Petőfi Népe, 1979. május (34. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-05 / 103. szám

6 • PETŐFI NÉPE • 1919. május 5. A jugoszláv televízió műsora VASÁRNAP: 9.00: barázda — fa- lumüsor. utána gyermekműsor ma­gyar nyelven 10.00: A mágnes — gyermekműsor (ism.) 10.30: Miki egér csapata — filmsorozat gyer­mekeknek 11.30: Földművelőknek 12.30: Jugoszlávia, jónapot -r- tájékoz­tató-szórakoztató műsor 13.30: Kriti­kus pont 14.00: Hajdúi idők — ju­goszláv játékfilm gyermekeknek 15.30: Vasárnap délután 19.15: Rajzfilm 20.00: Tale — drámasorozat 21.00: Do­kumentumriport 21.50: Szórakoztató- zenei műsor 22.05: Sportszemle 22.35: Riport a Zeljeznicar—Hajdúk labda­rúgó-mérkőzésről 2. műsor: 9.00: Engedjék meg. hogy önökhöz forduljunk. A jugoszláv' nép­hadseregnek szentelt műsor 14.20: Motorverseny VB 15.00: Köln: ököl­vívó Európa-bajnokság 20.00: Vízi­labda: Jugoszlávia—Magyarország (közvetítés) 21.10: A hét filmje: Lá­nyok háborúja. Nyugatnémet játék­film HÉTFŐ: 17.10: Magyar nyelvű tv- napló 17.45: Egy Charlie sorsa. Báb­játék gyermekeknek 18.00: Szó és kép. Gyermekműsor 18.45: Fiatalok akcióban. Ifjúsági műsor 19.15: Rajz­film 20.00: Külföldi tv-dráma 21.10: Kiválasztott pillanat 21.15: Kulturális adás 22.15: Komoly zene 2. műsor: 18.45: Válogatás 19.30: Köln: ökölvívó EB 21.25: Huszonnégy óra 21.12: Házi mozi: Amerika kere­si Kennedy elnök gyilkosát. Doku­mentum-játékfilm KEDD: 17.10: Magyar nyelvű tv- napló, 17.45: Úttörő tv-híradó 18.15: Olvasmány 19.00: Rajzfilm 19.05: Kul­turális szemle 19.15: Rajzfilm 20.00: Aktualitások 21.00: Gérard Philippe filmje: Az éjszaka szépei. Francia játékfilm 2. műsor: 18.45: A föld szaga. Do­kumentumfilm 19.00: Audiovizuális filmenciklopédia. Népszerű-tudomá­nyos műsor 20.00: Falusi udvarlás. Angol tv-dráma 21.15: Tudomány 22.00: Köln: ökölvívó EB, negyeddön­tő (felvételről) SZERDA: 17.10: Magyar nyelvű tv- napló 17.45: Májusi játékok — gyer­mekműsor 18.15: A JKSZ 60 éve 18.45: Népszerű zene 19.15: Rajzfilm 20.00: Sportszerda 22.50: Dokumentumfilm 2. műsor: 18.45: Muppet Show. Szó­rakoztatózenei műsor 20.00: Lillie. Filmsorozat 20.50: Bizánc ezer éve 21.40: Dokumentumsorozat CSÜTÖRTÖK: 15.55: Labdarúgás: Crvena Zvezda—Velez 17.10: Magyar nyelvű tv-napló 17.45: Mérleg pon­tos méréshez. Gyermekműsor 18.15: Művelődési adás 19.15: A konyha nagy mestereinek kis titkai 20.00: Ünnepi gyűlés a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 60. évfordulója alkalmából 21.20: Fekete napok. Tv-dráma (ism.) 2. műsor: 15.00: ökölvívó EB 18.45: Népi muzsika 19.15: Nap. felhők, szél. Adás az időjárásról 20.00: 3—2—1... indulj! Adás a filmről és a tv-röl PÉNTEK: 17.10: Magyar nyelvű tv- napló 17.45: Az otthon és az iskola között 18.15: Társadalmi témák 18.45: Zenebarátok 19.15: Rajzfilm 20.00: Ünnepi est a milícia házában (köz­vetítés) 21.00: Golgota. Filmsorozat 22.30: Latin-Amerika. Dokumentum­sorozat 2. műsor: 16.00: Gyepkorong: Jugo­szlávia—Belgium (közvetítés) 18.45: Ember határok nélkül. Dokumentum­sorozat 19.15: Az el nem kötelezett országok produkcióiból 20.00: Vendég- szerkesztő 21.20: Arcképek 21.50: Kül­földi szórakoztatózenei műsor 22.40: Aleksandar Lajokic: Nem mindenna­pi nap. Balettmüsor SZOMBAT: 14.55: A mi évünk. a mi stúdiónk. Gyermekműsor 15.55: Labdarúgás: Sarajevo—Sloboda 17.45: Rajzfilm 17.55: Sportriport 18.55: Je­lenetek a családi életből. Tv-játék 20.00: Sonoretől délnyugatra. Amerikai játékfilm 22.00: Belgrádi tavasz ’79. Szórakoztatózenei fesztivál (felvétel­ről) 23.10: Hétvégi műsor 2. műsor: 19.00: Népi muzsika 19.30: Köln: öklövívó Európa-bajnokság. döntő 23.55: Életrajzok: Első állomás Philadelphia. Filmsorozat A szolnoki stúdió műsora HÉTFŐ: 17.00: Hírek — 17.05: Nyug­díjasok magazinja (ism.) 18.00: Al­földi krónika — Külföldi slágerek pepita lemezeken — 18.26—18.30: Hír­összefoglaló. lap- és műsorelőzetes KEDD: 17.00: Hírek — Zenekari muzsika. Beethoven Coriolán-nyitányát a békéscsabai szimfonikus zenekar adja elő — Üttörőhíradó. (A tarta­lomból: Mi a te munkád? — A ma­ma — A győzelem napjára) — Ked­velt melódiák a Barclay Singers és Doris Day műsorából, közben: Üze­mi lapszemle — 17.45: Utcák, terek, emléktáblák -*■ Klasszikus művek át­irataiból játszik az Ex Antiquis együttes — 18.00: Alföldi krónika — John Travolta és Olivia Newton John énekel — 18.26—18.30: Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. SZERDA: 17.00: Hírek — Az Alek- szandrov kórus énekel — közben: A győzelem 34. évfordulóján. Dalocsa István írása — 17.10: Farmer és nyak­kendő (A tartalomból: Segít a gyár — Vén diákok — Högy vagy? — A diáknapok győztesei — Óvónőjelöltek) 18.00: Alföldi krónika — A tegnap slágereiből énekel Cliff Richard — Í8.26—18.30: Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. CSÜTÖRTÖK: 17.00: Hírek — A szolnoki citerazenekar játszik — Nők negyedórája (A tartalomból: Kalauzok civilben — Nevelem a más gyerme­két — Jobb félni, mint megijedni — Divatos edények) — Operettkeringők — A kiskertet kedvelőknek. Pais Ju­dit összeállítása. (A dísznövényekről szólunk szakemberek segítségével, hogy a nyár folyamán mindig lehes­sen éppen nyíló virág a kertben. Szó­lunk az egynyáriak és az évelők ül­tetéséről) — Virágénekek — 18.00: Al­földi krónika — Tánczene a szerzők előadásában — 18.26—18.30: Hírössze­foglaló. lap- és műsorelőzetes. PÉNTEK: 17.00: Hírek — Beatpercek. Mike Love énekel — Apró-cseprő közügyek. (A téma: adminisztrálunk, vagy . . .) — Népszerű polkákat ját­szik a Stúdió 11. — Paradicsomter­mesztés felsőfokon. — Stúdiópódium. Wienawsky Legendáját Burján György a mezőtúri zeneiskola tanára adja elő — Tiszántúli tudományos napok Mezőtúron. — Filmslágerek — 18.00: Alföldi krónika —- Nótakedvelőknek — 18.26—18.30: Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. SZOMBAT: 17.00: Hírek — 17.05: Ritmusrodeó. 18.00: Hétvégi kaleidosz­kóp. (A tartalomból: A nap hírei, eseményei — A földekről jelentjük — Hétvégi sport- és programajánlat — Előzetes a vasárnapi napilapokból) 18.30: Műsorzárás. VASÁRNAP: 17.00: ..El” a mikro­fon Kunhegyesen. (Zenés, szórakoz­tató műsorunk a nagyközség műve­lődési házában készül. Zenei szerkesz­tő: Kutas János, a riporter: Zentai Zoltán). 18.30: Sport és muzsika. 19.00: Műsorzárás. A pécsi stúdió műsora HÉTFŐ: 17.00: öttől—hatig. Hangos újság. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Zenés percek 18.30: Szerb­horvát nyelvű műsor. Hírek — Tudó­sítóink jelentik — Nedjeljko Bilkic énekel — Orvos a mikrofon előtt — Baranyai bosnyák népi kólók 19.00: Német nyelvű műsor. Hétfői maga­zin: Hírek, tudósítások — Újdonsá­gok innen-onnan 19.30: Műsorzárás KEDD: 17.00: Hírek 17.05: Zenés kí­vánságok 17.30: Tavasz a mohácsi járás földjein 17.45: Mohácsi népda­lok 18.00: Dél-dunántúli híradó 18.15: Zenés percek 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek — A fiatalok hullámhosszán 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek — Sorsok, emberek, önök kérték 19.30: Műsorzárás SZERDA: 17.00: Hírek 17.05: Hét közben. Aktuális, zenés magazin. A tartalomból: a jó és a rossz mun­kaerő-gazdálkodás — Parkok, játszó­terek — Környezetvédelem — A szer­kesztőség postája 18.00: Dél-dunán­túli híradó 18.15: Zenés percek 18.30: Szerb-horvát nyelvű * műsor. Munkás­portrék a Pécsi Bútorgyárból — So- kac népdalok. Hírek — Horvát népi muzsika 19.00: Német nyelvű műsor Hírek — Ifjúsági koktél — Iskolán kívüli németoktatás 19.30: Műsorzárás CSÜTÖRTÖK: 17.00: Hírek 17.05: Hanglemezbarátok között 17.25: A köcsög. Karcolat 17.30: Dzsessz 17.40: Helyesen, magyarul . . . 17.45: Szteva- novity Zorán és a Bee Gees együttes lemezeiről 18.00: Dél-dunántúli hír­adó 18.15: Zenés percek 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. Kisközségek Baranyában: . Maráza. Riport — Ba­ranyai népi zenekarok és szólisták — Hírek, tudósítóink jelentik 19.00: Né­met nyelvű műsor. Hírek — Gazda­sági eredmények a Beremendi Tsz­ben — Hallgatóink kérésére 19.30: Műsorzárás PÉNTEK: 17.00: Hírek 17.05: Tíz perc a Jókai téri zéneműboltban 17.15: Művészeti magazin 17.45: Rit­mus és dallam 18.00: Dél-dunántúli híradó 18.15: Zenés percek 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Somogy­bán jártunk. Riportmüsor — A ,,Drá­va” folklóregyüttes műsorából — Hírek, tudósítások — Harmonikaszó­lók — Miről ír a Narodne Novine? 19.00: Német nyelvű műsor. Kulturá­lis magazin: Hírek — Németoktatás Mecseknádasdon — Hazai együttesek műsorából 19.30: Műsorzárás SZOMBAT: 17.00: Hírek 17.05: Ze­nei szerkesztők és rendezők műhe­lyében 18.00: Hírek, tudósítások 18.10: Szombat esti muzsika 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. A nap és a hét krónikája. Aktuális összeállítás. (Hírek, tudósítások, jegyzet, ripor­tok) — Zene hallgatóink kérésére — A magnetofonszalag titkai 19.15: Né­met nyelvű műsor. A hét esemé­nyeiből — Szombat esti kívánságok — A jövő hét műsoraiból 20.00: Mű­sorzárás VASÁRNAP: 17.00: Hírek 17.05 :■ Szívesen hallgattuk . . . Májusi mu­zsika 17.20: Vasárnapi kívánságok. Zenés összeállítás. Közben: Mikro­fonstaféta és Szluka Emil jegyzete 18.00: Körkapcsolásos közvetítés NB * Il-es bajnoki labdarúgó-mérkőzések­ről 18.20: Szerb-horvát nyelvű műsor. A hét hetedik napja. Zenés vasárna­pi magazin 19.05: Német nyelvű mű­sor. Vasárnapi jegyzetünk — Neue Zeitung-előzetes — Vidám történet nyelvjárásban 19.50: Sporthírek 20.00: ..Gruss und Kuss” Rádió Budapest zenés riport-, üzenet- és kívánságmű­sora külföldi és hazai németek szá­mára 21.00: Műsorzárás SPORT* SPORT Sportpályát avattak Csátalján A társadalmi összefogás ered­ményeként egy szép sportpályát avattak fel május 1-én Csátalján. A mintegy félmillió forint érté­kű létesítmény a megyei TSH, a járási sportl'elügyelőség és a köz­ség összefogásával épült. A szép füves labdarúgópályát bármelyik • csapat megirigyelhetné a megyé­ben, süppedős, akár a perzsasző­nyeg. Fűcsomónak nyoma sincs. Borbély Sándor, a helyi labdarú­gó-szakosztály vezetője büszkén is mondta, hogy már háromszor lekaszálta az idén. Az új létesítmény a labdarúgó- pályán kívül négysávos futópá­lyát, ugrógödröt, magasugróhe- lyet is tartalmaz. A pályát vas­kerítéssel választották el a néző­tértől. Mellette ugyancsak közel félmillió forint értékű öltöző, szociális létesítmény készült, ame­lyet szintén a közelmúltban fe­jeztek be. A létesítményavató ünnepsé­gen Tóth Kálmán, a község párt­titkára köszöntötte a mintegy há­romszáz érdeklődőt, a vendége­ket. köztük Mándics Mihályt, a terület országgyűlési képviselőjét, Kovács Gyulát, a megyei párt- bizottság munkatársát, Borszéki Lajost, az MTSH elnökét és a já­rás képviselőit. Amint Mándics Mihály avató­beszédében elmondta, komoly ér­ték a félmillió forint, az igazi, s egyúttal forintban felbecsülhetet­len értéket azonban a társadalmi munka képviseli. A létesítmény átadása után tor­nabemutatóval*. atlétikai verseny­nyel, labdarúgó-mérkőzéssel, já­tékos sportvetélkedővel ünnepelt a község apraja-nagyja. • Mándics Mihály a helybeliek gyűrűjében elvágja a létesítményt avató nemzeti színű szalagot. (Banczik István felvétele.) KOSÁRLABDA Felszabadulási Kupáért Bajai SK—Egri Finommechanika 95—19 (49—3«) Baja. Vezette: Berendi, Szabó- Bakos. BSK: Hosszú (14), Kubatov (37), Kancsár (4), Dara (2), Varga (8). Csere: Szabó (6), Pék (6), Csanádi (8), Gorjanácz (7), Vaskó (3). Edző: Kovács József. Az egri csapatból Komenczy 27 ponttal volt a legeredményesebb. Videoton—Kecskeméti SC 91—88 (44—41) Székesfehérvár. Vezette: Szécsi, Páli. KSC: Bekő (2), Tóth (8), Szé- kedi (5), Kovács (16), Farkas (28). Csere: Velkey (4), Szaffnauer (10), Veres (11), Lakatos (2), Csorvási (2). Edző: Szikora Sándor és Ké- gel Tamás. A Videotonból Hevesi 29, Püs­pöki 22 pontot ért el. NB II-ES EREDMÉNYEK Nyíregyházi TK—K. MFSC 60—50 (25—29) NB II női. Vezette: Tímár- Geng. Vilik. MFSC: Szentesiné (9), Olajosné (8), Kocsis (6), Illés (2), Kégelné (16). Csere: Horváth (4), Mikó, Gyulai (2), Hosszú E. (3). Nyíregyházi TK—K. MFSC 84—54 (34—31) NB II férfi. Nyíregyháza. Ve­zette: Tímár-Geng, Virik. MFSC: Krizsán (4), Várnagy (7), Ruzsonyi (9). Magyar, Bukta (4). Csere: Halász, Eniri (20), Mándity, Pethes (6), Deák (4L Edző: Vas­vári Károly. A Kiskunfélegyházára kiírt Va­sas—DASE női és a Lenin TSz SK—DASE férfi mérkőzés elma­radt. mert a debreceni csapatok nem érkeztek meg. KÉZILABDA NB II FÉRFI: BACSÉP—Cjkígyósi TSz SK 21—21 (14—10) Kecskemét, 300 néző. Gd.: Haj­ba 6. Horváth 4, Deák 5, Barna 3, Szipán 1, Ronkó 1. NB II NOl: Váci Forte—BACSÉP 13—11 (6—2) Vác. Gd.: Pes/.met 5, Bató 3, Cs. Kovács 2. Ősernus 1. KAC—Csepel Autó 17—13 (9—7) Kiskunhals. Gd.: Takács 10, Lunger 2, Tari 2, Kocsis 2, Fritt- mann. Soltvadkert—Jánoshalma 9—6 (3—3) Soltvadkert. Gd.: Kárász 4, Ma­rosi 2, Fenyvesi. Dér, Kovács 4. Jánoshalma—KAC 12—9 (6—4) Jánoshalma. Gd.: Ferjyve^il 9, Sztárovszki, Gaál, Debella K. 1—1. ill. Szanyi 3, Tari 2, Takács 2, Frittmann 1. STEGYEI BAJNOKSÁG: Férfiak: BSK—KAC 15—17, H. Radnóti SE)—Bácsalrpás 7—8, MEZŐGÉP—Balotaszállás 19—9, Tiszakécske—Dávod 8—9, Solt­vadkert—Kiskunmajsa 20—9. Nők: KAC ilj.— Kisszállás 9—9, Kiskunmajsa—Harkakötöny 15— 7, Kecel—Zsana 13—8, BÁCSÉP II.—Kiskőrös 4—4, Lajosmizse— Orgovány 17—7. HÉT VÉGI SPORTMŰSOR SZOMBATON. LABDARÚGÁS Megyei bajnokság: Honvéd Mezöfi SE—Kkhalasi MEDOSZ, Kecskemét, Szolnoki úti pálya, 16.30. Jv.: Hor­váth I. Serdülő bajnokság: Valamennyi 16.30-kor. Déli csoport: BSK—Császártöltés, Gara—Kalocsa I.. Bajai TSZ SK—Er- sekcsanád. Vaskút—Kkhalasi MEDOSZ, Kalocsa II—Fájsz. Harta—Jánoshalma. Északi csoport: Kiskörös—H. Kun B. SE. Tiszakécske—Lakitelek. KSC III— Lajosmizse. Izsák—KTE II. H. Radnóti SE—KSC II.. KTE I.—Kunszentmiklós, Hetényegy háza—Soltvadkert. KOSÁRLABDA Felszabadulási Kupa: Kecskeméti SC—Bajai SK. Kecskemét. Városi Sportcsarnok. 18 óra. NB II. női: K. MFSC—Kkfházi Va­sas. Kecskemét, 15 óra. NB II. férfi: K. MFSC —Kktházi Le­nin Tsz SK. Kecskemét. 16.30. RÖPLABDA NB II. férfi: DELEP—Kerekegyháza. Szeged. 15 óra. H. Nógrádi SE—H. Me- zőti SE. Bp.. Fáy u., 15 óra. VÍZILABDA OB II A-osztály: KSI—Kecskeméti SC. Bp.. Komjádi uszoda. 14 óra. ATLÉTIKA Megyei ifjúsági, serdülő felmérő és kiválasztó verseny: Kecskemét, Szék­tói Stadion. 15 óra. BIRKÓZÁS Felnőtt kötöttfogású vidékbajnok­ság: Eger. 14 óra. Ifjúsági II. kcs. kö­töttfogású verseny: Dunaújváros. 16 óra. ÖKÖLVÍVÁS A SZIM Vasas nemzetközi versenye: Székesfehérvár, 18 óra. TEKE Országos női páros bajnokság: Deb­recen. 11 óra. Ifjúsági leány országos páros bajnokság: Győr, 11 óra. VÍVÁS Serdülő és ifjúsági vidékbajnokság: Veszprém sportcsarnok. 8 óra. TERMÉSZETJÁRÁS Nyílt túra a Tőserdőbe: Találkozás 7.40-kor. Kecskemét Nagyállomáson. TÖMEGSPORT A HVDSZ megyei sportnapja: Já­noshalma. sportcsarnok, 9 óra. Aszta­litenisz. sakk. férfi és női kézilabda. KISZÖV Kupa megyei kispályás lab­darúgó döntő: Nőknek, valamint 35 éven felüli férfiaknak. Kiskőrös sport­pálya. 9 óra. Tömegsportnap Herceg­szántón és Bácsalmáson 8 és 8.30 óra­kor. VASÁRNAP LABDARÚGÁS NB II. középcsoport: Kecskeméti SC—Kossuth KFSE, Kecskemét, váro­si pálya. 16.30. jv.: Szőke. Megyei bajnokság: Honvéd Raanóti SE—Kecskeméti TE. Szabadszállás. 10 óra. jv.: Dömény. (a további mérkő­zések 16.30-kor kezdődnek). Soltvad­kert—Honvéd Szamuely SE, jv.: Far­kas. Honvéd Kun Béla SE—Sükösd. jv.: Csongrád megyéből. Tiszakécs- ke—Fájsz, jv.: Francziskovics. Harta— Ersekcsanád. jv.: Czenczik. Kiskörös- Császártöltés. jv.: Karácsony, Kalocsai SE—Honvéd Gábor Áron SE, jv.: ifj. Molnár. Bajai SK—Lajosmizse, jy\: Baranya megyéből, Jánoshalma—Izsák, jv.: Kávai. NB-s tartalékbajnokság: KSC II.— Lehel SC II. Kecskemét, városi pálya, jv.: Horváth Gy. Területi bajnokságok: Bajai csoport: Honvéd Kinizsi SE—Bácsalmás, 10 óra, Tataháza—BSK II:, 10,30, Bátmo- nostor-Csátalia 10.30 (a további mér­kőzések 16.30-kor kezdődnek). Felso- szentiván—Hercegszántó, Gara—Ma­daras. Katymár—Bácsbokod, Szerem- le—Bajai TSZ SK. Nagybaracska—Csa- voly. Dávod—Vaskút, Nemesnádudvar —Bácsborsód. ,, Kalocsai csoport: Dunavecse—Hajós. 10.40 (a további mérkőzések 16.30-kor kezdődnek). Dunaegyháza—Solt. Szalk- szentmárton—Dusnok, Mis ke—Duna­tetétlen. Dunapataj — Kunszentmiklós. Tass—Bátya. Kecskeméti csoport: KTE II.—Laki­telek. 10 óra. Kkfh. Húsos—K. MÁV. 10 óra (a további mérkőzések 16.30- kor kezdődnek). Kerekegyháza—MFSC. Ballószög—Kkfh. Vasutas, Helvécia— Kkfh. Szöv. SE. Tiszaalpár—Szabad- szállás, Kunszállás—Hetényegy háza. Kiskunhalasi csoport: Kkf. Sparta­cus—Kecel. 10 óra (a további mérkő­zések 15.30-kor kezdődnek), Csengőd— Kkfh. MEDOSZ II., Soltszentimre— Jánoshalma II., Kisszállás—Harkakö­töny. Mélykút—Tompa. Szánk—Kis­kunmajsa, Kelebia—Akasztó. Járási bajnokságok: Kalocsai járás: Homokmégy II. —Úszód. 10 óra. Géder- lak—Apostag. 16.30, Dunaszentbene- dek—öregcsertö. 16.30. Kecskeméti járás: (valamennyi mér­kőzés 10 órakor kezdődik) : Kunpe- szér—Izsák II.. Helvécia II.—Lajos­mizse II.. H. Radnóti II.—Fülöpháza. László falva—Ladánybene, Agasegy- háza—Orgovány. Kiskőrösi járás: Csólyospálos—Kun- íehértó, 10 óra. Borota—Rém. 10 óra. Imrehegy-r-Tabdi. 10 óra. Csikéria— Kunbaja 15.30 Fülöpszállás—Soltvad­kert II 15.30. Páhi—Kaskantyú, 15.30. KOSÁRLABDA Felszabadulási Kupa: Kecskeméti SC—Vasas Izzó. Kecskemét, Városi Sportcsarnok. 9.30. NB II. női: Kecs­keméti SC—Egri Tanárképző, Kecske­mét, Városi Sportcsarnok, 11 óra. RÖPLABDA NB II. férfi: BACSÉP—Romhányi Kerámia, Kecskemét, Mezöfi sport- csarnok. ll óra. NB II. női: Tipográfia—Kalocsai SE, Bp., Kőbányai u., 11.30. KÉZILABDA Megyei bajnokság: férfiak: (vala­mennyi mérkőzés 10.30-kor kezdődik): Soltvadkert—H. Radnóti SE, Kiskun­majsa—K. MEZÖGEP, Balotaszállá^»— Baja. KAC—Tiszakécske. Dávod—Ker­tészeti, Kalocsa—Bácsalmás. Nők: Soltvadkert ifi—Kecel. Nemes- nadudvar—Lajosmizse. Orgovány— BACSÉP ifi., Kiskörös—KAC ifi.. Kis­szállás—Kiskunmajsa, Harkakötöny- Zsana. VÍZILABDA Ifjúsági bajnokság: KSC—Miskolc. Bp., Hajós A. uszoda, 10 óra. (Jttörő II. A.: KSC—BVSC, Bp., Szőnyi u. 14.40. ASZTALITENISZ NB II. női: DVTK—Kecskeméti Spartacus. Miskolc, 11 óra. NB III. férfi: Tiszakécske—Bp. Gép­szerelő. 11 óra. Megyei férfi CSB: (valamennyi mér­kőzés 9.30-kor) : Kkfh.—Kunszentmik­lós, Kiskunhalás—Kerekegyháza. K. Spartacus—Kalocsa, Tiszakécske II.— Kunbaja. Kiskunmajsa—Kisszállás, Kiskörös I.—Solt, Dunavecse—Szabad- szállás. Megyei női CSB: K. Spartacus II.— Kiskoros, 9.30. Kerekegyháza—Kun­szentmiklós. 9.30. ATLÉTIKA Megyei ifjúsági, serdülő felmérő és kiválasztó verseny: Kecskemét. Szék­tói Stadion. 9.30. BIRKÓZÁS Felnőtt kötöttfogású vidékbajnokság: Eger. 9 óra. Ifjúsági II. kcs. kötöttfo­gású verseny: Dunaújváros. 10 óra. Serdülő kötöttfogású veirseny: Nagy­körös. ll óra. ÖKÖLVÍVÁS A SZIM Vasas nemzetközi versenye: Székesfehérvár. 10 óra. SAKK OB I. férfi: Pécsi MSC—BACSÉP, Pécs. 9 óra. OB II. Nyugati csoport: K. Tipográfia—Magyar Víscosa. Kecs­kemét. Sajtóház. 9 óra. Megyei bajnokság: (valamennyi mérkőzés 9 órakor) : Kiskunfélegyhá­za—MFSC. K. Spartacus—Tipográfia II., Kiskunhalas—Jánoshalma. BACS- EP III.-BACSÉP II.. Madaras—Baja, Kalocsa—Lajosmizse. TEKE Női párosbajnokság: Debrecen. 8 óra. Ifjúsági leány bajnokság: Győr, 8 óra. TENISZ OB I. csapatbajnokság: Frigyesi cso­port: Kecskeméti SC—NIKE Fűző, Kecskemét, Széktói tenisz-telep. 13.30. VÍVÁS Serdülő és ifjúsági vidékbajnokság: Veszprém. R óra. ..Gaál Tibor” Kupa meghívásos úttörő- és serdülő emlék- verseny. Szánk, sportcsarnok. 11 óra. TÖMEGSPORT Tömegsportnap Bácsalmáson 9 óra­kor Hercegszántón 8.30-kor kerékpár­túra. Szeremlén 9 órakor a szoc. bri­gádok kispályás labdarugó versenye. CSELGÁNCS Egy verseny - 29 érem Szegeden, a Városi Sportcsar­nokban hatalmas mez.őnyök in­dultak az országos jellegű kis­dobos, úttörő és serdülő csel­gáncsversenyen. A Kecskeméti SC A-kategóriás cselgáncsszak­osztálya és sportiskolája is nagy létszámú gárdát küldött erre a seregszemlére, s az utánpótlás a szakosztály hírnevéhez ^méltóan is szerepelt. A verseny folyamán 12 arany. 8 ezüst, és 9 bronzér­met, összesen tehát 29 érmes he­lyezést. és további négy ötödik helvet értek el. KISDOBOSOK: 29 kg: 1. Bohács Ferenc. A fia­tal versenyző — aki egyébként a KTE ismert labdarúgójának fia — kiemelkedett a mezőnyből, és biz.tosan győzött. 32 kg: 2. Ba­logh Levente. 35 kg: 3. Sisak Jó­zsef. 45 kg: 2. Szőnyi József. ÜTTÖRÖK: 32 kg: 1. Horváth Zoltán. 2. Kávai Zoltán. 35 kg: 1. Molnár Csaba. 2. Bor­bély Péter. 3. Orosz Sándor, és Kiss Zoltán (mind a KSC ver­senyzője). 38 kg: 1. Sándor Attila. 2. Szó- rád István. 3. Bende Csaba. 41 kg: 1. Gémes István. 2. Nagy László. 45 kg: 1. Szalontai Zsolt, 2. Lantos Zoltán. 3. Keleti Ellák, 5. Schrauí Csaba. v SERDÜLÖK: 35 kg: 1. Szabó Zoltán. 40 kg: 1. Deák Ferenc. 2. Nagy Tibor. 3. Horváth Mihály. Ez is teljesen kecskeméti szám volt. Deák kiemelkedő teljesítménnyel előzte meg klubtársait. 44 kg: 2. Csőszi László. 3. Mó­rái Zoltán. 5. Dudás István. 52 kg: 1. Szíjártó Pál. 2. Vo- lenszki Zsolt. 56 kg: 1. Udvari Tibor 3.. Ra­tios Ákos. 5. Gazdik György. 60 kg: 1 Mucsi István. 68 kg: I. Marosi Imre. • • • Budapesten a Spartacus, Szent- királyi utcai termében vasárnap ifi II. kies. rangsorversenyt ren­deztek. 49 kg-ban: 3. Barcsik Z. (KSC). 53 kg: 1. Csernyus István MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ *.05: Tévétorna (Ism.) (Színes.) 8.10: Iskolatévé. Es így tovább ... Továbbképzés matematika tanároknak. Geometria III. 9.05: Szovjet népzenei műsor 9.30: Az Onedin család. Angol tévéfilm-sorozat. 10.20: Játék a betűkkel (ism.) 10.15: A kapitány. Francia—olasz film (ism.) (Színes.) 15.13: Magyarország állatai. X 2. rész: A vaddisznó 15.25: Indul az űrhajó. Szovjet ifjúsági film (Színes.) 16.25: Hírek. 16.30: Fabula. Anya (ism.) (Színes.) 17.20: Reklám. 17.25: Emberek a tanyákon. Dokumentumfilm-sorozat. 1X 5. rész: 18.00: Beszélgetés Giaccomo Aragailal, a Don Carlos vendégművészével. 18.05: Főzőcske — de okosan. Fiatalasszonyok vetélkedője 18.30: Egymillió fontos hangjegy. 18.45: Stop! Közlekedj okosan! 18.50: Reklám (Színes.) 18.55: FTC—Bp. Honvéd, bajnoki labdarúgó­mérkőzés. Közvetítés a Népstadionból (Színes.) 20.50: Tévétorna (Színes.) 21.00: TV-Hiradó 1. (Színes.) 21.30: Gusztáv gonosz. Magyar rajzfilmsorozat (Színes.) 21.35: Az Androméda törzs. Amerikai film (Színes.) 23.45: TV-Híradó 2. (Színes.) 23.55: Veronique Sanson a Párizsi Olympia Szín­padán. Zenés film (Színes.) 2. MŰSOR: 17.23: Karamazov testvérek. Szovjet filmsorozat. III1—2. rész (ism.) (Színes.) 20.00: Kisfilmek a nagyvilágból. A négyes fogat. Francia rövidfilm (Színes.) 20.25: A Loch-Ness-i szörny nyomában. Amerikai rövidfilm (Színes.) 20.40: A hörcsög. Jugoszláv rövidfilm (Színes.) 20.50: Modern mese. Jugoszláv rajzfilm (Színes.) 21.00: TV-Hiradó 1. (Színes.) 21.30: Verdi: Don Carlos. I. felvonás. Helyszíni közvetítés az Erkel Színházból, felvételről. 22.00: Vízilabda Világkupa. Magyarország—Egyesült Államok mérkőzés. Közvetítés Rijekából, felvételről (Színes.) KOSSUTH 8.55: Alessandro Scarlatti: Amor kertje. Egyfelvoná sós opera. 10.05: Zenekari muzsika. 10.59: Magyar Múzsa. Radnóti Miklós irodalmi műsor 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Mozart-művek. 13.00: Nagykorúság. Riportműsor. 14.00: Egy nóta, több dallam. Bajnok Zsolt írása. 14.10: Respighi: Dór vonósnégyes. 14.30: Mindannyiunk érdekében. 16.00: 168 óra. 17.30: Nóták. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.40: Világszinház. Ármány és szerelem. I—II. 21.00: Töltsön egy órát kedven­ceivel. 22.15: Operaáriák. 22.45: Kovács Lóránt fuvolázik. 23.30: Közvetítés az asztalitenisz VB-ről. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI 8.05: Filmdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Az MRT gyermekkórusa énekel. 8.44: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 10.00: Szombat délelőtt... 12.00: Fúvószene. Az NDK Nép­hadseregének Központi Zenekara játszik. 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Éneklő Ifjúság. 14.00: Harminc perc rock. 14.35: Orvosi tanácsok. 14.40: Rodgers zenés játékaiból. 15.33: Százszorszép Színház. Aranykoporsó. Móra Ferenc regénye 16.33: ötórai tea. 17.32: . . . akkor kérem a munka­könyvem. Balogh István műsora. 17.50: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 19.05: A Tomsits és az Apostol együttes hangversenye. ' 20.00: Közvetítés az FTC— Bp. Honvéd bajnoki labda­rúgó-mérkőzés H. félidejé­ről. 20.50: Népi zene. 21.40: Operakettősök. 22.10: A Nagykanizsai Dzsessz- hétvége felvételeiből. 23.10: Slágermúzeum. 8.08: Arcok, müvek, korok. 8.38: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkara énekel. 9.05: Művészlemezek. 10.03: Kurtág György műveiből. 10.25: Slágerlista. 11.11: Magyar előadóművészek Mozart-felvételeiből. 12.25: 2000 felé. 13.07: Bolgár művészek opera- felvételeiből. 13.48: Üj lemezeinkből. 15.00: Huszonöt perc beat. (KSC. :s. Tóíh-Péli (KSC). 5. Kál­mán Z. (KSC), A megyei ifúsági labdarúgó-bajnokság állása 3. MŰSOR 7.30: A szolnoki stúdió szlovák nyelvű műsora. 15.25: Délutáni hangverseny 1. KTE 26 19 4 3 1 ÍR—23 42 Közben: 2. Kiskunh. 27 19 4 4 98—34 42 Kb.: 3. Kalocsa 27 18 5 4 103—23 41 15.55: Kritikusok fóruma. 4. Kun B. SE 25 ÍR 2 5 90—30 38 16.50: Oj operalemezeinkböl. 5. Jánoshalma 26 16 5 5 97—32 37 Közben: 6. Kiskörös 27 16 1 10 98—42 33 18.05: Kis magyar néprajz. 7. Sükösd 26 14 5 7 72—45 33 19.19: Bach: A-dúr csembaló­8. BSK 26 14 3 9 74—27 31 verseny. 9.j Lajosmizse 25 14 2 9 58—28 30 19.35: Salvatore Accardo hegedű­10. Radnóti SE 26 13 2 11 34—75 28 estje 11. Tiszakécske 26 10 2 14 55—51 22 20.13: Pillantás a szocialista 12. Soltvadk. 27 7 5 13 39—58 19 világba. 13. Császárt. 26 6 3 17 33—128 15 21.15: Olasz operakettösök. 14. Fájsz 26 5 2 19 34—92 12 21.49: Üj lemezeinkből. 15. Izsák 26 4 3 19 26—105 11 22.45: A zenekritikusé a szó . . . 16. Ersekcs. 26 3 1 22 29—114 7­23.05: Haydn: D-dúr vonósnégyes. %17. Harta 26 1 l 24 9—130 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom