Petőfi Népe, 1979. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-25 / 95. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan KISKUNHALAS, Dugonics u. 14. sz. alatti lakóház el­adó. ___________________667 K ISKUNHALAS. Huszár u. 1. szám alatti lakóház be­költözhetóen eladó.______684 L AKÓHÁZ társasház építé­sére alkalmas területtel, be­költözhetően eladó. Kiskun­halas. Hajnal u. 4. Érdek- lödni Tavasz u. 4. 700 KERTES családi ház eladó. Kiskunhalas. Vihar u. 16. ___ _________________________733 K ERTES családi ház sürgő­sen. olcsón eladó. Kölcsey F. u. 38. Érdeklődni: 4 után. _____________________________396 K ÉTSZOBÁS kertes ház­rész, beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Nefelejts u. 5. Érdeklődni 16 óra után. va­sárnap egész nap.________623 K ISKUNHALAS. Felsösző- lők 297. sz. alatti lakóház villannyal, egy hold terület­tel eladó. (Kocsis szeszfőzde mellett.) Bíró István. 631 TANYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas, Felsőszállás 126. Érdeklődni Sóstói-szőlők 19. 646 KISKUNHALAS. Gőzön u. 44. sz. alatti családi ház. 227 négyszögöl kerttel, azonnal beköltözhetően eladó. 647 EGYSZOBÁS komfortos ház eladó. Kiskunhalas, Víz u. 4/a. Érdeklődni 15—17 óráig. ’________________________651 KISKUNHALASON, a Kéve utcában utcai házrész eladó. Érdeklődni Fazekas Gábor U. 24. _______ 661 K ERTES családi ház, mel­léképületekkel eladó. Kis­kunhalas, Unhardt A. u. 3. (KiSZ-lakótelep mellett.) _____________________________697 H ÁROM szoba, komfortos, új kertes családi ház eladó. Baja, Tessedik Sámuel u. 20. sz. (Lókertsorról nyílik). Érd.: 17 óra után. Vasár­nap egész nap. 566 CSALÁDI ház, kettő csa­ládnak is megfelelő, eladó. 500 négyszögöl területtel. Baja, Szabadság u. 84 a. 564 KÜLÖNB EJÁR ATÜ szoba, konyhás házrész eladó. Ba­ja, Budai Nagy Antal u. 65. sz. 560 HÁROMSZOBAS kertes családi ház eladó. Baja, Vörös tér 10. sz. 559 HÁROM szoba, összkomfor­tos. új családi ház, eladó. Müút mellett. Bácsalmás. Kossuth L. u. 5. 435 BAJA, Kiscsávoíyban tanya eladó, és 200 négyszögöl te­lek. Cím: Baja, II. kér. 13 a. ' _______________________553 S ZUTERÉNOS új ház 750 négyszögöl területtel eladó. Vaskút, Batthyány u. 20 a. ____________________________429 K ISKUNHALAS. Alkotmány u. 8. szám alatt, kétszobás házrész eladó. Érdeklődni 16 óra után. Babenyecz. ____________________________775 K ISKUNHALAS. Mérleg u. 6. sz. alatt, 120 négyszögöl házhely sürgősen eladó. Ér­deklődni Brinkus L. u. 12. _____________________733 L AKÓHÁZ eíadó Kiskunha­las, Vörösmarty u. 112. sz. alatt. Érdeklődni Kilián Gy. u. 23.___________________■ 751 L AKÓHÁZ beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Alsó­szőlők^ L_ Palásti.__ 758 E LADÓ Kiskunhalason, az Április 4. kertvárosban, 165 négyszögöl közművesített telek, 20 köbméter sóder­ral, építési engedéllyel. Érdeklődni Mártírok u. 23. I. _em.__7.__________________755 T OMPA, Katonasor 51. szám alatti kétszobás lakó­ház. melléképülettel eladó. Érdeklődni lehet 52. szám alatt.__________________ 750 K ISKUNHALAS, Nap u 1. sz. alatt, kétszintes ház építésére alkalmas telek el­adó. Érdeklődni a Szász K. úti Faipari Ktsz-nél, Mila­sin Mihálynál. _____ 749 K ISKUNHALAS. Kosár u. II. sz. alatti lakóház eladó. Érdeklődni Száz K. u. 12. ___ 743 K ISKUNHALASON, a Vá- czi-bolt mögött 1100 négy­szögöl föld eladó. Érdek­lődni 17 óra után Szabad­kai út _2._Szatrnári.____740 K ISKUNHALASON. Felsö- öregszőlők 151. szám alatt (strand közelében), 350 négyszögöl szőlő eladó. Ér­deklődni Vörösmarty u. 93. ___________ __833 N AGY kertes családi ház eladó. Kiskunhalas, Czú- czor u. 3. Érdeklődni Gő­gös I. u. 3. „ 832 ELADÓ Kiskunhalas, Vö­rösmarty u. 97. sz. alatti belső házrész, 120 négy­szögöl területtel. Érdeklőd­ni Vörösmarty u. 114. sz. alatt.________________________830 KISKUNHALASON, az ipar­telepen, 1200 négyszögöl szántó, kis tanyával eladó. Érdeklődni Alsóöregszőlők 6^__Kovács Károlyné. 829 K ISKUNHALAS. Nád u. 3. szám alatti kétszobás ház­rész eladó. 825 KISKUNHALASON, zárt­kertekben, Bédi Lajos szomszédságában, 800 négy­szögöl szántóföld feléből, vagy bérbe kiadó. Érdek­lődni: Kertész, u. 24. szám alatt. ______________________826 B ELTELEKI 250 és 400 négyszögöl szőlő eladó, vagy kiadó. Kiskunhalas. Fűrész u, 1.______________823 H ÁROMSZOBAS családi ház mellépülettel, garázzsal el­adó. Kiskunhalas, Járószék U. 29,_____________________822 T ELEK, ikerház alappal, lakóházzal, beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Szép u. 5._____________________803 K UNFEHÉRTÖN, közműve­sített víkendtelek eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Hímző u. 15. 800 1400 NÉGYSZÖGÜL vete­ményes (részletekben is) eladó, Kiskunhalason a Gubodi úton. Érdeklődni a téglagyárban, Lakos Benő­nél. _______ _ __790 K ÉTSZOBÁS kertes csalá­di ház eladó. Kiskunhalas, Mig K. u. 55. Érdeklődni Kardos Pál. u. 11. 796 HÁROMSZOBAS, kertes családi ház eladó. Kiskun­halas, Kisfaludy u. 97. Ér­deklődni 17 óra után. 793 KISKUNHALAS. Kard u. 14. szám alatti háromszo­bás lakóház olcsón eladó. (Egy szoba beköltözhető). Érdeklődni Kinizsi u. 24. 788 ÖSSZKOMFORTOS családi ház eladó, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással. Ér­deklődni: 15 óra után. La- josmizse, Bartók B. 66. 29 502 BARANYÁBAN, Kékesd köz­ségben, ház gazdasági épü­letekkel eladó. Irányár: 120 000 Ft. Érd.: Pécs (Urán­város) Alpári Gy. u. 2. I. lép. III. em. 6-ajtó. (Kissék).- Szombat-vasárnap. 568 CSALÁDI ház eladó, 2 csa­ládnak is megfelelő. Vas­kút, Kossuth L. u. 54., vagy tel.: 27. 567 Lakás SZÖVETKEZETI garzonlakás eladó készpénz plusz OTP- hitelátvállalással. Kecske­mét. Árpád krt. 13. III. 29. Érdeklődni: délután 17 órá­tól, vasárnap egész nap. _________________________ 29512 K ISKUNHALASON, kétszo­bás, gázfűtéses lakás beköl­tözhetően kp.-ért eladó. Le­vélcím : Kocsis Imre Szek- szárd. Kőröst Cs. u. 4. 719 BAJÁN, belvárosban. Grau- aug la alatti kétszobás, komfortos lakásomat válla­latnak bérbe adnám hosszabb időre. Érdeklődni: Tavasz u. 4. alatt.___________ 392 BUDAPESTIRE cserélem új. két és fél szobás, erkélyes, széchenyivárosi szövetkezeti lakásomat. Minden megol­dás érdekel. Érdeklődni le­het: hétköznap. Kecskemét, 12-611-es telefonon. 28 981 KISEBB lakást, vagy ház­részt keresek megvételre Kecskeméten, esetleg köze­lében. Ajánlatokat ..Beköl­tözhető” jeligére a kiadóba ’ kérek. 28 950 KETTŐ és fél szobás, I. emeleti komfortos lakás, garázzsal eladó. Érd.: In­gatlanközvetítőnél Baja. Béke tér. 439 ELCSERÉLNÉM a Dunaúj­városban levő földszintes, kettő szoba összkomfortos tanácsi lakásomat, bajai ha­sonlóra. Leveleket: ..Bács­ka” jeligére a dunaújvárosi Hirdetőbe. 437 ' KÉT szoba, komfortos la­kás eladó, vagy családi házra cserélhető, megegye­zéssel. Baja. Újváros, Hir- gász u. 11. sz. I. em. 4. ajtó. Érd.: 15 óra után. 433 KÉT szobás, szövetkezeti lakás OTP-átvállalással el­adó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 34. Szabó. 783 MÁSFÉL szobás lakás be­költözhetően eladó. Kiskun­halas. Semmelweis tér 12. Szabó. 782 200 000 FT készpénzzel la­kásmegoldást keresek Kecs­keméten. Leveleket ..őszi költözés” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. 770 KISKUNHALASON, a város központjában. egyszobás, komfortos, tanácsi lakásom elcserélném hasonló szege­dire. Leveleket a követke­ző címre kérem. Bánfi Sándor, Kiskunhalas. Gar- bai S. u. 4 B. in. em. 10. 759 MÁSFÉL , szobás, összkom­fortos lakás, garázzsal el­adó. Baja, Komarov u. 1 4. ______________ 554 S ZEKSZÁRDI központi fek­vésű tanácsi. 2 és fél szo­bás, II. emeleti, összkom­fortos. központi fütéses bérlakásomat elcserélném megfelelő bajai lakással. ,.Nyár” jeligére bajai M. Hirdetőbe kérek. 444 HÁROM szoba, összkomfor­tos lakás, garázzsal. OTP- hitelátvállalással. eladó. Ba­ja, Varga István u. 106 c. Érd.: este 19 órától. 443 HÁROMSZOBAS. garázsos öröklakás, készpénz, plusz OTP-hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Vörösmarty u. 2. Érdeklődni szombaton 14—17 óráig.______________815 KÉTSZOBÁS öröklakás. OTP-hitelátvállalással el­adó. Kiskunhalas, Erdei Fe­renc tér 2. ,,B”. IV. em. 28. ____________________810 E LADÓ 3 szobás örökla­kás, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással, vagy ker­tes családi házra elcserél­hető. Cím: Kovács József, Kiskunhalas, Erdei F. tér 6. F. lép. II. em. 78. 806 Gépek és alkatrészek 1500-AS Polski Fiat 3 éves műszaki vizsgával. teher utánfutóval egyben, vagy külön is eladó. Kiskunha­las^ Zerge u. 3. 752 DUTRA traktor tolólappal, ekével eladó. Hetényegy- háza, Szarkás 133. sz. Do­mokos Imre. 28988 RENDSZÁM nélküli MB 1000-es Skoda egyben, vagy alkatrészenként eladó. Ér­deklődni lehet a délutáni órákban. Valkai László, Kunadacs, Arany J. u. 27. 28990 MIB benzines. első-hátsó meghajtásos magánjáró sür­gősen eladó. Érdeklődni: Lovrity Mihálynál. 6440 Já­noshalma, Bajai út 21. 486 MT traktor üzemképes álla­potban, ekével eladó. Kis­kunhalas Gimnázium u. 11. Érdeklődni du. 3 óra után. 655 U 28-AS traktor eladó. Ér­tékes Bálint, Solt, Damja­nich u. 2. 6320. 522 UE 28-as Dutra traktor el­adó. Zsana. III. kér. 8. Hatvani Nándor. Érdeklőd­ni csak vasárnap. 811 CR rendszámú Trabant jó állapotban, olcsón eladó. Kiskunhalas, Vadkerti út 23. Érdeklődni 16 óra után. ________________ 805 Z A rendszámú Zsiguli meg­kímélt állapotban eladó. Binkli Imre, Soltvadkert, Szabadság u. 13.________801 J Ó állapotban levő 408-as Moszkvics és egy MZ mo­torkerékpár eladó. Kiskun­halas, Gőzön u. 47. Érdek­lődni 17 óra után. 799 IP rendszámú Trabant Li- musin eladó. Kiskunhalas. Jókai u. 31. 795 UD frsz. Wartburg de Luxe személygépkocsi eladó. Érd.: Csátalja, Árpád u. 39. ______________________ 571 UZ-S Trabant Combi eladó. Baja. Szegedi út 33. Érd.: 17 órától. 565 IT—601-ES Trabant Combi eladó. Baja. Szent László u. 96. Érd.: du. 5 órától. 552 25Ö-ES Jáwa és Pannónia motorkerékpár utánfutóval olcsón eladó. Baja. Pock N. ÍL'JIU__________ 561 A LIG használt mahagóni mótorcsóhaktest 500 köb­centis motorral, vagy anél­kül. sürgősen eladó. Érd.: Váradi Sándor. II. kér. 41. Szegedi úti benzinkútnál. 551 125-ÖS MZ eladó. Solt\;ad- kert. Ifjúság útja 40. sz. ______ 28 967 E LADÖ Pannónia motoros magánjáró és fiatal fejős­tehén. keresztezett üszőbor­jával. Cím: Markó István 6085. Fülöpszállás, Telek­puszta 64. 28 968 5611-ES Szuper Zetor bil­lenős pótkocsival, ekével eladó. Király József. Lajos- mizse, Alsólajos 290. Dörnei dűlő. 28 971 RS 09-es 4 hengeres trak­tor. jó állapotban levő bil­lenős platóval és fűkaszá­val eladó. Cím: Takács Fe­renc, 7025. Bölcske, Diófa Út 29. 28 973 OZ—250-es MZ ütsebességes motorkerékpár. megkímélt állapotban eladó. Baja. Csendes u. 10. __sz.______438 ZSIGULI Combi, UM-es el­adó. Papp Gábor Helvécia, posta mellett. 29 516 RENDSZ A MNELKULI 408- as Moszkvics személy- gépkocsi. 10 éves, üzemké­pes állapotban. műszaki vizsga nélkül, egyben, vagy alkatrészként, előnyös áron, megegyezéssel eladó. Ér­deklődni lehet: Koós Jenő 3326. Harta. Dózsa Gy. út 105. szám alatt, egész nap. ________________________________151 IC-S Fiat 850-es eladó. Kecskemét. Nyíri út 36 80. Pálfi. Délután 5 órától. _______________ 29 509 C SŐVÁZ AS hattyűnyakas eke eladó. Ladánybene. Gö­dörállás, Jobbágy. 28 995 ELADÖ hétéves Zsiguli. Javítható karambolos Wart­burg Tourist csere előny­ben. Csak tárcsafékes. Kecskemét. Isaszeg u. 3. Műkért felöl érkezve a Csonka boltnál jobbra. _______________28 T ÖRI NŐI 124-es eladóT Érd.: Baja. 16 óra után. 53-2S-os telefonon. 430 1200-AS Lada ZA-rendszá- mú eladó. Érd.: 17 óra után. Baja, Tanácsköztársaság tér 3.. telefon269. 432 MEGKÍMÉLT IP-s rendszá­mú Trabant eladó. Baja, Madách I. u. 12. 431 SKODA Octávia felújított, 1 éves műszakival olcsón eladó. Cím: Vaskút, Rákó­czi F. U. 26. 428 CL-ÉS Trabant másfél éves műszakival olcsón eladó. Cím: Bácsalmás, Marx utca 88. sz. 426 ÚJSZERŰ állapotban levő Trabant Special eladó. Kis­kunhalas, Magyar u. 2. _______ 780 1 200-AS bordó Zsiguli, friss műszakival eladó. Pirtó, Táncsics u. 63. Radvánszki János. 758 ÜC rendszámú fehér Zsigu­li jó állapotban eladó. Kis­kunhalas. Állomás u. 1. I. em. 6. Érdeklődni 17 óra után, napközben 559-es tele­fonon. 765 IG rendszámú Wartburg de Luxe eladó. Érdeklődni: Jánoshalma. Széchenyi u. 2. 15 óra után. 546 MTZ 45-ös traktor ekével, pótkocsival eladó. Kiskun­halas. Felsööregszölők 217 á. Tokodi József. 757 1200-AS Zsiguli és kiskere- kü Babetta eladó. Kiskun­halas. Achim A. u. 13. Ér­deklődni délelőtt. 754 IP rendszámú Zsiguli 1981. szeptemberig érvényes mű­szakival eladó. Érdeklődni Kiskunhalas. OTP. Molnár- né. vagy 17 óra uu'tn. Bé­ke u. 1—3. I. 11. 753 408-AS Moszkvics jó álla­potban eladó. Kiskunhalas. Gagarin tér 3. Érdeklődni 13 óra után. 74« TRABANT Hycomal. uj mo­torral. jó állapotban eladó. Soltvadkert, Vak Bottyán u* 23. 747 MZ—TS 250-es motorkerék­pár. sportosított kivitelben eladó. Kiskunhalas. Alsó­ipartelep 12. Majsai úton az örháznál. 746 PANNÓNIA motorral meg­hajtott farmotoros. 18 má­zsa teherbírású munkagép eladó. Kecel, Ady Endre U. 3._________________________742 353-AS Wartburg bontásra alkatrészként eladó. Rózsa József Imrehegy, Szarkás 137. __________________________741 1 000-ES kiskerekü Wartburg üzemképes állapotban, egy­ben vagy alkatrészenként eladó. Cím: Baja. Ybl sé­tány 2. IV. em. 13. 445 CP forgalmi rendszámú Zastawa személygépkocsi eladó, ugyanott betonkeve- rögép kiadó, illetve eladó. Cím: Baja. Varga István u. 70. Érd.: Szombat délután, vasárnap egész nap. 441 601-ES Trabant eladó. Cím: Vaskút. Mohácsi út 2. sz. _____________ 440 R ENAULT 10-eshez új és alig használt alkatrészek eladók. Kiskunhalas. Mig K. u. 73.__________________737 MAGÁNJÁRÓ munkagép levizsgáztatva eladó. Vé­kony József Borota, Felsza­badulás u. 818 ZI rendszámú Trabant Spe- ciál friss műszakival eladó. Kunfehértó, Szabadság tér з. Érdeklődni 17 óra után. _____________________________813 Ú O-3 S 100-as Skoda eladó. Kiskunhalas, József A. u. 1. 812 Egyéb adásvétel BONTÁSBÓL eladók: geren­dák horogfák, deszka, léc, mozaiklap. ajtó, ablak, cse­rép, tégla, üvegfal, és egyéb anyagok. Kiskunfélegyháza. Vak Bottyán utca 2.___1354 S ZÉTSZEDHETŐ garázs el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Rendőrfalu Magyar- Szovjet Barátság Tsz bolt­jában. Rózsáné. 29503 2 DB 2 éves, 6 hónapos vemhes üsző, megegyezés­sel. napi áron sürgősen el­adó. Érdeklődni lehet: Sza­bó Béla 6341 Homokmégy, József Attila utca 14. szám alatt, egész nap. 147 DALMATA kölykök IntTch. (világgyőztes) apától és ki­tűnő szukától eladók. Bács- bokod, Dózsa u._77. sz. 335 KOMBINÁLT szobabútor el­adó. Kiskunhalas. Nvíl u. 8. ______________________________640 AJTÓ. ablak, cserép, léc, deszka, fűrészelt faáruk, tégla szállítva is. bontásból eladó. Kiskunfélegyháza. Fisch Emil u. 2. sz., a pia­con^ __________________ 1300 B ONTÁSBÓL: fűrészelt fa­áruk. tégla szállítva is. cse­rép. ajtó. ablak. léc. deszka eladó. Kecskemét. Kisfaludy и. 12. szám, az óvoda mel­lett. ________________________1298 E LADÓK bontásból: geren­dák horogfák, deszka, léc. mozaiklap. ajtó. ablak, cse­rép. tégla, üvegfal. Beton­törmelék ingyen. Baja. Zsi- vánovics u. 10. (Volt Parti» utca.)_______________________1353 3 MÉTERES fikusz eladó. Cím: Mezei Sándor. Kecs­kemét. Botond u. 2. B. lh. fsz. 2. 29 505 NDK gyártmányú mély gyermekkocsi eladó. Érdek­lődni: délelőtt Kecskemét. Széchenyi sétány 100. III. 9. _________ 29 507 E LADÓ keveset használt, újszerű állapotban levő. jól felszerelt E—1—kí-es csúcs- esztergapad. Érd. lehet: Madaras, Bajai út 22. sz. alatt. 436 KB. 1.5 köbméter akácpal­ló, 130 cm hosszúak, olcsón eladók. Kecskemét, Lánc­híd u. 7 a. IV. em. 25. 17 óra után. 28 966 NAGY Singer varrógép el­adó. Kiskunhalas, Kisfalu­dy u. 20. ____ 739 Ú J állapotban, olcsón eladó egybeépített centrifuga mo­sógép. Cím: Baja, Kodály u. 6. I. em. 6. 448 PÁNCELTOKES. kereszthú- ros. bécsi zongora eladó. Kiskunhalas. Gőzön u. 40. 816 EBÉDLŐ-, háló-, konyha­bútor és más ingóságok el­adók. Kiskunhalas. Kini­zsi u. 3. 821 TANYERMÉRLEG. vassu­lyok. permetező, gyermek- kocsi. konyhaszekrény, morzsoló, padlásfeljáró el­adó. Kiskunhalas. Árpád u. 5. _______‘______________804 K ÜLÖNBÖZŐ bútorok ol­csón eladók. Kiskunhalas, Tambura u. 1. 789 130 LITERES betonkeverö- gep eladó. Cím: Baja. Rad­nóti u. 22. sz. 557 HIDROFOR eladó 2 lóerős villanymotorral és tartozé­kokkal. Baja. Szabadság u. 84 a. sz. 563 MOTOROS kertikapa eladó, állítható kapákkal. Érd.: Sükösd, Petőfi S. u. 14. sz. 556 UJ sertésönététő eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Dan­ko U. 28. 28 961 JÓ minőségű gerenda, bontásból eladó. Cím: Póth Mihály Baja. Kolozsvári u. 5. I. em. 8. 555 28 DB választási malac eí­adó. Kecskemét. Szolnoki­hegy 32. Irhazi (a békés­csabai út mellett, a 4-es kilométerkő közelében). ________28 955 E GY db nehéz vemhes te­hén 1 négyhónapos friz üszőborjü eladó. Cím: Bí­ró. Baja. Tanya IV. kcr. 104. 425 MÉHÉSZET eladó. Kiskun­halas. Deák F. u. 12. (Ud­vari lakás.) . 773 ELADÓ 5 db Hunor kaptá- ros méhcsalád. Kiskunha­las, Járószék u. 42. sz. ___ 771 2 0 DB 10 hetes malacok el­adók. Kiskunhalas. Mig K. U. 10. 738 KETTŐ db másfél éves és egy egyéves üszőborjú el­adó. Balogh Béla Baja. Ta­nya II. kér. 51 a. Gázcse­retelep dűlőbe. 552 Vegyes MATEMATIKÁBÓL korre­petálót keresek. Cím: Kis- kunhalas. Dob u. 4. «93 A MAGYAR Autóklub auto-motorkerEkpar VEZETŐKÉPZŐ" TANFO­LYAMOT indít: Fülöpszál- láson 1979. április 18-án 18 órakor. Jelentkezni lehet: Szakmunkásképző Iskola Tóth Ignác igazgatónál. Csengődön 1979. április 20- án 18 órakor. Jelentkezni lehet Művelődési Ház igaz­gatójánál. Kecskeméten. 1979. május 3-án, 17 órakor. Je­lentkezni lehet: Batthyány u. 12., Jász u. 26. 8—16 óráig. Tanfolyam díjának befizetése: RÉSZLETFIZE­TÉSI KEDVEZMÉNNYEL. 501 2 SZAKMA 2 év alatt az OFOTÉRT-nál 1979-ben érettségiző fiatalok jelent­kezését várjuk. Baja. Eöt­vös u. 1. sz. tel.: 256. _______________ 425 G YERMEKGONDOZÁST vállalok május 1-től. Kecs­kemét, Március 15. u. 4. I. 33. Érdeklődni: 16 órá­tól. ___________ 29524 P ERTEMEZO pisztolyok ké­szítése. árusítása. Kiskörös. Szabadkát u. 33. 550 ÉPÍTKEZŐK! Színes és fe­hér katedrái üvegek, ka­rikás, mintás is 3—4—5 mm. Kirakatüvegek, tükrök méretre vágva kaphatók. Minden típusú járműhöz visszapillantó tükörbetét beszerezhető. Szilveszter Lajos üveges. Baja. Sza­badság u. 2«. sz. alatt. 411 KVARC karórákhoz, zseb- számoló gépekhez. kvarc komplett. valamint friss svájci gombelem minden méretben kapható. / elem­csere megvárható. Kecelen. Városi órás kisiparosnál. Ugyanitt antik faliórák fel­újítása. Nyitvatartás S—12­ig, 16—17-ig. Tel,: 89. ___838 K ÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba, két személy ré­szére kiadó. Kiskunhalas, Vadkerti__út 38. 819 B ÚTOROZOTT szoba két nő részére kiadó. Kiskunhalas. Kazinczy u. J6.__________820 KIADÓ gázfűtéses szoba 2 dolgozó fiúnak, jutányosán. Ágynemű szükséges. Kecs­kemét, Jókai utca 40. (Üveggangos^ része.) 1472 BETEGGONDOZ0T keresek Kiskunhalason. Cím: Szász K. u. 12. 744 ELHELYEZKEDNÉK por­tásnak. vagy raktárosnak. Vállalatnál bajai körzetben. Megbízható. Cím: Sóti Ist­ván. Bácsalmás. Vértanú u. 13. sz. 370 FIATAL házaspár szoba- konyhás lakást, vagy ház­részt (esetleg tanyát) bé­relne Kiskunhalason. Aján­latokat ..Babát várunk" jeligére kérjük a Kiskun- halasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. __________________756 A KISKUNHALASI Vízmű Vállalat KISZ-szervezete április 28-án rendezi a ha­gyományos MEDENCEBA- LAT, a fürdő területén. 837 Házasság MEGISMERKEDNÉK kizá­rólag házasság céljából 45—50 éves kissé molett öz­vegy vagy független barna asszonnyal, aki saját vá­rosi berendezett otthonom­ba jönne. Leveleket „Sze­retet 149 565" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 1464 28 EVES, egyedülálló gyá^ rí dolgozó nö. egy leány- gyermekkel. megismerked­ne házasság céljából kor­ban hozzáillő férfival. Le­veleket: „Napfény" jeligé­re a bajai M. Hirdetőbe kérem. 447 42 ÉVES, 168 cm magas, jó­zan életű, minden szakmá­hoz értő. lakással rendel­kező férfi megismerkedne házasság céljából hozzáil­lő, nem dohányzó, barna, teltkarcsú, egyszerű, csinos, dolgozó növel. Kalandorok kíméljenek. Fényképes, kézzel írott leveleket „Őszinte szeretet és meg­becsülés” jeligére a kiadó­ba kérek. 28 96J MEGISMERKEDJEK házas­ság céljából 45—50 éves korig, özvegyasszonnyal, vagy lánnyal, saját házzal, 55 éves t60 cm magas, egyedül élő férfi vagyok. Leveleket: „Megbecsülés" jeligére a bajai M. Hirde­tőbe kérem. 56 j KÖZLEMÉNYEK A DÉMAsz értesíti a lakosságot, hogy Városföldön. a Szappanos iskolánál létesített uj transzformátor állomást és a csatlakozó kisfeszültségű légve­zetéket 1979. április 24-én feszültség alá helyezte. Fenti időponttól a léte­sítmény érintése és megközelítése életveszélyes és tilos. 1533 A DÉMÁSZ Kalocsai VHSz. müveze- tösége értesíti a lakosságot, hogy Ka­locsa, Gombolyagi útnál épült új 20 kV-os hálózatot 1979. április 25-én fe­szültség alá helyezi. Ezen időponttol kezdve az oszlopokra felmászni, és a vezetéket érinteni szigorúan tilos és életveszélyes! DÉMASZ Kalocsai Kirendeltsége! 137 Munkaalkalom A „C” kategóriába tartozó Bács­almási Ruhagyár gazdaságvezetői munkakör betöltésére állást hirdet. Feltétel: Mérlegképes könyvelői tan­folyam. Jelentkezés: írásban vagy sze­mélyesen részletes önéletrajzzal a sze­mélyzeti előadónál. 550 NEM dohányzó személygépkocsi- vezetőt felveszünk a Bács-Kiskun me­gyei Állategészségügyi Állomáshoz. Jelentkezés: Kecskemét, Halasi út 31. szám alatt. 28 997 ÖRAS szakmunkást keresünk kecske­méti munkahelyre. Jelentkezni lehet: Órások Szövetkezete, 1067 Budapest Lenin krt. 61. Levélcím: 1389 Bp. Pf.: 122. 527 AZ AGROKER Vállalat Csomagoló üze­me felvételre keres tmk-villanyszere- lőket, továbbá alacsonynyomású olaj- és gáztüzelésű kazánhoz vizsgázott Ili­től. Jelentkezni lehet: AGROKER Vál­lalat Csomagoló üzeme Kecskemét, Matkói iB 3. i4«9 FŰSZERT Vállalat felvesz, áruszállí­tó kocsikísérőket, raktári segédmun­A „BÁCSKA” BÚTORIPARI VÁLLALAT MINTABOLTJÁBAN (Baja, Kígyó u. 27.) új típusú lakószobák, bútorok kaphatók A szekrénysorok 2 db két­ajtós szekrénnyel, a he- verők, fotelok választé­kos kárpitozással készülnek. Ugyanitt irodabútorok, közületek részére ágyneműtartós heverők, rajz-, íróasztalok, barkácsanyagok is a vásárlók rendelkezésére állnak. Gyászhir Fajdalomtól megtört szívvel tu­datjuk a rokonokkal, jó ismerő­sökkel, hogy szeretett férjem, test- v erünk LAJOS ISTVÁN Kecskemét, Kórház u. 1. szám alatti lakos f. hó 22-én elhatni. Temetése f. hó 26-án, 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 29 bír, • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogv szeretett férjem, édesapánk, nagy - apánk GÖMÖRI GYÖRGY ISTVÁN llelső-Ballószögi lakos, 76 éves ko­rában f. hó 23-án, rövid, súlyo> betegség után elhunyt. Temetoe f. hó 26-án, fél 4 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gya szoló család. 29 60s * • • Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama és dédike ÖZV. FÜLÖP PALNÉ Csizmadia Eszter f. hó 21-én, csendesen elhunyt. Temetése f. hó 25-én, délelőtt n órakor lesz a kecskeméti Köz­temetőben. Gyászoló család. • • • 29 VU Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesapánk, nagypapánk, apósunk ID. SIMON PÁL Kecskemét, Cédulaház utca 13 a. (volt kadafalvi lakos), életének 76. évében hosszú, súlyos bete« seg után elhunyt. Temetése f. ho 23-én, szerdán délután negyed : órakor lesz a kecskeméti Közte illetőben. Gyászoló család. ikii Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok nak. akik szeretett apám, apósom es nagyapánk SZIMON LAJOS temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, vagy virágot hoztak, es gyászunkban együttérzésüket fe­jezték ki. Gyászoló család, Kiskun halas. • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök nek, szomszédoknak, munkatár­saknak, akik felejthetetlen drága jo ferjem, édesapám, nagyapánk, dednagyapánk BÁNÖCKI BALÁZS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és faj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Kiskunhalas. 7Kt. • • • Halás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szere­tett nevelőanyám, nagyanyánk ÖZV. VIGHI ISTVÁNNÉ Gyevi Judit temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot hoztak, részvétükkel fajdalmunkban osztoztak. Gya szoló család. Kiskunhalas. 7t>2 Ezúton mondunk köszönetét mind azon rokonoknak, ismerősöknek, akik ÖZV. BALOGH SÁNDORNÉ Hajnal Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fajdal munkát enyhíteni igyekeztek, lloll maiin család. 28 s ,: Halas szívvel mondok köszönetét mindazon rokonoknak, jó barátok­nak, ismerősöknek, szomszédok­nak, a Kiskunhalasi Erdészet ve­zetőségének, akik szeretett férjem JAKUS ANDRÁS temetésén részt vettek, utolsó út­iara elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmamban velem együtt éreztek. Gyászoló felesége, Kunfehértó. 7b<) Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, jó ba­rátoknak, szomszédoknak, ismerő­iknek, valamint a kiskunhalasi M.W-állomás dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapánk, test­verünk HARMATH JÁNOS temetésén megjelentek, utolsó út­jára elkísérték, virágaikkal, koszo- ruikkal, és őszinte részvétükkel rótták le kegyeletüket, ezzel is mélységes fájdalmunkat enyhítem igyekeztek. Gyászoló felesége es családja, Kiskunhalas. 745 Köszönetét mondunk mindazok­nak a rokonoknak, szomszédok­nak. ismerősöknek, jó barátok­nak, a Semmelweis kórház, Pos­ta, az MNB emissziós részleg dol­gozóinak, akik drága férjem, édes­apánk, nagyapánk LAMPEL DEZSŐ temetésén megjelentek, sírjára ko- orút, virágot helyeztek, vagy táv­iratban részvétüket nyilvánították, ezzel családi gyászunk fájdalmát enyhíteni igyekeztek, özv. Lanip-I Dezsőné, Tóth és Szalai család. Kiskunhalas. 802 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, jó barátoknak, szomszédok­nak, volt munkatársainak, akik felejthetetlen fiam, férjem, édes­apám, testvérünk, NAGY FERENC temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot hoztak, mély fájdal­munkban velürfk együtt éreztek. Gyászoló család. Kiskunhalas. 779 • • • Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, lakótár­saknak, akik szeretett férjem, édesapám TÓTH ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt- éreztek. Gyászoló család. 28 876 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, ismerő­söknek, jó szomszédoknak, a Du­na—Tisza közi Mezőgazdasági In­tézet vezetőinek és dolgozóinak, akik felejthetetlen, drága jó fér­jem, édesapánk SCHROBÁR JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat együttérzésükkel enyhítem igyekeztek. Gyászoló felesége. 28 971 • • » l /úton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, jo barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak, akik szeré­téit férjem, édesapám, apósunk FARKAS JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvét- n\ il\ állításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló < >alád. Kiskunhalas. 778 MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 7.59: Tévétorna (ism.) 8.05: Iskolatévé: Orosz nyelv (Ált. isk. 5. oszt.) 9.05: Történelem (Alt. isk. 5. oszt.) Rómaiak hazánk te­rületén 9.45: A hetedik kontinens ék­szerei NSZK filmsorozat XIII 3. rész. 10.10: Leopold, akit nagyon sze­retnek. Francia film (ism.) 11.50: Delta. Tudományos híradó 15.20: Iskolatévé: Orosz nyelv 15.45: Történelem (ism.) 16.30: Hírek 16.35: A havannai Napóleon­múzeum. Kubai rövid­film 16Í45: Kuckó 17.15: Kertészkor 17.30: Szolgálat karszalaggal. Riportfilm 18.10: Reklámműsor 18.15: „Sugárgyártás” Csillebér­cen. Riportműsor 18.45: Szépen, jól magyarul 18.55: A Közönségszolgálat tájé­koztatója 19.10: Esti mese (Színe«) 19.20: Tévétorna (Színes) 19.30: TV-Híradó (Színes) 20.00: Az Onedin család. Angol tévéfilm-sorozat. XXVIII 17. rész: A sztrájk 20.50: Nézőpont. A Televízió kulturális folyóirata. 21.50: TELESPORT: Jégkorong Világbajnokság. Döntő. Közvetítés Moszkvából Kb. 22.25: Közben: TV-Híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Charles A/navour műsora Francia zenés film 21.00: TV-Híradó 2. (Színes) 21.20: Reklám 21.25: Az utolsó milliárdos. Francia film KOSSUTH 8.27: Szocialista brigádok aka­démiája 8.56: Beszélni nehéz 9.08: Az I Musici di Roma kamarazenekar felvételei­ből 9.52: Tarka mese, kis mese 10.05: Születésnapi ajándék 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak 10.50: Dvorzsák: f-moll zongora­trió 11.30: Melis György operettfel­vételeiből 12.35: Házunk tája. 12.50: Operaslágerek 13.20: örökzöld dzsesszmelódiák 14.22: A Tátrai-vonósnégyes fel­vételeiből 15.10: Liszt: Les Preludes — szimfonikus költemény 15.28: MR 10—14. Iskolák — őr­sök — barátok 16.00: Ütközben 16.09: Kritikusok fóruma 16.19: Kóruspódium 16.49: Oscar Strauss, Lehár Fe­renc és Johann Strauss operettjeiből 17.07: Ébresztő. Riport 17.32: Népi muzsika. 17.55: Holnap közvetítjük . . . 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Gondolat 20.15: Szokolay Sándor népze­nei feldolgozásaiból 20.39: Magyar operaénekesek 21.29: Külpolitikai klub 22.30: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek 23..10: Versek 23.14: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek cí­mű műsor folytatása 0.10: Neményi Tamás táncda­laiból PETŐFI 8.05 Szatirikus dalok 8.20: Világtörténelem dióhéjban 8.33: Idősebbek hullámhosszán 9.28: Népdalok 10.00: A Magyar Rádió népi zenekara játszik Lakatos Sándor vezetésével 12.33: Tánczenei koktél 13.20: Egy kis figyelmet kérek -Darvasi István jegyzete 13.30: Színes szőttes. Olsvai Imre népzenei műsora gyermekeknek 14.00: Kettőtől négyig . . . 14.00: Együttesek — klasszikus operettekből 14.25: Tudományos könyvespolc 14.35: Slágermúzeum 15.25: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót 15.40: Nóták. 16.00: Mindenki iskolája 16.33: Ütközben 16.35: Egészségünkért! 16.40: Sanzonok 17.00: Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről 18.33: Barátság slágerexpress 19.09: Barangolás régi hangle­mezek között 19.25: Mit ir a világsajtó a Kö­zel-Keletről? 19.45: A beat kedvelőinek 20.33: Szín-játék. Az amatőr színjátszómozgalom hírei 21.00: Sulisajtó 21.25: Népzenekedvelőknek 21.55: Operettrészletek. 22.30: Kellemes pihenést! Szó­rakoztató zene éjfélig 3. MŰSOR 8.08: Maurice André trombitán játszik 9.00: Iskolarádió 9.40: Dzsesszfelvételeinkből 10.00: Sztravinszkij kamarazené­jéből 11.05: XIX. századi operákból 11.59: Szimfonikus zene 13.48: A Magyar Nyelv Hete 14.18: Schütz: Cantione Sacrae — részletek II. rész 14.56: Donizetti operáiból 15.44: Üj Mozart-lemezeinkből 16.09: Schubert: B-dúr trió Op. 99. 16.50: öt földrész zenéje 17.00: Közösség, társadalom, történelem 17.30: Meditáció — egy körkér­désről 17.40: Magnósok, figyelem 18.25: Beverly Sills operafelvé­teleiből 19.05: Iskolarádió 19.35: A Magyar Néphadsereg Művészegyüttese zenekará­nak hangversenye közben: kb. 20.15: Irodalmi műsor kb. 20.35: A hangversenyközve­títés folytatása kb. 21.15: Dzsesszfelvételeinkből 21.35: Gidon Krémer hegedűest- je 22.30: Operarészletek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom