellé helyeznék ezeket a létesítményeket, így a megmozgatott izmok nem mere­vednének le, mert az uszodában lazíthatnának a fiatalok. De hiá­ba minden tervezgetés, lelkese­dés. ha az illetékesek érdeklődé­sét ez nem kelti fel. — Lehet, hogy csak azért zár­kóztak el ilyen mereven az aján­lat elöl — mondja Kádár Gábor — mert én nem hivatalos sze­mélyként jártam az országot. Csak a tapasztalataimat szeret­tem volna átadni. Elmondtam, hogy ez az egyik legolcsóbb, leg­kevésbé helyigényes sportág, a gépeket Békésen már sorozatban gyártják. Talán, ha egy hivatal felkarolná a mozgalmat,. sikerre lehetne vinni. Megtették ezt már a fővárosban is: a VI. kerületi tanács nyitott testkultúra klubot. Érdekes módon itt 300 helyett 50 forintba kerül egy bérlet. Érdemes lenne a javaslaton el­gondolkodni. Hiszen az ifjúsági szövetség feladatai közt változat­lanul fontos a tömegsport fej­lesztése. Hagyományos módon ehhez több tornateremre, sport­pályára lenne szükség. Sajnos ezek ááma nem kellő ütemben, nem az igényeknek megfelelően növekszik. Ennek ellenére jó len­ne végré kimozdulni a holtpont­ról. A. £.

Next

/
Oldalképek
Tartalom