Petőfi Népe, 1979. március (34. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-20 / 66. szám

APR Ingatlan ÓHIRDETÉSEK KECSKEMÉT, Zöfdfa utca 51. számú házrész beköltöz­hetően eladó. Érdeklődni: Zöldfa u. 78. szám, Mészá­roséle _________________23693 H AROMSZOBAs családi ház eladó. Kecskemét, Kilián György u. 28. Hunyadiváros. 730 ELADÓ Újmohácson, Gát u. 12. szám alatt, 3 szobás,, komfortos ház. Üvegezett veranda, mellékhelyiségek, 500 négyszögöl kert, 1600 négyszögöl föld kertészet­nek. fúrott kúttal. Érdeklőd­ni a helyszínen szombat, va­sárnap. 23803 TANYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas, Rekettye 75 a. Érdeklődni 76. szám alatt, Tóthéknál. 467 KISKUNHALASON, a város szélén. 3 hold kaszáló. 400 négyszögöl szántó eladó. Ér­deklődni Hattyú u. 18. 495 ELADÓ 200 négyszögöl sző­lő. Villany megoldható. Ér­deklődni: délután 3-tól. Kecskemét, Felsőszéktó 177/a Sáfrányéknál. 1009 HAROMSZOBAS, komfortos, kertes családi ház eladó. Já­noshalma. Bajai u. 127. Ér­deklődni 18 óra után. 493 BOCSA belterületén, 260 négyszögöl telek alappal építési engedéllyel eladó. Ér­deklődni a borászati üzem­nél. 23285 KÉTSZOBÁS, kertes családi házrész, sürgősen eladó. Ér­deklődni: délután 4—6 óráig Kecskemét, Rákócziváros 31. (Aluljárónál.)________28414 E LADÓ Kecskemét, Temes tér 6. számú ház. részben lakottan, részben nyomban beköltözhetően. Érdeklődni lehet a helyszínen szombati napokon délután 2—5 óráig, vasárnapi napokon délelőtt 9^—12 óráig. 23785 LAJOSMIZSEI kisállomás- nál 2x800 négyszögöl föld. olcsón eladó. Belterület. Vil­lany van. ■ Érdeklődni: La- josmizse, Alsolajos 118. Sző- rös József.____________ 23829 N ÉGYSZOBAS, 7 mellékhe­lyiséges, nagy kertes, csalá­di ház eladó. Kecskemét. Béke tér 7. Érdeklődni: kedd, péntek 17—19 óráig vasárnap 4—6-ig. 964 AUTOBUSZ-megállóhoz 3 percre házhely alappal, kerítéssel eladó. Érdeklőd­ni: szombat, vasárnap Kunbaracs, Petőfi S. u. 13. Farkas.______________ 23816 T ANYA fél hold szőlővel eladó. Érdeklődni: Hetény- egyháza, Szarkás 233. szám. Miklós telepi ut. Antalok. ______________ 23805 HAROMSZOBAS, "teljesen alápincézett, szenes köz­ponti fütéses, 300 négy­szögölön kertes családi ház tehermentesen eladó. Ér­deklődni: 17 óra után és szombat déltől vasárnap estig. Kecskemét, Hunor u. 3. sz. 9-es autóbusz vég­állomásánál. 23809 KÉTSZOBÁS ház 400 négyszögöl telekkel eladó. Kerekegyháza Rál óozí -?Y 69; _____________________23764 E LADÓ Lajósmizsén 5 szo­bás, komfortos ház: meg­osztva is. Ajánlatokat ,,350 000 Ft készpénz -f- OTP-hitelátvállalás” jel­igére a kiadóba kérek. _______________________23762 K ECSKEMÉT, Csáktornyái utca 67. számú ház azon­nal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Füzes utca 2., Benyóczky. 933 KECSKEMÉT, Árok utca 23. számú házrész sürgősen eladó. Érdeklődni: Fazeka­saknál. 920 ELADÓ 3 szoba összkom­fortos ház 351 négyszögöl telekkel. Érdeklődni lehet: hétfő és szerda kivételével délután 3 órától. Hetény- egyháza, Kossuth L. u. 29. Fekete József. 925 BALATQNSZABADI' Sió­fokon 250 négyszögöles üdülőtelek eladó. Érd.: Sziklai, Baja, Szabadság u. 24. sz. 268 ELADÓ 3 szoba összkom­fortos ház (gáz bevezetve). Érdeklődni: Kecskemét, Hunyadiváros, Eszperantó utca 10. 934 HÁZ eladó. Kecskemét, Ceglédi út 80 á. 937 BEKÖLTÖZHETŐ házrész eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Dankó ú. 64 a. 938 JOFEKVÉSÜ telket vennék Kiskecskemét újosztásban, Hunyadivárosban, vagy máshol a város területén. Leveleket „Közművesített 148 959” jeligére kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 939 ELCSERÉLEM Kecskemé­ten kertes családi házré­szemet tanácsi kétszobás lakásra. Leveleket „Alsó- széktó 148 963” jeligére kecskeméti Magyar Hirde­tőbe^ _____________________943 E LADÓ Kecskeméten, Fel­sőszéktó, Csabagyöngye út 26. szám alatt 282 négyszö­göl közművesített telek, szoba, konyhás kis lakás­sal. Érdeklődni: minden nap 5 óra után, március 25-én vasárnap reggel 8 órától délútán 5 óráig. Major József. 23791 FELSÖCSALÄNOSI dűlő­ben, ifjúsági parkkal szem­ben 1600 négyszögöl öreg szőlő eladó, 400 négyszögö­lenként is. Hobbikertnek alkalmas. Villany megold­ható. Érdeklődni lehet: özv. Barna Mihályné Kecs­kemét, Felsőcsalános 15. _________________________23781 E LADNÁM, vagy elcserél­ném kisebbre .házrészemet. Kecskemét, Kupa u. 24 a. 23778 80 NÉGYSZÖGÖLES telek Szelidi tónál eladó. Tele­fon : 423-849._____________358 H ÁZRÉSZT vennék Kecs­kemét peremkerületében 40 000 Ft készpénz + havi törlesztéssel. Ajánlatot „Minden megoldás érdekel” jeligére a kiadóba kérek. _________________________23836 E LADÓ Kecskemét Szarkás- ban 448 négyszögöl szőlő. Négyszögöle 15 Ft. Kuny­hó, viz van. Érdeklődni: Kecskemét, Kiskőrösi út 6. 23831 KECSKEMÉT," Délibáb ut­ca 36. számú ház eladó. (Szeleifalu). Érdeklődni: egész nap. 982 TANYA eladó, állattartásra alkalmas. Érdeklődni: Kecskemét, Jász utca 10. _ 953 ELADÓ tanya több mellék­helyiségekkel. Méntelek 74. sz. Illés István. 966 KISKUNHALASON^ Feíső- öregszőlők 247. számú ház villanyvilágítással, 1700 négyszögöl telekkel, mely­ből 1200 szőlő—gyümölcsös, műúthoz közel eladó. Ér­deklődni a helyszínen Ré- kasi Benőnél. VlKENDHAZAT vennék Kunfehértón. Cím: Fekete István, Kiskunhalas, Magyar u. 1. 574 SZELIDI-TÖPARTON vízre dűlő 2x200 négyszögöl termő szőlő, üdülőnek eladó. Bog­nár. Kiskunhalas, József A. u. 6. Tel.: 195. 535 601-ES Trabant-motor, -vál­tó és több alkatrész eladó. Kecskemét, Szimferopol tér 23, IV. em, 10.__________149107 ELADÓ 3011-es traktor után- futós szalagfűrésszel, külön is. Tóth, Páhi, Mátyás ki­rály üt 8. 23838 600-AS keltetőgép alkatrész­szel eladó. Kecskemét, Va- csihegy 60. Talfája közön. Lenkei. 23830 ELADÓ 350 köbcentis gene- rálozott Jáwa motorkerék­pár. Érdeklődni: Nehéz László, Szabadszállás, Arany J. út 2. 23756 IN-ES 49—38 rendszámú Zsi­guli, jó állapotban levő, DIESEL MIA motor eladó. Macska László, Városföld, IIL_Jcer. 25, 23835 MOSZKVICS 403-as gépko-, esi rendszám nélküli üzem­képes motorral eladó. Kecskemét, Holló u. 18. ____________23834 K ÉTHENGERES RS—09-es kerti traktor felújított mo­torral eladó. 6221 Akasztó, Deák Ferenc u. 17._______971 E LADÓ MIA motoros ma­gánjáró és Multika motor. 6221 Akasztó, Ady E. u. 21. 970 UF-ES Zsiguli Combi el­adó. Érdeklődni lehet: kedd, csütörtök, szombat, Í98l-ig "érvényes műszakival vasárnap. Kecskemét, Kas­eladó. Cím: Vaskút, Damja­nich u. 98. sz. 289 UK-S Wartburg de Luxe eladó. Érd.: Sükösd, Ipar­cikk-boltban. Kovács Fe-' rencnél. 1 2 8—15 óráig. 261 IZ-S forgalmi rendszámú, Skoda s 100-as, lejárt mű­szakival eladó. Szűcs Fe­renc, Bugac. Bem József u. 3;________________________23673 I K-S Zsiguli, 2 éves műsza­kival. 53 000,— Ft-ért eladó. Bugac, November 7. utca 19. Judák. 917 JÓ állapotban levő, billenős pótkocsi eladó. Kiskőrös, Béke u. 1._________ 23759 I K rendszámú Trabant jó állapotban eladó. Sehád László, Kunadacs. 23784 MTZ 50-ES traktor bille­nős pótkocsival eladó. Ér­deklődni: 16—18 óráig, répkályha eladó. Kecskemét sai u. 19. sz. alatt. (Kocs­mái'). _______________ 969 E LADÓ vagy elcserélhető Trabantra kitűnő állapot­ban levő UK-s Lada sze­mélygépkocsi. Irányár: 75 ooo.—Ft. Trabantot 4 évesig beszámítok. Érdek­lődni: Hetényegyltóza, Jó­kai u. 40. 975 FELÚJÍTOTT UE 28-as, ket­tes ekével, tárcsával, hidra­ulikára szerelhető szalagfű­résszel és jugoszláv szerves- trágya-szóró kocsi eladó. Ér­deklődni Kecel Sziklös, Eötvös u. 14. szám. 16 óra után. Vasárnap egész nap. 524 Egyéb adásvétel HAroMHONAPOS malacok eladók. Kiskunfélegyháza, Ságvári Endre utca 11. 677 SZÉP. barna beépített cse­Kecskemét, Alsószéktó 132. sz. (Korhánközi út). 790 125-ÖS kék Polski Fiat 3 éves műszaki vizsgával, jó állapotban eladó. Érdeklőd­Lakás ELADÓ 2 szobás, szövetke­zeti lakás, 250 ezer készpénz plusz 150 ezer OTP-hitel. Dunaújváros, József Attila u. 9. I. 2. Telefon: 162-20. ____________.______________347 E LCSERÉLNÉM Pécshez tar­tozó (uránbányánál levő). 2 szobás, komfortos, I. emele­ti, erkélyes, tanácsi lakásom kiskunhalasira. Bármilyen megoldás érdekel, kivétel OTP-s, vagy szövetkezeti. Értékkülönbözetet kérek. Cím: Heréd! Dezső, 7673 Kő­vágószőlős. Újtelep 2 b. 480 KECSKEMÉTEN, 2 szobás, távfűtéses lakás készpénz plusz OTP-hitelátvállalással eladó. Ajánlatot ,,V. em. er­kélyes” jeligére a kiadóba kérek._____________ 23819 B UDAPESTIRE cserélem kecskeméti, vadonatúj, szö­vetkezeti 2 és félszobás, er­kélyes lakásomat. Érdeklőd­ni lehet hétköznap 12-611-es telefonszámon._____ 23795 2 SZOBA, összkomfortos la­kás — két részletre is — el­Szarvas utca 29, vagy Jókai u. 25. Műszaki bolt. ___861 1 5 NB méhészet, 24 keretes üres kaptárok, mézeskan­__________,________________ nák eladók. Cím: Gál Jó­n i: Bác.sszentgyörgy, Sarok zsef, Madaras, Bajcsy-Zs. u. u. 1. (Varga Pál)____273 Ü ZEMKÉPES 350-es Jáwa motorkerékpár rendszám nélkül eladó. Érdeklődni: Városföld virágkertészet Fodor Antal. 23815 KARAMBOLOS kocsit ven­nék. Cím: Bachausz Lász­ló, Szekszárd, Remete u. 46 b. 284 SKODA Octávia Combi le­járt műszakival eladó. Or- govány, Szabadság út. 13. _________________________ 23825 J Ó állapotban levő IB rendszámú S 100-as fehér Skoda eladó, vagy 601-es Trabantra cserélem. Érdek­lődni : 16 órától, Kecske­mét, Széchenyiváros, Aka­démia krt. 46. II. lh. IV. em. 35. 23770 RS 56-os, permetezővel két­kerekű utánfutóval eladó. Soltvadkert, Honvéd u.. Hegyi. 475 50-ES MTZ ■ jó állapotban eladó. Soltvadkert, Petőfi u. J4. _____________________474 3 011-ES Zetor jó állapotban eladó. Tösmagi Sándor 6421 Kisszállás, Marx u. 3. ___________________________469 W ARTBURG de Luxe meg­kímélt állapotban eladó. Kl fcecel, Erdő u. 20. adó. Nagykőrös. Ifjúság . u __--íj3. . . rendszámú 4 64 1500-as 27. ^ 264 SZÖLÖNYITÖ- és -takaróeke eladó. Kiskunhalas, Mártí­rok u. 8. ________ 492 V ENNÉK könyveket, lexi­konokat, folyóiratokat, por­celán és bronz figurákat, sé­rültet is. asztali-, zseb- és faliórát, ebédlőbútort. Aján­latokat ,.Privát” jeligére a kiadóba kérek. 23685 CSERÉPKÁLYHAT bontásra, bontott cserépkályhát ve­szek. Balázs Rezső, 5900 Orosháza, Mikes u. 9. 23686 AJTÓ. ablak cserép, léc, deszka, fűrészelt faáruk, tégla szállítva is bontásból eladó. Kiskunfélegyháza, Fisch Emil u. 2. sz., a piacon. ____________________747 K A RDVIRÄGH AGYMA, fe­kete, bordó, piros, ró­zsaszín, sárga, fehér, 4 _ Ft darabja. Megrendelhető postán, utánvéttel. 30 da­rabon alul nem szállítok. Joó Sándor, . Ács, Toldi u. 6. 2941 317 ELADÓ 2 db magasnyomású vörösréz permetezőgép új állapotban, használt perme­tezőgéppumpa, 4 db feszmé­rő és sárhányós. féderes lo­vas kocsi. Dudás Ferencné, Tiszakécske, Kossuth L. u. 60. 336 13. fsz. 1. _____ 23837 E LADÓ másfél szoba össz-^ komfortos lakás készpénz 4- OTP-hitelátvállalással. Megtekinthető: vasárnap egész nap, Kecskemét, Le­nin tér 4. A lh. III. 14. _________________________23767 E LCSERÉLEM Kecskemét, Halasi úti másfélszobás komfortos KIK-lakásomat Hunyadiváros környéki KIK-lakásért. Leveleket „Nem bérházira 149076” jel­igére kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 1030 KEC SKEMÉ~T~ széchenyivá- rosi garzonlakás készpénz -f OTP-hitelátvállalással, beköltözhetően eladó. Ér­deklődni: 11-033-as telefo­non. 23774 EGY SZOBA összkomfortos első emeleti lakásomat el­cserélném 2 szobásra. Cím: Baja, Budai Nagy Antal u. 5L ________________________263 E LADOM 2 szoba össz­komfortos első emeleti OTP-s lakásomat, vagy kertes házra cserélem. Ér­deklődni: Kecskemét, Már­tírok útja 57. épület, B. lépcsőház I. emelet 2. 912 idő. Kiskun- .vÉRVj^^Af^.állpnráüyból, vitézek tere kendermagós és Hampshire * Polski Piát eladó. Kiskun­halas,' Kuruc 5j?' Ill, 'em. 9. 476 IT rendszámú S 100-as Skoda friss műszakival el­adó. Kiskunhalas, Tompa Mihály u. 21. Érdeklődni délután. _________ 477 UG rendszámú 1200-as Zsi­guli eladó. Soltvadkert. Kossuth u. 4L __________502 U K rendszámú Wartburg de Luxe 1980-ig érvényes műszakival eladó. Kecel, Bem u. 11.______________504 R S 09-ES, permetező-felsze­reléssel eladó. Kiskőrös, Béke u. IS.______________509 IX rendszámú 1200-as Zsiguli műszaki előtt sür­gősen eladó. Soltvadkert. Kriszt u. 14. Eiler. ______510 N OVEMBERBEN vizsgázott Skoda 1000 MB eladó. Ér­deklődni: egész nap. Kecs­kemét, Lánchíd utca 3 a. V. em. 14. 916 IÖ 48—46 rendszámú 1200-as Zsiguli 81-ig érvényes mű­szakival eladó. Vaskút, RONTÁSBÓL: fűrészelt fa­Deák F. u. 3. 267 ELCSERÉLEM Kecskeméten központi 2 szoba összkom­fortos III. emeleti tanácsi lakásomat, központi egy szoba összkomfortos taná­csira. Leveleket ..Április 148975” jeligére kecskeméti Magyar Hirdetőbe. ______955 S ÜRGŐSEN eladó Műkert­városban, István király krt. 2 a. C. lh. fsz. 1. alatt 2 szoba, összkomfortos, gázfűtéses szövetkezeti la­kás, OTP-hitelátvállalással. Kertes házra is elcserélem megegyezéssel. Érdeklődni: minden nap 18 órától. ______________ 23780 E LADÓ kétszobás összkom­fortos lakás garázzsal. Kecskemét, Kertváros, Bo­rostyán utca 6. fszt. 7. 968 Gépek és alkatrészek MIA motor szivattyúval el­adó. Kecskemét, Budaihegy 90 c. Bálint László. 965 RENDSZÁM nélküli Zapo- rozsec személygépkocsi, 7 éves, műszaki vizsga nél­küli, egyben vagy alkatré­szenként is, megegyezéssel eladó, sürgősen. Érdeklőd­ni lehet: Himpelmann Hen­rik 6326 Harta Arany Já­nos utca 13. szám alatt egész nap. ________________97 E LADÓ Polski Fiat olcsón. Kecskemét, Czigány János utca 6. Érdeklődni: délutá­ni órákban. 944 500-ÄS Trabant felújított állapotban eladó. Kecske­mét, Irinyi u. 44. VI. em. 17. Ágostonék. 18 órától. __________ 943 3 —5 ÉVES Simson Star, vagy Schwalbe motorke­rékpárt vennék. Hegedűs Pál Kiskőrös, Alkotmány U. 23._________ 23790 2 50-ES Jáwa eladó. Kecs­kemét, Ceglédi út 82. _______________________ 23783 S KODA S 100-as, IC rend­számú eladó. Kecskemét, Lánchíd u. 22. IV. em. 25. (Széchenyiváros)._______23782 K OCKA-Wartburg bontva eladó. Helvécia, Kiskőrösi út 21. 23779 áruk, tégla szállítva cserép, ajtó, ablak. léc, deszka eladó. Kecskemét, Kisfaludy u. 12. szám, az Óvoda mellett. __ 749 B AROKK garnitúra hat részből álló. Stingl páncél­tőkés kereszthúros rövid zongora, kis asztal, fotelok eladók. Érdeklődni: Kecs­kemét, Lugossy I. 12. alatt. __918 K ÉTTÜ AGYAS kötőgép és MINI olajkályha eladó. Kecskemét, Ifjúság útja 20. (17 óra után).__________924 O LASZ típusú iker sport­kocsit vennék. Cím: Gyet- vai Istvánné 6449 Mélykút, Damjanich_u. 31. 491 Ú J szovjet négyfejes juh- nyírógép. trafóval, köszö­rűvel, alkatrészekkel eladó. Kiskunhalas, Hattyú u. 18. 494 KETTŐ db szép kétéves, hidegvérű csikó eladó. Raf- fai Mihály, Szeremle, Hu­nyadi u. 27. sz._________286 K IVÁLÓ származású, 6 éves, sárga, sport tenyész- kanca eladó, esetleg ju- hokra elcserélhető. Márkos Attila, 1208 Péterimajor. 23794 ELADÓ 50 literes villany- bojler és nagy új fürdő­kád. Érdeklődni: Kecske­mét, Vacsi u. 20. 913 CSERÉP, faanyag, tégla, ajtók, 3 szárnyas ablakok, redőnnyel, fűrészelt fenyő- gerendák, eladók. Megte­kinthető: Kecskemét, Tal- fái köz 23. sz., egész nap. (9-es autóbusz-végállomás). Kovácsék. 950 TOJÓHIBRID 18 hetes Tet­ra SL megrendelhető. Kecs­kemét, Kerkápoly u. 12. __________________953 E LADÓ 23 m2-es szétszed­hető hétvégi faház. Érdek­lődni: Kecskemét, 13-217-es telefonon.______________23833 E LADÓ 4 személyes reka- mié. Kecskemét, Semmel­weis u. 16. 932 Vegyes ALBÉRLETI szoba, konyha kiadó. Kecskemét, Vacsi- hegy 64 . 23812 ESERNYÖJAVITAS (kül­földi is) áthúzás, Kecske­mét, Szarvas utca 17. Mé­száros. (Piacnál, Övónőkép­ző után.) ____________705 K ERESEK külön bejáratú, bútorozott szobát. Kecske­méten, a Városi mozi kör­nyékén. Leveleket „Április 1.” jeligére a kiadóba ké­rek._____________________23773 ELVESZTETTEM 1979. már­cius 7-én, Kecskeméten, a 6-os autóbuszmegállóban karikagyűrűmet. Kérem a becsületes megtalálót, hogy a 13-856-os telefonon keres­sen meg. Varga Sándorné. ________ 23824 KOMFORTOS albérleti szó. bát keresek Kecskeméten egy személy részére. Leve­leket „Megegyezünk 148 977” jeligére a kecskeméti Ma­gyar .Hirdetőbe.__________959 K VARCÓRÁK zsebszámolók szervize, javítása elektroni­ka. Dézsi, Kecskemét, Nagy­kőrösi u. 29. 23802 EZÜSTFENYŐK, tuják, dísz­fák, díszcserjék kaphatók. Magyar—Szovjet Barátság Mg. Tsz. Kecskemét, város­föld 62. és 127. Telefon: 12-999 és 11-431.__________982 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Hu­nor utca 6. (Talfái köz ele­j én.)_________________ 910 K ÜLÖN bejáratú, bútorozott szoba központon, konyha­használattal kiadó. Kecske­mét Szalvai Mihály krt. 19. ___________________________921 m inden típusú kar. zseb, automata és elektromos órák javítását, rövid határidőre vállalom. Egy év garancia. Kovács Tibor órásmester. Kecskemét, Széchenyiváros, Lánchíd utca 1/b. Nyitva: 8—12-ig délután 2-6-ig, szombaton 8—12-ig. 967 Házasság 32 ÉVES, 167 cm magas, bar­na, csinosnak tartott szám­viteli dolgozó, házias, füg­getlen nő megismerkedne házasság céljából komoly gondolkodású, józan életű független férfival. Leveleket „Szeretném ha szeretnél’" jeligére a kiadóba kérek. ____________________ 23811 4 2 ÉVES, 172 cm magas, minden káros szenvedélytől mentes, elvált ember kor­ban hozzáillő nő ismeretsé­gét keresi házasság céljából. Leveleket „Kertes villa 148 931” jeligére kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 911 24 ÉVES, 160 cm magas bar­na. szellemi munkakörben dolgozó, 4 éves gyermekét egyedül nevelő, elvált asz- szony keresi házasság céljá­ból józanéletű, jól szituált férfi ismeretségét 35 éves korig. Leveleket: „Azonos érték” jeligére a kiadóba kér. 23839 KÖZLEMÉNYEK A KODÁLY Iskola március 21-re meg­hirdetett tanári hangversenye később kerül megrendezésre. 28357 Gyászhir lujd alommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyánk, anyósunk, nagy- mamánic ÖZV. BEVIZ JANOSNÉ Kis Teréz Kecskemét, Dankó utca 12. szám alatti lakos, életének 89. évében, március 16-án elhunyt. Temetése f hó 22-én, csütörtökön negyed 2 órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló család. 1051 GYENES MIHÁLY eleiének 67. évében, csendesen el­hunyt. Temetése f. hó 21-én, fél 12 órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gondviselője. 28 395 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen férjem, keresztapám VIRÁG FERENC Kecskemét, Belső-Ballószög 67. sz. alatti lakos, 66 éves korában el­hunyt. Hamvasztás előtti búcsúzta­tása f. hó 21-én, negyed 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 28 433 ... Fajdalommal tudatjuk, hogy szere­tett testvérünk MOLNÁR ISTVÁN Kisfái 243. szám alatti lakos, életé­nek 53. évében március 16-án hir­telen elhunyt. Temetése március 21-én, 13 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló testvérei. 28 473 napos és előnevelt Csirke1 kapható. Nagyobb tétel szál­lítását. vállalom. Levelekre válaszolok. Érdeklődni: Fe­renc Károly, 6343 Miske, Te­mető űt 5. ~__________. 86 P IANÍNÓ új állapotban, áron alul eladó. Kecskemét, Lánchíd u. 1/b. IV. em. ll. 23769 ELADÓ: szép rekamié, sez- lon, előszobafal, háromaitós szekrény. Kecskemét, Vak Bottyán utca 9. (Rákóczi út végénél),______\_______820 E GY” LÓ és istállótrágya eladó. Kecskemét, Fürdő u. 18. 23827 ÜOKOSHOKDÓK. szőlőda­ráló, kád, prés, kukorica- merzsolo és 500~as mérleg eladó. Cím: Baja, Madách I. u. 12.____________ 287 G ÁZTŰZHELY palackkal eladó. Érdeklődni: délelőtt Kecskemét. Miklovicsfalu, Gólya u. 15. 23763 Munkaalkalom VILLANYSZERELŐKET és segédmun­kásokat keresünk felvételre a DÉMASZ kiskunhalasi telepére. Jelentkezés a ki- rendeltségen, Kiskunhalas Mátyás tér 2. 270 8 ÓRAI munkára plakátragasztót felve­szünk. Magyar Hirdető Bács megyei Központja. Kecskemét, Luther-udvar. Jelentkezés: 14—16 óráig. 957 KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vál­lalat mezőgazdasági telepére keltetői munkakörbe (Kecskemét, Belsőnyír 2.) női munkaerőt keres három műszak­ba. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Kecskemét, Ceglédi út 7—11. FELVESZÜNK férfi és női raktári dol­gozókat, valamint meghatározott időre női számlázókat. PIÉRT. Kecskemét, Homyik János u. 2. sz. 974 MEGYEI Kórház Kecskemét, azonnali belépéssel felvesz betegellátó osztályai­ra: szülésznőt, mütőssegédet, takarító­nőt. Szállítási osztályára D kategóriás gépkocsivezetőt, szállítómunkást, lift­kezelőt, élelmezési osztályra szakkép­zett hentest. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. VÍZKUTATÓ és Fúró Vállalat lajosmi- zsei telephelyére felvételre keres gé­pésztechnikust, hegesztőt, lakatost, mű­helyi segédmunkást és esztergályost. Külső-változó munkahelyre csőszere­lőt, kőművest és fúrási segédmunkáso­kat. Munkásszállás biztosított. Jelent­kezés szombat kivételével 7.30 órától 16 óráig. Telefon: 65/174. ÉPÜLETGÉPÉSZ techniküs vagy elektrotechnikus képesítéssel, s leg­alább 5 éves gyakorlattal rendelkező dolgozót csoportvezetőnek felveszünk az új kiskunfélegyházi Centrum Áru­házhoz. Jelentkezés a kecskeméti Cent­rum Áruházban. 998 FELVÉTELRE keresünk építész és épü­letgépész mérnököt vagy üzemmérnö­köt. továbbá kőműves, tetőfedő, aszta­los, villanyszerelő szakmunkásokat és takarítónőt. Építőipari Szövetkezet, Kiskunfélegyháza, Szabadság tér 9. sz. 365 A KECSKEMÉT-KISFAi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet felvételre ke­res nyugdíjas anyagkönyvelőt. Jelent­kezni az intézet gazdasági igazgatóhe­lyettesénél lehet, Kecskemét, Kisfái 14. sz. 973 ÜZEMI konyhára nő dolgozókat felve­szünk. Jelentkezés a 607. sz. Ipari Szak­munkásképző Intézetnél, Kecskemét, Április 4. tér 1. 3Ä2 SPORT-SPORT KOSÁRLABDA Négy mérkőzésből három győzelem Az NB I. tavaszi fordulójának befejező kettős fordulóját bonyo­lították le szombaton és vasárnap, de a tavaszi küzdelem még ko­rántsem fejeződött be. Elég sok elmaradt, elhalasztott mérkőzés van még hátra, s eddig mindössze hat csapat játszotta csak le vala­mennyi mérkőzését, köztük a Ba­jai SK is. A bajaiak jelenleg 9 győ­zelemmel az 5. helyen állnak, s mivel a mögöttük helyet foglaló MAFC-nak • és a Körmendi DFMTE-nek is még van 1—1 mérkőzése, ez a két csapat még megelőzheti a BSK-t. A KSC szombaton esélytelen volt a bajnokság élén álló Vasas Izzó ellen. Vasárnap viszont a kecskemétiek meglepő biztonság­gal és időnként jó játékkal győz­ték le a középmezőnyhöz tartozó, s korábban néhány meglepően jó teljesítményt nyújtó Oroszlányi Bányászt. SZOMBATI EREDMÉNYEK: Bajai SK—Csepel SC 75—74 (36—41) NB I. férfi. Baja, 700 néző. Ve­zette: Karner, Puhr. BSK: Ágfalvi (12), Kubatov (32), Szabó (2), Kancsár (9), Varga (4). Csere: Hosszú (14), Ikotity, Csaná­di (2). Edző: Kovács József. Csepel: Péter (14), Simon (6), Halmos (6), Tárnái .(19), Novikov (19). Csere: Székely (4), Kovács (6). Edző: Németh László. Izgalmasan alakult a mérkőzés. Az első félidőben a Csepel ponto­sabban dobott, s többnyire veze­tett. A szünet után a BSK Ágfal­vi és Kubatov vezényletével, nagy akaraterővel megfordította az eredményt. Kubatov a 34. perc­ben megsérült. Bp. Vasas Izzó—Kecskeméti SC 107—62 (50—43) NB I. férfi. Bp., Megyeri út, 200 néző. Vezette: Varga, Ritter. Vasas Izzó: Kucsera (25), Hor­váth Z. (4), Varga (18), Hoffmann (12), Láng (15). Csere: Kiss (6), Bokody (19), Somogyi (2), Klauzál (6), Horváth, Bors. Edző: ifj. Gyi- mesi János. KSC: Bekő (4), Subin (13), Szé- kedi (12), Kovács (10), Farkas (6). Csere: Felföldi (6), Csikai (2), Tóth A. (4), Veress (3), Szaffnauer (2). Edző: Kégel Tamás. A kecskeméti csapat a szünet után többnyire a fiatalokat sze­repeltette. VASÁRNAPI EREDMÉNYEK: Bajai SK—TFSE 91—75 (44—35) NB I. férfi. Bp., TF-terem. Ve­zette: dr. Náday, Král. BSK: Kubatov (22), Csanádi (12), Kancsár (9), Varga (14), Ág­falvi (14). Csere: Hosszú (11), Iko­tity (3), Pék (4), Szabó (2). Edző: Kovács József. TFSE: Sapszon (4), Tóth (7), Horváth (29). Szilassy (10), Hal- may (8). Csere: Molnár (4), Tallár (3), Somodi (10), Felházi. Edző: Bánki Ferenc. Kubatov és Csanádi kipontozó­dása után a fiatalok meglepően jól játszottak. Jók: Kubatov, Ág­falvi, Hosszú. Kecskeméti SC— Oroszlányi Bányász í)5—68 (43—25) NB I. férfi. Kecskemét, 400 né­ző. Vezette: Bacsfay, Faidt. KSC: Valkey (10), Kovács (7), Subin (32), Székedi (5), Farkas (28). Csere: Csikai (11), Felföldi (2), Tóth A. Edző: Kégel Tamás. Oroszlányi B.: Bocskor (6), Lu- pis (11), Manner (22), Krajnyik (12), Varga. Csere: Zsolnay (11), Hidasi (2), Hilcz, Kostyál (4). Edző: Jugovics József. Idegesen, sok hibával kezdett mindkét csapat, s az 5. percben még csak 10—9 volt az állás a KSC javára, majd a 15. percben 23—23. Ezután a KSC nagyobb sebesség­re kapcsolt, s Csikai, Farkas és Subin kosaraival a 17. percben már 36—23 volt a tábla állása; majd a félidőig 43—25. A szünet után is a KSC fölényével folyta­tódott a játék. Farkas háromszor egymás után betalált a gyűrűbe, s a 26. percben már 63—37-re ve­zetett a KSC. A hajrában — bár olykor a fáradtság jelei mutatkoz­tak a kecskeméti együttesen — még valamivel növelték is a pont- különbséget. A KSC-ből Subint és Farkast nem tudták tartani. A fia­tal Valkey nagyon jól irányított, s örvendetes volt Csikai jó játéka. közt • Két oroszlányi védő Subin vezeti el a labdát. (Banczik István felvétele) Ifjúsági eredmények: Bajai SK—Csepel 100—87. Ld.: Hosszú 50, Kovács 14, Varga 12. MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. (Ism.) (Színes.) 8.05: Iskolatévé: Földrajz. (Alt. isk. 7. oszt.) 9.05: Környezetismeret. (Alt. isk. 4. oszt.) 9.30: Ha egyszer szikrát vet 17.15: Kertészkor. 17.30: Mindenki iskolája: 12. Fizika: Az elektromos áram munkája. 18.05: 9. Matematika. Síkidomok tulajdonságai. 18.35: Magyar rövidfilmek a képernyőn: A második szünetben: Reklám. 19.30: Tv-Híradó. 20.00: Művészek Párizsban. A Montparnasse-tól a Montmartre-ig. (Ism.) 20.30: Borneól majmok. Japán 13.55: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. 14.19: Nemzetiség és népzene. 14.40: Haldoklás, nehézségekkel. Jouzas Grusas litván iró elbeszélése. ismeretterjesztő rövidfilm. 15.10: Itzhak Perlman hegedül. 20.55: Tv-Híradó 2. 15.28: Nyitnikék. 22.55: Meditáció — az értelmiség 22.01: Operettrészletek. felelősségvállalásáról. 23.05: Zenekari muzsika. 0.10: A herceg farmernadrágot visel. Részletek Bart— Bennett filmzenéjéből. 23.15: Népdalok, néptáncok. 3. MŰSOR 1. Szökellő lábak, suhanó 21.15: Nyárutó. Csehszlovák film. 16.05: Könnyűzene trombitára. szárnyak. (Színes.) 2. Népművész. 19.05: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes.) a szalma. Dalok a Tanács- 19.30: Tv-Híradó 16.30: Holnap közvetítjük, 17.07: Valóságismeret, önismeret. 17.34: Kóruspódium. 17.45: A Szábó család. Kerekes István dokumen- 18.15: Hol volt, hol nem volt... KOSSUTH 8.27: Pirosbetűs hétköznapok. köztársaságról. 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz. Magyar nyelv és irodalom. (Alt. isk. 2. oszt.) 10.40: Tévéovl. Iskola-előkészítő tanfolyam. Süss fel nap. 14.25: Iskolatévé: Környezetismeret. (Ism.) 15.15: Tévé-ovi. (Ism.) 15.40: Szó-ra-ka-té-nusz. 15.55: Földrajz. (Ism.) 16.30: Hírek. 16.35: Semmi idő egy show számára. Intervízlóátvétel Berlinből. (Színes.) 20.00: Díszünnepség — a Tanács- köztársaság 60. évforduló­jára. 20.35: Ha egyszer szikrát vet a szalma. Dalok a Tanács- köztársaságról. 20.55: A vezérkari főnök. Dokumentumdráma két részben. A Nemzeti Színház előadása, 22.45: Tv-Híradó 3. 2. Műsor: 17.18: Jégkorong Világbajnokság „B” csoport: Magyaror­szág—Dánia mérk. Közvetítés Gáláéból. tumműsora. 8.57: Verbunkosok, nóták. 9.44: Utazók. Gyermekversek zenével. 10.05: MR 10-14. 10.35: Puccini: Glanni Schlecht. Egyfelvonásos opera. 11.31: Prokofjev: Három részlet a Rettegett Iván című film zenéjéből. 11.41: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és' porban. Sütő András könyve folytatásokban. V. rész. 12.25: Törvénykönyv. 12.50: Hangverseny délidőben. : Trisztán és Izolda. Részletek PFTftFI 9-00: Iskolarádió. 9.30: Triófelvételeinkből. 8.05: Sanzonok. 10.30: Bigbandfelvételekből. 8.20: Irán a vihar után. 11.05: Válaszolunk hallgatóink­ónody György útijegyzete. nak. 8.33: Társalgó. 11.23: A Lipcsei Gewandhaus 10.33: Zenedélelött. zenekar hangversenye az 18.30: Hangképek a Tanácsköz- 12.25: Látószög. Ifjúsági jegyzet. társaság 60. évíord ulójá- ........................... n ak díszünnepségéről. 19.30: Zenei műsor. 20.05: Tudomány és gyakorlat. Bemutatjuk a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságait. 20.35: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi zenekara játszik, 20.59: őszirózsa — piros rózsa. Pölöskei Ferenc és Takács Ferenc dokumen­tumműsora. I. rész. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Prix Bratislava 1978. 12.33: Melódiakoktél. 13.25: Állatbarátoknak, 13.30: A zene titka. 14.00: Kettőtől hatig ... 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Moszkvából érkezett. 19.03) Farkas Ferenc: Lavotta szvit. 19.20: Mit olvashatunk a Béke és Szocializmus cimű folyóiratban? 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Móra szerkesztő úr. 21.06: Slágermüzeum. 1977. évi Dubrovnik! Fesztiválon. 13.07: Cj zongoralemezeinkből. 13.58: „Mindenkihez!” A Magyar Tanácsköztársaság publi­cisztikája. 14.18: Zenekari muzsika. 15.30: Operarészletek. 16.26: Labirintus. 16.41: Ül lemezeinkből. 17.36: Külpolitikai magazin. 18.06: A Magyar vonósnégyes játszik. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Zenekari muzsika. 21.22: Operarészletek. 22.15: Napjaink zenéje. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 11. heti totónyeremé­nyek az illeték levonása után a követ­kezők : 13 találatos szelvénye 5 fogadónak volt, nyereményük egyenként 294 498 forint; 13 plusz l találatos szelvény, nem akadt, a 12 találatos szelvények száma 156, nyereményük egyenként 6293 fo­rint; 11 találatot 2588-an értek el, nye­reményük egyenként 379 forint; a 10 találatos szelvények száma 20 556, nye­reményük egyenként 72 forint. A közölt adatok tájékoztató Jelle­gűek. (MTI) A TOTÓ 11. HETI EREDMÉNYEI 1. Eger—SZMTE 3—0 1 2. Kisvárda—Papp J. SE 1—1 X 3. HMSE—Kazincbarcika 1—1 X 4. Leninváros—Nyíregyháza 1—1 X 5. D.újv. Építők—KSC 1—1 X 6. Pénzügyőr—Sz. Dózsa 1—1 X 7. Ascoli—Perugia 0—0 X 8. Fiorentina—Catanzaro 1—1 X 9. Internazionale—Milan 2—2 X 10. Lanerossi—Torino 2—2 X 11. Roma—Lazio 1—2 2 12. Lecce—Cagliari 2—1 1 13. Genoa—Sampdoria -(-1 0—1 2 14. Cesena—Spai 1—2 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom